Weblog

Laat je inspireren door nieuws, blogs en achtergrondartikelen van Maestro Academy en de diverse opleidingspartners.

Permanent Actueel Voor Financiële Deskundigen

Voor de Financiële deskundigen heeft Maestro een volgende stap gemaakt middels een elektronische oplossing. Van eenieder die een Wft-examen heeft behaald (onafhankelijk van de wijze waarop je in de arbeidsmarkt actief bent), verwacht de overheid dat je Permanent Actueel Vakbekwaam (PA) bent. Dat betekent dat je op de hoogte bent en blijft van de ontwikkelingen in jouw vakgebied.  Dit bereik je door Wft2day periodiek te volgen en jaarlijks te bezegelen met een certificaat.

In samenwerking met de partner IFK biedt Maestro hiervoor een nieuwsplatform. Je ontvangt de voor jouw vakgebied relevante artikelen dagelijks, wekelijks of maandelijks. Dat hang een beetje af van wetswijzigingen, et cetera. Aan het eind van elk artikel staat een multiplechoicevraag ter controle of je het artikel gelezen en begrepen hebt. Het platform bevat een rapportagesysteem, waarmee je aan de overheid of je werkgever kunt aantonen dat je helemaal up-to-date bent. Enkele kenmerken van het Wft2day-platform:

– je ontvangt alle modules en kunt zelf selecteren van welke modules je de artikelen wilt ontvangen;
– mailnotificatie bij nieuwe berichten;
– je ontvangt jaarlijks een certificaat waarmee je kunt aantonen dat je voor het afgelopen jaar permanent actueel vakbekwaam bent.

Aanmelden/meer informatie

Summerclasses

Het certificeren van kennis en ervaring  wordt steeds belangrijker in de huidige flexibele arbeidsmarkt. De zomer is een uitgelezen moment jouw kennis te laten vergroten en te certificeren. Maestro Academy heeft samen met GoodSense speciale summerclasses samengesteld. Deze hebben nog scherpere voorwaarden en condities dan ze normaliter hebben.

Hieronder een overzicht van de beschikbare summerclasses.

Scrum Master + Agile Projectmanagement Foundation + Practitioner
Duur: 5 dagen
Datum: 07 t/m 11 augustus 2017
Investering: € 1.995 (exclusief Scrum examen, inclusief Agile examens)
Locatie: Hoofddorp of Aalsmeer
Aanmelden

PRINCE2 Practitioner + PRINCE2 Agile  
Duur: 5 dagen
Datum: 07 t/m 11 augustus 2017
Investering: € 1.995 inclusief examens
Locatie: Hoofddorp of Aalsmeer
Aanmelden

IPMA D + C     
Duur: 5 dagen
Datum: 14 t/m 18 augustus  2017
Investering: € 1.495 exclusief examens
Locatie: Hoofddorp of Aalsmeer
Aanmelden

ITIL Foundation + Practitioner 
Duur: 5 dagen
Datum: 10 t/m 14 juli  2017
Investering: € 2.395,- inclusief examens
Locatie: Hoofddorp of Aalsmeer
Aanmelden

PRINCE2 Foundation + Practitioner
Duur: 5 dagen
Datum: 14 t/m 18 augustus  2017
Investering: € 1.750 inclusief examens
Locatie: Hoofddorp of Aalsmeer
Aanmelden

Changemanagement Gilde / PROSCI Community

Het aantal gecertificeerde Change Managers en PROSICI specialisten groeit. Wij verwachten dat het toepassen van de Prosci methodiek (met bijbehorende tools) binnen projecten en organisaties, zoals je “rondje ADKAR” draaien, groeit.

En uiteraard is de dagelijkse praktijk van veranderen soms weerbarstiger dan het Prosci spoorboekje.

Om als Gecertificeerd Change Manager je werk optimaal uit te kunnen voeren en de hoogste kwaliteit te leveren is het met elkaar in contact komen en samen werken binnen een netwerk van specialisten een welkome aanvulling.

Graag willen wij dit faciliteren en een start maken met het Prosci netwerk op basis van het Gilde denken. Het doel van het netwerk is elkaar te leren kennen, ervaringen uit te wisselen, kennis te verdiepen en te delen, leuke rollen, werk en opdrachten vinden en elkaar te ondersteunen in de breedste zins des woords.

Voor meer informatie stuur een mail naar info@maestroacademy.nl of bel rechtsstreek naar LLoyd Charite +31 6 25 64 58 65 of Franklin Loman via +31 6 19 85 44 10.

Verlaag uw verborgen opleidingskosten

Een leven lang leren is langzaam maar zeker de standaard aan het worden. Mensen welke werk verrichten binnen organisaties dienen zich continu te ontwikkelen en dienen hun kennis te verrijken. Regelmatig wordt deze kennis aangeboden door opleiders en trainingsorganisaties. Deze vervaardigen de training op maat en/of trainen teams of afdelingen van organisaties. Met de huidige flexibilisering komt het meer en meer voor dat bij de deelnemers aan dergelijke trainingen en workshops ook ingehuurde specialisten deelnemen. Deze dienen zich ook te ontwikkelen en dienen de kennis en kunde tot zich te nemen en de vaardigheden zich eigen te maken. Dit is een positieve ontwikkeling voor zowel de organisatie als het individu.

Bij het opleiden en trainen van uw medewerkers worden regelmatig externen (uw eigen flexibele schil) toegevoegd aan de incompany trainingen van uw organisatie. Dit is gewenst vanuit kennisoptiek, maar niet vanuit risicomanagement (wet DBA / verkapt dienstverband) en vanuit kostenoogpunt (opdrachtgever betaalt ook voor deelnemers zonder dienstverband).  Maestro – als kennisplatform persoonlijke ontwikkeling,  en opleidingenspecialist  en opleidingenintermediair – helpt u bij het oplossen van dit vraagstuk en licht deze propositie graag nader toe.

Voor de ontwikkeling van medewerkers met een dienstverband is een opleidingsbudget beschikbaar, welke voor deze trainingen en workshops aangesproken wordt. Voor ingehuurde specialisten zou dit in het uurtarief opgenomen dienen te zijn en dus kan hiervoor ook het opgenomen budget van de ingehuurde specialist worden aan gesproken. De ervaring leert echter dat dit niet of nauwelijks gebeurd en dat de opdrachtgever van de ingehuurde specialist deze kosten voor zijn of haar rekening neemt. Maestro brengt deze situatie voor u in kaart en zorgt er voor dat de specialisten investeren in de deelname aan de opleiding / training. Dit kan uitgevoerd worden middels het factureren van de training aan het individu dan wel middels het (tijdelijk) verlagen van het uurtarief. Ook bestaat de mogelijkheid een zogenaamde investeringsovereenkomst af te sluiten en deze af te schrijven over een bepaalde periode. Welke oplossing voor uw situatie geschikt is onderzoeken wij graag met u en daarbij kunnen wij ook nog besparen op de inkoop van uw opleiding en dit integreren in de oplossing inzake het gehele opleidingsmanagement. Met onze partners kunnen wij deze oplossing relatief eenvoudig integreren met het oplossen van uw sourcingsvraagstukken (zowel kostentechnisch alsmede kwalitatief). Door de incompany training op een eigen wijze in te richten kunt u deze aantrekkelijk maken voor zowel de eigen medewerker als ingehuurde specialist en ook zorg dragen dat deze investeringen bijdrage aan verantwoord maatschappelijk ondernemen.

Indien de ingehuurde specialist een ZP-ers is draagt de invoering van deze werkwijze bij aan het behoud van zelfstandigheid voor de specialist en het verkleinen van het risico voor de opdrachtgever inzake een fictief dienstverband (voldoen aan wet DBA).

Voor meer informatie stuur een mail naar info@maestroacademy.nl of bel rechtsstreek naar Franklin Loman via +31 6 19 85 44 10.

Populaire artikelen
1

Permanent Actueel Voor Financiële Deskundigen

2

Summerclasses

3

Changemanagement Gilde / PROSCI Community

4

Verlaag uw verborgen opleidingskosten

5

Nieuwe dienstverlening Maestro Academy