IT-Security Expert

Behaal het officiële Post-HBO registerdiploma en voer de titel S-ITSE

Inleiding

Organisaties worden voor hun bedrijfsvoering in steeds grotere mate afhankelijk van een goed functionerende IT-omgeving. Een verstoring in die omgeving betekent tegenwoordig per definitie een verstoring van de bedrijfsprocessen. Bovendien vertegenwoordigt de informatie die binnen die omgeving gebruikt en uitgewisseld wordt een steeds groter deel van de waarde van de organisatie. Het wordt dus steeds belangrijker voldoende aandacht te besteden aan de beveiliging van zowel de IT-omgeving zelf, als de informatie die erin besloten ligt.

Met de Post-HBO IT-Security Expert certificering en internationaal erkende S-ITSE titel op zak bent u een officieel erkend IT-Security professional en toont u aan dat u de beveiliging van zowel de IT-omgeving zelf als de informatie die erin besloten ligt in opzet, uitvoering en borging kunt inrichten en aansturen.

Doordat de lessen per week worden gegeven en maximaal twee domeinen per week behandeld worden, is er voldoende gelegenheid om de informatie uit te diepen en u eigen te maken zodat u de lesstof in de praktijk ook daadwerkelijk kunt toepassen. Na 15 lesdagen wordt de opleiding afgesloten met een theoretisch examen en ontvangt u het Post-HBO diploma en internationale titel S-ITSE na goedkeuring van uw praktijkopdracht.

Doelgroep

Deze opleiding gaat echt de diepte in en is dan ook bedoeld voor beheerders van netwerken, netwerkapparatuur, systemen, applicaties, diensten en databases. Tevens is deze cursus bijzonder nuttig voor medewerkers van een Security Operations Center of Incident Response Team die voor hun werkzaamheden dienen te beschikken over technische kennis van onderwerpen als monitoring en sporenonderzoek in het digitale domein.

Voorkennis

De IT-Security Expert is een medior/senior-level opleiding. S-ITSP, CISSP of een vergelijkbare vooropleiding is aanbevolen voordat u deelneemt aan deze opleiding.

Gezien het hoge niveau van de cursus en het maatwerk dat bij het aanbieden van deze cursus komt kijken, vindt voorafgaand aan de cursus een intake plaats. Gedurende deze intake wordt het kennis- en ervaringsniveau van de student vastgesteld, wordt besproken welke doelen de student zichzelf wil stellen en wordt overlegd wat een daarbij passend keuzepakket zou kunnen zijn.

De voertaal binnen deze cursus is Engels. Dit geldt zowel voor het lesmateriaal als de taal die wordt gesproken door de docenten. Indien er in een groep uitsluitend Nederlandstalige studenten zitten kan er tijdens de lessen Nederlands worden gesproken.

Cursusmateriaal, examen en certificering

Expert level van het IT-Security Certificeringsprogramma van SECO-Institute

De IT-Security Expert opleiding is onderdeel van het SECO-Institute Cyber Security & Certification program. U ontvangt bij aanvang van de cursus het officiële cursusmateriaal. De IT-Security Expert opleiding is het derde level uit het Cyber Security & Certification program. Na het behalen van de Expert titel (S-ITSE) kunt u de S-CITSO titel aanvragen wanneer u over genoeg werkervaring beschikt.

Het officiële SECO-Institute examen wordt afgenomen door de Security Academy en bestaat uit multiple choice vragen, open vragen en casussen. Hiernaast dient een praktijkgerichte afstudeeropdracht uitgevoerd te worden, waarin men moet laten zien het geleerde toe te kunnen passen.

Het examen zit inbegrepen bij de opleiding en wordt in de regel een week na de laatste lesdag afgenomen. Na succesvolle afronding van het examen ontvangt u het certificaat “IT-Security Expert” van het SECO-Institute en kunt u uw S-ITSE titel en digitale badge aanvragen. Hiernaast wordt u in het register Post-HBO Nederland van het Centrum voor Post-Initieel Onderwijs Nederland (CPION) ingeschreven.

Bij de cursus zit het volgende inbegrepen:

  • Het SECO-Institute officiële cursusmateriaal
  • Het SECO-Institute IT-Security Expert examen
  • Één jaar SECO-Institute S-ITSE titel en digital badge registratie (meer informatie).
  • Registratie in het Post-HBO register Nederland
  • Catering

Programma

Het programma van deze cursus bestaat uit 3 fasen, namelijk een korte kernfase waaraan alle studenten deelnemen, een fase waarin studenten zichzelf kunnen specialiseren, en ten slotte een integratiefase waarin kennis die voor alle studenten relevant is wordt aangereikt.

Binnen de specialisatiefase kiezen studenten in overleg met de hoofddocent die modules die het beste passen bij de doelen die ze voor zichzelf hebben gesteld. De omvang van deze fase kan per student enigszins variëren, maar de totale cursusduur mag nooit korter worden dan het vastgestelde aantal nominale contacturen (108), tenzij er sprake is van vrijstellingen. De hoofddocent legt het overeengekomen programma vast in een cursusplan dat aan student beschikbaar wordt gesteld. Dit cursusplan dient binnen 1 jaar doorlopen te worden.

Vooralsnog worden de eerste vier dagen van deze opleiding ingepland, de overige data volgen en zijn overigens afhankelijk van de gekozen modules.

 

in samenwerking met

PRAKTISCHE INFORMATIE

DEELNEMERS

Maximaal 12 deelnemers

TAAL

Nederlands

MAESTRO PRIJS

€9.950,-

PARTNER PRIJS

€8.955,-

LOCATIE

Security Academy Nederland
De Bleek 11
3447 GV, Woerden

CURSUS

Training

MATERIAAL

Inclusief materiaal

AANTAL DAGEN

15 dagen

TIJD

15 dagen in overleg

Datum

Op aanvraag beschikbaar

DIRECT AANMELDEN

Aanmelden voor IT-Security Expert

VOORWAARDEN

  • Partners van de Maestro Academy: Specialisten aangesloten bij Het Finance Gilde, DataConnected of HeadFirst(Premium overeenkomst);
  • De kosten voor de opleiding dienen binnen 30 dagen na factuurdatum of voor de vervaldatum van een overeengekomen betalingsregeling te worden voldaan.;
  • Alle bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW;
  • De volledige voorwaarden staan vermeld op www.securityacademy.nl