Agile Projectmanagement Foundation

Organisaties zijn steeds vaker op zoek naar manieren om hun projecten flexibeler in te richten om sneller op de markt in te kunnen spelen en effectiever gebruik te kunnen maken van de binnen het project en de business beschikbare kennis en vaardigheden. Dit betekent werken met Agile teams en je klant intensief betrekken gedurende het project. Als projectmanager moet je dan een manier vinden om jouw project op koers te houden zonder de Agile teams in de weg te zitten bij het produceren en gefaseerd opleveren van de oplossing.

De AgilePM Foundation training legt de basis om als projectmanager de samenwerking tussen verschillende Agile teams en stakeholders zodanig vorm te geven dat zij  het project tot een goed einde brengen.

Tijdsinvestering

Training: 2 dagen (4 dagdelen) van 9:00u – 17:00u + examen: 1 dagdeel.

AgilePM® voorkomt twee valkuilen voor moderne projecten

Valkuil 1) teveel detail aan het begin (overanalytisch/waterval) waardoor het project niet in beweging komt en feedback en het realiseren van benefits te lang uitblijven

Valkuil 2)  starten zonder een duidelijk beeld van het doel en de oplossingsrichting (ad-hoc/doorgeschoten Agile).

Met concepten als Enough Design Up-Front, Firm Foundations, Right Level of Detail, Decide at the Last Responcible Moment en Evolutionary Development levert AgilePM een goed evenwicht tussen gedegenheid en flexibiliteit, een voorwaarde om in complexe projectomgevingen succes te boeken.

Een Agile werkwijze

Een Agile werkwijze kenmerkt zich het iteratief realiseren van een zich evaluerende oplossing in nauwe samenwerking met de klant en de (beoogde) gebruikers ervan. Zo is snelle feedback mogelijk op de doeltreffendheid van de oplossing en haalt de business zo snel mogelijk waarde uit de in gebruik genomen (deel)oplossing. (Wachten tot de volledige oplossing is opgeleverd als een big bang behoort dus tot de verleden tijd).

Kosten, tijd, kwaliteit en scope

Binnen Agile zijn de projectparameters, kosten, tijd en kwaliteit gefixeerd en wordt de functionaliteit die wordt opgeleverd als een variabele gezien. Echter een Agile project zal altijd de “Must have” functionaliteit opleveren zodat de business op de afgesproken tijd een goed werkbare oplossing heeft voor haar probleem.

Agile Project Management op basis van DSDM

AgilePM® (Agile Project Management) is een projectmanagement-aanpak die gebaseerd is op DSDM (Dynamic Systems Development Method). DSDM (www.agilebusiness.org) is een Agile methode die al sinds 1995 bestaat en is het enige framework dat zich specifiek richt op het Agile uitvoeren van projecten. Belangrijk onderdeel daarin is de aandacht voor het creëren van een omgeving waarin de succesfactoren voor projecten goed zijn ingevuld en risico’s die hier afbreuk aan doen actief worden bestreden. Deze aanpak is beschreven in het AgilePM® Handbook.

Andere methoden

AgilePM kan gebruikt worden in combinatie met Scrum en sluit goed aan op omgevingen waarin met PRINCE2, IPMA of PMI wordt gewerkt.

Geaccrediteerd

Onze AgilePM training is geaccrediteerd en voldoet aan alle internationale kwaliteitsnormen. Alle trainers hebben uitgebreide ervaring in het vakgebied om de methode pragmatisch te kunnen behandelen.

Veel trainingsaanbieders hebben groepen van meer dan 40 deelnemers. Om persoonlijke aandacht te waarborgen houden wij in onze interactieve trainingen de groepsgrootte klein (maximaal 12 man).

Design Thinking

Wil jij beter leren innoveren? In deze Design Thinking training bieden we je de handvatten die je nodig hebt om te komen tot succesvolle innovatie.

Het unieke aan deze training is dat je naast het gedachtegoed van Design Thinking ook de tools voor een Design Sprint meekrijgt. Een Design Sprint is een concrete werkwijze die is ontwikkeld n.a.v. het Design Thinking gedachtegoed.

Hierdoor kun je na de training direct aan de slag met het faciliteren van teams die aan innovatie werken.

Wat houdt de Design Thinking training (incl. Design Sprint) in?


Over Design Thinking
Design thinking is een instrument dat door steeds meer organisaties wordt toegepast om tot daadwerkelijke innovatie te komen. Fundamenteel in Design Thinking is het ontwikkelen van begrip van de mensen voor wie we producten óf diensten ontwerpen.

De empathische aanpak leidt tot een diep begrip en inzicht van waaruit bestaande aannames kunnen worden uitgedaagd en problemen opnieuw gedefinieerd. Design Thinking is dus een (iteratief) proces waarmee nieuwe inzichten ontstaan en alternatieve strategieën en oplossingen kunnen worden gevonden, die aanvankelijk niet voor de hand lagen.

Naast deze manier van denken en werken wordt Design Thinking ook gekenmerkt door een verzameling specifieke en praktische methoden. Gecombineerd met Agile werken biedt Design Thinking zo een oplossingsgerichte aanpak voor het oplossen van problemen. Aan zowel de theoretische uitgangspunten, als aan de praktische aspecten van Design Thinking wordt aandacht besteed in deze training, omdat ze aan de basis liggen van de Design Sprint.

Over Design Sprints
De Design Sprint is een werkwijze die door steeds meer organisaties wordt toegepast om snel tot innovatie te komen. Aan de basis van de Design Sprint ligt de ‘Design Thinking’ theorie, die verschillende fasen formuleert. Eerst wordt het probleem onderzocht om tot de juiste probleemstelling te komen, vervolgens wordt deze uitgewerkt in de prototyping- en testfase. Dit alles wordt dan gevolgd door een (meestal iteratief) leerproces om te beoordelen of onze hypothese verkeerd is of juist (en wat we eraan kunnen doen).

De theoretische uitgangspunten van ‘Design Thinking’ krijgen vaste vorm in de Design Sprint workshop, die bestaat uit een serie heel praktische ‘hands-on’ activiteiten.  Het is een heel pragmatische en oplossingsgerichte aanpak om te komen tot prototypen en tastbare voorstellen, die kunnen bijdragen aan het oplossen van de vraagstukken in jouw organisatie.

Na het volgen van de training:

 • Kun je makkelijker tot innovatie komen;
 • Zijn je oplossingen innovatiever;
 • Voel je meer draagvlak in de realisatie van een nieuw product of dienst;
 • Kun je een projectteam begeleiden a.d.h.v. een Design Sprint / de Design Thinking fases;
 • Heb je een goede theoretische basis.

Programma van de Design Thinking Training (incl. Design Sprint tools)

De agenda van de hands-on training leidt je langs de volgende onderwerpen:

 • Wat is Design Thinking? (De double diamond)
 • Design Thinking concretiseren in een Design Sprint
 • Toepassen van de theorie in een casus
 • Design en de koppeling met andere Agile raamwerken

Op een praktische en laagdrempelige wijze leer je in twee dagen wat de Design Thinking principes zijn van en hoe deze principes worden toegepast in de praktijk van de Design Sprint. De opgedane kennis kan je direct toepassen in je eigen organisatie of project.

 

 

Cascading Style Sheets(CSS3)

Met Cascading Style Sheets (CSS3) kun je aangeven hoe je in HTML gestructureerde informatie wil presenteren. Stylesheets zijn onmisbaar om de documentstructuur te scheiden van de opmaak. De kracht van CSS3 is groot: een enkele stylesheet kan de opmaak bevatten van een hele website. Dit maakt de website veel beter te onderhouden dan met alleen HTML.

Deze cursus geeft de HTML programmeur de gelegenheid in twee dagen voldoende kennis op te bouwen van CSS3 om zelfstandig aan de slag te gaan. Het theoretische fundament wordt na elk hoofdstuk getoetst met enkele meerkeuzevragen. Je doet daarnaast ervaring op met praktische voorbeelden en opgaven.

DOEL

 • Na het volgen van deze training ben je in staat om websites te vormgeven met behulp van Cascading Style Sheets.

DOELGROEP

Iedereen die webpagina’s wilt opmaken met behulp van CSS3

ONDERWERPEN

 • Inleiding
 • Opbouw van een CSS document
  • Selectors
  • Opname van stijlen in HTML met CSS
  • Voorrangsregels
  • Commentaar in stylesheet
  • Elementsoorten
  • Overerving van parent naar child
 • Lettertypen en tekstopmaak
  • Lettertypen
 • Tekst eigenschappen
 • Kleurgebruik, afbeeldingen en animaties
  • Display eigenschap
  • Kleurgebruik in CSS
  • Achtergrondplaatjes
  • List items en CSS
  • Schaduw-, transparantie- en gradienteffecten
  • Transformaties en animaties in 2D en 3D
 • Padding, Margin en borders
  • Ruimtelijke opbouw van elementen
  • Borders
  • Margin en padding
  • Box model
  • Width en height
 • Positionering
  • Float
  • Clearing
  • Flexbox
  • Aandachtspunten bij positionering
  • Grid
 • Responsive design
  • Viewport, pixel density en relatieve afmetingen
  • Touch events
  • Break points
  • Media queries
  • Responsive tables
  • Responsive fonts
  • Responsive images
 • Frameworks (optioneel)
  • Framework overwegingen
  • Framework keuze

VOORKENNIS

Onderstaande voorkennis is vereist:

Bouwen van webpagina’s met HTML5 of vergelijkbare kennis.

PHP- Programming Advanced

Deze PHP Advanced training is een logisch vervolg op de PHP Basis training.

Je begint allereerst met het modulariseren van je code. Je leert hoe je met includes code in kunt sluiten voor hergebruik en hoe je zelf functies kunt schrijven om zo tot herbruikbare functiebibliotheken te komen. De formulierafhandeling die in de basiscursus nog uit een apart formulier en een aparte formhandler bestond, wordt nu één script: een self-submitting form.

Daarna gaan we terug naar de database om het uitlezen te optimaliseren. Je leert werken met de mysql_fetch functies en (multi-)dimensionale arrays. Verder komen in dit deel van de cursus het pagineren, dynamisch sorteren en filteren van resultsets aan de orde, alsmede het werken met meerdere tabellen en SQL Joins.

Daarna besteden we uitgebreid aandacht aan veiligheid en validatie. Je leert het belang van het filteren van input en het escapen van output om zo mogelijke SQL Injection Attacks en Cross Site Scripting Attacks te voorkomen. In dit deel van de cursus behandelen we de reguliere expressies.

In het volgende blok leer je hoe je de status van gebruikers kunt vasthouden door middel van cookies en sessie variabelen. We gebruiken sessie variabelen om onze applicatie af te schermen met een verplichte login tegen de database waarbij gebruikers verschillende userlevels kunnen hebben zodat we de aangeboden functionaliteit per user kunnen aanpassen.

In het laatste deel van de training leer je tenslotte hoe u vanuit PHP email berichten kunt versturen en hoe uw gebruikers bestanden via een formulier naar de webserver kunt laten uploaden.

Alle technieken worden meteen toegepast op de applicatie zoals die aan het einde van de cursus PHP Basis werd afgeleverd en die je dus steeds verder uitbouwt. Zo voeg je stapsgewijs en op een begrijpelijke manier essentiële functionaliteit toe.

Je werkt tijdens de cursus op een Windows PC met daarop lokaal de meest recente versie van Apache, PHP, phpMyAdmin en MySQL.

DOEL

 • Het doel van de cursus PHP Advanced is om reeds opgedane basiskennis verder uit te bouwen met technieken die onmisbaar zijn bij het opzetten van een professionele webapplicatie.

DOELGROEP

De cursus PHP Advanced is bedoeld voor beginnende PHP programmeurs die de basisbeginselen reeds beheersen en zich verder willen bekwamen in het bouwen van dynamische websites met PHP en MySQL.

VOORKENNIS

Onderstaande voorkennis is vereist:

PHP Programming of vergelijkbare kennis.
Cascading Style Sheets (CSS3) of vergelijkbare kennis.

Bouwen Van Webpaginas Met HTML5

TML5 (HyperText Markup Language 5) is de nieuwste, afgewerkte versie van de HTML-standaard. Deze nieuwe taal bevat de functionaliteit van zowel HTML als XHTML. Verder verbetert HTML5 ook de kleine fouten en inconsistenties van zijn voorganger.

Het ontwikkelen van een website of webapplicatie wordt met HTML 5 goedkoper en sneller dan ooit tevoren. De wijdverbreide ondersteuning van CSS zorgt voor snelle stijlaanpassingen los van de inhoud van de pagina’s. Er is een nóg duidelijkere scheiding van content en opmaak.

De nieuwe HTML standaard biedt erg veel mogelijkheden om legacy applicaties online (eventueel in de cloud) te brengen. Zogeheten HTML 5 API’s zoals local storage en web sockets zorgen voor zeer dynamische en reactieve web applicaties.

DOEL

 • Het doel van deze HTML cursus is maken van webpagina’s met HTML5 zonder gebruik van een HTML-editor, zo leer je meteen wat er “onder de motorkap” gebeurd.

DOELGROEP

Deze cursus is bedoeld voor personen die webpagina’s gaan maken met HTML5.

VOORKENNIS

Onderstaande voorkennis is vereist:

Voor deze training heb je werkervaring met een webbrowser nodig.

PHP Programming

In deze driedaagse cursus wordt een solide basis gelegd voor het werken met PHP en MySQL. Na een korte, maar zeer verhelderende, introductie in webtechnologie in het algemeen en Server-side scripting in het bijzonder, gaat u gelijk aan de slag met de PHP basis syntax als variabelen en controle structuren. U leert hoe u PHP en HTML in uw scripts kunt combineren om zo dynamische uitvoer te genereren. Vervolgens leert u hoe u gebruikersinvoer via formulieren en querystring kunt aannemen en verwerken. Zo heeft u aan het einde van de eerste dag voldoende basiskennis om vervolgens een (MySQL) database bij het verhaal te betrekken. Aan het begin van dag twee, na wederom wat inleidende theorie over databases, maakt u middels phpMyAdmin zelf een database aan. Vervolgens leert u hoe u vanuit PHP met de MySQLi bibliotheek verbinding maakt met deze database, hoe u met behulp van SQL data uit de database selecteert en deze vervolgens in een webpagina kunt tonen. Hierna maakt u de beheerschermen om records toe te kunnen voegen, te wijzigen en te verwijderen. U leert hoe u uw code beter kunt organiseren door gebruik te maken van includes, functies, templates en self-submitting forms. In de derde en laatste dag gaan we in op het vasthouden van status door middel van cookies en sessies en maakt u een loginsysteem voor uw webapplicatie.

U werkt tijdens de cursus op een Windows PC met daarop lokaal de meest recente versie van Apache, PHP, phpMyAdmin en MySQL.

DOEL

 • Het doel van deze PHP cursus is de cursisten een vliegende start te geven in het werken met PHP en MySQL. De cursus geeft duidelijk inzicht in hoe dynamische websites functioneren en na afloop van de cursus kunnen de cursisten een eenvoudige webapplicatie bouwen met behulp van PHP en MySQL. De cursus PHP Basis haalt de magie van webapplicaties weg en zal u inspireren tot het bouwen van uw eigen web oplossingen.

DOELGROEP

De PHP Basis cursus is bedoeld voor iedereen die dynamische websites wil leren bouwen met PHP en MySQL. Voor zichzelf of voor anderen. Voor het web of voor het intranet.

 • Bent u een web ontwikkelaar die al statische websites kan bouwen, maar wilt u de stap maken naar het leren bouwen van dynamische websites met PHP en MySQL?
 • Bent u een web ontwikkelaar met een achtergrond in een andere Server-side technologie en wilt u leren hoe u de zaken met PHP regelt?
 • Bent u een applicatie beheerder die steeds meer met PHP web applicaties te maken krijgt en wilt u weten hoe het allemaal werkt?

Dan is de cursus PHP Basis een mooi vertrekpunt!

VOORKENNIS

Onderstaande voorkennis is vereist:

Bouwen van webpagina’s met HTML5 of vergelijkbare kennis.

Programming in C# (M20483)

This training course teaches developers the programming skills that are required for developers to create Windows applications using the Visual C# language. During their five days in the classroom students review the basics of Visual C# program structure, language syntax, and implementation details, and then consolidate their knowledge throughout the week as they build an application that incorporates several features of the .NET Framework 4.7.

DOEL

 • Describe the core syntax and features of Visual C#.
 • Create methods, handle exceptions, and describe the monitoring requirements of large-scale applications.
 • Implement the basic structure and essential elements of a typical desktop application.
 • Create classes, define and implement interfaces, and create and use generic collections.
 • Use inheritance to create a class hierarchy and to extend a .NET Framework class.
 • Read and write data by using file input/output and streams, and serialize and deserialize data in different formats.
 • Create and use an entity data model for accessing a database and use LINQ to query data.
 • Access and query remote data by using the types in the System.Net namespace and WCF Data Services.
 • Build a graphical user interface by using XAML.
 • Improve the throughput and response time of applications by using tasks and asynchronous operations.
 • Integrate unmanaged libraries and dynamic components into a Visual C# application.
 • Examine the metadata of types by using reflection, create and use custom attributes, generate code at runtime, and manage assembly versions.
 • Encrypt and decrypt data by using symmetric and asymmetric encryption.

DOELGROEP

This course is intended for experienced developers who already have programming experience in C, C++, JavaScript, Objective-C, Microsoft Visual Basic, or Java and understand the concepts of object-oriented programming.

This course is not designed for students who are new to programming; it is targeted at professional developers with at least one month of experience programming in an object-oriented environment.

VOORKENNIS

Onderstaande voorkennis is vereist:

Introduction to programming (M10975) of vergelijkbare kennis.
Developers attending this course should already have gained some limited experience using C# to complete basic programming tasks.
More specifically, students should have hands-on experience using C# that demonstrates their understanding of the following:
How to name, declare, initialize and assign values to variables within an application.
How to use:
arithmetic operators to perform arithmetic calculations involving one or more variables;
relational operators to test the relationship between two variables or expressions;
logical operators to combine expressions that contain relational operators.
How to create the code syntax for simple programming statements using C# language keywords and recognize syntax errors using the Visual Studio IDE.
How to create a simple branching structure using an IF statement.
How to create a simple looping structure using a For statement to iterate through a data array.
How to use the Visual Studio IDE to locate simple logic errors.
How to create a Function that accepts arguments (parameters and returns a value of a specified type.
How to design and build a simple user interface using standard controls from the Visual Studio toolbox.
How to connect to a SQL Server database and the basics of how to retrieve and store data.
How to sort data in a loop.
How to recognize the classes and methods used in a program.

Introduction T Programming (M10975)

In this 5-day course, students will learn the basics of computer programming through the use of Microsoft Visual Studio 2013 and either the Visual C# or Visual Basic programming languages. This course introduces the concepts needed to progress to the intermediate courses on programming, such as M20483: Programming in C#.

The focus will be on core programming concepts such as computer storage, data types, decision structures, and repetition by using loops. The course also covers an introduction to object-oriented programming covering classes, encapsulation, inheritance, and polymorphism. Coverage is also included around exception handling, application security, performance, and memory management.

DOEL

 • Explain core programming fundamentals such as computer storage and processing.
 • Explain computer number systems such as binary.
 • Create and use variables and constants in programs.
 • Explain how to create and use functions in a program.
 • Create and use decisions structures in a computer program.
 • Create and use repetition (loops) in a computer program.
 • Explain pseudocode and its role in programming.
 • Explain the basic computer data structures such as arrays, lists, stacks, and queues.
 • Implement object-oriented programming concepts.
 • Create and use classes in a computer program.
 • Implement encapsulation, inheritance, and polymorphism.
 • Describe the base class library (BCL) in the .NET Framework.
 • Explain the application security concepts.
 • Implement simple I/O in a computer program.
 • Identify application errors and explain how to debug an application and handle errors.
 • Identify the performance considerations for applications.

DOELGROEP

This course is intended for anyone who is new to software development and wants, or needs, to gain an understanding of programming fundamentals and object-oriented programming concepts. They will typically be career changers, with no prior programming experience. They might want to gain an understanding of the core programming fundamentals before moving on to more advanced courses such as M20483: Programming in C#.

VOORKENNIS

Onderstaande voorkennis is vereist:

Ability to use computers to start programs, open and save files, navigate application menus and interfaces
Ability to understand logical concepts such as comparisons
Understand number theory
Ability to create, understand, and follow structured directions or step-by-step procedures
Ability to understand and apply abstract concepts to concrete examples

ISTQB Advanced Test Analyst

leert alles op het gebied van testanalyse, testtechnieken, usability testen en reviews volgens de internationaal erkende ISTQB standaard. De training bereidt u voor op het examen ISTQB Advanced Test Analyst.

Doelstellingen

Na deze training:

 • Kunt u testactiviteiten uitvoeren, passend bij de software development lifecycle
 • Kunt u de prioriteit van de testactiviteiten bepalen aan de hand van de resultaten van een risico analyse
 • Kunt u de juiste testtechnieken selecteren en toepassen zodat tests het vereiste vertrouwen leveren, gebaseerd op de overeengekomen dekkingscriteria
 • Kunt u de testactiviteiten ondersteunen en onderbouwen met passende documentatie
 • Kunt u de geschikte vormen van functionele tests bepalen die moeten worden toegepast
 • Kunt u de verantwoordelijkheid dragen voor bruikbaarheidstesten binnen en project
 • Kunt u effectief deelnemen aan formele en informele reviews met belanghebbenden, daarbij kennis toepassend van typische fouten die worden gemaakt in producten
 • Kunt u foutclassificaties definiëren en toepassen
 • Kunt u tools toepassen om een efficiënt testproces te ondersteunen.

Een internationaal erkende standaard in testanalyse

In november 2002 is de International Software Testing Qualification Board (ISTQB) opgericht met onder andere als doel een verdere internationalisatie en harmonisatie van de testcertificatieprogramma’s tot stand te brengen. Inmiddels bestaat er een volledig wereldwijd geharmoniseerd en erkend ISTQB certificatieschema. Het ISTQB testcertificatie programma is onderverdeeld in een drietal niveaus:

 • Foundation Certificate
 • Advanced Certificate
 • Expert Certificate

Deze vijfdaagse geaccrediteerde cursus is een voorbereiding op het examen “ISTQB Advanced Test Analyst Certificate” en voldoet aan de eisen zoals deze door ISTQB worden gesteld. U leert alles over testanalyse, testtechnieken, usability testen en reviews.

Doelgroep

Voor wie is deze training bedoeld?

De training is voor u geschikt als u al enige tijd betrokken bent bij softwaretesten en u verder wilt verdiepen in testanalyse.

Rollen van deelnemers in hun organisatie

De training is bestemd voor:

 • Testanalisten
 • Testcoördinatoren
 • Testconsultants

Voorkennis of voortraining

U hebt het ISTQB Foundation Certificate in Software Testing en minimaal 18 maanden testervaring.

 

Programma

Opzet van de training

De training duurt vijf dagen, verspreid over een aantal weken waarin u alles leert over testanalyse, testtechnieken, usability testen en review met nadruk op verdieping van de uw kennis van gestructureerd testen en toepassing in de praktijk. U gaat oefenen met een uitgebreide case.

Tijdens dag vijf van de training vindt ’s ochtends een specifieke examentraining plaats en aansluitend het examen. Tijdens deze dag worden examenvragen geoefend in groepsverband en individueel. Er is ruime aandacht voor examentips.

Het examen bestaande uit scenario gebaseerde multiple-choice vragen vindt plaats op dag vijf van de cursus. Bij een score van 65% of hoger krijgt u het ISTQB Advanced Test Analyst certificaat.

Programma onderwerpen

Testmanagement

 • Testfasering (planning, specificatie, uitvoering en afronding)
 • Exit en acceptatiecriteria
 • Testdocumentatie (IEEE 829)
 • Testrapportage
 • Risicomanagement en koppeling naar testaanpak en testtechnieken

Reviews en inspecties

 • Reviewprincipes, informele reviews, walkthrough, technical review en inspecties (IEEE 1028)
 • Het gebruik van checklists en rules
 • Testability reviews van requirements

People skills

 • Communicatieve vaardigheden

Bevindingenrapportage en beheer

 • Het schrijven van bevindingen
 • Root cause analyse

Overzicht testtools

 • Tools voor de specificatiefase
 • Tools voor de uitvoeringsfase

Testtechnieken

 • Equivalentie klassen
 • Grenswaarde analyse,
 • Beslissingstabellen
 • Pairwise testen
 • Classification tree method
 • Use cases
 • State transition testen
 • Exploratory testen, error guessing
 • Fout gebaseerde testtechnieken (software attacks, defect taxonomies)
 • Het kiezen van de juiste testtechnieken en bepalen van de testaanpak

Non-functional testen

 • Overzicht ISO 9126 kwaliteitsattributen
 • Technieken voor usability testen
 • Vragenlijsten (SUMI)
 • Heuristic evaluation
 • Bruikbaarheidslaboratorium

 

Archimate® 3 Foundation & Practitioner

Archimate® bestaat – net als TOGAF® – uit 2 levels. Het eerste level, Archimate® level 1 (Archimate® Foundation), geeft inzicht in de basisconcepten van Archimate®. Het tweede level, Archimate Practitioner, geeft een verdieping van het foundation niveau en inzicht in meer complexe modelleervraagstukken.

ArchiMate® is een open en onafhankelijke beschrijvingstaal voor enterprise-architecturen. De taal wordt ondersteund door diverse modelleerhulpmiddelen voor IT-architectuur van verschillende leveranciers. De taal is gebaseerd op IEEE-standaard 1471. Sinds 2008 wordt ArchiMate® als open standaard ondersteund en beheerd door The Open Group. ArchiMate® bestaat uit een algemene taal voor het beschrijven van het ontwikkelen, onderhouden en operationaliseren van bedrijfsprocessen, organisatiestructuren, informatiestromen, IT-systemen en technische infrastructuren. Door het vastleggen in een standaardtaal wordt het mogelijk op een eenduidige manier te communiceren over het ontwerp en de toetsing daarvan. Ook maakt de vastlegging het mogelijk verschillende versies van een architectuur te beheren.

Archimate 3 Training
De Archimate® 3 Training: Foundation and Practitioner combined is gebaseerd op de ArchiMate® 3.0 Specification van The Open Group.

Uw profiel
Bent u werkzaam als business architect, enterprise architect of IT architect? Of werkt u als IT consultant en wilt u ArchiMate® gaan toepassen in uw werk? Of is certificering in ArchiMate® voor uw werk van belang? Dan is de Archimate® 3 Training: Foundation and Practitioner combined wat u zoekt!

Professioneel en praktijkgericht
In de professionele en praktijkgerichte Archimate® 3 Training: Foundation and Practitioner combined komen de volgende onderwerpen aan bod:

• Basic Concepts of ArchiMate®
• Language Structure
• Generic Metamodel
• Relationships
• Motivation Modeling
• Strategy Modeling
• Business Layer
• Application Layer
• Technology Layer
• Physical Elements
• Cross-Layer Modeling
• Implementation and Migration
• Addressing Stakeholder Concerns with Viewpoints and Views
• Language Customization Mechanisms

Tijdens de training wordt de theorie afgewisseld met oefeningen. De ArchiMate® en TOGAF® trainers van de IT Management Group zijn zelf werkzaam als Enterprise Architect. Naast de theorie kunt u voorbeelden uit de praktijk verwachten. U kunt zelf ook voorbeelden uit uw praktijk naar voren brengen. Tijdens de training wordt u voorbereid op het examen.

Om als ArchiMate® gecertificeerd architect bij The Open Group geregistreerd te worden, dient u succesvol de multiple choice examens af te leggen.

BYOD en digitaal
Om tijdens de Archimate Practitioner training direct aan de slag te kunnen gaan, wordt u verzocht een eigen laptop mee te brengen. Het materiaal dat bij deze training hoort, wordt digitaal geleverd.

Examen en voertaal
De voertaal van de training is Nederlands. Het examen wordt standaard afgenomen in het Engels. Het examen is (nog) niet beschikbaar in het Nederlands. Indien u het examen wilt afleggen, dan kunt u na afloop van de training een examenvoucher opvragen.

INTEGRATING AGILE AND CHANGE MANAGEMENT WORKSHOP

Integrating Agile and Change Management Workshop

Over the last decade, both Agile and change management have emerged as strategies to improve change outcomes. Organizations are now looking for approaches to integrate change management and Agile to improve the adoption and usage of iteratively designed solutions. In this innovative one-day workshop, explore the latest research and build specific tactics and plans for adapting change management to Agile iterative development. In this workshop, Prosci provides the best practices and frameworks for applying change management in an Agile environment.

This workshop is for:

This workshop is designed for people who are responsible for delivering the people-side results on Agile projects including:

• Change management practitioners supporting Agile efforts
• Agile practitioners integrating the people sid into their work
• Project leaders incorporating Agile principles
• Any change agent who wants to stay at the forefront of this growing discipline

Learning Objectives
Throughout this workshop, you will:

• Understand the foundation and parallels of change management and Agile
• Explore industry-leading research on how to manage change adoption in an Agile initiative
• Identify specific adaptations for your change management approach
• Align the Prosci ADKAR® Model with Agile efforts and sprints/releases
• Align the five organizational change management plans to Agile and identify specific adjustments for each
• Define change management roles in an Agile environment

Materials Included:

This workshop provides one-year access to these resources to support your application of change management in Agile:
• Prosci’s Change Management and Agile benchmarking report (downloadable)
• Course worksheets and exercises
• Access to five webinars:

– Prosci Methodology
– How to Apply the ADKAR Model
– Roles in Change Management
– Integrating Agile and Change Management
– Intersection of Agile and Change Management Study

AGENDA
• Foundations of Agile and Change Management
• Research on Agile and change management
• Applying change management when moving from waterfall
• to Agile • How to adapt change management approach in Agile
• Adapting The ADKAR Model in Agile
• Adapting five organizational change plans in Agile
• Roles for change management in Agile
• Next steps

De Prosci methodiek

Succesvol change management vraagt om een gestructureerd proces, waarin mensen worden (be)geleid om te veranderen. De Prosci methodiek is gedurende 20 jaar onderzoek bij meer dan 3400 organisaties ontwikkeld en uitgebouwd. Het onderzoek heeft patronen, overeenkomsten en verschillen in het doorvoeren van veranderingen blootgelegd. Op basis hiervan is een holistisch en gestructureerd veranderproces ontwikkeld. De details van het proces qua stappen en te gebruiken tools zijn schaalbaar naar de behoeften van de organisatie en de risico’s van de verandering. Het veranderproces wordt ondersteund met een scala van eenvoudig te gebruiken tools en voorbeeldproducten.

Het Prosci® ADKAR® Model is een van de meest gebruikte verandermodellen in de wereld. Het model maakt duidelijk hoe mensen hun individueel veranderproces doorlopen. Want organisaties veranderen niet, mensen wel…

Het Prosci® 3-fasen proces biedt een heldere structuur om veranderingen in de organisatie te plannen en door te voeren. Het proces wordt ondersteund door duidelijke en makkelijk te gebruiken tools.

De Programmeertaal Python Voor Ervaren Programmeurs

Python is een programmeertaal die op vele fronten inzetbaar is. Begin jaren ’90 heeft de Nederlander Guido van Rossum voortgeborduurd op de fundamenten van de taal ABC die in de jaren ’80 bij het CWI (Centrum voor Wiskunde en Informatica) in Amsterdam was ontwikkeld. Inmiddels is Python al lang geen Nederlandse aangelegenheid meer: er wordt wereldwijd met en aan de taal Python gewerkt.

Python wordt op veel plaatsen gebruikt in scripts voor systeembeheer, als makkelijke taal voor het bouwen van portabele grafische user interfaces, bij web-applicaties en ga zo maar door. De installatieprogrammatuur van vele Linux implementaties, waaronder RedHat, is bijvoorbeeld gebouwd met Python.

Python onderscheidt zich van andere (scripting) talen doordat het van de grond af aan al als object georienteerde taal is opgezet. Daarbij beschikt de taal over een grote standaardbibliotheek waarop je verder kunt bouwen. Mede hierdoor leent Python zich erg goed om snel applicaties te bouwen (Rapid Application Development).

De cursus geven we aan de hand van Nederlandstalige documentatie, waaronder kopieën van gebruikte presentaties en opgaven met uitwerkingen. Daarnaast ontvang je het Engelstalige boek Learning Python (over zowel Python 2 als 3) als naslagwerk.
Na tijdig voorafgaand overleg kan een cursist ook volledig Engelstalige documentatie krijgen, die parallel loopt met de Nederlandstalige presentatie door de docent.

DOEL

 • De cursus behandelt de verschillende aspecten van het programmeren in Python. Je leert de syntax van de taal en je leert omgaan met de uitgebreide Python standaardbibliotheek waardoor je niet zelf steeds opnieuw het wiel hoeft uit te vinden en snel complexere programma’s kunt bouwen.

DOELGROEP

Deze cursus is bedoeld voor ervaren programmeurs die zich de veelzijdige taal Python eigen willen maken.

VOORKENNIS

Onderstaande voorkennis is vereist:

Voor het volgen van de cursus is programmeerervaring een vereiste. Het maakt daarbij niet uit of je die ervaring hebt opgedaan met een taal die gecompileerd wordt (zoals C, Pascal, C++ of Java) of met een scripting-taal (shell, awk). Belangrijk is vooral dat je in staat bent om op algoritmisch niveau een probleem aan te pakken. Praktische ervaring met object-georiënteerde talen is niet noodzakelijk, maar is zeker een pre.
Als je geen programmeer-ervaring hebt, dan raden we aan om onze vijfdaagse cursus Leren programmeren in Python te volgen, een uitgebreidere variant van deze cursus waarin ook algemene programmeerconcepten aan de orde komen.

BIJZONDERHEDEN

Kies voor Python vanuit dé opensource specialist.De programmeertaal Python, al sinds de jaren ’90 in gebruik en nog altijd wereldwijd ingezet. De Python trainingen die wij aanbieden verzorgen wij inhoudelijk vanuit AT Computing, al 30 jaar dé opensource specialist en onderdeel van onze partner. De voordelen hiervan zijn dat je werkt met experts die actief zijn in de opensource community, die eigen cursusmateriaal ontwikkelen en up-to-date houden. Niet voor niets heeft AT Computing een NPS score van +44.

TOGAF® 9 Foundation en Certified

The Open Group Architecture Framework, TOGAF, is een gedetailleerde methode met ondersteunende technieken voor het ontwikkelen van een Enterprise Architectuur. TOGAF beschrijft het proces van acceptatie, productie, gebruik en onderhoud van een Enterprise Architectuur. TOGAF® wordt wereldwijd gebruikt door een groot aantal architecten om een passende architectuur voor hun organisatie te ontwerpen. TOGAF® versie 9 bestaat uit 2 levels. Het eerste level, TOGAF® level 1 (TOGAF® Foundation), geeft inzicht in de basisconcepten van TOGAF®. Het tweede level, TOGAF® level 2 (TOGAF® Certified) gaat een stap verder en is bedoeld voor architecten die zich volledig willen certificeren in TOGAF®.

Uw profiel
Bent u werkzaam als business architect, enterprise architect of IT architect? Of werkt u als IT consultant en wilt u TOGAF® 9 gaan toepassen in uw werk? Of is certificering in TOGAF® voor uw werk van belang? Dan is de TOGAF® 9 Training: Foundation and Certified combined wat u zoekt!

Professioneel en praktijkgericht
In de professionele en praktijkgerichte TOGAF® 9 Training: Foundation and Certified combined komen de volgende onderwerpen aan bod:

TOGAF® 9 Training: Foundation

1. Inleiding TOGAF®
2. Onderdelen TOGAF®
3. Het ADM-proces
4. Onderdelen ADM
5. Het Enterprise Continuüm
6. De Foundation Architecture
7. TOGAF® en ArchiMate®
8. TOGAF® en andere architectuurraamwerken
9. TOGAF® en toolsupport

TOGAF® 9 Training: Certified

1. ADM Phases & Steps
2. Migratieplanning
3. Stakeholder Management
4. The Architecture Repository
5. Guidelines for Adapting the ADM
6. Architecture Content Framework
7. Implementation Support Techniques
8. TOGAF™ Reference Models

Tijdens de training wordt u voorbereid op de examens. Om als TOGAF® 9 level 1 en TOGAF 9 level 2 gecertificeerd architect bij The Open Group geregistreerd te worden, dient u succesvol de multiple choice examens af te leggen.

Accreditatie The Open Group
De TOGAF® 9 trainingen van de IT Management Group zijn geaccrediteerd door de The Open Group.

 

Voorkennis
Voor de TOGAF® 9 Training: Foundation and Certified combined is geen specifieke voorkennis vereist.

Certificaat
Indien u na de training de examens met goed gevolg heeft afgelegd, ontvangt u de certificaten TOGAF 9.1 Foundation en TOGAF 9.1 Certified.

Examen en voertaal
De voertaal van de training is Nederlands. Het examen wordt standaard afgenomen in het Engels. Het examen is (nog) niet beschikbaar in het Nederlands. Indien u het examen wilt afleggen, dan kunt u na afloop van de training een examenvoucher opvragen.

Prosci Practitioner Refresh Training

Ben je een Prosci gecertificeerde Practitioner die behoefte heeft aan een opfriscursus? Wil je ook je toolkit moderniseren naar de laatste online versie? Dit is je kans.

14 maart 2019 in Antwerpen, 19 maart 2019 in Rotterdam

We bieden een 1-daagse training waarin we de essentie en de tools van de Prosci en ADKAR nog eens trainen. Daarnaast krijg je de beschikking over de laatste versie van de online toolkit. Zeker voor de Practitioners die nu nog de PilotPro gebruiken zal dit een belangrijke stap vooruit zijn met meer moderne, uitgebreide tools, templates en online research.

Er is veel ruimte voor het inbrengen van eigen ervaringen, projecten en vraagstellingen. Als rode draad gebruiken we een door ons ontwikkelde (denkbeeldige, maar reële) case waarop we de tools en de drie fasen toepassen. Het is erg interactief, veel doen, veel discussie, kortom een gebalanceerde mix van inspiratie en transpiratie.

Voor wie is dit programma?

Dit programma is voor Prosci Certified Practitioners die behoefte hebben aan het opfrissen van de Prosci methodiek, ervaringen willen uitwisselen met andere Practitioners en/of vragen willen stellen over het toepassen van de methodiek in de praktijk.

Wat zijn de leerdoelen van dit programma?

De leerdoelen van de training zijn:

 • een overzicht te bieden welke tools in welke situaties nuttig zijn;
 • het verdiepen van praktijkvragen en ervaringen;
 • het praktisch oefenen met de tools aan de hand van casussen;

het verdiepen van de meest gebruikte tools, zoals ADKAR, sponsor assessment en de impact index.

Wanneer, kosten en aanmelden

Wanneer en waar?
De training vindt plaats op 14 maart 2019 in Antwerpen en op 19 maart 2019 in Rotterdam. De training duurt van 9.00 uur tot 17.00 uur en is inclusief lunch.

Kosten
De training kost € 400,00 (excl. BTW) per deelnemer. Elke deelnemer ontvangt een upgrade van de eToolki en het boekje ‘CEO Change Executive Officer’ van Erik F Steketee.

Customer Due Diligence (CDD)

Ken je klant en stel zijn integriteitsrisico vast

 • Vaststellen van de meest voorkomende integriteitsrisico’s MKB
 • Snel herkennen en analyseren van bedrijfsstructuren om de UBO vast te stellen
 • Vaststellen van het integriteitsrisico, monitoren en periodiek reviewen

Als (financieel) adviseur wens je geen reputatie- of aansprakelijkheidsrisico te lopen door vooraf niet te weten met wie je zaken doet en welke mogelijke relaties je door leidt naar de bank. Customer Due Diligence is hierbij van cruciaal belang. Maar wat is het nu eigenlijk?

Banken en levensverzekeraars dienen hun cliënten te kennen én geen relaties aan te knopen met personen die het vertrouwen in de financiële onderneming kunnen schaden. Customer Due Diligence (CDD) is een hulpmiddel om dit te bewerkstelligen. De gevolgen van het niet beheersen van deze risico’s zijn groot.

Een juiste toepassing van CDD zorgt ervoor dat voorkomen wordt dat de financiële onderneming kan worden misbruikt voor de verkeerde doeleinden. Belangrijke voorbeelden van misbruik in dit kader zijn witwassen, terrorismefinanciering en fraude. De CDD-normen zijn dus relevant voor de integere bedrijfsvoering van financiële ondernemingen als geheel. Daarmee vormt CDD een onderdeel van de integere bedrijfsvoering. Door een goed zicht op de cliënten en op andere relaties te houden kan een financiële onderneming voorkomen dat de integriteit in gevaar komt. De rol van adviseur en tevens poortwachter kan zorgen voor een duurzame relatie met de financiële instellingen.

Er zijn 2 trainingsmogelijkheden voor deze cursus, namelijk een basiscursus waarbij je leert wat Customer Due Diligence nu eigenlijk is en een verdiepende cursus waarbij je leert hoe je CDD kunt toepassen en hoe je de mogelijke integriteitsrisico’s kunt herkennen.

 

Leerdoelen

CDD – Basis:

 • Waarom verschillende rechtsvormen (acceptatie van cliënten);
 • Identificatie en verificatie van cliënten (toetsingen);
 • Uiteindelijke belanghebbende (UBO);
 • Meest voorkomende integriteitsrisico’s MKB.

CDD – Professional:

 • Vaststellen van het doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie;
 • Monitoring en review van cliënten, rekeningen en transacties;
 • Risicomanagement;
 • Herkomst vermogen;
 • Zakelijk vastgoed;
 • Overige risicovolle sectoren/branches/landen;
 • Herkennen van gedragingen;
 • Praktijkvoorbeelden;
 • Rollenspellen.

PE-punten
6

 

Early warning signals

Tijdig actie ondernemen op basis van Signaal gedreven kredietbeheer

 • Leer alle signalen van discontinuïteit herkennen
 • Welke analyse uitvoeren bij SGK triggers
 • Dossiervorming, welke verslaglegging, onderbouwing en acties

Signaal gedreven kredietbeheer is een belangrijke factor bij het nieuwe financieren. Door het verminderen van periodieke revisies bij de klanten, is het goed opvolgen en analyseren van (SGK) signalen dè factor om tijdig continuïteitsproblemen te signaleren en hierop de juiste acties te ondernemen.

Programma:

1. Digitale voorbereiding theorie omtrent SGK signalen
2. Opleidingsdag SGK signalen behandelen
3. Zelf aan de slag in de praktijk met de digitale handouts als back-up
4. Optioneel: examen SGK signalen

Leerdoelen

 • Alle SGK signalen kennen en herkennen bij je klanten;
 • SGK signalen juist analyseren;
 • Weten welke analyse dient te worden uitgevoerd bij welk SGK signaal;
 • Aanvullende benodigde stukken benoemen en opvragen bij de klant;
 • Juiste vastlegging van de verwerking en onderbouwing van het SGK signaal;
 • Signalen van discontinuïteit herkennen uit de jaarrekening;
 • Branches en ontwikkelingen herkennen en vertalen naar adequate afhandeling.

PE-punten
6

Business Resilience

De ontwikkelingen in de maatschappij vereisen van overheid en bedrijfsleven een toenemende kennis op het gebied van Business Resilience. Schrijf u nu in voor een unieke Masterclass waarin u in vier interactieve sessies ontdekt wat de combinatie van Information Security (IS), Business Continuity Management (BCM) en Crisis Management (CM) voor de resilience in úw organisatie kan betekenen. Ter afsluiting vindt een Master Slot event in het Grand Kasteel Woerden plaats, waarvoor u één of meerdere introducees mag uitnodigen!

Unieke kans om ook úw top-management erbij te betrekken!

Business Resilience is een multidisciplinaire aangelegenheid, waarin onder meer de vakgebieden Information Security, BCM en Crisismanagement een belangrijke rol spelen. Een goed begrip van elkaars vakgebieden en heldere onderlinge communicatie, dragen bij aan het verkorten van hersteltijden en het beperken van schade. Wat is de perceptie van het C-level management van een organisatie op Risk Management en wie in de board neemt verantwoording voor de totale integrale weerbaarheid van de organisatie?

U bent als manager verantwoordelijk voor één of meerdere delen van het programma, Information Security (IS), Business Continuity Management (BCM) of Crisis Management (CM), of heeft deze ambitie. Tijdens elk van de eerste drie sessies wordt ingegaan op de huidige stand van zaken en ontwikkelingen van elk van de drie deelgebieden met een interactief element in de vorm van een actuele business case. In de vierde sessie verbinden we de drie-eenheid welke bijdraagt aan de Business Resilience binnen uw organisatie. Ook kijken we naar de ideale link met het bestuursniveau.

Het slot event is een unieke combinatie van een paneldiscussie met onze experts, een dosis humor en een fantastisch diner op een inspirerende locatie. Deelname aan dit slot event is voor uzelf én een introducé, bijvoorbeeld uw direct leidinggevende of eigenaar van één van de programmaonderdelen binnen de directie of het bestuur van uw organisatie. Voor u een unieke mogelijkheid om u te profileren en zaken bespreekbaar te maken. Na deze Masterclass bent u een volwaardig gesprekspartner voor eenieder die vragen of een mening heeft over de behandelde onderwerpen.

Doelgroep

• Managers en professionals in de werkgebieden IS, BCM en CM, die op de hoogte willen zijn van de huidige stand van zaken.

• Directieleden en bestuurders met deze onderwerpen in hun portefeuille.

Voorkennis

Tijdens de Masterclass is enige kennis van alle drie de onderwerpen een prettige bijkomstigheid, maar laat dit u er als geïnteresseerde professional niet van weerhouden om deel te nemen. Elke sessie start met een korte ‘introductie’ over het onderwerp.

Bij de cursus zit het volgende inbegrepen:

• Een leerzame uiteenzetting van de vakgebieden door ervaren experts
• Discussie en kennisuitwisseling met uw vakgenoten
• De slides van alle presentaties in pdf formaat.
• Koffie, thee, frisdrank, versnapering en diner gedurende de eerste vier sessies.
• Luxe diner, (fris)drank en humor op de inspirerende locatie van het slot-event.
• U ontvangt een Certificaat van deelname

Prijs

De prijs voor de exclusieve Masterclass bedraagt € 2.995,− exclusief BTW.

Master Slot Event: Wanneer u naast de inbegrepen introducé, graag nog een extra introducé wilt meenemen tijdens het slot evenement kunnen additionele entreekaarten worden aangeschaft à € 795,- per kaart.

Korting: Wanneer u na deze Masterclass één van de Expert opleidingen van de Security Academy gaat volgen ontvangt u hierop een korting van € 2.000,- . Hierdoor wordt uw investering in de Masterclass slechts € 995,-.

Praktische informatie

• Cursusduur: 5 wekelijks opeenvolgende middag/avondsessies
• Eerste vier sessies: 21 maart, 28 maart, 4 april en 11 april 2019 van 16.00 – 20.00 met een warme maaltijd te Woerden
• Master Slot Event 18 april 2019 op Kasteel Woerden : 16.00 – 22.00 inclusief diner

 

Business Continuity Foundation

Inleiding

U wordt als medewerker betrokken of bent geïnteresseerd in Business Continuity Management. Na twee dagen zullen de grondbeginselen van het Business Continuity Management Proces (BCMP) voor u geen geheim meer zijn. U leert wat de stappen zijn in het BCMP en wat deze stappen na uitvoering de organisatie opleveren. U wordt bekendgemaakt met de terminologie die in het BCMP wordt gebruikt. De kennis wordt in een zeer interactieve vorm aan u overgedragen. Nadat u deze opleiding heeft gevolgd kunt u een waardevolle bijdrage leveren aan de uitvoering van het BCMP in uw organisatie.

Doelgroep

Het BCMP is een bedrijfs- en een organisatiebreed proces. Deze opleiding is bedoeld voor cursisten die zich gaan bezighouden met Business Continuity, erbij betrokken raken of voor cursisten die kennis willen maken met het BCMP. Denk bijvoorbeeld aan cursisten die werkzaam zijn in de primaire processen, maar ook aan:

 • Facility managers
 • Security managers
 • Informatiemanagers
 • Service Level Managers
 • Marketing Managers
 • Bedrijfsjuristen
 • Suplly Chain managers
 • Teammanagers

Voorkennis

Tijdens de Business Continuity Foundation opleiding wordt de basis van Business Continuity Management behandeld. Er is geen voorkennis nodig om aan deze foundation-level cursus deel te nemen.

Cursusmateriaal

U ontvangt bij aanvang van de cursus het officiële SECO-Institute cursusmateriaal via onze portal. Het cursusmateriaal is Engelstalig en de voertaal tijdens de opleiding is Nederlands. Wanneer er een boek is inbegrepen bij het cursusmateriaal ontvangt u deze op de eerste lesdag.

Bij de cursus zit het volgende inbegrepen:

 • Het SECO-Institute officiële cursusmateriaal
 • Een gratis aan te vragen “S-BCF” digitale badge bij SECO-Institute wanneer u slaagt voor het examen (meer informatie)
 • Catering

Bij de cursus zit het volgende niet inbegrepen:

 • Het SECO-Institute online Business Continuity Foundation examen

Examen en certificering

Foundation level van de Business Continuity Certification Program van SECO-Institute

De Business Continuity Foundation opleiding is onderdeel van het SECO-Institute Cyber Security & Governance Certification program. De Business Continuity Foundation opleiding is het eerste level uit het Cyber Security & Certification program. De vervolgopleiding is de Business Continuity Practitioner opleiding.

 

Het SECO-Institute examen wordt extern afgenomen door SECO-Institute en bestaat uit multiple choice vragen. Het examen zit niet inbegrepen bij de cursus. Na succesvolle afronding van het examen ontvangt u het certificaat “Business Continuity Foundation” en kunt u uw digitale S-BCF badge aanvragen bij het SECO-Institute.

Exameninformatie

 • Taal examen: Engels
 • Type examen: Online examen (u dient dit examen zelf te reserveren, hier vindt u meer informatie over hoe dit werkt
 • Type vragen: 40 meerkeuzevragen
 • Examentijd: 60 minuten

 

SharePoint Basis

Bent u nieuw als gebruiker in SharePoint, dan is deze SharePoint Basis training voor eindgebruikers zeer geschikt voor u. Tijdens deze 2 daagse eindgebruikerstraining krijgt u inzicht in de SharePoint omgeving met als doel effectief en efficiënt te werken.

U leert onder andere werken met onder andere een TeamSite, Subsites, Webonderdelen en MySite. Tijdens deze cursus komen weinig tot geen technische aspecten naar voren.

Deze training is geschikt voor iedere werknemer binnen een organisatie waar SharePoint is geïmplenteerd.

 

Trainingsinhoud

Het trainingsprogramma voor deze Basis training SharePoint is aan de hand van gecertificeerde SharePoint trainers en beheerders ontwikkeld waardoor kwaliteit gewaarborgd is. In de SharePoint Basis training worden verschillende onderwerpen behandeld, onder ander;

 • Werken met bibliotheken
 • Documenten openen, lezen, bewerken, delen en uploaden
 • Werken met webonderdelen en andere inhoudstypes
 • Aanmaken MySite, Subsites
 • Documenten en versiebeheer binnen SharePoint
 • In en Uitchecken in SharePoint documenten
 • Site navigatie, structuur en thema’s

Er is geen vereiste voorkennis nodig behalve het omgaat met een besturingssysteem van Windows. Deze Basis cursus in SharePoint is voor cursisten die makkelijk, snel en vooral “weten wat ze doen” binnen een SharePoint omgeving. Buiten de cursusinhoud is er natuurlijk ook ruimte om eigen vragen te stellen. Deze training wordt zowel in het Nederlands maar ook in het Engels gegeven.

Wist u dat een SharePoint Basis training al vanaf 3 personen interessant is om bij u op locatie te organiseren? Vraag direct informatie aan voor een in-company SharePoint training!

SharePoint cursus voor eindgebruikers

Onze 2 daagse cursussen voor eindgebruikers zijn praktisch ingericht waardoor het voor de cursisten aan het eind van de dag eenvoudig, makkelijk en snel op weg kunnen gaan in de SharePoint omgeving.

Via Maestro Academy is het mogelijk om een maatwerk SharePoint traject op te stellen. U kiest in samenspraak met onze SharePoint trainer de cursusonderwerpen die u graag terug ziet komen in de cursus. Naar aanleiding van het intake gesprek passen wij de training aan naar de behoefte en wensen van uw organisatie..

Gaat u met uw bedrijf over naar SharePoint? Met een breed scala aan Microsoft SharePoint trainers zijn we er in geslaagd een efficiënte lesmethode ontwikkeld die het mogelijk maakt om u klaar te stomen tot ervaren Eindgebruiker in SharePoint. Na de 2 daagse SharePoint training beheerst u de basisbeginselen van SharePoint.

Trainingsinhoud

SharePoint training stelt u in staat om efficiënt samen te werken, documenten en web content te beheren. In de SharePoint training voor eindgebruikers maakt u onder andere kennis met:

 • De SharePoint omgeving
 • Structuur en Navigatie
 • SharePoint opbouwen
 • Beheren van sites en subsites
 • Gebruik van subsites, lijsten en bibliotheken

U heeft de keuze uit diverse trainingsvormen namelijk een individuele training of een klassikale training. Bij een SharePoint klassikale incompany training adviseren wij meestal een maximale groepsgrootte van 10 cursisten.

 • Individuele SharePoint cursus: Een 1-op-1 SharePoint cursus biedt de cursist in kwestie flexibiliteit. De SharePoint docent verzorgd de cursus op zijn of haar eigen locatie/huis. De cursist wordt onder begeleiding van een ervaren SharePoint docent alle in’s and out’s in SharePoint geleerd. De leerdoelen worden van tevoren door middel van een telefonische intake vastgesteld.
 • Klassikale SharePoint training inhouse : Deze vorm van trainen is de meest voorkomende. Deze SharePoint training wordt bij u op locatie verzorgd. Dat kan zowel klassikaal als individueel. De leerdoelen worden van tevoren door middel van een telefonische intake vastgesteld. Tijdens deze SharePoint cursus kunt u eigen bestanden vanuit uw SharePoint omgeving aanleveren om in de cursus mee te werken.

Doelgroep

Deze SharePoint training is bedoeld voor key-users die dagelijks gaan werken met SharePoint.Technische aspecten komen in deze training niet aan bod. Tijdens deze training in SharePoint is er naast de bovenstaande onderwerpen ook tijdens de training ruimte om eigen vragen stellen buiten de stof om. Voorkennis aangaande het besturingssysteem van Microsoft is wel vereist (Windows 2000/XP/Vista/W7/W8).

Het is het mogelijk om een maatwerk SharePoint traject op te stellen. U kiest in samenspraak met onze SharePoint trainer de cursusonderwerpen die u graag terug ziet komen in de cursus. Naar aanleiding van het intake gesprek passen wij de training aan naar de behoefte en wensen van uw organisatie.

Onze SharePoint eindgebruikers training is in verschillende talen en trainingsvormen beschikbaar. Voor meer informatie of vragen neem gerust contact met ons op.

SharePoint training voor Site-Owners

Ervaart u binnen uw organisatie problemen in SharePoint en wilt u meer leren in SharePoint? Maestro Academy zorgt voor een heldere en effectieve SharePoint training voor Site-owners.

SharePoint stelt u als Site-Owner in om toegangsrechten, het discussiebord, en Workspaces te onderhouden en leert u hoe een SharePoint site is opgebouwd en hoe u een bestaande SharePoint site beheert. Denk hierbij aan het onderhouden van het toegangsniveau, geavanceerde functies in lijsten, WebParts / WebParts pages, inleiding Excel services en de samenwerking van SharePoint en Outlook.

Trainingsinhoud

Met een breed scala aan Microsoft SharePoint trainers is er een efficiënte lesmethode ontwikkeld die het mogelijk maakt om u klaar te stomen tot ervaren Eindgebruiker in SharePoint. Na de 1 daagse SharePoint training beheerst u de basisbeginselen van SharePoint. In deze SharePoint Site-Owners training staan onder andere de onderwerpen:

 • SharePoint inleiding
 • Bibliotheken
 • Pagina’s, Webparts en Views
 • Toegangsrechten
 • Workspaces
 • Form Services, InfoPath en Excel Services

Bij Maestro Academy heeft u de keuze uit diverse trainingsvormen namelijk een individuele training of een klassikale training. Bij een SharePoint klassikale incompany training adviseren wij meestal een maximale groepsgrootte van 10 cursisten.

 • Individuele SharePoint Site Owner cursus: Een 1-op-1 SharePoint 2016 cursus biedt de cursist in kwestie flexibiliteit. De SharePoint docent verzorgd de cursus op zijn of haar eigen locatie/huis. De cursist wordt onder begeleiding van een ervaren SharePoint docent alle in’s and out’s in SharePoint geleerd. De leerdoelen worden van tevoren door middel van een telefonische intake vastgesteld.
 • Klassikale SharePoint Site Owner in-company : Deze vorm van trainen is de meest voorkomende. Deze SharePoint training wordt bij u op locatie verzorgd. Dat kan zowel klassikaal als individueel. De leerdoelen worden van tevoren door middel van een telefonische intake vastgesteld. Tijdens deze SharePoint cursus kunt u eigen bestanden vanuit uw SharePoint omgeving aanleveren om in de cursus mee te werken.

Doelgroep

Deze SharePoint training is bedoeld voor contentbeheerders, redacteuren of communicatiemedewerkers die dagelijks de leiding hebben in de SharePoint omgeving.Tijdens deze training in SharePoint is er naast de bovenstaande onderwerpen ook tijdens de training ruimte om eigen vragen stellen buiten de stof om.

Voorkennis

Om deel te kunnen nemen aan deze SharePoint cursus voor Site-owners dient de cursist de vaardigheden van SharePoint eindgebruiker training te beheersen. Indien deze basisvaardigheden van SharePoint ontbreken, adviseren wij u om eerst de SharePoint 2016 training voor Eindgebruikers te volgen.

Bij Maestro Academy is het mogelijk om een maatwerk SharePoint traject op te stellen. U kiest in samenspraak met onze SharePoint trainer de cursusonderwerpen die u graag terug ziet komen in de cursus. Naar aanleiding van het intake gesprek passen wij de training aan naar de behoefte en wensen van uw organisatie.

SharePoint Gevorderde training

Deze speciaal ontwikkelde 2 daagse Gevorderde training in SharePoint is er om u voor te bereiden op het Site-Ownership binnen uw eigen SharePoint omgeving. Deze cursus laat de cursisten kennis maken met de Site-Owner taken binnen een SharePoint-site. De vereiste voorkennis is in ieder geval de SharePoint Basis cursus gevolgd te hebben.

U leert onder andere werken met Toegangsrechten, Beheren van Team en Subsites, Document Libaries en Form Services.

Deze training is geschikt voor medewerkers die binnenkort een SharePoint Site beheerder worden binnen de organisatie.

Inhoud SharePoint Gevorderde Training

Het trainingsprogramma voor deze Gevorderde training SharePoint is aan de hand van gecertificeerde SharePoint trainers en beheerders ontwikkeld waardoor kwaliteit gewaarborgd is. In de SharePoint Basis training worden verschillende onderwerpen behandeld, onder ander;

 • Werken met Workspaces
 • Een formulier maken met InfoPath
 • Gebruikersgroep toevoegen, beheren en aanpassen
 • Het gebruik van Site Groups
 • Discussion boards en Surveys
 • SharePoint Alerts
 • Werken met diverse aangepaste lijsten

De doelgroep van deze Gevorderde training in SharePoint zijn onder andere contentbeheerders, redacteuren of communicatiemedewerkers. De basiskennis binnen de applicatie SharePoint is zeer vereist om aan deze training deel te nemen. Buiten de cursusinhoud is er natuurlijk ook ruimte om eigen vragen te stellen. Deze training wordt zowel in het Nederlands maar ook in het Engels gegeven.

Wist u dat een SharePoint Gevorderde training al vanaf 3 personen interessant is om bij u op locatie te organiseren? Vraag direct informatie aan voor een in-company SharePoint training!

SharePoint Designer

Wilt u zelf leren ontwikkelen in SharePoint? Maestro Academy kan voor u een cursus samenstellen om uw SharePoint vaardigheden te vergroten.

 • Microsoft SharePoint Designer 2010 – Level 1
 • Microsoft SharePoint Designer 2010 – Level 2
 • SharePoint 2013 – Branding and User Interface Design

Voor deze SharePoint cursus is uitgebreide voorkennis in SharePoint een vereiste. Kom in contact met 1 van onze SharePoint docenten om de onderwerpen van deze SharePoint designer cursus te bespreken.

MOS SharePoint

Wilt u specialist worden in SharePoint dan is een MOS SharePoint training geschikt voor u. Na het volgen van deze cursus bent u klaargestoomd voor het MOS SharePoint examen.

Inhoud SharePoint Basis Training

Wij bieden voor de toekomstige Microsoft Office Specialist (MOS) de training MOS SharePoint aan. In deze MOS SharePoint training wordt u als cursist klaargestoomd voor het MOS SharePoint examen. In de MOS SharePoint 2013 of 2010 training komen de volgende onderwerpen naar voren:

 • Broodkruimelpad in SharePoint
 • Lijsten creeren en documenten beheren
 • SharePoint sites onderhouden en beheren
 • Navigatie in SharePoint
 • Toevoegen van WebParts in SharePoint
 • Configureren, beheren en aanpassen van MySite
 • Zoeken en geavanceerde zoekfuncties in SharePoint

Naast deze onderwerpen kunt u de gehele examen inhoud vinden op de Microsoft Learning site. Bekijk hier het examen 77-419

Wilt u specialist worden in SharePoint ? Kies dan voor de MOS SharePoint 2013 training. Wij zijn in staat om u te helpen bij het adviseren van MOS SharePoint training. Vraag een vrijblijvend offerte aan en ontvang direct de scherpste prijs.

Microsoft Access maatwerk training

Bent u op zoek naar een maatwerk training in Access? Maestro Academy biedt speciaal voor de toekomstige database beheerders Access maatwerk trainingen in diverse verschillende Office versie.

In ons brede assortiment van trainingen bieden wij onder meer Access 2013, Access 2010, Access 2007 en Access 2003 training aan. In samenspraak met een gecertificeerde Access trainer gaan wij als opleider, trainer en u als cursist op zoek naar de optimale Access training.

Gebruikt u bijvoorbeeld veelvuldig de query’s functies of macro’s dan kunt u dit aangeven in onze maatwerk training in Access. Aangezien u zelf de onderwerpen kiest voor deze Access training maakt u optimaal gebruik van de trainingstijd.

Deze maatwerk trainingen in Access zijn zeer geschikt voor cursisten die al enige ervaring hebben met het programma Access waardoor het voor deze cursisten mogelijk is om eenvoudig en snel de diverse functies van MS Access onder de knie te krijgen. Wilt u een afspraak met één van onze opleidingsadviseurs op het gebied van Microsoft Access.

Microsoft Access Basis training

Bent u nieuw in het programma Microsoft Access en wilt u de aankomende database-specialist binnen uw organisatie worden?  Voor deze aankomend en/of enigszins ervaren Access gebruikers wordt deze Access basis training aangeboden. Leer in deze twee daagse Access training de basisbegrippen, basisvaardigheden en basisfunctionaliteiten.

Onderwerpen die in deze Access basis training voorkomen zijn onder andere het werken met databasesjablonen, de Wizard Tabel gebruiken, de Query Wizard gebruiken en rapporten maken in Access. Deze wordt in de onderstaande Access versies aangeboden:

Acces 2013
Acces 20010
Acces 2007
Acces 2003

Voor wie?

Deze cursus is bedoeld voor cursisten die beter willen leren werken met Access. Ook voor cursisten die nooit tot weinig Access gebruiken, is deze cursus zeer geschikt. Deze  training wordt in diverse trainingsvormen aangeboden aan namelijk; in-company training, individuele training of via ons open rooster.

Trainingsinhoud

Deze basis training Access 2013 is speciaal ontwikkeld door onze database-trainers en begint met de basisbegrippen en basisfunctionaliteiten in Access. Naast de onderstaande onderwerpen kunt u uiteraard tijdens de training vragen stellen buiten de stof om waardoor u optimaal met de trainingstijd omgaat.

 • Basisvaardigheden
 • Tabelontwerp
 • Veldeigenschappen
 • Formulierontwerp
 • Relaties tussen gegevens
 • Queries uitvoeren
 • Rapporten maken
 • Importeren en exporteren

Onderwerpen die aan bod komen in deze basis training Access 2013 zijn onder andere: gegevens invoeren en verwijderen, een gegevensblad opmaken, tabellen filteren en sorteren, meerdere criteria gebruiken: EN/OF, een berekening maken in een query en besturingselementen wijzigen. Onze Access 2013 basis training is in verschillende talen beschikbaar.

Microsoft Access Gevorderd/Ervaren training

Access training voor gevorderden en ervaren cursisten. Heeft u al ervaring in dit programma maar wilt u meer uit deze applicatie halen? Onze Access gevorderde training is ontwikkeld door deskundige Access trainers waardoor kwaliteit is gewaarborgd.

In deze Access training worden gevorderde en geavanceerde functies middels een praktijkgerichte benadering stap voor stap behandeld. Onderwerpen die voor komen in deze Access gevorderde training zijn onder andere; rapportsjablonen in Access maken en bewerken, macro’s uitvoeren, geavanceerde query’s gebruiken en hulpmiddelen in database gebruik.

Voor deze Access gevorderde training is het van belang dat cursisten enige ervaring hebben in het programma Access of de voorkennis Access gevorderde training beheersen.

Onze trainingen voor gevorderde cursisten worden verzorgd in de volgende versies:

Acces 2013
Acces 20010
Acces 2007
Acces 2003

 

 

Voor wie?

Voor deze Access gevorderde training is het van belang dat cursisten enige ervaring hebben in het programma Access of de voorkennis Access basis training beheersen. Volg een Access training voor gevorderden via de Maestro Academy en leer de geavanceerde functies in Access. Voor administratie, financials, database en CRM.

Trainingsinhoud

De hoofdonderwerpen die behandelt worden in deze training zijn;

 • Geavanceerde tabellen
 • Geavanceerde query’s
 • Formulieren aanpassen
 • Rapporten opmaken
 • Macro’s gebruiken
 • Besturingsmogelijkheden
 • Access modules

In deze Access training worden gevorderde en geavanceerde functies middels onze praktijkgerichte methode behandeld. Tijdens de Access gevorderde training komen diverse onderwerpen naar voren namelijk; voorwaardelijk actieregels toepassen, draaitabellen maken en exporteren naar Excel, query eigenschappen toevoegen en illustraties toevoegen.

Naast deze bovenstaande onderwerpen is er tijdens deze Access gevorderde training ruimte voor eigen inbreng van onderwerpen waardoor al uw vragen beantwoord worden. Voor meer informatie neem gerust contact op.

MOS Access

Deze 2 daagse MOS Access cursus bereidt u voor op het soortgelijk genoemde MOS Access examen. Het programma is opgesteld door 1 van onze Access docenten en is een combinatie van de Access Basis, Gevorderde en MOS examen vragen. Deze wordt in de onderstaande Access versies aangeboden:

Acces 2013
Acces 20010
Acces 2007
Acces 2003

Voor wie?

In deze MOS Access 2016 training wordt u klaargestoomd voor de MOS certificeringstraining van Microsoft. Deze 2 daagse training is een combinatie van Access basis en gevorderd/ervaren maar gaat dieper in op de Access materie. Na het volgen van deze training mag u het certificaat Microsoft Office Specialist Access in ontvangst nemen waarbij dat het bewijs is dat u kennis en vaardigheden bezit om Access efficiënt te gebruiken. Twijfel niet langer en neem contact met ons op voor deze MOS Access 2016 training.

Trainingsinhoud

Deze cursus is een samengestelde training in MOS Access 2016 die u klaarstoomt voor het MOS examen. Deze MOS training combineert het Access Basis en Gevorderde niveau in 1, waarbij dieper op de Access-examen stof wordt getraind. Deze training is in tegenstelling tot andere Office trainingen 2 dagen. De bedoeling van deze MOS Access 2016 training is om te oefenen hoe het daadwerkelijke examen MOS Excel 2016 in zijn werk gaat. Enkele onderwerpen die voorkomen in deze MOS Access training zijn;

 • Access Databases beheren
 • Besturingselemeten in formulieren
 • Rapportages in Access maken
 • Records en tabelellen beheren en wijzigen
 • Queries maken
 • Beheren van Access-relaties
 • Gegevens afdrukken en exporteren naar Excel
 • Velden samenstellen, aanpassen en beheren

Na de training en het succesvol afronden van het MOS Access 2013 examen heeft u als medewerker een fundamenteel begrip van de Access-omgeving en bent u in staat taken onafhankelijk uitvoeren in Access 2016. Onze MOS Access 2016 training is in verschillende talen en trainingsvormen beschikbaar. Vanaf 3 personen is het echter al financieel aantrekkelijker om de training in-company te volgen.

De Microsoft Office Specialist (MOS) 2016-certificeringsexamens vormen een nieuwe, op prestaties gebaseerde methode waarmee de kennis, vaardigheden en capaciteiten van een kandidaat met betrekking tot MOS 2016-programma’s beter kunnen worden getest:

 • In tegenstelling tot in vorige versies wordt de opdrachtnaam meestal niet genoemd in de instructies voor de MOS 2016-examentaken. Zo worden er bijvoorbeeld geen functienamen genoemd, maar wordt hiervan een beschrijving gegeven. Dit betekent dat kandidaten moeten weten wat het doel is van de programmafunctionaliteit en waarvoor deze meestal wordt gebruikt, om de taken in elk van de projecten goed te kunnen uitvoeren.
 • ijdens het MOS 2016-examen zijn meerdere projecten opgenomen.

Tijdens deze training wordt naast de cursusinhoud natuurlijk ook ruimte vrij gemaakt voor vragen aan de trainer. Voorkennis aangaande het besturingssysteem van Microsoft is wel vereist (Windows 2000/XP/Vista/W7/W8) en de kennis van Access Basis en Gevorderde training. Deze training wordt ook in het Engels gegeven.

VBA Access

Wilt u leren programeren in Access? Dan hebben wij speciaal een VBA Access training. Deze 3 daagse cursus leert u stap voor stap hoe u macro’s kunt maken in Access.

Voor wie?

Deze cursus is bestemd voor gevorderde gebruikers die met Access meer geavanceerde applicaties willen bouwen. De nadruk ligt op praktijkgericht werken met Visual Basic in Access. In de cursus wordt ingegaan op het Data Access Model (DAO) en leert de cursist hoe hij met VBA-code de gegevens in een database kan aansturen. De nadruk ligt op de praktische toepassing van VBA code in Access. Speciale aandacht wordt besteed aan de mogelijkheden om met code records op te zoeken, gegevens te valideren, handelingen te automatiseren en een eindgebruikers-interface op te bouwen.

Vereiste voorkennis

Voor deelname aan deze training is vereist dat u een goede kennis heeft van Excel en de concepten en begrippen die daarbij een rol spelen, zoals worksheets, ranges, graphs, formulas en charts. Ook is de kennis nodig die wordt behandeld in de Basistraining Programmeren in Visual Basic for Applications.

Trainingsinhoud

Tijdens deze 3 daagse training worden een veel onderwerkpen behandeld. Een paar hiervan zijn;

 • Access code interface
 • Access Object Model
 • Recordset methods and properties
 • Functions in queries, forms and code
 • Error Handling
 • Application object
 • Automation

Indien u geinteresseerd bent in een van bovenstaande VBA Access trainingen dan kunt u contact met ons opnemen.

Functioneel beheer Office 365

Deze 2-daagse training geeft meer inzicht in de werkzaamheden en processen die behoren bij het functioneel beheer van Office 365. Met functioneel beheer maakt u de Office 365 omgeving op maat aan de eisen van uw organisatie. In deze training komen zaken als document management en workflows aan bod.

Doelgroep

Systeem- en applicatiebeheerders die het functioneel beheer van Office365 op zich gaan nemen.

Voorkennis

Kennis van Windows en Office is een vereiste.

Cursusinhoud

Samenwerkingsmogelijkheden binnen Office 365:

 • SharePoint architectuur en apps;
 • ID-management: autorisatie en authenticatie;
 • Groepen, Teamsites en Yammer;
 • Beheer van gebruikers en groepen;
 • Externe toegang;
 • OneDrive;
 • Samenwerken en delen;
 • Nieuwe publiceren;
 • Vergaderen;
 • Documentmanagement en metadata
 • Inhoudstypen en sitekolommen;
 • Sjablonen maken;
 • OneNote

Administratieve mogelijkheden binnen Office 365:

 • Exchange: groeps e-mail, agenda, taken, contactpersonen;
 • Gedeelde e-mail en agenda’s;
 • Het gebruik van Word, Excel, PowerPointin Office365;
 • Werken met formulieren;
 • Werken met Lijsten
 • Forms;
 • Flows: online workflows;
 • SharePoint DMS;
 • Power Apps;
 • PowerBI.

Doelstellingen

Na deze training kunt u het operationeel en functioneel beheer van Office 365 in beginsel uitvoeren. Verder weet u waar u terecht kunt voor verdere ondersteuning op het gebied van specifieke taken en mogelijkheden binnen Office365.

 

Business Analysis Foundation

De cursus Foundation in Business Analysis vormt een uitstekende introductie in business analyse en geeft deelnemers basiskennis die verder uitgebouwd wordt in de andere cursussen van het BCS-diploma in business analysis.

Business analyse is de discipline die organisaties helpt om de juiste keuzes te maken, keuzes die nodig zijn om effectief en efficiënt te reageren op veranderingen. De cursus gebruikt het business analyse procesmodel als kapstok voor een breed scala aan technieken. Deze technieken helpen de business analist zowel bij de analyse van de organisatie en haar omgeving, als bij de communicatie met de stakeholders om te komen tot een goed en onderbouwd advies.

Inhoud

Deze cursus is geschikt voor mensen die nieuw zijn in het vakgebied van business analyse en informatieanalisten die de stap naar meer business analyse willen maken. Daarnaast zijn er regelmatig deelnemers aan deze training die zelf geen businessanalist zijn, maar wel veel samenwerken met businessanalisten.

Wat levert deze module je op?

Deze module biedt een uitgebreid overzicht van veel technieken op het gebied van business analyse. De toepassingsmogelijkheden, voor- en nadelen van alle technieken komen aan de orde. Er wordt in beperkte mate met de technieken worden geoefend. De cursus is verdeeld over de volgende onderwerpen:

 • De competenties van een businessanalist;
 • Strategie analyse;
 • Onderzoekstechnieken;
 • Stakeholder analyse en management;
 • Modelleren van business systemen en processen;
 • Requirements engineering;
 • Business cases.

Je krijgt een uitgebreide Engelstalige handleiding van de cursus Foundation in Business Analysis. De spreektaal van de cursus is Nederlands, het materiaal en het examen zijn in het Engels.

Examen

Op de 3e dag wordt de cursus afgesloten met een 60 minuten durend examen met meerkeuzevragen. Actief meedoen in de cursus en enige thuisstudie is voldoende om het examen met goed gevolg te maken.

Het examen is in het Engels. Cursusdeelnemers waarvan Engels niet hun eerste taal is, krijgen 15 minuten extra tijd om het examen te maken.

Certificaat

Bij het behalen van het examen ontvang je het internationaal erkende certificaat ‘Foundation in Business Analysis’, van de British Computer Society (BCS). Deze cursus is een Knowledge Based Module van het BCS International Diploma in Business Analysis.

De cursus is op het Europees Kwalificatieraamwerk (EQF) niveau 4 en vereist een HBO/WO werk- en denkniveau.

Module 3: CDD-beleid en gedifferentieerd cliëntenonderzoek

Module 3: CDD-beleid en gedifferentieerd cliëntenonderzoek

Deze eendaagse module biedt u inzicht in de ontwikkeling en vormgeving van het CDD-beleid en de gradaties van het cliëntenonderzoek, waarbij in het bijzonder wordt ingegaan op de CDD-risicoanalyse en de samenstelling van de CDD-risicomatrix.U krijgt eveneens inzicht in de uitoefening van het integriteitstoezicht door De Nederlandsche Bank (DNB).
Het aanreiken van handvatten voor het opzetten, vormgeven en beoordelen van het CDD-beleid, met aandacht voor de CDD-risiconanalyse, de gradaties van het cliëntenonderzoek en de CDD-risicomatrix vormen de doelstellingen van deze module.

Onderwerpen

Deze module gaat in op:

 • CDD-beleid
 • CDD-risicoanalyse
 • CDD-risicomatrix
 • Integriteitstoezicht DNB

Doelgroep

Deze module is bestemd voor medewerkers van financiële ondernemingen die betrokken zijn bij de ontwikkeling en/of herziening van het CDD-beleid en medewerkers die uit hoofde van hun functie of werkzaamheden op andere wijze te maken hebben met CDD-risico’s.

PE Punten

Wij zijn een door de NBA erkende instelling. Voor deze module worden 6 PE-uren toegekend.

Examen

Deelnemers die de gehele leergang hebben gevolgd en het examen succesvol hebben afgelegd, ontvangen een diploma.

Na bestudering van het zelfstudiepakket (module 1) bestaat de mogelijkheid een examen bij één van de toetscentra verspreid over Nederland af te leggen. Het examen is vrijblijvend en dus niet inbegrepen in de cursusprijs. Na het succesvol afronden van het examen ontvangt u een certificaat. De kosten voor dit examen bedragen € 134,–.

Enterprise Change Management Boot Camp

ENTERPRISE CHANGE MANAGEMENT BOOT CAMP

De Enterprise Change Management Boot Camp helpt u om de verandercapaciteit en -competentie (agility) van uw organisatie te vergroten.

WAT IS ENTERPRISE CHANGE MANAGEMENT?

Enterprise Change Management (ECM) is de competentie en het vermogen (agility) van de organisatie om zich effectief aan te passen aan de steeds veranderende wereld. ECM betekent dat effectief change management is ingebed in de rollen, structuur, processen, projecten en leiderschapscompetenties van uw organisatie. Change management wordt daardoor consequent en effectief toegepast op veranderinitiatieven, leiders hebben de vaardigheden om medewerkers te begeleiden bij verandering en medewerkers zijn beter op verandering voorbereid. 

WAT IS DE PROSCI® EMC BOOT CAMP? 

De Prosci® Enterprise Change Management (ECM) Boot Camp helpt u om een start te maken met het vergroten van de verandercapaciteit en -competentie van uw organisatie door de huidige situatie in kaart te brengen, een heldere gewenste situatie te definiëren en een aanpak (roadmap) te ontwikkelen om die gewenste situatie te bereiken. 

Deelnemers krijgen de beschikking over een helder raamwerk en praktische hulpmiddelen – gebaseerd op best practices in change management – om de strategie te bepalen en een heldere aanpak uit te werken. De ECM Boot Camp geeft hiermee een kick-start aan het ontwikkelen van deze organisatiecompetentie, zodat deelnemers dit na de training kunnen toepassen in de eigen organisatie. 

VOOR WIE IS DIT PROGRAMMA? 

De ECM Boot Camp is ontworpen voor leiders, professionals of teams die verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen van de verandercapaciteit en -competentie van de organisatie. 

LEERDOELEN

Deelnemers aan de ECM Boot Camp zullen:

 • bewust worden dat een agile organisatie succesvoller en competitiever kan zijn;
 • het huidige niveau van volwassenheid van change management in vijf competentiegebieden in kaart brengen en evalueren aan de hand van het Change Management Maturity Model;
 • een toekomstvisie / ambitie voor verandercapaciteit en -competentie definiëren;
 • leren hoe change management in de organisatie ingebed kan worden;
 • begrijpen hoe de mensenkant van verandering verband houdt met het verandervermogen van de organisatie;
 • leren een Enterprise Change Management strategy map op te stellen;
 • inzicht krijgen in de best practices op het gebied van ECM.

Voor organisaties die hun verandercompetentie willen verbeteren bieden bij de Enterprise Change Management Boot Camp aan. Wilt u liever ‘in company’ begeleiding, neem dan contact op met Lloyd Charité via lloyd.charite@maestroacademy of 0625645865.

CIPP/E® Preparation Course

CIPP/E® Preparation Course

Bereid u in twee dagen volledig voor op het internationale CIPP/E® examen. Onderdeel van de International Association of Privacy Professionals (IAPP)

Inleiding

CIPP/E wordt gezien als dé Europese standaard op het gebied van privacy certificering. Na afronding van de training heeft u gedegen kennis van de wet- en regelgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming op Europees niveau. Tijdens de training komen alle relevante privacy principes aan bod. Belangrijke onderwerpen die aan de orde komen zijn:

 • Introductie in Europese gegevensbescherming.
 • Europese wetgevende instanties.
 • Wettelijk kader.
 • Compliance met de AVG.
 • Grensoverschrijdend verkeer van persoonsgegevens.

Er zijn op dit moment veel aanbieders die u voorbereiden op het CIPP/E-examen. Deze trainingen richten zich voornamelijk op het examen. Onze ervaring is dat het CIPP/E-examen niet onderschat moet worden. Uitsluitend oefenen van examenvragen en het bestuderen van de theorie is niet voldoende om daadwerkelijk de stof te kunnen begrijpen en toe te kunnen passen. Deze CIPP/E-training onderscheidt zich – naast de focus op het behalen van het examen – door de aandacht voor het goed begrijpen en kunnen toepassen van de lesstof in de praktijk.
De training bestaat uit twee klassikale cursusdagen waarin theorie wordt afgewisseld met praktijkcasussen en oefenvragen. Alle onderwerpen die in het examen naar voren komen worden tijdens de training behandeld, zodat u voldoende tijd heeft de stof eigen te maken.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor iedereen die fundamentele kennis nodig heeft van gegevensbescherming. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan IT-, privacy- en securityprofessionals. Deze training is ook bedoeld voor eenieder die geïnteresseerd is in het behalen van de CIPP/E-certificering.

Voorkennis

Geen noodzakelijk voorkennis is vereist om deel te nemen aan de CIPP/E-training.

Cursusmateriaal

U ontvangt bij aanvang van de cursus het cursusmateriaal via onze portal. Het cursusmateriaal is Engelstalig en de voertaal tijdens de opleiding is Nederlands. Wanneer er een boek is inbegrepen bij het cursusmateriaal ontvangt u deze op de eerste lesdag.

Bij de cursus zit het volgende inbegrepen:

 • Cursusmateriaal
 • IAPP European Data Protection boek
 • Proefexamen
 • Catering

Bij de cursus zit het volgende niet inbegrepen:

 • CIPP/E examen, deelnemers dienen zichzelf hiervoor aan te melden via de website van het IAPP. De examendata zijn daar ook te vinden.
 • IAPP-lidmaatschap

Examen en certificering

Het CIPP/E-examen wordt afgenomen door IAPP bij een van de Kryterion testcenters. Om examen te mogen doen is het IAPP-lidmaatschap vereist. Het examen en het IAPP-lidmaatschap zijn niet bij de training inbegrepen.

Het CIPP/E is een Engelstalig theoretisch examen wat bestaat uit 90 meerkeuzevragen en duurt 150 minuten. Voor het examen is veel parate detailkennis nodig. Dit betekent dat u naast de opleiding rekening dient te houden met 25 uur aan voorbereiding op het examen. De vermelde hoeveelheid zelfstudie ter voorbereiding op het examen is een minimum. De werkelijke belasting kan hoger zijn en verschilt per persoon.

Exameninformatie

 • Taal examen: Engels
 • Type examen: Online of op locatie (u dient dit examen zelf te reserveren via de website van IAPP)
 • Type vragen: 90 meerkeuzevragen
 • Examentijd: 150 minuten

Module 7: Compliance Risk Management

Tijdens Module 7 verschaffen wij u inzicht in de rol van compliance bij risk management en monitoring. Hierbij wordt onder meer aandacht besteed aan COSO en FIRM.

Onderwerpen

Tijdens module 7 worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • het (laten) uitvoeren van compliance risico analyses
 • de rol van compliance bij risk management en monitoring
 • COSO en FIRM.

Doelgroep

Interne en externe functionarissen die betrokken zijn bij de uitvoering van compliancetaken bij onder meer:

 • banken
 • beleggingsondernemingen
 • pensioenfondsen
 • verzekeringsmaatschappijen
 • trustkantoren
 • financiële dienstverleners
 • beursondernemingen.

 

Examen

Na Module 1 van de opleiding dient een multiple choice toets afgelegd te worden bij één van de examencentra. De examenlocaties van Eureka zijn door het gehele land te vinden.

Tijdens de opleiding dient een praktijkopdracht gemaakt te worden.  Bij de praktijkopdracht kan er uit de volgende onderwerpen gekozen worden:

 • Opdracht 1: Een compliance program opstellen
 • Opdracht 2: Compliance self assessment of screening opstellen
 • Opdracht 3: Productbeoordeling
 • Opdracht 4: Compliance risicoanalyse
 • Opdracht 5: Paper

Na afloop van de 7 modules dient ter afsluiting van de LCP een open vragen toets te worden gemaakt.

Hier vindt u inhoudelijk informatie over de opzet van het examen LCP.

In het examenreglement vindt u meer informatie over de examinering.

 

Accredidatie

Het NCI is door de NBA geaccrediteerd om PE-uren toe te kennen aan de LCP (74 PE) en losse modules.

 

Module 6: Ethiek en communicatie

Tijdens Module 6 wordt aandacht besteed aan integriteit en ethiek en het managen hiervan. Naast het bespreken van ethische dilemma‛s wordt er tevens aandacht besteed aan de manier om in de organisatie effectief over ethiek, integriteit en compliance te communiceren.

Onderwerpen

In deze module komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Ethiek
 • Communicatie
 • Communicatieve vaardigheden

Doelgroep

Interne en externe functionarissen die betrokken zijn bij de uitvoering van compliancetaken bij onder meer:

 • banken
 • beleggingsondernemingen
 • pensioenfondsen
 • verzekeringsmaatschappijen
 • trustkantoren
 • financiële dienstverleners
 • beursondernemingen.

 

Accreditatie

Het NCI is door de NBA geaccrediteerd om PE-uren toe te kennen aan de LCP (74 PE) en losse modules.

 

Module 5: Competentietraining

In samenwerking met Spijkman Training en Organisatieadvies geven wij u inzicht en maken wij u vertrouwd in de verschillende communicatiecompetenties van de compliance officer. Hierbij kan worden gedacht aan communicatie met afdelingshoofden, de afdelingen zelf en de communicatie met directie en raad van commissarissen. Deze training is erop gericht de compliance officer te ontwikkelen tot een waardevolle gesprekspartner.

Onderwerpen

In deze training komen verschillende communicatiecompetenties aan bod.

Doelgroep

Interne en externe functionarissen die betrokken zijn bij de uitvoering van compliancetaken bij onder meer:

 • banken
 • beleggingsondernemingen
 • pensioenfondsen
 • verzekeringsmaatschappijen
 • trustkantoren
 • financiële dienstverleners
 • beursondernemingen.

Module 4: Toezichthouders

Tijdens Module 4 verschaffen wij u inzicht in de werkwijze van de toezichthouders.

Onderwerpen

Tijdens module worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • toezichthouders Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiele Markten

Doelgroep

Interne en externe functionarissen die betrokken zijn bij de uitvoering van compliancetaken bij onder meer:

 • banken
 • beleggingsondernemingen
 • pensioenfondsen
 • verzekeringsmaatschappijen
 • trustkantoren
 • financiële dienstverleners
 • beursondernemingen.

PE Punten

Het NCI is door de NBA geaccrediteerd om PE-uren toe te kennen aan deze module (7 PE).

Examen

Deelnemers die de gehele leergang hebben gevolgd en het examen succesvol hebben afgelegd, ontvangen een diploma.

Na bestudering van het zelfstudiepakket (module 1) bestaat de mogelijkheid een examen bij één van de toetscentra verspreid over Nederland af te leggen. Het examen is vrijblijvend en dus niet inbegrepen in de cursusprijs. Na het succesvol afronden van het examen ontvangt u een certificaat. De kosten voor dit examen bedragen € 134,–.

Leergang Bestrijding Witwassen & terrorismefinanciering

Deze opleiding geeft de deelnemer inzicht in de problematiek van witwassen, de anti-witwaswetgeving, de gevolgen van non-compliance en wat in de praktijk daartegen te doen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van het Customer Due Diligence-beleid, de uitvoering van het cliëntenonderzoek, transactiemonitoring en de melding van ongebruikelijke transacties.

Onderwerpen

Wij geven u tijdens deze leergang inzicht in de volgende onderwerpen:

 • de problematiek van witwassen
 • de anti-witwaswetgeving
 • de gevolgen van non-compliance
 • ontwikkeling van het Customer Due Diligence-beleid
 • de uitvoering van het cliëntenonderzoek
 • transactiemonitoring
 • melding van ongebruikelijke transacties.

Doelgroep

Deze leergang is bestemd voor medewerkers van financiële ondernemingen met cliëntencontact en medewerkers die uit hoofde van hun functie of werkzaamheden op andere wijze te maken hebben met de risico’s van witwassen en terrorismefinanciering.

PE Punten

Wij zijn een door de NBA erkende instelling. Voor deze opleiding worden 20 PE uren toegekend.

Examen

Deelnemers die de gehele leergang hebben gevolgd en het examen succesvol hebben afgelegd, ontvangen een diploma.

Na bestudering van het zelfstudiepakket (module 1) bestaat de mogelijkheid een examen bij één van de toetscentra verspreid over Nederland af te leggen. Het examen is vrijblijvend en dus niet inbegrepen in de cursusprijs. Na het succesvol afronden van het examen ontvangt u een certificaat. De kosten voor dit examen bedragen € 134,–.

Modules

Module 2: 5 april 2018
Module 3: 12 april 2018
Module 4: 19 april 2018

Module 3: CDD-beleid en gedifferentieerd cliëntenonderzoek

Deze eendaagse module biedt u inzicht in de ontwikkeling en vormgeving van het CDD-beleid en de gradaties van het cliëntenonderzoek, waarbij in het bijzonder wordt ingegaan op de CDD-risicoanalyse en de samenstelling van de CDD-risicomatrix.U krijgt eveneens inzicht in de uitoefening van het integriteitstoezicht door De Nederlandsche Bank (DNB).
Het aanreiken van handvatten voor het opzetten, vormgeven en beoordelen van het CDD-beleid, met aandacht voor de CDD-risiconanalyse, de gradaties van het cliëntenonderzoek en de CDD-risicomatrix vormen de doelstellingen van deze module.

Onderwerpen

Deze module gaat in op:

 • CDD-beleid
 • CDD-risicoanalyse
 • CDD-risicomatrix
 • Integriteitstoezicht DNB

Doelgroep

Deze module is bestemd voor medewerkers van financiële ondernemingen die betrokken zijn bij de ontwikkeling en/of herziening van het CDD-beleid en medewerkers die uit hoofde van hun functie of werkzaamheden op andere wijze te maken hebben met CDD-risico’s.

PE Punten

Wij zijn een door de NBA erkende instelling. Voor deze module worden 6 PE-uren toegekend.

Examen

Deelnemers die de gehele leergang hebben gevolgd en het examen succesvol hebben afgelegd, ontvangen een diploma.

Na bestudering van het zelfstudiepakket (module 1) bestaat de mogelijkheid een examen bij één van de toetscentra verspreid over Nederland af te leggen. Het examen is vrijblijvend en dus niet inbegrepen in de cursusprijs. Na het succesvol afronden van het examen ontvangt u een certificaat. De kosten voor dit examen bedragen € 134,–.

Module 2: Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering in de praktijk

Module 2: Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering in de praktijk

Deze module kan beschouwd worden als een vervolg op het zelfstudiepakket en is introducerend van aard. Belangrijke thema’s worden nader uitgediept en door middel van praktische cases vertaald naar de praktijk.

Onderwerpen

Wij geven u tijdens deze module inzicht in de volgende onderwerpen:

 • Het verschaffen van inzicht in de problematiek van witwassen en terrorismefinanciering
 • De witwasmethodieken
 • De anti-witwaswetgeving
 • De beginselen van het CDD-beleid en het cliëntenonderzoek.
 • De gevolgen van non-compliance

Doelgroep

Deze Leergang is bestemd voor medewerkers van financiële ondernemingen met cliëntencontact en medewerkers die uit hoofde van hun functie of werkzaamheden op andere wijze te maken hebben met de risico’s van witwassen en terrorismefinanciering.

PE Punten

Wij zijn een door de NBA erkende instelling. Voor deze module worden 6 PE uren toegekend.

Examen

Deelnemers die de gehele leergang hebben gevolgd en het examen succesvol hebben afgelegd, ontvangen een diploma.

Na bestudering van het zelfstudiepakket (module 1) bestaat de mogelijkheid een examen bij één van de toetscentra verspreid over Nederland af te leggen. Het examen is vrijblijvend en dus niet inbegrepen in de cursusprijs. Na het succesvol afronden van het examen ontvangt u een certificaat. De kosten voor dit examen bedragen € 134,–.

Leergang Compliance Professional

Tijdens deze leergang verkrijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken bij financiële ondernemingen en andere organisaties. De Leergang Compliance Professional (LCP) en  bestaat uit Module 1 t/m 7.

Onderwerpen

Tijdens de Leergang Compliance Professional (LCP) worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • de taken van de compliance officer
 • het ontwikkelen van en implementeren van een compliance charter en program
 • het uitvoeren en interpreteren van een risicoanalyse
 • monitoren van risicovolle processen, producten of diensten.

 

Doelgroep

Interne en externe functionarissen die betrokken zijn bij de uitvoering van compliancetaken bij onder meer:

 • banken
 • beleggingsondernemingen
 • pensioenfondsen
 • verzekeringsmaatschappijen
 • trustkantoren
 • financiële dienstverleners
 • beursondernemingen.

Accreditatie

Het NCI is door de NBA geaccrediteerd om PE-uren toe te kennen aan de LCP (78 PE) en losse modules.

Daarnaast kent Holland Quaestor 300 HQ punten toe aan de gehele LCP opleiding.

Opleidingsdata:

 • Module 1: zelfstudie
 • Module 2: 16 en 17 januari 2019
 • Module 3: 30 en 31 januari 2019
 • Module 4: 14 februari 2019
 • Module 5: 7 maart 2019
 • Module 6: 21 maart en 23 april 2019
 • Module 7: 8 en 9 mei 2019

Leergang Compliance Officer module 1

Leergang Compliance Officer module 2

Leergang Compliance Officer module 3

Leergang Compliance Officer module 4

Leergang Compliance Officer module 5

Leergang Compliance Officer module 6

Leergang Compliance Officer module 7

Module 1: Zelfstudiepakket Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering

Leergang Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering Module 1

Met het zelfstudiepakket Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering, bestaande uit de praktijkgids Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering en het daarbij behorende werkboek, maakt u kennis met de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme aan de hand van theorie en sprekende voorbeelden uit de praktijk. Dit zelfstudiepakket vormt module 1 van de Leergang Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering. Deze leergang bestaat uit vier modules, met drie eendaagse modules op locatie. Klik hier voor meer informatie over de Leergang Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering. 

Doelstelling

Het verschaffen van inzicht in de problematiek van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering, de anti-witwaswetgeving, de gevolgen van non-compliance en wat in de praktijk daartegen te doen.

Doelgroep

Het zelfstudiepakket is bestemd voor medewerkers van financiële instellingen met cliëntencontact en medewerkers die uit hoofde van hun functie of werkzaamheden op andere wijze te maken hebben met de risico‛s van witwassen en terrorismefinanciering.

Opleidingsduur

Studiebelasting 50 uur.

Examen

Na bestudering van het zelfstudiepakket bestaat de mogelijkheid een examen bij één van de toetscentra verspreid over Nederland af te leggen. Het examen is vrijblijvend en dus niet inbegrepen in de cursusprijs. Na het succesvol afronden van het examen ontvangt u een diploma. De kosten voor dit examen bedragen € 134,– (vrijgesteld van BTW). U kunt de examencode behorend bij dit examen hier aanschaffen.

Leergang Compliance Officer

De Leergang Compliance Officer (LCO) is de vooropleiding van de Leergang Compliance Professional (LCP) en  bestaat uit Module 1, 2, 3 en 4. De doelstelling van deze verkorte leergang is het verkrijgen van inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Onderwerpen

Wij geven u tijdens deze verkorte leergang inzicht in de volgende onderwerpen:

 • het functioneren van de compliancefunctie
 • het beheersen van compliancerisico‛s
 • het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

 

Doelgroep

Interne en externe functionarissen die betrokken zijn bij de uitvoering van compliancetaken bij onder meer:

 • banken
 • beleggingsondernemingen
 • pensioenfondsen
 • verzekeringsmaatschappijen
 • trustkantoren
 • financiële dienstverleners
 • beursondernemingen.

Accreditatie

Het NCI is door de NBA geaccrediteerd om PE-uren toe te kennen aan de Leergang Compliance Officer – 41 PE

Opleidingsdata:

 • Module 1: zelfstudie
 • Module 2: 16 en 17 januari 2019
 • Module 3: 30 en 31 januari 2019
 • Module 4: 14 februari 2019

Leergang Compliance Officer module 1

Leergang Compliance Officer module 2

Leergang Compliance Officer module 3

Leergang Compliance Officer module 4

Leergang Compliance Officer Pro

De Leergang Compliance Officer pro (LCO Pro) is het vervolg op de Leergang Compliance Officer. Tijdens deze leergang leiden wij u op tot Compliance Professional. De LCO Pro bestaat uit module 5, 6 en 7 uit de Leergang Compliance. Voor diegenen die de LCO al hebben afgerond leidt de LCO Pro op voor het Diploma Compliance Professional.

Onderwerpen

Tijdens de LCO Pro besteden wij aandacht aan:

 • profilering van de compliance professional binnen de organisatie
 • het verkrijgen van inzicht in het functioneren van de compliancefunctie
 • het behandelen van compliancevraagstukken bij financiële ondernemingen en andere organisaties
 • ethiek en communicatie
 • het opzetten en uitvoeren van compliance risicoanalyses.

 

Doelgroep

Interne en externe functionarissen die betrokken zijn bij de uitvoering van compliancetaken bij onder meer:

banken
beleggingsondernemingen
pensioenfondsen
verzekeringsmaatschappijen
trustkantoren
financiële dienstverleners
beursondernemingen.

Accreditatie

Het NCI is door de NBA geaccrediteerd om PE-uren toe te kennen aan de LCP (34 PE) en losse modules.

Opleidingsdata:

 • Module 5: 7 maart 2019
 • Module 6: 21 maart en 23 april 2019
 • Module 7: 8 en 9 mei 2019

Leergang Compliance Officer module 5

Leergang Compliance Officer module 6

Leergang Compliance Officer module 7

Data Science Fundamentals

Wat is Data Science en welke (big) Data vragen kun je er mee oplossen? Met de Fundementals cursus krijg je een gestructureerd overzicht van Data Science concepten, processen en technologie.

ALGEMEEN

Er is een steeds groter groeiende behoefte om naast de bekende business intelligence (BI)-toepassingen als reports, dashboards en OLAP ook Machine Learning, Data Mining, Artificial Intelligence (kortweg: Data Science) toepassingen te ontwikkelen voor en met de gebruikers.

In deze cursus gaan we in op de verschillen tussen Business Intelligence, Datawarehousing, Big Data en Data Science en laten we zien wat Data Science is, waarom het voor BI en Datawarehouse professionals interessant is en hoe je het praktisch kunt gaan inzetten.

Je resultaten na Data Science Fundamentals:

Na het volgen van deze cursus ben je in staat om de verschillende concepten en stappen in Data Science te benoemen, mee te praten en advies te geven over tools en implementatie. Je krijgt inzicht in:

  • De fundamentale rol van Data Science in het huidige datalandschap
  • De verschillen en overeenkomsten met Business Intelligence
  • De varianten van Data Science: Data Mining, Machine Learning en Artifical Intelligence
  • Concrete Data Science voorbeelden uit de praktijk
  • Een verdieping in de verschillende algoritmen voor Data Science
  • Een overzicht van bekende en minder bekende tools
  • Verschillende demo’s van Data Science Tools (Microsoft, Tibco, RapidMiner, …)
 • Deze cursus richt zich op iedereen met een achtergrond in Business Intelligence en Datawarehousing en de mogelijkheden van Data Science wil leren kennen.

PROGRAMMA

 Tijdens de cursus krijg je inzicht in fundamentele en actuele ontwikkelingen binnen het Data Science-vakgebied en welke vragen je op kunt lossen met Data Science. De focus ligt op het creëren van inzicht in de samenhang tussen de diverse thema’s.

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Overzicht van Data Science
  • Wat is data science en wat zijn de verschillen en overeenkomsten met BI en datawarehousing?
  • Welke vragen kunnen we oplossen met data science?
  • De relatie tussen big data en data science
 • Data Mining
  • Voorspellende en beschrijvende modellen: hoe maak je een keuze en hoe pas je ze toe?
  • Supervised en unsupervised learning
  • Overzicht van data mining vormen (classificatie, clustering, associatie)
 • Machine Learning
  • Overzicht van machine learning algoritmen
  • Bouwen van modellen, het maken van de juiste keuzes
  • Neurale netwerken, beslisbomen, genetische algoritmen: wat kun je er mee en hoe werkt het?
  • Deep learning: op weg naar kunstmatige intelligentie
 • Artificiële Intelligentie
  • Wat is artificiële intelligentie?
  • De verschillen met data mining en machine learning
  • AI in de dagelijkse praktijk: wat merken we er al van?
 • Data Science in de praktijk
  • Case: Clinical Decision Support
  • Case: Intelligente Milieuzone
 • Data Science rollen
  • Van BI Competence Center naar Data Science Competence Center: van data driven naar data centric
  • Van BI consultant naar Data Science consultant: ontwikkelen van een nieuwe skillset, hoe ziet deze eruit?
 • Data Science proces
  • CRISP-DM: methodiek voor Data Science
  • Stappenplan voor implementatie van Data Science
  • Risico’s, valkuilen, maatregelen
 • Tool demo’s 
  • Demo RapidMiner Data Science Platform
  • Demo MS Azure Machine Learning
  • Demo TIBCO Spotfire Predictive Analytics
 • Tool Overzicht en Advies
  • RapidMiner, SAS, IBM, KNIME, Microsoft, TIBCO, MapR, R, Python
 • Tips en Advies voor een Succesvol Data Science Project
  • Opzetten van business cases en use cases voor Data Science
  • Plan van aanpak voor Data Science projecten
  • Succes- en faalfactoren
  • 5 tips om mee naar huis te nemen

 

 

Privacy & Data Protection in de publieke sector

Privacy en Data Protection in de praktijk van de publieke sector

Volledige, actuele en direct toepasbare kennis én plan van aanpak voor het implementeren en borgen van privacy & data protection in publieke organisaties
Privacy & Data Protection in publieke organisaties – opleidingsmogelijkheden
Optie 1: 5-Daagse opleiding met stappenplan, praktijkopdrachten en examen
Optie 2: In-company opleiding, toegespitst op de praktijk van uw eigen organisatie
Optie 3: Schriftelijke (plus online) opleiding Data Protection Officer (DPO) in de praktijk

Data Protection Officer (DPO/FG) verplicht in elke publieke organisatie

Vanaf 25 mei 2018 zijn alle overheidsinstanties en publieke organisaties verplicht een Data Protection Officer (DPO/FG) aan te stellen. Een Data Protection Officer (DPO/FG) houdt toezicht op de toepassing en naleving van de nieuwe Europese privacy wetgeving. Daarnaast informeert, adviseert en rapporteert de DPO/FG over de mate waarin het privacy- en beveiligingsbeleid gerealiseerd en geborgd is. Burgers, patiënten, personeelsleden e.a. kunnen bij de Data Protection Officer (DPO/FG) terecht voor informatie over hun verwerkte persoonsgegevens en voor klachten.

De publieke Data Protection Officer (DPO/FG) – grote verantwoordelijkheid

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt gekenmerkt door vele onduidelijkheden. Wat wel duidelijk is, is dat u tal van verplichtingen heeft plus de verantwoordelijkheid (accountability) om aan te tonen dat u zich aan de wet houdt.

In deze complete en actuele opleiding worden alle eisen waaraan met name organisaties in de publieke sector moeten voldoen behandeld. Tal van specifieke en complexe onderwerpen op het gebied van privacy en data protection in publieke organisaties komen aan bod, zoals DPIA’s, Big Data, privacy awareness, privacy en de Wet openbaarheid van bestuur (WOB), de Wet op de economische delicten (WED) en privacy bij publiekszaken. Er is ruimschoots gelegenheid uw vragen te stellen aan de zeer deskundige docenten.

Data Protection Officer (DPO/FG) in een publieke organisatie – (nieuwe) professionele kennis en vaardigheden

Als Data Protection Officer (DPO/FG) dient u niet alleen te beschikken over functie-gerelateerde juridische kennis, maar moet u ook verstand hebben van o.m. informatiebeveiliging (security), IT, compliance, audit, risk management en administratieve organisatie (AO). Aan de publieke Data Protection Officer (DPO/FG) worden daarnaast nog tal van specifieke eisen gesteld. Denk bijvoorbeeld aan gekwalificeerde integriteitsnormen, bijzondere rechtskennis, transparantie en privacy data governance. Actuele vakkennis en deskundigheid op al deze gebieden, conform de eisen die de AVG stelt, lijkt haast een onmogelijkheid. De zeer deskundige docenten van deze 5-daagse praktijkopleiding gaan ervoor zorgen dat u evidence-based in uw organisatie over voldoende kennis en expertise beschikt om aan deze uitdaging het hoofd te bieden.

Privacy & Data Protection in publieke organisaties – succesformule van deze praktijkopleiding

De succesformule van deze praktijkopleiding is gebaseerd op het toetsen of u beschikt over alle noodzakelijke, actuele (theoretische) kennis en met name op het praktisch kunnen toepassen van de privacy wetgeving. Voor alle publieke DPO’s is het een behoorlijke uitdaging om de theorie om te zetten naar de praktijk. Het vereist het nodige uitzoekwerk en ervaring om deze vertaalslag te kunnen maken. Uw zeer ervaren en toonaangevende experts op het gebied van privacy en data protection zullen u met raad en daad en vele tips terzijde staan. Aan de hand van diverse praktijkopdrachten kunt u zelf toetsen welke kennis en deskundigheid bij u (eventueel) nog ontbreken.

Privacy & Data Protection in de publieke sector – voor wie is deze praktijkopleiding onmisbaar?

De verplichting tot het aanstellen van een Data Protection Officer (DPO/FG) geldt voor alle overheidsorganisaties en vrijwel alle organisaties in de publieke sector en voor niet-publieke organisaties die persoonsgegevens (en/of speciale categorieën persoonsgegevens) verwerken.

Deze praktijkopleiding richt zich met name op de (specifieke) kennisbehoefte van publieke organisaties. Wij denken dan bijvoorbeeld aan de centrale overheid (ministeries), provinciehuizen, gemeentes, gemeentelijke organisaties (gemeenschappelijke regelingen), publiekrechtelijke organen, zorginstellingen, onderwijs, scholen, rechtbanken, politie en justitie, de Belastingdienst, uitvoerende gemeentelijke instellingen zoals arbo en groenvoorziening, rekenkamers en alle overige uitvoerende organen en organisaties die een bewerkersrelatie (of contractuele relatie) hebben met een overheidsinstantie of een overheidsorgaan.

De opleiding is met name bedoeld voor (toekomstige) Data Protection Officers (DPO’s/FG’s) en iedereen binnen de publieke sector die zijn of haar kennis over privacy en data protection wil actualiseren en toetsen en/of medeverantwoordelijk is voor de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens.

Daarnaast denken wij o.a. aan privacy functionarissen, CISO’s, informatiebeveiligers, compliance officers, beveiligingsbeheerders BRP, IT security managers, security officers Suwinet, IT managers, (staf)juristen, privacy juristen, beleidsmedewerkers (juridische zaken), (overheids)accountants, advocaten, informatiemanagers, informatie analisten, data managers, projectmanagers privacy, (privacy) auditors, fraude en/of veiligheidscoördinatoren, coördinatoren toezicht, klachtenfunctionarissen, risk managers, HR managers, (juridische)controllers, Business Intelligence (BI) professionals en alle (interne en externe) adviseurs op bovengenoemde terreinen.

Programma

PRIVACY & DATA PROTECTION IN PUBLIEKE ORGANISATIES – PROGRAMMA

DAG I
ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG) – KERNPUNTEN
De AVG/GDPR in het publieke domein

 • GDPR/AVG implementatiewet, implementatieplan en implementatieprocessen
 • Compliance in 5 stappen
 • De rol van de DPO/FG bij implementatie
 • De rol van het (lijn)management bij de implementatie
 • Do’s en don’ts bij de implementatie van de EU GDPR/AVG
 • Bestuurlijk-politieke verhoudingen in de publieke sector
 • De bijzondere juridische privacy context in het publieke domein
 • De relatie tussen AVG en bijzondere publiekrechtelijke wetgeving
 • Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
 • Wet Jeugdzorg
 • Participatiewet
 • Wet basisregistratie personen (BRP)
 • Suwi-wetgeving
 • Wet openbaarheid van bestuur (WOB)
 • Gebruik van het BSN-nummer
 • Wet politiegegevens en het delen van persoonsgegevens
 • Openbare orde en veiligheid
 • GIBIT (inkoopvoorwaarden) en privacy

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – praktische implementatie

 • Het AVG implementatiemodel voor de publieke sector (5 logische stappen)
 • Rol, positie en taken van het implementatieteam
 • Profiel samenstelling van het implementatieteam
 • Alignment met de privacy visie, missie en strategie
 • Implementatiematrix GDPR/AVG
 • Implementatie transponering privacy principles
 • Implementatie van harde en zachte privacynormen
 • Implementatie transponering privacy principles, rechten van betrokkenen, bewerkersovereenkomsten, gegevensverstrekking buiten de EU
 • Bezwaar-, beroep- en klachtenprocedures
 • Toezicht, rol, positie en taken van de DPO/FG
 • Informatie- en adviesplicht van de DPO/FG
 • De rol van DPIA (Data Protection Impact Assessment) in de publieke sector
 • Risicobeoordelingen DPIA
 • Evidence produceren
 • Data governance
 • Geheimhoudingsplicht van het implementatieteam

DISCUSSIE
Heeft uw eigen organisatie een plan van aanpak dat voldoet aan de AVG?

Taken, positionering en functieprofiel van de publieke Data Protection Officer (DPO/FG)

 • Professionele kwaliteiten van de Data Protection Officer (DPO/FG)
 • Vereiste deskundigheid op het gebied van wet- en regelgeving
 • Taakgerichte competenties
 • Monitoren, informeren en adviseren
 • De contactfunctie van de publieke DPO/FG
 • De positie van de publieke DPO/FG
 • Geheimhoudingsverplichtingen
 • Accountability van de publieke DPO/FG
 • Relatie met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

DISCUSSIE
Hoe ziet het functieprofiel van de Data Protection Officer (DPO/FG) voor uw eigen publieke organisatie eruit?

Opzet en structuur van het privacy plan

 • Het privacy profiel van uw organisatie
 • Privacy nulmeting
 • PDCA-cyclus
 • Compliance monitoring
 • Klachtafhandeling
 • Internationaal verkeer van persoonsgegevens
 • Kernpunten van toezichtsmanagement
 • Accountability
 • Privacy governance

DAG II
HET WERKPLAN VAN DE PUBLIEKE DATA PROTECTION OFFICER (DPO/FG)

Het DPO privacyplan – privacy visie, beleid en strategie

 • Stappenplan
 • Privacy profiel van uw organisatie
 • Strategische privacy doelen
 • Gedrag en cultuur
 • Privacy awareness programma: inhoud, opzet en management

Inventarisatie en register van verwerkingen

 • Stappenplan
 • De rol van de publieke Data Protection Officer (DPO/FG) bij het inventariseren van verwerkingen
 • Data flow processchema’s
 • Privacy zorgplichten en inventarisaties van verwerkingen
 • Toezichtsprofiel van inventarisaties van verwerkingen
 • Informeren en adviseren volgens de AVG/GDPR
 • Belang van een goede inventarisatie voor de uitoefening van de taken van de DPO/FG
 • Een praktische methode voor risicoclassificaties van inventarisaties

De privacy nulmeting, privacy awareness en privacy compliance

 • Stappenplan
 • De toegevoegde waarde van een privacy nulmeting
 • Opstellen van een privacy nulmeting
 • Belang van data flow processchema’s
 • Privacy zorgplichten in het perspectief van de privacy nulmeting

Privacy awareness in de publieke sector

 • Opzet en structuur van een privacy awareness programma in het publieke domein
 • Cultural Change Management (CCM)
 • Effectief stimuleren van privacy bewustwording
 • Nut en noodzaak van passende maatregelen
 • Bevorderen van samenwerking met stakeholders
 • Omgang met conflicten
 • Omgang met belangenverstrengelingen
 • Opzet van een effectieve klachtenprocedure
 • Externe stakeholder rapportage
 • Relationship theory en privacy relatiemanagement (werknemers, burgers, NGO’s en toezichthouders)

DISCUSSIE
Hoe ziet de opzet van een privacy awareness programma eruit?

Privacy risicomanagement

 • De privacy gap-analyse
 • Stappenplan
 • Toegevoegde waarde van een privacy gap-analyse
 • Opstellen van een privacy gap-analyse
 • Privacy zorgplichten

Het privacy implementatieplan

 • Positionering en toegevoegde waarde van de Data Protection Officer (DPO/FG) in het privacy implementatieplan
 • De rol van de DPO/FG bij het bepalen van de ambitieniveaus
 • De rol van de DPO/FG bij het vaststellen van een privacy implementatieplan

Samenwerking en gegevensuitwisseling met ketenpartners

 • Publiekrechtelijke en niet-publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden zoals gemeenschappelijke regelingen
 • Rol en meerwaarde van een convenant bij samenwerking
 • Aandachtspunten en valkuilen bij gegevensuitwisseling
 • Aandachtspunten voor de DPO/FG bij een bewerkersovereenkomst
 • Wat is de rol van de DPO/FG in samenwerkingsverbanden?
 • Praktijkvoorbeelden: aanpak hennepteelt, georganiseerde criminaliteit, slimme samenleving (‘smart cities’)

DAG III
TOEZICHTSTAKEN VAN DE DATA PROTECTION OFFICER (DPO/FG)
Het evaluatie- en mitigatieplan

 • Stappenplan
 • Toegevoegde waarde van de publieke Data Protection Officer (DPO/FG)
 • Rol van de DPO/FG bij het bepalen van de ambitieniveaus in het evaluatie- en mitigatieplan
 • Rol van de DPO/FG bij het vaststellen van mitigaties
 • Rol van de DPO/FG bij het vaststellen van het evaluatie- en mitigatieplan

Privacy audits

 • Stappenplan certificering en auditing
 • Toegevoegde waarde van de DPO/FG in certificeringstrajecten
 • De rol van de DPO/FG bij het creëren van compliance evidence

Integraal toezichtsmanagement model van de publieke DPO/FG

 • Toezicht Key Performance Indicators (KPI’s)
 • Toezicht KPI’s meerjaren perspectief
 • Toezicht evidence
 • Data flow proces management voor toezicht
 • Privacy zorgplichten in het perspectief van toezichtsmanagement
 • Informeren en adviseren
 • Toezicht en handhaving gedurende het implementatietraject

De externe Data Protection Officer (DPO/FG)

 • Service Level Agreements (SLA’s)
 • Deliverables

DISCUSSIE
Welke elementen bevat een goed toezichtsplan voor de DPO/FG?

DAG IV
PRIVACY KNELPUNTEN IN DE PUBLIEKE SECTOR
Beveiliging van persoonsgegevens in het publieke domein

 • Visie van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) op de beveiliging in het publieke domein
 • Informatiebeveiliging in het publieke domein (BIG)
 • De rol van de publieke CISO op het gebied van privacy en data protectie
 • PRAKTIJKCASE Privacy by Design (PbD)
 • PRAKTIJKCASE Privacy by Default
 • Data Protection Impact Assessments (DPIA’s) in het publieke domein
 • DPIA rapportages in het publieke domein
 • DFM (Data Flow Management) in het publieke domein
 • Eisen die de GDPR/AVG stelt aan de beveiliging van persoonsgegevens
 • Vertaling van de wettelijke beveiligingseisen in uitgangspunten voor het informatiebeveiligingsbeleid
 • Integratie van het privacybeleid en het informatiebeveiligingsbeleid
 • Relatie met de informatiebeveiligingsnormen (zoals ISO 27001)

Datalekken

 • Meldplicht datalekken
 • De rol van de publieke Data Protection Officer (DPO/FG) bij datalekken
 • Good privacy governance

Bewerkersovereenkomsten

 • De rol van de Data Protection Officer (DPO/FG)
 • Welke afspraken moeten in een bewerkersovereenkomst gemaakt worden?

Internationale bescherming van persoonsgegevens

 • Waaraan moet doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen en/of internationaal opererende organisaties voldoen?
 • De rol van de Data Protection Officer (DPO/FG)

Big data en privacy in de publieke sector

 • De ethische en privacy randvoorwaarden van big data
 • Smart city/sensor city
 • Transformatie van de publieke sector
 • Zelfredzaamheid in het publieke domein
 • Van beleid naar gerichte innovatie
 • Publieke data en open data
 • Onderzoekstypologie (levering van data voor verschillende onderzoekstypen)
 • Dilemma: spanningsveld tussen publieke en open data vs. de bescherming van persoonsgegevens (voorbeeldfunctie publieke sector)
 • Privacy toetsingskader voor analyse en/of big data doeleinden
 • Adequate anonimisering en/of pseudonomisering van data

Privacy en ethiek in het publieke domein

 • Maatschappelijke voorbeeldfunctie
 • DPO/FG en moreel ethische overwegingen
 • Privacy compliance als ethische norm bij de overheid
 • Privacy-ethische analyse schema’s van dilemma’s

Privacy by design (PbD)

 • Privacy verhogende maatregelen (Privacy Enhancing Technologies, PET)
 • Privacy by Design (PbD): achtergrond, bedoeling en betekenis

Internet of Things (IoT) en privacy

 • Toepassingsmogelijkheden van het Internet of Things (IoT)
 • Voordelen, voorwaarden en privacy issues van IoT
 • Ethische vraagstukken in het publieke domein

Privacy en profiling

 • Wat houdt profiling in?
 • In welke gevallen en onder welke voorwaarden is profiling toegestaan?
 • Welke procedures en maatregelen moet u nemen om aan de eisen die de GDPR/AVG aan profiling stelt te kunnen voldoen?

DAG V
PRIVACY KNELPUNTEN IN DE PUBLIEKE SECTOR (vervolg)
Rechten van betrokkenen

 • Rechtsbescherming van betrokkenen
 • Klachtrecht
 • Recht op inzage
 • Recht op materiële en immateriële schadevergoeding

Privacy klachtenprocedures en de publieke sector

 • Privacy klachten tegen de overheid
 • Nederlands Privacy Klachten Instituut (NPKI) en het publieke domein
 • De Nederlandse Privacy Ombudsman (NPO)

Privacy schadeclaim procedures

 • Schadevergoedingsacties tegen de overheid
 • Falend toezicht van de DPO/FG in het publieke domein
 • WOB en schadeclaims

Privacy en risicolocaties in het publieke domein

 • Ontvangstbalies en openbare ruimtes
 • Open kantooromgevingen
 • Open werkplekken
 • Gedeelde werkruimtes
 • Kantoren bij ramen
 • Geautomatiseerde testomgevingen
 • Apparaten die worden gebruikt door mobiele werknemers

Privacy evidence van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

 • Overleggen van bewijs voor het daadwerkelijk naleven van privacy verplichtingen richting de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
 • Privacy audit technieken
 • Borging van de AP Richtsnoeren Beveiliging van Persoonsgegevens
 • Kernpunten beveiliging van ISO27001, ISO27002, NEN7510, NEN7512 en NEN7513 (logging)
 • Rol van de DPO/FG bij beveiligingsmaatregelen
 • Praktische afspraken met de CISO/CIO/CISA
 • Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA)
 • Toegevoegde waarde van audits en certificeringen
 • Beveiligingsafspraken met ketenpartners
 • Opzet en werking van privacy audits ex art. 39 AVG

Privacy compliance instrumenten

 • Welke compliance instrumenten zijn er met betrekking tot privacy en hoe werken deze?

Privacy audits

 • Opzet van een privacy audit
 • Eisen die aan een privacy audit in het publieke domein gesteld worden
 • Hoe formuleert u de opdracht voor een privacy audit?
 • Hoe houdt u toezicht op de uitvoering van een privacy audit?

Data Protection Impact Assessment (DPIA)

 • De verschillende soorten Data Protection Impact Assessments (DPIA’s)
 • Noodzaak en opzet van een DPIA bepalen voor verschillende situaties
 • Hoe voert u een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uit?
 • Hoe moet u de resultaten van een DPIA interpreteren?

Data Protection Impact Assessment (DPIA)

Data Protection Impact Assessment (DPIA) In de praktijk
Wanneer en hoe moet u een DPIA uitvoeren? Na 2 dagen gaat u concreet met uw eigen DPIA naar huis conform alle eisen van de nieuwe Europese privacywet (AVG).

Data Protection Impact Assessment (DPIA)  – trainingsmogelijkheden

Optie 1: 2-daagse klassikale training
Optie 2: In-company training

Data Protection Impact Assessment (DPIA) verplicht bij hoog privacy risico

Het Data Protection Impact Assessment (DPIA) is een instrument om vooraf na te kunnen denken over de privacy risico’s van uw dataverwerking. Een DPIA is alleen verplicht als uw dataverwerking waarschijnlijk een hoog privacy risico oplevert. Buiten een aantal omschreven situaties geeft de nieuwe Europese privacywet (AVG) geen overzicht van dataverwerkingen met een hoog privacy risico. Als (project)verantwoordelijke zult u dus zelf vooraf moeten inschatten of uw gegevensverwerking een hoog privacy risico inhoudt. In de praktijk blijkt dit op veel hindernissen te stuiten. In deze actuele en praktische DPIA training leren wij u wanneer en hoe u een DPIA moet uitvoeren. U gaat concreet met uw eigen DPIA naar huis!

Data Protection Impact Assessment (DPIA) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Ziet u geen mogelijkheden om hoge privacy risico’s te beperken naar aanleiding van een Data Protection Impact Assessment (DPIA) , dan bent u verplicht de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in te schakelen voor een bindend advies. Totdat het advies van de AP is verkregen mag u uw project niet verder uitvoeren!

DPIA– hét instrument om uw privacy en compliance risico’s in beeld te krijgen

Een Data Protection Impact Assessment (DPIA) is een continu proces en bij uitstek het instrument om uw privacy en compliance risico’s in beeld te krijgen. Door vroeg te beginnen, bijvoorbeeld al in de ontwerpfase van de gegevensverwerking, is het voor u gemakkelijker om aan de wettelijk vereiste principes van Privacy by Design en Privacy by Default te voldoen. Onder de nieuwe Europese Privacywet (AVG) zijn Privacy by Design en Privacy by Default verplichte uitgangspunten. U dient dus nu al na te gaan hoe u deze beginselen binnen uw organisatie kunt uitvoeren. Met een Data Protection Impact Assessment (DPIA) kunt u vaak kostbare aanpassingen in processen, het herontwerp van systemen of het stopzetten van een project voorkomen.

Data Protection Impact Assessment (DPIA) – grote waarde bij datalekken

Bij onderzoek naar een datalek zal de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zeker vragen of er een Data Protection Impact Assessment (DPIA) is uitgevoerd in de projectfase. Indien u een PIA heeft uitgevoerd, een rapport kunt overleggen en kunt aantonen dat u er alles aan gedaan heeft om een datalek te voorkomen, staat u in het onderzoek een stuk sterker en wordt de kans op een boete verkleind.

Data Protection Impact Assessment (DPIA) – wat leert u?

In deze actuele en praktijkgerichte Data Protection Impact Assessment (DPIA) training leert u o.m.:

 • wanneer een DPIA verplicht is;
 • wat een DPIA inhoudt;
 • hoe het DPIA proces pragmatisch kan worden ingericht;
 • welke kernelementen bij de uitvoering van een DPIA horen;
 • hoe u een DPIA zo praktisch mogelijk kunt aanpakken;
 • wat de do’s en don’ts zijn;
 • welke praktische (toets)modellen en meetmodellen u voor een DPIA kunt gebruiken;
 • hoe u een goede business case voor een DPIA opstelt;
 • welke implementatie maatregelen u kunt nemen;
 • hoe u een privacy by design raamwerk kunt opstellen voor systeem- en productontwikkeling; en
 • lessons learned en ‘best practices’ uit zowel het bedrijfsleven als de publieke sector.

Door middel van praktische voorbeelden en oefeningen zullen al deze vragen aan bod komen. Aan de hand van een case leert u met behulp van een Data Protection Impact Assessment (DPIA) de privacy risico’s te identificeren en oplossingen hiervoor te evalueren. U krijgt praktische tips voor het vertalen van de uitkomst van de DPIA naar de maatregelen die u kunt nemen voor een goede uitvoering van uw projectplan.

PIA en DPIA – wat is het verschil?

Soms wordt de term DPIA gebruikt. DPIA staat voor Data Protection Impact Assessment en is de Europese opvolger van het Privacy Impact Assessment (PIA). Inhoudelijk is er geen verschil tussen een PIA en een DPIA.

Programma

DAG I: RATIO, STAPPENPLAN, ASSESSMENT PROCES EN PIA WORKFLOW

Ochtend – Inleiding

 • Privacy Impact Assessment (PIA) c.q. Data Protection Impact Assessment (DPIA)
 • De Data Protection Impact Assessment (DPIA) opdracht van de AVG
 • Kernbegrippen
 • Voorwaarden
 • Kern van het Privacy Impact Assessment (PIA)
 • Het PIA proces als onderdeel van de bedrijfsvoering
 • Stappenplan PIA voor de praktijk
 • Assessment als onderdeel van verplicht aantoonbaar privacybeleid
 • Privacy Impact Assessment (PIA) compliance

Middag – AVG ratio van het Data Protection Impact Assessment (DPIA)

 • Nut en noodzaak van de AVG DPIA
 • WP 29 Guidelines Data Protection Impact Assessment (DPIA)
 • AVG DPIA awareness praktisch vormgegeven
 • Lijnverantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de PIA
 • Verschil en relatie met een Privacy Audit
 • PIA governance (RACI)
 • OPDRACHT 1: maak een PIA template voor uw eigen organisatie

Middag – Privacy Impact Assessment (PIA) workflow

 • Succes- en faalfactoren voor een goede PIA risico-oriëntatie
 • PIA best practices
 • PIA tooling
 • PIA workflow management
 • Aantoonbare PIA compliance

DAG II: PIA WORKFLOW, PIA RISK MAPPING, RISICOBEHEERSING EN DE ROL VAN DE DPO/FG

Ochtend – PIA risk mapping en risk control

 • PIA risicomap: X-as en Y-as
 • PIA risico prioritering
 • PIA risk control framework

Middag – PIA risk mapping en risk control

 • Nut en noodzaak van de AVG DPIA
 • AVG DPIA awareness praktisch vormgegeven
 • AVG risk control en de rol van de DPO/FG

Middag – PIA risk mapping, risk control en reporting

 • Nut en noodzaak van de AVG DPIA
 • AVG DPIA awareness praktisch vorm gegeven
 • AVG risk control en de rol van de DPO/FG
 • AVG DPIA rapportage (vorm, inhoud en communicatie)

Middag – Final assignment en peer review

 • OPDRACHT 2: gebruik het gecompletiseerde PIA template voor uw eigen organisatie aan de hand van een actuele case (PIA-plichtige verwerking van persoonsgegevens)
 • Constructieve suggesties, tips (best practices), handvatten en peer review van deelnemers en docent

 

Privacy & Security

Privacy & Security – trainingsmogelijkheden

Optie 1: 3-daagse klassikale training
Optie 2: In-company training

Zonder security geen privacy!

De nieuwe privacywet (AVG) benadrukt het belang van een goede beveiliging van persoonsgegevens en schrijft voor dat u uw persoonsgegevens moet beveiligen in overeenstemming met de stand van de techniek. De eisen liggen in de wet vast, hoe u er aan kunt voldoen niet. De komende jaren zal pas duidelijk worden – door jurisprudentie en uitleg van de Europese toezichthouders – hoe u de wet op dit punt moet interpreteren. In de AVG staan eveneens veel open normen rond bv. Privacy by Design en Privacy by Default. De AVG geeft niet aan wat de reikwijdte en precieze verplichtingen zijn die volgen uit deze concepten terwijl deze wel van zeer grote waarde en betekenis zijn voor uw privacy- en beveiligingsbeleid.

Privacy & Security – wat leert u?

Informatiebeveiliging en privacy worden vaak als twee losstaande disciplines gezien waarvoor ook verschillende personen verantwoordelijk zijn (CISO resp. DPO/FG). Beide disciplines zijn evenwel goed te integreren op basis van managementsystemen voor risicomanagement en informatiebeveiliging (bv. ISO 27001). Tijdens deze training krijgt u concrete informatie over wat er (wettelijk, technisch en organisatorisch) van u wordt verwacht rondom informatiebeveiliging en privacy en hoe u hiermee praktisch aan de slag kunt gaan. De trainers stellen met u een effectieve (cyber) security- en privacyaanpak op die mensen, processen en techniek integreert. Zij zoeken met u naar de balans waarbij privacy en security elkaar versterken in plaats van tegenwerken. Gedurende de training werkt u aan cases en opdrachten waarbij de theorie gekoppeld wordt aan uw dagelijkse praktijk.

 

Programma

PRIVACY & SECURITY – LESPROGRAMMA

DAG I
(Cyber) security en de rol van privacy

 • Informatiebeveiliging
 • Menselijke aspecten rondom informatiebeveiliging
 • Normenkaders
 • OPDRACHT 1 – rollenspel
 • ISO 27001 Informatiebeveiliging
 • ISF (Information Security Forum) en NIST ( US National Institute of Standards and Technology)
 • COBIT 5
 • Risicomanagement
 • PRAKTISCHE DEMO – risico analyse
 • Information Security Management Systeem (ISMS)
 • HUISWERKOPDRACHT – ISMS

DAG II
Informatiebeveiliging en privacy – samenhang

 • Behandeling huiswerkopdracht ISMS
 • Selectie van maatregelen uit verschillende normenkaders: praktische tips
 • OPDRACHT 2 – selectie van maatregelen
 • Classificatie van informatie en systemen
 • Privacy-aspecten van informatiebeveiliging
 • Wet Meldplicht datalekken en de GDPR/AVG
 • Privacy knelpunten binnen Nederlandse organisaties
 • Koppelingen van systemen
 • Beheerprocessen en systemen
 • PRAKTISCHE DEMO – melden van een security incident en onderbouwing
 • Beheersing en adressering van risico’s
 • HUISWERKOPDRACHT– risico’s

DAG III
Waarborgen van privacy

 • Behandeling huiswerkopdracht risico’s
 • KPI’s voor het waarborgen van privacy
 • Implementatie van maatregelen
 • Audits en resultaten
 • OPDRACHT 3 – uitvoeren van een controle
 • DigiD
 • Security scans
 • Resultaten van audits en toepassing als bewijslast bij de melding van een datalek
 • Veiligstellen van bewijslast
 • Penetratietesten en Red Team/Blue Team testing
 • PRAKTISCHE DEMO – hacken van wachtwoorden
 • Toegangsbeheersing (Identity Management & Access Control / IAM)

Identity Management & Access Control

Toegangscontrole, beveiliging en gebruikersbeheer in de praktijk – alles wat u moet weten

Het aantal digitale identiteiten met bijbehorende wachtwoorden in organisaties is de laatste jaren enorm toegenomen. Een standaard gebruiker in een middelgrote organisatie heeft zo’n 15 tot 20 verschillende digitale identiteiten. In grote organisaties kan dit aantal oplopen tot wel 70.

Eén van de grootste administratieve problemen in iedere IT organisatie en HRM-omgeving is dan ook het vinden van een effectieve, efficiënte en veilige manier om gebruikers te voorzien van alle relevante informatie en applicaties. Met een goed, gecentraliseerd, beheer van gebruikers (medewerkers, klanten, leveranciers, partners, e.d.) worden uw beheerkosten sterk gereduceerd, voldoet u aan alle compliance regels, verhoogt u de productiviteit, bespaart u kosten, kunt u slagvaardig op elke verandering inspelen en – last but not least – verhoogt u uw informatiebeveiliging en -controle.

Identity Management & Access Control – inhoud lessen

De cursus Identity Management & Access Control bestaat uit 9 lesdelen, voorzien van tal van praktijkvoorbeelden. Na les 1, de introductieles, worden in les 2 de in- en externe drijfveren van Identity Management & Access Control beschreven. In les 3 worden de onderwerpen identificatie en authenticatie behandeld, inclusief methoden en bouwstenen van functionaliteiten. In les 4 komt het begrip autorisatie aan de orde. Les 5 gaat in op de bronnen die gebruikt worden om gegevens boven tafel te krijgen. Les 6 geeft aan waaruit een Identity Management & Access Control (IDM/AC) systeem kan bestaan. Ook de mogelijkheden, die diverse leveranciers bieden, komen aan de orde met een uitgewerkt voorbeeld van een systeem. In les 7 wordt een aantal nieuwe ontwikkelingen besproken die een enorme impact hebben op Identity & Access Management, zoals Cloud Computing, Het Nieuwe Werken (HNW) en BYOD (Bring Your Own Device). In les 8 wordt ingegaan op de beveiligingsaspecten van een gekozen oplossing. In les 9 wordt uitgelegd waarmee u rekening dient te houden bij de implementatie van een IDM/AC oplossing: welke valkuilen zijn er en hoe kunt u deze vermijden?

De beschreven aanpak en methoden en technieken voldoen aan, of zijn implementaties van het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijskdienst (VIR), ISO 27001 en ISO 27002 (of de Nederlandse vertaling daarvan in de Code voor Informatiebeveiliging, CvIB). Elke les wordt afgesloten met vragen die er niet alleen op gericht zijn uw kennis te toetsen, maar vooral ook om uw inzicht te vergroten.

Identity Management & Access Control – voor wie?

Programma

Identity Management & Access Control – lesprogramma

LES I
Identity Management & Access Control – Introductie

 • Identity Management & Access Control: inleiding
 • Informatiebeveiliging: inleiding
 • Information Security Process Improvement (ISPI)
 • Risicoanalyse d.m.v. de kwadrantmethode
 • Identity Management & Access Control: probleemstelling
 • Identity Management & Access Control: gevolg

LES II
Identity Management & Access Control – In- en externe drijfveren

 • Motivatie: compliance, veiligheid, klanttevredenheid, flexibiliteit, productiviteit, kostenbesparing
 • Security Governance Framework
 • Praktijkvoorbeeld

LES III
Identificatie en authenticatie

 • Identificatie en authenticatie
 • Federated Identity Management
 • Single Sign-On (SSO)
 • Authenticatie door iets wat men weet, heeft of wat men is
 • Praktijkvoorbeeld

LES IV
Autorisatiebeheer

 • Prioriteiten voor CIO’s, regelgeving en Service Oriented Architectures (SOA’s)
 • Autorisatiebeheer
 • Role Based Access Control (RBAC)
 • Voordelen van RBAC
 • Beheer van een Identity Management & Access Control oplossing
 • Access Governance
 • Toegangsbeheer in de praktijk
 • Autorisatieprojecten

LES V
Bronnen voor identiteiten

 • Waarom identiteiten?
 • HRM als Authoritative Source (AS)
 • CRM als Authoritative Source (AS)
 • Invulling van Authoritative Sources (AS)
 • Praktijkvoorbeeld van Authoritative Sources (AS)

LES VI
Het Identity Management & Access Control framework

 • Public Key Infrastructure (PKI)
 • Ontwikkeling van nieuwe standaarden: Kantara en OASIS
 • Identity Management op internet
 • Federated Identity Management
 • Liberty Alliance architectuur

LES VII
Identiteiten en de Cloud

 • Cloud (ontwikkelingen)
 • Trust frameworks
 • Privacy
 • Het Nieuwe Werken (HNW)
 • Bring Your Own Device (BYOD)
 • Cyberwar en cybercrime

LES VIII
Identity Management & Access Control: Beveiliging

 • Vertrouwen in de Identity Management & Access Control oplossing
 • Beveiligingsraamwerk voor Identity Management & Access Control
 • Beveiliging in de architectuur

LES IX
Identity Management & Access Control: Implementatie

 • Projectaanpak
 • Aanpak van Identity Management & Access Control in de praktijk
 • Uitgangspunten, technologische aandachtspunten en beheerprocessen
 • Voorbeelden van recente Identity Management projecten
 • Implementatieaanpak en valkuilen

Startdata

De cursus ‘Identity Management & Access Control’ gaat op 16 augustus 2018 en 20 september 2018 weer van start. Op de datum van uw keuze kunt u de eerste les van de schriftelijke cursus ‘Identity Management & Access Control’ tegemoet zien. Vervolgens sturen wij u elke week een les toe. Aangezien het een schriftelijke cursus betreft, is het ook mogelijk op een ander moment te starten. U kunt uw gewenste datum aangeven op het inschrijfformulier. Voor de bestudering van een lesdeel moet u rekenen op een studieduur van plm. 4 uur. Aan het eind van de cursusperiode ontvangt elke cursist een Certificaat van Deelname.

Certified Agile Tester

Certified Agile Tester: theorie en praktijk over testen in een agile context

Als een tester in een agile project, hebt u een speciale rol. U moet uw test kennis en vaardigheden toe passen in een agile omgeving. Daarnaast krijgt u te maken met typische agile praktijken zoals iteratieve ontwikkeling, time boxing, stand-up meetings, continuous integration, test-driven development en early validation. Deze vijfdaagse, internationaal erkende training, leert u alles over het testen in een agile context.

Omschrijving

Succesvol werken in een agile omgeving

Steeds meer organisaties stappen over van de traditionele watervalmethode naar een agile ontwikkelmethode (XP, RUP, DSDM, Scrum, etc.), vaak met succes. Van testers wordt verwacht dat zij hun testkennis en kunde gaan toepassen in een agile omgeving. Daarbij krijgen ze te maken met typische agile practices zoals iteratief ontwikkelen, time-boxing, stand-up meetings, continuous integration, test driven development en vroegtijdige validatie.

Maar wat betekent dit nu voor de testaanpak? In hoeverre zijn practices en kennis (TMap, ISTQB) nog van toepassing? In de praktijk blijkt dat deze kennis juist een hele goede basis vormt. Maar hoe pas je deze testmethoden en -technieken toe in een agile omgeving? Die vertaalslag vraagt om een helder inzicht in de achtergronden en doelstellingen van agile ontwikkelen. Welke eisen stelt een agile omgeving aan de testaanpak, aan de kennis en vooral ook aan de vaardigheden van de testprofessional?

Deze training is er op gericht om u in theorie en praktijk te laten begrijpen wat de rol van tester in een agile project inhoudt. Deze training combineert theorie en training van praktische vaardigheden.

Doelgroep

Voor wie is deze training bedoeld?

De training is voor u geschikt als u voor een langere periode betrokken bent bij software testen. U wilt een beter inzicht verkrijgen in de toepasbaarheid daarvan binnen een agile context.

Rollen van deelnemers in hun organisatie

De training is bestemd voor:

 • testers, testcoördinatoren en testmanagers die werkzaam zijn of gaan werken in agile projecten;
 • mensen die al betrokken zijn bij agile projecten en hun effectiviteit willen verhogen;
 • iedereen die geïnteresseerd is in de testactiviteiten binnen agile projecten zoals managers, SCRUM masters en ontwikkelaars.

Voorkennis of voortraining

Het wordt aanbevolen dat u in het bezit bent van een ISTQB Certificate in Software Testing op Foundation Level of een certificaat TMap Suite Test Engineer.

Cyber Security (CSX) Fundamentals

Deze 4-daagse Cyber Security training leidt op voor het wereldwijd erkende Cyber Security (CSX) Fundamentals certificaat van ISACA

Cyber Security (CSX) Fundamentals – trainingsmogelijkheden

Optie 1: 4-daagse klassikale training
Optie 2: Cyber Security (CSX) schriftelijke cursus (tevens beschikbaar via digital learning)
Optie 3: in-company training

Het ISACA Cyber Security Nexus (CSX)* certificeringspad

Het Cyber Security (CSX) Fundamentals certificaat is het eerste onderdeel van ISACA’s nieuwe Cyber Security Nexus (CSX) kennisplatform. Het platform is opgericht t.b.v. de professionalisering van Cyber Security professionals wereldwijd. De Cyber Security (CSX) certificeringen zijn gericht op de technische professionalisering van de (Cyber) Security professional en zijn volledig gefocust op technische security kennis en vaardigheden. De Cyber Security (CSX) Fundamentals training is op kennis gebaseerd terwijl de Cyber Security (CSX) Practitioner training op skills gebaseerd is.

Cyber Security (CSX) Fundamentals – inhoud training

De Cyber Security (CSX) Fundamentals training bestaat uit 4 dagen en behandelt met name de technische aspecten van Cyber Security. Daarnaast worden de 5 domeinen van het ISACA Cyber Security Fundamentals examen behandeld, t.w.:

 • Cyber Security concepts
 • Cyber Security architecture principles
 • Security of networks, systems, applications and data
 • Incident response
 • Security implications and adoption of evolving technology

Het Cyber Security (CSX) Fundamentals lesprogramma sluit aan bij het US NICE Framework dat is ontwikkeld door een internationaal team van Cyber Security professionals. Behandeld worden o.m. onderwerpen als implementatie, risicomanagement, audits en COBIT. Het 4-daagse lesprogramma biedt u concrete kennis en inzicht en een uitstekende voorbereiding op het ISACA Cyber Security (CSX) Fundamentals examen.

Programma

CYBER SECURITY (CSX) FUNDAMENTALS – LESPROGRAMMA

DAG I
Cyber Security concepts

 • Cyber Security objectives
 • Cyber Security roles
 • Differences between information security and Cyber Security

Cyber Security architecture principles

 • Confidentiality, integrity and availability
 • Authentication and non repudiation

DAG II
Cyber Security of networks, systems, applications and data

 • Lifecycle management landscape
 • Security architecture processes
 • Security architecture tools
 • Intermediate lifecycle management concepts
 • Basics of risk management
 • Operational threat environments
 • Classes of attacks

DAG III
Incident response

 • Incident categories
 • Incident response
 • Incident recovery

Security implications of the adoption of emerging technologies

 • New and emerging IT and IS technologies
 • Mobile security issues, risks and vulnerabilities
 • Cloud concepts around data and collaboration

DAG IV
Cyber Security (CSX) Fundamentals – exam training

Internet of Things (IoT) certificering

Internet of Things (IoT) – de fysieke wereld online beheersbaar maken

Volgens internationaal onderzoek is 85% van alle organisaties van plan om Internet of Things (IoT) op korte termijn te gaan inzetten. De reden hiervoor is hun behoefte aan innovatie en bedrijfsefficiëntie. Velen zijn wel bekend met de term IoT, maar weten niet wat IoT voor hun organisatie kan betekenen.

Maar wat is Internet of Things (IoT) nu eigenlijk? Forrester Consulting zegt bijvoorbeeld: “IoT bestaat uit slim verbonden apparaten (‘dingen’) die organisaties gebruiken om beter zicht te krijgen op de identificatie, locatie en stand van producten, transacties en mensen om zo effectievere en snellere beslissingen te kunnen nemen om de interactie met klanten te verbeteren”. Sommige van deze ‘dingen’ meten alleen iets, sommige verzamelen, sommige sturen commando’s en weer andere ‘dingen’ doen dit allemaal. Wat ze gemeenschappelijk hebben is dat ze allemaal via internet met elkaar verbonden zijn en gegevens uitwisselen. Wilt u weten wat IoT voor úw organisatie kan betekenen en wat de voordelen en uitdagingen zijn? Dan is deze unieke IoT training voor u de juiste start!

 

Internet of Things (IoT) – concrete mogelijkheden voor uw organisatie

Vrijwel iedereen verwacht dat IoT de komende 5 jaar explosief zal groeien. Veel organisaties zijn op zoek naar mogelijkheden om IoT in te zetten om hun producten slimmer, hun processen efficiënter en hun dialoog met de klant effectiever te maken. Een groot aantal organisaties is inmiddels al bezig met IoT, maar worstelt nog met tal van vragen.

Welke stappen kunt en moet u nu zetten om met IoT aan de slag te gaan? In deze actuele IoT training krijgt u onder meer inzicht in IoT in relatie tot Big Data. U krijgt tips hoe u uit de enorme stroom data die slimme apparaten aanleveren de juiste conclusies kunt trekken. U leert wat de rol van de Cloud is in IoT oplossingen en welke security en privacy risico’s IoT met zich meebrengt. U leert verder wat de mogelijkheden en grenzen zijn van IoT en waar u tegenaan loopt qua regelgeving en techniek. Al uw vragen worden beantwoord mede aan de hand van inspirerende IoT toepassingen in de praktijk. Na afloop van deze 3-daagse certificerende training bent u in staat de juiste en gefundeerde beslissingen te nemen op het gebied van IoT.

Internet of Things (IoT) – voor wie?

Deze 3-daagse certificerende IoT training is bedoeld voor business development managers, IT service managers, risk managers, Business Intelligence (BI) managers, big data managers, data scientists, IT project en programma managers, informatie managers, business analisten, informatie- en enterprise architecten, innovatie managers, facility managers, applicatie consultants, business process architecten, enterprise architecten, solution architecten en technology consultants.

INTERNET OF THINGS (IOT) FOUNDATION – LESPROGRAMMA

DAG I
IoT concepts and terminologies

 • Internet, things and IoT
 • IoT types, history and evolution of IT
 • Cyber-physical systems and differences among Internet of Everything (IoE), Machine-to-Machine (M2M) and IoT
 • Facts and figures around IoT and IoT application areas

Business orientation

 • Drivers of IoT
 • Benefits of a connected world
 • IoT business: opportunities, benefits and challenges
 • IoT monetization strategies and models

Basic building blocks of IoT architecture

 • Architecture of IoT components
 • Network protocols within IoT

DAG II
Enabling technologies of IoT + lab activities

 • Role of social media and mobility in IoT
 • Define Social, Mobile, Analytics, Cloud and Things (SMACT)
 • Role of big data and analytics in IoT
 • Role of Cloud Computing in IoT

IoT security and top governance issues

 • IoT security challenges
 • Causes of IoT security breaches
 • IoT security risks

IoT case studies and future predictions

 • IoT usage scenarios
 • IoT growth perspectives
 • IoT future predictions

DAG III
Examenvoorbereiding

Het Internet of Things (IoT) Foundation examen

Blockchain in de praktijk

Blockchain – nú oriërenteren en praktijkervaring opdoen

Blockchain: het idee is simpel, de techniek ingewikkeld en de toepassingsmogelijkheden eindeloos. Blockchain is een relatief nieuwe (informatie) technologie die de mogelijkheid biedt om de uitwisseling van gegevens veilig, efficiënt en decentraal te laten plaatsvinden. Blockchain biedt kansen, niet alleen om kosten te besparen, maar ook om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen en klanten, burgers en patiënten meer regie te geven over hun eigen gegevens. Momenteel staat Blockchain nog in de kinderschoenen, waarbij het nog onduidelijk is waar alle mogelijkheden en valkuilen nu precies liggen. Wel staat vast dat we aan het begin staan van een mogelijk nieuwe en spectaculaire informatierevolutie. Organisaties die Blockchain willen toepassen, doen er goed aan om zich nú te oriënteren en praktijkervaring op te doen.

Aan de slag met Blockchain!

Bijna 10 jaar na het ontstaan van de Blockchain technologie is de techniek nu gereed voor gebruik in operationele bedrijfsprocessen en productie omgevingen. In deze 3-daagse Blockchain in de praktijk training gaan de trainers dieper in op de achterliggende theorie over Blockchain. U leert uit welke concepten Blockchain bestaat en u ontvangt meer informatie over cryptovaluta. Aan de hand van een actuele case, die u zelf voorbereidt en uitwerkt, laten de trainers zien hoe Blockchain in uw organisatie of branche toegepast kan worden. De trainers combineren kennis, visie en strategie met hands-on ervaring en implementatie tips. Zo leert u welke nieuwe kansen en verdienmodellen er zijn voor uw organisatie.

Vraag naar Blockchain expertise neemt exponentieel toe

Blockchain technologie biedt op zichzelf geen directe oplossing voor vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld klantdienstverlening, kostenverlaging of optimalisatie van bedrijfsprocessen. Door Blockchain technologie op de juiste manier toe te passen, kan deze echter wel bijdragen aan een antwoord op deze vraagstukken. De technologie kan zelfs een fundamentele verandering veroorzaken wanneer waardeketens fundamenteel veranderen. Voor veel organisaties zijn deze beloftes dan ook de reden om te gaan experimenteren met Blockchain technologie. Deze Blockchain in de praktijk training is ten dele technisch, maar vooral conceptueel. De training richt zich met name op de werking en toepassing van Blockchain en minder op het daadwerkelijk ontwikkelen van een product.

Blockchain – voor wie?

Blockchain technologie wordt vaak geassocieerd met het vastleggen van financiële transacties. Blockchain kan echter ook in vele andere sectoren enorme voordelen opleveren, zoals bij de overheid (belastingheffing, sociale zekerheid, uitkering van subsidies), de gezondheidszorg (digitale patiëntendossier) en de logistiek (vastleggen van logistieke transacties).

Qua functionarissen denken wij aan IT managers, business development managers, project- en programma managers, enterprise architecten, innovatie managers, product managers, informatie managers en contract- en inkoopmanagers.

Wat is Blockchain?

Blockchain is de technologie achter cryptovaluta en is een database waarin transacties via cryptografie vastgelegd worden zodanig dat onbevoegden geen wijzigingen meer kunnen aanbrengen, zonder dat dit gedetecteerd wordt. De Blockchain technologie biedt dus de mogelijkheid om transacties op een veilige manier en volledig geautomatiseerd vast te leggen, zonder tussenkomst van derden.

Blockchain technologie kan veel processen vereenvoudigen en goedkoper maken doordat er geen centrale derde partij meer nodig is. Het meest prominente voorbeeld hiervan is geld en het overmaken daarvan. Dé Blockchain bestaat evenwel niet. Er zijn honderden blockchains die verschillende eigenschappen hebben en waarvan de één meer bekendheid geniet dan de andere.

Blockchain in de praktijk – voorkennis

De 3-daagse training Blockchain in de praktijk is ten dele technisch, maar vooral conceptueel van opzet. Om maximaal leerrendement uit deze Blockchain training te halen hoeft u geen diepgaande technische achtergrond te hebben, maar wel affiniteit met IT en basiskennis van IT en netwerken.

Blockchain in de praktijk – didactische opzet

Het doel van deze 3-daagse training Blockchain in de praktijk is enerzijds het doorgronden van het concept van Blockchain door middel van theorie en opdrachten en anderzijds een start maken met een toepassing van Blockchain in het licht van uw/een organisatie.

De training wordt verdeeld over 3 weken met elke week 1 trainingsdag. Na dag 1 krijgt u de nodige whitepapers en filmpjes mee over Blockchain die u moet bestuderen. Na dag 2 krijgt u als huiswerk het voorbereiden van een toepassing van Blockchain.

DAG I
Blockchain – theorie
Op de eerste dag van deze inspirerende Blockchain training wordt ingegaan op een stukje theorie waarbij onderwerpen aan bod komen als het basisconcept van Blockchain (decentralisatie, transacties, boekhouding); mining en transactie ‘verificatie’; anonimiteit; vertrouwelijkheid en encryptie; fraudebestendigheid; auditability en compliance en de huidige toepassingen. De theorie wordt afgewisseld met praktijkvoorbeelden, discussies en opdrachten.

 • Blockchain: algemene inleiding
 • Mining en verificatie
 • Encryptie, vertrouwelijkheid, fraude
 • OPDRACHT: nadenken over toepassingen
 • Blockchain toepassingen in de praktijk
 • Evaluatie

DAG II
Blockchain – simulatie en cryptovaluta
Op dag 2 gaan de trainers met u in spelvorm aan de slag om de Blockchain theorie te doorleven. Zij spelen met u een kaartspel waarin een aantal rollen zijn vastgelegd, zoals die van de koper, de verkoper en de miner/verificator. De kopers en verkopers spelen met kaarten die een transactie triggeren, waarbij de miners/verificators de transactie bevestigen. ’s Middags wordt ingegaan op cryptovaluta waarbij de Bitcoin wordt besproken, maar ook andere cryptovaluta. Gekeken wordt naar een aantal ‘fun’ termen (Initial Coin Offering (ICO), Hold On for Dear Life (HODL), pump en dump, hoe je kunt handelen, wat de voor- en nadelen zijn, live fluctuatie en in welke vormen je valuta’s kunt opslaan of gebruiken. De trainers maken hierbij gebruik van live voorbeelden (handelssite, online en offline wallet), kopen valuta aan en kijken naar het verificatieproces. Op deze manier maakt u kennis met de meest bekende toepassing van Blockchain.

 • Uitleg spel
 • Cryptografie
 • Evaluatie en vragen
 • Crypto valuta theorie en fun facts
 • DEMONSTRATIE: verificatie, handelen en opslaan in wallets
 • Case uitwerken

DAG III
Blockchain – toepassing in de praktijk
Tijdens de laatste dag wordt gezamenlijk een concept gekozen hoe u Blockchain zou kunnen toepassen in uw organisatie of sector. Een plan van aanpak wordt opgesteld plus een productomschrijving. Samen met de trainers wordt bepaald hoe dit plan te implementeren en er wordt kort stilgestaan bij het ontwikkelproces.

 • Presentatie van toepassing(en)
 • Selecteren van een idee
 • Uitwerken van de opdracht plus plan van aanpak
 • Bespreken van de opdracht
 • Theorie: ontwikkeling en next steps
 • Evaluatie, vragen en afsluiting

ISTQB Advanced Test Automation Engineer

De training

Testautomatisering is niet meer weg te denken uit moderne softwareontwikkelingsprojecten. Organisaties die vaker, sneller en meer willen testen proberen dit vaak te bereiken door het inzetten van testautomatisering. Deze driedaagse geaccrediteerde cursus is een voorbereiding op het examen “ISTQB Advanced Test Automation Engineer Certificate” en voldoet aan de eisen zoals deze door ISTQB worden gesteld. Aanvullend hierop biedt de training een groot aantal oefeningen om hands-on ervaring op te doen. Een deel van de oefeningen zal betrekking hebben op uw eigen applicaties.

Over de training

De training duurt drie dagen, verspreid over een aantal weken, met nadruk op verdieping van de uw kennis van ontwikkeling van geautomatiseerd testen en toepassing daarvan in de praktijk. Het examen bestaat uit 40 multiple-choice vragen vindt plaats op een nader te bepalen dag na de training. Bij een score van 65% of hoger krijgt u het certificaat ISTQB Advanced Test Automation Engineer.

Na de training kunt u

 • bijdragen aan de ontwikkeling van een plan om geautomatiseerd testen te integreren in het testproces
 • tools en technologieën evalueren
 • een aanpak opzetten voor het creëren van een test automation architecture (TAA)
 • test automatiserings oplossingen (nieuwe of aangepaste) die voldoen aan de eisen van de business ontwerpen en ontwikkelen.
 • geautomatiseerde testen beheren en optimaliseren voor onderhoud en aanpassing aan evoluerende system

Programma

De trainingsdagen lopen van 9.00 tot 17.00 uur, inclusief pauze.
In deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Test Automatisering
 • Voorbereiden testautomatisering
 • Generic Test Automation Architecture (gTAA)
 • Deployment
 • Rapportage en metrics
 • Overgang van handmatig naar geautomatiseerd testen
 • Verificatie van de Test Automation Solution (TAS)
 • Continue verbetering

Doelgroep

De training is voor u geschikt als u al enige tijd betrokken bent bij softwaretesten en u zich verder wilt verdiepen in testautomatisering.

Voorkennis

U hebt het ISTQB Foundation Certificate in Software Testing.

Bij voorkeur heeft u enige ervaring met scripting/programmeren (of u bent zeer gemotiveerd dit te leren).

 

 

ISTQB Full Advanced Certificate in Software Testing

U leert alles op het gebied van testmanagement, testanalyse en technisch testanalyse volgens de internationaal erkende ISTQB standaard.

Doelstellingen

Na deze training:

 • Kunt u een risicoanalyse uit voeren en een teststrategie opstellen
 • Kunt u een testplan opstellen (IEEE 829)
 • Kunt u een testproject leiden
 • Kunt u reviews leiden en een reviewstrategie opstellen
 • Kunt u testtools selecteren en implementeren
 • Kunt u test process improvement activiteiten uitvoeren op basis van TMMi en TPI Next
 • Kunt u gestructureerde black-box en white-box testtechnieken toepassen in de praktijk
 • Kunt u exploratory testen en andere informele testtechnieken toepassen
 • Kunt u aan reviews deel nemen ten aanzien van testability
 • Kunt u usability testen uitvoeren
 • Kunt u een advies te geven over niet-functionele testtechnieken
 • Kunt u starten met het automatiseren van testuitvoering door middel van keyword driven testing
 • En nog veel meer…

Omschrijving

Een internationaal erkende standaard in testmanagement

In november 2002 is de International Software Testing Qualification Board (ISTQB) opgericht met onder andere als doel een verdere internationalisatie en harmonisatie van de testcertificatieprogramma’s tot stand te brengen. Inmiddels bestaat er een volledig wereldwijd geharmoniseerd en erkend ISTQB certificatieschema. Het ISTQB testcertificatie programma is onderverdeeld in een drietal niveaus:

 • Foundation Certificate
 • Advanced Certificate
 • Expert Certificate

Het Advanced level bestaat uit een drietal modules: Test Manager, Test Analyst en Technical Test Analyst. Iemand die alle drie de modules met goed gevolg heeft doorlopen is Full Advanced en mag de titel Certified Tester Advanced Level (CTAL) officieel gebruiken.

Doelgroep

Voor wie is deze training bedoeld?

De training is voor u geschikt als u al enige tijd betrokken bent bij softwaretesten en u verder wilt verdiepen in alle facetten van het testvak.

Rollen van deelnemers in hun organisatie

De training is bestemd voor:

 • Testmanagers
 • Testcoördinatoren
 • Testconsultants
 • Senior testers die zich verder willen ontwikkelen en verdiepen in het testvak

Voorkennis of voortraining

U hebt het ISTQB Foundation Certificate in Software Testing en minimaal 18 maanden testervaring.

Programma

Opzet van de training

De modules Test Manager en Test Analyst duren respectievelijk zes en vijf dagen verspreid over een aantal weken (inclusief examentraining en examen). De module Technical Test Analyst duurt drie dagen (inclusief examentraining, exclusief examen). Daarnaast dient u rekening te houden met huiswerk. Deze cursussen zijn een voorbereiding op de ISTQB Advanced examens en voldoen aan de eisen zoals deze door ISTQB worden gesteld.

De examens bestaan uit scenario gebaseerde multiple-choice vragen. Bij een score van 65% of hoger krijgt u het ISTQB Advanced certificaat van de betreffende module. Als u alle drie de modules hebt gehaald, krijgt u het certificaat ISTQB Full Advanced en de titel Certified Tester Advanced Level (CTAL).

Programma onderwerpen

Test Management

 • Testfasering (planning, specificatie, uitvoering en afronding)
 • Exit en acceptatiecriteria
 • Testdocumentatie, testbeleid, technieken voor strategiebepaling
 • Mastertestplan, detail testplan
 • Testbegroten, testmetrics, voortgangsbewaking en rapportages
 • Risicomanagement, identificeren van risico’s, risicoanalyse en FMEA

People skills

 • Samenstellen van het juiste testteam
 • Testteam dynamiek
 • Motivatie
 • Communicatieve vaardigheden

Testverbeteren

 • De testmodellen TPI Next en TMMi
 • De relatie met software process improvement (CMM(-I))
 • Uitvoeren assessment en opstellen testverbeterplan.

Testtechnieken

 • Black-box technieken
 • White-box technieken
 • Defect-based testtechnieken (software attacks, defect taxonomies)
 • Exploratory testing, error guessing
 • Statische analyse
 • Dynamische analyse
 • Het kiezen van de juiste testtechnieken en bepalen van de testaanpak

Reviews en inspecties

 • Code en requirements reviews
 • Bepalen reviewstrategie
 • Reviewprincipes, informele reviews, walkthrough, technical review en inspecties (IEEE 1028)
 • Het gebruik van checklists en rules

Non-functional testing

 • Usability testen
 • Reliability testen
 • Performance testen
 • Security testen
 • Maintainability testen

Test tools

 • Performance test tools
 • Automatisering van de testuitvoering
 • Key-word driven testing

Mogelijkheden voor inhouse-training

De training ISTQB Full Advanced wordt op verzoek ook in-house in uw eigen organisatie verzorgd. Indien gewenst in het Engels. Neem voor meer informatie contact op via 0023 – 568 9311 of lloyd.charite@maestroacademy.nl

 

ISTQB Advanced Security Tester

Goals

After this training, you can (a.o.):

 • Plan, perform and evaluate security tests from a variety of perspectives
 • Analyze a given situation and determine which security testing approaches are most likely to succeed in that situation
 • Evaluate effectiveness of security mechanisms, such as firewalls and encryption
 • Understand the attacker mentality so that effective defenses can be established and tested
 • Know how to deal with the human risks in Information Security
 • Analyze and document security test needs to be addressed by one or more tools

Description

With the prevalence of cyber security breaches, it is clear that more testing is needed to be sure that security defenses are in place and working effectively.

This four-day accredited course prepares you for the exam “ISTQB Advanced Security Tester” and meets the requirements as set by ISTQB. You will gain detailed knowledge of security risks, vulnerabilities and defenses in order to create and perform tests that validate the effectiveness of existing and new security defenses in a given context

Target audience

Who should attend this training?

The training is aimed at people who already have achieved an advanced point in their careers in software testing and wish to develop their expertise in security testing.

This training is meant for:

 • Security testers
 • Software testers who wish to develop a specialty in security testing
 • Security administrators who wish to learn how to test new and existing defenses
 • Developers who want to learn secure coding techniques
 • Managers who want to learn how security testing fits in the project lifecycle

Prior knowledge or training required

You possess the ISTQB Foundation Certificate in Software Testing and have 3+ years of software testing and related experience.

Program

Structure of this training

The training lasts four days in which you will learn all about security testing.

The exam consists of 45 multiple-choice questions and will take place on an extra day after the course. With a score of 65% or higher you get the ISTQB Advanced Security Tester Certificate.

Course outline

The Basis of Security Testing

 • Security Risks
 • Information Security Policies
 • Security Auditing

Security Testing Purposes, Goals and Strategies

 • Security Testing
  • Purpose
  • Objectives
  • Scope and Coverage
  • Approaches
 • Improving the Security Testing Practices

Security Testing Processes

 • Security Test Process Definition
 • Security Test Maintenance

Security Testing Throughout the Software Lifecycle

 • Role of Security Testing in a Software Lifecycle

Testing Security Mechanisms

 • System Hardening
 • Authentication and Authorization
 • Encryption
 • Firewalls and Network Zones
 • Intrusion Detection
 • Malware Scanning
 • Data Obfuscation
 • Training

Human Factors in Security Testing

 • Understanding the Attackers
 • Social Engineering

Security Test Evaluation and Reporting

Security Testing Tools

 • Types and Purposes
 • Tool Selection

Standards and Industry Trends

 • Understanding and Applying Security Testing Standards
 • Industry Trends

 

Data virtualisatie Fundementals

ALGEMEEN

Door deze introductiecursus krijg je inzicht in de mogelijkheden van DataVirtualisatie. De focus ligt hierbij op het ontsluiten en verbinden van data in datawarehouses, big data omgevingen en bedrijfsapplicaties.

Je resultaten na Data Virtualisatie Fundamentals:

 • Je kent de basisconcepten van Data Virtualisatie en de waarde voor zowel de IT-organisatie als voor de business
 • Je kent functionele kenmerken van de toonaangevende Data Virtualisatietools
 • Je kent de methodes om data te abstraheren, modelleren en koppelen als basis voor optimaal gebruik van Data Virtualisatie tools
 • Je kent de concrete toepassing in de vorm van use cases voor Data Virtualisatie door middel van demo’s en discussies met ervaren Data Virtualisatie consultants van Centennium

Deze cursus is bij uitstek geschikt voor IT architecten, IT managers, Informatiemanagers, Line of Business managers en eenieder die in korte tijd gedegen en actuele basiskennis van Data Virtualisatie wil opdoen. Via een interactieve dag word je, onder leiding van een ervaren Centennium consultant, geïntroduceerd in dit sterk groeiende vakgebied binnen de IT.

PROGRAMMA

Data Virtualisatie is een krachtig nieuw concept waarmee, via data abstractie en krachtige tooling, grote hoeveelheden data gekoppeld en toegankelijk worden voor analyse, zonder repliceren en opslag van gegevens. Bij uitstek een technologie waarmee in korte tijd data toegankelijk wordt voor de broodnodige analyse, in de taal van de business en gebruikmakend van de verwerkingskracht van onderliggende dataomgevingen (databases, cloud, big data, bedrijfsapplicaties).

In deze cursus leer je alle aspecten die hierbij komen kijken.

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Wat is Data Virtualisatie en wat is de waarde voor de business en voor IT?
 • Data Virtualisatie: concept en technologie – Op weg naar het Logical Datawarehouse
 • Concept: data abstractie, data modelleren, data integreren op metadata-niveau
 • Technologie: overzicht Data Virtualisatie tools
 • Demo: Cisco Information Server (CIS)
 • Data Virtualisatie Use Cases: 1 toegangspunt tot data, maximale query performance, data abstractie, SuperNova (ontsluiten van Data Vault Datawarehouse), data federatie, security management
 • Business case
 • Plan van aanpak Data Virtualisatie

Onze opleidingen worden uitgevoerd door ervaren docenten die hun sporen in de adviespraktijk verdiend hebben.

 DOCENTEN

 • Antoine Stelma
 • Erik Fransen

Advanced Data Vault Modeling Seminar Lab

FOCUS

The focus of this course is modeling.  In particular this course is focused on providing students a deeper understanding of the various options available within the Data Vault Ensemble modeling approach.

GOAL

The goal of this course is to enable data modelers and architects to make the most informed and best possible modeling decisions when establishing their specific modeling pattern in their organization.

APPROACH

This course follows an example-driven approach based on over a dozen real-life modeling cases.  For each modeling scenario there is a business case that leads to a set of alternatives.  Through interactive group analysis and discussions, and drawing on the experiences of the students in the class, the various alternatives are uncovered, considered, often ranked, and ultimately classified and categorized based on best practice considerations, pros & cons, and how appropriate they might be given the specific business scenarios.

TARGET AUDIENCE

This course if for data modelers, data architects, information modelers, and other data warehousing and business intelligence professionals who work with the design of conceptual, logical or physical data.  Students attending this course should be comfortable with the Data Vault modeling approach and the broader concepts of Ensemble Modeling.  Ideally certified CDVDM modelers, those actively working with Data Vault or those who have spent time working with data warehouse modeling ensembles.

UNIQUE VALUE

This course provides the unique opportunity to leverage decades of Data Vault modeling experience from around the World to gain a deeper understanding of Data Vault modeling and the impact of various different patterns.  It also provides a venue for connecting with other modelers to share experiences, ideas, models, challenges, discoveries, and to work together towards a common better understanding of ensemble modeling.

Sales Bootcamp

Lange termijn Sales Versterking 

Het Sandler® verschil

Het begrijpen en implementeren van een aanpak gericht op complexe psychologische aspecten in de verkoop en onze individuele gedragingen in combinatie met vernieuwde verkooptechnieken is geen “quickfix” die kan plaatsvinden in een seminar van één dag.

 

SANDLER TRAINING®-METHODOLOGIE INTEGREERT:

OPLOSSINGEN & SERVICES

 • Bewezen psychologische principes van gedragingen, TRAINING houdingen en technieken;
 • Inzet van assessments die zo zijn ontwikkeld dat ze sterke punten, talenten en interesses identificeren; en
 • Uitgebreide training gericht op het aanpakken van belemmeringen die professionele ontwikkeling in de weg staan en die van essentieel belang zijn voor je succes, zoals doelen stellen, actieplannen maken, prestatie- evaluatie en communicatievaardigheden.
 • Verkooptraining
  • Verkoopmanagementraining en begeleiding
  • Management- en leiderschapstraining
  • Klantenservicetraining
  • Assessments (gedrag, competentie en cultureel)

DELIVERY

 • Trainingen in Sandler locaties over de hele wereld.
 • Inhouse training op locatie bij relaties.
 • Gedrukt materiaal dat is aangepast en gelabeld voor onze klanten.
 • Audio- en video ondersteunende materialen.
 • Interne online trainings materiaal.
 • Wekelijkse uitzendingen over verkoop- en leiderschapsonderwerpen.
 • Archietibliotheek met meer dan 500 uur aan inhoud.
 • Videostreaming.
 • Te downloaden werkbladen en ondersteunend materiaal.

In deze 2-daagse Bootcamp gaan we aan de slag met de basiselementen in de Sandler-methodiek. Jullie maken samen met de andere deelnemers kennis met de kracht van de methodiek en raken je bewust van je eigen gedrag en valkuilen in het verkoopproces.

De Bootcamp dient enerzijds ter bewustwording van de Sandler-systematiek, anderzijds leggen we met de deelnemers het fundament voor het inzetten van een significante verandering in attitude en gedrag. We gaan stapsgewijs door de modules in de Sandler Submarine©, gecombineerd met oefeningen en rollenspellen.

Onderwerpen in de Sales Bootcamp

 1. Systematisch werken in verkoop
  2. Verkopen op kleur & de Gun-factor vergroten (ken jezelf, ken je koper)
  3. Werken met Vooraf-afspraken (UFC)
  4. Het ontdekken en ontwikkelen van de echte redenen waarom men van u koopt (het PIJN-concept)
  5. Geavanceerde vraagtechnieken
  6. Werken met het budget van de klant
  7. Het identificeren van het besluitvormingsproces 8. Presenteren voor commitment
  9. BAT: de route naar succes

Onze trainingen worden gekenmerkt door ervarend leren, hands-on en met veel oefeningen.

 

Zakelijk Tekenen

Pak die stift en maak een punt met zakelijk tekenen!

Soms zijn woorden niet genoeg. Een verhaal helder overbrengen is een kunst. Het betrekken van de mensen bij het verhaal is dit ook. Wie gebruik maakt van beeldtaal slaat twee vliegen in één klap. Zakelijk tekenen is hiervoor de oplossing

Zakelijk Tekenen 2

Waarom zakelijk tekenen?

Een tekening communiceert sneller en beter naar de hersenen dan woorden. Door zakelijk te tekenen betrekt u mensen beter bij uw verhaal en staan ze hier meer voor open.

Een tekening ondersteunt uw heldere boodschap. Mensen onthouden 80% van wat ze zien en 20% van wat ze lezen. Iedereen heeft baat bij heldere communicatie in een zakelijke omgeving.

Wilt u ook?

 • Leren tekenen
 • Visuele werkvormen toepassen
 • Complexe zaken kernachtig samenvatten
 • Met één plaat meer zeggen dan 1000 woorden

En direct aan de slag? Dan is deze basistraining ‘Zakelijk tekenen’ geschikt voor u.

Deze training is geschikt voor iedereen die wil leren tekenen en dat wil toepassen in zijn werk.

Programma

In deze training krijgt u het vertrouwen om de stift op te pakken en te gaan tekenen in een zakelijke omgeving. Het dagdeel bestaat uit de volgende onderdelen:

 • De kracht van ‘Zakelijk Tekenen’.
 • Een heldere compositie maken: hoe je met een aantal standaard-iconen snel een beeld van een vraag, situatie of dialoog kunt maken.
 • Veel zelf oefenen: van de eerste voorzichtige lijnen op papier naar heldere figuren.
 • Een eigen beeldtaal ontwikkelen: een brainstorm om te komen tot specifieke symbolen voor uw werk.
 • Kennismaking met visuele werkvormen en toepassingen: uit onze eigen praktijk tonen we voorbeelden van de toepassing van zakelijk tekenen. U bereidt de toepassing van zakelijk tekenen in uw eigen werk voor.

Resultaat

Na afloop van de training:

 • Kent u uw eigen beeldtaal en kan u zelf iconen en symbolen bedenken.
 • Kan u ‘een punt maken’ met een plaat die spreekt.
 • Weet u welke visuele werkvormen u zelf gaat toepassen in uw werk.

Zakelijk Tekenen 1

Uw trainer

Als Processpecialisten staan we vaak zelf  voor de groep als workshopleider, procesbegeleider of trainer. We weten uit eigen ervaring wat erbij komt kijken om mensen mee te krijgen en tot de kern te komen: tekenen helpt om resultaten te bereiken.

Lesmateriaal

Bij de training ontvangt u 6 professionele stiften en een voorbeelden boekje.

Meer weten?

Enthousiast of nieuwsgierig, neem dan contact op met de Maestro Academy.

Maestro Academy
Mail | info@maestroacademy.nl
Telefoon | 023 – 568 9311

Prince 2 Foundation & Practitioner

Inhoud van de training    
In de PRINCE2 fast tracktraining krijgen de deelnemers op een interactieve manier uitgelegd hoe het PRINCE2 model is opgezet en hoe de verschillende projectprocessen en projectrollen met elkaar verbonden zijn.
In ieder project komen uitzonderingen en wijzigingen voor: PRINCE2 leert u hoe hier mee om te gaan.
In het eerste deel van de training (Foundation) leert u hoe u een goede projectmanagement organisatie kunt opzetten met uiteraard de bijbehorende verantwoordelijkheden.
U leert om verschillende projectmanagement rollen te definiëren om de kans te vergroten dat het project op de meest effectieve en efficiënte manier wordt uitgevoerd.
Op de derde dag van deze fast track legt u het PRINCE2 Foundation examen af (optioneel).

In het tweede deel van de training (Practitioner) zal de nadruk liggen op het verzamelen en verkrijgen van meer detailinzicht in de PRINCE2 methodiek, met de nadruk op het kunnen aanpassen van deze methodiek op de projectgrootte, het projectbelang en de omgeving van het project.
U verkrijgt een beter inzicht hoe de PRINCE2 methodiek in de gegeven case kan worden toegepast. Op interactieve wijze met de overige deelnemers en onder leiding van onze docent zal geanalyseerd worden of de methodiek juist is toegepast en indien nodig waar de verbeterpunten liggen.
Op de vijfde en laatste dag legt u het PRINCE2 Practitioner examen af (optioneel).

Doelgroep
Deze cursus is voor iedereen te maken heeft of krijgt met één of meerdere projecten, zoals projectmanagers, en projectmedewerkers en medewerkers van kwaliteitsborging.

Certified Data Scientist Professional (CDSP)

Deze opleiding heeft als doel de Informatie Specialist van nu klaar te stomen voor het Data Science tijdperk van morgen. De opleiding bestaat uit presentaties, cursus materiaal, interactieve notebooks, voorbeelden en opdrachten. Je krijgt een introductie in de concepten en algoritmes aan de hand van een korte presentatie. Daarna wordt aan de hand van een concreet voorbeeldscript in python of R getoond hoe het werkt. We maken gebruik van de defacto standaard tools voor Data Science R, RStudio en Anaconda in python. Daarnaast maken we kennis met verschillende typen Big Data databases, waaronder een graph database en een xml document store. Alle voorbeelden en het cursusmateriaal zijn direct bruikbaar, ook na de cursus een waardevolle asset als ‘snel starter’ voor je nieuwe Data Science projecten! Een onmisbare toolbox voor een snelle start van je project bij elke klant of in elk project.

Een belangrijk onderdeel is de praktijkopdracht, de laatste 4 weken ga je onder begeleiding van de DIKW coaches je eigen Data Science project vormgeven. Je zult niet de eerste zijn die hiermee een daverende business case voor de investering in deze cursus realiseert!

DIKW Academy, een hoogwaardig opleidingsinstituut heeft nu als eerste in Nederland een volwaardig en uniek gecertificeerd programma ontwikkeld voor de nieuwe generatie B.I. professional.
We leven in de tijd van Big Data. Big Data is niet alleen groot, maar ook complex, gevarieerd en vaak in realtime. Zo voorspelt McKinsey in het rapport ‘Big Data: the next frontier for innovation, competition and productivity’ uit 2011 dat er in 2018 in de VS een tekort zal zijn van 140.000 tot 190.000 mensen met ‘deep analytical skills’ – hierbij gaat het met name om wiskunde, statistiek en machine learning.

Op het gebied van digitaal opgeslagen gegevens hebben we de afgelopen twintig jaar een spectaculaire ontwikkeling gezien. Vroeger werden vooral transactiegegevens opgeslagen, maar tegenwoordig wordt elke muisklik van elke internetgebruiker opgeslagen. Tegelijkertijd is het gebruik van data veranderd. Oorspronkelijk werden standaardrapportages gemaakt (bijvoorbeeld van verkoopcijfers); vanaf de jaren 1990 werden datawarehouses ingericht om patronen te ontdekken in data, en tegenwoordig willen we niet alleen in real-time weten wat er gebeurt, maar willen we bij voorkeur ook weten wat er in de toekomst gaat gebeuren. Google’s CEO Eric Schmidt zei over dit onderwerp in 2012: “Google needs to move beyond the current search format of you entering a query and getting 10 results. The ideal would be us knowing what you want before you search for it.”

Zowel de data-infrastructuur als de huidige kennis onder informatici is veelal ontoereikend om met big data om te gaan. In het webinar ‘Pattern- Based Strategy: Getting Value from Big Data’ concluderen analisten Genovese en Beyer van Gartner dat de bestaande datawarehouse-architectuur ongeschikt is voor Big Data.

Google’s Chief Economist Hal Varian formuleerde de behoefte aan experts op het gebied van big data als volgt: “The ability to take data – to be able to understand it, to process it, to extract value from it, to visualize it, to communicate it – that’s going to be a hugely important skill in the next decades.”

Niet voor niets werd het vak van data scientist door het vermaarde Harvard Business Review uitgeroepen tot “the sexiest job of the 21st century”.

In DIKW’s visie zullen succesvolle organisaties van de toekomst o.a. gaan transformeren vanuit een informatievoorzieningsperspectief naar een meer hybride omgeving in termen van gestructureerde en niet gestructureerde systemen.

Datascience is een breed vakgebied en omvat veel verschillende concepten, tools en technologie.

Deze certificering zorgt voor een brede basis in het vakgebied. Je bent natuurlijk niet gelijk een doorgewinterde specialist maar de certificering garandeert een gedegen kennis van de huidige stand van zaken zoals je dat van DIKW Academy verwacht.

Doelstelling

Deze opleiding heeft als doel de Informatie Specialist van nu klaar te stomen voor het datascience tijdperk van morgen. De opleiding bestaat uit presentaties, cursusmateriaal, voorbeelden en opdrachten aangevuld met een aantal relevante boeken. De opleiding is opgedeeld in 8 dagen van ieder 3 modules en een praktijkopdracht waarvoor je vier weken de tijd hebt. Per module  krijg je een introductie in de concepten aan de hand van een korte presentatie, daarna wordt aan de hand van een concreet voorbeeld script in python of R getoond hoe het algoritme werkt. De oefeningen en het huiswerk zorgen voor de opbouw van de nodige ervaring. Met de uitgewerkte voorbeelden en oefeningen zorg je voor een snelle start van je project bij elke klant of in elk project.

De datascientist, opgeleid door DIKW Academy, is na het volgen van dit intensieve programma voorbereid op de toekomst.

Tools

R-base, R-Studio
R-packages
Anaconda python machine learning toolset
iPython, pandas, scikit-learn, NLTK
JuPyTeR interactive notebooks (met zowel de R als python kernel)

Voor deelname aan de training is een eigen laptop met tenminste 4 GB intern geheugen nodig. We gaan er van uit dat de deelnemer software kan en mag installeren op de laptop.

Na deze training heb je voldoende kennis opgedaan van de meest gebruikte datascience tools van dit moment (python en R) om je Certified Data Scientist Professional (CDSP) te noemen.

Week 1: Introductie
Het programma wordt kort doorgelopen, zodat je weet wat je kunt verwachten. We duiken zo snel mogelijk  in de wereld van R met R-Studio. We behandelen de basis data bewerkingen in R en maken een start met uni-variate analyses in R.

Week 2: Meetwaarden, data munging en introductie python
We starten met een wetenschappelijk artikel van Stevens uit 1946 over meetwaarden en schalen. Daarna maken we kennis met data munging aan de hand van het package dplyr. Als laatste maken we kennis met het Anaconda platform voor datascience in python.

Week 3: Introductie machine learning , de classificatie taak en de kracht van de bootstrap.
We geven een overzicht van het machine-learning landschap en gaan aan de slag met de classificatie taak. Ook maken we kennis met de kracht van sampling technieken, permutaties en bootstraps.

Week 4: Visualisatie, clustering en matrix algebra
We maken kennis met de ‘Grammar of Graphics‘ in het package ggplot en bouwen een geavanceerde visualisatie stap voor stap op. In de tweede module laten we de kracht van matrix algebra zien en maken we onze eigen robuste clustering. We sluiten af met een overzicht van segmenterings en clusteringtechnieken.

Week 5: BIG Databases en Analytics
Wat is BIG data? Welke database opties heb ik? Document stores, tuple & triple stores, columnar databases. NoSQL XML databases. Distributed filesystems , Apache HADOOP ecosysteem. Na deze dag weet je hoe de wereld van de big data  eruit ziet en ben je in staat een keuze te maken voor een van deze systemen bij de start van een big data project. Daarnaast meer wiskunde met toepassingen van matrix decompositie in feature reductie en factor analyse.

Week 6: Advanced Machine Learning en Social Network Analysis
Ensemble learning, bagging, boosting en random forests staan op het programma. Ook kijken we in detail naar model kwaliteit en de verschillende maten om kwaliteit te meten. We sluiten af met social network analyse door live een twitter feed te analyseren.

Week 7: Semantics, Textmining en Natural Language Processing
Deze dag staat in het teken van tekst en search. Met python Natural Language Tool Kit (NLTK) onderzoeken we de mogelijkheden voor het analyseren van teksten. Feature extractie, tellen van woorden en woordcombinaties en het visualiseren van resultaten. Ook maken we kennis met open data en het semantic web , hierin heeft alle data context. We laten zien hoe we daar als datascientist gebruik van kunnen maken.

Week 8: Recommenders en tijdreeksen
Hoe bouw je een recommender algorithme in R? We gaan het gewoon doen! Daarnaast staat deze dag in het teken van (het voorspellen van) tijdreeksen en survival analyses.

Week 9: Opdracht data verzamelen – opdracht data bewerken
In overleg stellen we een opdracht samen per cursist, eventueel in team verband wordt er gewerkt aan een opdracht, een belangrijk onderdeel van de certificering als data scientist. De deelnemers hebben deze dag de tijd onder begeleiding aan de opdracht te werken.

Week 10: Opdracht analyseren & presenteren
Een kort oefenexamen wordt afgenomen als voorbereiding op het examen over theorie en statistiek.  De deelnemers hebben deze dag de tijd onder begeleiding aan de opdracht te werken.

Week 11: Examen
Het examen bestaat uit een aantal(50) multiple choice vragen(2 uur) en twee korte programmeer opdrachten (per opdracht 1 uur de tijd), een in python en een in R. Samen met de opdracht vormt dit examen de basis voor de certificering. Tevens is er ruimte om de laatste hand te leggen aan de eindpresentatie voor de opdracht.

Week 12: Voordracht & Borrel
Het resultaat van de opdracht wordt gepresenteerd in een voordracht van max 20 minuten. De presentatie is voor de andere cursus deelnemers en de examen commissie. De presentatie wordt beoordeeld op analytische diepgang en de commerciële businesscase. Na een evaluatie van de training door de cursisten en de beoordeling van de presentaties gaan we over tot de feestelijke uitreiking van de certificaten Certified data Science Professional !!!

Wad Werkt

Persoonlijk Leiderschapsreis

Ontdek waar je voor staat, waar je kracht ligt en waar jij je op wil richten. Kom naar Vlieland en ervaar in een vierdaagse Persoonlijk Leiderschapsreis hoe jij het beste uit jezelf kunt halen. Energie, inspiratie, inzichten en confrontatie gegarandeerd!

Herkenbaar?

 • Je wil doen wat écht bij je past, maar komt er niet uit wat dat is.
 • Het is leuk wat je doet, maar je wil nog meer je kwaliteiten benutten. Je denkt: wat en hoe?
 • Het lukt je niet uit de dagelijkse routine te stappen en voor jezelf te kiezen. Je wilt hulp daarbij!

Ontdek dicht bij de natuur, op Vlieland, wat werkt voor jou!

Het beste uit jezelf

Tijdens dit persoonlijke ontwikkeltraject heb je vier dagen tijd voor jezelf. Vier dagen waarin je het heft in eigen handen neemt. Waar er aandacht is voor dat wat jou onderscheidt van de ander. Hoe zorg je voor een goede balans tussen werk, privé en vitaliteit? We helpen je verder in het weten en ervaren hiervan. Op een manier waar je energie van krijgt en je dicht bij jezelf blijft.

Training, coaching en aandacht voor jezelf in de natuur

Het programma bestaat uit workshops, trainingen en individuele coaching. We maken gebruik van de kracht van de natuur op Vlieland, werken met de groepsinteractie en geven je de ruimte voor jezelf. De groep van deze Persoonlijk Leiderschapsreis bestaat uit maximaal 10 deelnemers.

PROGRAMMA WAD WERKT

Deze persoonlijke reis combineert kennis, workshops, reflectie en individuele aandacht. Er zijn genoeg momenten voor jezelf. En ook momenten met elkaar. Daarbij maken we veelvuldig gebruik van de natuur van Vlieland. Na vier dagen ga je met een flinke dosis ongeduld naar huis, omdat je niet kunt wachten hier een vervolg aan te geven. De vragen die echt belangrijk zijn voor jouw volgende stap, heb jij helder.

 • Je hebt een duidelijke richting voor ogen
 • Je kunt effectiever keuzes maken en prioriteiten stellen
 • Je hebt helder wat echt belangrijk is voor jouw volgende stap
 • Je hebt jouw vervolgstappen concreet gemaakt via het Canvas Business Model You
 • Je weet hoe jij jezelf in balans houdt
 • Je hebt scherp waar je voor staat.

Het verloop van een dag

De wekker gaat. Je veert op uit je bed na een heerlijke nachtrust. Je opent het raam. En met een uitzicht over de zee, ruik je de zilte lucht die daar bij hoort. En met het geluid van de golven, maak je je klaar voor het ontbijt. In de Vuurtoren Lounge wacht een heerlijk ontbijt. Na het ontbijt start het ochtendprogramma, wat regelmatig onderbroken wordt met thee, cappuccino of iets fris in de buitenlucht.

Rondom één uur wordt een heerlijke lunch opgediend. ’s Middags is er een gevarieerd programma. We gaan sowieso aan de slag met workshops. Daarnaast genieten we elke dag van wat Vlieland te bieden heeft. We gaan in elk geval een keer een gezamenlijke wandeling maken. En we laten hier en daar voldoende ruimte voor vrije tijd.

Tegen half zeven genieten we een avondmaaltijd. En ’s avonds een lichte avondbezigheid. De flexibiliteit in het programma is groot en we laten een en ander ook afhangen van onze bevindingen op het moment zelf. Er is voldoende tijd in het programma om ook volop te genieten van de prachtige omgeving.

Aanpak

Dinsdag om 9:00 vertrekt de boot naar Vlieland. Vrijdag om 16:30 ben je weer terug in Harlingen. Gedurende deze vier dagen leer je het optimale uit jezelf te halen. Elke dag heeft een eigen thema met een bijbehorend programma. De eerste dag starten wij met ‘Hier sta ik’. Op woensdag staat ‘Dit ben ik’ centraal. Donderdag is het thema ‘Dit wil ik’ op de agenda om tenslotte op vrijdag af te sluiten met ‘Dit doe ik’.

We helpen je inzicht te krijgen in je gedrag en vaardigheden, je talenten, je waarden en overtuigingen. En niet op de laatste plaats ga je op zoek naar je persoonlijke missie. Want jouw persoonlijk missie biedt jou een referentiekader, waardoor het makkelijker wordt om keuzes te maken. Simpelweg omdat je met deze inzichten weet welke loopbaan bij jouw unieke persoon past. Maar ook omdat je weet wanneer jij in een optimale balans werk, privé, vitaliteit verkeert. En dat beperkt stress. Je sluit je persoonlijk leiderschapsreis te allen tijde af met een ingevuld eigen Canvas Business Model You. Je kunt dus direct bij thuiskomst aan de slag met de eerste stappen naar een nieuwe werkinvulling.

Naast het Canvas Business Model You werken we met beproefde instrumenten/methodieken als Bateson, Gallup, NLP, systemisch werk en Transactionele analyse. Daarnaast wordt een workshop verzorgd door een trainer van Mindful Run.

Kortom

 • Inspirerende workshops
 • Uitdagende coachingsgesprekken
 • Inspiratiewandeling door de duinen
 • Mooie ontmoetingen met medereizigers
 • Overnachten op een toplocatie in een mooi hotel met zeezicht
 • Heerlijke maaltijden met drankje en doorlopend koffie en thee gedurende de gehele reis
 • En niet te vergeten: de inspirerende natuur van Vlieland!

WAAR

Westcord Strandhotel Seeduyn: Hotel in de duinen

Je verblijft in een prachtig hotel in de duinen, het Westcord Strandhotel Seeduyn. In een eigen individuele kamer met zeezicht. Met vrij gebruik van een wellness. 24 Uur per dag is de vuurtorenlounge exclusief voor ons beschikbaar

Benefits, Planning and Realisation

Met een slim opgezette business case verhoog je de kans op acceptatie. In de cursus Benefits Planning and Realisation leer je hoe je een goede business case opstelt, ontwikkelt en beheert. Je staat stil bij de realisatie en oplevering van de baten die in de businesscase aan de organisatie zijn beloofd. Tijdens de cursus pas je een standaardraamwerk toe voor benefints-management om tot een oplossing voor een praktijkcase te komen. Zo leer je in deze cursus de theorie in praktijk om te zetten.

Na het volgen van deze cursus ben je in staat om:

 • het proces van benefitsmanagement te doorgronden van A tot Z en op de juiste manier in te zetten in jouw organisatie;
 • het benefitsplan te plannen, reviewen en uit te voeren;
 • een benefits- afhankelijkheidsnetwerk op te bouwen;
 • meetbare, observeerbare en financiële benefits neer te zetten;
 • een goed gestructureerde business case te ontwikkelen;
 • stakeholder- en verandermanagement in te zetten;
 • een benefintsmanagement- aanpak te implementeren binnen je organisatie;
 • potentie voor verdere benefits te ontwikkelen;
 • benefits in te bedden in de organisatie, klaar voor optimale prestaties.

Je krijgt een uitgebreide Engelstalige handleiding van de Benefits, Planning and Realisation cursus. De spreektaal van de cursus is Nederlands, het materiaal en het examen zijn in het Engels.

Examen

Deze cursus wordt op de 3e dag afgesloten met een 90 minuten durend gesloten boek examen. Actief meedoen in de cursus en enige thuisstudie is voldoende om het examen met goed gevolg te maken.

Het examen is in het Engels. Cursusdeelnemers waarvan Engels niet hun eerste taal is, krijgen 23 minuten extra tijd om het examen te maken.

Certificaat

Bij het behalen van het examen ontvang je het internationaal erkende certificaat ‘Benefits, Planning and Realisation’, van de British Computer Society (BCS). Deze cursus is een Business Skills Module van het BCS Advanced International Diploma in Business Analysis.

De cursus is op het Europees Kwalificatieraamwerk (EQF) niveau 7 en vereist een HBO/WO werk- en denkniveau.

Stakeholder Engagement

Elke dag heb je er wel mee te maken. Verschillende typen belanghebbenden (stakeholders) binnen en buiten je project. Elke stakeholder heeft weer andere belangen en jij probeert daarin de jusite koers te varen. Je probeert de juiste personen en organisaties betrokken te houden. Het is niet makkelijk om dit goed te managen. Daarom leer je in de cursus Stakeholder Engagement hoe je stakeholders op een slimme manier betrokken houdt bij jouw project.

In deze cursus worden de belangrijkste raamwerken en principes behandeld rondom het effectief betrekken van stakeholders in projectsituaties.

Na het volgen van deze cursus ben je in staat om:

 • De verschillende stakeholders beter te begrijpen door verschillende perspectieven en analyses toe te passen;
 • De juiste communicatietechnieken toe te passen richting stakeholders;
 • Lichaamstaal te herkennen en gebruiken;
 • Actief te luisteren naar je stakeholders;
 • Effectief met verschillende groepen stakeholders te werken;
 • Creatieve technieken te gebruiken om problemen op te lossen en nieuwe ideeën te genereren;
 • Verwachtingen beter te managen;
 • Beter te onderhandelen met stakeholders;
 • Diverse onderhandelingstechnieken te gebruiken;
 • Een workshop voor stakeholders te organiseren;
 • Impact te realiseren binnen een groep stakeholders;

Je krijgt een uitgebreide Engelstalige handleiding van de Stakeholder Engagement cursus. De spreektaal van de cursus is Nederlands, het materiaal en het examen zijn in het Engels.

Examen

Deze cursus wordt op de 2e dag afgesloten met een 90 minuten durend gesloten boek examen. Actief meedoen in de cursus en enige thuisstudie is voldoende om het examen met goed gevolg te maken.

Het examen is in het Engels. Cursusdeelnemers waarvan Engels niet hun eerste taal is, krijgen 23 minuten extra tijd om het examen te maken.

Certificaat

Bij het behalen van het examen ontvang je het internationaal erkende certificaat ‘Stakeholder Engagement’, van de British Computer Society (BCS). Deze cursus is een People Skills Module van het BCS Advanced International Diploma in Business Analysis.

De cursus is op het Europees Kwalificatieraamwerk (EQF) niveau 7 en vereist een HBO/WO werk- en denkniveau.

Business Architectuur

Bedrijfsarchitectuur werpt de strategisch-tactische ontwerpblik op organisaties die onmisbaar is voor het uitvoeren van strategieën. In de training Business Architecture leer je de modellen en technieken waarmee je voor het management een bron van inzicht en overzicht bent, en rechterhand bij strategisch veranderingen

Na het volgen van deze cursus ben je in staat om:

 • Weet je welke plaats business architectuur heeft in strategische veranderprocessen en naast andere soorten architectuur;
 • Beheers je waardevolle technieken die je kunt gebruiken in businessarchitectuur, waaronder capability maps en waardestroommodellen;
 • Kan je bestaande businessarchitectuur-technieken slim toepassen in een strategische omgeving;
 • Ben je in staat om programmamanagers te helpen bij het inrichten en organiseren van hun veranderopgave.

Je oefent met een doorlopend voorbeeld van een concrete bedrijfscasus. Zo leg je zowel een theoretische als een praktische basis voor je werk als bedrijfsarchitect, en voor het examen van de cursus.

Je krijgt een uitgebreide Engelstalige handleiding van de cursus. De cursus, het materiaal en het examen zijn in het Engels. De cursus wordt gegeven door deskundige trainers met ruime ervaring als business analist in agile omgevingen.

Examen

Deze cursus wordt op de 3e dag afgesloten met een 90 minuten durend gesloten boekexamen. Actief meedoen in de cursus en enige thuisstudie is voldoende om het examen met goed gevolg te maken.

Het examen is in het Engels. Cursusdeelnemers waarvan Engels niet hun eerste taal is, krijgen 23 minuten extra tijd om het examen te maken.

Certificaat

Bij het behalen van het examen ontvang je het internationaal erkende certificaat ‘Business Architecture’, van de British Computer Society (BCS). Deze cursus is een Analytical Skills module van het BCS Advanced International Diploma in Business Analysis.

De cursus is op het Europees Kwalificatieraamwerk (EQF) niveau 7 en vereist een HBO/WO werk- en denkniveau.

Agile Business Analysis

Bedrijven kiezen meer en meer voor een agile manier van werken. Het is een slimme manier van werken en zinvol voor jou, de business analist, om te weten hoe je kunt bijdragen aan het succes van Agile-projecten.

In de training Agile Business Analysis leer je om nieuwe agile vaardigheden toe te passen binnen een true-to-life business analyse scenario.

Na het volgen van deze cursus ben je in staat om:

 • Weet je hoe de agile-filosofie is ontstaan en de voor- en nadelen van de meest gebruikte methodes;
 • Beheers je nieuwe waardevolle technieken die je kunt gebruiken in een agile omgeving: functional model map en story mapping;
 • Kan je bestaande businessanalysetechnieken slim toepassen in een agile-omgeving;
 • Ben je in staat om Product Owners te helpen bij het inrichten en organiseren van hun backlog, waardoor in elk increment en in elke iteratie de meeste waarde voor de organisatie wordt gerealiseerd.

Je krijgt een uitgebreide Engelstalige handleiding van de Agile Business Analysis cursus. De spreektaal van de cursus is Nederlands, het materiaal en het examen zijn in het Engels.

De cursus wordt gegeven door deskundige trainers met ruime ervaring als business analist in agile omgevingen.

Examen

Deze cursus wordt op de 3e dag afgesloten met een 90 minuten durend gesloten boek examen. Actief meedoen in de cursus en enige thuisstudie is voldoende om het examen met goed gevolg te maken.

Het examen is in het Engels. Cursusdeelnemers waarvan Engels niet hun eerste taal is, krijgen 23 minuten extra tijd om het examen te maken.

Certificaat

Bij het behalen van het examen ontvang je het internationaal erkende certificaat ‘Agile Business Analysis’, van de British Computer Society (BCS). Deze cursus is een Analytical Skills module van het BCS Advanced International Diploma in Business Analysis.

De cursus is op het Europees Kwalificatieraamwerk (EQF) niveau 7 en vereist een HBO/WO werk- en denkniveau.

Modelling Business Processes

De cursus Modelling Business Processes helpt je om businessprocessen op verschillende niveaus in de organisatie te analyseren en te modelleren voor zowel de huidige als de gewenste situatie, en voorstellen te doen hoe verschillende soorten veranderingen (zoals inzet van IT) bijdragen aan slimmere, effectievere en efficiëntere processen.

Na het volgen van deze cursus ben je in staat om:

 • De externe omgeving van de organisatie (arbeidsmarkt, concurrenten, klanten, eigenaren etc.) in kaart te brengen;
 • Bedrijfsprocessen op drie niveaus te analyseren en modelleren: organisatieniveau (o.a. Porter’s Value Chain model), op procesniveau en op taakniveau;
 • Met behulp van de UML-modelleertechnieken Activity Diagrams en swimlanes bedrijfsprocessen te modelleren;
 • Processtappen uit bedrijfsprocessen te ontrafelen en om hier taakbeschrijvingen van op te stellen en hierbij eventueel geldende ‘business rules’ vast te leggen;
 • Te begrijpen hoe zaken als procesmetingen, standaarden, kennis, vaardigheden en feedback mensen in staat stellen om bedrijfsprocessen effectiever en efficiënter uit te voeren;
 • Verschillende mogelijkheden voor te stellen om processen en ketens te meten, bijv. met KPI’s of de Business Balanced Scorecard;
 • Advies te geven welke strategie voor het herontwerp van bedrijfsprocessen het beste gevolgd kan worden en waar je rekening mee moet houden wanneer je nieuwe of aangepaste processen gaat invoeren;
 • IT requirements af te leiden uit bedrijfsprocessen.

Je krijgt een uitgebreide Engelstalige handleiding van de cursus Modelling Business Processes. De spreektaal van de cursus is Nederlands, het materiaal en het examen zijn in het Engels.

Examen

Op de 2e dag wordt de cursus afgesloten met een 60 minuten durend open boek examen. Actief meedoen in de cursus en enige thuisstudie is voldoende om het examen met goed gevolg te maken.

Het examen is in het Engels. Cursusdeelnemers waarvan Engels niet hun eerste taal is, krijgen 15 minuten extra tijd om het examen te maken.

Certificaat

Bij het behalen van het examen ontvang je het internationaal erkende certificaat ‘Modelling Business Processes’, van de British Computer Society (BCS). Deze cursus is een Knowledge Based Module van het BCS International Diploma in Business Analysis.

De cursus is op het Europees Kwalificatieraamwerk (EQF) niveau 4 en vereist een HBO/WO werk- en denkniveau.

Requirements Engineering

Werken met requirements is meer dan het verzamelen van eisen en wensen en deze doorgeven aan een ontwikkelteam. In de cursus Requirements Engineering leer je bewezen en praktische technieken voor zowel het eliciteren (uitvragen) van requirements, als voor de analyse en het management van requirements.

Na het volgen van deze cursus ben je in staat om:

 • Elicitatietechnieken weloverwogen in te zetten, waarbij je keuze gebaseerd is op de voor- en nadelen van elke techniek, en de omgeving en de stakeholder(s) waarvoor je de techniek gebruikt;
 • Requirements te analyseren en te komen tot kwalitatief goede requirements;
 • Use cases en user story’s op te stellen;
 • Use case modellen te maken en domeinmodellen te lezen;
 • Requirements te categoriseren, te prioriteren en te documenteren;
 • Requirements management in te zetten om traceerbaarheid en hergebruik van requirements te vergroten;

Je krijgt een uitgebreide Engelstalige handleiding van de cursus Requirements Engineering. De spreektaal van de cursus is Nederlands, het materiaal en het examen zijn in het Engels.

Examen

Op de 3e dag wordt de cursus afgesloten met een 60 minuten durend open boek examen. Actief meedoen in de cursus en enige thuisstudie is voldoende om het examen met goed gevolg te maken.

Het examen is in het Engels. Cursusdeelnemers waarvan Engels niet hun eerste taal is, krijgen 15 minuten extra tijd om het examen te maken.

Certificaat

Bij het behalen van het examen ontvang je het internationaal erkende certificaat ‘Requirements Engineering’, van de British Computer Society (BCS). Deze cursus is een Core Module van het BCS International Diploma in Business Analysis.

De cursus is op het Europees Kwalificatieraamwerk (EQF) niveau 5 en vereist een HBO/WO werk- en denkniveau.

Business Analysis Practice

Businessanalyse is een breed vakgebied waarin veel verschillende technieken en modellen je helpen om inzicht te krijgen en overzicht te houden. Tijdens de cursus behandel je verschillende casussen, waarbij je de theorie in de praktijk leert toepassen en tegelijkertijd analytische en praktische vaardigheden opdoet.

Na het volgen van deze cursus ben je in staat om:

 • Technieken en modellen te gebruiken om in externe (PESTLE, Five Forces analysis) en interne (MOST-analysis, resource audit) omgeving van de organisatie in kaart te brengen;
 • Critical Success Factors voor een organisatie te identificeren en te formuleren, en bijbehorende Key Performance Indicator’s op te stellen;
 • De ‘terms of reference’ voor de opdracht op te stellen bij aanvang van een businessanalyse-opdracht en te beschrijven in een PID.
 • Relevante stakeholders te identificeren, te classificeren naar interesse, belang en macht, en aan te geven welke strategieën gebruikt kunnen worden voor het managen van verschillende soorten stakeholders;
 • Met behulp van de CATWOE-techniek per stakeholder(-groep) een root definition of business perspective van de organisatie en het vraagstuk op te stellen;
 • Op basis van verschillende business perspectives een Business Activity Model van de gewenste situatie op te stellen.

Je krijgt een uitgebreide Engelstalige handleiding van de cursus Business Analysis Practice. De spreektaal van de cursus is Nederlands, het materiaal en het examen zijn in het Engels.

Examen

Op de 3e dag wordt de cursus afgesloten met een 60 minuten durend open boek examen. Actief meedoen in de cursus en enige thuisstudie is voldoende om het examen met goed gevolg te maken.

Het examen is in het Engels. Cursusdeelnemers waarvan Engels niet hun eerste taal is, krijgen 15 minuten extra tijd om het examen te maken.

Certificaat

Bij het behalen van het examen ontvang je het internationaal erkende certificaat ‘Business Analysis Practice’, van de British Computer Society (BCS). Deze cursus is een Core Module van het BCS International Diploma in Business Analysis.

De cursus is op het Europees Kwalificatieraamwerk (EQF) niveau 5 en vereist een HBO/WO werk- en denkniveau.

Business Change Foundation

Verandering is de enige constante binnen een organisatie. De cursus Foundation in Business Change helpt je als businessanalist of -architect te begrijpen hoe verandertrajecten volgens de Business Change Lifecycle verlopen. Je kan zelfstandig een bijdrage leveren aan een succesvol verandertraject binnen je organisatie.

Na het volgen van deze cursus ben je in staat om:

 • Technieken en modellen te gebruiken om in externe (PESTLE, Five Forces analysis) en interne (MOST-analysis, resource audit) omgeving van de organisatie in kaart te brengen;
 • Critical Success Factors voor een organisatie te identificeren en te formuleren, en bijbehorende Key Performance Indicator’s op te stellen;
 • De ‘terms of reference’ voor de opdracht op te stellen bij aanvang van een businessanalyse-opdracht en te beschrijven in een PID.
 • Relevante stakeholders te identificeren, te classificeren naar interesse, belang en macht, en aan te geven welke strategieën gebruikt kunnen worden voor het managen van verschillende soorten stakeholders;
 • Met behulp van de CATWOE-techniek per stakeholder(-groep) een root definition of business perspective van de organisatie en het vraagstuk op te stellen;
 • Op basis van verschillende business perspectives een Business Activity Model van de gewenste situatie op te stellen.

Je krijgt een uitgebreide Engelstalige handleiding van de cursus Foundation in Business Analysis. De spreektaal van de cursus is Nederlands, het materiaal en het examen zijn in het Engels.

Examen

Op de 3e dag wordt de cursus afgesloten met een 60 minuten durend examen met meerkeuzevragen. Actief meedoen in de cursus en enige thuisstudie is voldoende om het examen met goed gevolg te maken.

Het examen is in het Engels. Cursusdeelnemers waarvan Engels niet hun eerste taal is, krijgen 15 minuten extra tijd om het examen te maken.

Certificaat

Bij het behalen van het examen ontvang je het internationaal erkende certificaat ‘Foundation in Business Change’, van de British Computer Society (BCS). Deze cursus is een Knowledge Based Module van het BCS International Diploma in Business Analysis.

De cursus is op het Europees Kwalificatieraamwerk (EQF) niveau 4 en vereist een HBO/WO werk- en denkniveau.

Certified Data & Analytics Testing Foundation

Data Analytics Testing Foundation training

De belangrijkste Business driver van veel organisaties is Data. Digital business concepten poppen overal op en dagen gevestigde organisaties uit, die grote transities aangaan richting Digital business.  Data staat hoog op de prioriteitenlijst van elke organisatie, want met Data creëer je (nieuwe) inzichten, ontdek je verborgen patronen en creëer je waarde. Het belang om over kwalitatief goede data te kunnen beschikken om de juiste beslissingen te nemen is dan ook enorm. (Big) Data verzamelen en opslaan, structureren en modelleren, meta data vastleggen, rapporteren, visualiseren, en waarde uit data creëren, combineren en analyseren, migreren. Allemaal belangrijke onderdelen in de keten van Data management. Maar hoe verifieer en garandeer je de juiste kwaliteit, betrouwbaarheid en compleetheid van de data en analyses die je oplevert? Dat leer je tijdens deze Data Analytics Testing Foundation Training.

Opzet

Tijdens deze 3-daagse Foundation training leer je wat Data & Analytics Testing is en op welke wijze je een teststrategie hiervoor opzet en deze uitvoert. De inhoud van de training is gebaseerd op o.a. ISTQB met een specifieke vertaling voor de Data (Analytics) omgeving. In deze praktisch opgezette training krijg je inzicht in het gestructureerd testen in complexe Data & Analytics projecten en omgevingen.

Doelstellingen

Na de training

 • ben je in staat om een teststrategie te bepalen en testtrajecten op te zetten voor data georiënteerde omgevingen en -projecten
 • heb je kennis van testspecificatietechnieken die specifiek inzetbaar zijn bij data & analytics projecten
 • heb je kennis van de eigenschappen van testomgevingen en testdata alsmede in het gebruik van productiedata en privacy-aspecten
 • heb je kennis van aspecten van datakwaliteit en kun je dataprofiling toepassen

Cursusmateriaal

Je ontvangt het volgende materiaal:

 • Data & Analytics Testing Foundation Level Syllabus
 • Optioneel: (Duits) Testen von Data-Warehouse-und Business-Intelligence-Systemen

Lunch

Bij deze training zit de lunch inbegrepen.

Doelgroep

De training kenmerkt zich door de praktische insteek, en is bedoeld voor met name test engineers en test coördinatoren, business analisten, data leads, datawarehouse ontwikkelaars en BI-consultants.

De deelnemer dient op dag 3 te beschikken over een laptop met internet en de mogelijkheid om lokaal software te kunnen installeren (windows).

 

Examen

De training wordt afgesloten met een examen. Na het succesvol slagen voor dit examen ontvangt de deelnemer het certificaat Certified Data & Analytics Tester Foundation Level.

Deze training is onderdeel van het Data Analytics Testing programma:

Data Analytics Testing Foundation training

In samenwerking met ‘Ammerlaan Training & Advies’ en ‘Verified’ heeft DataConnected de Data Analytics Testing Foundation training ontwikkeld.

SCRUM MASTER M.B.V. LEGO MINDSTORMS

Scrum is een raamwerk voor Agile management van softwareontwikkeling. Er wordt gewerkt in multidisciplinaire teams, die in korte sprints (iteraties) werkende software opleveren. Samenwerking, communicatie en teamgeest zijn hierbij sleutelwoorden. Deze training gaat specifiek in op de rol van de Scrum Master en het team, maar is ook zeer interessant voor alle betrokkenen bij softwareontwikkeling op basis van het Scrum framework.

Opzet

De training kenmerkt zich vooral door de praktijkopdracht met Lego® Mindstorms® dat een rode draad vormt tijdens de training. Een gezonde afwisseling van theorie en praktijk opdrachten maken deze training levendig en anders dan een gemiddelde training. Tijdens de training wordt in teamverband een case volbracht, waarbij alle aspecten van het scrum framework de revue zullen passeren,  en waar samenwerking een centraal thema vormt. Hierbij zullen de aspecten waar een scrum master op moet letten en wat er verwacht wordt van een scrum master extra aandacht verdienen.

Doelstellingen

Tijdens de training leert u:

 • De waarden en uitgangspunten van Scrum toe te passen
 • Inzicht te krijgen in de rollen en verantwoordelijkheden van een Scrum-team
 • Scrum-evenementen op de juiste manier te organiseren en in te richten
 • Zelfstandig volgens de Scrum principes te denken en deze toe te passen

Na afloop van de training heeft u de mogelijkheid om het wereldwijd erkende officiële Professional Scrum Master examen, PSM 1 af te leggen.

Cursusmateriaal

Het volgen van deze training is inclusief:

 • Presentatie van de training (digitaal)
 • Scrum Guide (digitaal)
 • Het boek Scrum Pocketguide (Engelstalig, hardcopy)

Programma

De trainingsdagen lopen van 9.00 tot 17.00 uur, inclusief pauze.
In deze professionele en praktijkgerichte training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • What is scrum?
 • Scrum framework
 • Scrum Events
 • Scrum Roles
 • Scrum Artifacts
 • Project- en Sprint Performance Measurement
 • Scrum variations

Agile Foundation

Achtergrond
Agile is “hot”. Agile projecten beloven sneller software te leveren die na elke iteratie (ofwel sprint) onmiddellijk in productie kan, daarnaast zou de software beter moeten zijn. Business managers zijn tegenwoordig ook meer “aware” en vragen soms letterlijk aan hun ICT- afdeling om een meer “agile” aanpak.  Vandaag de dag overwegen veel organisaties om Scrum toe te passen, of werken er al mee. Hoewel Scrum oorspronkelijk is ontstaan vanuit de software ontwikkeling, zien we steeds meer toepassing buiten dit vakgebied.

Inhoud van deze training
Deze Agile Foundation training is een perfecte basis naar het gedachtengoed van Agile, waarin Scrum een hoofdrol speelt en u kennis maakt met overige Agile concepts. Deze training biedt bovendien ook een goede voorbereiding op het PSM-1 Examen van Scrum.org In deze training leert u wat Agile is en de voordelen zijn van het Agile werken, welke randvoorwaarden er van toepassing zijn met succesfactoren en natuurlijk de valkuilen. Ook worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld:

-het Agile manifest, de onderliggende principes en de Agile mindset.
-de Agile methoden zoals Scrum en XP, en de raakvlakken met PRINCE2® en RUP.
-de verschillende toepassingen van Agile binnen de organisatie.
-het kort cyclisch en incrementeel werken.
-het leren relatief te schatten met behulp van Planning Poker en andere methoden.

Doelgroep
Scrum Masters, Product Owners, kwaliteitsfunctionarissen, deelnemers van een Agile projectteam, projectmedewerkers, projectadviseur, projectondersteuner, projectplanner of als u op zoek bent naar Agile basisbegrippen.

 

Time Management met Outlook 2016 training

Ervaar het gemak van een gestructureerde Outlook omgeving. Leer in deze training het effectief inzetten van het programma Outlook. Tijdens deze training helpen wij uw agenda- en mailbeheer op orde te krijgen en te houden door praktische tips a.h.v. interactieve presentaties en implementatie tijd. Dit betekent dat u tijdens de training uw eigen agenda en mail op orde krijgt.

Deze Time management training is geschikt voor iedereen die Outlook effectiever en efficiënter wil inzetten.

Deze Timemanagement kunnen wij verzorgen in zowel open rooster (klassikale) trainingen maar ook inhouse bij u op locatie.

Trainingsinhoud

Onderwerpen die in deze Outlook training naar voren komen zijn:

 • Focus op het belangrijke werk, en hoe Outlook jou daarin steunt
 • Hoe je overzicht houdt en hoe Outlook je daarin helpt
 • Hoe je je mail, je inbox minimaal 1x per dag leeg kunt maken en hoe Outlook je daarin helpt
 • Hoe je als team effectiever kunt samenwerken en hoe Outlook je daarin helpt
 • Hoe je e-mail stijlen kunt herkennen zodat je effectiever kunt communiceren per mail
 • Hoe je succesvol een nieuwe werkwijze kunt implementeren en volhouden!

Wist u dat een incompany Outlook Basis training al finaniceel aantrekkelijk is vanaf 3 personen of meer? Vraag daarom direct een offerte aan.

Time Management met Outlook 2013 training

Ervaar het gemak van een gestructureerde Outlook omgeving. Leer in deze training het effectief inzetten van het programma Outlook. Tijdens deze training helpen wij uw agenda- en mailbeheer op orde te krijgen en te houden door praktische tips a.h.v. interactieve presentaties en implementatie tijd. Dit betekent dat u tijdens de training uw eigen agenda en mail op orde krijgt.

Deze Time management training is geschikt voor iedereen die Outlook effectiever en efficiënter wil inzetten.

Deze Timemanagement kunnen wij verzorgen in zowel open rooster (klassikale) trainingen maar ook inhouse bij u op locatie.

Trainingsinhoud

Onderwerpen die in deze Outlook training naar voren komen zijn:

 • Focus op het belangrijke werk, en hoe Outlook jou daarin steunt
 • Hoe je overzicht houdt en hoe Outlook je daarin helpt
 • Hoe je je mail, je inbox minimaal 1x per dag leeg kunt maken en hoe Outlook je daarin helpt
 • Hoe je als team effectiever kunt samenwerken en hoe Outlook je daarin helpt
 • Hoe je e-mail stijlen kunt herkennen zodat je effectiever kunt communiceren per mail
 • Hoe je succesvol een nieuwe werkwijze kunt implementeren en volhouden!

Wist u dat een incompany Outlook Basis training al finaniceel aantrekkelijk is vanaf 3 personen of meer? Vraag daarom direct een offerte aan.

Time Management met Outlook 2010 training

Ervaar het gemak van een gestructureerde Outlook omgeving. Leer in deze training het effectief inzetten van het programma Outlook. Tijdens deze training helpen wij uw agenda- en mailbeheer op orde te krijgen en te houden door praktische tips a.h.v. interactieve presentaties en implementatie tijd. Dit betekent dat u tijdens de training uw eigen agenda en mail op orde krijgt.

Deze Time management training is geschikt voor iedereen die Outlook effectiever en efficiënter wil inzetten.

Deze Timemanagement kunnen wij verzorgen in zowel open rooster (klassikale) trainingen maar ook inhouse bij u op locatie.

Trainingsinhoud

Onderwerpen die in deze Outlook training naar voren komen zijn:

 • Focus op het belangrijke werk, en hoe Outlook jou daarin steunt
 • Hoe je overzicht houdt en hoe Outlook je daarin helpt
 • Hoe je je mail, je inbox minimaal 1x per dag leeg kunt maken en hoe Outlook je daarin helpt
 • Hoe je als team effectiever kunt samenwerken en hoe Outlook je daarin helpt
 • Hoe je e-mail stijlen kunt herkennen zodat je effectiever kunt communiceren per mail
 • Hoe je succesvol een nieuwe werkwijze kunt implementeren en volhouden!

Wist u dat een incompany Outlook Basis training al finaniceel aantrekkelijk is vanaf 3 personen of meer? Vraag daarom direct een offerte aan.

Outlook 2016 gevorderde training

Als u voor u werk regelmatig Microsoft Outlook moet gebruiken, kunt u veel tijd besparen als u dit programma goed beheerst. Speciaal voor cursisten die de basisbeginselen van het programma Outlook beheersen heeft Westhaghe Training & Advies een gevorderd / ervaren training in Outlook 2013. Tijdens deze Outlook 2016 gevorderde training leert u de geavanceerde vaardigheden van Outlook kennen en leert u deze effectief in te zetten. Door onze praktijkgerichte lesmethode is het eenvoudig om na de training de oefeningen van de training te gebruiken.

Trainingsinhoud

Met een breed scala aan Microsoft Outlook trainers is er een efficiënte lesmethode ontwikkeld die het mogelijk maakt om de geavanceerde functies van Outlook al in 1 werkdag te leren. In deze training Outlook 2016 gevorderd/ervaren leert u de geavanceerde technieken om Outlook zo optimaal mogelijk te gebruiken. Door het volgen van deze gevorderde training in Outlook wordt email afhandeling en agenda beheer een eenvoudige taak.

 • Email
 • Agenda
 • Opmaak
 • Contactpersonen
 • Taken
 • Uitgebreide mogelijkheden

Tijdens deze gevorderde training in Outlook 2016 worden naast de bovenstaande onderwerpen ook onderwerpen als de agendagroepen aanmaken, geavanceerd zoeken in Outlook en werken opschoonprogramma’s (o.a. Autoarchiveren). Natuurlijk kunt u tijdens de cursus vragen stellen buiten de stof om. Onze Outlook 2013 gevorderde training is in verschillende talen en trainingsvormen beschikbaar. Voorkennis aangaande het besturingssysteem van Microsoft is wel vereist (Windows 2000/XP/Vista/W7/W8) dan wel niet de Outlook 2016 – basis training.

Wist u dat een incompany Outlook Basis training al finaniceel aantrekkelijk is vanaf 3 personen of meer? Vraag daarom direct een offerte aan.

Outlook 2013 gevorderde training

Als u voor u werk regelmatig Microsoft Outlook moet gebruiken, kunt u veel tijd besparen als u dit programma goed beheerst. Speciaal voor cursisten die de basisbeginselen van het programma Outlook beheersen heeft Westhaghe Training & Advies een gevorderd / ervaren training in Outlook 2013. Tijdens deze Outlook 2013 gevorderde training leert u de geavanceerde vaardigheden van Outlook kennen en leert u deze effectief in te zetten. Door onze praktijkgerichte lesmethode is het eenvoudig om na de training de oefeningen van de training te gebruiken.

Trainingsinhoud

Met een breed scala aan Microsoft Outlook trainers is er een efficiënte lesmethode ontwikkeld die het mogelijk maakt om de basis van Outlook al in 1 werkdag te leren. In deze training Outlook 2003 gevorderd/ervaren leert u de geavanceerde technieken om Outlook zo optimaal mogelijk te gebruiken. Door het volgen van deze gevorderde training in Outlook wordt email afhandeling en agenda beheer een eenvoudige taak.

 • Email
 • Agenda
 • Opmaak
 • Contactpersonen
 • Taken
 • Uitgebreide mogelijkheden

Tijdens deze gevorderde training in Outlook 2013 worden naast de bovenstaande onderwerpen ook onderwerpen als de agendagroepen aanmaken, geavanceerd zoeken in Outlook en werken opschoonprogramma’s (o.a. Autoarchiveren). Natuurlijk kunt u tijdens de cursus vragen stellen buiten de stof om. Onze Outlook 2013 gevorderde training is in verschillende talen en trainingsvormen beschikbaar. Voorkennis aangaande het besturingssysteem van Microsoft is wel vereist (Windows 2000/XP/Vista/W7/W8) dan wel niet de Outlook – basis training.

Wist u dat een incompany Outlook Basis training al finaniceel aantrekkelijk is vanaf 3 personen of meer? Vraag daarom direct een offerte aan.

Outlook 2010 gevorderde training

Als u voor u werk regelmatig Microsoft Outlook moet gebruiken, kunt u veel tijd besparen als u dit programma goed beheerst. Speciaal voor cursisten die de basisbeginselen van het programma Outlook beheersen heeft Westhaghe Training & Advies een gevorderd / ervaren training in Outlook 2010. Tijdens deze Outlook 2010 gevorderde training leert u de geavanceerde vaardigheden van Outlook kennen en leert u deze effectief in te zetten. Door onze praktijkgerichte lesmethode is het eenvoudig om na de training de oefeningen van de training te gebruiken.

Trainingsinhoud

Met een breed scala aan Microsoft Outlook trainers is er een efficiënte lesmethode ontwikkeld die het mogelijk maakt om de basis van Outlook al in 1 werkdag te leren. In deze training Outlook 2010 gevorderd/ervaren leert u de geavanceerde technieken om Outlook zo optimaal mogelijk te gebruiken. Door het volgen van deze gevorderde training in Outlook wordt email afhandeling en agenda beheer een eenvoudige taak.

 • Email
 • Agenda
 • Opmaak
 • Contactpersonen
 • Taken
 • Uitgebreide mogelijkheden

Tijdens deze gevorderde training in Outlook 2010 worden naast de bovenstaande onderwerpen ook onderwerpen als de agendagroepen aanmaken, geavanceerd zoeken in Outlook en werken opschoonprogramma’s (o.a. Autoarchiveren). Natuurlijk kunt u tijdens de cursus vragen stellen buiten de stof om. Onze Outlook 2010 gevorderde training is in verschillende talen en trainingsvormen beschikbaar. Voorkennis aangaande het besturingssysteem van Microsoft is wel vereist (Windows 2000/XP/Vista/W7/W8) dan wel niet de Outlook – basis training.

Wist u dat een incompany Outlook Basis training al finaniceel aantrekkelijk is vanaf 3 personen of meer? Vraag daarom direct een offerte aan.

Outlook 2016 basis training

Leer tijdens deze 1-daagse praktijkgerichte training efficiënt en snel werken in Outlook 2016. U leert van een gecertificeerde Outlook docent alle essentiele onderdelen in Outlook 2016. Wij organiseren deze Outlook 2016 Basis training klassikaal in ons open rooster of u kiest voor een maatwerk training bij u op locatie. Bij een maatwerk training geldt dat u zelf de inhoud van de training kan bepalen waardoor u datgene leert wat u wilt leren. Deze basis training is speciaal ontwikkeld voor cursisten die het programma Outlook 2016 nog niet goed beheersen. Daarnaast biedt deze cursus een hoog gehalte van opfrismateriaal voor medewerkers die een tijdje geen Outlook hebben gebruikt. Door onze praktijkgerichte lesmethode is het eenvoudig om na de training de oefeningen van de training te gebruiken. Door het volgen van deze basis training in Outlook worden de dagelijkse agenda en email werkzaamheden in een eenvoudige en leuke taak.

Trainingsinhoud

Met een breed scala aan Microsoft Outlook trainers is er een efficiënte lesmethode ontwikkeld die het mogelijk maakt om de basis van Outlook al in 1 werkdag te leren. Westhaghe Training & Advies biedt Microsoft Outlook 2016 basis training aan in verschillende trainingsvormen. De hoofdonderwerpen die behandeld worden zijn;

 • Outlook verkenner
 • Email structureren
 • Email Opties
 • Agenda
 • Uitgebreide mogelijkheden

In deze Outlook 2016 basis training gebruik worden verder de overgang van het Lint, leesvenster verplaatsen, het maken/bewerken van emails, beantwoorden van Email, vergadering beheren, handtekening instellen en mappen aanmaken in Outlook behandeld Natuurlijk kunt u tijdens de cursus vragen stellen buiten de stof om. Voorkennis aangaande het besturingssysteem van Microsoft is wel vereist (Windows 2000/XP/Vista/W7/W8).

Wist u dat een incompany Outlook Basis training al finaniceel aantrekkelijk is vanaf 3 personen of meer? Vraag daarom direct een offerte aan.

Outlook 2013 basis training

Als u voor u werk regelmatig Microsoft Outlook moet gebruiken, kunt u veel tijd besparen als u dit programma goed beheerst. Speciaal voor cursisten die het programma Outlook nog niet goed beheersen hebben wij een een basis training in Outlook 2013. Tijdens deze Outlook 2013 basis training leert u de vaardigheden van Outlook kennen en leert u effectiever te werken met Outlook. Door onze praktijkgerichte lesmethode is het eenvoudig om na de training de oefeningen van de training te gebruiken. Door het volgen van deze basis training in Outlook worden de dagelijkse agenda en email werkzaamheden in een eenvoudige en leuke taak.

Trainingsinhoud

Met een breed scala aan Microsoft Outlook trainers is er een efficiënte lesmethode ontwikkeld die het mogelijk maakt om de basis van Outlook al in 1 werkdag te leren. Westhaghe Training & Advies biedt Microsoft Outlook 2013 basis training aan in verschillende trainingsvormen. De hoofdonderwerpen die behandeld worden zijn;

 • Outlook verkenner
 • Email structureren
 • Email Opties
 • Agenda
 • Uitgebreide mogelijkheden

In deze Outlook 2013 basis training gebruik worden verder de overgang van het Lint, leesvenster verplaatsen, het maken/bewerken van emails, beantwoorden van Email, vergadering beheren, handtekening instellen en mappen aanmaken in Outlook behandeld Natuurlijk kunt u tijdens de cursus vragen stellen buiten de stof om. Voorkennis aangaande het besturingssysteem van Microsoft is wel vereist (Windows 2000/XP/Vista/W7/W8).

Wist u dat een incompany Outlook Basis training al finaniceel aantrekkelijk is vanaf 3 personen of meer? Vraag daarom direct een offerte aan.

Outlook 2010 basis training

Als u voor u werk regelmatig Microsoft Outlook moet gebruiken, kunt u veel tijd besparen als u dit programma goed beheerst. Speciaal voor cursisten die het programma Outlook nog niet goed beheersen hebben wij een een basis training in Outlook 2010. Tijdens deze Outlook 2010 basis training leert u de vaardigheden van Outlook kennen en leert u effectiever te werken met Outlook. Door onze praktijkgerichte lesmethode is het eenvoudig om na de training de oefeningen van de training te gebruiken. . Door het volgen van deze basis training in Outlook worden de dagelijkse agenda en email werkzaamheden in een eenvoudige en leuke taak.

Trainingsinhoud

Met een breed scala aan Microsoft Outlook trainers is er een efficiënte lesmethode ontwikkeld die het mogelijk maakt om de basis van Outlook al in 1 werkdag te leren. Westhaghe Training & Advies biedt Microsoft Outlook 2010 basis training aan in verschillende trainingsvormen. De hoofdonderwerpen die behandeld worden zijn;

 • Outlook verkenner
 • Email structureren
 • Email Opties
 • Agenda
 • Uitgebreide mogelijkheden

In deze Outlook 2010 basis training gebruik worden verder de overgang van het Lint, leesvenster verplaatsen, het maken/bewerken van emails, beantwoorden van Email, vergadering beheren, handtekening instellen en mappen aanmaken in Outlook behandeld Natuurlijk kunt u tijdens de cursus vragen stellen buiten de stof om. Voorkennis aangaande het besturingssysteem van Microsoft is wel vereist (Windows 2000/XP/Vista/W7/W8).

Wist u dat een incompany Outlook Basis training al finaniceel aantrekkelijk is vanaf 3 personen of meer? Vraag daarom direct een offerte aan.

Excel Master training – Externe gegevens en macro’s

U heeft al uitstekende kennis van Excel? Toch biedt Excel nog een aantal mogelijkheden die u nog niet onderzocht heeft. Het automatiseren van repetitieve werkzaamheden met macro’s bijvoorbeeld.

Of denk aan het gebruiken van formulier elementen op uw werkblad. Wat te denken van het importeren van externe gegevens uit een database of CSV bestanden. Een drop down menu of (vervolg)keuzelijst maken, gegevensvalidatie, een introductie van macro’s en een introductie tot formulieren. U gaat het allemaal leren in deze training.

Inhoud Excel Master Training

Het trainingsprogramma binnen Excel heeft Westhaghe Training & Advies aan de hand van gecertificeerde Excel trainers ontwikkeld waardoor kwaliteit gewaarborgd is. In de Master Excel training worden verschillende onderwerpen behandeld, onder ander;

 • Werkbladen controleren
 • Foutmeldingen in Excel
 • Gegevensvalidatie
 • Wat-als-analyse
 • Importen en exporteren van gegevens
 • Excel tabellen en relaties
 • Introductie macro’s
 • Introductie Excel formulieren

Deze Excel Master training in Excel 2016 is bedoeld voor cursisten die meer uit het programma Excel willen halen. De noodzakelijk voorkennis voor deze training is de Excel Expert 2016 training en de Excel gevorderde training. Buiten deze stof om is er natuurlijk ook ruimte om eigen vragen te stellen. Deze training wordt ook in het Engels gegeven.

Wist u dat het al vanaf 3 personen interessant is om een training bij u op locatie te organiseren? Vraag direct informatie aan voor een in-company Excel training!

Versie Excel

Deze training is beschikbaar in Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010 en Exce 2007.

Excel Expert training – Formules en Functies

Speciaal voor gebruikers die gebruik maken van Excel 2016, hebben wij de Excel Expert training – Formules en Functies. De training voor Excel Expert is ingericht om achter de schermen van Excel aan de slag te gaan. Problemen worden slechts kleine uitdagingen na het volgen van de Exce Expert training. Door het volgen van deze training wordt u de Excel Expert binnen uw afdeling/organisatie.

U wordt de Excel expert van uw afdeling! Leer Formules en Functies binnen Microsoft Excel echt kennen en pas Excel aan naar uw eigen wensen. Problemen worden slechts kleine uitdagingen na het volgen van deze cursus. De ALS Functie, Horizontaal of Verticaal Zoeken is niet meer iets wat u wel eens heeft gehoord, maar u weet het precies en juist toe te passen.

Inhoud Excel Expert Training

Het trainingsprogramma binnen Excel heeft Westhaghe Training & Advies aan de hand van gecertificeerde Excel trainers ontwikkeld waardoor kwaliteit gewaarborgd is. In de Expert training worden verschillende onderwerpen behandeld, onder ander;

 • Populaire functies (ALS, SOMMEN.ALS, AANTALLEN.ALS, VERT.ZOEKEN)
 • Werkprocessen stroomlijnen
 • Samenwerken binnen Excel
 • Gestructureerde verwijzingen
 • Importen en exporteren van gegevens
 • Analyseren van Gegevens
 • Koppeling met andere werkbladen
 • Functies in Excel combineren en nesten

Deze Expert training in Excel is bedoeld voor cursisten die meer uit het programma Excel willen halen. De noodzakelijk voorkennis voor deze training is de Excel gevorderde training. Buiten deze stof om is er natuurlijk ook ruimte om eigen vragen te stellen. Deze training wordt ook in het Engels gegeven.

Versie Excel

Deze training is beschikbaar in Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010 en Exce 2007.

test

tekst

tekst

Excel Gevorderde training – Tabellen en Databases

De Excel gevorderde training – Tabellen en Databases in Excel is ingericht om berekeningen te maken via geavanceerd functies, databases en draaitabellen. Leer nieuwe kennis en mogelijkheden in onze Excel gevorderde training waardoor u efficiënter met Microsoft Excel kunt werken. Door het volgen van deze gevorderde training in Excel worden de dagelijkse werkzaamheden in Excel een eenvoudige en leuke taak.

U leert te werken met tabellen en databases en krijgt kort te zien hoe u draaitabellen kunt gebruiken. Bovendien wordt uitgelegd hoe deze gegevens op een optimale manier kunnen worden gepresenteerd m.b.v. grafieken en de juiste (voorwaardelijke) opmaak. Na deze training kunt u makkelijker een grafiek of een tabel maken binnen Excel en weet u hoe u kunt filteren met slicers, tijdlijnen en filters, hoe u automatisch kunt sorteren en bestanden kunt samenvoegen binnen Excel.

Inhoud Excel Gevorderde Training

Onze Excel gevorderde training is in verschillende talen en trainingsvormen beschikbaar. Bekijk bovenstaande tabbladen kunt u de cursusdata per locatie ons open rooster inzien. Wilt u liever een training op locatie? Kies dan voor een in-company training bij u op locatie. Een paar van de onderwerpen die behandeld worden zijn:

 • Voorwaardelijke opmaak in Excel.
 • Gegevens presenteren met grafieken
 • Tabellen in Excel.
 • Kennismaking draaitabellen en slicers.
 • Filteren.
 • Excelomgeving aanpassen.

Onze gecertificeerde Excel trainers hebben een lesprogramma ontwikkeld om Microsoft Excel 2016 in slechts 1 dag te behandelen. De noodzakelijk voorkennis voor deze training is Excel Basis training. Buiten deze stof om is er natuurlijk ook ruimte om eigen vragen te stellen.

Versie Excel

Deze training is beschikbaar in Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010 en Exce 2007.

Quaning-begeleidingsmethodiek – Ingrid Aarsman

Ik ben Ingrid Aarsman, gecertificeerd Quaner met daarnaast jarenlange ervaring in de financiële wereld als verander- en interimmanager. Mensen die mijn persoonlijke begeleiding inschakelen hebben veelal een ding gemeen: ze willen werk vinden dat bij hen past. Als medewerker of als zelfstandig ondernemer.

Ik werk in mijn begeleiding vanuit het Quaning-gedachtegoed. Dat gaat ervan uit dat ieder mens een zijnsintentie heeft: hij is op de wereld om van unieke toegevoegde waarde te zijn voor anderen. En hij wordt geboren met de talenten om die zijnsintentie te manifesteren. Mijn begeleiding levert je het inzicht op wat jouw unieke toegevoegde waarde is én helpt je om die toegevoegde waarde van nature te leveren in je werk.

Ik werk met de Quaning-begeleidingsmethodiek met belangrijke voordelen:

– je behaalt gegarandeerd je doel

– binnen maximaal 7 weken

– tegen een vaste prijs

– met resultaatgarantie

– en met minimaal verlies van je productieve werkuren

Over Ingrid

‘Het talent van Ingrid is dat ze mensen heel snel tot hun kern brengt zodat zij kunnen ervaren wat hun talenten zijn! Dit doet ze door zichzelf haast onzichtbaar te maken. Ze laat mensen zijn met alles wat er is en dit zorgt ervoor dat alle punten en kwetsbaarheden in een vertrouwde omgeving zichtbaar mogen worden. Hiervoor is vertrouwen en veiligheid nodig en ik vind het echt bijzonder hoe ze dit in een hele korte tijd weet te creëren door te zijn wie ze is. Ik heb de sessies als erg professioneel en warm ervaren. De betrokkenheid van Ingrid en haar drive om mij te helpen mijn eigen talenten optimaal in te zetten hebben mij echt geraakt in mijn hart! Hierdoor kan ik weer impact maken op andermans levens.’

Ik maak graag kennis met je en beantwoord je vragen. Neem gerust en vrijblijvend contact met ons op.

Over Quaning

Elk mens heeft een zijnsintentie: hij levert een unieke bijdrage ten gunste van andere mensen. Dat is het uitgangspunt van Quaning. Het is een manier van begeleiden die je helpt bij het vinden van en leven volgens jouw unieke bijdrage aan deze wereld. Quaning gaat ervan uit dat wat er in je leven gebeurt en alle emoties die je hebt, signalen zijn die te maken hebben met die unieke bijdrage, met jouw taak. Leef je al vanuit die bijdrage, of heb je nog iets te ontwikkelen om het vollediger te leven? Met behulp van Quaning wordt dat voor je duidelijk. Quaning gebruikt hierbij o.a. software die de bestaande informatie in jou analyseert en zorgt voor een verandering daarin. Door deze verandering – interventie – denk en doe je vanzelf anders, en werk je volgens jouw unieke bijdrage aan deze wereld. De software ondersteunt zo bij het realiseren van het gewenste resultaat. Naast de genoemde resultaten sluit je het program af met een Zijnsintentie Manifest: een A4 waarop jij o.a. de essentie noemt van wat jouw unieke bijdrage is en wat jouw unieke talenten zijn om die bijdrage te helpen realiseren. Een perfecte basis voor bijvoorbeeld een krachtiger CV.

Sales Excellence

Training Sales Excellence

Mede dankzij de technologische stroomversnelling verandert de wereld snel. Ook de klant verandert hierin mee! Onderscheid in klantrelatie en beleving wordt dan ook steeds belangrijker. Leer hoe jij een een sterke relatie opbouwt met de klant en zo het resultaat verbetert.

 

Werk jij als sales, vertegenwoordiger, accountmanager of in de commerciële buitendienst? Ben jij ambitieus en wil je meer uit klantcontact halen? Dan is de training Sales Excellence wat voor jou.

Deze unieke training gaat uit van jouw persoonlijke kracht. Zo weet jij op een natuurlijke manier een krachtige band op te bouwen met de klant. Geen standaard model maar aangepast op jou! Zo presteer je vanuit vertrouwen en is het resultaat te handhaven voor de lange termijn.

Onderwerpen

Bij het bouwen aan een sterke relatie met de klant is de eigen houding een cruciaal onderdeel:

 • Bewustwording eigen gedrag.
 • Bewustwording eigen communicatiestijl.

Hoe zorg je daadwerkelijk voor een sterke klantrelatie en beter resultaat?

 • De verschillende koopmotieven.
 • Persoonlijke invloed op de vertrouwensrelatie.
 • Versterken invloed op het gunningsproces.
 • Succesvolle communicatie met verschillende klanttypen.
 • Pro activiteit in relatie tot de klant.
 • Het creëren van een optimale klantrelatie.
 • Verschillende fasen van het klantcontact.
 • Omgaan en overwinnen van weerstand.
Werkwijze

Stap 1: De intake

Om de stof goed af te stemmen op de persoonlijke leerdoelen van de deelnemers zal er een intake plaatsvinden. Er kan gekozen worden voor een telefonische of schriftelijke intake.

Stap 2: De training

De training “Sales Excellence” geeft de deelnemers uitvoerig de tijd om de stof te verwerken en te betrekken op de eigen situatie. De training koppelt theorie optimaal aan praktijk, oefening en jouw persoonlijke stijl, wat door deelnemers als zeer prettig en toepasbaar wordt ervaren.

Stap 3: Het support-programma

Dit duurt zes weken en geeft je de mogelijkheid om ondersteuning te ontvangen van de trainer bij het in de praktijk brengen van je leerdoelen en verbeteringen. Ook heb je gedurende die tijd toegang tot ons online portal.

Resultaten
 • Je weet een sterke, lange termijn relatie met de klant op te bouwen.
 • Je brengt het commerciële resultaat naar een hoger niveau.
 • Marges verbeteren omdat je het leveren van toegevoegde waarde beheerst.
 • Je weet om te gaan met weerstanden o.a. door een betere communicatie.
 • Je hebt meer grip en regie over het gehele salesproces.

 

Digital Leadership

Training Digital Leadership

De training Digital leadership richt zich op de rol van de CIO en IT-managers binnen hun organisaties. De verwachtingen van klanten veranderen, concurrenten ontwikkelen zich en de interne organisatie kijkt anders naar de IT. Juist nu IT meer en meer de cruciale succesfactor blijkt te worden van iedere organisatie is leiderschap een must: Laat je meenemen en wordt een digitaal leider!

De verschillende modules

Sessie 1: Impact

Onze wereld verandert door toedoen van nieuwe technieken razendsnel. Als CIO  / IT manager ben jij hiermee bekend. Uitdagender is het om zelf te kijken naar de impact op de maatschappij, klantgedrag, jullie organisatie, IT en jouw rol! Samen duiken we dieper in de grootste gamechangers van deze tijd.

Sessie 2: Innovatiekracht

Ontdek hoe kijken vanuit verschillende perspectieven de mogelijkheid geeft om focus aan te brengen onmtrent de huidige situatie en de krachtigste innovaties. Een workshop waarin wetenschappelijke instrumenten worden gepresenteerd voor innovatie!

Sessie 3: Roadmap naar succes

Weet dankzij deze unieke workshop strategie en innovatie door te vertalen naar concrete acties. Bouw aan jouw eigen roadmap en houdt rekening met diverse scenarios.

Sessie 4: Involvement & Actie

Sterk Leiderschap en heldere communicatie zijn key voor een succesvolle transitie. Hoe wordt jij een digital leader, voor jouw organisatie maar vooral jouw mensen? Overwin weerstanden en weet stakeholders voor je te winnen!

Onze experts
 • Abdulmohaimen Amer: Big Data scientist
 • Bram Duits: Expert verandermanagement, leiderschap en communicatie
 • Sander Jansen: Strategic Advisor
 • Wiemer Kuik: Digital Transformation Director
 • Wim Kweekel: Eigenaar Kweekel B.V. & Auteur, Bestuurslid KNVI en Transformatie expert
 • Fiona van Maanen: Programmaleidster
Het resultaat

De leergang Digital Leadership helpt jou de slag te maken tot digital leader:

 • Je ziet de kansen en begrijpt de toepassing en impact
 • Je denkt vanuit innovatie en weet deze vanuit verschillende perspectieven te benaderen
 • Je neemt de regie in visie, strategievorming en aanpak
 • Je weet anderen te overtuigen en mee te krijgen naar succes
 • Je vertaalt strategie naar een digitale roadmap

IBCS® SUCCESS Seminar

SUCCESS – IBCS® Seminar

Succesvolle bedrijfscommunicatie is gebaseerd op bindende regels. In een visueel ontwerp of bij verbale expressie is creativiteit niet nodig. In plaats daarvan gaat het om consistente standaardisatie en de reductie naar het essentiële, namelijk het naleven van de zeven gebieden in de HICHERT®SUCCESS formule:

 • SAY: Overbrengen van een boodschap
 • UNIFY: Gebruik notatie standaarden
 • CONDENSE: Verhoog de informatiedichtheid
 • CHECK: Zorg voor visuele integriteit
 • EXPRESS: Kies de juiste visualisatie
 • SIMPLIFY: Vermijd overbodige decoraties
 • STRUCTURE: Structureer de inhoud

Meer informatie en vele voorbeelden over hoe dit in de praktijk werkt kunt u vinden op www.hichert.com.

Waarom deelnemen aan dit seminar?

Deelnemen aan dit seminar zal u helpen met het verbeteren van uw rapportages op de volgende gebieden:
Kwaliteit: standaarden zorgen ervoor dat rapportages en presentaties eenvoudiger te begrijpen zijn en informatie duidelijker gepresenteerd kan worden.
Reactietijd: verlaagde reactietijden zorgen ervoor dat het besluitvormingsproces sneller kan verlopen. De levertijden van nieuwe rapporten en presentaties zullen korter zijn, business analisten kunnen vrager sneller beantwoorden en leidinggevende kunnen sneller beslissingen nemen en actie ondernemen.
Kosten: door een hogere kwaliteit en snellere reactietijden kunnen zowel tijd als kosten worden bespaard

Doel van het seminar

Het belangrijkste doel van het seminar is het presenteren van een universeel design van standaarden voor (schriftelijke) rapporten en (mondelinge) presentaties, om succesvol te kunnen rapporteren en presenteren. De bedoeling van beide vormen van communicatie is het overbrengen van kennis. Deze uitwisseling van informatie is succesvol als de vragen van de lezers of luisteraars worden beantwoord.

Dit seminar behandelt hoe informatie moet worden overgedragen en gaat niet in op specifieke inhoud voor rapportages of presentaties. Er worden talloze voor-en-na voorbeelden behandeld uit de praktijk.

Sprekers

RONALD VAN LENT

Ronald van Lent heeft succesvol de IBCS® certification for successful design of reports and presentations afgerond bij het HICHERT+FAISST IBCS Institute in mei 2015 en werkt als IBCS® Certified Trainer.

https://www.hichert.com/consultant/ronald-van-lent/

Programma

8:30 Ontvangst en uitdelen van materiaal
9:00 De basis van bedrijfscommunicatie
+Management rapportages: Rapportages zouden iets interessants moeten melden
+Presentaties: Het gebruik van PowerPoint op de juiste manier
+SUCCESS: Succesvolle implementatie van de IBCS® Standaarden

9:45 SAY: Overbrengen van een boodschap
+Focus op de boodschap
+Verklaar, leg uit of stel voor
+Onderbouw de boodschap

10:30 Pauze

11:00 STRUCTURE: Structureer de inhoud
+Gebruik homogene, niet-overlopende en uitputtende
+Bouw hiërarchische structuren
+Toon logische structuur

11:45 EXPRESS: Kies de juiste visualisatie
+Kies juiste grafiektype
+Voeg vergelijkingen en varianties toe
+Verklaar oorzaken

12:30 Lunchpauze

13:30 SIMPLIFY: Vermijd overbodige decoraties
+Vermijd ruis
+Vermijd overbodige elementen
+Vervang met overzichtelijkere lay-out

14:00 CONDENSE: Verhoog informatiedichtheid 
+Gebruik ruimte
+Voeg data toe
+Voeg rapport elementen toe

14:45 Pauze

15:15 CHECK: Zorg voor visuele integriteit
+Vermijd manipulatieve assen
+Vermijd misleidende weergaves
+Gebruik dezelfde schaling

16:00 UNIFY: Gebruik notatiestandaarden
+Breng eenheid aan in terminologie
+Gebruik IBCS notaties
+Breng eenheid aan in de analyses

16:45 Samenvatting
+Significante resultaten
+Praktische toepassing
+Vervolgstappen

17:00 Einde van het seminar

 

Professional Scrum Master II

Scrum werd geïntroduceerd in een onderzoek door Ikujiro Nonaka en Hirotaka Takeuchi, dat begin 1986 in de Harvard Business Review is gepubliceerd. In dit onderzoek wordt beschreven dat projecten met kleine (multidisciplinaire) teams historisch gezien het beste resultaat leveren. Naar aanleiding van dit onderzoek ontwikkelde Jeff Sutherland in 1993 het scrumproces, terwijl Ken Schwaber een eigen benadering bij zijn bedrijf toepaste. Samen werkten ze dit verder uit en in 1995 formaliseerde Ken Schwaber Scrum als framework voor software ontwikkeling. Scrum is ontwikkeld in de USA en wordt veelal gebruikt in deels Engelstalige projecten, vandaar de Engelse terminologie. Scrum is een ‘Agile’ aanpak dat kan worden gebruikt bij het in teamverband ontwikkelen en onderhouden van software. Scrum is een procesraamwerk dat al meer dan 25 jaar wordt gebruikt voor het managen van complexe product ontwikkeling en biedt alle ruimte voor het inzetten van verschillende processen en technieken. Scrum geeft inzicht in de effectiviteit van het productmanagement van het ontwikkelteam. Dit inzicht geeft het team de mogelijkheid te verbeteren. Scrum wordt door steeds meer organisaties geadopteerd voor productontwikkeling, het biedt duidelijk inzicht in de voortgang van de software ontwikkeling en kent weinig overhead. Scrum is gebaseerd op de theorie van empirische procesbesturing , ofwel het empirisme. Empirisme gaat er vanuit dat kennis ontstaat uit ervaring en het nemen van beslissingen op basis van wat bekend is. Scrum gebruikt een iteratieve, incrementele aanpak om voorspelbaarheid te optimaliseren en risico’s te beheersen.

Opzet van de training

Professionele Scrum Master ™ (PSM II) is een tweedaagse cursus die de principes en (empirische) procestheorie onderbouwt die het Scrum-raamwerk ondersteunen en de rol van de Scrum Master hier in. Deze cursus is een combinatie van instructie en op team gebaseerde oefeningen en leert wat de kern vormt van de Scrum- en Agile-beweging.

 • Deze training is daarom interactief van opzet waarbij er veel kennis, ervaring en ideeën tussen zowel de trainers als de deelnemers worden uitgewisseld.
 • Naast een optimale voorbereiding op het examen is er ook veel oog voor toepassing ervan in de eigen praktijk.
 • Tijdens deze training wordt het behandelen van de theorie aan de hand van voorbeelden zoveel mogelijk afgewisseld met diverse praktijkgerichte opdrachten en oefeningen
 • De training richt zich op alle aspecten van het Scrum framework én specifiek op de rol als Scrum Master.
 • Tevens wordt gedurende de training geoefend met proefexamens
 • De training bereidt voor op het officieel erkende examen Professional Scrum Master™ – PSM II dat bij Scrum.org kan worden afgelegd.

Inhoud van de training

In deze gevorderde training komen vraagstukken zoals als het coachen van het team, de Product Owner én de organisatie aan bod.
Na het volgen van de training heeft de kandidaat de vaardigheden om van Scrum Master naar Agile coach te groeien; practices en handvatten voor effectief backlog management; geleerd hoe om te gaan met weerstand binnen het team en de organisatie; geleert welke organisatie- en cultuurmodellen bijdragen aan het effectief uitdragen van Agile werken; geleert hoe je het team, de Product Owner én de organisatie beter kunt coachen en meer body ontwikkeld om nog meer businesswaarde uit de teams te genereren en heeft u concrete antwoorden op de zwaarste cases

Doelgroep

De training is specifiek opgezet voor personen die zich willen certificeren als gevorderd Professional Scrum Master en/of deze rol binnen een organisatie willen gaan vervullen.

Voorkennis en niveau

U dient in bezit te zijn van een geldig PSM-1 certificaat, HBO.

Examen voorbereiding

 • Tijdens de training worden oefenexamens gemaakt en besproken
 • Aan het einde van de training wordt per cursist een examen advies gegeven:
  • Wat moet verder nog worden voorbereid
  • Op welk moment na de training het examen afleggen
 • Vóór het examen kunnen bij Scrum.org kosteloos assessments worden geoefend:
  • Scrum open
  • Professional Scrum Master open
 • Zie www.scrum.org

Examen

Het officieel erkende examen Professional Scrum Master II, dat bij Scrum.org optioneel kan worden afgelegd.

 • Examenduur: 90 minuten
 • Multiple Choice, Multiple Answer en True/False
 • Aantal vragen: 30
 • Vereiste score: 85%
 • Taal: Uitsluitend in de Engelse taal
 • Zie www.scrum.org

Professional Scrum Master I

Achtergrond

Scrum werd geïntroduceerd in een onderzoek door Ikujiro Nonaka en Hirotaka Takeuchi, dat begin 1986 in de Harvard Business Review is gepubliceerd. In dit onderzoek wordt beschreven dat projecten met kleine (multidisciplinaire) teams historisch gezien het beste resultaat leveren. Naar aanleiding van dit onderzoek ontwikkelde Jeff Sutherland in 1993 het scrumproces, terwijl Ken Schwaber een eigen benadering bij zijn bedrijf toepaste. Samen werkten ze dit verder uit en in 1995 formaliseerde Ken Schwaber Scrum als framework voor softwareontwikkeling. Scrum is ontwikkeld in de USA en wordt veelal gebruikt in deels Engelstalige projecten, vandaar de Engelse terminologie.

Scrum is een ‘Agile’ aanpak dat kan worden gebruikt bij het in teamverband ontwikkelen en onderhouden van software. Scrum is een procesraamwerk dat al meer dan 25 jaar wordt gebruikt voor het managen van complexe productontwikkeling en biedt alle ruimte voor het inzetten van verschillende processen en technieken. Scrum geeft inzicht in de effectiviteit van het productmanagement van het ontwikkelteam. Dit inzicht geeft het team de mogelijkheid te verbeteren. Scrum wordt door steeds meer organisaties geadopteerd voor productontwikkeling, het biedt duidelijk inzicht in de voortgang van de software ontwikkeling en kent weinig overhead.

Scrum is gebaseerd op de theorie van empirische procesbesturing , ofwel het empirisme. Empirisme gaat er vanuit dat kennis ontstaat uit ervaring en het nemen van beslissingen op basis van wat bekend is. Scrum gebruikt een iteratieve, incrementele aanpak om voorspelbaarheid te optimaliseren en risico’s te beheersen.

Opzet van de training

Scrum is meer dan een theoretisch framework dat kan worden toegepast voor softwareontwikkeling. Het vereist een andere ‘Agile-wijze’ van denken en doen ten opzichte van de ‘reguliere projecten’ met het waterval model en een hiërarchische organisatie.

 • Deze training is daarom interactief van opzet
 • Naast een optimale voorbereiding op het examen is er ook veel oog voor toepassing ervan in de eigen praktijk
 • Tijdens deze training wordt het behandelen van de theorie aan de hand van voorbeelden zoveel mogelijk afgewisseld met diverse praktijkgerichte opdrachten en oefeningen
 • De training richt zich op alle aspecten van het Scrum framework én specifiek op de rol als Scrum Master
 • Een belangrijk praktijk onderdeel daarbij is de Lego Scrum Game (duur 2 uur)
 • Op deze wijze worden cursisten optimaal op het examen voorbereid en kunnen zij de opgedane kennis gemakkelijk omzetten naar toepassing ervan in de eigen praktijksituatie
 • Naast sheets wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van white-borden en flip-overs
 • Tevens wordt gedurende de training geoefend met proefexamens
 • De training bereidt voor op het officieel erkende examen Professional Scrum Master™ – PSM I dat bij Scrum.org kan worden afgelegd

Inhoud van de training

Scrum onderwerpen

 • Scrum Theorie
 • Scrum Team
 • Scrum Gebeurtenissen
 • Scrum Artefacten
 • Definition of Done
 • Scrum of Scrums

Specifieke Scrum Master onderwerpen

 • De Scrum Master rol: taken & verantwoordelijkheden
 • Vaardigheden van de Scrum Master
 • Teambuilding
 • Scrum Master als coach en facilitator
 • Hoe als Scrum Master te acteren bij de project stakeholders
 • Hoe als Scrum Master ‘Scrum’ te introduceren en te borgen in een organisatie en bij het management
 • ‘Scrum of Scrums’ en de rol als Scrum Master

Doelgroep

De training is specifiek opgezet voor personen die zich willen certificeren als Professional Scrum Master en/of deze rol binnen een organisatie willen gaan vervullen.

Voorkennis en niveau

 • Goede beheersing van de Nederlandse taal
 • In het kader van het examen dat in de Engelse taal wordt afgenomen is enige kennis van de Engelse taal gevraagd
 • Kennis en/of ervaring met softwareontwikkeling is een pré
 • Bestuderen van de Scrum gids: kan kosteloos worden gedownload van: scrumguides.org
 • Bestuderen van de: Scrum – A Pocket Guide (Best Practice (Van Haren Publishing)) Poc Edition ISBN-13: 978-9087537203

Examen voorbereiding

Tijdens de training worden oefenexamens gemaakt en besproken. Aan het einde van de training wordt per cursist een examen advies gegeven

 • Wat moet verder nog worden voorbereid
 • Op welk moment na de training het examen afleggen

Vóór het examen kunnen bij Scrum.org kosteloos twee assessments worden geoefend

Examen

Met deze opleiding bereidt u zich tevens voor op het officieel erkende examen Professional Scrum Master™ – PSM I dat bij Scrum.org kan worden afgelegd.

 • Examenduur: 60 minuten
 • Multiple Choice, Multiple Answer en True/False
 • Aantal vragen: 80
 • Vereiste score: 85%
 • Taal: Uitsluitend in de Engelse taal
 • Zie www.scrum.org

COBIT 5 Foundation Examen

Naast dat Onze partner GoodSense een Accredited Training Organisation (ATO) is voor het verzorgen van diverse geaccrediteerde AXELOS trainingen met de bijbehorende examens, is GoodSense ook een Approved Exam Organisation (AEO) voor deze trainingen.

Dit betekent, dat GoodSense geaccrediteerd is door PeopleCert om kandidaten die middels zelfstudie of e-learning door de lesstof gegaan zijn, Axelos examens te kunnen laten doen zoals dit tot en met 31 december 2017 bijvoorbeeld bij EXIN mogelijk was.

Examenafname via onze partner GoodSense als AEO

U kunt via Ons op drie manieren examen doen: Online Web Proctoring, Computerbased of Paperbased.

Online Web Proctoring:
U doet het examen op een locatie datum en tijdstip dat u het meest schikt, 24/7 inclusief support!
Hiervoor heeft u een afgesloten ruimte nodig en een PC of laptop met webcam waarin u vervolgens ongestoord dit examen kunt doen.
Ideaal als u weinig tijd heeft om naar een examenlocatie toe te gaan naast uw drukke baan, privé en files!

Computerbased:
U doet het examen op een PC op één van de examenlocaties van GoodSense in het land en zo altijd bij u in de buurt.

Paperbased:
U doet het examen op papier bij GoodSense in Aalsmeer.

ITIL Foundation examen

Naast dat Onze partner GoodSense een Accredited Training Organisation (ATO) is voor het verzorgen van diverse geaccrediteerde AXELOS trainingen met de bijbehorende examens, is GoodSense ook een Approved Exam Organisation (AEO) voor deze trainingen.

Dit betekent, dat GoodSense geaccrediteerd is door PeopleCert om kandidaten die middels zelfstudie of e-learning door de lesstof gegaan zijn, Axelos examens te kunnen laten doen zoals dit tot en met 31 december 2017 bijvoorbeeld bij EXIN mogelijk was.

Examenafname via onze partner GoodSense als AEO

U kunt via GoodSense op drie manieren dit examen afnemen: Online Web Proctoring, Computerbased of Paperbased.

Online Web Proctoring: 
U doet het examen op een locatie datum en tijdstip dat u het meest schikt, 24/7!
Hiervoor heeft u een afgesloten ruimte nodig en een PC of laptop met webcam waarin u vervolgens ongestoord dit examen kunt doen. Ideaal als u weinig tijd heeft om naar een examenlocatie toe te gaan naast uw drukke baan, privé en files!
Computerbased:
U doet het examen op een PC op één van de examenlocaties van GoodSense in het land en zo altijd bij u in de buurt.
Paperbased:
U doet het examen op papier bij GoodSense in Aalsmeer.

Uw voorbereiding op het ITIL® Foundation examen

Dit is afhankelijk van uw eigen kennis en ervaring, de trainingsvariant waar u voor gekozen heeft en of u zich beperkt heeft tot uitsluitend de examenstof.
Globaal kunt u rekening houden 15 uur zelfstudie om daarna het examen met goed gevolg te kunnen doen.

Om u vooraf extra te kunnen ondersteunen kunt u ook gebruik maken van onze ITIL Foundation ExamTrainer (NL & UK): onze online examen oefenomgeving.
U ontvangt hiervoor uw login gegevens waarna u 6 maanden lang volop kunt oefenen.

ITIL® Foundation examenonderwerpen

U wordt getest op 9 categorieën:
Servicemanagement in praktijk (begrip);
De levenscyclus van een service (begrip);
Belangrijkste principes en modellen (begrip);
Algemene begrippen (kennis);
Geselecteerde processen (kennis);
Geselecteerde rollen (kennis);
Geselecteerde functies (kennis);
Technologie en architectuur (kennis);
ITIL®-kwalificatieprogramma (kennis).

Het examen

Het ITIL® Foundation examen bestaat uit 40 multiple-choice vragen.
In 60 minuten moet u 26 of meer correcte antwoorden geven om te slagen.
U ontvangt het officiële ITIL® Foundation e-certificate.

ITIL Intermediate Examen

Naast dat Onze partner GoodSense een Accredited Training Organisation (ATO) is voor het verzorgen van diverse geaccrediteerde AXELOS trainingen met de bijbehorende examens, is GoodSense ook een Approved Exam Organisation (AEO) voor deze trainingen.

Dit betekent, dat GoodSense geaccrediteerd is door PeopleCert om kandidaten die middels zelfstudie of e-learning door de lesstof gegaan zijn, Axelos examens te kunnen laten doen zoals dit tot en met 31 december 2017 bijvoorbeeld bij EXIN mogelijk was.

Examenafname via onze partner GoodSense als AEO

U kunt via Ons op drie manieren examen doen: Online Web Proctoring, Computerbased of Paperbased.

Online Web Proctoring:
U doet het examen op een locatie datum en tijdstip dat u het meest schikt, 24/7 inclusief support!
Hiervoor heeft u een afgesloten ruimte nodig en een PC of laptop met webcam waarin u vervolgens ongestoord dit examen kunt doen.
Ideaal als u weinig tijd heeft om naar een examenlocatie toe te gaan naast uw drukke baan, privé en files!

Computerbased:
U doet het examen op een PC op één van de examenlocaties van GoodSense in het land en zo altijd bij u in de buurt.

Paperbased:
U doet het examen op papier bij GoodSense in Aalsmeer.

ITIL MALC Examen

Naast dat Onze partner GoodSense een Accredited Training Organisation (ATO) is voor het verzorgen van diverse geaccrediteerde AXELOS trainingen met de bijbehorende examens, is GoodSense ook een Approved Exam Organisation (AEO) voor deze trainingen.

Dit betekent, dat GoodSense geaccrediteerd is door PeopleCert om kandidaten die middels zelfstudie of e-learning door de lesstof gegaan zijn, Axelos examens te kunnen laten doen zoals dit tot en met 31 december 2017 bijvoorbeeld bij EXIN mogelijk was.

Examenafname via onze partner GoodSense als AEO

U kunt via GoodSense op drie manieren dit examen afnemen: Online Web Proctoring, Computerbased of Paperbased.

Online Web Proctoring:
U doet het examen op een locatie datum en tijdstip dat u het meest schikt, 24/7!
Hiervoor heeft u een afgesloten ruimte nodig en een PC of laptop met webcam waarin u vervolgens ongestoord dit examen kunt doen. Ideaal als u weinig tijd heeft om naar een examenlocatie toe te gaan naast uw drukke baan, privé en files!

Computerbased:
U doet het examen op een PC op één van de examenlocaties van GoodSense in het land en zo altijd bij u in de buurt.

Paperbased:
U doet het examen op papier op één van de examenlocaties van GoodSense in het land en zo altijd bij u in de buurt.

Voorkennis en niveau

Minimaal 15 credits behaald met ITIL Service Lifecycle of Service Capability kwalificaties.

Het examen

Het ITIL® Managing Across the Life Cycle examen bestaat uit 50 multiple-choice vragen.
In 120 minuten moet u 35 of meer correcte antwoorden geven om te slagen.
U ontvangt het officiële ITIL® Managing Across the Life Cycle e-certificate.

Korting bij een volgende opleiding

Nadat u geslaagd bent voor uw ITIL® Managing Across the Life Cycle examen en u heeft interesse in een vervolgopleiding bij GoodSense, bijvoorbeeld PRINCE2® Foundation AGILE-PM, dan geeft GoodSense u eenmalig 5% korting op uw individuele aanmelding hiervoor.
Informeer naar de mogelijkheden.

ITIL Practitioner Examen

Naast dat Onze partner GoodSense een Accredited Training Organisation (ATO) is voor het verzorgen van diverse geaccrediteerde AXELOS trainingen met de bijbehorende examens, is GoodSense ook een Approved Exam Organisation (AEO) voor deze trainingen.

Dit betekent, dat GoodSense geaccrediteerd is door PeopleCert om kandidaten die middels zelfstudie of e-learning door de lesstof gegaan zijn, Axelos examens te kunnen laten doen zoals dit tot en met 31 december 2017 bijvoorbeeld bij EXIN mogelijk was.

Examenafname via onze partner GoodSense als AEO

U kunt via GoodSense op drie manieren dit examen afnemen: Online Web Proctoring, Computerbased of Paperbased.

Online Web Proctoring:
U doet het examen op een locatie datum en tijdstip dat u het meest schikt, 24/7!
Hiervoor heeft u een afgesloten ruimte nodig en een PC of laptop met webcam waarin u vervolgens ongestoord dit examen kunt doen. Ideaal als u weinig tijd heeft om naar een examenlocatie toe te gaan naast uw drukke baan, privé en files!
Computerbased:
U doet het examen op een PC op één van de examenlocaties van GoodSense in het land en zo altijd bij u in de buurt.
Paperbased:
U doet het examen op papier bij GoodSense in Aalsmeer.

Uw voorbereiding op het ITIL® Practitioner examen

Dit is afhankelijk van uw eigen kennis en ervaring, de trainingsvariant waar u voor gekozen heeft en of u zich beperkt heeft tot uitsluitend de examenstof.
Globaal kunt u rekening houden 20 uur zelfstudie om daarna het examen met goed gevolg te kunnen doen.

Het examen

Het ITIL® Practitioner examen bestaat uit 40 multiple-choice vragen.
In 60 minuten moet u 28 of meer correcte antwoorden geven om te slagen.
U ontvangt het officiële ITIL® Practitioner e-certificate.

Lean IT Foundation Examen

Naast dat Onze partner GoodSense een Accredited Training Organisation (ATO) is voor het verzorgen van diverse geaccrediteerde AXELOS trainingen met de bijbehorende examens, is GoodSense ook een Approved Exam Organisation (AEO) voor deze trainingen.

Dit betekent, dat GoodSense geaccrediteerd is door PeopleCert om kandidaten die middels zelfstudie of e-learning door de lesstof gegaan zijn, Axelos examens te kunnen laten doen zoals dit tot en met 31 december 2017 bijvoorbeeld bij EXIN mogelijk was.

Examenafname via onze partner GoodSense als AEO

U kunt via Ons op drie manieren examen doen: Online Web Proctoring, Computerbased of Paperbased.

Online Web Proctoring:
U doet het examen op een locatie datum en tijdstip dat u het meest schikt, 24/7 inclusief support!
Hiervoor heeft u een afgesloten ruimte nodig en een PC of laptop met webcam waarin u vervolgens ongestoord dit examen kunt doen.
Ideaal als u weinig tijd heeft om naar een examenlocatie toe te gaan naast uw drukke baan, privé en files!

Computerbased:
U doet het examen op een PC op één van de examenlocaties van GoodSense in het land en zo altijd bij u in de buurt.

Paperbased:
U doet het examen op papier bij GoodSense in Aalsmeer.

Lean Six Sigma Green Belt Examen

Naast dat Onze partner GoodSense een Accredited Training Organisation (ATO) is voor het verzorgen van diverse geaccrediteerde AXELOS trainingen met de bijbehorende examens, is GoodSense ook een Approved Exam Organisation (AEO) voor deze trainingen.

Dit betekent, dat GoodSense geaccrediteerd is door PeopleCert om kandidaten die middels zelfstudie of e-learning door de lesstof gegaan zijn, Axelos examens te kunnen laten doen zoals dit tot en met 31 december 2017 bijvoorbeeld bij EXIN mogelijk was.

Examenafname via onze partner GoodSense als AEO

U kunt via Ons op drie manieren examen doen: Online Web Proctoring, Computerbased of Paperbased.

Online Web Proctoring:
U doet het examen op een locatie datum en tijdstip dat u het meest schikt, 24/7 inclusief support!
Hiervoor heeft u een afgesloten ruimte nodig en een PC of laptop met webcam waarin u vervolgens ongestoord dit examen kunt doen.
Ideaal als u weinig tijd heeft om naar een examenlocatie toe te gaan naast uw drukke baan, privé en files!

Computerbased:
U doet het examen op een PC op één van de examenlocaties van GoodSense in het land en zo altijd bij u in de buurt.

Paperbased:
U doet het examen op papier bij GoodSense in Aalsmeer.

Lean Six Sigma Yellow Belt Examen

Naast dat Onze partner GoodSense een Accredited Training Organisation (ATO) is voor het verzorgen van diverse geaccrediteerde AXELOS trainingen met de bijbehorende examens, is GoodSense ook een Approved Exam Organisation (AEO) voor deze trainingen.

Dit betekent, dat GoodSense geaccrediteerd is door PeopleCert om kandidaten die middels zelfstudie of e-learning door de lesstof gegaan zijn, Axelos examens te kunnen laten doen zoals dit tot en met 31 december 2017 bijvoorbeeld bij EXIN mogelijk was.

Examenafname via onze partner GoodSense als AEO

U kunt via Ons op drie manieren examen doen: Online Web Proctoring, Computerbased of Paperbased.

Online Web Proctoring:
U doet het examen op een locatie datum en tijdstip dat u het meest schikt, 24/7 inclusief support!
Hiervoor heeft u een afgesloten ruimte nodig en een PC of laptop met webcam waarin u vervolgens ongestoord dit examen kunt doen.
Ideaal als u weinig tijd heeft om naar een examenlocatie toe te gaan naast uw drukke baan, privé en files!

Computerbased:
U doet het examen op een PC op één van de examenlocaties van GoodSense in het land en zo altijd bij u in de buurt.

Paperbased:
U doet het examen op papier bij GoodSense in Aalsmeer.

PRINCE2 Agile Examen

Naast dat Onze partner GoodSense een Accredited Training Organisation (ATO) is voor het verzorgen van diverse geaccrediteerde AXELOS trainingen met de bijbehorende examens, is GoodSense ook een Approved Exam Organisation (AEO) voor deze trainingen.

Dit betekent, dat GoodSense geaccrediteerd is door PeopleCert om kandidaten die middels zelfstudie of e-learning door de lesstof gegaan zijn, Axelos examens te kunnen laten doen zoals dit tot en met 31 december 2017 bijvoorbeeld bij EXIN mogelijk was.

Examenafname via onze partner GoodSense als AEO

U kunt via GoodSense op drie manieren dit examen afnemen: Online Web Proctoring, Computerbased of Paperbased.

Online Web Proctoring:
U doet het examen op een locatie datum en tijdstip dat u het meest schikt, 24/7!
Hiervoor heeft u een afgesloten ruimte nodig en een PC of laptop met webcam waarin u vervolgens ongestoord dit examen kunt doen. Ideaal als u weinig tijd heeft om naar een examenlocatie toe te gaan naast uw drukke baan, privé en files!
Computerbased:
U doet het examen op een PC op één van de examenlocaties van GoodSense in het land en zo altijd bij u in de buurt.
Paperbased:
U doet het examen op papier bij GoodSense in Aalsmeer.

Uw voorbereiding op het PRINCE2® Agile examen

Dit is afhankelijk van uw eigen kennis en ervaring, de trainingsvariant waar u voor gekozen heeft en of u zich beperkt heeft tot uitsluitend de examenstof.
Globaal kunt u rekening houden met 15 tot 20 uur zelfstudie om daarna het examen met goed gevolg te kunnen doen.

Om u vooraf extra te kunnen ondersteunen kunt u ook gebruik maken van onze PRINCE2 Agile ExamTrainer: onze online examen oefenomgeving.
U ontvangt hiervoor uw login gegevens waarna u 6 maanden lang volop kunt oefenen.

Voorkennis en niveau

PRINCE2 Foundation of PRINCE2 Practitioner, Project Management Professional (PMP), Certified Associate in Project Management® (CAPM), IMPA Levels A,B,C of D (Certified Projects Director). H.B.O.

Het examen

Het PRINCE2® Agile Engelstalig open boek examen bestaat uit 50 multiple-choice vragen.
In 150 minuten moet u 30 of meer correcte antwoorden geven om te slagen (60%).
U ontvangt het officiële PRINCE2 Agile e-certificate.

PRINCE2 Practitioner Examen

Naast dat Onze partner GoodSense een Accredited Training Organisation (ATO) is voor het verzorgen van diverse geaccrediteerde AXELOS trainingen met de bijbehorende examens, is GoodSense ook een Approved Exam Organisation (AEO) voor deze trainingen.

Dit betekent, dat GoodSense geaccrediteerd is door PeopleCert om kandidaten die middels zelfstudie of e-learning door de lesstof gegaan zijn, Axelos examens te kunnen laten doen zoals dit tot en met 31 december 2017 bijvoorbeeld bij EXIN mogelijk was.

Examenafname via onze partner GoodSense als AEO

U kunt via GoodSense op drie manieren dit examen afnemen: Online Web Proctoring, Computerbased of Paperbased.

Online Web Proctoring:
U doet het examen op een locatie datum en tijdstip dat u het meest schikt, 24/7!
Hiervoor heeft u een afgesloten ruimte nodig en een PC of laptop met webcam waarin u vervolgens ongestoord dit examen kunt doen. Ideaal als u weinig tijd heeft om naar een examenlocatie toe te gaan naast uw drukke baan, privé en files!
Computerbased:
U doet het examen op een PC op één van de examenlocaties van GoodSense in het land en zo altijd bij u in de buurt.
Paperbased:
U doet het examen op papier bij GoodSense in Aalsmeer.

Uw voorbereiding op het PRINCE2® Practitioner examen

Dit is afhankelijk van uw eigen kennis en ervaring, de trainingsvariant waar u voor gekozen heeft en of u zich beperkt heeft tot uitsluitend de examenstof.
U dient ook in bezit te zijn van een geldig PRINCE2® Foundation certificaat.
Globaal kunt u rekening houden met 15 tot 20 uur zelfstudie om daarna het examen met goed gevolg te kunnen doen.

Om u vooraf extra te kunnen ondersteunen kunt u ook gebruik maken van onze PRINCE2 Practitioner ExamTrainer (NL & UK): onze online examen oefenomgeving.
U ontvangt hiervoor uw login gegevens waarna u 6 maanden lang volop kunt oefenen.

PRINCE2® Practitioner examenonderwerpen

U begrijpt de relaties tussen de PRINCE2 rollen, management producten, principes, thema’s, technieken en processen.
U kunt PRINCE2 principes, thema’s en processen in een project toepassen.
U kunt management producten creëren en beoordelen.

Het examen

Het PRINCE2® Practitioner examen bestaat uit 80 multiple-choice vragen.
In 150 minuten moet u 44 of meer correcte antwoorden geven om te slagen.
U ontvangt het officiële PRINCE2® Practitioner e-certificate.

PRINCE2 Practitioner Re-Registration Examen

PRINCE2® Practitioner Re-Registration Examen

Achtergrond informatie

Naast dat GoodSense een Accredited Training Organisation (ATO) is voor het verzorgen van diverse geaccrediteerde AXELOS trainingen met de bijbehorende examens, is GoodSense ook een Approved Exam Organisation (AEO) voor deze trainingen.

Dit betekent, dat GoodSense geaccrediteerd is door PeopleCert om kandidaten die middels zelfstudie of e-learning door de lesstof gegaan zijn, Axelos examens te kunnen laten doen zoals dit tot en met 31 december 2017 bijvoorbeeld bij EXIN mogelijk was.

Examen afname via GoodSense als AEO

U kunt via Maestro Academy op drie manieren dit examen afnemen: Online Web Proctoring, Computerbased of Paperbased.

Online Web Proctoring:
U doet het examen op een locatie datum en tijdstip dat u het meest schikt, 24/7!
Hiervoor heeft u een afgesloten ruimte nodig en een PC of laptop met webcam waarin u vervolgens ongestoord dit examen kunt doen. Ideaal als u weinig tijd heeft om naar een examenlocatie toe te gaan naast uw drukke baan, privé en files!

Computerbased:
U doet het examen op een PC op één van de examenlocaties van GoodSense in het land en zo altijd bij u in de buurt.

Paperbased:
U doet het examen op papier op één van de examenlocaties van GoodSense in het land en zo altijd bij u in de buurt.

Voorkennis en niveau

Een geldig PRINCE2® Foundation certificaat, MBO+.

Het examen

Het PRINCE2® Practitioner examen bestaat uit 80 multiple-choice vragen.
In 150 minuten moet u 44 of meer correcte antwoorden geven om te slagen.
U ontvangt het officiële PRINCE2® Practitioner e-certificate.

PRINCE2 Foundation Examen

Naast dat Onze partner GoodSense een Accredited Training Organisation (ATO) is voor het verzorgen van diverse geaccrediteerde AXELOS trainingen met de bijbehorende examens, is GoodSense ook een Approved Exam Organisation (AEO) voor deze trainingen.

Dit betekent, dat GoodSense geaccrediteerd is door PeopleCert om kandidaten die middels zelfstudie of e-learning door de lesstof gegaan zijn, Axelos examens te kunnen laten doen zoals dit tot en met 31 december 2017 bijvoorbeeld bij EXIN mogelijk was.

Examenafname via onze partner GoodSense als AEO

U kunt via GoodSense op drie manieren dit examen afnemen: Online Web Proctoring, Computerbased of Paperbased.

Online Web Proctoring:
U doet het examen op een locatie datum en tijdstip dat u het meest schikt, 24/7!
Hiervoor heeft u een afgesloten ruimte nodig en een PC of laptop met webcam waarin u vervolgens ongestoord dit examen kunt doen. Ideaal als u weinig tijd heeft om naar een examenlocatie toe te gaan naast uw drukke baan, privé en files!
Computerbased:
U doet het examen op een PC op één van de examenlocaties van GoodSense in het land en zo altijd bij u in de buurt.
Paperbased:
U doet het examen op papier bij GoodSense in Aalsmeer.

Uw voorbereiding op het PRINCE2® Foundation examen

Dit is afhankelijk van uw eigen kennis en ervaring, de trainingsvariant waar u voor gekozen heeft en of u zich beperkt heeft tot uitsluitend de examenstof.
Globaal kunt u rekening houden met 10 tot 15 uur zelfstudie om daarna het examen met goed gevolg te kunnen doen.

Om u vooraf extra te kunnen ondersteunen kunt u ook gebruik maken van onze PRINCE2 Foundation ExamTrainer (NL & UK): onze online examen oefenomgeving.
U ontvangt hiervoor uw login gegevens waarna u 6 maanden lang volop kunt oefenen.

PRINCE2® Foundation examenonderwerpen

De karakteristieken en de context van een project en de voordelen van het werken volgens PRINCE2; Het doel van de PRINCE2 rollen, managementproducten en thema’s;
De PRINCE2 principes;
Het doel, de doelstellingen en de context van de PRINCE2 processen.

Het examen

Het PRINCE2® Foundation examen bestaat uit 75 multiple-choice vragen.
In 60 minuten moet u 35 of meer correcte antwoorden geven om te slagen.
U ontvangt het officiële PRINCE2® Foundation e-certificate.

Agile Pojectmanagement Foundation Examen

Naast dat Onze partner GoodSense een Accredited Training Organisation (ATO) is voor het verzorgen van diverse geaccrediteerde AXELOS trainingen met de bijbehorende examens, is GoodSense ook een Approved Exam Organisation (AEO) voor deze trainingen.

Dit betekent, dat GoodSense geaccrediteerd is door PeopleCert om kandidaten die middels zelfstudie of e-learning door de lesstof gegaan zijn, Axelos examens te kunnen laten doen zoals dit tot en met 31 december 2017 bijvoorbeeld bij EXIN mogelijk was.

Examenafname via onze partner GoodSense als AEO

U kunt via Ons op drie manieren examen doen: Online Web Proctoring, Computerbased of Paperbased.

Online Web Proctoring:
U doet het examen op een locatie datum en tijdstip dat u het meest schikt, 24/7 inclusief support!
Hiervoor heeft u een afgesloten ruimte nodig en een PC of laptop met webcam waarin u vervolgens ongestoord dit examen kunt doen.
Ideaal als u weinig tijd heeft om naar een examenlocatie toe te gaan naast uw drukke baan, privé en files!

Computerbased:
U doet het examen op een PC op één van de examenlocaties van GoodSense in het land en zo altijd bij u in de buurt.

Paperbased:
U doet het examen op papier bij GoodSense in Aalsmeer.

Agile Pojectmanagement Practitioner Examen

Naast dat Onze partner GoodSense een Accredited Training Organisation (ATO) is voor het verzorgen van diverse geaccrediteerde AXELOS trainingen met de bijbehorende examens, is GoodSense ook een Approved Exam Organisation (AEO) voor deze trainingen.

Dit betekent, dat GoodSense geaccrediteerd is door PeopleCert om kandidaten die middels zelfstudie of e-learning door de lesstof gegaan zijn, Axelos examens te kunnen laten doen zoals dit tot en met 31 december 2017 bijvoorbeeld bij EXIN mogelijk was.

Examenafname via onze partner GoodSense als AEO

U kunt via Ons op drie manieren examen doen: Online Web Proctoring, Computerbased of Paperbased.

Online Web Proctoring:
U doet het examen op een locatie datum en tijdstip dat u het meest schikt, 24/7 inclusief support!
Hiervoor heeft u een afgesloten ruimte nodig en een PC of laptop met webcam waarin u vervolgens ongestoord dit examen kunt doen.
Ideaal als u weinig tijd heeft om naar een examenlocatie toe te gaan naast uw drukke baan, privé en files!

Computerbased:
U doet het examen op een PC op één van de examenlocaties van GoodSense in het land en zo altijd bij u in de buurt.

Paperbased:
U doet het examen op papier bij GoodSense in Aalsmeer.

ASL Foundation Examen

Naast dat Onze partner GoodSense een Accredited Training Organisation (ATO) is voor het verzorgen van diverse geaccrediteerde AXELOS trainingen met de bijbehorende examens, is GoodSense ook een Approved Exam Organisation (AEO) voor deze trainingen.

Dit betekent, dat GoodSense geaccrediteerd is door PeopleCert om kandidaten die middels zelfstudie of e-learning door de lesstof gegaan zijn, Axelos examens te kunnen laten doen zoals dit tot en met 31 december 2017 bijvoorbeeld bij EXIN mogelijk was.

Examenafname via onze partner GoodSense als AEO

U kunt via Ons op drie manieren examen doen: Online Web Proctoring, Computerbased of Paperbased.

Online Web Proctoring:
U doet het examen op een locatie datum en tijdstip dat u het meest schikt, 24/7 inclusief support!
Hiervoor heeft u een afgesloten ruimte nodig en een PC of laptop met webcam waarin u vervolgens ongestoord dit examen kunt doen.
Ideaal als u weinig tijd heeft om naar een examenlocatie toe te gaan naast uw drukke baan, privé en files!

Computerbased:
U doet het examen op een PC op één van de examenlocaties van GoodSense in het land en zo altijd bij u in de buurt.

Paperbased:
U doet het examen op papier bij GoodSense in Aalsmeer.

BISL Advanced Examen

Naast dat Onze partner GoodSense een Accredited Training Organisation (ATO) is voor het verzorgen van diverse geaccrediteerde AXELOS trainingen met de bijbehorende examens, is GoodSense ook een Approved Exam Organisation (AEO) voor deze trainingen.

Dit betekent, dat GoodSense geaccrediteerd is door PeopleCert om kandidaten die middels zelfstudie of e-learning door de lesstof gegaan zijn, Axelos examens te kunnen laten doen zoals dit tot en met 31 december 2017 bijvoorbeeld bij EXIN mogelijk was.

Examenafname via onze partner GoodSense als AEO

U kunt via Ons op drie manieren examen doen: Online Web Proctoring, Computerbased of Paperbased.

Online Web Proctoring:
U doet het examen op een locatie datum en tijdstip dat u het meest schikt, 24/7 inclusief support!
Hiervoor heeft u een afgesloten ruimte nodig en een PC of laptop met webcam waarin u vervolgens ongestoord dit examen kunt doen.
Ideaal als u weinig tijd heeft om naar een examenlocatie toe te gaan naast uw drukke baan, privé en files!

Computerbased:
U doet het examen op een PC op één van de examenlocaties van GoodSense in het land en zo altijd bij u in de buurt.

Paperbased:
U doet het examen op papier bij GoodSense in Aalsmeer.

BISL Foundation Examen

Naast dat Onze partner GoodSense een Accredited Training Organisation (ATO) is voor het verzorgen van diverse geaccrediteerde AXELOS trainingen met de bijbehorende examens, is GoodSense ook een Approved Exam Organisation (AEO) voor deze trainingen.

Dit betekent, dat GoodSense geaccrediteerd is door PeopleCert om kandidaten die middels zelfstudie of e-learning door de lesstof gegaan zijn, Axelos examens te kunnen laten doen zoals dit tot en met 31 december 2017 bijvoorbeeld bij EXIN mogelijk was.

Examenafname via onze partner GoodSense als AEO

U kunt via Ons op drie manieren examen doen: Online Web Proctoring, Computerbased of Paperbased.

Online Web Proctoring:
U doet het examen op een locatie datum en tijdstip dat u het meest schikt, 24/7 inclusief support!
Hiervoor heeft u een afgesloten ruimte nodig en een PC of laptop met webcam waarin u vervolgens ongestoord dit examen kunt doen.
Ideaal als u weinig tijd heeft om naar een examenlocatie toe te gaan naast uw drukke baan, privé en files!

Computerbased:
U doet het examen op een PC op één van de examenlocaties van GoodSense in het land en zo altijd bij u in de buurt.

Paperbased:
U doet het examen op papier bij GoodSense in Aalsmeer.

Intake vaardigheden Online

Trainen van online overtuigingskracht

Natuurlijk overkomen via Skype, dat komt niet voor iedereen natuurlijk. Een online sollicitatiegesprek heeft zijn eigen valkuilen, eigen do’s en don’ts en vooral een eigen dynamiek. Heb je binnenkort een online sollicitatiegesprek? Dan kun je veel van die valkuilen voorkomen en jezelf helpen om overtuigend over te komen met de mogelijkheden die Skype je biedt!

ONLINE SOLLICITATIETRAINING

Het is belangrijk om een Skype gesprek net zo serieus te nemen als een ‘normaal’ sollicitatiegesprek. Anders dan een face-to-face gesprek vallen details bij het online sollicitatiegesprek juist veel meer op. Wij zorgen er samen voor dat jij optimaal voorbereid bent op dit gesprek en dat een simpel detail jouw droombaan niet in de weg staat. Hoe reageer je bijvoorbeeld als er tijdens het gesprek wordt aangebeld? Hoe houd je de aandacht vast van een gesprekspartner die constant meldingen in zijn scherm krijgt? Wat als de verbinding wegvalt? Tijdens deze twee uur durende training belichten we ieder aspect van het gesprek.

WAAROM KIEZEN VOOR SOLLICITEGO:

√   Je kunt binnen 24 uur bij ons terecht, ook in het weekend en in de avond.

√   We laten zien hoe je je professioneel kunt presenteren in je eigen huis.

√   We bereiden je voor op onverwachte situaties.

√  Je wordt in twee uur individueel getraind.

√  We werken alleen aan de punten die voor jou relevant zijn.

√   De trainer weet dankzij jarenlange ervaring als recruiter waar de werkgever naar zoekt.

Hoe werkt een online sollicitatietraining?

Wij maken gebruik van Skype. Mocht je dit nog niet geïnstalleerd hebben op je computer dan kun je dat hier gratis downloaden. De trainingen duren in principe twee uur en alle genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Intake vaardigheden Face to Face

Wanneer heb jij leren solliciteren?

Gek eigenlijk: Je krijgt les in lezen en schrijven, autorijden en zelfs zwemmen, maar niet in succesvol solliciteren. Je wordt na je studie of ontslag zonder pardon in het diepe gegooid, terwijl vrijwel niemand wordt geboren als succesvolle sollicitant. Tot je verbazing lijkt het ook nog alsof anderen wél moeiteloos slagen, terwijl jij aan het spartelen bent! Wees gerust, heel veel mensen hebben moeite om een interviewer te overtuigen van hun kwaliteiten. Gelukkig is het cliché waar: solliciteren is een vaardigheid die je gewoon kunt leren.

‘WEDDEN DAT WE JE BINNENKORT KUNNEN FELICITEREN MET EEN NIEUWE BAAN?’

Je hebt een vacature op het oog die helemaal aansluit op jouw profiel. Maar hoe ga je ervoor zorgen dat je niet degene wordt die nét naast de baan grijpt? Dankzij onze jarenlange ervaring in de selectie- en wervingsbranche weten wij precies waar werkgevers naar zoeken en kunnen we jou daarom ook heel gericht en individueel coachen. Is een sollicitatietraining niet confronterend? Ja, vaak wel, maar het is absoluut de meest effectieve manier om het maximale resultaat te behalen. Zo ben je optimaal voorbereid op je gesprek en kun je met veel meer zelfvertrouwen het echte sollicitatiegesprek ingaan. Wedden dat we je binnenkort kunnen feliciteren met een nieuwe baan?

WAAROM KIEZEN VOOR EEN SOLLICITATIETRAINING VAN SOLLICITEGO?

Ben je nog niet overtuigd? Vooruit, dan geven we je hieronder nog even de redenen waarom je bij Sollicitego aan het juiste adres bent:

√   Je kunt standaard binnen 48 uur bij ons terecht, ook in het weekend en in de avond. Daarnaast bieden we een premium service aan waarbij we je binnen 24 uur kunnen trainen!

√   We leren je omgaan met zenuwen, werken aan je zelfvertrouwen en hoe je jezelf op natuurlijke wijze kunt verkopen.

√   We werken alleen aan de punten die voor jou relevant zijn en helpen je jouw competenties en motivatie verwoorden.

√   De trainer weet dankzij jarenlange ervaring als recruiter waar de werkgever naar zoekt.

√   Je krijgt na de training een gedegen adviesrapport waarmee je zelf na de training kunt blijven oefenen.

Heb je nog vragen over onze aanpak? Neem dan gerust en vrijblijvend contact met ons op. We helpen je graag een goede beslissing te nemen voor jouw situatie.

Excel Basis training

Voor beginnende cursisten die nog geen ervaring hebben in Excel kunnen wij een Basis training organiseren. In de Excel basis training leert u de basis vaardigheden van Excel kennen.

Leer in deze cursus op een snelle en efficiënte manier met Excel werken. In de Excel basis cursus leert u de basis vaardigheden van Excel kennen. Opmaak en efficiëntie staan hierin centraal maar u maakt ook kennis met formules binnen Excel.

Onze Excel docenten kunnen zowel in het Nederlands als in het Engels de Excel trainingen verzorgen.

Bent u als cursist niet zeker over uw eigen kennisniveau in Excel? Wees gerust, wij hebben in samenwerking met onze Excel docenten een toets ontwikkeld waarmee u zelf kunt kijken welk trainingsniveau voor u geschikt is. De Excel kennistest kunt u vinden op 1 van onze partnerwebsites.

Voor een volledig overzicht van de training klik op de bovenstaande link. Tijdens deze training wordt naast de cursusinhoud natuurlijk ook ruimte vrij gemaakt voor vragen aan de trainer. Voorkennis aangaande het besturingssysteem van Microsoft is wel vereist (Windows 2000/XP/Vista/W7/W8) en de kennis van Excel basis en gevorderde training. Deze training wordt ook in het Engels gegeven.

Training inhoud Excel Basis

Leer in deze basis training op een snelle en efficiënte manier met Excel werken. Iedereen die de basisvaardigheden van Excel onder de knie wil krijgen kan deelnemen aan deze Excel basis training. Onderwerpen die centraal staan training zijn onder andere;

 • Verkennen van Excel
 • Invoer en navigatie in Excel
 • Bestanden gebruiken
 • Rij- en kolombewerkingen in Excel
 • Een werkblad bewerken
 • Maken van berekeningen
 • Opmaak
 • Pagina-indeling en afdrukken

Versie Excel

Deze training is beschikbaar in Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010 en Exce 2007.

AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR)

Voor wie is deze AVG Cursus, Algemene Verordening Gegevensbescherming opleiding bedoeld?

Deze AVG Cursus, Algemene Verordening Gegevensbescherming opleiding is bedoeld voor iedereen die DPO wil worden of zich anderszins wil specialiseren in privacy en gegevensbescherming. De opleiding is in het
bijzonder relevant voor:

 •  (Bedrijfs)juristen
 • Beleidsmedewerkers
 • Risk managers
 • Compliance officers
 • Security officers
 • Advocaten
 • Functionarissen gegevensbescherming
 • (Chief) Privacy officers

Wat levert de opleiding je op?

Aan het eind van de opleiding ben je in staat om als volledig zelfstandig Data Protection Officer te functioneren.
Je kunt onder andere:
• Gegevensverwerkingen in kaart brengen;
• Beoordelen welke privacy risico’s verwerkingen met zich meebrengen;
• De legitimiteit van verwerkingen toetsen;
• Een privacy programma vormgeven;
• Een privacy beleid opstellen;
• Zelfstandig Data Protection Impact Assessments (DPIA’s) uitvoeren en begeleiden;
• Producten en diensten helpen ontwikkelen volgens het principe van Privacy by Design.

Wat maakt deze opleiding uniek?

1. Leer van de experts
Considerati is het toonaangevende kantoor op het gebied van privacy advies en winnaar van de IAPP Privacy Innovation Award.

2. Interactiviteit en het zelf ontwikkelen van vaardigheden

De opleiding biedt een hoge mate van interactiviteit in de vorm van exploratief leren, het (klassikaal) behandelen van casus, het doen van DPIA’s en het analyseren juridische documenten.

3. Modulair van opbouw, geïntegreerd als geheel
De Considerati AVG / DPO opleiding is een modulair opgebouwde opleiding. Je kunt kiezen voor de volledige opleiding met alle verdiepingsmodules. Maar Je kunt er ook voor kiezen om delen van de opleiding te volgen.

4. Samengesteld door échte privacy experts en onderwijskundigen
De Considerati AVG / DPO opleiding is samengesteld door echte privacy experts op basis van de laatste onderwijskundige inzichten.

5. Rijke en gestructureerde digitale leeromgeving
Je krijgt toegang tot een rijke digitale leeromgeving met uitgebreide toelichting per onderwerp, relevante jurisprudentie, uitspraken en literatuur.

Stel zelf uw ideale privacy opleiding samen!

De opleiding kent een unieke, modulaire opbouw waarbij je zelf jouw programma kunt samenstellen. De opleiding bestaat uit drie hoofdblokken die elk meerdere modules omvatten. Alle modules volgen? Alleen het praktische blok? Of zelfs één module? Het kan allemaal!

 

DPO modules

Prijzen

Maestroprijs: Partnerprijs:
Volledige opleiding : €5.805,- Volledige opleiding : €5.369,-
Module 1 & 2: €1.350,-. Module 1 & 2: €1.248,-.
Module 3, 4 & 5: €2.025,- Module 3, 4 & 5: €1.873,-
Module 1 t/m 5: €3.375,- Module 1 t/m 5: €3.121,
Losse modules 1 t/m 5 : €750,- Losse modules 1 t/m 5 : €693,-
Losse Modules 6 t/m 10: €390,- Losse Modules 6 t/m 10: €360,-

DPO module 11 Actualiteitensessie

 • 1 dag
 • 9:30-17:15
Deze module is onderdeel van de opleiding Data Protection Officer en kan ook los worden gevolgd.

Opleiding Data Protection Officer (GDPR)

Voor wie is deze opleiding bedoeld?
Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die DPO wil worden of zich anderszins wil specialiseren in privacy en gegevensbescherming. De opleiding is in het
bijzonder relevant voor:

 •  (Bedrijfs)juristen
 • Beleidsmedewerkers
 • Risk managers
 • Compliance officers
 • Security officers
 • Advocaten
 • Functionarissen gegevensbescherming
 • (Chief) Privacy officers

Wat levert de opleiding je op?
Aan het eind van de opleiding ben je in staat om als volledig zelfstandig Data Protection Officer te functioneren.
Je kunt onder andere:
• Gegevensverwerkingen in kaart brengen;
• Beoordelen welke privacy risico’s verwerkingen met zich meebrengen;
• De legitimiteit van verwerkingen toetsen;
• Een privacy programma vormgeven;
• Een privacy beleid opstellen;
• Zelfstandig Data Protection Impact Assessments (DPIA’s) uitvoeren en begeleiden;
• Producten en diensten helpen ontwikkelen volgens het principe van Privacy by Design.

Wat maakt deze opleiding uniek?

1. Leer van de experts
Considerati is het toonaangevende kantoor op het gebied van privacy advies en winnaar van de IAPP Privacy Innovation Award.

2. Interactiviteit en het zelf ontwikkelen van vaardigheden

De opleiding biedt een hoge mate van interactiviteit in de vorm van exploratief leren, het (klassikaal) behandelen van casus, het doen van DPIA’s en het analyseren juridische documenten.

3. Modulair van opbouw, geïntegreerd als geheel
De Considerati AVG / DPO opleiding is een modulair opgebouwde opleiding. Je kunt kiezen voor de volledige opleiding met alle verdiepingsmodules. Maar Je kunt er ook voor kiezen om delen van de opleiding te volgen.

4. Samengesteld door échte privacy experts en onderwijskundigen
De Considerati AVG / DPO opleiding is samengesteld door echte privacy experts op basis van de laatste onderwijskundige inzichten.

5. Rijke en gestructureerde digitale leeromgeving
Je krijgt toegang tot een rijke digitale leeromgeving met uitgebreide toelichting per onderwerp, relevante jurisprudentie, uitspraken en literatuur.

Stel zelf uw ideale privacy opleiding samen!

De opleiding kent een unieke, modulaire opbouw waarbij je zelf jouw programma kunt samenstellen. De opleiding bestaat uit drie hoofdblokken die elk meerdere modules omvatten. Alle modules volgen? Alleen het praktische blok? Of zelfs één module? Het kan allemaal!

 

DPO modules

Prijzen

Maestroprijs: Partnerprijs:
Volledige opleiding : €5.805,- Volledige opleiding : €5.369,-
Module 1 & 2: €1.350,-. Module 1 & 2: €1.248,-.
Module 3, 4 & 5: €2.025,- Module 3, 4 & 5: €1.873,-
Module 1 t/m 5: €3.375,- Module 1 t/m 5: €3.121,
Losse modules 1 t/m 5 : €750,- Losse modules 1 t/m 5 : €693,-
Losse Modules 6 t/m 10: €390,- Losse Modules 6 t/m 10: €360,-

 

DPO module 11 Actualiteitensessie

 • 1 dag
 • 9:30-17:15
Deze module is onderdeel van de opleiding Data Protection Officer en kan ook los worden gevolgd.

ITIL Practitioner

Inhoud van de training

U leert nu hoe ITIL praktisch en inzichtelijk te gebruiken na het ‘wat’ gehalte van ITIL-foundation. In deze training leert u met name het toepassen en begrijpen van de Continual Service Improvement richtlijnen binnen een organisatie context en het toepassen en begrijpen van de belangrijkste ITSM-concepten binnen Continual Service Improvement.

Daarnaast oefent u samen met uw medestudenten in het toepassen van ITSM-richtlijnen en het borgen van verbeterprogramma’s in de praktijk. Ook komt het implementeren van metingen en metrics binnen het Continual Service Improvement proces ruimschoots aan bod.

U leert hoe effectief kunnen communiceren ter ondersteuning van het Continual Service Improvement proces en het organiseren van een goed change management ter ondersteuning van het Continual Service Improvement proces.

Het ITIL Practitioner certificaat geeft u 3 ITIL Expert credits.

Doelgroep

IT-professionals die na het behalen van de ITIL Foundation certificering willen leren hoe ITIL toe te passen in de praktijk.

Doorloop

3 dagen.

Voorkennis en niveau

Een geldig ITIL Foundation certificaat, MBO.

afnemen van sollicitatiegesprekken / selectiegesprekken

Een succesvol bedrijf begint bij het aannemen van de juiste mensen. Deze training heeft als doel handvatten te bieden om de juiste keuzes te maken tijdens de selectiegesprekken. Deelnemers leren o.a. hoe ze selectiegesprekken kunnen voorbereiden, gestructureerde gesprekken kunnen voeren en technieken beheersen om een waarheidsgetrouwe inschatting te maken of de kandidaat niet alleen geschikt is om de functie uit te voeren maar ook past binnen het team.

START OCHTEND 10.00 UUR:

In de ochtend ligt de nadruk op de voorbereiding van een gesprek, hoe je persoonlijkheid het gesprek beïnvloedt en met welke gesprekstechnieken je de kwaliteit van het gesprek verhoogt.

 • Introductie, voorstellen trainer(s)
 • Voorstellen deelnemers met een nulmeting
 • Doelen stellen voor de dag
 • Voorbereiding ten behoeve van een sollicitatiegesprek
 • Sollicitant op zijn of haar gemak stellen
 • Gesprekstechnieken zoals de STARR-interviewtechniek en LSD-methode
 • Verloop van een gesprek: verleden, heden en toekomst
 • De sollicitant, ongeacht de uitkomst, een ambassadeur van de organisatie maken.

START MIDDAG 14.00 UUR

In het tweede gedeelte van de training gaan we gelijk aan de slag met rollenspellen. Het gesprek wordt op video opgenomen zodat je hiervan kan leren, je krijgt directe feedback van je medecursisten en de trainer(s). We gaan verder aan de slag met:

 • Omgang met zenuwachtige kandidaten
 • Creëren van een tweezijdig gesprek en geen verhoor
 • Het vermijden van sociaal gewenste antwoorden

Wat levert deze training de deelnemers op:

 • Structuur in het sollicitatieproces
 • Objectiever de verschillende sollicitanten kunnen vergelijken
 • Weten hoe voor te bereiden
 • Sneller tot de kern van het gesprek te komen
 • Tips & tricks
 • Inzicht in valkuilen waar je niet in hoeft te stappen
 • Oefening met directe feedback

Smart City – 10 Daagse Opleiding

Wat is een Smart City?

Smart Cities zijn een nieuwe trend. Steden in Nederland en de rest van de wereld hebben grote belangstelling voor dit nieuwe concept. Die belangstelling is terecht, want het concept houdt een grote belofte in.

Tijdens deze module gaan we in op de volgende vragen:
 • Waar komt het begrip “Smart City” vandaan?
 • Wat is de definitie die er in Nederland en andere delen van de wereld aan wordt gegeven?
 • Wat is het verschil tussen de Digitale Overheid en een Smart City?
 • Welke maatschappelijke doelen worden nagestreefd met een Smart City?
 • Wat is de rol van nieuwe technologie bij Smart Cities?
 • Wat zijn de up- en de downsides van een Smart City?
 • Wat is de huidige stand van zaken in Nederland, Europa en de rest van de wereld?
Werkwijze:
 • Inleiding, ondersteund met videomateriaal
 • Oefeningen ter verduidelijking van het begrip

Hoe bepaal je een strategie voor Smart City?

Een stad wordt niet vanzelf een Smart City. Daar is een strategie bij nodig. Deze strategie geeft antwoord op de vraag wat voor een soort slimme stad men wil zijn en hoe men dat bereikt.  Ook draagt een strategie sterk bij aan de bewustwording van het belang van een Smart City.

Tijdens deze module gaan we in op de volgende vragen:

 • Waarom moet je een strategie voor Smart City hebben?
 • Wat houdt zo’n strategie in?
 • Wat houdt de nationale strategie NL voor Smart Cities in?
 • Met welke andere ontwikkelingen moet je rekening houden?
 • Hoe maak je de Smart City strategie en wie betrek je erbij?
 • Hoe zorg je ervoor dat de strategie ook opvolging krijgt?

Werkwijze:

 • Inleiding, ondersteund met videomateriaal en voorbeeld Smart City-stratgieëen
 • Bespreking document Nationale Smart City Strategie NL
 • Zelf-assessment ter bepaling van uitgangssituatie eigen stad

Hoe zet je een Smart City programma op?

Steden die een Smart City willen worden hebben een programma nodig, om invulling te geven aan hun Smart City strategie. De strategie verwoordt de richting en de doelen van de Smart City, het programma maakt de concrete realisatie hiervan duidelijk.  Het programma moet de juiste mix bevatten van de factoren die bijdragen aan het succes van een Smart City.

Tijdens deze module gaan we in op de volgende vragen:

 • Wat is de rol van een programma voor Smart City?
 • Welke elementen horen er thuis in een Smart City programma?
 • Hoe kan een programma er concreet uitzien?
 • Hoe richt je het proces in om te komen tot een programma?
 • Hoe ziet het proces eruit om uitvoering te geven aan het programma?

Werkwijze:

 • Inleiding, ondersteund met videomateriaal
 • Uitleg over de BSI- standaard voor de opzet van een Smart City programma
 • Oefening om een eigen programma in concept op te stellen

Wat is de rol van data en ondersteunende techniek?

Data vormen de grondstof voor de Smart City. Niet voor niks wordt een Smart City ook wel een “Datapolis” genoemd. Deze data ondergaan een hele levensloop: ze worden gemaakt, vervoerd, opgeslagen, bewerkt en gebruikt. Moderne digitale technologie speelt daarbij een grote rol.  Die techniek ontwikkelt zich heel snel en biedt steeds meer nieuwe mogelijkheden.

Tijdens deze module gaan we in op de volgende vragen:

 • Wat zijn data?
 • Wat betekenen de 5 V’s van Big Data?
 • Hoe ziet de levensloop van data in de Smart City eruit?
 • Wat betekent datagestuurd werken?
 • Wat zijn de technologieën achter de Smart City?
 • Hoe werken deze technologieën globaal?
 • Wat is er nodig om deze technologieën te implementeren?

Werkwijze:

 • Inleiding over de rol van Big Data, Open Data, Linked Data
 • Toelichting op enkele praktijkvoorbeelden
 • Het leverancierslandschap
 • Interactie om te bepalen welke aspecten relevant zijn voor de deelnemer(s)

Hoe zet je een Smart City experiment op?

De Smart City aanpak gaat dwars door bestaande systemen en organisaties heen. Smart City experimenten zijn belangrijk om zowel de sociale als technische impact te leren kennen. Klein beginnen in een 1-op-1 testomgeving met de beoogde partners geeft het benodigde inzicht alvorens op te schalen.

Tijdens deze module gaan we in op de volgende vragen:

 • Waarom is een Smart City experiment belangrijk?
 • Wat is een living lab?
 • Welke rol neem je in het experiment, organisator of deelnemer?
 • Hoe formuleer je de doelen van het experiment?
 • Hoe financier je het experiment?
 • Hoe communiceer je over het experiment met de omgeving?
 • Hoe verlaag je de risico’s met een experiment?

Werkwijze:

 • Inleiding, ondersteund met videomateriaal
 • Casus behandeling ter verduidelijking van het experiment

Hoe structureer je de Smart City aanpak?

De Smart City is net zo complex als de stad zoals we die nu al kennen en voegt daar digitalisering als een nieuwe dimensie aan toe. De digitalisering verbindt de bestaande structuren waardoor er een nieuwe dynamiek ontstaat. In deze module gaan we in op het structureren van de aanpak en het duiden van de belanghebbenden.

Tijdens deze module gaan we in op de volgende vragen:

 • Welke domeinen zijn te onderscheiden?
 • Hoe onderken je de dynamiek en complexiteit van ieder domein afzonderlijk?
 • Op welke systemen in de stad sluiten we aan?
 • In welke volgorde transformeer je de stad tot een Smart City?
 • Hoe betrek je bedrijven, burgers en onderwijs?
 • Welke positie neem je als gemeente in?
 • Wat zijn de do’s en dont’s bij een implementatie?
 • Wat valt te leren van concrete cases op het gebied van energie, watermanagement, verlichting en vervoer?

Werkwijze:

 • Inleiding
 • Praktijk case
 • Behandeling van een casus ter verduidelijking

Hoe financier je de Smart City?

Smart City oplossingen zijn vaak nieuwe oplossingen voor bestaande problemen. Er kunnen andere afdelingen en wethouders bij betrokken zijn. Uitkomsten zijn daarbij vaak ongewis. Smart City oplossingen vergen een hernieuwde kijk op de manier van financiering en inkoop.

Tijdens deze module gaan we in op de volgende vragen:

 • Wie is de opdrachtgever?
 • Waar haal je het budget vandaan?
 • Hoe formuleer je de waarde van een Smart City oplossing?
 • Hoe maak je een business case?
 • Hoe ga je om met de onzekerheden van de technologie?
 • Welke inkoopmogelijkheden zijn er?

Werkwijze:

 • Inleiding
 • Praktijk case
 • Behandeling van een casus ter verduidelijking

Ethiek en privacy

Het concept van een Smart City roept emotie op. Mensen zien de inzet van nieuwe technologie niet altijd als iets positiefs. Steeds vaker is men kritisch, omdat de technologie raakt aan hele fundamentele menselijke waarden.

Tijdens deze module gaan we in op de volgende vragen:

 • Welke twee gezichten van normen en waarden kent de Smart City?
 • Wat zijn de ethische discussies waar men zich op moet voorbereiden?
 • Wat zijn voorbeelden van concrete incidenten die zich al hebben voorgedaan binnen een Smart City?
 • Wat is de rol van privacy binnen het concept van Smart City?
 • Hoe kan de gemeente privacy beschermen binnen de Smart City?
 • Wat kan een gemeente doen om de ethische discussie te adresseren?

Werkwijze:

 • Inleiding, ondersteund met videomateriaal
 • Bespreking van recente rapporten en adviezen van de WRR en Rathenau
 • Oefening om een eigen ethisch impact assessment uit te voeren.

Interoperabiliteit en standaardisatie

Er bestaan vele vragen over de Smart City als infrastructuur, als platform. Er wordt verondersteld dat de techniek ook voorziet in een kant en klaar stedelijk besturingssysteem. De realiteit staat daar ver van af.
Toch is samenwerking tussen alle digitale onderdelen van de stad van belang. Er zullen minimale afspraken moeten gelden over standaarden, manieren van uitwisseling van informatie, het gebruik maken van elkaars functionaliteit, enz.
Inmiddels bestaan er vele ‘platforms’ en afspraken over manieren van samenwerking.

Tijdens deze module gaan we in op de volgende vragen:

 • Wat is interoperabiliteit?
 • Waarom is interoperabiliteit belangrijk voor een Smart City?
 • Wat is het belang van open standaarden?
 • Hoe ziet het landschap van standaarden eruit?
 • Hoe kun je zorgen dat jouw systemen open worden?
 • Hoe ga je om met leveranciers?
 • Wie coördineert in Nederland de standaardisatie?
 • Hoe blijf je op de hoogte?

Werkwijze:

 • Inleiding, ondersteund met referentiemateriaal
 • Bespreking van veel gebruikte standaarden en afspraken
 • Behandeling van voorbeelden uit de praktijk

De organisatie van de toekomst

Een Smart City vraagt ook om een Smart Government. De gemeentelijke organisatie zal namelijk moeten veranderen om haar rol te kunnen spelen binnen de Smart City. Deze transformatie is ingrijpend en raakt alle functies van de gemeente.

Tijdens deze module gaan we in op de volgende vragen:

 • Wat betekent een Smart City voor de rol van de gemeente?
 • Wat zijn de gevolgen voor de organisatie van de gemeente?
  • Voor besturing en beleid?
  • Voor bedrijfsvoering?
  • Voor HR-management?
  • Voor ICT-management?
  • Voor inkoop?
 • Hoe kunnen organisaties vorm geven aan deze transformatie?
 • Wat zijn daarbij noodzakelijke randvoorwaarden?

Werkwijze:

 • Inleiding, ondersteund met videomateriaal
 • Bespreking van cases van digitale transformatie
 • Oefening om een eigen transformatie programma te beschrijven

Smart City – 2 Daagse Samenvatting – De Essenties

2 daagse samenvatting – de essenties

Alle modules van de Smart City Academie komen aan de orde gedurende 2 intensieve dagen.

Hierbij wordt van elk van de 10 modules uit de 10-daagse opleiding de essentie behandeld. De belangrijkste elementen krijgen daarmee op hoofdlijnen de aandacht.

In deze opzet is er minder tijd om specifieke voorbeelden uit te werken, maar uiteraard is er gelegenheid tot interactie.

 

Klik hier voor de training met uitleg van alle modules.

Smart Salon – avondsessie voor bestuurders en managers

In een informele setting passeren de bestuurlijke do’s en don’ts de revue, met ruimte voor elkaars vragen en ervaringen.

Op basis van een korte inventarisatie van de deelnemers wordt een gerichte keuze gemaakt uit het beschikbare materiaal van de Smart City Academie.

De thema’s uit het curriculum komen aan de orde, waarbij de interactie en discussie prioriteit krijgen.

Deze vorm is uitermate geschikt om op een snelle wijze geïntroduceerd te worden in de actuele Smart City thema’s. Als toets of validatie van lopende en komende programma’s in de gemeente.

Te beschouwen als instrument om bruggen te bouwen – verbinding te maken tussen de politieke, bestuurlijke en zakelijke uitdagingen de werkelijkheid in de uitvoering.

Begeleiding carrière, pad naar Data Professional – DataConnected door Jaap de Roos

Wil je een carrière switch maken of weet je niet precies op welke wijze je een volgende stap kan maken in je carrière als BI- c.q. Big Data of Data Science Specialist dan is een coaching traject een prima oplossing.

Onze ervaring leert dat een combinatie van opleiding en werk met veel raakvlakken binnen het vakgebied de meeste progressie geven.

Een van de oprichters van DataConnected heeft de afgelopen jaren een groot aantal specialisten geholpen met een adequate invulling van hun carrière traject en is ook voor u beschikbaar om u te begeleiden bij deze stap.

Stappenplan:

 • Vaststellen journey to Data (korte schets van je carrière aankomende 36 maanden);
 • Vervaardigen POP
 • Huidige werkomgeving en relatienetwerk uitwisselen en actieplan om opdracht/ Stageplek of nieuwe functie te verwerven, indien je huidige opdracht/ functie geen genoeg ruimte geeft tot ontwikkeling. Hierbij is zowel je eigen relatienetwerk alsmede het netwerk van DataConnected onderdeel van de actie.
 • Herschrijven CV met juiste opdracht- c.q. rol-accenten
 • 6 * 1,5 uur coaching / councelling vakgebied en persoonlijke ontwikkeling per maand

Intuïtief Coachen – Vrank en vrij door Frank de Laat en collega’s

Intuïtief Coaching voor individuele Volwassenen (Specialisten) en Leiders.

De vorm van coachen die wij toepassen is intuïtief van karakter, waarbij wij gebruik maken van intuïtieve kwaliteiten en invoelendheid (empathische eigenschappen). Onder begeleiding ga je op ontdekkingstocht: op zoek naar jouw thema’s, waarbij je jouw hoofd gebruikt en tegelijk jouw lichaam als informatiebron leert kennen.

Doelen worden weer helder en je genereert energie waarmee je relevante stappen kunt zetten. We maken een menselijke ‘van hart tot hart’ verbinding, en helpen je bij essentiële vraagstukken over jouw leven en werk.

Deze aanpak is geschikt voor bedrijven, ondernemers/mensen die tegen een burn-out aanzitten en alle individuele volwassenen die zelf een stap verder willen komen of richting zoeken in hun carrière.

Mensgericht leiderschap.

Wij zijn ervan overtuigd dat het leiden van een team geen ‘lijden’ moet worden. De mooiste uitdaging is het motiveren en enthousiasmeren van teams. Vrank & Vrij heeft jarenlange ervaring met het aansturen, bijsturen en veranderen van teams. Deze know how brengen we graag over op ondernemers, management teams en of individuele leiders. Dat doen we met mensgericht leiderschap, wat uitgaat van de normen en waarden van de mens, ofwel iedereen die betrokken is bij het arbeidsproces.

Het vormen van sterk teamwork zorgt relatief snel voor successen op alle niveaus, zowel organisatorisch als commercieel. Natuurlijk blijft het mensenwerk, maar de rol van de leider en/of manager is hierbij relevant.

De leider is vooral facilitator en motivator van het individu. Middels intuïtieve coaching brengt Vrank & Vrij het individu naar een ander, hoger niveau.

De ervaring leert dat deze wijze van coaching goede resultaten levert bij een individuele planning van gemiddeld 6 sessies van 2 tot 3 uur.

Vrank en Vrij is onderdeel van een netwerkorganisatie met allen een intuïtieve aanpak en heeft landelijke dekking. Zij zijn allen Nobco- gecertificeerd en onderschrijven haar ethische gedragscode & klachtenregeling.

Product Owner voor Non-IT

De Product Owner is de vertegenwoordiger van de klant in een scrumteam. Het is een geheel nieuwe rol die van cruciaal belang is voor een goed functionerend scrumteam. In de Scrum Product Owner training leer je hoe je jouw klanten en stakeholders kunt verbazen met goed en snel resultaat uit jouw projecten. Het optimaliseren van het resultaat voor de klant is de belangrijkste taak van de Product Owner. Na het volgen van de Product Owner training ben jij volledig in staat om deze rol op professionele wijze te vervullen.

Resultaat na de tweedaagse Product Owner training
Na het volgen van de training:

 • Voel je je zeker in het uitvoeren van de Product Owner rol.
 • Beschik je over kennis die onmisbaar is om de rol van Product Owner goed uit te kunnen voeren.
 • Heb je de rol van Product Owner ervaren in praktijksimulaties.
 • Ben je direct van meerwaarde voor jouw eigen organisatie.
 • Ga je geïnspireerd naar huis dankzij de ervaring en praktijkvoorbeelden (in non-IT organisaties) van onze trainers.
 • Ben je voorbereid op het Scrum.org PSPO I examen.

Inhoud
De tweedaagse Product Owner training is als volgt opgebouwd.

Dag 1:

 • Wat is Agile? Dit onderdeel van de training dient als algemene introductie in de wereld van Agile werken. Zo worden Scrum en de rol van Product Owner gelijk in het grotere geheel geplaatst.
 • Het Scrum Framework. Voordat de verdieping in de rol van Product Owner wordt gezocht zal het Scrum Framework behandeld worden. Onze trainers hebben veel praktijkervaring waardoor de theorie met voorbeelden wordt aangevuld.
 • De rol van Product Owner. Een aanzienlijk deel van de eerste dag wordt besteed aan de rol van de Product Owner. Hierin worden o.a. de volgende vragen beantwoord: Wanneer ben je een goede Product Owner? Welke competenties horen daarbij? Hoe werk je samen met de Scrum Master? Wat zijn veel gemaakte fouten?
 • Het creëren van visie. Om met het scrumteam resultaten te behalen waar klanten en andere stakeholders blij van worden is visie nodig. Visie is jouw verantwoordelijkheid als Product Owner.
 • Game. Omdat veel mensen het beste leren door te doen, starten we op de eerste dag een game waarin de theorie wordt toegepast in de praktijk.

Dag 2:

 • De Product Backlog. In Scrum heb je geen dikke projectplannen meer. Het belangrijkste document dat door de Product Owner wordt bijgehouden is de Product Backlog. Wat is een Product Backlog precies? Hoe stel je er een op? Hoe stel je de juiste prioriteiten?
 • Vervolg van de Game. Tijdens de eerste dag is de Product Owner game gestart en daar ga je op dag twee mee verder.
 • Het plannen van releases. Vroeger leverde je in één keer je hele project aan het einde op. In een scrumproject wil je een project liever in kleinere stukken opleveren.  Hierdoor is er meer feedback van klanten mogelijk tijdens de periode dat het project loopt. Het plannen van deze “releases” is een belangrijke taak van de Product Owner.
 • Oefenexamen. We zullen oefenen met examenvragen van Scrum.org om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op het examen. Het behalen van een officieel certificaat via Scrum.org is optioneel. Zie de tab “Certificering” voor meer informatie.

SEO in WordPress

Vergroot je vindbaarheid in Google

‘Ik wil beter gevonden worden in Google!’

Tijdens deze 1 daagse workshop leer je hoe zoekmachines werken. Je leert welke stappen je moet inzetten om tot een goede SEO aanpak te komen. Ook leer je hoe je sneller groen licht krijgt van Google door het gebruik van slimme SEO titles en metadata descriptions die je zelf in je WordPress website kunt verwerken, monitoren en optimaliseren. Na deze dag weet je wat je zelf kunt doen om hoger in Google te komen.

Neem je laptop mee!

PROGRAMMA

1. Inleiding
2. Theorie

 • Wat is SEO?
 • Hoe werkt Google
 • Waarom is SEO belangrijk in je online marketing aanpak?

3. SEO, hoe pak je dat nou aan?

 • SEO strategie en aanpak
 • Zoekwoorden bepalen
 • Concurrentie analyse
 • Welke tools zijn er en hoe gebruik je ze?
 • Content (planning en creatie)

4. Praktijk
We bouwen samen een landingspagina voor jouw website.
En bespreken oa:

 • hoe je de Yoast  SEO plugin kunt gebruiken
 • hoe je je website technisch in orde kunt makenmaken
 • hoe je Social Media kunt koppelen

Scrum met Jira

Scrum is een bekende methodiek voor het ontwikkelen van software. Hierbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van tools ter ondersteuning van de scrum processen. JIRA is een tool die veel in bedrijven gebruikt wordt. Het heeft zich specifiek ontwikkeld als een tool ter ondersteuning van het Agile software ontwikkelingsproces. De mogelijkheden in JIRA zijn eindeloos. Deze training gaat in hoe je de tool JIRA zo optimaal mogelijk kan inzetten binnen jouw eigen organisatie. Deze training is zeer praktisch en het is de bedoeling om zelf aan de slag te gaan met de JIRA software. Aan de hand van een praktische case wordt langs alle aspecten van het scrum proces gelopen en wordt gekeken en gevoeld hoe JIRA dat proces kan ondersteunen. Er is tijdens de workshop voldoende ruimte om vragen te stellen en zelf te experimenteren met JIRA.  Na deze training ben je in staat om zelf een JIRA project te beheren.

Opzet

Tijdens deze workshop wordt de basiskennis van JIRA geleerd, met de focus op scrum en hoe je als bedrijf agile projecten kan beheren in JIRA. In de trainingen wordt naar JIRA gekeken vanuit de rol als product owner, scrum master en ontwikkel team. Onderwerpen zoals een algemeen overzicht van scrum, maar ook het creëren en configureren van een scrum board, management van de backlog, het plannen en onderhouden van een sprint passeren de review. Afsluitend wordt ingegaan op dashboard en de rapportagemogelijkheden van JIRA.

Cursusmateriaal

U ontvangt een cursusmap met uitgebreide informatie en een beperkte handleiding.

Programma

De trainingsdagen lopen van 9.00 tot 17.00 uur, inclusief pauze.
In deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Bekend raken met de administratieve elementen van JIRA
 • Bekend raken met scrum projecten in JIRA
 • Begrip krijgen van hoe je Agile Boards kan maken, de backlog kan managen en het werken met sprints en rapporten
 • Leren hoe je antwoord kan vinden op algemene- of minder algemene vragen
 • JIRA je kan ondersteunen in jouw eigen ontwikkelomgeving en bedrijf

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor ontwikkelaars, agile coaches, scrum masters, teamleiders, projectmanagers en product owners. Maar ook voor iedereen die JIRA software gebruikt om zijn Agile ontwikkelingen te managen.

 

 

Selenium Advanced

Selenium WebDriver is niet meer weg te denken in de wereld van tools die worden ingezet voor het opzetten en uitvoeren van geautomatiseerde tests voor webapplicaties. Waar veel implementaties echter op stuklopen zodra de testsuites groter en complexer worden, is de herbruikbaarheid en onderhoudbaarheid van de geautomatiseerde tests. De advanced training ‘Webapplicaties testen met Selenium WebDriver’ biedt deelnemers handvatten om complexe Selenium-implementaties succesvol te kunnen volbrengen.

Deze advanced training is het vervolg op de essentials training ‘Testen van webapplicaties met Selenium WebDriver’. Het zwaartepunt van de advanced training ligt op het implementeren van design patterns.

Opzet

Een groot deel van de training bestaat uit praktijkopdrachten, waarbij we aan de hand van een aantal opdrachten een goed onderhoudbaar framework neer gaan zetten.

Tijdens de training worden hand-outs en oefeningen uitgereikt.

De training is interactief van opzet met veel ruimte voor het stellen van vragen en het inbrengen van voorbeelden uit de eigen praktijk.

Deelnemers nemen een eigen laptop mee.

Doelstelling

Na afloop van deze training ben je in staat om een eenvoudig onderhoudbaar framework neer te zetten.

Programma

De trainingsdagen lopen van 9.00 tot 17.00 uur, inclusief pauze.

Onderwerpen die tijdens de training aan bod komen:

 • Hoe krijg je vertrouwen in je automatische tests?
 • Matchers;
 • Omgaan met asynchrone functionaliteit;
 • Speciale WebDriver acties;
 • Implementeren van het Page Object Model;
 • Implementeren van data-driven tests;
 • Gebruik maken van (complexe) data-objecten;
 • Integratie van WebDriver-tests in een CI/CD-straat en de risico’s en afwegingen die daarbij horen;
 • Selenium Grid.

Doelgroep

Kennis van en praktijkervaring met Selenium WebDriver. De essentials training ‘Testen van webapplicaties met Selenium WebDriver’ biedt de nodige voorkennis om de advanced training te kunnen volgen.

Selenium Essentials

Selenium WebDriver is niet meer weg te denken in de wereld van tools die kunnen worden ingezet voor het opzetten en uitvoeren van geautomatiseerde tests voor webapplicaties. Maar hoe zet je nu zelf een goed gestructureerde en onderhoudbare testsuite op met Selenium? Om je hiermee op weg te helpen bieden we de essentials training ‘Webapplicaties testen met Selenium WebDriver’ aan.

We kijken welke mogelijkheden de Selenium API allemaal biedt en hoe je die kunt inzetten om effectieve, goed onderhoudbare geautomatiseerde tests voor webapplicaties op te zetten.

Opzet

Aan de hand van praktijkvoorbeelden licht onze docent de theorie toe. Tijdens de training worden hand-outs en oefeningen uitgereikt.

De training is interactief van opzet met veel ruimte voor het stellen van vragen en het inbrengen van voorbeelden uit de eigen praktijk.

Deelnemers nemen een eigen laptop mee.

Doelstelling

Aan het einde van de training heb je een goed beeld van de mogelijkheden die Selenium biedt voor het automatiseren van tests op webapplicaties. Je weet welke tests je wel en niet zou moeten automatiseren met deze tool en de voorbeelden die je hebt gekregen kun je direct gebruiken in je dagelijkse werkzaamheden.

Programma

De trainingsdagen lopen van 9.00 tot 17.00 uur, inclusief pauze. Onderwerpen die tijdens de training aan bod komen:

 • Wat is geautomatiseerd testen?
 • Welke soorten geautomatiseerde tests zijn er allemaal?
 • Wat is Selenium WebDriver?
 • Voor welke soorten tests zet je WebDriver wel in en voor welke niet?
 • Welke opties zijn er voor het herkennen van objecten met Selenium?
 • Het schrijven van een eerste test en deze uitvoeren;
 • Het opzetten van een gestructureerde testsuite;
 • Mogelijkheden van de Selenium API;
 • Goede gewoonten voor leesbare en onderhoudbare tests;
 • Testen op verschillende browsers en platformen met de bijbehorende uitdagingen;
 • Integratie van Selenium met JUnit en TestNG.

Doelgroep

Enige kennis van ontwikkel- en testprocessen en basiskennis van de principes van testautomatisering is handig, maar niet persé noodzakelijk. Daarnaast is het handig om enige kennis van en ervaring met object-georiënteerd programmeren te hebben.

 

Java voor Testers

Met de adoptie van ‘Agile werken’ is testautomatisering een ‘onmisbaar’ hulpmiddel binnen het software ontwikkelproces. Ontwikkelaars, testers en designers werken steeds nauwer samen en moeten elkaar kunnen begrijpen. Daarbij wordt er van de tester steeds meer technische kennis verwacht. Testers gebruiken Java anders dan programmeurs. De meeste Java boeken beginnen met een ‘main’ class en laten zien hoe deze code is te compileren en hoe het schrijven van eenvoudige applicaties op de command line werkt, om vervolgens richting GUI applicaties te gaan. Testers zullen voornamelijk werken met een IDE en zich bezighouden met het schrijven en uitvoeren van kleine checks.

Opzet

De cursus is interactief van opzet en bevat naast een stuk theorie ook hands-on oefening. De cursus is opgezet rond een vast programma, maar er zal ingespeeld worden op de behoefte van de groep.

Tijdens de cursus maakt de deelnemer kennis met de (algemene) facetten van Java programmeren om nog beter te kunnen functioneren in een Scrum Team als niet-ontwikkelaar in een team met Java developers.

Doelstellingen

De cursus gaat in op de basisprincipes van Java en als deelnemer leer je onder meer om bestaande Java code te lezen en te begrijpen. Daarnaast leer je om eenvoudige Unit-testen te schrijven met behulp van “jUnit”. Deze cursus heeft niet tot doel om op te leiden tot programmeur.

Dagdeel 1: Software engineering en Java fundamenten

 • Waarom Java?
 • Proces: ontwerp, bouw, build, test, review, deploy;
 • IDE’s: Eclipse, NetBeans, IntelliJ;
 • De main() functie;
 • Functies: schrijven en aanroepen;
 • Data: parameters, variabelen en literals, standaard data types, arrays;
 • Expressies en operatoren; Naamgeving;
 • Flow control: if, for, while, do, switch, try

Dagdeel 2: Class en object

 • Object oriëntatie: afscherming en overerving;
 • Java class, interface en object;
 • Polymorfisme en overloading (@Override);
 • Constructors; De object class;
 • Modifiers: public / protected / private / geen, final / abstract, static;
 • Build tools: Maven, Ant;
 • CI tools: Jenkins; Sonar;
 • Command line en classpath.

Dagdeel 3: Extra vaardigheden

 • Packages;
 • Unit test;
 • Instanceof vermijden met OO;
 • TDD cycle: test first (red, green, refactor);
 • Software engineering: naamgeving, grootte, indentatie, haakjes;
 • Documenteren: commentaar, annotaties;
 • Excepties: checked, unchecked, eigen;
 • Threads en synchronisatie.

Dagdeel 4: Praktisch

 • Java Collections;
 • Database (JDBC);
 • Veel gebruikte Java libraries;
 • Selenium (WebDriver) voor het testen van web applicaties;
 • FitNesse;
 • Cucumber;
 • Resources: boeken, tutorials, tools.

 

Cursus/materiaal

De deelnemer dient te beschikken over een laptop met local admin rechten (Windows / Mac OSX).

Doelgroep

Testers die basiskennis willen verkrijgen voor het schrijven van ‘testautomatisering’ code in Java.

Naast ervaring als tester, praktijkervaring en inzicht hebben in systeemontwikkeling.

 

Intake vaardigheden

De intake vaardigheden wordt gegeven in 2 dagdelen.

Start ochtend 10.00 uur:

In de ochtend ligt de nadruk op gevoel, persoonlijkheid, jezelf voorstellen, aansluiting zoeken en vinden. We geven theorie over gesprekstechnieken en opbouw van een gesprek, onderwerpen die vaak in een gesprek aan bod komen

 • Introductie, voorstellen trainer(s)
 • Voorstellen deelnemers met een nulmeting
 • Doelen stellen voor de dag
 • Voorbereiding ten behoeve van een intake
 • Jezelf voorstellen
 • Het belang van Social Media (Facebook & LinkedIn)
 • Persoonlijkheid laten zien
 • Gesprekstechnieken, verbaal en non verbaal
 • Verloop van een gesprek: verleden, heden en toekomst

Start middag 14.00 uur

In het tweede gedeelte van de training gaan we gelijk aan de slag met rollenspellen. Het gesprek wordt op video opgenomen zodat je hiervan kan leren, je krijgt directe feedback van je medecursisten en de trainer(s). We gaan verder aan de slag met:

 • Omgang met lastige vragen, stiltes, zenuwen
 • Benoem wat jij wilt benoemen
 • Durf te vragen
 • Wees geïnteresseerd
 • Maak het een gesprek
 • Hoe kom ik overtuigend over
 • Hoe zorg ik ervoor dat ik kansen zie in een gesprek
 • De elevator pitch, aan de slag met!
 • Eindsprint, hoe sluit ik een gesprek goed af

 

Wat levert deze training de deelnemers op:

 • Zelfvertrouwen
 • Weten hoe voor te bereiden
 • Tips & tricks
 • Inzicht in valkuilen waar je niet in hoeft te stappen
 • Oefening met directe feedback

Archimate® 3 Practitioner

Archimate® bestaat – net als TOGAF® – uit 2 levels. Het eerste level, Archimate® level 1 (Archimate® Foundation), geeft inzicht in de basisconcepten van Archimate®. Het tweede level, Archimate Practitioner, geeft een verdieping van het foundation niveau en inzicht in meer complexe modelleervraagstukken.

ArchiMate® is een open en onafhankelijke beschrijvingstaal voor enterprise-architecturen. De taal wordt ondersteund door diverse modelleerhulpmiddelen voor IT-architectuur van verschillende leveranciers. De taal is gebaseerd op IEEE-standaard 1471. Sinds 2008 wordt ArchiMate® als open standaard ondersteund en beheerd door The Open Group. ArchiMate® bestaat uit een algemene taal voor het beschrijven van het ontwikkelen, onderhouden en operationaliseren van bedrijfsprocessen, organisatiestructuren, informatiestromen, IT-systemen en technische infrastructuren. Door het vastleggen in een standaardtaal wordt het mogelijk op een eenduidige manier te communiceren over het ontwerp en de toetsing daarvan. Ook maakt de vastlegging het mogelijk verschillende versies van een architectuur te beheren.

Archimate® 3 Training
De Archimate Practitioner ® 3 Training: van de IT Management Group zijn geaccrediteerd door de The Open Group en gebaseerd op de ArchiMate® 3.0 Specification van The Open Group.

Uw profiel
Bent u werkzaam als business architect, enterprise architect of IT architect? Of werkt u als IT consultant en wilt u ArchiMate® gaan toepassen in uw werk? Of is certificering in ArchiMate® voor uw werk van belang? Dan is de ArchiMate® 3 Training: Practitioner wat u zoekt. Na succesvolle voltooiing van het examen kunt u als ArchiMate Certified Professional registreren bij The Open Group.

Professioneel en praktijkgericht
De onderdelen die worden behandeld tijdens de ArchiMate® 3 Training: Practitioner komen grotendeels overeen met de ArchiMate® 3 Training: Foundation, echter met meer diepgang. Het betreft de onderwerpen:

• Language Structure
• Generic Metamodel
• Relationships
• Motivation Modeling
• Strategy Modeling
• Business Layer
• Application Layer
• Technology Layer
• Physical Elements
• Cross-Layer Modeling
• Implementation and Migration
• Addressing Stakeholder Concerns with Viewpoints and Views
• Language Customization Mechanisms

Tijdens de Archimate Practitioner ® 3 Training: wordt de theorie afgewisseld met praktijkoefeningen. De ArchiMate en TOGAF trainers van de IT Management Group zijn zelf werkzaam als Enterprise Architect. Naast de theorie kunt u dus vele voorbeelden uit de praktijk verwachten. U kunt zelf ook voorbeelden uit uw praktijk naar voren brengen. Tijdens de training wordt u voorbereid op het examen.

Om als ArchiMate® gecertificeerd architect bij The Open Group geregistreerd te worden, dient u succesvol de multiple choice examens af te leggen.

BYOD en digitaal
Om tijdens de Archimate Practitioner training direct aan de slag te kunnen gaan, wordt u verzocht een eigen laptop mee te brengen. Het materiaal dat bij deze training hoort, wordt digitaal geleverd.

Examen en voertaal
De voertaal van de training is Nederlands. Het examen wordt standaard afgenomen in het Engels. Het examen is (nog) niet beschikbaar in het Nederlands. Indien u het examen wilt afleggen, dan kunt u na afloop van de training een examenvoucher opvragen.

Archimate® 3 Foundation

Wat is Archimate?
ArchiMate® is een open en onafhankelijke beschrijvingstaal voor enterprise-architecturen. De taal wordt ondersteund door diverse modelleerhulpmiddelen voor IT-architectuur van verschillende leveranciers. De taal is gebaseerd op IEEE-standaard 1471. Sinds 2008 wordt ArchiMate® als open standaard ondersteund en beheerd door The Open Group. ArchiMate® bestaat uit een algemene taal voor het beschrijven van het ontwikkelen, onderhouden en operationaliseren van bedrijfsprocessen, organisatiestructuren, informatiestromen, IT-systemen en technische infrastructuren. Door het vastleggen in een standaardtaal wordt het mogelijk op een eenduidige manier te communiceren over het ontwerp en de toetsing daarvan. Ook maakt de vastlegging het mogelijk verschillende versies van een architectuur te beheren. Archimate® bestaat uit twee levels. Het eerste level, Archimate® level 1 (Archimate Foundation), geeft inzicht in de basisconcepten van Archimate®. Het tweede level, Archimate® Certified geeft een verdieping van het Foundation niveau en inzicht in meer complexe modelleer vraagstukken.

Archimate® 3 Training
De Archimate Foundation® 3 Training: van de IT Management Group zijn geaccrediteerd door de The Open Group en gebaseerd op de ArchiMate® 3.0 Specification van The Open Group.

Uw profiel
Bent u werkzaam als business architect, enterprise architect of IT architect? Of werkt u als IT consultant en wilt u ArchiMate® gaan toepassen in uw werk? Of is certificering in ArchiMate® voor uw werk van belang? Dan is de training Foundation in ArchiMate® wat u zoekt.

Professioneel en praktijkgericht
In de professionele en praktijkgerichte ArchiMate® 3 Training: Foundation komen de volgende onderwerpen aan bod:

• ArchiMate® 3 Certification Program
• Basic Concepts of ArchiMate
• Language Structure
• Generic Metamodel
• Relationships
• Motivation Modeling
• Strategy Modeling
• Business Layer
• Application Layer
• Technology Layer
• Physical Elements
• Cross-Layer Modeling
• Implementation and Migration
• Addressing Stakeholder Concerns with Viewpoints and Views

In de ArchiMate Foundation training wordt de theorie afgewisseld met oefeningen. De ArchiMate en TOGAF trainers van de IT Management Group zijn zelf werkzaam als Enterprise Architect. Naast de theorie kunt u voorbeelden uit de praktijk verwachten. U kunt zelf ook voorbeelden uit uw praktijk naar voren brengen. Tijdens de training wordt u voorbereid op het examen.

Om als ArchiMate gecertificeerd architect bij The Open Group geregistreerd te worden, dient u succesvol de multiple choice examens af te leggen.

BYOD en digitaal
Om tijdens de Archimate Foundation training direct aan de slag te kunnen gaan, wordt u verzocht een eigen laptop mee te brengen. Het materiaal dat bij deze training hoort, wordt digitaal geleverd.

Certificaat
Indien u na de training het examen met goed gevolg heeft afgelegd, ontvangt u het certificaat Archimate® Foundation.

Examen en voertaal
De voertaal van de training is Nederlands. Het examen wordt standaard afgenomen in het Engels. Het examen is (nog) niet beschikbaar in het Nederlands. Indien u het examen wilt afleggen, dan kunt u na afloop van de training een examenvoucher opvragen.

TOGAF® 9 Certified

The Open Group Architecture Framework, TOGAF, is een gedetailleerde methode met ondersteunende technieken voor het ontwikkelen van een Enterprise Architectuur. TOGAF beschrijft het proces van acceptatie, productie, gebruik en onderhoud van een Enterprise Architectuur. TOGAF® wordt wereldwijd gebruikt door een groot aantal architecten om een passende architectuur voor hun organisatie te ontwerpen. TOGAF™ versie 9 bestaat uit 2 levels. Het eerste level, TOGAF® level 1 (TOGAF® Foundation), geeft inzicht in de basisconcepten van TOGAF®. Het tweede level, TOGAF® level 2 (TOGAF® Certified) gaat een stap verder en is bedoeld voor architecten die zich volledig willen certificeren in TOGAF.

Uw profiel
Bent u werkzaam als business architect, enterprise architect of IT architect? Of werkt u als IT consultant en wilt u TOGAF® 9 gaan toepassen in uw werk? Of is certificering in TOGAF® voor uw werk van belang? Dan is de TOGAF® 9 Training: Certified wat u zoekt!

Professioneel en praktijkgericht
In deze professionele en praktijkgerichte TOGAF® 9 Training: Certified komen de volgende onderwerpen aan bod:

1. ADM Phases & Steps
2. Migratieplanning
3. Stakeholder Management
4. The Architecture Repository
5. Guidelines for Adapting the ADM
6. Architecture Content Framework
7. Implementation Support Techniques
8. TOGAF® Reference Models

Tijdens de TOGAF® 9 Training: Certified wordt u voorbereid op het examen. Om als TOGAF® 9.1 Certified architect bij The Open Group geregistreerd te worden, dient u succesvol een multiple choice examen af te leggen.

Certificaat
Indien u na de training het examen met goed gevolg heeft afgelegd, ontvangt u het certificaat TOGAF® 9.1 Certified.

Accreditatie The Open Group
De TOGAF® 9 trainingen van de IT Management Group zijn geaccrediteerd door de The Open Group.

Examen en voertaal
De voertaal van de training is Nederlands. Het examen wordt standaard afgenomen in het Engels. Het examen is (nog) niet beschikbaar in het Nederlands. Indien u het examen wilt afleggen, dan kunt u na afloop van de training een examenvoucher opvragen.

 

TOGAF® 9 Foundation

The Open Group Architecture Framework, TOGAF, is een gedetailleerde methode met ondersteunende technieken voor het ontwikkelen van een Enterprise Architectuur. TOGAF beschrijft het proces van acceptatie, productie, gebruik en onderhoud van een Enterprise Architectuur. TOGAF® wordt wereldwijd gebruikt door een groot aantal architecten om een passende architectuur voor hun organisatie te ontwerpen. TOGAF® versie 9 bestaat uit 2 levels. Het eerste level, TOGAF® level 1 (TOGAF® Foundation), geeft inzicht in de basisconcepten van TOGAF®.

Uw profiel
Bent u werkzaam als business architect, enterprise architect of IT architect? Of werkt u als IT consultant en wilt u TOGAF® 9 gaan toepassen in uw werk? Of is certificering in TOGAF® anderszins voor uw werk van belang? Dan is de TOGAF® 9 Training: Foundation wat u zoekt.

Professioneel en praktijkgericht
In deze professionele en praktijkgerichte TOGAF® 9 Training: Foundation komen de volgende onderwerpen aan bod:

1. Inleiding TOGAF®
2. Onderdelen TOGAF®
3. Het ADM-proces
4. Onderdelen ADM
5. Het Enterprise Continuüm
6. De Foundation Architecture
7. TOGAF® en ArchiMate®
8. TOGAF® en andere architectuurraamwerken
9. TOGAF® en toolsupport

Tijdens de TOGAF® 9 Training: Foundation wordt u voorbereid op het examen. Om als TOGAF® 9 level 1 gecertificeerd architect bij The Open Group geregistreerd te worden, dient u succesvol een multiple choice examen af te leggen.

TOGAF® versie 9.1 is uitgebracht in december 2011, en bevat een aantal correcties op TOGAF® versie 9. Certificeringen in TOGAF® 9 blijven geldig. Meer informatie en bijvoorbeeld artikelen over TOGAF® kunt u terugvinden op de website van The Open Group.

Accreditatie The Open Group
De TOGAF® 9 trainingen van de IT Management Group zijn geaccrediteerd door de The Open Group.

Voorkennis
Voor de TOGAF® 9 Training: Foundation is geen specifieke voorkennis vereist.

Examen en voertaal
De voertaal van de training is Nederlands. Het examen wordt standaard afgenomen in het Engels. Het examen is (nog) niet beschikbaar in het Nederlands. Indien u het examen wilt afleggen, dan kunt u na afloop van de training een examenvoucher opvragen.

CISSP Dagtraining

CISSP® Preparation Course

Bereid u in 10 weken voor op het internationale CISSP® examen

Volledig aangepast aan de laatste CISSP CBKv4 update

Inleiding

Tijdens deze geheel vernieuwde CISSP® Preparation Course wordt u opgeleid tot een breed onderlegde specialist op het gebied van informatiebeveiliging. Na afronding van de opleiding heeft u een gedegen kennis van de 8 CISSP-domeinen om deze in de praktijk te kunnen toepassen en bent u geheel voorbereid op het internationale CISSP-examen.

Er zijn op dit moment veel aanbieders die u voorbereiden op het CISSP-examen. Deze cursussen richten zich voornamelijk op het trainen voor het examen. Onze ervaring is dat het CISSP-examen niet onderschat moet worden. Enkel het trainen van examenvragen en stampen van sheets is niet voldoende om daadwerkelijk de stof te kunnen begrijpen en toepassen.
Deze volledig vernieuwde CISSP-opleiding onderscheidt zich – naast de focus op het behalen van het examen – door de aandacht voor het goed begrijpen en kunnen toepassen van de lesstof in de praktijk.

De CISSP-opleiding bestaat uit tien klassikale cursusdagen waarin de theorie wordt afgewisseld met praktijkcasussen en oefenvragen. Er wordt uitgebreid ingegaan op ieder domein, zodat u voldoende tijd heeft uzelf de stof eigen te maken. Op de laatste lesdag krijgt u een uitgebreid CISSP-proefexamen dat uiteraard ook nabesproken wordt. Er wordt specifiek aandacht gegeven aan de Nederlandse/Belgische situatie.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor cursisten die zich gaan bezighouden met informatiebeveiliging en over een gedegen basiskennis willen beschikken. Bijvoorbeeld:

 • Consultants information security
 • Security managers die zich op tactisch niveau in de organisatie bezighouden
 • Coördinators information security
 • IT-auditors

Voorkennis

Basiskennis van informatiebeveiliging wordt aangeraden. Beschikt u hier nog niet over, dan raden wij aan de Information Security Foundation opleiding te volgen voorafgaand aan deze opleiding. Twijfelt u over uw kennis? Wanneer u antwoord weet te geven op de vragen in het voorbeeldexamen beschikt u over voldoende voorkennis.

Daarnaast is het hebben van basiskennis over security & techniek wenselijk. De IT-Security Foundation cursus is speciaal ontwikkeld zodat u ook de juiste technische kennis verkrijgt. Ook deze kennis is te testen met behulp van het voorbeeldexamen.

 

Cursusmateriaal, examen, certificeringen

Het CISSP-examen wordt afgenomen door ISC2 en zit niet bij de opleiding inbegrepen. Het examen duurt zes uur en bestaat uit 250 Amerikaans / Engelse multiple-choicevragen. De kosten voor het examen bedragen rond de € 520,-.  Na succesvolle afronding van het CISSP-examen kunt u, indien u voldoende werkervaring heeft, uw CISSP titel bij ISC2 aanvragen.

Bij de cursus zit het volgende inbegrepen:

 • De officiële CBKv4 review manual
 • Aanvullend cursusmateriaal (cursusslides, oefenvragen)
 • Proefexamen
 • Catering

Bij de cursus zit NIET inbegrepen:

 • Het (Engelstalige) CISSP-examen.
  Deelnemers dienen zich hiervoor zelf aan te melden via het aanmeldformulier.

Big Data Foundation

Big Data zijn dataverzamelingen die in de regel niet met standaard databasemanagement systemen kunnen worden verwerkt of worden onderhouden. Big data is vaak ongestructureerd en van grote omvang. Big Data is tegenwoordig een populair begrip. Elke dag worden er grote hoeveelheden data geproduceerd van verschillende aard en oorsprong. Het juiste gebruik van Big Data kan grote voordelen voor een organisatie hebben. Volgens onderzoek van Gartner presteren bedrijven die big data gebruiken in hun besluitvormingsprocessen en bedrijfsvoering beter dan bedrijven die dat niet doen. Dit komt bijvoorbeeld doordat big data een bedrijf in staat stelt om financiële risico’s beter in te schatten, producten te verbeteren of nieuwe producten te ontwikkelen, afzetkansen in kaart te brengen, betere gepersonaliseerde aanbiedingen te doen, fraude (eerder) te ontdekken maar er zijn ook uitdagingen bijvoorbeeld op het gebied van privacy of de te gebruiken technologie en tools. Het is in ieder geval duidelijk dat het verzamelen, analyseren, verwerken en gebruiken van data en informatie de komende jaren alleen maar toe zal nemen.

De training Big Data Foundation is ontwikkeld om u te leren wat Big Data inhoudt en wat de mogelijkheden zijn van Big Data binnen organisaties. U krijgt inzicht in de basisbegrippen van Big Data, u maakt kennis met de belangrijkste bronnen van Big Data en leert over Data Mining. Tenslotte krijgt u direct toepasbaar inzicht in de twee meest populaire technieken in Big Data processing, te weten Hadoop en MongoDB.

De opleiding Big Data Foundation en het bijbehorende examen is gecertificeerd door het EXIN en de Cloud Credential Council (CCC).

Uw profiel
De Big Data Foundation training is geschikt voor iedereen die zich wil verdiepen in Big Data en meer specifiek voor projectmanagers, Business Intelligence managers en consultants, database specialisten, IT managers, business development managers, data analisten, business analisten, datawarehouse analisten, informatie architecten, marketing (technology) managers, marketing (intelligence) managers en innovatie managers.

Professioneel en praktijkgericht
In deze professionele en praktijkgerichte training Big Data Foundation komen de volgende onderwerpen aan bod:

Big Data Fundamentals 
– Big Data – History, Overview, and Characteristics
– Big Data Technologies – Overview
– Big Data Success Stories
– Big Data – Privacy and Ethics
– Big Data Projects

Big Data Sources 
– Enterprise Data Sources
– Social Media Data Sources
– Public Data Sources

Data Mining – Concepts and Tools
– Data Mining – Introduction
– Data Mining – Tools

Big Data Technologies – Hadoop 
– Hadoop Fundamentals
– Install and Configure
– MapReduce
– Data Processing with Hadoop

Big Data Technologies – MongoDB
– MongoDB Fundamentals
– Install and Configure
– Document Databases
– Data Modelling with Document Databases

 

 

Masterclass Service Level Agreements (SLA)

In de Masterclass Service Level Agreements leert u hoe u een professionele Service Level Agreement (SLA) kunt opstellen en beheren. Hiermee realiseert u de basis voor de afspraken tussen afnemer en aanbieder zodat er een optimale dienstverlening kan plaatsvinden.

Een SLA is een schriftelijke overeenkomst tussen een aanbieder en een afnemer van bepaalde diensten en/of producten. In een SLA staan, naast de beschrijving van de te leveren diensten, ook de rechten en de plichten van zowel de aanbieder als de afnemer ten aanzien van het overeengekomen kwaliteitsniveau (service level) van de te leveren diensten en/of producten (services).

Er wordt afgesproken wat de prestatie-indicatoren en kwaliteitseisen zijn van de te leveren dienst of product, om deze later te kunnen toetsen. In een SLA worden de rechten en plichten van beide partijen omschreven. Een SLA kan als afspraak bestaan tussen zowel externe als interne partijen binnen een organisatie.

In deze Masterclass maakt u de vertaling van de klantwensen naar werkbare SLA’s. Tijdens de Masterclass doorloopt u het proces van het maken van een SLA en het beheren en bewaken van de SLA. Ook is het mogelijk om uw eigen SLA’s mee te nemen en deze tijdens de Masterclass te optimaliseren.

Na afloop van de Masterclass weet u het belang van een goede SLA en weet u welke componenten minimaal in een SLA moeten terugkomen. U bent in staat een SLA op te stellen of te optimaliseren binnen uw eigen omgeving.

Programma :
Onderdeel 1: Wat is een SLA?
Wat is een SLA?
Wanneer is een SLA van toepassing?
Het verschil tussen SLA en contract
Welke partijen spelen een rol bij de SLA?
Het belang van een goede SLA
Wat vormt de basis voor het opstellen van een SLA?
Casus contract versus SLA

Onderdeel 2: De inhoud van de SLA 
Afspraken die in een SLA moeten terugkomen
Onderdelen van een SLA
Risico’s die worden afgedekt in de SLA
Serviceaspecten van de SLA
SLA en beveiligingsaspecten
SLA en Outsourcing
Casus SLA structuur

Onderdeel 3: SLA in de praktijk
Tijdens dit onderdeel wordt een aantal SLA’s uit de praktijk bestudeerd en besproken. U kunt bij dit onderdeel ook uw eigen SLA meebrengen en optimaliseren.
Casus Praktijkcase SLA

Onderdeel 4: SLA proces
SLA Rapportage
SLA Monitoring
Service Level Management procesinrichting

Uw profiel
Bent u werkzaam in één van de hierna volgende functies of aandachtsgebieden? Dan is de Masterclass Service Level Agreements voor u interessant:

– Service Coördinator
– Service Level Manager
– Service Manager
– Functioneel Beheerder
– Contractmanager
– Afdelingshoofd
– Teamleider
– ICT auditor
– ICT Manager
– Kwaliteitsmanager
– Leverancier
– Dienstenaanbieder

Er is geen specifiek voorkennis vereist om deze masterclass te volgen.

USM Foundation

USM staat voor Universeel Service Management. USM is een gestandaardiseerd managementsysteem waarmee een serviceorganisatie haar mensen, middelen, werkwijzen en services managet met slechts 5 processen en 8 automatiseerbare workflows. De methode is toepasbaar op elke vorm van dienstverlening.

Wat maakt USM bijzonder?
Werkwijzen van serviceorganisaties worden veelvuldig gebaseerd op praktijkvoorbeelden van anderen (best practices). Deze practices zijn dan opgenomen in populaire frameworks zoals ITIL en COBIT. Het gebruik van frameworks c.q. practices is nuttig maar een meer duurzame aanpak is gebaseerd op principes. Op basis van principes is de USM methode ontwikkeld. Een organisatie kan USM gebruiken om haar besturing en werkwijze op een eenvoudige manier in te richten.

Compleet pakket
In tegenstelling tot een best practice zoals ITIL biedt USM een compleet pakket op basis waarvan de dienstverlening van een organisatie kan worden ingericht en beheerst. Het gaat om o.a. om procesbeschrijvingen, procedures, workflows, gespecificeerd organisatorische structuren, tooling, functieprofielen, invoeringsdraaiboeken en self assessment voorzieningen.

Waar pas je USM toe?
USM is een methode voor universeel servicemanagement, ontwikkeld voor alle dienstverlenende en facilitaire organisaties zoals gebouwenbeheer, IT, personeelszaken etcetera, maar ook voor alle vormen van primaire dienstverlening zoals telecomproviders en gemeenten. Standaardisatie van het managementsysteem is de sleutel tot succes!

Inhoud USM Foundation
De USM-training benadrukt de procesmatige inrichting van de serviceorganisatie en haar werkwijze, vanuit de overtuiging dat processen de kortste en efficiëntste weg naar het voor de klant relevante doel vormen.

Tijdens deze cursus leert de deelnemer de volgende servicemanagement-aspecten hanteren:
– Methodes versus practices (frameworks)
– Primaire versus secundaire taakgebieden
– De indeling van het facilitaire domein
– De levenscyclus van services
– De definitie, structuur, en kenmerken van een service
– Volwassenheidsmodellen en waardeketens in servicemanagement
– Onderscheid tussen taakgebieden en organisatiestructuren
– De bedrijfsmiddelen van een dienstverlener
– Structuur van een proces
– Management van werkwijzen via procedures en werkinstructies
– Procesmodellering
– Onderscheid tussen functies en processen
– Procesmanagement en lijnmanagement
– Projectmanagement in een procesgerichte organisatie
– Workflow management
– Standaardisatie van werkwijzen Inrichting van een workflow tool
– De 5 processen van het USM-procesmodel
– Invoering van USM Interne en externe eisenpakketten
– Monodisciplinaire toepassing (economy of scale)
– Interdisciplinaire toepassing (economy of scope)

Scrum Master voor Non-IT

Straks zelfstandig een Scrum team begeleiden? Dat kan met deze Scrum Master training. Tijdens deze tweedaagse training leer je principes van Scrum goed eigen te maken zodat jij zelf projecten kunt leiden.

Wat houdt deze Scrum Master training in?

De Scrum Master begeleidt het Scrum team. Deze persoon is verantwoordelijk voor het soepel doorlopen van een project. Hij begeleidt de dagelijkse stand-up meetings waarin de voortgang, de aankomende activiteiten binnen het project en problemen worden besproken. Deze tweedaagse training is er op gericht om te leren:

 • Hoe te functioneren als een effectieve Scrum Master
 • Hoe belemmeringen (impediments) te elimineren
 • Hoe de Scrum Product Owner goed te ondersteunen (bijv. bij het opstellen van backlogs)
 • Hoe de teams te betrekken in het proces van Agile ontwikkelen van producten en diensten

Tijdens de training wordt ingegaan op veel voorkomende praktijksituaties bij het werken als Scrum Master. Daarnaast wordt veel geoefend met simulaties om de principes van Scrum goed eigen te maken. Onze trainers zijn allemaal zelf ervaren Scrum Masters en kunnen putten uit een enorme hoeveelheid praktijkvoorbeelden.

Optioneel kun je het Scrum Master examen (PSM I) doen via Scrum.org. Als je slaagt voor het examen dan ontvang je een officieel erkend certificaat.

 • Je ontvangt na de training een code per e-mail waarmee je eenmalig online het examen kunt afleggen. Dit examen kun je maken op een dag en tijd die voor jou prettig is.
 • Het examen is in het Engels en moet binnen een bepaald tijdsbestek afgerond worden.
 • Slaag je niet, dan kun je het examen op eigen initiatief nogmaals doen via Scrum.org

Certificering

Na afloop van de opleiding ontvang je een Agile Scrum Group certificaat. Kies je ervoor om examen te doen via Scrum.org dan ontvang je, als je slaagt, daarnaast een officieel erkend PSM | certificaat waarmee je aan kunt tonen dat je geschikt bent om als Scrum Master te functioneren.

Leading SAFe® 4.6

De training

Het Scaled Agile Framework (SAFe®) is een in de markt bewezen framework voor het organisatiebreed toepassen van Lean en Agile principes. Veel organisaties werken inmiddels met Agile en in Agile teams. De afstemming tussen de verschillende Agile teams en het afstemmen van de Agile teams met de rest van de organisatie, veelal gebaseerd op ITIL en PRINCE2 is voor veel organisaties nog een uitdaging. Er kan een groot voordeel worden behaald wanneer deze afstemming structureel wordt verbeterd. Het Scaled Agile Framework helpt daarbij.

SAFe zorgt ervoor dat een totaalproduct door meerdere Agile teams tegelijkertijd kan worden opgeleverd. De kracht van dit framework is ook dat het strategisch doel en de teamactiviteiten nauw op elkaar worden afgestemd. Het SAFe® framework gaat in op de rollen, teams, activiteiten die een organisatie nodig heeft bij het opschalen van Agile werken. De training Leading SAFe® is gebaseerd op de meest recente versie van SAFe® 4.6

In de Leading SAFe training leert u hoe u SAFe kunt toepassen in uw eigen organisatie gebruik makend van de principes en werkwijzen van het Scaled Agile Framework® (SAFe) en u leert hoe u waarde realiseert door middel van Agile Release Trains, en wat het inhoudt om over de volle breedte van een onderneming een Lean-Agile transformatie uit te voeren.

Opzet

Gedurende deze 2-daagse training leer je hoe je een Agile transformatie op Enterprise niveau kunt leiden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het SAFe framework in combinatie met Lean en product development. We behandelen de SAFe kernconcepten en geven praktische handvatten die nodig zijn om SAFe op een effectieve manier in te voeren.

Doelstellingen

Je krijgt grondige kennis van Lean principes, tools, rollen, processen, Agile programmamanagement, Agile portfoliomanagement en product development flow.  Tijdens deze training wordt er extra aandacht besteed aan het pragmatisch toepassen van de methodiek. Ook geven we praktische tips zodat je de volgende dag meteen aan de slag kunt met de opgedane kennis!

Programma

De trainingsdagen lopen van 9.00 tot 17.00 uur, inclusief pauze.

• Introductie van het SAFe-framework
• De Lean-Agile Mindset
• De SAFe principes en de toepassing daarvan
• De planning en coördinatie binnen en tussen agile teams
• De werking van de ‘Agile Release Train’ (ART)
• De coördinatie van meerdere ART’s via Large Solution SAFe
• Lean portfolio management
• De inrichting van een Lean-Agile onderneming op basis van SAFe
• Scaling Leiderschap
• Tips and Tricks voor het slagen voor het SAFe® examen

Examen

Na afronding van de training ontvang je van de Scaled Agile Academy een link naar het online examen. Je legt dit online examen af op een zelf te bepalen plaats en tijd. Hierna heb je 10 dagen de tijd om deze af te ronden. Wanneer je geslaagd bent, ontvang je automatisch zowel het SAFe Agilist (SA) certificaat als één jaar Academy Membership van de Scaled Agile Academy.

Voorkennis

Deze brede training is geschikt voor ontwikkelaars, beheerders, programma- en projectmanagers, productmanagers, portfoliomanagers, procesmanagers, architecten, management en andere direct betrokkenen bij softwareontwikkeling.

 

ITIL Foundation + Practitioner

De training bestaat uit 2 certificerende trainingen, namelijk ITIL Foundation en Practitioner Deze trainingen worden hieronder toegelicht.

ITIL Foundation en Practitioner

Automatisering is cruciaal voor elke onderneming, groot of klein. De Information Technology Infrastructure Library (ITIL) is ontwikkeld vanuit het besef dat organisaties steeds meer afhankelijk zijn van automatiseringsdiensten, ofwel ‘Information Technology’, kortweg IT.

ITIL bestaat uit een serie boeken met richtlijnen voor het leveren van hoogwaardige IT-diensten, ofwel IT Service Management. De boeken beschrijven de inrichting van de beheerprocessen en de randvoorwaarden die hiervoor nodig zijn.

ITIL is gebaseerd op de beste praktijkervaringen voor IT Service Management. Honderden organisaties over de hele wereld gebruiken ITIL. Er is een hele filosofie ontstaan rond de richtlijnen zoals die in de ITIL boeken worden omschreven.

ITIL stelt uw organisatie in staat de IT-diensten naar een blijvend hoog niveau te tillen, en laat zien hoe deze IT-diensten bijdragen aan een positief bedrijfsresultaat.

VOOR WIE BESTEMD?

ITIL is internationaal erkend als de standaard op het gebied van IT Service Management. De methodiek wordt gebruikt door bijvoorbeeld overheden, banken, verzekeraars, maar ook door organisaties uit het midden en kleinbedrijf.

Mensen spelen daarbij een belangrijke rol en ITIL biedt een professioneel kwalificatieschema gericht op iedereen die heeft te maken met het beheer en de exploitatie van IT diensten. Dit zijn bijvoorbeeld IT specialisten, IT beheerders, Business Managers, IT Managers, projectmanagers, contractmanagers, procesmanagers, maar ook uw Service Desk medewerkers.

 

 

 

CISA examentraining

Certified Information Systems Auditor
(CISA) is het wereldwijd erkende certificaat voor IT auditors. Het certificaat staat voor kwaliteit en ervaring binnen het vakgebied en is steeds vaker vereist. Met deze CISA-training bereidt u zich optimaal voor op het examen van ISACA (www.isaca.org).

De training
Deze training is bedoeld om u optimaal voor te bereiden op het examen. Tijdens de training worden alle CISA-domeinen behandeld en wordt er geoefend met examenvragen. Zo wordt direct duidelijk welke op welke onderdelen de kennis voldoende is en waar nog ruimte is voor verbetering.

De training behandelt de 5 CISA-domeinen:

 • Domain 1: The process of Auditing Information Systems
 • Domain 2: Governance and Management of IT
 • Domain 3: Information Systems Acquisition, Development and Implementation
 • Domain 4: Information Systems Operations, Maintenance and Support
 • Domain 5: Protection of Information Assets

Het cursusmateriaal bestaat uit:

 • CISA Review Manual 26th edition (a $130)
 • CISA Review Questions, Answers & Explantions Database – 12 month subscription (a
  $225).

Deze materialen zijn niet inbegrepen in de prijs van de training. De materialen zijn verkrijgbaar via de website van ISACA (www.isaca.org). Het CISA-examen is ook niet inbegrepen en dient door de deelnemers zelf te worden geboekt en betaald bij ISACA (www.isaca.org).

Het cursusmateriaal is Engelstalig, tijdens de cursus zal de voertaal Nederlands zijn. De tijd die dient te worden besteed aan zelfstudie hangt in sterke mate af van de kennis en ervaring in het betreffende domein. Wij denken dat ten minste 4 uur per week noodzakelijk is om voldoende voorbereid te zijn op het examen.

 

CCSP examentraining

Certified Cloud Security Professional
(CCSP) is de standaard in Cloud Security certificering. Deze is ontwikkeld door (ISC)2 in samenwerking met de Cloud Security Alliance. Met deze internationaal erkende certificering toont u aan dat u beschikt over gedegen kennis en ervaring op het gebied van cloud security.

De training
Deze training is bedoeld om u optimaal voor te bereiden op het examen. Tijdens de training
worden alle CCSP-domeinen behandeld en wordt er geoefend met examenvragen. Zo wordt
direct duidelijk welke op welke onderdelen de kennis voldoende is en waar nog ruimte is
voor verbetering.

De training behandelt de 6 CCSP-domeinen:

 • Domain 1: Architectural Concepts & Design Requirements
 • Domain 2: Cloud Data Security
 • Domain 3: Cloud Platform & Infrastructure Security
 • Domain 4: Cloud Application Security
 • Domain 5: Operations
 • Domain 6: Legal & Compliance

Deze materialen zijn niet inbegrepen in de prijs van de training. De materialen zijn verkrijgbaar via de websites van ISC2 (www.isc2.org), ENISA (enisa.europa.eu). en CSA (www.cloudsecurityalliance.org) Het CCSP-examen is ook niet inbegrepen en dient door de deelnemers zelf te worden geboekt en betaald bij ISC2 (www.isc2.org). Het cursusmateriaal is Engelstalig, tijdens de cursus zal de voertaal Nederlands zijn. De tijd die dient te worden besteed aan zelfstudie hangt in sterke mate af van de kennis en ervaring in het betreffende domein. Wij denken dat ten minste 4 uur per week noodzakelijk is om voldoende voorbereid te zijn op het examen.

Risicomanagement Voor IT Professionals

In beveiliging, projectmanagement en beheer komt steeds meer nadruk te liggen op risicomanagement. Maar hoe doe je dat dan? Wat maakt een risicoanalyse of risicomanagementproces goed of slecht? En als je tot passende maatregelen komt, weet je dan zeker dat risico’s voldoende onder controle blijven? De praktijk leert dat voor een goede risicobeheersing véél meer kennis en vaardigheden nodig zijn dan het simpelweg kunnen uitvoeren van een methodiek.

Beheersen van risico

IT-risicomanagement behelst het identificeren en kwalificeren van risico’s, het nemen van maatregelen en het bewaken of die maatregelen werken. Daarbij hoort zeker ook effectief communiceren over risico’s en maatregelen. Deze activiteiten zijn snel benoemd, maar ze bevatten elk een grote hoeveelheid aan stappen en keuzen. Uiteraard kun je een standaard methodiek gebruiken, maar dan is direct de vraag welke standaard voor jouw situatie de beste is. Onze opleiding geeft een overzicht van onder andere de ISO27000 serie, ISO31000, COBIT, FME(C)A, FTA, en IRAM, waarbij hun sterke en zwakke punten alsook hun “bouwstenen” de revue passeren.

Kennis én vaardigheden

Tijdens de training besteden we veel aandacht aan de vaardigheden om te komen tot deugdelijke maar vooral ook gedragen resultaten. Een gedegen risicobeheersing die belanghebbenden en beslissers serieus nemen en vertrouwen.

Daarnaast beschik je over de benodigde kennis om te begrijpen waarom de mensen om je heen met risico’s omgaan zoals zij dat doen. Dit stelt je in staat om bij te sturen, zodat zinnige inspanningen worden verricht die passen bij het daadwerkelijk risicoprofiel. Je voorkomt daarmee zowel lakse als overspannen reacties op risico’s.

Doordat je weet wat de cruciale ingrediënten van risicomanagement zijn en welke varianten er voor deze ingrediënten bestaan, ben je bovendien in staat om iedere willekeurige methode aan te passen aan de specifieke behoeften van jouw organisatie. Als de situatie daarom vraagt, ben je zelfs in staat om een geheel eigen methodiek te ontwerpen en uit te voeren.

Doelgroep

Deze opleiding is primair bedoeld voor IT professionals die meer kennis en vaardigheden op het gebied van risicomanagement willen opdoen. Denk aan beginnend en medior IT risk managers, informatiemanagers, business analisten, projectmanagers, procesmanagers, servicemanagers, compliance professionals, IT architecten en IT managers en adviseurs die opereren op het vlak van visievorming, planvorming en realisatie van de strategische inzet van IT. Voor senior IT risk managers is het interessant hun kennis en ervaring te benchmarken aan standaarden en best practices.

Certificering als cibit academy IB-architect en accreditatie door (ISC)²

Deze opleiding is los te volgen maar kan ook worden gevolgd als onderdeel van het opleidingsprogramma Information Security Architect. Als deelnemer aan het programma maak je per onderdeel een werkopdracht van circa 40 uren in je eigen praktijk. Deze werkopdracht is een rapport dat voor je organisatie van praktische waarde is.

Professionals met een (ISC)² certificering krijgen 40 CPE’s (accreditatiepunten) van het type A, de gehele jaarlijkse vereiste voor een CISSP certificering.

Risicoanalyse

Wie zich verdiept heeft in risicomanagement, kent wellicht de term kwantitatieve risicoanalyse. Uit de definitie “risico is kans maal gevolg” kun je afleiden dat een risico financieel te berekenen zou zijn. Het blijkt echter lastig om aan de benodigde cijfers te komen. Het schatten van kansen kent veel valkuilen. Bijvoorbeeld, schade aan imago of gezondheid is meestal niet in geld uit te drukken. Bovendien is de vraag hoe individuele risico’s samenhangen in een rekensom. Tijdens de opleiding bespreken we hoe je een risico systematisch kan kwantificeren en wat de beperkingen van kwantitatief risicomanagement zijn. Daarnaast leggen we uit hoe je ook voor kwalitatief risicomanagement een financiële business case kunt bouwen.

In de praktijk blijkt dat bedachte maatregelen uit een risicoanalyse vaak niet worden overgenomen door het management. Het strikt volgen van een methodiek blijkt niet te helpen; hoe komt dat nou en wat kun je hieraan doen? Hoe communiceer je over risico’s en maatregelen en zorg je dat je doelgroep het passende urgentiegevoel ontwikkelt? Als belangrijkste onderdeel zijn de psychologie en soft-skills van risicomanagement verweven door alle dagen van de opleiding. Uitleg over acceptatie van risico en de psychologische factoren die dit beïnvloeden, primaire criteria voor draagvlak en eisen aan rapportages krijgen geruime aandacht.

Dag 1: Risico management in de praktijk– De opleiding begint met de definities van risico en de factoren die risicomanagement beïnvloeden. Daarna gaan we in op IT als context voor risico management. De kwaliteit van IT producten en de kwaliteit van de processen waarin deze producten worden ontwikkeld en onderhouden zijn sterk bepalend voor de risico’s die IT toepassingen in de praktijk met zich mee brengen. We gaan in op oorzaken van de risico’s en op maatregelen om deze risico’s te verkleinen of te voorkomen. Daarbij besteden we gericht aandacht aan agile ontwikkelprocessen en technical debt management.

Dag 2: Risico-analyse – Je zult ondervinden hoe je zelf omgaat met risico’s in het cibit Risk-Management spel. Psychologische factoren spelen een belangrijke rol in hoe mensen tegen risico aankijken. Je zult ondervinden hoe snel perceptie en werkelijkheid uiteenlopen. De belangrijkste controverses komen aan bod. Vervolgens leer je aan de hand van veel oefeningen aan de hand van een praktijkcase risico’s identificeren, formuleren en analyseren. De toegepaste methode volgt de ISO31000-standaard.

Dag 3: Maatregelen – Het identificeren en nemen van maatregelen. Hierbij beschrijven we een structuur voor het identificeren van maatregelen. Daarna worden methoden gebruikt om maatregelen te prioriteren. De financiële kant van risicoanalyse komt aan bod, mede door het opstellen van business cases rond maatregelen. Hoe bepaal je de kosten van risicobeperkende maatregelen en hoe de kosteneffectiviteit?

Dag 4: Methoden en technieken – Gedetailleerde risico-analyse van IT-systemen en ketens van systemen met behulp van generieke, gestructureerde technieken. Risico-identificatie wordt zowel top-down als bottom-up benaderd, waarbij de voor- en nadelen van beide benaderingen worden besproken. Hierbij kijken we naar kwalificatie en kwantificatie van de geïdentificeerde risico’s. Methodieken als fault tree analyse (FTA), failure mode & effect analyse (FMEA), IRAM en andere afgeleide methodieken komen aan de orde. Ook voor- en nadelen van kwantitatieve en kwalitatieve risicoanalyses komen aan de orde.

Dag 5: Organisatie van IT-risicomanagement – Naast het managementproces bespreken we het belang van politieke factoren en de wijze waarop de effectiviteit van risicobeheersing in de organisatie wordt gemeten. Het uitvoeren van een audit komt aan de orde, inclusief de rapportage van risico’s, maatregelen en audits.

Kortom een uitgebreid programma om grondig te leren hoe je risico beheerst.

Wil je alles weten over de combinatie van risicomanagement en financieel management? Deze opleiding en de opleiding financieel management van IT vullen elkaar aan en versterken elkaar!

Digitale Business Innovatie Transformatie

Google als een bank en Apple als autofabrikant: innovatieve technologie, klanten die altijd online zijn en disruptieve startups maken digitale transformatie tot dé prioriteit van bedrijven. Digitale transformatie brengt alle onderdelen van het bedrijf samen rondom één centrale doelstelling: gebruik maken van nieuwe technologieën om een nieuw, innovatief business model te ontwikkelen. Customer experience, interface design, big data en analitics, internet of things, disruptie; het zijn slechts een aantal van de zaken die aan bod komen in deze opleiding.

Nieuwe technologiegedreven business modellen

De Fortune 500 is nog nooit zo snel veranderd als de laatste jaren; sinds het jaar 2000 is 52% van de Fortune 500 lijst weggevallen als het gevolg van fusies, acquisitie of simpelweg bankroet. Disruptieve startups zijn in staat om in heel korte tijd via compleet andere business modellen traditionele bedrijven van de kaart te vegen. En dit speelt in vrijwel alle sectoren. Daarbij kan concurrentie tegenwoordig uit compleet onverwachte hoeken komen.

Traditionele bedrijven moeten leren hoe ze technologie toepassen om het hart van de klant te (her)winnen door het lanceren van technologiegedreven producten die voldoen aan de hoge standaarden van de ‘connected customer’. Simpel, snel, persoonlijk. Of zoals ze het in Silicon Valley zeggen: how to be awesome.

Wat ga je leren in deze opleiding?

De opleiding helpt je om innovatie van de business en digitale transformatie op de agenda van de beslissers te krijgen en de onderdelen op die agenda vervolgens uit te voeren. Je leert:

 • De strategische kansen en uitdagingen van het adopteren van disruptieve ontwikkelingen in technologie en maatschappij te herkennen en bespreekbaar te maken
 • Op basis hiervan nieuwe value propositions voor de klanten van je organisatie te ontwerpen en te bediscussiëren
 • Nieuwe technologieën te herkennen en te evalueren op hun disruptieve karakter voor het business domein van je organisatie
 • De investeerders binnen of buiten je organisatie te overtuigen om te investeren in disruptieve technologie en innovatieve investeringsvoorstellen
 • Innovaties in een roadmap voor uitvoering te plannen
 • Het belang van digitaal leiderschap en verandermanagement als motor voor digitale transformatie te herkennen en bespreekbaar te maken
 • De behandelde theorie, methodes en praktijken van business innovatie en digitale transformatie toe te passen op een eigen casus of startup en de resultaten, conclusies en advies in een overtuigende pitch voor te leggen aan een panel van investeerders

Daarbij maak je gebruik van de digitale leeromgeving van cibit academy om tussen de contactdagen door het lesmateriaal te bestuderen, met je docenten en medecursisten te discussiëren, samen te werken aan je casus of startup en je pitch voor te bereiden.

Doelgroep

Deze opleiding omarmt diversiteit en is voor business en IT managers en consultants, architecten, marketing managers, designers, innovatiemanagers, productmanagers. Alle disciplines zijn welkom in de opleiding die over de toekomst gaat en een strategische kijk op het gebruik van technologie presenteert.

De opleiding Digitale business innovatie & transformatie inspireert je om vorm te geven aan je visie en reikt je de instrumenten aan om de eerstvolgende stap te zetten. Deze opleiding bouwt bruggen tussen technologie, design en business.

Certificaat

Na afloop ontvang je een certificaat van deelname.

Dag 1 en 2 gaan over digitale business innovatie en dag 3, 4 en 5 gaan over digitale business transformatie, waarin de nadruk in dag 3 op het digitale ligt en in dag 4 en 5 op het voor elkaar krijgen van de transformatie.

Dag 1: De wereld gaat digitaal

 • The age of the consumer: een eeuw productie, van massaproductie naar personalisatie
 • Kenmerken van de “nieuwe consument”: veeleisend, connected en mondig
 • Technologische innovatie 2020: een kijkje in de toekomst van Quantified Self, Bank of Tomorrow, Digital Insurance, Smart Homes, Connected Car, Retail2.0 en 3D printing
 • 5 voorbeelden van succesvolle startups
 • De 4 fases van digitale transformatie
 • Adoptiecurves en Shark-tale adoptie
 • De Customer Journey en User Experience
 • Principes van User Experience

Dag 2: ‘Awesome’ producten en services maken, hoe je kunt innoveren als je geen Uber of Amazon heet?

 • Innoveren versus managen: de basisverschillen
 • 10 disruptieve business modellen
 • Van oplossing naar probleem: methodes voor painstorming & insight
 • Design Thinking als methode voor het definiëren van het perfecte product.
 • Minimum Viable Product en Experimenteren (beta launch)
 • Het perfecte product: Simple, Seamless, en Personal
 • Het gebruiken van het Business Model Canvas

Dag 3: Disruptieve technologieën

 • Een blik in het ‘Digitale’ deel van Digitale Transformatie
 • Wat is de essentie van disruptieve technologieën als Cloud, Internet of Things, API’s en vele andere? Complexe materie, begrijpelijk gemaakt.
 • Wat is de impact op je organisatie? The Bigger Picture:
 • De onderliggende patronen
 • Hoe beïnvloeden deze
 • De IT strategie
 • De architectuur
 • Kritieke beslissingen.

Dag 4: Roadmap naar digitale transformatie

 • De business innovatie trechter of hoe prioriteren we grootse ideeën en kunnen we er zoveel mogelijk van toevoegen aan de back-log van de uitvoerders
 • Bronnen van innovatie
 • Identificeren van goede en van disruptieve ideeën
 • Omzetten van ideeën in investeringsvoorstellen
 • Evaluatie van investeringsvoorstellen in de innovatietrechter
 • Overtuig de investeerders: SMART business cases
 • Scenario selectie
 • Reële opties
 • Sociale innovatie: Minimum Viable Profit
 • Digitale transformatie
 • Fondsen voor investering vrijmaken: hoe de ‘J-curve’ te overleven?
 • Impact van het adopteren van disruptieve ideeën op de applicatieportfolio en de programma- en projectenportfolio
 • Implementeren van disruptieve technologie in een roadmap voor verandering

Dag 5: Digitaal leiderschap, veranderen en Jouw Digitale Onderneming

 • Verandermanagement
 • De uitdagingen voor de transitie naar een digitale onderneming
 • Creëren van de juiste context voor verandering
 • Leiderschap
 • Veranderingen in de manier van leidinggeven in een digitale onderneming
 • De (nieuwe) rol van huidige en toekomstige leiders en managers en waar je ze kan vinden in een digitale onderneming
 • Workshop Jouw Digitale Onderneming
 • Samenvoegen van de resultaten van de workshops uit de eerdere dagen
 • Voorstel maken voor Jouw Digitale Onderneming en pitch voorbereiden
 • Pitch uitvoeren voor een panel van investeerders (docenten cibit academy)
 • Prijsuitreiking voor de beste pitch

Financieel management van IT

IT inzetten tot maximaal nut van de organisatie en haar klanten is wat iedereen wil. Maar hoe stuur je daar op en hoe stel je vast dat je dit nut hebt gemaximaliseerd? Veel organisaties werken vooral budget-gericht, terwijl iedereen eigenlijk wel weet dat het opmaken van budget niet perse nuttig is. Naast kennis van financieel instrumentarium is ook kennis nodig van de veranderkundige aspecten die kleven aan de overgang van budgetgericht naar waardegericht management. De opleiding Financieel management van IT biedt beide vormen van kennis, toegepast op het domein van de IT.

Op ieder van de vijf dagen behandelen we instrumenten van financieel management van IT. Zowel de theorie en de praktische toepassing als de veranderkundige aspecten ervan. Door oefeningen leer je bovendien hoe de aangeboden stof toe te passen op je eigen praktijk. Het maken en presenteren van een werkstuk behoort tot de mogelijkheden. De ervaring leert namelijk dat in het diepe springen om de lessen uit de opleiding onmiddellijke toe te passen op een concrete praktijkcase het leerrendement minstens verdubbelt.

Kennis én vaardigheden

Tijdens de opleiding besteden we veel aandacht aan de vaardigheden om te komen tot deugdelijke maar vooral ook gedragen resultaten. Een gedegen financiële analyse die belanghebbenden en beslissers serieus nemen en vertrouwen.

Daarnaast beschik je over de benodigde kennis om te begrijpen welke rol financiële informatie speelt in besluitvormingsprocessen en besturing van projecten, diensten en de organisatie. Je leert het aangereikte instrumentarium te zien als ondersteunend aan deze processen. Hierdoor ben je beter in staat om opdrachtgevers, stakeholders, klanten en andere betrokkenen te informeren, adviseren, organiseren en committeren aan belangrijke beslissingen over de inzet van IT.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die te maken heeft of krijgt met financiële beslissingen over IT, hetzij als opdrachtgever of als leverancier. Managers, (IT-)controllers, IT-architecten, projectleiders, account managers, service managers, business consultants en IT consultants. De stof wordt behandeld op HBO+niveau. Bestaande kennis van financiën is geen vereiste.

Dag 1: Waardegericht management van IT en het maken van een business case

Waardegericht management is een denkwijze waardoor je met andere ogen naar IT gaat kijken. Daarnaast behandelt deze opleiding de belangrijkste instrumenten om waardegericht management van IT daadwerkelijk vorm te geven. Op iedere dag een aantal, te beginnen met de business case. De business case is de zakelijke rechtvaardiging van een beslissing. Het is het belangrijkste stuurmiddel van de opdrachtgever. Cruciaal in de levenscyclus van IT, want fouten in deze fase gemaakt blijken de duurste. Systematisch doorlopen we het kwalitatief modelleren van de business case.

Dag 2: Investeringsanalyse en intelligent projectontwerp

Op deze dag lichten we de beginselen van investeringsanalyse toe en enkele toepassingen ervan. Kennis van de toepassing van toekomstige verwachte cash flows, discontovoet en op netto huidige waarde gebaseerde maatstaven is onontbeerlijk voor het op de juiste wijze kwantitatief modelleren van de business case. Naast een technisch ontwerp heeft een IT-project ook een uitgekiend financieel ontwerp nodig. Scenarioanalyse en leveranciersvergelijking behoren tot de toolkit van de ‘financieel architect’.

Dag 3: Risico en onzekerheid in de business case, project en IT-portfoliomanagement

Het is mooi om een positieve netto huidige waarde te beloven, maar het wordt pas echt interessant als je erbij kan vertellen hoe zeker die is. Je leert hoe optimistische, realistische en pessimistische cash flow prognoses te maken en hoe die uit te drukken in een spreidingsmaat. Nu je in staat bent om van een project de bedrijfswaarde en het risicoprofiel te bepalen kun je portfoliomanagement bedrijven. Je leert hoe uit een portfolio van projecten die projecten te selecteren die de doelstellingen van je organisatie het best ondersteunen, gegeven hun bedrijfswaarde en risicoprofiel. Ook leer je algemeen beschikbare benchmarks te gebruiken om software in projecten en applicatie portfolio’s door te lichten. Dit helpt je om vroegtijdig onrealistische planningen en begrotingen van software ontwikkeling en onderhoud door te prikken.

Dag 4: Management van de kosten van IT, activity based costing en kostendoorbelasting

Eenmaal in beheer is het zaak te sturen op de kosten van IT. De gebruikelijke instrumenten van kostentoedeling waar in alle organisaties de financiële administratie mee werkt, kostenplaatsen, leveren onvoldoende informatie om effectief op de kosten van IT diensten te sturen. Meerdere IT-diensten lopen over meerdere kostenplaatsen, hoe die kluwen te ontwarren? Total Cost of Ownership (TCO) en moderne methoden van kostenallocatie en –accumulatie, waaronder activity based costing, worden gepresenteerd. In de middag ga je die theorie toepassen op een casus uit de IT-praktijk.

Dag 5: Planning & control van de IT-afdeling en cost accounting met functiepuntanalyse

Aan de orde komen een diagnose- en werkmodel voor Planning & Control, het bepalen van kosten en kostprijzen en kostenallocatie. De dag wordt afgesloten met cost accounting van software op basis van functiepuntanalyse.

Kortom een uitgebreid programma om grondig te leren hoe je waardegericht management van IT toepast!

Business IT-strategie & informatieplanning

Leer hoe je de business waarde van IT vergroot door het ontwikkelen van een krachtige business/IT-strategie en het inrichten van portfoliomanagement.

Strategisch inzet van informatie en IT

Organisaties presteren beter als zij informatie en IT slim inzetten en goed afstemmen op hun business doelen. In de praktijk blijft dit voor veel bedrijven een flinke uitdaging. Toenemende afhankelijkheid en complexiteit van IT en snelle nieuwe ontwikkelingen maken het moeilijk focus te houden op die gebieden waar informatie en IT echt het verschil maken en nieuwe investeringen hoge business waarde en beheersbare risico’s opleveren. In deze opleiding staan strategische planning van de informatievoorziening en de inzet van informatietechnologie centraal.

Wat ga je doen?

De opleiding behandelt business-strategie en innovatie, IT-beleid, nieuwe (digitale) business-modellen, ICT-strategie, business-informatieplanning en portfoliomanagement. Ook wordt aandacht besteed aan IT-governance (besturing) en sourcing. Je leert wat nodig is voor business IT-alignment en het innovatief inzetten van IT. Hierbij gebruiken de docenten onder meer het bekende model van professor Jerry Luftman. Je traceert toekomstige business- en IT-ontwikkelingen, leert de situatie in de eigen organisatie te evalueren en te vertalen naar een gedragen business-IT strategie, projectportfolio en verbeterprogramma.

Resultaten

Na afloop van de opleiding ben je in staat om:

 • toekomstgericht(er) te denken en te plannen vanuit een strategische kijk op de (eigen) organisatie en haar doelen
 • de business-strategie te analyseren en te vertalen naar business modellen, kritische ‘capabilities’ en bedrijfsprocesarchitectuur
 • IT trends te beoordelen op mogelijke business kansen
 • een krachtige ICT-strategie of business informatieplan te ontwikkelen met focus op innovatie, verbetering van de bedrijfsvoering en/of optimalisatie van de IT-middelen
 • de bijbehorende strategische IT-investeringsportfolio en roadmap te bepalen
 • IT-governance, portfolio management en IT sourcing te verbeteren en zo bij te dragen aan effectieve realisatie van de business IT-strategie
 • te functioneren op een hoger managementniveau

Voor informatie- en IT-managers / adviseurs

Deze hbo+ opleiding is speciaal ontwikkeld voor informatiemanagers, IT-managers en adviseurs die opereren op het vlak van visievorming, planvorming en realisatie van de strategische inzet van IT.

Programma

Dag 1: Business IT-alignment en business-strategie

We bespreken de rol en toegevoegde waarde van IT bij het realiseren van de business-strategie en het verbeteren van de bedrijfsvoering en de informatievoorziening. We vragen ons af wat IT tot een ‘business enabler’ of zelfs een ‘driver’ voor innovatie en nieuwe business maakt. Wij gaan in op verschillende alignment-modellen en laten zien waarom organisaties, die business en IT goed op elkaar hebben afgestemd, beter presteren. Verder wordt uitgebreid stilgestaan bij wat business strategie is en hoe deze tot stand komt. Daarbij gebruiken we o.a. modellen van Michael Porter en van Treacy en Wiersema. De dag wordt afgesloten met een strategie praktijkcasus.

Dag 2: (Disruptive) business innovation en IT

Hoe kan je met informatie en IT nieuwe producten/diensten, markten en business modellen realiseren en zo de concurrentie op achterstand zetten? We behandelen o.a. de inzichten van Christensen over ‘disruptive innovation’ en kijken hoe ‘verstorende technologie’ nieuwe – o.a. digitale – business modellen mogelijk maakt. Het business-model canvas van Osterwalder cs is daarbij een handig hulpmiddel. Verder besteden we aandacht aan het evalueren van IT-trends en het inschatten van de business kansen die deze bieden. We doen workshops met het business model canvas en met actuele IT trends en de Gartner hypecycle.

Dag 3: Business informatieplanning

Op de derde dag lopen we door het proces van business-IT strategie en informatieplanning: hoe plan je de strategische inzet van IT op drie niveaus: (1) optimaliseer IT, (2) verbeter de business (en de informatievoorziening) en (3) innoveer de business? Vanuit de business-architectuur en –processen brengen we knelpunten en nieuwe mogelijkheden ten aanzien van informatie, applicaties en informatietechnologie in kaart. We staan stil bij het belang van visie en principes, bij het stellen van doelen en het ontwikkelen van streefarchitecturen. Uiteindelijk mondt informatieplanning uit in de keuze voor een bepaalde investerings- cq projectenportefeuille en een verander-‘roadmap’. We behandelen diverse hulpmiddelen en doen een aantal korte workshops.

Dag 4: IT Portfolio management

Deze dag worden applicatie- en projectportfolio management verder uitgewerkt. Je leert hoe je applicaties en IT landschappen in kaart kunt brengen, beoordelen en eventueel kunt rationaliseren. Ook het afwegen van nieuwe projecten en investeringen en het stellen van prioriteiten op basis van business waarde en risico komen uitgebreid aan de orde. We gebruiken een praktijkcase en een rollenspel. We gaan ook in op de afhankelijkheid tussen strategie, architectuur en portfoliomanagement en op de organisatorische kant.

Dag 5: IT governance en IT sourcing

Op de laatste dag gaan we in op IT governance. Hoe verhouden governance en strategie zich tot elkaar? En wat kunnen we op dit vlak leren van succesvolle organisaties? We kijken naar governance-modellen en onderzoek, onder andere van Weill en Ross en van Maes (vraag-regie-aanbodmodel). Ook wordt ingegaan op hoe de samenwerking tussen business en IT kan worden uitgebouwd naar een effectief partnerschip. In de middag besteden we aandacht aan IT-sourcing. Welke IT-capaciteiten en competenties zijn er nodig voor het uitvoeren van de IT strategie? Wat doe je zelf? Wat besteed je uit of ‘zet je in de cloud’? De processen van out- en cloudsourcing komen aan de orde. We sluiten af met een casestudie over het formuleren van sourcingbeleid.

ISSAP security architecture

Verdiep, als CISSP-gecertificeerde, je kennis op het gebied van information security architecture met de ISSAP-training.

Sinds 2001 werkt cibit academy in Nederland exclusief samen met de Amerikaanse organisatie (ISC)², onder meer bekend van de CISSP-titel. Op dit moment dragen in Nederland ruim 1.800 security-professionals de CISSP-titel en is CISSP de standaard op het gebied van information security certificering. Verdiep, als CISSP-gecertificeerde, je kennis op het gebied van information security architecture met de ISSAP-training.

Waarom kies je voor deze ISSAP-training?

 • compleet overzicht van de officiele examenstof, inclusief de laatste ontwikkelingen, in een beknopte tijd
 • theorie afgewisseld met praktijkvoorbeelden
 • verzekerd van een optimale voorbereiding op het examen
 • officieel door (ISC)² gecertificeerde docenten
 • deelname certificaat voor de examentraining ISSAP

Het ISSAP-examen

De examens zijn computer-based en dienen zelf door de cursist aangevraagd te worden via PearsonVUE. Het examen maakt geen onderdeel uit van de training. De examens kunnen het hele jaar door worden afgenomen.

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor (Technical) security- of ICT-architecten, security- of ICT-consultants, security officers of -managers, IT-netwerk-/systeembeheerders of auditors met minimaal hbo-werk- en denkniveau en twee jaar werkervaring op het gebied van IT-architectuur. Je bent in het bezit van de CISSP-certificering en beheerst de materie ‘CISSP Common Body of Knowledge’.

Deze opleiding zal in het Nederlands gegeven worden waarbij gebruik gemaakt wordt van de Engelse terminologie. Hierdoor zijn diepgaande inhoudelijke discussies over het onderwerp mogelijk. Uiteraard is het ISSAP-examen Engelstalig.

Inhoud

De ISSAP Security Architecture-training is een bondige, allesomvattende training die alle zes domeinen omvat van ‘Information Systems Security Architecture Professional’:

 • Access Control Systems and Methodology
 • Communications & Network Security
 • Cryptography
 • Security Architecture Analysis
 • Technology Related Business Continuity Planning (BCP) & Disaster Recovery Planning (DRP)
 • Physical Security Considerations

Architectuur en Agility

Agile begint een vast gegeven te worden in onze organisaties. Steeds meer IT-projecten worden agile uitgevoerd. En ook in de board room valt de term ‘agile’ steeds vaker want ook als totale organisatie streven we agility na. Een agile aanpak biedt veel mogelijkheden om sneller, efficiënter en met een betere kwaliteit de project- of organisatiedoelstellingen te bereiken.

Bedreiging of kans?

Binnen de agile community wordt (enterprise) architectuur vaak beschouwd als vertragend, als onnodige ballast of zelfs als anti-agile (‘big design up front’). Daar zit helaas vaak een kern van waarheid in. Te vaak zien we architecten write-only documenten produceren vanuit een ivoren toren. Dat proces duurt te lang en sluit onvoldoende aan bij de behoefte van de stakeholders. Agile maakt daar een eind aan: de ‘papieren architect’ is niet langer acceptabel (als hij dat al ooit was). Het moet anders, en dat kan ook!

Waarom kies je voor deze cursus?

 • Je leert in korte tijd wat de essentie is van de combinatie Agile en Architectuur
 • Je leert best practices en krijgt tips voor het invullen van de rol van architect (in een agile context) en het vermijden van valkuilen
 • De theorie wordt afgewisseld met op jouw praktijk toegesneden oefeningen
 • Je krijgt les van ervaren, gecertificeerde topdocenten

Doelgroep

Deze cursus richt zich op hen die willen leren hoe ze meer profijt kunnen halen uit de architectuur in een agile werkende organisatie. Enterprise architecten die kansen zien om hun kennis en ervaring beter te gelde te maken in projecten. Project architecten die denken en doen verbinden. Managers die willen begrijpen hoe architectuur en agility gecombineerd kunnen (of moeten) worden. En projectleiders, product owners, scrummasters en agile teamleden die wel weten dat architectuur belangrijk is, maar geen goede samenwerkingsmodus kunnen vinden.

Certificaat

Na het volgen van de cursus Agile en Architectuur ontvang je een certificaat van deelname.

Voordelen van de combinatie agile & architectuur

Vanuit traditionele architectuur bezien lijkt een agile aanpak in eerste instantie ondoordacht en inefficiënt. Hoe organiseer je enterprise-brede oplossingen of services wanneer projecten alleen maar korte termijn planningen kennen en zo snel mogelijk werkende producten op willen leveren?Agile is een kans om de toegevoegde waarde van architectuur te verzilveren. We weten inmiddels dat de samenhang tussen al die agile teams niet vanzelf tot stand komt. Sterker nog, er is juist meer behoefte dan ooit om richting en overzicht te hebben. Agile en architectuur kunnen een gouden combinatie zijn! Het levert juist mogelijkheden die een meer traditionele architectuur niet kent. Architectuur beslissingen kunnen op een veel kortere termijn gedemonstreerd en getoetst worden. Het risico van onrealiseerbare architecturen kan daarmee geminimaliseerd worden. Projecten kunnen eerder gebruik maken van bestaande oplossingen en worden daarmee nog efficiënter. De netto effecten van een écht agile werkende architectuurfunctie zijn: zichtbare en gewaardeerde architecten, substantieel lagere projectkosten en een architectuur die meebeweegt met de behoeften van de business. Dit vraagt er uiteraard wel om dat architectuur en agile op elkaar ingespeeld zijn. Het zijn geen werelden apart.

Programma cursus

De cursus bestaat uit twee dagen:

Op Dag 1 gaan we in op de uitdagingen van architectuur en agile. We constateren dat er sprake is van een paradigma verandering, die van de architect een fundamenteel andere manier van denken en doen vraagt. We beginnen met enterprise architectuur op een agile manier te doen: andere producten, andere werkwijze, én een andere mindset.

Op Dag 2 verleggen we de aandacht naar de software development. We focussen op bewezen werkwijzen bij het inbrengen van architectuur in teams, programma’s en op portfolio niveau. Tot slot houden we ons bezig met de vraag hoe architecten kunnen bijdragen om de transformatie naar een agile organisatie tot een succes te maken.

In elk blok beantwoorden we de meest relevante vragen aan de hand van theorie, best practises en (veel) praktische oefeningen.

Opleiding Architectuur en informatiebeveiliging

Raamwerken voor informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging (IB) is cruciaal, ook in IT-architectuur. Andersom vormt IT-architectuur een cruciaal onderdeel van een goede informatiebeveiliging. Daarbij rijst de vraag hoe je informatiebeveiliging een plaats geeft in de architectuur. Of, moet je juist een architectuur van je informatiebeveiliging maken? Tijdens deze opleiding leer je welke raamwerken je kunt gebruiken en hoe je informatie vanuit de architectuur voldoende kunt beveiligen. Ook heel praktische zaken komen aan bod, zoals het gebruik van encryptie en het omgaan met ontwikkelingen als Cloud Computing.

Beveiliging en architectuur

Als je de gemiddelde Nederlander vraagt naar het doel van informatiebeveiliging, is het antwoord vaak “voorkomen dat anderen mijn informatie kunnen inzien.” Op zich een belangrijk facet, maar vanuit architectuuroogpunt absoluut niet het ultieme doel. Primair gaat het om de bescherming van belangen: die van de stakeholders binnen of zelfs buiten je organisatie. Bij deze opleiding leer je hoe je belangen in kaart brengt en beschermt. Imago, productiviteit, bedrijfsmiddelen en compliance zijn slechts enkele aspecten die daarbij van belang zijn. Naast vertrouwelijkheid gaat het om integriteit en beschikbaarheid van informatie. En niet te vergeten om de traceerbaarheid van handelingen.

Vanuit een IB-visie leer je werken naar een beveiligingsarchitectuur op verschillende niveaus. Je krijgt handvatten om vanuit diverse standpunten te kijken naar de integrale inrichting van informatiebeveiliging in het IT-landschap: spreiding van technische beveiliging, bepalen van procedurele maatregelen, ondersteuning van de processen voor IB-management en het uitvoeren van controles. Uiteraard komt ook de cruciale technische kennis aan bod, zoals cryptologie, identiteitsmanagement, netwerkbeveiliging en veilige softwareontwikkeling.

Praktisch

Theoretische lesstof wordt afgewisseld met praktische werkopdrachten. Als onderdeel van deze opleiding, werken de deelnemers gedurende het traject een opdracht uit. De resultaten daarvan worden op de laatste lesdag gezamenlijk besproken.

Doelgroep

Deze opleiding is primair bedoeld voor IT-architecten die zich willen toeleggen op informatiebeveiliging en informatiebeveiligingsspecialisten die hun kennis over conceptueel-technische aspecten willen verbreden.

Certificering als cibit academy IB-architect en accreditatie door (ISC)²

Als deelnemer aan het programma maak je een werkopdracht van circa 40 uren dat resulteert in een rapport dat voor je organisatie van praktische waarde is.

Professionals met een (ISC)² certificering krijgen 40 CPE’s (accreditatiepunten) van het type A, de gehele jaarlijkse vereiste voor een CISSP certificering.

Programma

Dag 1: Fundamenten van de IB-architectuur – De dag begint met een korte historie van informatiebeveiliging en beveiligingsprincipes. Via technische beveiligingsfuncties wordt gewerkt naar de toepassing van patronen en bouwblokken in de informatiebeveiliging.

Dag 2: IB architectuurraamwerken – Gedurende de dag worden architectuurraamwerken besproken zoals het Sherwood Applied Business Security Architecture (SABSA), Open Security Architecture (OSA), Cybersecurity Framework van de NIST en de beveiligingskatern van NORA. Daarnaast bespreken we Jericho 2.0 en de praktische toepassing daarvan in de beveiligingsarchitectuur.

Dag 3: Technische beveiligingsmaatregelen en Identity & Access Management – De eerste helft van de dag gaat in hoe je als architect grip krijgt op de selectie van dag technische beveiligingsmaatregelen zoals netwerkbeveiliging, De tweede helft gaan we in op Identity & Access Management aspecten.

Dag 4: Cryptologie en Cloud Computing – We gaan in op cryptologie, waarbij de toepassingsgebieden maar ook sterke en zwakke punten van de encryptie aan de orde komen. Ook gaan we in deze dag in op Cloud Computing: de architectuur aspecten en risico’s

Dag 5: Veilige Software ontwikkeling – De dag begint met het bespreken van de resultaten van eindopdracht die iedere deelnemer heeft moeten maken gedurende de opleiding. De tweede helft van de dag zal ingegaan worden veiligheid van software, waarbij wordt uitgelegd hoe de veiligheid van software te borgen tijdens het ontwikkelproces.

Kortom een uitgebreid programma waarin alle vaardigheden aan de orde komen die de rol van de beveiligingsarchitect uniek maken ten opzichte van andere informatiebeveiligers.

Opleiding Cloud computing onder architectuur

Hoe kun je grip houden op al die veranderingen die vanuit de cloud op je af komen, zoals Cloud Storage, Cloud Computing, Big Data en The Internet of Things? In deze praktijkgerichte opleiding leer je cloud services op waarde te schatten en in te zetten.

Met de beproefde methoden en technieken van de architect bepaal je de betekenis van cloud services voor de IT-architectuur, de IT-strategie en de bedrijfsvoering van je organisatie. Je leert geïnformeerde en afgewogen keuzes voor te bereiden. Je leert je organisatie te begeleiden bij het formuleren van een cloud strategie in relatie tot de business-IT strategie en bij de uitvoering ervan. Ook leer je de consequenties hiervan uit te werken in een gekwantificeerde business case.

Cloud computing is in hoog tempo mainstream aan het worden: het biedt prachtige kansen om kosten te reduceren en de functionaliteit van IT-diensten verder uit te breiden. Maar tegelijk is cloud computing een slangenkuil tjokvol risico’s. Bij keuzes over de inzet van cloud services zijn er belangrijke vragen om te beantwoorden. De opleiding Cloud computing onder architectuur geeft je de benodigde basis en verdieping om de juiste vragen te stellen en te beantwoorden en daarmee in controle te blijven.

Voor IT-architecten

Deze opleiding richt zich op IT-architecten die betrokken zijn bij het maken van keuzen rond het afnemen van cloud services. Inkopers, projectmanagers, service managers, accountmanagers van IT-leveranciers en consultants zijn in deze cursus ook van harte welkom. De stof wordt behandeld op hbo+ niveau.

Resultaten van deze cloud computing opleiding

Na afloop van deze opleiding ben je in staat om:

 • De effecten van cloud computing op IT-organisaties en de business inzichtelijk te maken.
 • De belangrijkste voor- en nadelen van cloud computing te benoemen en op waarde te schatten.
 • specifieke cloud risico’s voor je organisatie te benoemen en te beoordelen.
 • Te bepalen op welke manier cloud computing onderdeel kan worden van de IT-architectuur.
 • Je organisatie te begeleiden bij het formuleren van een cloud strategie en bij de uitvoering ervan.
 • De argumenten voor en tegen cloud services om te zetten in gekwantificeerde business case.
 • Voor IT-architecten die betrokken zijn bij beleidsvorming of implementatie

Certificaat

Na afloop ontvang je een certificaat van deelname.

Interactieve opleiding

De lesdagen bestaan uit een afwisseling van theorie en oefeningen. Ook is er gedurende de les ruimschoots gelegenheid voor vragen waarin je eigen cases inbrengt.

Dag 1: Verkenning van het concept cloud computing

We gaan deze dag in op het concept cloud computing, definities en modellen, met als doel dat je een duidelijk beeld krijgt van de verschijningsvormen van cloud computing en de kenmerkende eigenschappen daarvan. Je leert waarom cloud services interessant zijn voor zowel afnemers als aanbieders. Van je medecursisten hoor je waarom cloud computing interessant is voor hun organisatie. We kijken ook naar mogelijke risico’s die cloud computing met zich mee kunnen brengen.

Dag 2: Verkenning van Cloud oplossingen

Cloud leveranciers bieden verschillende componenten/services aan. We laten zien wat de belangrijkste componenten zijn en welke invulling de verschillende cloud leveranciers eraan geven. We gaan met oefeningen in op de vraag op welke manier je deze componenten kunt inzetten om een veilige, stabiele en schaalbare omgeving te creëren en welke uitdagingen je daarbij tegen kunt komen.

Dag 3: Cloud-strategie en governance

Nu je een goed beeld hebt van het concept cloud computing en de daarop gebaseerde services, gaan we dieper in op specifieke strategische afwegingen om cloud computing te gebruiken. Vragen die aan bod komen zijn onder meer: Wat breng je wel en niet naar de cloud en hoe maak je daarin keuzes? Hoe voer je governance over een omgeving waarin cloud services zijn opgenomen? Wanneer is het tijd om van een cloud provider afscheid te nemen.

Dag 4: Cloud computing in architectuur

In deze dag gaan we verder hoe we van een cloud strategie tot passende architectuur producten als stakeholder analyses, principes, gap analyses en roadmaps komen. Daarbij rekening houdend met de unieke eigenschappen en uitdagingen die cloud computing biedt

Dag 5: De business case van cloud computing

Je weet wat cloud computing is en je hebt kwalitatief inzicht in de consequenties ervan voor je organisatie. Ten slotte leer je de kwalitatieve eigenschappen om te zetten in baten, kosten en risico’s. Het management ziet cloud computing graag als goedkoop alternatief voor interne IT, maar ziet alleen het prijskaartje van externe, public cloud aanbieders. De IT-organisatie is vaak niet in staat om de kosten van de eigen infrastructuur services inzichtelijk te maken. Een goede afweging is zo niet mogelijk. Hoe maak ik de baten en kosten van diverse cloud oplossingen inzichtelijk? Alle overwegingen voor en tegen het werken met cloud services komen samen in een gekwantificeerde business case.

Opleiding Communiceren en visualiseren architectuur

Laat zien wat je te zeggen hebt. Formele modellen en documentatie worden in de praktijk slecht begrepen en nauwelijks gelezen door beslissers, gebruikers en andere belanghebbenden. In deze opleiding leer je hoe je hen inzicht geeft in deze complexe materie om zo je invloed te vergroten.

Van architect tot storyteller

Architectuur is al lang geen zaak meer van techneuten onder elkaar. Je moet een groot palet aan belanghebbenden beïnvloeden om je doel te bereiken, van directeur tot beheerder, van ontwikkelaars tot gebruikers. Het is cruciaal om je boodschap af te stemmen op het beoogde publiek, zodat je een betere gesprekspartner wordt die de besluitvorming in de organisatie beter ondersteunt.

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor architecten, business analisten, informatiemanagers en anderen, die regelmatig architectuur uitleggen, adviseren en besluiten (laten) nemen over architectuur. Deze opleiding op HBO+-niveau is een mix van theorie en praktijk: in de eerste drie lesdagen krijg je het theoretisch kader en oefen je met eigen en andermans casussen. Vervolgens werk je, begeleid door een docent, aan een architectuurprobleem dat speelt in jouw eigen organisatie. Dit mondt uit in een visualisatie en een direct bruikbare presentatie voor jouw doel en doelgroep. Het is ook mogelijk aanvullende coaching af te spreken, waarbij we nog intensiever met jou optrekken.

Betere gesprekspartner

Heb je het traject afgerond en de opdracht voldoende goed uitgevoerd, dan ontvang je een certificaat van deelname. Belangrijker is dat deze opleiding je een betere gesprekspartner maakt voor alle belanghebbenden, zodat je binnen je organisatie meer voor elkaar krijgt.

Onze docenten werken het grootste deel van hun tijd als consultants bij een keur aan organisaties. Ze hebben ruime praktijkervaring in het visualiseren van en communiceren over architectuur.

Programma

Deze opleiding telt drie lesdagen en twee workshops waarbij je in je eigen werkomgeving aan de slag gaat om een visualisatie en een verhaal te maken.

Dag 1: Communiceren en visualiseren
Aan de hand van de theorie en veel oefeningen verkennen we de basisprincipes van visualisatie en communicatie. Hoe vind je de juiste balans tussen vorm, inhoud en doelgroep? Hoe geef je informatie grafisch weer? Welke technieken zijn er om aantrekkelijke platen te maken en over te brengen?

Dag 2: Architectuurplaten die hun doel bereiken
Landschapsfoto’s zijn een uitermate effectieve manier om over architectuur te communiceren. Aan de hand van deze rijke methode behandelen we een keur aan technieken die je direct kunt toepassen in je eigen architectuurplaten en we tonen veel voorbeelden uit de praktijk. Aan de hand van een uitgebreide casus ga je verschillende keren zelf aan de slag met het visualiseren van architectuur en het overtuigen van je stakeholders.

Dag 3: Storytelling – zakelijke verhalen die mensen raken
Storytelling is een klassiek én modern middel om je boodschap over te brengen. Je leert om zakelijke verhalen te maken die de dilemma’s verduidelijken, kansen laten zien en conflicten blootleggen. Verhalen die werken. Hoe geef je zulke verhalen vorm? Hoe kun je anekdotes het best inzetten, zodat ze ook echt overkomen en mensen boeien, overtuigen en tot discussie aanzetten? Storytelling is essentieel gereedschap voor elke architect die meer wil bereiken.

Praktijkopdracht

Na de derde dag maak je een plan voor een visualisatie en verhaal over architectuur in je eigen organisatie. De docent geeft je feedback waarmee je aan de slag gaat om tot een eerste versie van je plaat en verhaal te komen.

Dag 4: Werksessie
Vier weken na dag 3 bekijken we de tussenresultaten van ieders individuele opdracht. Zit je op de goede weg? Heb je je boodschap scherp genoeg? Werkt je visualisatie voor je doelgroep? Hoe ga je dit straks overbrengen? Ook de feedback van andere cursisten helpt je extra je eigen verhaal te verbeteren. Door met anderen mee te denken, scherp je je eigen vaardigheden extra aan.

Hierna heb je nog eens vier weken om tot een eindresultaat te komen met een verantwoording en reflectie op je aanpak. Je krijgt ook hier weer feedback van de docent.

Dag 5: Eindpresentaties
Nu vertellen we elkaar onze verhalen! We bespreken elkaars werk en geven de laatste tips om alles nog scherper te krijgen. Op deze dag presenteer en gebruik je je plaat zoals je dat ook in je eigen organisatie zult gaan doen.

Opleiding IT-architectuur in de praktijk

Leer in 5 dagen het vak van architect pragmatisch en effectief in te vullen. Maak kennis met de belangrijkste concepten, methoden en technieken. 

Concepten, -methoden en -technieken toepassen in de eigen organisatie

Deze vijfdaagse opleiding geeft je handvatten om het vak van architect in te vullen op een pragmatische en effectieve manier. Je maakt kennis met de belangrijkste concepten en leert methoden en technieken om van idee naar architectuur te komen. Na deze opleiding maak je ontwerpen die aansluiten op de belangen van je organisatie. En kun je deze effectief uitdragen naar stakeholders.

Resultaten opleiding IT-architectuur in de praktijk

Na afloop van deze opleiding ben je in staat om:

 • uit te leggen wat architectuur is, waarom het belangrijk is en wat de taken en verantwoordelijkheden van een architect zijn
 • IT-architecturen te ontwerpen en ze te evalueren op basis van de eisen van je stakeholders
 • je architectuur uit te dragen op een manier die past bij je doel en doelgroep
 • effectiever te opereren als architect
 • Voor als je verantwoordelijk bent voor of betrokken bent bij IT-architectuur

Voor IT-architecten

Deze opleiding richt zich uiteraard op de ICT-architect, maar is ook zeer leerzaam voor anderen die te maken hebben of krijgen met architectuur, zoals business analisten, product owners en informatie managers. De stof wordt behandeld op hbo+niveau.

Certificaat

Na afloop van de training ontvang je een certificaat van deelname.

Programma opleiding

Dag 1: Het architectuurproces en de rol van de IT-architect
Deze dag legt de basis voor de masterclass. Wat verstaan we onder architectuur? Welke rollen speelt de architect: wat zijn taken, competenties, kennis en verantwoordelijkheden? Hoe kun je architectuur effectief organiseren? En hoe ziet een architectuurproces eruit?

Dag 2: Stakeholders en requirements
Op deze dag gaan we dieper in op de omgang met verschillende belanghebbenden. Hoe bepaal je wie invloed heeft op je architectuur en hoe ga je vervolgens met ze om? Hoe krijg je hun wensen en eisen boven water? Hoe vertaal je die eisen in principes? Ook leer je omgaan met tegenstrijdige belangen.

Dag 3: IT-architectuur communiceren
Een architectuur is waardeloos zolang hij alleen op papier staat – de vruchten worden pas geplukt als architectuur tot leven komt in tastbare systemen. Aan de architect de taak om zijn ideeën uit te dragen zodat ze werkelijkheid worden. We gaan in op methodes en technieken om effectief te communiceren over architectuur. Wanneer zet je welke methode in? Welke standaardviews zijn er en hoe gebruik je ze? Wanneer is UML een goede keuze, of Archimate, en wanneer kun je beter een goed verhaal vertellen?

Dag 4: Ontwerpen en evalueren
Voor het ontwerpen van een architectuur hoef je niet bij nul te beginnen. De meeste problemen waar je tegenaan loopt, zijn al een keer opgelost. We kijken naar heuristieken, stijlen en patronen die je helpen tot een goed ontwerp te komen. In de loop van de dag ontwerp je in een team een architectuur. Maar het implementeren van een systeem vergt een investering. Hoe weet je dat je architectuur goed genoeg is? We bekijken de verschillende vormen van architectuurevaluaties en gaan dieper in op de scenario-gebaseerde methode ATAM. In een workshop evalueren we de eerder gemaakte ontwerpen met behulp van die methode.

Dag 5: Technisch leiderschap en het gereedschap van de architect
Op deze dag kijken we naar de vaardigheden die van een effectieve architect nodig heeft. Zaken als beïnvloeden, leiderschap zonder formele positie, advies geven, effectief presenteren en visievorming komen aan bod in theorie en met praktische oefeningen. Uiteraard in de specifieke context van de IT-architect.

Data Expert Program

As organizations are acquiring ever-greater volumes of data, the ability to leverage such data is becoming key to creating value. The skill to pinpoint trends and patterns and forecasting future consumer behavior makes data science one of the most rapidly growing professions. With demand outgrowing the supply of professionals, organizations are looking to train employees in data intelligence skills. 


The JADS Data Expert Program aims at educating data science-driven entrepreneurs who have the capability to create, develop and market data technologies, conduct research, and present results in a clear, non-technical manner. Participants are trained in applying data revolution innovations to develop smart, value-adding and sustainable business activities for both existing corporations as well as start-ups. You’ll learn how to translate innovative, data driven ideas into concrete project requirements, develop innovative solutions, launch a business venture and assess its effectiveness.

Program objectives

 • Business alignment: Acquire the skills and know-how to mine and model data and to articulate your discoveries and recommendations to those not schooled in the world of data.
 • Entrepreneurship: Learn to turn big data into real value. From mining the economic value of personal data, to developing novel ways to apply actionable insights, through to discovering innovative strategic and marketing models.
 • Data Science Knowledge & Skills: Our learn-by-doing approach addresses the hard skills you require to successfully implement data projects. Get to understand data engineering and data analytics. Explore data sets, gather actionable insights, visualize results and communicate meaningful findings while taking into consideration underlying legal and ethical issues.

Application requirements
You must be able to show a high level of motivation in formulating and solving complex problems in a data driven environment. You should also be eager to learn combining generalist with expert thinking. An entrepreneurial mind-set is second nature to you. In fact, if you can tick most of the following, this program could be for you.

 • Technical expertise: An absolute must is that you have expertise in a scientific discipline at Master level.
 • Curiosity: You have an unstoppable desire to discover, distil and model a problem down to a clear set of concepts and hypotheses that can be tested.
 • Storytelling: Eagerness to develop the skill to use data to tell a story and to be able to communicate such a story effectively.
 • Creativity: You have the skill for looking at problems from different angles and finding creative solutions.

Program structure
The Data Expert Program is designed for ambitious professionals with a strong analytical and quantitative background. Duration: 1 year. Approximately 30 full working days – in general on Fridays and one weekend.

The program comprises 8 blocks. All blocks cover all aspects of data science.
Participants will receive an official certificate from JADS/Tilburg University/Eindhoven University of Technology. Program objectives: Data Science Knowledge & Skills, Business Alignment and Entrepreneurship.

Admission requirements

 • Bachelor or Master in relevant field
 • At least 3 year’s of relevant working experience
 • English language proficiency

For who
The Data Expert Program is designed for ambitious business professionals with a strong analytical and quantitative background and an interest in data intensive environments.

Picture

Picture

PROSCI® – Community avond

Het aantal Practitioners groeit. Wij verwachten ook dat het toepassen van de Prosci aanpak en de tools, zoals je rondje ADKAR draaien, groeien.

En uiteraard is de dagelijkse praktijk van veranderen soms weerbarstiger dan het Prosci spoorboekje.

Om jullie als Practitioners goed te ondersteunen willen we een start maken met het Prosci netwerk Nederland. Het doel van dat netwerk is elkaar te leren kennen, ervaringen uit te wisselen, kennis te verdiepen en elkaar te ondersteunen in de breedste zins des woords. The People Side Of Change zal het netwerk uiteraard graag faciliteren.

Op 8 MEI wordt de eerste netwerkbijeenkomst worden gehouden in DE PROCESCENTRALE IN ROTTERDAM.

We starten om 19:00 UUR en verwachten rond 21:00 UUR klaar te zijn.

Het aantal Practitioners groeit. Wij verwachten ook dat het toepassen van de Prosci aanpak en de tools, zoals je rondje ADKAR draaien, groeien.

En uiteraard is de dagelijkse praktijk van veranderen soms weerbarstiger dan het Prosci spoorboekje.

Om jullie als Practitioners goed te ondersteunen willen we een start maken met het Prosci netwerk Nederland. Het doel van dat netwerk is elkaar te leren kennen, ervaringen uit te wisselen, kennis te verdiepen en elkaar te ondersteunen in de breedste zins des woords. The People Side Of Change zal het netwerk uiteraard graag faciliteren.

Op 8 MEI wordt de eerste netwerkbijeenkomst worden gehouden in De Procescentrale in Rotterdam.

We starten om 19:00 uur en verwachten rond 21:00 uur klaar te zijn.

Het voorlopige programma bestaat uit de onderdelen:

 • Projectpresentatie; een deelnemer presenteert een project, waarin de tools van Prosci zijn toegepast. De deelnemers reflecteren op de specifieke vraagstelling van de presentator;
 • Een actieve kennismaking met de Practitioners onderling;
 • Aankondiging van de start van een Change Managers Gilde door Maestro Academy voor Prosci® gecertificeerden;
 • Bespreking van nut, noodzaak, wensen etc. voor het netwerk;
 • Borrel.

 

Effectief Communiceren & Adviseren

Wanneer je regelmatig klantcontact hebt (B2B of B2C) en hier commercieel meer uit wilt halen, is deze training geschikt voor jou. Tijdens de training leer je hoe je de echte behoefte van de klant achterhaald en welke communicatie effectief is. Zo kun je de klant beter ondersteunen tijdens het beslissingsproces. De training bestaat uit een combinatie van theorie, jezelf beter leren kennen, anderen beter leren begrijpen en praktische oefeningen. De voorbeelden uit de training worden verduidelijkt met de praktijk en wetenschappelijke onderzoeken.

Onderwerpen

De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan bod:

De logica achter gedrag, de wijze waarop jouw gedrag ontstaat, welke typen personen er zijn en hoe je effectief omgaat met deze verschillende gedragsstijlen. Je zal leren vragen, kennismaken met de verschillende type vragen en de volgorde om ze te gebruiken.

Je leert de controle te krijgen, jij pakt de regie! Belangrijk is hoe je hierin omgaat met weerstand. Effectieve communicatie is soms moeilijk, daarom leer jij effectief te communiceren en adviseren. Je leert op een andere manier te kijken naar het gesprek, de gespreksfasen, wanneer je welke vragen stelt en de wijze waarop je het gesprek afsluit.

Ken jij de SKEN-methode? Tijdens de training leer je de methode kennen en toepassen.

De vaardigheden die in de training behandeld worden zijn in meerdere klant-situaties en rollen inzetbaar. Dat maakt dat iedereen zijn eigen trainingsdoel behaalt.

Resultaten

Na de training Effectief Communiceren & Adviseren,

Beheers jij de SKEN-methode, heb je meer controle over gesprekken, heb je meer zelfvertrouwen en ben je commerciëler. Je zult ervaren dat je beter kan doorvragen, gesprekken kan sturen en echt kan overtuigen!

Het inzicht in je eigen gedrag helpt je te groeien en je kan gedragsstijlen van anderen beter herkennen.

Ofwel, jij kan effectief communiceren & adviseren!

 

Resultaatgericht Organiseren & Managen

Resultaatgericht Organiseren en Managen

Technologische en maatschappelijke ontwikkelingen lijken in een stroomversnelling geraakt. Voor organisaties heeft dit verregaande gevolgen. Zo’n vijftig jaar geleden bestonden bedrijven gemiddeld 67 jaar, tegenwoordig nog slechts 15! Om continuïteit te waarborgen is het noodzakelijk keuzes te maken over de visie, richting en de inrichting. ‘Resultaatgericht Organiseren en Managen’ is een traject van drie maanden die jou helpt deze vraagstukken te behandelen en concreet in te vullen.

De training ‘Resultaatgericht Organiseren en Managen’ bestaat uit meerdere blokken. Het eerste blok bestaat uit twee aaneengesloten dagen, daarna volgen drie losse dagen. In de tussenliggende perioden wordt de stof op de eigen organisatie toegepast.

De rode draad is het leren identificeren en aanbrengen van verbeteringen in de eigen organisatie. De training bestaat uit vijf leerblokken: de organisatorische context, de essentie van resultaatgericht organiseren, het constateren van verbeterpunten, het definiëren en ontwerpen van verbetering en tot slot het daadwerkelijke groeien.

Context
Bij de context komen de volgende onderdelen aan de orde:
– Relevante trends op technologisch en maatschappelijk vlak
– De organisatorische gevolgen van deze trends
– Waarom enkel de nr.1 zal groeien

De essentie van RGO
Bij de essentie van Resultaatgericht Organiseren wordt vooral in gegaan op de aspecten die van belang zijn om binnen een organisatie continuïteit te waarborgen. De volgende onderwerpen worden behandeld:
– De succesfactoren van toonaangevende organisaties
– Startups: wat doet ze slagen?
– Wat is groei en waaruit bestaat het?
– De cruciale waarde van klant op nr. 1
– Het verschil tussen Resultaatgericht werken, managen en organiseren
– Het doel van elke organisatie
– De verschillende rollen binnen een bedrijf
– Het schaalbaar maken van de organisatie
– Het belang van een sluitende PDCA-cyclus
– De wijze van besluitvorming bij anderen en jouw invloed daarop
– Het proces van permanent verbeteren

Constateren van verbeterpunten
Bij het constateren van verbeterpunten worden een aantal hulpmiddelen aangereikt waarmee mogelijke verbeteringen kunnen worden geïdentificeerd:
– 15 veelvoorkomende fouten binnen organisaties
– De vijf valkuilen van (management)teams
– Het hanteren van een issue-, besluiten en actielijst
– De Netto Promotor Score

Definiëren en ontwerpen van verbetering
Bij het definiëren en ontwerpen van verbeteringen wordt aangegeven hoe deze succesvol kunnen worden gerealiseerd. Aan de orde komt onder andere:
– Beslis-criteria voor verbetering
– 100 dagen trajecten
– Waarom twee grote veranderingen tegelijkertijd het maximum is
– De belangrijkste elementen van verandertrajecten
– Het veranderen van houding en gedrag

Het daadwerkelijk realiseren van groei
Bij dit onderdeel worden de elementen besproken waarmee de verbeteringen zullen worden gerealiseerd. De volgende onderwerpen komen, afhankelijk van de deelnemers, aan de orde:
– Het creëren van een goede strategie
– Een zinvolle missie en visie
– De verschillende type producten
– Het leveren van toegevoegde waarde
– Het beïnvloeden van klanttevredenheid
– Het belang van kernwaarden
– Het definiëren van doelen & de goalsetting theorie
– Een juiste doelen-hiërarchie
– Waarom standaardisatie?
– De RGO-blauwdruk voor permanente verbetering
– Zinvolle overlegstructuren
– High performance teams
– Resultaatgericht samenwerken
– Het organiseren van permanent verbeteren
– Wat is Lean en de positie ervan

Toepassing in de praktijk is de beste leermeester, dit is dan ook het uitgangspunt van de training. Het toepassen van de stof door de deelnemers staat zodoende voorop. De stof wordt inspirerend gebracht en vooral benaderd vanuit de praktijk.

Bij aanvang van de training worden de deelnemers gevraagd een presentatie te geven van zichzelf, het bedrijf en de problemen waar ze tegenaan lopen. Tussen de blokken door is het de bedoeling om trainingselementen toe te passen op de eigen werksituatie. De afsluitende resultaatdag zal worden gebruikt om de voortgang en resultaten toe te lichten.

De training is gebaseerd op literatuurstudies en wetenschappelijke publicaties. Daarnaast zijn de praktijkervaringen van de trainers en oud deelnemers meegenomen. De training wordt steeds aangevuld met de nieuwste inzichten. Ook is er een klankboordgroep met een aantal oud-deelnemers om de training zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de praktijk.

Onze werkwijze:

1.Intake: Om de stof goed af te stemmen op de persoonlijke leerdoelen van de deelnemers zal er een intake plaatsvinden. Bij deze intake ligt de focus op de persoonlijke wensen. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk.

2.De Training: bestaat uit meerdere blokken. Het eerste blok bestaat uit twee aaneengesloten dagen, daarna volgen drie losse dagen. Het traject is verdeeld over een periode van 2 tot 3 maanden. Tussen de trainingsdagen worden opdrachten uitgewerkt die in de vervolgsessie besproken worden. Toepassing binnen de eigen organisatie staat centraal!

3.Ondersteuning: Kweekel biedt vanaf het eerste blok een support-programma aan. Dit programma duurt tot zes weken na de laatste trainingsdag. Het geeft de mogelijkheid ondersteuning te ontvangen bij het in de praktijk brengen van de leerdoelen en verbeteringen. Ook hebben de deelnemers toegang tot onze online portal.

4.RGO: Onder voorwaarden kunnen deelnemers in aanmerking komen voor een RGO-certificering. RGO-Gecertificeerde kunne deelnemen aan intervisie trajecten georganiseerd door RGO.nu. Dit is een platform van, door en voor managers die zichzelf willen blijven ontwikkelen op het gebied van resultaatgericht werken, managen en organiseren.

Het resultaat
Het resultaat is zowel op zakelijk als persoonlijk vlak zichtbaar. Zakelijk gezien zullen de deelnemers een andere kijk hebben op hun organisatie, permanent werken aan klanttevredenheid, beter prioriteiten stellen, beter leidinggeven, zorgen voor bevlogen medewerkers, de inrichting ter hand nemen, goed doelen formuleren, focus houden op de belangrijkste doelen, beter structureren, permanent verbeteren en aantoonbaar betere resultaten behalen. Concreet zullen zij in staat zijn om hun organisatie en de daarin werkzame mensen naar een hoger niveau te tillen.

Persoonlijk zullen de deelnemers meer overzicht hebben, pro-actiever zijn, hun werk beter verdelen, de tijd optimaler benutten, rust ervaren, en beter functioneren.

Persoonlijk Leiderschap & Succesvol Functioneren

Persoonlijk Leiderschap & Succesvol Functioneren

Organisaties worden geconfronteerd met grote veranderingen. De digitale revolutie zal geen organisatie voorbijgaan. Nieuwe manieren van (samen) werken ontstaan. Dit heeft vooral gevolgen voor de medewerkers. Zij zijn de belangrijkste schakel in de nieuwe wereld. Zij moeten zich constant aanpassen en zo zelfstandig mogelijk functioneren. Juist voor deze medewerker is de training Persoonlijk Leiderschap en Succesvol Functioneren. Het geeft de handvaten om het voortouw te nemen en te blijven groeien.

Persoonlijk Leiderschap
Persoonlijk leiderschap is weten wat je wilt en het voortouw nemen. De medewerker 3.0 zal een over aantal belangrijke competenties moeten beschikken. Op het gebied van persoonlijk leiderschap komen tijdens de training de volgende onderwerpen aan de orde:
– De kern van persoonlijk leiderschap
– De competenties die horen bij persoonlijk leiderschap
– Leiderschap tonen
– Onderscheid tussen urgente en belangrijke taken
– Het definiëren van persoonlijke doelen en groeipunten
– Het hebben van een persoonlijke “stip”
– Het opstellen van goede doelen
– Het stellen van de juiste prioriteiten
– Proactief zijn & 100% verantwoordelijkheid nemen
– Zelfdiscipline

Succesvol Functioneren
Een cruciaal onderdeel van de moderne medewerker het motiveren, meekrijgen en communiceren met de omgeving. De volgende onderwerpen komen aan de orde:
– Persoonlijk scherp blijven
– Focus houden
– De essentie van tijdmanagement
– Het analyseren en verbeteren van het eigen gedrag
– Het opbouwen van vertrouwen
– Feedback geven en krijgen
– Het (beheerst) aanspreken van anderen
– Zelfmotivatie
– Assertiviteit
– De valkuil van waardering-zoekend gedrag
– De essentie van goede communicatie
– Anderen overtuigen en meekrijgen
– Omgaan met weerstanden
– De balans werk-privé

Het resultaat
Het resultaat is zowel op zakelijk als persoonlijk vlak zichtbaar. Zakelijk gezien zullen de deelnemers beter prioriteiten stellen, beter hun werkzaamheden ordenen en structureren, beter communiceren, anderen beter motiveren en aantoonbaar betere resultaten behalen. Hiernaast zullen zij hun persoonlijke plan uitvoeren wat tot verbetering zal leiden.

Persoonlijk zullen de deelnemers meer overzicht hebben, gemotiveerder zijn, het werk beter verdelen, beter functioneren en een goede balans hebben. Maar bovenal, genoeg zelfvertrouwen hebben om goed te functioneren en het voortouw te nemen.

Onze werkwijze:

1.Intake: Om de stof goed af te stemmen op de persoonlijke leerdoelen van de deelnemers zal er een intake plaatsvinden. Bij deze intake ligt de focus op de persoonlijke wensen. Er kan gekozen worden voor een mondelinge of schriftelijke intake.

2.De Training: De training gaat uit van het principe “A man convinced against his will, remains of the same opinion still”. Daarom overtuigen de deelnemers zichzelf van de bruikbaarheid van de stof. Om dit te bereiken wordt een werkwijze gehanteerd waarbij de aangereikte denkbeelden onmiddellijk in de praktijk worden toegepast. Dit leidt tot een zeer actieve cursus waarbij veel zelf wordt beleefd en ervaren. Gevolg is dat de training als zeer positief wordt beoordeeld en dat deelnemers na afloop daadwerkelijk beter functioneren en de bereidheid en bekwaamheid hebben om zichzelf blijvend te verbeteren.

De training is gebaseerd op literatuurstudies en wetenschappelijke publicaties. Daarnaast zijn de praktijkervaringen van trainers en oud-deelnemers opgenomen. De training wordt constant verbeterd aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen. Een deel van de stof is inmiddels verwerkt in managementboeken.

3.Ondersteuning: Kweekel biedt je na de training een support-programma van zes weken. Tijdens dit programma kun je (optioneel) hulp inschakelen van jouw trainer bij het in de praktijk brengen van de verbeteringen en persoonlijke coaching. Daarnaast krijgen alle deelnemers toegang tot ons online portal.

Leiderschap & Management

Leiderschap & Management

In het huidige digitale tijdperk is het tonen van leiderschap en goed managen een noodzaak. Leidinggeven ‘zoals men het al tijden doet’ lijkt niet meer voldoende en verandert snel. Als manager moet je jezelf constant aanpassen en ontwikkelen. De training Leiderschap & Management geeft de handvaten om het voortouw te nemen en te groeien! Uiteraard worden de nieuwste management-ontwikkelingen in de training meegenomen.

De training zoomt in op de drie belangrijkste aspecten van modern leidinggeven: Leiderschap, managen & zelfmanagement.

Leiderschap
Leiderschap is het bepalen van de richting van een organisatie of organisatieonderdeel. Elke leidinggevende zal leiderschap in zich moeten hebben. Op het gebied van leiderschap komen tijdens de training de volgende onderwerpen aan de orde:
– Het verschil tussen een leider en manager
– De kern van leiderschap
– Welke wijze van leidinggeven past bij jou?
– Leiderschap tonen
– Onderscheid tussen urgente en belangrijke taken
– Lange termijn doelstellingen
– De belangrijkste eigenschappen van leiders
– Een afdeling die ‘gaat voor goud’
– Kenmerken van succesvolle organisaties & en het vormgeven van deze kenmerken

Managen
Een cruciaal onderdeel van managen is het motiveren, meekrijgen en communiceren met de medewerkers. De volgende onderwerpen komen aan de orde:
– De kern van managen
– Zo ga je om met de belangrijkste valkuilen bij het managen
– Proactief zijn & 100% verantwoordelijkheid nemen
– Het vormen van een high-performance team
– Zo ziet een sterk managementteam eruit
– Het opstellen van goede doelen
– Medewerkers: Leidinggeven en delegeren
– Medewerkers: Motiveren en beïnvloeden gedrag
– Het opbouwen van vertrouwen
– Jouw eigen overtuigingskracht
– Omgaan met weerstand
– Het managen van de vele veranderingen
– Het stellen van de juiste prioriteiten

Zelfmanagement
Een leidinggevende is met veel zaken bezig. Het stellen van prioriteiten is daarbij noodzakelijk om goed te blijven functioneren. Hierin is zelfmanagement essentieel. De volgende onderwerpen komen aan de orde:
– Persoonlijk scherp blijven, focus en motivatie houden
– Het doorbreken van ‘de waan van de dag’
– Zelfdiscipline
– Wat zijn jouw eigen rollen?
– Het analyseren en verbeteren van het eigen gedrag
– Het definiëren van persoonlijke doelen en groeipunten
– De balans tussen werk en privé

Onze werkwijze:

1.Intake: Om de stof goed af te stemmen op de persoonlijke leerdoelen van de deelnemers zal er een intake plaatsvinden. Bij deze intake ligt de focus op de persoonlijke wensen. Er kan gekozen worden voor een mondelinge of schriftelijke intake.

2.De Training: Geeft de deelnemers uitvoerig de tijd om de stof te verwerken, te betrekken op de eigen situatie en om te zetten tot een helder plan van aanpak inclusief prioriteiten. Veelal is dit het begin van een persoonlijk groeidocument.

De training is gebaseerd op literatuurstudies en wetenschappelijke publicaties. Daarnaast zijn de praktijkervaringen van trainers en oud-deelnemers opgenomen. De training wordt constant verbeterd aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen. Een deel van de stof is inmiddels verwerkt in managementboeken.

3.Ondersteuning: Kweekel biedt je na de training een support-programma van zes weken. Tijdens dit programma kun je (optioneel) hulp inschakelen van jouw trainer bij het in de praktijk brengen van de verbeteringen en persoonlijke coaching. Daarnaast krijgen alle deelnemers toegang tot ons online portal.

IPMA D

Inhoud van de training

Door diverse casus wordt u inzicht en vaardigheid bijgebracht met betrekking tot Projectmanagement volgens de Nederlandse competence baseline. U krijgt kennis over technieken en tools betreffende projectmanagement zoals Gantt charts, PERT netwerken, Work Breakdown Structures, enzovoort. U kunt de projectmanagement processen, en producten plaatsen binnen een methode zoals bijvoorbeeld PRINCE2®. Ingegaan wordt op project fasering binnen de organisatie. Het plannen en besturen van een project. Hoe de kwaliteit te bewaken binnen een project. Aandacht is er voor financiën en budgettering. Aan het eind van de cursus wordt u voorbereid op het mondeling assesment van het examen.
De module IPMA-D bevat de volgende onderwerpen: projectfasering en projectorganisatie,
projectplanning & beheersing, budgetten en geld, kwaliteitsbewaking, risicomanagement en projectmanagement methoden en technieken.

Doelgroep
Projectmedewerkers en beginnende projectmanagers met HBO werk- en denkniveau.

Voorkennis en niveau
U heeft een vooropleiding op HBO-niveau, of op het niveau van de opleiding PRINCE2. Ruime ervaring met projectmanagement kan een lagere vooropleiding compenseren.

Examenonderwerpen
Projectfasering en projectorganisatie, projectplanning & beheersing, budgetten en geld, kwaliteitsbewaking, risicomanagement & projectmanagement methoden en technieken.

Examen
Het optionele theorie-examen volgens ICB 4 bestaat uit twee delen en beslaat in totaal 3 uur. Het eerste deel bestaat uit 50 meerkeuzevragen en duurt ongeveer 60 minuten. Het tweede deel bevat open vragen en duurt ongeveer 120 minuten. De open vragen bestaan uit rekenvragen, korte open vragen en een kort scenario. De meerkeuzevragen wegen voor 50% mee en de open vragen voor 50%.
Dit examen kan aangevraagd worden door de kandidaten bij www.ipmacertificeren.nl

Projectmanagers met minimaal 3 jaar ervaring op het gebied van het managen van complexe projecten of deelprojecten.

Opleiding Enterprise-Architectuur

e leert hoe je als enterprise architect effectief de ambitie van jouw organisatie te operationaliseren door de vertaling te maken van strategie naar uitvoering. Met richtinggevende principes, aansprekende visualisaties en vooral een persoonlijke en agile benadering zul je in staat zijn om richting te geven aan de ontwikkeling van je organisatie.

Theorie pragmatisch toepassen

Enterprise-architecten weten als geen ander hoe business en IT op elkaar moeten worden afgestemd. Toch gaat het in de praktijk niet altijd goed. Methoden, technieken en raamwerken als TOGAF 9.1 en DYA zijn niet afdoende. Enterprise-architecten behoren juist pragmatisch en effectief te werken aan en te communiceren over architectuur. Maar:

 • Hoe doe je dit in de praktijk?
 • Hoe zorg je ervoor dat enterprise architectuur impact heeft in jouw organisatie?

De wereld van enterprise architectuur

Tijdens deze vijfdaagse opleiding krijg je de antwoorden op bovenstaande vragen. De meest essentiële theorie wordt afgewisseld met concrete praktijkopdrachten. Er is veel aandacht voor de interactie van enterprise architecten met stakeholders, en voor enterprise architectuur als proces. Daarnaast passeren natuurlijk belangrijke concepten de revue zoals raamwerken, referentiearchitecturen, modellen en principes.

Resultaten

Na afloop van deze opleiding ben je in staat om:

 • methoden en technieken van enterprise-architectuur op waarde te schatten en in te zetten in de praktijk,
 • op de verschillende speelvelden effectief te acteren en waarde toe te voegen,
 • een plan te maken voor het effectief en pragmatisch werken onder architectuur in jouw organisatie,
 • op een praktische manier architectuur producten te maken én over te dragen,
 • kritisch te beoordelen welke zaken de aandacht van jou als enterprise architect verdienen.

Voor iedereen die succesvol wil zijn met enterprise-architectuur

Deze opleiding richt zich op enterprise-architecten die zich verder willen ontwikkelen in het vakgebied, of tegen obstakels aanlopen tijdens hun dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast is de opleiding ook uitermate geschikt voor professionals die met (enterprise) architecten samenwerken vanuit een opdrachtgever of gebruikersrol van architectuur, zoals project en programmamanagers, informatiemanagers, CIOs, domein en solution architecten. De stof wordt behandeld op hbo+ niveau.

Certificaat

Na afloop ontvang je een certificaat van deelname.

Programma opleiding

Het programma volgt inspearit’s visie op enterprise architectuur en behandelt de thema’s zoals weergegeven op onderstaand model:

Dag 1: We gaan in op de ambities die we hebben met enterprise architectuur. We bespreken de diverse raamwerken en begrippen, en positioneren enterprise architectuur als practise in de organisatie. Hiermee hebben we een basis gecreëerd waarop we de volgende dagen op kunnen voortbouwen.

Dag 2: De enterprise architectuur verbindt strategie en uitvoering. Het werk van de architect begint dan ook in het Business Speelveld. We gaan in op processen waarbij de architect toegevoegde waarde kan leveren, zoals portfolio planning en het duiden van actuele ontwikkelingen in IT, in termen van kansen en bedreigingen. We bespreken daarbij de middelen de architect daarbij ter beschikking heeft.

Dag 3: Hoe zet je een referentie architectuur op? Welke principes en modellen heb je nodig? En nog belangrijker: hoe communiceer je hiermee effectief met verschillende stakeholders? Deze dag gaat in op het Referentie Architectuur Speelveld. We sluiten aan bij de agile werkwijze die in steeds meer organisaties doorgang vindt. Aan de hand van voorbeelden en oefeningen krijgen we grip op deze complexe en omvangrijke materie.

Dag 4: Op deze dag gaan we in hoe we enterprise architectuur zó kunnen laten landen dat er ook echt iets mee gebeurt. We duiken als enterprise architect niet echt in de ontwikkelactiviteiten, maar we moeten wel zorgen dat er een warme hand-over plaatsvindt, óók naar een agile omgeving. Dit is het Ontwikkel Speelveld.

Dag 5: Een goed functionerende enterprise architectuur practise staat of valt met de juiste aansturing en inrichting. Het Governance Speelveld is het onderwerp van deze dag. Welke competenties moet je in huis hebben? Wanneer doe je het goed als enterprise architectuur? Hoe volwassen is onze practise, en wat moeten we aanpakken om het beter te doen? Deze dag leert je welke condities nodig zijn om succesvol te kunnen zijn.

Ratio financiering corporate finance

Ratio’s worden gebruikt als rating instrument, bij financiële analyse/beoordelingsinstrument en als financieringsinstrument (convenant). Ratio financiering vormt een belangrijk onderdeel bij corporate finance. Welke ratio’s kunnen wanneer worden toegepast? Wat is het doel van de inzet van ratio’s? Hoe hoog stel je de ratio’s vast zodat ze een goede signaalfunctie hebben?

Daarnaast brengt een ratio financiering ook consequenties met zich mee voor het beheer van de financiering. Het inzetten van ratio financiering bij corporate finance posten staat in deze opleiding centraal.

Leerdoelen:

 • Inzicht hebben in de betekenis van veel gehanteerde ratio’s en covenants;
 • Interpreteren van ratio’s m.b.t. de financiële positie van een onderneming;
 • Berekening en toepassingsmogelijkheden van diverse ratio’s waaronder; DCR, ICR, EBITDA, DEBT/EBITDA, cash sweep
 • Inhoud en betekenis van diverse covenants waaronder; pari-passu, cross-default, positive negative pledge;
 • Het gebruik en de rol van covenants bij nadere afspraken tussen de geldgever en geldnemer;
 • Het kunnen berekenen en interpreteren van financiële ratio’s;
 • De rol van ratio’s en covenants bij het beheersbaar houden van financieringsrisico’s (waivers en bandbreedtes);
 • Relevante, toepasselijke en beheersbare ratio’s en covenants kunnen bepalen in de corporate finance praktijk;
 • Het aanleren van beheersaspecten bij ratiofinancieringen

PE-punten:

6 (alleen voor AA en RA; graag vermelden bij uw aanmelding indien gewenst)

CISM

CISM, Certified Information Security Manager is wereldwijd het erkende certificaat voor Information Security Managers. Het certificaat staat voor kwaliteit en ervaring binnen het vakgebied en is steeds vaker vereist. Met deze CISM-training bereidt u zich optimaal voor op het examen van ISACA.

De training

Tijdens de training worden alle CISM-domeinen behandeld en wordt er (klassikaal) geoefend met examenvragen. Zo wordt direct duidelijk op welke onderdelen de kennis en vaardigheden voldoende zijn en waar nog ruimte is voor verbetering.  De training behandelt de 4 CISM-domeinen:

 • Domain 1: Information Security Governance
 • Domain 2: Information Risk Management and Compliance
 • Domain 3: Information Security Program Development and Management
 • Domain 4: Information Security Incident Management

Het cursus materiaal bestaat uit:

 • CISM Review Manual (14 edition) (á $135,00)
 • CISM Review Questions, Answers & Explanations Database – 12 month Subscription (á $225,-)

Deze materialen zijn niet inbegrepen in de prijs van de training. De materialen zijn verkrijgbaar via de website van ISACA (www.isaca.org). De examentraining is exclusief het examen. De cursisten dienen zichzelf in te schrijven. Hieraan zijn additionele kosten verbonden.

De docent voorziet de cursisten tijdens iedere cursusdag van verschillende uitdraaien die noodzakelijk zijn tijdens de cursus. De kosten hiervan zijn inbegrepen in het honorarium.

Het cursusmateriaal is Engelstalig, tijdens de cursus zal de voertaal Nederlands zijn.

De tijd die dient te worden besteed aan zelfstudie hangt in sterke mate af van de kennis en ervaring in het betreffende domein. Wij denken dat ten minste 4 uur per week noodzakelijk is om voldoende voorbereid te zijn op het examen.

 

CCSP® Cloud Security Preparation Course

Bereid u in 5 weken voor op het internationaal CCSP® examen

Inleiding

Tijdens deze nieuwe CCSP-cursus wordt u opgeleid tot een breed onderlegde specialist op het gebied van informatiebeveiliging in de context van cloud-oplossingen zoals SAAS, PAAS en IAAS. Na afronding van de cursus heeft u een gedegen kennis van de 6 CCSP-domeinen en kunt u deze in de praktijk toepassen, zodat u goed voorbereid aan het CCSP-examen van (ISC)2 kunt deelnemen.

Met recente ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving – denk aan de Wet Meldplicht Datalekken, de nieuwe EU privacy-wetgeving en ook aan Safe Harbour/Privacy Shield – is de behoefte aan Cloud Security specialisten groot. Deze behoefte zal met zekerheid in de komende jaren alleen maar groter worden. Met een CCSP-certificering op zak kunt u aantonen dat u een van die specialisten bent en vergroot u uw loopbaanperspectief.

De Certified Cloud Security Professional (CCSP) bestaat uit vijf klassikale cursusdagen waarin theorie wordt afgewisseld met praktijkcasussen en oefenvragen. Er wordt uitgebreid ingegaan op ieder domein, zodat u voldoende tijd heeft uzelf de stof eigen te maken. Op de laatste lesdag krijgt u een uitgebreid CCSP-proefexamen dat uiteraard ook nabesproken wordt. Er wordt specifiek aandacht gegeven aan de Nederlandse/Belgische situatie.

Doelgroep

De CCSP-training is bedoeld voor:

 • Enterprise Architecten
 • Security Administrators
 • Systems Engineers
 • Security Architecten
 • Security Consultants
 • Security Engineers
 • Security Managers
 • Systems Architecten

Voorkennis

Enige kennis van cloud computing en informatiebeveiliging wordt aanbevolen, omdat het tempo in de cursus anders als hoog kan worden ervaren. Is dit een geheel nieuw vakgebied voor u, dan raden wij aan om eerst enkele foundation level cursussen te volgen: Voorkennis op zowel het niveau van Information Security Foundation (management kant) als IT-Security Foundation (technische kant) is wenselijk.

Cursusmateriaal, examen en certificering

Het CCSP examen wordt afgenomen door ISC2 en zit niet bij de opleiding inbegrepen. Het examen duurt vier uur en bestaat uit 125 Amerikaans / Engelse multiple-choicevragen. De kosten voor het examen bedragen rond de € 430,-. Na succesvolle afronding van het CCSP examen kunt u, indien u voldoende werkervaring heeft, uw CSSP titel bij ISC2 aanvragen.

Bij de cursus zit het volgende inbegrepen:

 • Het officiële CBK van (ISC)2: The official guide to the CCSP CBK (Wiley & Sons/Sybex, 2016, ISBN 9781119207498)
 • Aanvullend cursusmateriaal  (cursusslides, oefenvragen)
 • Proefexamen
 • Catering

Bij de cursus zit NIET inbegrepen:

Information Security Foundation

Leer in 2 dagen de basisprincipes van informatiebeveiliging

Inleiding

Iedereen heeft te maken met informatieveiligheid. Medewerkers moeten weten waarom zij tijdens hun dagelijkse werkzaamheden bepaalde handelingen wel, en andere handelingen juist niet moeten doen.
Lijnmanagers zijn verantwoordelijk voor het nemen van passende maatregelen om risico’s buiten de deur te houden. Directieleden worden geacht de risico’s waaraan informatie blootstaat te kennen en de juiste initiatieven te ontplooien om die risico’s te beperken. Informatieveiligheid vraagt iets van ons allemaal, in welke rol we ook acteren. Bent u al klaar om uw rol op te pakken?

In twee dagen wordt u meegenomen in de wereld van informatieveiligheid. U leert de basisbegrippen en bouwstenen van waaruit informatieveiligheid is opgebouwd en ook hoe deze bouwstenen samenhangen. Na deze cursus weet u het belang van informatie goed in te schatten en tegelijkertijd realiseert u zich hoe kwetsbaar die informatie is. Bovendien bent u in staat passende maatregelen te nemen om de informatieveiligheid te borgen.

Doelgroep

De Information Security Foundation is geschikt voor iedere medewerker binnen een organisatie die actief is op het gebied van informatiemanagament. Ook is deze opleiding geschikt voor ondernemers van kleine tot middelgrote onafhakelijke organisaties voor wie enige basiskennis van informatieveiligheid noodzakelijk is. Ten slotte is deze cursus ook geschikt voor de startende informatieveiligheid-professional.

Voorkennis

Tijdens de Information Security Foundation opleiding wordt de basis van information security behandeld. Er is geen voorkennis nodig om aan deze foundation-level cursus deel te nemen.

Cursusmateriaal, examen en certificering

De Information Security Foundation opleiding is onderdeel van het SECO-Institute Cyber Security & Certification program. U ontvangt bij aanvang van de cursus het officiële cursusmateriaal.  De Information Security Foundation opleiding is het eerste level uit het Cyber Security & Certification program. De vervolgopleiding is de Information Security Practitioner opleiding.

Het SECO-Institute examen wordt extern afgenomen door het EXIN en bestaat uit multiple choice vragen. Het examen zit niet inbegrepen bij de cursus. Na succesvolle afronding van het examen ontvangt u het certificaat “Information Security Foundation” van het EXIN en kunt u uw digitale S-ISF badge aanvragen bij het SECO-Institute.

Bij de cursus zit het volgende inbegrepen:

 • Het SECO-Institute officiële cursusmateriaal (Nederlandstalig)
 • Één jaar SECO-Institute S-ISF digital badge registratie (wanneer u slaagt voor het EXIN examen).
 • Catering

Bij de cursus zit NIET inbegrepen:

Information Security Practitioner

Leer informatiebeveiliging te implementeren en borgen in uw organisatie en behaal de S-ISP titel

Inleiding

Deze vijfdaagse opleiding informatiebeveiliging behandelt alle aspecten die u als aankomend security specialist nodig heeft om informatiebeveiliging in uw organisatie op de kaart te zetten en te borgen. De opleiding haakt sterk in op de actualiteit waardoor u in staat bent de diverse dreigingen (DDos aanvallen, hacking van websites, etc.) te vertalen naar risico’s in uw eigen omgeving.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor cursisten die zich gaan bezighouden met informatiebeveiliging en over een gedegen basiskennis willen beschikken. Bijvoorbeeld:

 • consultants information security
 • security managers die zich op tactisch niveau in de organisatie bezighouden
 • coördinators information security
 • IT-auditors

Voorkennis

Basiskennis van informatiebeveiliging wordt aangeraden. Beschikt u hier nog niet over, dan raden wij aan de Information Security Foundation opleiding te volgen voorafgaand aan deze opleiding.

Daarnaast is het hebben van basiskennis over security & techniek wenselijk. De IT-Security Foundation cursus is speciaal ontwikkeld zodat u ook de juiste technische kennis verkrijgt.

Cursusmateriaal, examen en certificering

De Information Security Practitioner opleiding is onderdeel van het SECO-Institute Cyber Security & Certification program. U ontvangt bij aanvang van de cursus het officiële cursusmateriaal. De Information Security Practitioner opleiding is het tweede level uit het Cyber Security & Certification program. De vervolgopleiding is de Information Security Management Expert opleiding.

Het officiële SECO-Institute examen wordt afgenomen door de Security Academy en bestaat uit multiple choice vragen, open vragen en casussen. Het examen zit inbegrepen bij de opleiding en wordt in de regel een week na de laatste lesdag afgenomen. Na succesvolle afronding van het examen ontvangt u het certificaat “Information Security Practitioner” van het SECO-Institute en kunt u uw S-ISP titel en digitale badge aanvragen.

Bij de cursus zit het volgende inbegrepen:

 • Het SECO-Institute officiële cursusmateriaal (Nederlandstalig)
 • Het SECO-Institute Information Security Practitioner examen
 • Één jaar SECO-Institute S-ISP titel en digital badge registratie (meer informatie).
 • Catering

Information Security Management Expert

Behaal het officiële Post-HBO registerdiploma en voer de titel S-ISME

Inleiding

Met de Post-HBO Information Security Management Expert certificering en internationaal erkende S-ISME titel op zak bent u een officieel erkend Information Security professional en toont u aan dat u informatiebeveiliging in opzet, uitvoering en borging kunt aansturen en managen. U wordt opgeleid tot security professional die kan optreden als volwaardige gesprekspartner tussen bedrijfsvoering en operatie.

Deze vijftiendaagse Post-HBO gecertificeerde opleiding leidt u op tot Information Security Manager Expert. U verkrijgt de benodigde inzichten en vaardigheden voor het adequaat ontwikkelen, implementeren, beheren en bewaken van het Information Security Management proces.

Er zijn op dit moment veel aanbieders van internationale cursussen informatiebeveiliging. Deze cursussen zijn veelal gericht op de Amerikaanse werkwijze en regelgeving. De Post-HBO opleiding Information Security Management Expert is uniek omdat deze zowel de Nederlandse als internationale situatie in ogenschouw neemt. De opleiding heeft een perfecte mix aan onderwerpen waarmee u voldoende kennis verkrijgt om zowel bij de IT-er, de (lijn)manager als het hoger management informatiebeveiliging op de kaart te zetten en in te implementeren.

Doordat de lessen per week worden gegeven en maximaal twee domeinen per week behandeld worden, is er voldoende gelegenheid om de informatie uit te diepen en u eigen te maken zodat u de lesstof in de praktijk ook daadwerkelijk kunt toepassen. Na 15 lesdagen wordt de opleiding afgesloten met een theoretisch examen en ontvangt u het Post-HBO diploma en internationale titel S-ISME na goedkeuring van uw praktijkopdracht.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor cursisten die zich gaan bezighouden of reeds bezighouden met de coördinatie en sturing van informatiebeveiliging op tactisch en strategisch niveau in de organisatie.

 • Consultants information security
 • Security managers op tactisch/ strategisch niveau in de organisatie
 • Iedereen die zijn S-ISP, CISSP, CISM or C/CISO certificaat heeft en de volgende stap in zijn/ haar carrière wilt zetten.

Voorkennis

De Information Security Management Expert is een medior/senior-level opleiding. Een S-ISP, CISSP, CISM, C/CISO certificaat of vergelijkbaar is aanbevolen voor u deelneemt aan deze opleiding.

Cursusmateriaal, examen en certificering

De Information Security Management Expert opleiding is onderdeel van het SECO-Institute Cyber Security & Certification program. U ontvangt bij aanvang van de cursus het officiële cursusmateriaal. De Information Security Management Expert opleiding is het derde level uit het Cyber Security & Certification program. Na het behalen van de Expert titel (S-ISME) kunt u de S-CISO titel aanvragen wanneer u over genoeg werkervaring beschikt.

Het officiële SECO-Institute examen wordt afgenomen door de Security Academy en bestaat uit multiple choice vragen, open vragen en casussen. Hiernaast dient een praktijkgerichte afstudeeropdracht uitgevoerd te worden, waarin men moet laten zien het geleerde toe te kunnen passen.

Het examen zit inbegrepen bij de opleiding en wordt in de regel een week na de laatste lesdag afgenomen. Na succesvolle afronding van het examen ontvangt u het certificaat “Information Security Management Expert” van het SECO-Institute en kunt u uw S-ISME titel en digitale badge aanvragen. Hiernaast wordt u in het register Post-HBO Nederland van het Centrum voor Post-Initieel Onderwijs Nederland (CPION) ingeschreven.

Bij de cursus zit het volgende inbegrepen:

 • Het SECO-Institute officiële cursusmateriaal
 • Het SECO-Institute Information Security Management Expert examen
 • Één jaar SECO-Institute S-ISME titel en digital badge registratie (meer informatie).
 • Registratie in het Post-HBO register Nederland
 • Catering

Information Security Management voor Gemeenten

Leer informatiebeveiliging en de BIG te implementeren en borgen in uw gemeente

Inleiding

De Security Academy heeft specifiek voor de Nederlandse gemeenten een vijfdaagse opleiding informatiebeveiliging ontworpen. Anders dan ‘normale’ opleidingen informatiebeveiliging gaat deze opleiding specifiek in op de gemeentelijke normen, wetten en regelgeving. De onderwerpen die aan bod komen heeft u als aankomend security specialist nodig om informatiebeveiliging in uw gemeente op de kaart te zetten en te borgen.

Nederlandse gemeenten moeten per 1 januari 2017 voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), een norm ontworpen door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) die gemeenten, provincies en waterschappen ook ondersteunt bij de implementatie van deze norm. Daarbij zijn er diverse verplichte audits en is er steeds meer én veranderende wet- en regelgeving van toepassing, zoals bijvoorbeeld de nieuwe Europese privacy wetgeving (GDPR).

In deze opleiding leert u hoe u op een pragmatische manier, in lijn met de verplichtingen die aan gemeenten worden opgelegd, de informatiebeveiliging op een efficiënte en effectieve manier kunt implementeren en beheren. De nadruk ligt daarbij op de implementatie van het ISMS en de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten, waar de vertaalslag wordt gemaakt naar de praktijk van de deelnemers.

Doelgroep

Deze opleiding is geschikt voor iedereen die betrokken is bij (of verantwoordelijk is voor) de informatiebeveiliging binnen de gemeenten, provincies en waterschappen. Dit kan de formeel aangewezen CISO zijn, maar ook iedere andere beveiligingsfunctionaris, zoals bijvoorbeeld de functionaris gegevensbescherming.

Voorkennis

Voor deze opleiding is geen voorkennis noodzakelijk, echter enige basiskennis van informatiebeveiliging wordt wel aangeraden. Beschikt u hier nog niet over, dan raden wij aan de Information Security Foundation opleiding te volgen voorafgaand aan deze opleiding.

Cursusmateriaal, examen en certificering

De opleiding is specifiek ontworpen voor de Nederlandse gemeenten en wordt afgesloten met een examen dat wordt afgenomen door de Security Academy. Het examen zit inbegrepen bij de opleiding en wordt in de regel een week na de laatste lesdag afgenomen. Na succesvolle afronding van het examen ontvangt u het diploma “Information Security Management voor Gemeenten” van de Security Academy.

Bij de cursus zit het volgende inbegrepen:

 • Cursusmateriaal (Nederlandstalig)
 • Examen
 • Catering

Certified Implementer of ISO27001:2013

Leer in 3 dagen een ISMS te implementeren volgens de ISO27001

Inleiding

Tijdens de opleiding Certified Implementer of ISO27001:2013 leert u een Information Security Management System (ISMS) dat aan de eisen van ISO27001:2013 voldoet op te zetten en toe te passen in uw eigen organisatie.

De ISO 27001:2013 en de ISO 27002 zijn op dit moment de security normeringen die internationaal veelvuldig worden gevraagd door klanten. Met het ISO27001:2013-diploma op zak wordt u internationaal erkend als security professional en verhoogt u de marktwaarde van zowel uzelf als uw bedrijf.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor cursisten die zich gaan bezighouden of zich al bezighouden met de implementatie van de ISO27001:2013- en ISO27002-norm. In deze cursus wordt u begeleid de examenstof eigen te maken zodat u het examen succesvol kan afronden.

Voorkennis

Voor deze opleiding is geen voorkennis noodzakelijk, echter enige basiskennis van informatiebeveiliging wordt wel aangeraden. Beschikt u hier nog niet over, dan raden wij aan de Information Security Foundation opleiding te volgen voorafgaand aan deze opleiding.

Cursusmateriaal, examen en certificering

Het examen zit inbegrepen bij de opleiding en wordt op de laatste lesdag afgenomen. Na succesvolle afronding van het examen ontvangt u het diploma “Certified Implementer ISO27001” van de Security Academy.

Bij de cursus zit het volgende inbegrepen:

 • Cursusmateriaal
 • Examen
 • Catering

IT-Security Foundation

Leer in 2 dagen de basisconcepten van IT-Security

Inleiding

Informatiebeveiliging rust op drie peilers: mensen, processen en technologie. Geen van die drie kan zonder de rest. Maar voor mensen met een niet-technische achtergrond kan juist de technische peiler knap lastig zijn. De IT-wereld maakt gebruik van haar eigen specifieke hulpmiddelen en het bijbehorende jargon, waardoor een gesprek met mensen uit die wereld voor niet-ingewijden soms net op een wedstrijd Babylonische spraakverwarring lijkt.

Met deze cursus maakt u in twee dagen op een laagdrempelige wijze kennis met de belangrijkste technische hulpmiddelen die de informatiebeveiliger tot zijn beschikking heeft. Er wordt verteld wat er allemaal in de gereedschapskist zit en wat ieder hulpmiddel doet (de concepten worden uitgelegd), zonder dat u daarbij overspoeld wordt met allerlei details over de precieze technische werking.

Doelgroep

Deze cursus is geschikt voor functionarissen die een beperkte technische achtergrond hebben, maar in hun werk wel met technici in gesprek dienen te kunnen gaan. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Aankomend informatiebeveiligers
 • IT Risk functionarissen
 • IT Governance functionarissen
 • Auditors wiens werkveld ook IT omvat of gaat omvatten
 • Lijnmanagers
 • Service Management functionarissen
 • Helpdesk medewerkers

Voorkennis

Tijdens de IT-Security Foundation opleiding wordt de basis van IT-security behandeld. Er is geen voorkennis nodig om aan een foundation-level cursus deel te nemen.

Cursusmateriaal, examen en certificering

Foundation level van de IT-Security track van SECO-Institute

De IT-Security Foundation opleiding is onderdeel van het SECO-Institute Cyber Security & Certification program. U ontvangt bij aanvang van de cursus het officiële cursusmateriaal. De IT-Security Foundation opleiding is het eerste level uit het Cyber Security & Certification program. De vervolgopleiding is de IT-Security Practitioner opleiding.

Het SECO-Institute examen wordt extern afgenomen door het EXIN en bestaat uit multiple choice vragen. Het examen zit niet inbegrepen bij de cursus. Na succesvolle afronding van het examen ontvangt u het certificaat “IT-Security Foundation” van het EXIN en kunt u uw digitale S-ITSF badge aanvragen bij het SECO-Institute.

Bij de cursus zit het volgende inbegrepen:

 • Het SECO-Institute officiële cursusmateriaal
 • Één jaar SECO-Institute S-ITSF digital badge registratie (wanneer u slaagt voor het EXIN examen).
 • Catering

Bij de cursus zit NIET inbegrepen:

IT-Security Practitioner

Leer in 5 dagen uw IT-omgeving te beveiligen en behaal de S-ITSP titel

Inleiding

Deze opleiding is een vervolg op de IT-Security Foundation cursus. Waar het in de foundation opleiding voornamelijk ging over de basisconcepten, zal deze opleiding veel meer de diepte in gaan. U leert welke IT-Security componenten van belang zijn en hoe u deze daadwerkelijk kunt toepassen binnen uw eigen IT-omgeving.

Doelgroep

Deze cursus is geschikt voor functionarissen die enige technische kennis hebben op het gebied van ICT en de beveiliging van computersystemen. Denk hierbij aan onder andere:

 • Functionarissen die in hun werk te maken krijgen met de technische aspecten van de beveiliging van een IT-omgeving
 • Junior en medior technisch beheerders van netwerken, systemen of applicaties
 • Junior en medior functioneel beheerders van applicaties die zich meer thuis willen maken in de wereld en het taalgebruik van hun collega technisch beheerders
 • Functionarissen die zich bezig houden met incident management

Voorkennis

Basiskennis van it-beveiliging wordt aangeraden. Beschikt u hier nog niet over, dan raden wij aan de IT-Security Foundation opleiding te volgen voorafgaand aan deze opleiding.

Cursusmateriaal, examen en certificering

Practitioner level from the IT-Security Certification track

De IT-Security Practitioner opleiding is onderdeel van het SECO-Institute Cyber Security & Certification program. U ontvangt bij aanvang van de cursus het officiële cursusmateriaal. De Information Security Practitioner opleiding is het tweede level uit het Cyber Security & Certification program. De vervolgopleiding is de IT-Security Expert opleiding.

Het officiële SECO-Institute examen wordt afgenomen door de Security Academy en bestaat uit multiple choice vragen, open vragen en casussen. Het examen zit inbegrepen bij de opleiding en wordt in de regel een week na de laatste lesdag afgenomen. Na succesvolle afronding van het examen ontvangt u het certificaat “IT-Security Practitioner” van het SECO-Institute en kunt u uw S-ITSP titel en digitale badge aanvragen.

Bij de cursus zit het volgende inbegrepen:

 • Het SECO-Institute officiële cursusmateriaal (Nederlandstalig)
 • Het SECO-Institute Information Security Practitioner examen
 • Één jaar SECO-Institute S-ITSP titel en digital badge registratie (meer informatie).
 • Catering

IT-Security Expert

Behaal het officiële Post-HBO registerdiploma en voer de titel S-ITSE

Inleiding

Organisaties worden voor hun bedrijfsvoering in steeds grotere mate afhankelijk van een goed functionerende IT-omgeving. Een verstoring in die omgeving betekent tegenwoordig per definitie een verstoring van de bedrijfsprocessen. Bovendien vertegenwoordigt de informatie die binnen die omgeving gebruikt en uitgewisseld wordt een steeds groter deel van de waarde van de organisatie. Het wordt dus steeds belangrijker voldoende aandacht te besteden aan de beveiliging van zowel de IT-omgeving zelf, als de informatie die erin besloten ligt.

Met de Post-HBO IT-Security Expert certificering en internationaal erkende S-ITSE titel op zak bent u een officieel erkend IT-Security professional en toont u aan dat u de beveiliging van zowel de IT-omgeving zelf als de informatie die erin besloten ligt in opzet, uitvoering en borging kunt inrichten en aansturen.

Doordat de lessen per week worden gegeven en maximaal twee domeinen per week behandeld worden, is er voldoende gelegenheid om de informatie uit te diepen en u eigen te maken zodat u de lesstof in de praktijk ook daadwerkelijk kunt toepassen. Na 15 lesdagen wordt de opleiding afgesloten met een theoretisch examen en ontvangt u het Post-HBO diploma en internationale titel S-ITSE na goedkeuring van uw praktijkopdracht.

Doelgroep

Deze opleiding gaat echt de diepte in en is dan ook bedoeld voor beheerders van netwerken, netwerkapparatuur, systemen, applicaties, diensten en databases. Tevens is deze cursus bijzonder nuttig voor medewerkers van een Security Operations Center of Incident Response Team die voor hun werkzaamheden dienen te beschikken over technische kennis van onderwerpen als monitoring en sporenonderzoek in het digitale domein.

Voorkennis

De IT-Security Expert is een medior/senior-level opleiding. S-ITSP, CISSP of een vergelijkbare vooropleiding is aanbevolen voordat u deelneemt aan deze opleiding.

Gezien het hoge niveau van de cursus en het maatwerk dat bij het aanbieden van deze cursus komt kijken, vindt voorafgaand aan de cursus een intake plaats. Gedurende deze intake wordt het kennis- en ervaringsniveau van de student vastgesteld, wordt besproken welke doelen de student zichzelf wil stellen en wordt overlegd wat een daarbij passend keuzepakket zou kunnen zijn.

De voertaal binnen deze cursus is Engels. Dit geldt zowel voor het lesmateriaal als de taal die wordt gesproken door de docenten. Indien er in een groep uitsluitend Nederlandstalige studenten zitten kan er tijdens de lessen Nederlands worden gesproken.

Cursusmateriaal, examen en certificering

Expert level van het IT-Security Certificeringsprogramma van SECO-Institute

De IT-Security Expert opleiding is onderdeel van het SECO-Institute Cyber Security & Certification program. U ontvangt bij aanvang van de cursus het officiële cursusmateriaal. De IT-Security Expert opleiding is het derde level uit het Cyber Security & Certification program. Na het behalen van de Expert titel (S-ITSE) kunt u de S-CITSO titel aanvragen wanneer u over genoeg werkervaring beschikt.

Het officiële SECO-Institute examen wordt afgenomen door de Security Academy en bestaat uit multiple choice vragen, open vragen en casussen. Hiernaast dient een praktijkgerichte afstudeeropdracht uitgevoerd te worden, waarin men moet laten zien het geleerde toe te kunnen passen.

Het examen zit inbegrepen bij de opleiding en wordt in de regel een week na de laatste lesdag afgenomen. Na succesvolle afronding van het examen ontvangt u het certificaat “IT-Security Expert” van het SECO-Institute en kunt u uw S-ITSE titel en digitale badge aanvragen. Hiernaast wordt u in het register Post-HBO Nederland van het Centrum voor Post-Initieel Onderwijs Nederland (CPION) ingeschreven.

Bij de cursus zit het volgende inbegrepen:

 • Het SECO-Institute officiële cursusmateriaal
 • Het SECO-Institute IT-Security Expert examen
 • Één jaar SECO-Institute S-ITSE titel en digital badge registratie (meer informatie).
 • Registratie in het Post-HBO register Nederland
 • Catering

Programma

Het programma van deze cursus bestaat uit 3 fasen, namelijk een korte kernfase waaraan alle studenten deelnemen, een fase waarin studenten zichzelf kunnen specialiseren, en ten slotte een integratiefase waarin kennis die voor alle studenten relevant is wordt aangereikt.

Binnen de specialisatiefase kiezen studenten in overleg met de hoofddocent die modules die het beste passen bij de doelen die ze voor zichzelf hebben gesteld. De omvang van deze fase kan per student enigszins variëren, maar de totale cursusduur mag nooit korter worden dan het vastgestelde aantal nominale contacturen (108), tenzij er sprake is van vrijstellingen. De hoofddocent legt het overeengekomen programma vast in een cursusplan dat aan student beschikbaar wordt gesteld. Dit cursusplan dient binnen 1 jaar doorlopen te worden.

Vooralsnog worden de eerste vier dagen van deze opleiding ingepland, de overige data volgen en zijn overigens afhankelijk van de gekozen modules.

 

IT-Continuity

Behaal het IT-Continuity Essentials diploma

Inleiding

Leer in 6 dagen hoe u een in hoge mate beschikbare IT−infrastructuur ontwerpt en beheert.

In de moderne wereld draait alles om data en daarmee dus ook om de middelen waarmee die data verzameld, beheerd en bewaard wordt. De beschikbaarheid van de onderliggende infrastructuur speelt daarbij een belangrijke rol. Om die beschikbaarheid maximaal te kunnen borgen is gespecialiseerde kennis van de beschikbare hulpmiddelen en best practices nodig. Deze cursus gaat uitgebreid in op deze onderwerpen.

De cursus IT Continuity Essentials is uniek omdat deze zich geheel richt op beschikbaarheid van netwerken en systemen. Alle onderwerpen die daarvoor relevant zijn worden uitgebreid behandeld, zodat u in korte tijd het hele werkveld leert te overzien en in staat bent de juiste keuzes voor uw organisatie te maken.

Doelgroep

Deze opleiding is o.a. geschikt voor de onderstaande doelgroepen:

 • Systeem− en netwerkbeheerders die zich willen specialiseren in continuïteit
 • Medior/senior technisch medewerkers in een Data Center
 • Medewerkers in een helpdesk die meer kennis willen hebben van beschikbaarheid op technisch niveau
 • Team Leads die technici aansturen en meer achtergrond willen verkrijgen om een goed gesprekspartner voor hun team leden te worden

Voorkennis

Algemene kennis van de technische kanten van IT, liefst aangevuld met enige kennis van informatiebeveiliging.

Let op: weliswaar gaat deze cursus ook in op processen en procedures, maar over het algemeen is deze cursus vrij technisch van aard. Mocht u niet beschikken over een technische achtergrond, of kennis daarvan, dan raden wij u aan eerst de cursus IT Security Foundation te volgen.

Cursusmateriaal, examen en certificering

Het cursusmateriaal bestaat uit toegang tot de online student portal van de Security Academy waar u de cursusslides kunt downloaden en veel aanvullend cursusmateriaal en oefenvragen vindt. Het cursusmateriaal is Engelstalig, maar de docent zal de lessen in het Nederlands verzorgen. In deze cursus wordt het boek “Business Continuity and Disaster Recovery Planning for IT Professionals” van Susan Snedaker gebruikt.

Het theoretisch examen wordt afgenomen één week na de laatste lesdag. Het examen bestaat uit een combinatie van multiple choice vragen, open vragen en een casus. Na succesvolle afronding van de opleiding ontvangt u het diploma “IT Continuity Essentials”.

Bij de cursus zit het volgende inbegrepen:

 • Cursusmateriaal
 • Examen
 • Catering

Privacy & Data Protection Foundation

Leer in 2 dagen de basisprincipes van data protectie

Inleiding

Privacy wet- & regelgeving (o.a. de Wbp) is voor ieder bedrijf van belang en er wordt steeds strikter op naleving gecontroleerd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Het is dus belangrijk dat uw organisatie daar op de juiste manier mee omgaat.

In deze cursus krijgt u aan de hand van praktijkvoorbeelden een overzicht van de rechten en plichten van uw organisatie (en van diegenen waarvan u persoonsgegevens verzamelt heeft) zodat u in uw eigen omgeving adequaat advies kunt uitbrengen over hoe er met persoonsgegevens dient te worden omgegaan.

Doelgroep

De opleiding Privacy & Data Protection Foundation is bedoeld voor iedereen die in zijn werk te maken krijgt met het verzamelen, bewerken of beheren van persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Aankomend privacyfunctionarissen
 • Medewerkers in een call center, helpdesk of administratieve afdeling
 • Alle soorten accountants
 • Financieel professionals

Voorkennis

Tijdens de Data Protection Foundation opleiding wordt de basis van data protectie behandeld. Er is geen voorkennis nodig om aan deze instapcursus op foundation-level niveau deel te nemen.

Cursusmateriaal, examen en certificering

Foundation level van de Privacy & Data Protection Certification Programma van SECO-Institute

De Data Protection Foundation opleiding is onderdeel van het SECO-Institute Cyber Security & Certification program. U ontvangt bij aanvang van de cursus het officiële cursusmateriaal. De Data Protection Foundation opleiding is het eerste level uit het Cyber Security & Certification program. De vervolgopleiding is de Data Protection Practitioner opleiding.

Het SECO-Institute examen wordt extern afgenomen door het EXIN en bestaat uit multiple choice vragen. Het examen zit niet inbegrepen bij de cursus. Na succesvolle afronding van het examen ontvangt u het certificaat “Privacy & Data Protection Foundation” van het EXIN en kunt u uw digitale S-DPF badge aanvragen bij het SECO-Institute.

Bij de cursus zit het volgende inbegrepen:

 • Het SECO-Institute officiële cursusmateriaal
 • Één jaar SECO-Institute S-DPF digital badge registratie (wanneer u slaagt voor het EXIN examen).
 • Catering

Bij de cursus zit NIET inbegrepen:

Privacy & Data Protection Practitioner

Leer in 4 dagen de GDPR en WBP te implementeren en borgen in uw organisatie en behaal de S-DPP titel

Inleiding

Sinds 24 mei 2016 is de General Data Protection Regulation (GDPR), of in het Nederlands de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), van kracht. Vanaf 25 mei 2018 is het dan ook voor elk bedrijf verplicht om aan deze wet- en regelgeving te voldoen.

In deze opleiding leert u in vier dagen welke impact de Europese wet- en regelgeving, de General Data Protection Regulation (GDPR), op het gebied van privacy heeft op de processen, rollen en verantwoordelijkheden in uw organisatie.

Er wordt vanuit een theoretisch kader op een praktische wijze inzicht gegeven in de manier waarop uw organisatie haar processen en rollen zodanig kan inrichten dat er wordt voldaan aan de eisen die vanuit wet- en regelgeving worden gesteld. Na deze cursus kunt u proces- en projectmanagers adviseren over wat zij het beste kunnen doen om op een “nette” manier met privacy en data om te gaan. Daarnaast kunt u als gesprekspartner optreden voor de diverse (management)lagen binnen uw organisatie en voor derden buiten uw organisatie.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die in zijn werk verantwoordelijk is voor de inrichting, aansturing of controle van de manier waarop met persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast is deze cursus nuttig voor iedereen die niet alleen wil weten wat er mag en moet, maar die ook wil weten hoe en door wie dat gerealiseerd kan worden.

 • Privacy & Data protection functionarissen
 • Coördinatoren privacy & Data protection
 • Functionarissen Gegevensbescherming

Voorkennis

Basiskennis van data protectie wordt aangeraden. Beschikt u hier nog niet over, dan raden wij aan de Data Protection Foundation opleiding te volgen voorafgaand aan deze opleiding.

Cursusmateriaal, examen en certificering

Practitioner level van het Privacy & Data Protection Certification Program van SECO-Institute

De Data Protection Practitioner opleiding is onderdeel van het SECO-Institute Cyber Security & Certification program. U ontvangt bij aanvang van de cursus het officiële cursusmateriaal. De Data Protection Practitioner opleiding is het tweede en vooralsnog het laatste level uit het Cyber Security & Certification program.

Het officiële SECO-Institute examen wordt afgenomen door de Security Academy en bestaat uit multiple choice vragen, open vragen en casussen. Het examen zit inbegrepen bij de opleiding en wordt in de regel een week na de laatste lesdag afgenomen. Na succesvolle afronding van het examen ontvangt u het certificaat “Data Protection Practitioner” van het SECO-Institute en kunt u uw S-DPP titel en digitale badge aanvragen.

Bij de cursus zit het volgende inbegrepen:

 • Het SECO-Institute officiële cursusmateriaal
 • Het SECO-Institute Information Security Practitioner examen
 • Één jaar SECO-Institute S-DPP titel en digital badge registratie (meer informatie)
 • Catering

Ethical Hacking Foundation

Leer in 2 dagen de basisprincipes van ethisch hacken

Inleiding

In deze cursus maakt u op een eenvoudige manier kennis met het werkveld van de hacker. U kruipt in de huid van een hacker en leert de basisstappen van veel voorkomende digitale inbraken. Ook leert u begrijpen en inschatten wat de impact van cybercrime op uw organisatie kan zijn. De cursus haakt sterk in op de actualiteit waardoor u in staat bent de diverse dreigingen te vertalen naar risico’s in uw eigen omgeving. Ethisch hacken leer je door het te doen. In deze cursus gaat u zelf aan de slag als ethisch hacker. In twee dagen wordt theorie en praktijk gecombineerd in een unieke lesopzet.

Doelgroep

Deze cursus is uitermate geschikt voor personen die over weinig technische kennis beschikken en nieuw zijn in het vakgebied van het ethisch hacken.

Voorkennis

Tijdens de Ethical Hacking Foundation opleiding wordt de basis van ethisch hacken behandeld. Er is geen voorkennis nodig om aan deze foundation-level cursus deel te nemen.

Cursusmateriaal, examen en certificering

Ethical Hacking Foundation level

De Ethical Hacking Foundation opleiding is onderdeel van het SECO-Institute Cyber Security & Certification program. U ontvangt bij aanvang van de cursus het officiële cursusmateriaal. De Ethical Hacking Foundation opleiding is het eerste level uit het Cyber Security & Certification program. De vervolgopleiding is de Ethical Hacking Practitioner opleiding.

Het SECO-Institute examen wordt extern afgenomen door het EXIN en bestaat uit multiple choice vragen. Het examen zit niet inbegrepen bij de cursus. Na succesvolle afronding van het examen ontvangt u het certificaat “Ethical Hacking Foundation” van het EXIN en kunt u uw digitale S-EHF badge aanvragen bij het SECO-Institute.

Bij de cursus zit het volgende inbegrepen:

 • Het SECO-Institute officiële cursusmateriaal
 • Één jaar SECO-Institute S-EHF digital badge registratie (wanneer u slaagt voor het EXIN examen).
 • Catering

Bij de cursus zit NIET inbegrepen:

Let bij de inschrijfmogelijkheden op de locatie. Als pilot gaan we deze opleiding ook in Zwolle aanbieden. Mocht er onvoldoende animo zijn voor deze locatie, is de kans aanwezig dat de opleiding alsnog in Woerden wordt gehouden.

Ethical Hacking Practitioner

Leer in 5 dagen diepgaand ethisch hacken en behaal de S-EHP titel

Inleiding

In deze cursus leert u op een hoog niveau ethisch hacken. U verlaat het basisniveau van het bedienen van de bekende hacking tools. U leert verschillende technieken die hackers in de dagelijkse praktijk toepassen. Zaken zoals het schrijven van exploits, uitlezen en analyseren van logbestanden en het zoeken naar kwetsbaarheden komen uitgebreid aan de orde.

Anders dan bij bekende internationale ethical hacking opleidingen krijgt u in deze opleiding niet alleen inzicht in hoe een hacker te werk gaat, maar leert u ook daadwerkelijk zelf hoe u ethisch kunt hacken.
Ethisch hacken leer je door het te doen. In vijf dagen wordt theorie en praktijk gecombineerd in een unieke lesopzet. Door de vele praktijkoefeningen krijgt u snel de manier van denken onder de knie die (ethical) hackers toepassen in hun dagelijkse werkzaamheden.

Doelgroep

Deze cursus is uitermate geschikt voor personen die in hun dagelijks werk te maken krijgen met cybercrime en die de bedrijfssystemen moeten testen op- en beschermen tegen kwetsbaarheden en lekken.

Voorkennis

Basiskennis van ethisch hacken wordt aangeraden. Beschikt u hier nog niet over, dan raden wij aan de Ethical Hacking Foundation opleiding te volgen voorafgaand aan deze opleiding.

Cursusmateriaal, examen en certificering

Ethical Hacking Practitioner level

De Ethical Hacking Practitioner opleiding is onderdeel van het SECO-Institute Cyber Security & Certification program. U ontvangt bij aanvang van de cursus het officiële cursusmateriaal. De Ethical Hacking Practitioner opleiding is het tweede level uit het Cyber Security & Certification program. De vervolgopleiding is de Ethical Hacking Expert opleiding.
Het officiële SECO-Institute examen wordt afgenomen door de Security Academy en bestaat uit een challenge. Het examen zit inbegrepen bij de opleiding. Na succesvolle afronding van het examen ontvangt u het certificaat “Ethical Hacking Practitioner” van het SECO-Institute en kunt u uw S-EHP titel en digitale badge aanvragen.

Bij de cursus zit het volgende inbegrepen:

 • Het SECO-Institute officiële cursusmateriaal
 • Het SECO-Institute Ethical Hacking Practitioner examen
 • Één jaar SECO-Institute S-EHP titel en digital badge registratie (meer informatie).
 • Catering

Ethical Hacking Expert

Behaal de ethical hacking certificering S-EHE, vervolg op S-EHP en CEH

Inleiding

Deze cursus wordt op dit moment ontwikkeld en komt in de loop van 2017 beschikbaar als vervolgstap op de CEH en S-EHP certificeringen. Tijdens de cursus leert u op een zeer hoog niveau ethisch hacken.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en een notificatie krijgen wanneer de opleiding beschikbaar is, vul dan hier ons contactformulier in

Doelgroep

Deze cursus is uitermate geschikt voor personen die reeds in hun dagelijks werk bedrijfssystemen moeten testen op- en beschermen tegen kwetsbaarheden en lekken.

Voorkennis

De Ethical Hacking Expert is een senior-level opleiding. Een S-EHP, CEH certificaat of vergelijkbaar is aanbevolen voor u deelneemt aan deze opleiding.

Cursusmateriaal, examen en certificering

Ethical Hacking Expert level

De Ethical Hacking Expert opleiding is onderdeel van het SECO-Institute Cyber Security & Certification program. U ontvangt bij aanvang van de cursus het officiële cursusmateriaal. De Ethical Hacking Expert opleiding is het derde level uit het Cyber Security & Certification program. Na het behalen van de Expert titel (S-EHE) kunt u de S-CEHL titel aanvragen wanneer u over genoeg werkervaring beschikt.

Na succesvolle afronding van de opleiding ontvangt u het certificaat “Ethical Hacking Expert” van het SECO-Institute en kunt u uw S-EHE titel en digitale badge aanvragen.

Bij de cursus zit het volgende inbegrepen:

 • Het SECO-Institute officiële cursusmateriaal
 • Het SECO-Institute Ethical Hacking Expert examen
 • Één jaar SECO-Institute S-EHE titel en digital badge registratie (meer informatie).
 • Catering

Secure Programming Foundation

Leer in 2 dagen de basisprincipes van secure programming

Inleiding

In de Secure Programming Foundation opleiding worden de basisprincipes geleerd van het veilig programmeren. In de opleiding ziet u welke mogelijke kwetsbaarheden in applicaties kunnen ontstaan en hoe u deze kunt vinden, maar nog belangrijker hoe deze kwetsbaarheden voorkomen kunnen worden. U leert aan de hand van een gestructureerde aanpak, gebaseerd op het Framework Secure Software, de basisvaardigheden voor het ontwikkelen van applicaties die echt veilig zijn.

Doelgroep

De opleiding is geschikt voor zowel de beginnende als de ervaren programmeur. Enige affiniteit met webtechnologie is gewenst. Met de Secure Programming certificering op zak wordt u internationaal erkend als secure software-ontwikkelaar en verhoogt u de marktwaarde van zowel uzelf als uw bedrijf.

Voorkennis

Tijdens de Secure Programming Foundation opleiding wordt de basis van veilig programeren behandeld. Er is geen voorkennis nodig om aan deze foundation-level cursus deel te nemen.

Cursusmateriaal, examen en certificering

Secure Software Foundation level

De Secure Programming Foundation opleiding is onderdeel van het SECO-Institute Cyber Security & Certification program. U ontvangt bij aanvang van de cursus het officiële cursusmateriaal. De Secure Programming Foundation opleiding is het eerste level uit het Cyber Security & Certification program, er zijn echter nog geen vervolgopleidingen beschikbaar binnen dit programma.

Het SECO-Institute examen wordt extern afgenomen door het EXIN en bestaat uit multiple choice vragen. Het examen zit niet inbegrepen bij de cursus. Na succesvolle afronding van het examen ontvangt u het certificaat “Secure Programming Foundation” van het EXIN en kunt u uw digitale S-SPF badge aanvragen bij het SECO-Institute.

Bij de cursus zit het volgende inbegrepen:

 • Het SECO-Institute officiële cursusmateriaal
 • Één jaar SECO-Institute S-SPF digital badge registratie (wanneer u slaagt voor het EXIN examen).
 • Catering

Bij de cursus zit NIET inbegrepen:

Application Security Testing

Leer applicaties te testen op veiligheid

Inleiding

Als u software ontwikkelt of test is er ongetwijfeld gesproken over beveiligingstesten. Een penetratietest die uitgevoerd wordt door een externe partij is vaak kostbaar en weinig effectief, moeilijk in te passen in de release planning en wordt uitgevoerd door mensen die niet de benodigde domeinkennis hebben voor de applicatie. Maar dit kan anders.

Wat als u de meest voorkomende beveiligingsproblemen zelf kan testen? Steeds meer organisaties voeren interne beveiligingstests uit. Of u nu deel uitmaakt van een interne software security group of de security champion bent binnen uw ontwikkelteam, deze training helpt u de vaardigheden te ontwikkelen om beveiligingstests te kunnen uitvoeren zodat u vaak voorkomende beveiligingsproblemen snel en vroegtijdig vindt.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die in zijn werk te maken krijgt met het ontwikkelen en testen van software. Denk hierbij aan software-ontwikkelaars, testers en ethical hackers.

Door middel van hands-on oefeningen leert u diverse professionele tools voor beveiligingstesten te gebruiken en problemen te vinden in een onveilige webapplicatie. U leert welke verschillende beveiligingstests er bestaan en wanneer welk type test het meest geschikt is. De oefeningen maken gebruik van de internationaal bekende OWASP Testing Guide en leren u hoe een beveiligingstest gestructureerd kan worden uitgevoerd.

Voorkennis

Voor deze cursus is geen bijzondere voorkennis vereist. Affiniteit met software testen / ontwikkelen verdient echter wel de voorkeur.

Cursusmateriaal, examen en certificering

Bij deze cursus zit geen examen. U ontvangt na afloop van de cursus een certificaat van deelname van de Security Academy.

Bij de cursus zit het volgende inbegrepen:

 • Cursusmateriaal
 • Een exemplaar van de OWASP Testing Guide
 • Catering

Business Continuity Practitioner

Leer in 6 dagen Business Continuity te implementeren en borgen in uw organisatie en behaal de S-BCP titel

Inleiding

De zesdaagse opleiding Business Continuity Practitioner behandelt alle aspecten die u als aankomend BCM-specialist nodig heeft om business continuity in uw organisatie op de kaart te zetten en te borgen.

De opleiding kent een perfecte balans tussen theorie en praktijk. Praktijkvoorbeelden worden in casuïstiek uitgewerkt. Er wordt volop ruimte geboden om met de andere deelnemers ervaringen uit te wisselen. Er wordt niet alleen kennis gedeeld, maar u kunt ook uw relatienetwerk ten aanzien van BCM verder uitbreiden.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor cursisten die zich gaan bezighouden met business continuity en voor business continuity specialisten die hun kennis willen uitbreiden. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Business Continuity managers/ officers
 • Facility managers
 • Security managers

Voorkennis

Basiskennis van business continuity wordt aangeraden. Beschikt u hier nog niet over, dan raden wij aan de Business Continuity Foundation opleiding te volgen voorafgaand aan deze opleiding.

Cursusmateriaal, examen en certificering

Practitioner level van de Business Continuity Certification Program van SECO-Institute

De Business Continuity Practitioner opleiding is onderdeel van het SECO-Institute Cyber Security & Certification program. U ontvangt bij aanvang van de cursus het officiële cursusmateriaal. De Business Continuity Practitioner opleiding is het tweede level uit het Cyber Security & Certification program. De vervolgopleiding is de Business Continuity Management Expert opleiding.

Het officiële SECO-Institute examen wordt afgenomen door de Security Academy en bestaat uit multiple choice vragen, open vragen en casussen. Het examen zit inbegrepen bij de opleiding en wordt in de regel een week na de laatste lesdag afgenomen. Na succesvolle afronding van het examen ontvangt u het certificaat “Business Continuity Practitioner” van het SECO-Institute en kunt u uw S-BCP titel en digitale badge aanvragen.

Bij de cursus zit het volgende inbegrepen:

 • Het SECO-Institute officiële cursusmateriaal
 • Het SECO-Institute Business Continuity Practitioner examen
 • Één jaar SECO-Institute S-BCP titel en digital badge registratie (meer informatie).
 • Catering

Business Continuity Management Expert

Behaal het officiële Post-HBO registerdiploma en voer de titel S-BCM

Inleiding

Met de Post-HBO Business Continuity Management Expert certificering op zak bent u een officieel erkend Business Continuity Management professional en toont u aan dat u business continuity in opzet, uitvoering en borging kunt aansturen en managen. U wordt opgeleid tot BCM-professional die kan optreden als volwaardige gesprekspartner tussen bedrijfsvoering en operatie.

De opleiding kent een perfecte balans tussen theorie en praktijk. Praktijkvoorbeelden worden in casuïstiek uitgewerkt. Er wordt volop ruimte geboden om met de andere deelnemers ervaringen uit te wisselen. Er wordt niet alleen kennis gedeeld, maar kunt u ook u relatienetwerk ten aanzien van BCM verder uitbreiden.

Doordat de lessen per week worden gegeven en er per week één domein behandeld wordt, is er voldoende gelegenheid om de informatie uit te diepen en u eigen te maken zodat u de lesstof in de praktijk ook daadwerkelijk kunt toepassen. Na 15 lesdagen wordt de opleiding afgesloten met een theoretisch examen en ontvangt u na goedkeuring van uw praktijkopdracht het Post-HBO diploma en de internationale titel S-BCME.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor cursisten die zich gaan bezighouden of reeds bezighouden met de coördinatie en sturing van business continuity op tactisch en strategisch niveau in de organisatie:

 • Consultants business continuity
 • Business continuity officers die op strategisch niveau willen opereren
 • Mensen met een CBCI- of MBCI-certificering die een volgende stap in hun carrière willen maken

Voorkennis

De Business Continuity Management Expert is een medior/senior-level opleiding. Een S-BCP, CBCI of vergelijkbaar certificaat is aanbevolen voor u deelneemt aan deze opleiding.

Cursusmateriaal, examen en certificering

Expert level van de Business Continuity Certification track van SECO-Institute

De Business Continuity Management Expert opleiding is onderdeel van het SECO-Institute Cyber Security & Certification program. U ontvangt bij aanvang van de cursus het officiële cursusmateriaal. De Business Continuity Management Expert opleiding is het derde level uit het Cyber Security & Certification program. Na het behalen van de Expert titel (S-BCME) kunt u de S-CBCO titel aanvragen wanneer u over genoeg werkervaring beschikt.

Het officiële SECO-Institute examen wordt afgenomen door de Security Academy en bestaat uit multiple choice vragen, open vragen en casussen. Hiernaast dient een praktijkgerichte afstudeeropdracht uitgevoerd te worden, waarin men moet laten zien het geleerde toe te kunnen passen.

Het examen zit inbegrepen bij de opleiding en wordt in de regel een week na de laatste lesdag afgenomen. Na succesvolle afronding van het examen ontvangt u het certificaat “Business Continuity Management Expert” van het SECO-Institute en kunt u uw S-BCME titel en digitale badge aanvragen. Hiernaast wordt u in het register Post-HBO Nederland van het Centrum voor Post-Initieel Onderwijs Nederland (CPION) ingeschreven.

Bij de cursus zit het volgende inbegrepen:

 • Het SECO-Institute officiële cursusmateriaal
 • Het SECO-Institute Business Continuity Management Expert examen
 • Één jaar SECO-Institute S-BCME titel en digital badge registratie (meer informatie)
 • Registratie in het Post-HBO register Nederland
 • Catering

Certified Implementer ISO22301

Leer in 3 dagen business continuity te implementeren volgens de ISO22301

Inleiding

Tijdens de opleiding Certified Implementer of ISO22301 leert u een  management systeem voor business continuity dat aan de eisen van de ISO22301 voldoet op te zetten en toe te passen in uw eigen organisatie.

De ISO 22301 is op dit moment de business continuity normering die internationaal veelvuldig wordt gevraagd door klanten. Met deze opleiding toont u aan dat u in staat bent business continuity volgens de ISO 22301 in te voeren.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor cursisten die zich gaan bezighouden of zich al bezighouden met de implementatie van de ISO 22301 norm.

Voorkennis

Voor deze cursus is geen bijzondere voorkennis vereist.

Cursusmateriaal, examen en certificering

Het examen wordt extern afgenomen door het EXIN en bestaat uit multiple choice vragen. Het examen zit niet inbegrepen bij de cursus. Na afronding van de opleiding ontvangt u een certificaat van deelname van de Security Academy.

Bij de cursus zit het volgende inbegrepen:

 • Cursusmateriaal
 • Catering

Bij de cursus zit NIET inbegrepen:

Crisis Management Practitioner

Leer in 5 dagen Crisismanagement te implementeren en borgen in uw organisatie en behaal de S-CMP titel

Inleiding

Een crisis verandert onze vertrouwde wereld in een chaos. ‘Business is not as usual anymore!’ De vraag naar hoogopgeleide crisismanagers neemt gestaag toe. Crisismanagement is een vak dat je er niet zomaar even bij doet. Met het diploma Crisismanagement Practitioner op zak wordt u erkend als Crisismanager en heeft u een goede basis in het vakgebied. Hiermee verhoogt u de marktwaarde van zowel uzelf als uw bedrijf.

Er zijn op dit moment een aantal aanbieders van crisismanagementopleidingen. Deze cursussen zijn veelal gericht op één aspect, zoals crisissimulatie of crisiscommunicatie. Deze crisismanagementopleiding onderscheidt zich hiervan. De Crisis Management Practitioner opleiding heeft een perfecte mix van onderwerpen waarmee u voldoende kennis vergaart om zowel het crisisbeheersingsproces vorm te geven, de crisisorganisatie in te richten en te communiceren met de pers en de interne organisatie.

Doelgroep

Onze Crisismanagement Practitioner opleiding is bedoeld voor cursisten die zich gaan bezighouden of zich al bezighouden met crisisbeheersing. Denk aan:

 • Crisismanagers
 • Business Continuity Managers/ officers
 • Facility managers
 • Security managers

Voorkennis

Normaal gesproken is bij een Practitioner level opleiding basiskennis vereist. Maar omdat de Crisis Management Foundation nog niet beschikbaar is, worden in deze cursus ook de basisbeginselen behandeld. Er is voor deze opleiding daarom geen specifieke voorkennis nodig.

Cursusmateriaal, examen en certificering

Practitioner level van de Crisis Management Certification Program van SECO-Institute

De Crisis Management Practitioner opleiding is onderdeel van het SECO-Institute Cyber Security & Certification program. U ontvangt bij aanvang van de cursus het officiële cursusmateriaal. De Information Security Practitioner opleiding is het tweede level uit het Cyber Security & Certification program. De vervolgopleiding is de Crisis Management Expert opleiding.

Het officiële SECO-Institute examen wordt afgenomen door de Security Academy en bestaat uit multiple choice vragen, open vragen en casussen. Het examen zit inbegrepen bij de opleiding en wordt in de regel een week na de laatste lesdag afgenomen. Na succesvolle afronding van het examen ontvangt u het certificaat “Crisis Management Practitioner” van het SECO-Institute en kunt u uw S-CMP titel en digitale badge aanvragen.

Bij de cursus zit het volgende inbegrepen:

 • Het SECO-Institute officiële cursusmateriaal
 • Het SECO-Institute Crisis Management Practitioner examen
 • Één jaar SECO-Institute S-CMP titel en digital badge registratie (meer informatie).
 • Catering

Crisis Management Expert

Behaal het officiële Post-HBO registerdiploma en voer de titel S-CME

Inleiding

Een crisis verandert onze vertrouwde wereld in een chaos. ‘Business is not as usual anymore!’  De Crisis Management Expert opleiding leert u hoe u uw organisatie op tactisch en strategisch niveau voorbereidt op een eventuele crisis en de crisis in goede banen leidt.

Met de Post-HBO Crisis Management Expert certificering en internationaal erkende S-CME titel op zak bent u een officieel erkend crisismanager en toont u aan dat u het proces van crisismanagement in opzet, uitvoering en borging kunt aansturen en managen. U wordt opgeleid tot professional die kan optreden als volwaardige gesprekspartner tussen bedrijfsvoering en operatie. De opleiding heeft een perfecte mix van onderwerpen waarmee u voldoende kennis vergaart om zowel het crisisbeheersingsproces vorm te geven, de crisisorganisatie in te richten en te communiceren met de pers en de interne organisatie.

Doordat de lessen per week worden gegeven en er maximaal twee domeinen per week behandeld worden, is er voldoende gelegenheid om de informatie uit te diepen en u eigen te maken zodat u de lesstof in de praktijk ook daadwerkelijk kunt toepassen. Na 15 lesdagen wordt de opleiding afgesloten met een theoretisch examen en ontvangt u na goedkeuring van uw praktijkopdracht het Post-HBO diploma en de internationale titel S-CME.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor cursisten die zich gaan bezighouden of reeds bezighouden met de coördinatie en sturing van informatiebeveiliging op tactisch en strategisch niveau in de organisatie:

 • Crisismanagers
 • Leden crisismanagementteam
 • Communicatie en persafdelingen

Voorkennis

De Crisis Management Expert is een medior/senior-level opleiding. Een S-CMP certificaat of vergelijkbaar is aanbevolen voor u deelneemt aan deze opleiding.

Cursusmateriaal, examen en certificering

De Crisis Management Expert opleiding is onderdeel van het SECO-Institute Cyber Security & Certification program. U ontvangt bij aanvang van de cursus het officiële cursusmateriaal. De Crisis Management Expert opleiding is het derde level uit het Cyber Security & Certification program. Na het behalen van de Expert titel (S-CME) kunt u de S-CCMO titel aanvragen wanneer u over genoeg werkervaring beschikt.

Het officiële SECO-Institute examen wordt afgenomen door de Security Academy en bestaat uit multiple choice vragen, open vragen en casussen. Hiernaast dient een praktijkgerichte afstudeeropdracht uitgevoerd te worden, waarin men moet laten zien het geleerde toe te kunnen passen.

Het examen zit inbegrepen bij de opleiding en wordt in de regel een week na de laatste lesdag afgenomen. Na succesvolle afronding van het examen ontvangt u het certificaat “Crisis Management Expert” van het SECO-Institute en kunt u uw S-CME titel en digitale badge aanvragen. Hiernaast wordt u in het register Post-HBO Nederland van het Centrum voor Post-Initieel Onderwijs Nederland (CPION) ingeschreven.

Bij de cursus zit het volgende inbegrepen:

 • Het SECO-Institute officiële cursusmateriaal
 • Het SECO-Institute Crisis Management Expert examen
 • Één jaar SECO-Institute S-CME titel en digital badge registratie (meer informatie).
 • Registratie in het Post-HBO register Nederland
 • Catering

Post-HBO Safety & Security Management Expert

Behaal het officiële Post-HBO registerdiploma en voer de titel SSME

Inleiding

Met de Post-HBO SSME certificering op zak bent u een erkend Security & Safety Management Expert en toont u aan dat u integrale veiligheid in opzet, uitvoering en borging kunt aansturen en managen. U wordt opgeleid tot professional die kan optreden als volwaardige gesprekspartner tussen bedrijfsvoering en operatie. U verkrijgt de benodigde inzichten en vaardigheden om de veiligheidsbehoeften vanuit de vakgebieden fysieke beveiliging, business continuity en informatiebeveiliging te kunnen identificeren en er op adequate wijze invulling aan te geven, ook binnen uw eigen omgeving.

Integrale Veiligheid heeft vaak een achtergrond in fysieke beveiliging en wordt dan ingericht met een focus op de behoeften vanuit die invalshoek. Een goede manager Integrale Beveiliging heeft echter ook oog voor bedrijfscontinuïteit en informatiebeveiliging en weet de veiligheidsbehoefte vanuit alle betrokken vakgebieden te integreren tot een samenhangend pakket aan maatregelen. Dit vraagt niet alleen vakkennis, maar ook persoonlijke vaardigheden. Aan dit laatste wordt in veel opleidingen vaak maar weinig aandacht besteed, terwijl het het verschil kan uitmaken tussen succes en falen. Daarom is er binnen deze opleiding niet alleen aandacht voor wát u moet doen, maar juist ook voor de vraag hoe u het voor elkaar gaat krijgen dat die zaken ook echt worden gedaan binnen uw organisatie.

Doordat de lessen per week worden gegeven en er maximaal twee domeinen per week behandeld worden, is er voldoende gelegenheid om de informatie uit te diepen en over de toepassing ervan in uw eigen omgeving te discussiëren, zodat u de lesstof in de praktijk ook daadwerkelijk kunt toepassen. Na 15 lesdagen wordt de opleiding afgesloten met een theoretisch examen en ontvangt u na goedkeuring van uw praktijkopdracht het Post-HBO diploma en de internationale titel S-SSME.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor cursisten die zich gaan bezighouden of reeds bezighouden met het inrichten, coördineren en aansturen van veiligheid binnen hun organisatie. Bijvoorbeeld:

 • Security Managers
 • Facility Managers
 • Manager Integrale Beveiliging.

Voorkennis

Er wordt verwacht dat u al op de hoogte bent van basisbegrippen als OBE-maatregelen en dat u ook enig inzicht hebt in hoe organisaties en bedrijfsprocessen functioneren en hoe besluitvorming daarbinnen tot stand komt. Mocht u nog niet over deze kennis beschikken, dan wordt aangeraden eerst deel te nemen aan de cursus Security & Safety Management Foundation.

Cursusmateriaal, examen en certificering

Het officiële examen wordt afgenomen door de Security Academy en bestaat uit multiple choice vragen, open vragen en casussen. Hiernaast dient een praktijkgerichte afstudeeropdracht uitgevoerd te worden, waarin men moet laten zien het geleerde toe te kunnen passen.

Het examen zit inbegrepen bij de opleiding en wordt in de regel een week na de laatste lesdag afgenomen. Na succesvolle afronding van het examen ontvangt u het certificaat “Security & Safety Management Expert” van de Security Academy en kunt u uw internationale SSME titel voeren. Hiernaast wordt u in het register Post-HBO Nederland van het Centrum voor Post-Initieel Onderwijs Nederland (CPION) ingeschreven.

Bij de cursus zit het volgende inbegrepen:

 • Het officiële cursusmateriaal
 • Het examen
 • Registratie in het Post-HBO register Nederland
 • Catering

CSP® Certified Security Profiler

Behaal het diploma Predictive Profiling en de titel Certified Security Profiler (CSP)

Inleiding

De Certified Security Profiler certificering is op dit moment de meeste gevraagde certificering op het gebied profiling. Tijdens de Predictive Profiling opleiding / cursus wordt u opgeleid om de profiling methodiek succesvol te implementeren in uw beveiligingsorganisatie.

Met het diploma Certified Security Profiler op zak toont u aan dat u weet hoe u voorbereidende criminele of terroristische handelingen kunt herkennen en met de juiste vervolgstappen kunt voorkomen. Waar de traditionele beveiligingsorganisatie veelal reageert op incidenten, worden met proactief beveiligen volgens de methodiek van Predictive Profiling daadwerkelijk incidenten voorkomen en worden er kosten bespaard.

De docenten bij de Security Academy zijn opgeleid in Israël, het land van oorsprong van de methodiek Predictive Profiling. Zij dragen de methodiek uit zoals deze oorspronkelijk is bedoeld, waardoor de kwaliteit en vooral authenticiteit van de opleiding is gewaarborgd. De opleiding valt onder verantwoordelijkheid van OrcaSecure en onder licentie van ESIF. De docenten hebben niet alleen een theoretische basis, maar hebben minimaal vijf jaar praktijkervaring met het implementeren van de methodiek binnen “highrisk” objecten in Nederland.

Doelgroep

De Predictive Profiling opleiding / training is bedoeld voor cursisten die zich gaan bezighouden met de coördinatie en sturing van beveiliging en de operationele invulling van beveiligingsorganisaties.

 • Coördinatoren beveiliging
 • Kadermanagers
 • Security managers
 • Facility managers

Voorkennis

Ook als u nog geen ervaring heeft in het vakgebied (fysieke) beveiliging is deze opleiding uitermate geschikt voor u.

Cursusmateriaal, examen en certificering

Van deelnemers wordt verwacht dat zij zich aantoonbaar hebben ontwikkeld op MBO4-niveau. Het theoretisch examen wordt afgenomen één week na de laatste lesdag. Hiernaast dient (niet inbegrepen) een praktijkgerichte afstudeeropdracht uitgevoerd te worden, waarin men moet laten zien het geleerde toe te kunnen passen. Na succesvolle afronding van de praktijkopdracht wordt u ingeschreven in het register van stichting N’Lloyd en bent u gerechtigd de titel Certified Security Profiler (CSP) te voeren.

Na succesvolle afronding van het examen ontvangt u van de European Security Intelligence Foundation (ESIF) het theorie diploma ‘Predictive Profiler’.

Bij de Predictive Profiling cursus zit het volgende inbegrepen:

 • Cursusmateriaal (Nederlandstalig)
 • Examen
 • Catering

Reading Body & Face Indicators

Hoe achterhaal je de waarheid bij je gesprekspartners

Inleiding

De opleiding Reading Body & Face Indicators is speciaal bedoeld voor securitymanagers en -specialisten die interne en externe gesprekken voeren. Hierbij leren zij hun gesprekspartner dusdanig te “lezen” dat zij meer informatie kunnen achterhalen om zo een juiste inschatting te kunnen maken van de betrouwbaarheid van de persoon en van de risico’s die de organisatie loopt.

Na het volgen van deze opleiding bent u in staat om op een ontspannen manier een beter zicht te krijgen op een gesprekspartner. Een gesprekspartner laat op een onbewust niveau non-verbale signalen zien in de vorm van lichaamstaal. De cursist leert tijdens deze opleiding welke body indicators hij zelf laat zien in een “normale” situatie, en welke hij laat zien als zijn gedrag misleidend is. Hierdoor is hij veel beter in staat risico’s in te schatten.

Aan het eind van deze opleiding bent u in staat om:

 • een willekeurige gesprekspartner te kunnen “lezen” op het gebied van body en face indicators;
 • op basis van deze indicatoren een risicoanalyse te maken;
 • bijbehorende vraagtechnieken te gebruiken om tot een effectieve analyse te kunnen komen.

De docenten die deze opleiding verzorgen hebben ruime ervaring opgedaan in het veld en hebben daarnaast een behoorlijke hoeveelheid inhoudelijke kennis opgedaan door middel van studie. Hun achtergrond omvat in ieder geval psychologie en in de meeste gevallen ook profiling. De opleiding wordt verzorgd in samenwerking met de Leugenacademie, die een autoriteit is op het gebied van (gedrags)observatietrainingen en waarheidsvinding.

Doelgroep

De opleiding Reading Body & Face Indicatorsis is bedoeld voor iedereen die met gesprekspartners te maken heeft, zoals bijvoorbeeld:

 • Coördinatoren beveiliging
 • Facility managers
 • Kadermanagers
 • P & O managers
 • Security managers
 • Leden van het managementteam
 • Directieleden

Los van bovenstaande beroepsgroepen is de opleiding interessant voor iedereen die de techniek van het lezen en interpreteren van lichaamstaal onder de knie wil krijgen.

Voorkennis

Er is geen voorkennis nodig om aan deze cursus deel te nemen.

Certificering

Iedere deelnemer ontvangt na het volgen van deze opleiding een certificaat van deelname.

Bij de cursus zit het volgende inbegrepen:

 • Cursusmateriaal, bestaande uit de cursusslides, werkbladen, workshopbladen en hand-outs
 • Catering

Analysing Crime Indicators

Herken op tijd verdacht gedrag

Inleiding

Na het volgen van deze opleiding is men in staat om op een de juiste manier in te kunnen schatten of personen kwaad in de zin hebben. De opleiding Analysing Crime Indicators is speciaal bedoeld voor security specialisten die interne processen monitoren en zicht hebben op externe bezoekers die de organisatie binnenkomen of zich daar ophouden.

Omdat criminelen een andere spanning ervaren dan mensen die geen kwaad in de zin hebben, vertonen zij afwijkend gedrag. Deze verdachte gedragingen worden Crime Indicators genoemd. U leert tijdens de opleiding Analysing Crime Indicators wat het verschil is tussen afwijkend en ‘normaal’ gedrag, en hoe u hiermee het beste kunt omgaan. Het uitgangspunt is het voorkomen van incidenten binnen uw organisatie. U leert hierbij op welke plaatsen in de beveiligde omgeving crime indicators geaccepteerd kunnen worden en waar beslist niet. Daarnaast wordt er ruim aandacht besteed aan het gesprek dat als doel heeft de actie die de crimineel voor ogen heeft, stuk te maken. Hiermee wordt met een preventieve aanpak voorkomen dat er achteraf veel werk en ellende ontstaat. Het preventieve karakter zorgt ervoor dat er geld en tijd bespaard wordt en dat de crimineel een ander doel kiest dan uw beveiligde omgeving.

Aan het eind van deze opleiding bent u in staat om:

 • een willekeurige bezoeker (of ander persoon) te kunnen beoordelen op het gebied van crime indicators;
 • op basis van crime indicators een risicoanalyse te maken;
 • strategische vraagtechnieken te gebruiken om in geval van een niet verkeerde intentie een klantvriendelijke indruk achter te laten en als er spraken is van een verkeerde intentie een indruk achter te laten dat de actie van gesprekspartner is doorzien.

De docenten die deze opleiding verzorgen hebben ruime ervaring opgedaan in het veld en hebben daarnaast een behoorlijke hoeveelheid inhoudelijke kennis opgedaan door middel van studie. Hun achtergrond omvat in ieder geval psychologie en in de meeste gevallen ook profiling. De opleiding wordt verzorgd in samenwerking met de Leugenacademie, die een autoriteit is op het gebied van (gedrags)observatietrainingen en waarheidsvinding.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor:

 • Coördinatoren beveiliging
 • Facility managers
 • Kadermanagers
 • Hoger management
 • P & O managers
 • Security managers
 • Leden van het managementteam
 • Directieleden

Los van bovenstaande beroepsgroepen is deze opleiding interessant voor iedereen met affiniteit voor psychologie die verdacht gedrag op basis van crime indicators wil leren signaleren.

Voorkennis

Er is geen voorkennis nodig om aan deze cursus deel te nemen.

Certificering

Iedere deelnemer ontvangt na het volgen van deze opleiding een certificaat van deelname.

Bij de cursus zit het volgende inbegrepen:

 • Cursusmateriaal, bestaande uit de cursusslides, werkbladen, workshopbladen en hand-outs
 • Catering

Social Engineering Foundation

Leer in 2 dagen de basisprincipes van social engineering

Inleiding

Social Engineering is een verzameling van technieken waarmee computercriminelen financieel gewin proberen te behalen, of schade aan te richten door de zwakste schakel in de computerbeveiliging te kraken, namelijk de mens. Na het volgen van deze cursus heeft u een gedegen basiskennis van Social Engineering en meer inzicht in de psychologische basisprincipes en processtappen die een Social Engineer volgt. U leert tijdens deze cursus Social Engineering (eerder) te herkennen en krijgt inzicht in manieren waarop u uzelf
en uw eigen organisatie kan beschermen tegen dit type aanvallen. De cursus heeft veel praktijkoefeningen, zodat u ook de basisvaardigheden opdoet om zelf aspirant ethisch Social Engineer te kunnen zijn.

Tijdens de cursus wordt er op een praktische manier gekeken naar hoe Social Engineering werkt.  U krijgt niet alleen kennis aangeboden, maar u zult ook ervaren hoe Social Engineering werkt en hoe makkelijk iemand (inclusief uzelf) het slachtoffer kan worden van deze manier van hacken.

Doelgroep

De cursus Social Engineering Foundation is bedoeld voor iedereen die inzicht wil hebben in de gevaren van Social Engineering, de werkwijze van Social Engineers en de mogelijke preventiemaatregelen die uw organisatie helpen zichzelf tegen deze effectieve manier van hacken te wapenen. Tevens is deze cursus bedoeld voor diegenen die zelf de weerbaarheid van hun eigen organisatie tegen Social Engineering willen kunnen vaststellen. Denk hierbij aan:

 • Coördinatoren beveiliging
 • Facility managers
 • Security managers
 • Leden van Management Teams
 • Leden van Incident Response Teams
 • Leden van helpdesks
 • Persvoorlichters
 • Aankomend Ethical Social Engineers

Maar eigenlijk heeft iedereen die communiceert met externe partijen baat bij datgene wat deze cursus te bieden heeft.

Voorkennis

Tijdens de Social Engineering Foundation opleiding wordt de basis van social engineering behandeld. Er is geen voorkennis nodig om aan deze cursus deel te nemen.

Cursusmateriaal, examen en certificering

Bij deze cursus zit geen examen. U ontvangt na afloop van de cursus een certificaat van deelname van de Security Academy.

Bij de cursus zit het volgende inbegrepen:

 • Cursusmateriaal
 • Catering

Security Awareness Officer

Leer hoe u een effectief Security Awareness Programma voor uw organisatie ontwikkelt

Inleiding

Voor een organisatie is informatiebeveiliging van levensbelang. Verlies of schade van informatie kan tot gevolg hebben dat de continuïteit van de bedrijfsvoering in gevaar komt, er niet meer voldaan wordt aan wet- en regelgeving en het imago van de organisatie wordt geschaad. Informatiebeveiliging is in sterke mate afhankelijk van het gedrag van medewerkers. Hoe wordt er door de medewerkers met informatie omgegaan? Wanneer u binnen uw organisatie het ongewenste gedrag wilt voorkomen én het gewenste gedrag wil realiseren, is het tijd dat u een Security Awareness Programma initieert.

De Security Awareness Officer opleiding onderscheidt zich doordat zij een manier van werken belicht die aandacht geeft aan de noodzakelijke kennis, vaardigheden, mindset én sociale context waarin het gewenste gedrag moet worden vertoond. Die integrale benadering resulteert in een security awareness plan dat organisaties in staat stelt duurzaam gedrag te veranderen.

Na het volgen van deze opleiding kunt u aan de slag als Security Awareness Officer en kunt u een passend security awareness programma vormgeven, begeleiden en uitvoeren.

Deelnemers zijn na deze cursus in staat om:

 • het management (bestuurders) te overtuigen van de noodzaak om te werken aan bewustwording, gedragsbeïnvloeding en communicatie rondom informatiebeveiliging;
 • passende Awareness-maatregelen en -activiteiten in te voeren in de eigen organisatie;
 • de effectiviteit van deze maatregelen aan te tonen.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor cursisten die zich gaan bezighouden of zich al bezighouden met communicatie en bewustwording rondom informatiebeveiliging.

Voorkennis

Er gelden geen specifieke toelatingseisen om deel te kunnen nemen aan deze opleiding. Basiskennis van informatiebeveiliging wordt aangeraden. Beschikt u hier nog niet over, dan raden wij aan de Information Security Foundation opleiding te volgen voorafgaand aan deze opleiding.

Cursusmateriaal, examen en certificering

Het theoretisch examen wordt afgenomen één week na de laatste lesdag. Het examen bestaat uit een combinatie van multiple choice vragen, open vragen en een casus. Na succesvolle afronding van de opleiding ontvangt u het diploma ‘Security Awareness Officer‘.

Bij de cursus zit het volgende inbegrepen:

 • Cursusmateriaal (Nederlandstalig)
 • Examen
 • Catering

Coaching

Aansluitend op de drie lesdagen volgt optioneel individuele coaching waarbij gekozen kan worden uit drie varianten.

 • Telefonisch consult van maximaal vier uur
 • Coaching van twee dagen
 • Coaching van vijf dagen

E-Learning Security & Privacy Awareness

De security awareness oplossing voor uw medewerkers

Inleiding

Samen met De Associatie voor Praktijkexamens / ECDL Nederland, bekend van het Europees Computer Rijbewijs, hebben wij een nieuwe e-learning Security & Privacy Awareness ontwikkeld.

Met de E-learning Security & Privacy kunnen uw medewerkers onafhankelijk van locatie en in hun eigen tijd kennis opdoen en bewust worden van de basisprincipes van informatiebeveiliging en privacy. Aan de orde komt o.a. omgang met social media, beveiliging op en rond de werkplek, privacy en melden van  incidenten. De E-learning is volledig op maat te maken aan de organisatiespecifieke wensen.

De doelstelling van de E-Learning Security & Privacy is dat de cursist zich bewust wordt van het soort informatie waarmee hij werkt en zich realiseert hoe hier veilig mee om te gaan. De cursist wordt met het E-Learning programma gestimuleerd om te gaan denken in risico’s en risicomanagement toe te passen in werk- en privésituaties.

Eenvoudig op maat gemaakt

Deze e-learning kan eenvoudig op maat worden gemaakt, variërend van een huisstijl toevoegen tot foto’s en filmpjes aanpassen aan de wensen, tot specifieke inhoudelijke vragen of beleid opnemen. Het interne meldpunt voor datalekken kan worden benoemd, alsmede interne afspraken en procedures.

De e-learning kan worden geïnstalleerd op de eigen intranetomgeving of LMS (indien aanwezig). Aanlevering kan zowel als HTML als in SCORM (= standaard e-learning interface) format. Het examendeel draait standaard op de portal van ECDL en Security Academy, maar desgewenst kan dit ook bij grote organisaties intern worden gehost.

Doelgroep

De E-learning is voor alle medewerkers in de organisatie die zich bewust moeten zijn van de alledaagse risico’s met betrekking tot de omgang met informatie en privacy gevoelige gegevens.

Voorkennis

Er is geen voorkennis nodig om aan deze cursus deel te nemen.

Van belang is een goede procesmatige invoering van een e-learning. Communicatie met de deelnemers is van groot belang. Zo is het ook aan te bevelen de e-learning op te nemen in het programma introductie nieuwe medewerkers. In onze opleiding Security Awareness Officer leert u hoe u een compleet awareness programma vormgeeft, begeleid en uitvoert.

Cursusmateriaal, examen en certificeringen

De E-learning gaat uit van opbouw van kennis gevolgd door een praktische werkvorm in de vorm van oefeningen. Na afronding van de E-Learning kan het officiële internationale ECDL examen gedaan worden waarbij de cursist een internationaal erkend Security Awaress diploma ontvangt.

ECDL Nederland is onderdeel van de Nederlandse Associatie voor Examinering en werkt met steun van de onafhankelijke ICT-beroepsvereniging Ngi-NGN. De E-Learning Security & Privacy is het vervolg op het zng. Europees Computer Rijbewijs.

CISO Masterclass

De stap naar de bestuurslaag

Inleiding

De CISO Masterclass is een com­pacte, intensieve, hands-on training van drie dagen. Tijdens deze training gaan de deelnemers ontdekken hoe zij invloed uit kunnen oefenen op de bestuurslaag. Deze praktijkgerichte masterclass legt veel nadruk op het verband tussen de aangeboden stof en de eigen situatie en organisatie.

De CISO opereert op het grensvlak tussen business en techniek en moet de samenhang tussen die twee werelden zien te doorgronden. Aansluiting en draagvlak bij de business vinden is een absolute randvoorwaarde voor succes en helpt u om een win-win situatie voor beide werelden te creëren.

Wanneer information security zicht­baar de bedrijfs­doel­stel­lingen onder­steunt en de business daadwerkelijk helpt haar strategie te realiseren, ontstaat er draag­vlak binnen de organisatie; information security wordt dan niet meer ervaren als “last” maar als een “enabler”.

Hoe dit het beste gedaan kan worden verschilt per sector, organisatie en bedrijfscultuur. Het is doorgaans een leerproces van vallen en opstaan, waarbij er voortdurend lessen getrokken kunnen worden uit de opgedane ervaringen en opnieuw richting kan worden gekozen.

De CISO Masterclass valt onder verantwoordelijkheid Dick Brandt en Johan Bakker (CISO Masterclass BV.). Zij hebben beiden meer dan 25 jaar ervaring in het bedrijfsleven, volop opererend op het grensvlak van techniek en business.

Hun persoonlijke ervaringen, en de ervaringen van anderen, zijn op een rij gezet en daarmee is en curriculum van organisatiekunde, management­vaardigheden en persoonlijke skills samengesteld; zaken waar­van zij denken dat een CISO die zou moeten beheersen. Door hun ervaringen en kennis te delen, vaardigheden te laten oefenen, inzicht te geven in de krachten die er in organisaties spelen en heldere handvaten te bieden om hier mee om te gaan, versnellen zijn het leerproces dat iedere CISO doorleeft aanmerkelijk.

Doelgroep

Deze masterclass is bedoeld voor personen die binnenkort de CISO rol willen gaan vervullen of net gestart zijn, maar ook voor meer ervaren CISO’s die eens vanuit een nieuw, fris perspectief naar hun eigen rol binnen de organisatie willen kijken. Deze CISO Masterclass helpt u dit leerproces te versnellen, door maximaal gebruik te maken van ervaringen van anderen en van bestaande best-practices.

Voorkennis

Deze training is bestemd voor personen met een afiniteit voor techniek en de security hiervan. Daarnaast is het een pré als de cursist enige jaren ervaring in het security werkveld op tactisch of strategisch niveau heeft.

Cursusmateriaal, examen en certificeringen

De bevindingen worden vast­gelegd in een werkboek, zodat de cursisten na de CISO Masterclass naar huis gaan met hun eigen uitge­werkte aanpak, toegespitst op de eigen situatie; hun Meesterstuk. Terug op hun werk­plek kunnen de cur­sisten daarmee direct aan de slag om de informatiebeveiliging in hun organisatie succesvol te verbe­teren, in goede harmonie met de business en rekening houdend met het breder belang van de organisatie.

Er gelden geen specifieke toelatingseisen om deel te kunnen nemen aan deze masterclass. Wel is enige jaren ervaring in het security werkveld op tactisch of strategisch niveau zeer gewenst om de masterclass effectief te laten zijn. Heeft u bij ons de Post-HBO opleiding Information Security Management Professional gedaan, dan is deze masterclass zeker een aanrader.
Na afronding van de cursus en het succesvol afleggen van uw meesterproef ontvangt u een certificaat van deelname van CISO Masterclass BV.

Locatie & prijs

Als locatie voor deze masterclass is gekozen voor een rustige en in­spi­re­rende omgeving die past bij het karakter van de cursus. Landgoed Avegoor ligt nabij Arnhem en biedt voldoende comfort om je volledig te kunnen con­cen­tre­ren op het actief deelnemen aan de masterclass.

De prijs voor deze unieke masterclass bedraagt €2750,- excl. BTW. Dit is incl. de benodigde managementboeken, trainingsmaterialen, 2 overnachtingen en volledige verzorging op Landgoed Avegoor.

Encryptie & PKI Practitioner

Een introductie in encryptie en PKI

Inleiding

Protocollen als SSL, VPN, PKI worden veelvuldig gebruikt. In deze introductiecursus wordt ingegaan op de verschillende technieken van cryptografie en de praktische inzetbaarheid ervan.

Als security professional komt u gegarandeerd in aanraking met encryptieprotocollen zoals VPN, SSL, etc. Zeker als uw organisatie plannen heeft om met mobiele devices te gaan werken komt het vraagstuk van encryptie en versleuteling van netwerken aan de orde.

In deze cursus wordt op een duidelijke manier uitgelegd wat encryptie is zonder diep in de techniek en wiskunde te duiken. De focus wordt gelegd op de toepassing. Er wordt geleerd in welke situaties en onder welke omstandigheden de diverse technieken gebruikt kunnen worden.

Na het volgen van deze cursus kunt u meepraten met de security network specialisten en afgewogen advies uitbrengen over de in te zetten encryptiemethodes.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor cursisten die zich gaan bezighouden of zich al bezighouden met encryptie en meer kennis willen opdoen over netwerktechniek.

Voorkennis

Voor deze opleiding is geen voorkennis noodzakelijk, echter enige basiskennis van IT-Security wordt wel aangeraden. Beschikt u hier nog niet over, dan raden wij aan de IT-Security Foundation opleiding te volgen voorafgaand aan deze opleiding.

Cursusmateriaal, examen en certificering

Bij deze cursus zit geen examen. U ontvangt na afloop van de cursus een certificaat van deelname van de Security Academy.

Bij de cursus zit het volgende inbegrepen:

 • Cursusmateriaal
 • Catering

Mobile security

Verkrijg diepgaand inzicht in alle aspecten die te maken hebben met de beveiliging van mobile devices.

Inleiding

Met het volgen van de opleiding Mobile Security krijgt u een (diepgaand) inzicht in alle aspecten die te maken hebben met de beveiliging van mobile devices. U wordt middels deze opleiding in staat gesteld om proactief en detectief te reageren op de dreigingen die “mobile” met zich meebrengt.

De opleiding haakt sterk in op de actualiteit waardoor u in staat wordt gesteld de mobiele bedreigingen binnen uw organisatie te vertalen naar risico’s en daarop adequaat in te spelen.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor cursisten die zich willen verdiepen in alle aspecten van mobile security, de dreigingen ervan en welke maatregelen/mogelijkheden ter beschikking staan om die dreigingen te mitigeren.

Voorkennis

Voor deze opleiding is geen voorkennis noodzakelijk, echter enige basiskennis van informatiebeveiliging wordt wel aangeraden.

Cursusmateriaal, examen en certificering

Het theoretisch examen zit inbegrepen bij de opleiding en wordt afgenomen één week na de laatste lesdag. Het examen bestaat uit een combinatie van multiple choice vragen, open vragen en een casus. Na succesvolle afronding van de opleiding ontvangt u het diploma “Mobile Security” van de Security Academy.

Bij de cursus zit het volgende inbegrepen:

 • Cursusmateriaal
 • Examen
 • Catering

Incident Response Practitioner

Leer in drie dagen een effectief incident response team op te zetten.

Inleiding

Iedere organisatie krijgt er gegarandeerd mee te maken: beveiligingsincidenten. Bent u er zeker van dat uw mensen op zo’n moment de juiste dingen doen? In deze opleiding worden alle aspecten van Incident Response belicht. Van organisatorische zaken als procesinrichtingen en benodigd beleid, tot de technische kennis die benodigd is om een incident te onderzoeken.

In deze driedaagse cursus worden alle aspecten van Incident Response belicht. Van organisatorische zaken als procesinrichtingen en benodigd beleid, tot aan de technische kennis die benodigd is om een incident te onderzoeken (zonder zo diep te gaan dat het op forensisch onderzoek gaat lijken).
Gedurende de opleiding verkrijgt u de benodigde organisatorische en technische inzichten om uw organisatie zodaning in te richten dat beveiligingincidenten worden herkend, opgepakt en adequaat worden afgehandeld.

Doelgroep & voorkennis

De opleiding Incident Resonse Practitioner is ook wanneer u nog geen ervaring heeft met incident response uitermate geschikt voor u. Wel is affiniteit met dit onderwerp wenselijk.

Cursusmateriaal, examen en certificering

Het examen bestaat uit een combinatie van multiple choice vragen, open vragen en een casus. Na succesvolle afronding van de opleiding ontvangt u het diploma “Certified Practitioner of Incident Response” van de Security Academy, waarmee u aantoont over de achtergrond te beschikken om te kunnen optreden als volwaardig lid van een Incident Response Team.

Bij de cursus zit het volgende inbegrepen:

 • Cursusmateriaal (Nederlandstalig)
 • Examen
 • Catering

PROSCI® Change Management Practitioner Certification English Course

Change Management Training

Prosci’s research has documented best practices, fail and succes factors of effective change management. The Prosci methodology provides a structured process and easy-to-use tools to prepare yourself for effective management of the people side of change. All our programs create an memorable expercience that fundamentally change the way you approach and think about change management.

Every Program is:

 • highly interactive and engaging
 • connected to the participant’s jobs
 • fast paced
 • action-learning; designed to let you work on your own project
 • supported by real-life examples

We embrace learning by doing. During any program participants work on their own change project.
Our program contributes to developing a consistent application of tools and use of the methodology on an organizational level as well. Thereby we build the organization’s capability and competency to change effectively.

We can provide any program on your premises, but we welcome you to utilize our Change Factory in either Rotterdam or Hoofddorp. These are inspiring locations, where paradigms are challenged and the change readiness is being nurtured.

The participants will:

 • Apply Prosci’s® change management tools, research and methodology to an actual project from their organisation
 • Utilise best practices research from more than 2,000 organisations worldwide.
 • Create, customise and scale a change management strategy and plan for their project.
 • Learn to use the ADKAR™ Model to help managers and supervisors effectively manage the people side of change.
 • “Hit the ground running” with a change management plan upon returning to work.

Designed for classes of 6-12 people it allows participants to continue working on their current projects while learning to apply Prosci’s® change management tools, research and methodology, utilising their research-based Change Management Methodology, ADKAR™ Model, Change Management Toolkit and Change Management Pilot.

At the end of the program, participants are certified as Prosci Change Managers and are able to lead any incremental or radical change initiative.

Who Should Attend?

The process and tools are crafted for immediate application by practitioners, even those with little
experience in change management. Prosci®’s Change Management Certification Program is designed for anyone responsible for managing change, including:

 • Project & program managers;
 • Lean coaches and facilitators;
 • Project team members;
 • HR leaders;
 • Change management team members;
 • Consultants and trainers

This program is highly effective because participant continue to work on their current projects. What is more, they leave with a significant portion of their ultimate change management plan in place.

Internet of Things Security

Leer Internet of Things te gebruiken zonder slachtoffer te worden van de veiligheid- en privacyrisico’s.

Inleiding

Het Internet of Things (IoT), komen we tegenwoordig al veelvuldig tegen. Het is te vinden in kinderspeelgoed, huishoudelijke apparaten, uw thermostaat, consumentenelektronica en zelfs al auto’s.

 

Naast consumenten toepassingen zien we IoT ook langzaam opduiken in bedrijfsgerelateerde toepassingen zoals alamsystemen, themostaten gekoppeld aan het interne netwerk. Forrester licht in het rapport The Internet of Things Heat Map 2016 ook een aantal toepassingen uit. Het ziet binnen transport-toepassingen vooral een opkomst van fleet management systemen. ‘De markt biedt allerlei standaardtools voor het beheer van voertuigen.’

Maar hoe zit het eigenlijk met de risico’s?

Wat gebeurt er als iemand in staat is om uw domotica in huis of op kantoor te manipuleren of via slimme devices toegang tot uw bedrijfsnetwerk te krijgen?

Deze cursus helpt u de risico’s van IoT te identificeren, vast te stellen en te mitigeren. Er wordt ingegaan op de lessen die al zijn geleerd in de IT, maar ook door specifiek op zoek te gaan nieuwe risicop’s die IoT met zich meebrengt.

Doelgroep

Iedereen die geïnteresseerd is in de Internet of Things op een veilige manier binnen een organisatie te integreren kan profiteren van deze cursus. Denk aan:

 • Risk Managers
 • Security Officers
 • Functionarissen voor gegevensbescherming
 • Project Managers in projecten die het IoT in de infrastructuur van uw organisatie zal brengen
 • Project Managers in projecten die (nieuwe) IoT-apparaten willen integreren
 • Business Development Managers geïnteresseerd in de risico’s (en beperkende factoren!) van de goedkeuring van Internet of Things

De cursus Internet of Things Security is uniek vanwege de praktische risico-benadering. De opleiding zal u leren wat belangrijk is voor uw organisatie en hoe om moet worden gegaan met de potentiele risico’s van het adopteren van IoT in apparaten en processen binnen de organisatie.

leerstrategie

Ieder mens heeft een leerstrategie. Als je weet wat je leerstrategie is, kan je makkelijker en sneller informatie opnemen, verwerken, toepassen, reproduceren en onthouden.

Je leerstrategie is afhankelijk van de manier waarop je het makkelijkste informatie opneemt, verwerkt en opslaat in je geheugen. Als je weet wat jouw leerstrategie is, weet je hoe je moet omgaan met de informatie die je dagelijks op school of in je werk krijgt. Dit maakt leren en werken een stuk makkelijker en effectiever. Ook voor volwassenen is het goed te weten wat de leerstrategie is. Aan de hand van vragen wordt jouw leerstrategie onderzocht en daarna volgen aanbevelingen over hoe je het beste leert.

Door de coach leerstrategie wordt een passend plan van aanpak opgesteld wat ingezet kan worden bij alle mogelijke vormen van informatie verwerken.

WAAROM MATCHINCARE COACHING
(Maudy Kruiswijk, coach leerstrategie)

Het onderzoek wordt gedaan aan de hand van de MILS. MILS betekend Meervoudig Intelligente Leerstrategie.

Je maakt dan een aantal keuzes en aan het einde krijg je te zien hoe informatie bij jou het makkelijkste binnenkomt. Je hoeft niets te typen of uit te rekenen, alleen keuzes te maken. Er zijn geen goede of foute antwoorden. Je kiest steeds datgene wat jouw voorkeur heeft.

Aan het einde van het onderzoek vertel ik jou wat de scores precies betekenen en geef ik je een aantal praktische tips waarmee je direct aan de slag kunt. Je merkt dan ook meteen verbetering.

In een gesprek via Skype stellen we een passend plan van aanpak op wat ingezet kan worden bij alle mogelijke vormen van informatie verwerken. In de les, bij het maken van huiswerk, tijdens toetsen of examens. En in het werk, bij het verwerken van mails en berichten, gesprekken en overleggen presentaties en lezingen of training en scholing.

JE HEBT TALENTEN.
En als je die kan gebruiken om te leren dan is het makkelijker en sneller. Je bereikt dan betere resultaten. Daardoor hou je dan weer meer tijd over om leuke dingen te doen.

“Het gaat niet om hoe intelligent je bent, het gaat om hoe je intelligent bent”
Howard Gardner

DevOps Fundamentals (DASA) Training & Certification

DevOps: de toekomst van IT! Deze driedaagse training geeft een inleiding op DevOps, de culturele en professionele beweging waarin de nadruk ligt op communicatie, samenwerking, integratie en (uiteraard) automatisering met als doel de workflows tussen softwareontwikkelaars en operationele IT-professionals te verbeteren. Om doorstroom van IT-waarde naar de klant te maximaliseren, biedt DevOps verbeterde mogelijkheden om software en services sneller te ontwerpen, te ontwikkelen, te implementeren en te gebruiken ten behoeve van de business. Tot de voordelen van DevOps behoren hogere klanttevredenheid, betere kwaliteit, snellere levering en lagere kosten. Deze training heeft als doel u de benodigde achtergrondkennis aan te reiken waarmee u uw DevOps vocabulaire kunt uitbreiden en inzicht krijgt in de beginselen en werkwijzen van DevOps. Bovenal is de training ontwikkeld om u aan te moedigen een rol te vervullen als inspirator van verandering, waarbij u anderen aanstuurt en begeleidt door te delen en toe te passen wat u over DevOps hebt geleerd en nog zult leren.

Leerdoelen

 Nadat de deelnemers de training met succes hebben afgerond, beschikken ze over inzicht in DevOps en kunnen ze:

 • de belangrijkste concepten en beginselen van DevOps benoemen en bespreken
 • de voordelen van DevOps en continue levering voor de business opnoemen en toelichten
 • het Service Delivery-proces beschrijven
 • de concepten testautomatisering, infrastructuurautomatisering en build- en deploymentautomatisering toelichten
 • de verhouding tussen DevOps en de Lean- en Agile-methodieken beschrijven
 • een samenvatting geven van casestudies van IT-organisaties die een transformatie doormaken naar een Adaptive IT- en DevOps-model
 • de meest gebruikte en populairste DevOps-tools opnoemen
 • de kritische factoren voor een succesvolle DevOps-implementatie bespreken.

Deze training geeft professionals inzicht in de volgende onderwerpen:

 • de redenen voor de business en de IT om DevOps-werkwijzen in te voeren
 • antwoord op de vraag ‘wat is DevOps?’
 • de waarden en beginselen van DevOps
 • raakvlakken van DevOps met andere raamwerken, zoals Agile, Lean en ITSM
 • de kenmerken van een DevOps-cultuur
 • organisatorische aspecten van DevOps, zoals rollen, teams en organisatiestructuren
 • de belangrijkste DevOps-werkwijzen
 • veelgebruikte automatiseringsmethoden en categorieën van tools binnen DevOps
 • invoering van een DevOps-cultuur.

Cursusopzet:
Deze cursus heeft als doel u de benodigde achtergrondkennis aan te reiken waarmee u uw DevOps-vocabulaire kunt uitbreiden en inzicht krijgt in de beginselen en werkwijzen van DevOps. Bovenal is de cursus ontwikkeld om u aan te moedigen een rol te vervullen als inspirator van verandering, waarbij u anderen aanstuurt en begeleidt door te delen en toe te passen wat u over DevOps hebt geleerd en nog zult leren.

Examen:
Het examen duurt 60 minuten. Deelnemers voor wie het Engels niet de moedertaal is, krijgen 15 minuten extra. Het gesloten boek-examen wordt online afgenomen en bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Om voor het examen te slagen is een score van minimaal 65% vereist. Deelnemers mogen gebruikmaken van kladpapier. Tijdens het examen is een surveillant aanwezig (fysiek of via een webcam).

Doelgroep:
Iedereen die behoefte heeft aan gedetailleerd inzicht in de beginselen van DevOps, zoals project- en businessmanagers, alle professionals die zich bezighouden met kwaliteitsbewaking, testing en servicemanagement in de IT, en iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling, levering en het operationeel beheer van IT-services.

KPI-workshop

Als manager, controller of consultant wilt u de juiste kpi’s bepalen voor uw organisatie en deze liefst direct kunnen implementeren. To-the-point en zonder omwegen. In deze praktijkgerichte workshop komen alle belangrijke aspecten van echt zuivere kpi’s aan bod, van de definitie tot implementatie en van data tot aan de visualisatie. U vindt de juiste kpi’s en inzichten om veel effectiever te sturen op dat wat echt kritiek is voor continue verbetering en hogere prestaties.

Van output naar proces

KPI’s (kritieke prestatie indicatoren) vormen de kern van de intelligente organisatie en beïnvloeden uw resultaten in hoge mate. Het vinden van de echt onvervalste kpi’s is echter geen eenvoudige opgave, ze zitten vaak ‘verstopt’ in de operationele processen en uw data.

Een perfect early warning system

Eenmaal in het vizier vormen kpi’s een perfect ‘early warning system’voor toekomstige prestaties, en waarschuwen zij bij een slechte score ten opzichte van de doelen van de organisatie. Deze workshop laat u op een heel toegankelijke en laagdrempelige manier kennismaken met kpi’s, de achterliggende kritieke succesfactoren en alle benodigdheden voor een compleet KPI-raamwerk.

Over de docent

Wouter Huisman studeerde Bedrijfseconomie aan de Universiteit van Groningen en is managementconsultant bij de Passionned Group. Hij heeft jarenlange ervaring met kpi’s en managementdashboards en is gepokt en gemazeld in KPI-management. Zijn aanpak is doorspekt met praktijkvoorbeelden en als voormalig manager weet hij als geen ander waar sturing op kan vastlopen.

Wat leert u in deze KPI-workshop?

 • Het benoemen van de kritieke succesfactoren van uw eigen organisatie / proces
 • Vier methoden om kpi’s in uw eigen organisatie vinden, definiëren en visualiseren
 • De KPI-methode direct kunnen toepassen in uw eigen situatie (veel praktijk)
 • Drie methoden om inzichten met grote directe financiële waarde te creëren
 • De 5 grootste valkuilen van kpi’s leren herkennen en vermijden
 • Hoe u met kpi’s continu kan verbeteren en vernieuwen (de intelligente organisatie)

Voor wie is deze opleiding bedoeld?

Voor iedereen die betrokken is bij een KPI-traject biedt deze workshop waardevolle houvast. Onze workshop wordt veel gevolgd door: managers, business controllers, financieel managers, verantwoordelijken voor managementinformatie, directieleden en adviseurs. Wij stimuleren dat u met meerdere collega’s deelneemt.

Klik hier voor meer informatie

Direct inschrijven

Datawarehouse & Data Governance

Zowel de technische als functionele aspecten van data vormen onderdeel van deze opleiding en worden uitgebreid behandeld. Datagedreven en intelligente organisaties hebben als randvoorwaarde dat de governance van data op orde is en dat ze kunnen beschikken over en geavanceerde datainfrastructuur. Dit is medebepalend voor het succesvolle gebruik van Business Analytics in relatie tot het succes van uw organisatie.

bent als manager, controller of business analist betrokken bij een datawarehouse / Data Governance-traject en u bent op zoek naar theoretische, maar vooral praktische kaders?

 • U weet dat met een datawarehouse gewerkt wordt aan “één versie van de waarheid”, maar gaat dat werkelijk zo eenvoudig?
 • U kijkt uit naar het moment dat stuurinformatie niet meer uit een scala van spreadsheets ‘getoverd’ moet worden?
 • Of wilt u nu weleens echt bruikbare historische informatie tot uw beschikking hebben. Hoe kan een datawarehouse u daarbij helpen en waar moet u dan allemaal aan denken!?
 • Hoe zet u een robuuste Data Governance structuur op en bereikt u een zekere mate van dataperfectie?
 • En, hoe om te gaan met de aanstormende ontwikkelingen rond Big Data zoals data lakes en Hadoop?

Als u zich tegenover een of meer van deze vragen geplaatst ziet, dan is deelname aan onze 3-daagse opleiding Datawarehouse & Data Governance een aanrader.

Succesvolle opzet en verbetering van het datawarehouse

Alle elementen die nodig zijn voor een succesvolle opzet / verbetering van het datawarehouse & Data Governance komen in drie intensieve dagen aan de orde. Medewerkers die onze driedaagse opleiding hebben gevolgd, zijn bij uitstek in staat om in hun Datawarehouse-project of Data Governance-traject de juiste stappen te zetten en succes te bereiken. Hierbij wordt gestreefd naar dataperfectie, nauw oog hebbend voor de kosten en baten ervan.

Opleiding in praktische Datawarehouse-instrumenten

Datawarehousing en vooral Data Governance zijn specialistische vakgebieden. Werken aan de intelligentie van een organisatie zonder hiervoor de juiste vaardigheden en instrumenten te hebben levert dikwijls tegendraadse resultaten op. Ons praktische model waarin alle Data Governance-instrumenten en Datawarehouse-methodieken aan de orde komen schept een heldere route richting echt resultaat.

Ontdek de succesfactoren achter datagedreven organisaties

Onze driedaagse opleiding Datawarehouse & Data Governance stelt zowel functionele als technische aspecten van data aan de orde, zoals het datawarehouse, de architectuur, master data management (MDM), meta data, datakwaliteit, datamodellering, het Data Governance framework en het beheer. Maar vooral de succesfactoren van een datagedreven organisatie komen voor het voetlicht.

Klik hier voor meer informatie

Direct inschrijven

3-daagse opleiding Business Intelligence

3-daagse opleiding Business Intelligence

Ben je als BI manager, Informatie analist, projectmanager, medewerker management informatie, IT verantwoordelijke, enzovoort betrokken bij BI projecten / trajecten dan doe je hier de theoretische kennis op het vakgebied op en wordt eveneens een vertaling gemaakt naar jouw praktijk. Er worden handvatten aangereikt om met BI je processen jouw organisatie te verbeteren c.q. naar een hoger niveau te brengen. Je weet dat je met goede stuurinformatie betere resultaten boekt, maar:

 • Hoe vind je de miljoen euro inzichten, onvervalste KPI’s en maakt u de business case?
 • Hoe ga je op een juiste manier om met Big Data, een diversiteit aan databronnen of Predictive Analytics?
 • Hoe stuur je op BI-succesfactoren die zorgdragen voor een hoger bedrijfsresultaat?
 • Hoe krijg je business en IT mee in het traject?
 • Welke tools zijn geschikt voor jouw organisatie?
 • Wat is een BI-infrastructuur?

Deze, hoog door de deelnemers gewaardeerde, 3-daagse opleiding Business Intelligence geeft antwoord op deze vragen, en nog veel meer. In drie intense dagen worden zowel bedrijfsmatige als technische aspecten van business intelligence meegenomen, zoals KPI’s’s, Analytics, Big Data, het datawarehouse, datakwaliteit, BICC, BI-projectmanagement (waterval, agile/ scrum), data visualisatie, BI-strategie, verandermanagement en uiteraard de succesfactoren van BI. Als je de opleiding hebt afgerond, ben je in staat om in jouw BI project de juiste stappen te zetten.

 

Het programma

Je wordt in deze masterclass-setting klaargestoomd voor een leidende / adviserende rol in het BI-traject. Gedurende de training komt het volgende aan de orde:

Dag 1: De trends, projectmanagement & De intelligente organisatie

Dag 2: BI-strategie, vaardigheden en groeien in volwassenheid

Dag 3: KPI’s, User eXperience (UX), data visualisatie & BI succes

 

Resultaat

Tijdens elke opleidingsdag vindt een optimale mix van leren en doen plaats doormiddel van theorie, groepsdiscussies en het werken aan praktijkopdrachten. Na afronding van deze unieke BI-opleiding ontvangen de deelnemers een certificaat en een door Daan van Beek MSc gesigneerd exemplaar van ‘De intelligente organisatie’ (5e druk). Hij is auteur, maar ook docent van de training en consultant bij organisaties.

Klik hier voor meer informatie

Direct inschrijven

BI Consultancy vaardigheden

Net als in andere vakgebieden is ook binnen het BI-vakgebied de wijze waarop je ondersteuning biedt, mensen coached en hoe je je ondersteuning vorm en inhoud geeft een belangrijke USP en een voornaam onderdeel van je persoonlijke ontwikkeling. Deze opleiding helpt je om deze vaardigheid te ontwikkelen en zet dit ook in perspectief naar het BI vakgebied.

Wat wordt er allemaal van de BI consultant nieuwe stijl verwacht?

De ontwikkelingen binnen het vakgebied BI / Analytics gaan sneller dan ooit en klanten verlangen een steeds hogere kwaliteit van dienstverlening en klantgerichtere houding. Ook de BI consultant ontkomt daar niet aan. Er wordt simpelweg veel meer van hem of haar verwacht dan alleen het maken van een rapport of dashboard. Wat er allemaal verwacht wordt van de BI consultant nieuwe stijl?

We vertellen u dat graag en daarom nodigen we u uit voor onze gloednieuwe 1-daagse workshop ‘BI consultancyvaardigheden’ met Isaac Shawky.

Herkent u daarnaast een of meer van de volgende punten?

“De klant weet niet goed wat hij wil.”
“De klant ziet mij vooral als rapportenbouwer.”
“De manager benut niet alle kansen die BI te bieden heeft.”
Dan is de 1-daagse workshop BI consultancy vaardigheden voor u een aanrader, een goede stap om een nog succesvollere BI consultant / adviseur te worden.

Tevreden klanten krijgen en houden

In deze praktijkgerichte workshop krijgt u als deelnemer inzicht in de meest belangrijke vaardigheden om tevreden klanten te krijgen en te houden. De diverse onderwerpen geven inzicht in de rol en de daarbij behorende vaardigheden van een succesvolle hedendaagse BI Consultant.

Interactieve workshop

Tijdens deze interactieve workshop wordt de deelnemer uitgedaagd om een relatie te leggen tussen datgene wat geleerd wordt en de eigen werksituatie. Ook zal de deelnemer actief betrokken worden bij discussies met vakgenoten zodat het leerproces wordt aangewakkerd en versneld.

Klik hier voor meer informatie

Direct inschrijven

Big Data & Predictive Analytics

Zowel het theoretisch kader alsmede de praktijk komen in deze 3-daagse opleiding nadrukkelijk aan bod. Je leert hier alles wat je moeten weten om van Big Data en Predictive Analytics een succes te maken in jouw organisatie of bij jouw klanten.

Big Data en Predictive Analytics is anders dan het reguliere Business Intelligence traject waar vooral rapportages, KPI’s en dashboards centraal staan. De omvang en complexiteit van de data verschilt en vereist daarom andere vaardigheden en tools. Maar uiteindelijk blijf je de intelligentie van de organisatie verder verhogen.

Belangrijk is het om de juiste vaardigheden, tools, Big Data-instrumenten en -methodieken in te zetten om uiteindelijk een zinloze investering en misschien zelfs wel grote bedrijfschade te voorkomen.

 

Het programma

Hiervoor heeft Passionned een 3 daagse training ‘Big Data & Predictive Analytics’ ontwikkeld die jou in drie intensieve dagen klaarstoomt om binnen uw organisatie op gestructureerde wijze een Big Data traject op te starten en vervolgens successen te gaan boeken met analytics, mede rekening houdend met procesverbeteringen en innovatie.

Vragen die behandeld worden zodat je je organisatie slimmer kan laten werken met Big Data en Avanced Analytics zijn:

 • Hoe overtuig je collega’s van nut en noodzaak van Big Data/Analytics?
 • Hoe ziet een Big Data traject eruit?
 • Welke valkuilen en risico’s zijn er bij het opzetten en uitvoeren van een Big Data/Analytics traject?
 • Welke algoritmen/technieken zijn er en hoe selecteer je de juiste?
 • Wat zijn tools/ platforms als Hadoop, R, SPSS, Spark, Python, BI tools?
 • Hoe ga je om met je architectuur in en hoe hou je grip?

En ‘last but not least’: hoe maak je een succes van je Big Data traject, zorg je voor draagvlak en bed je deze impactvolle wijziging in je organisatie in en welke hard- en soft skills heb je en jouw team nodig?

Praktijk als voorbeeld

Dit alles komt aan bod, waarbij voorbeelden gebruikt worden uit de praktijk, die direct aanpreken. Je maakt kennis met best practices zoals Brandweer Amsterdam-Amstelland, Netflix, Uber en de Politie die boeven in de kraag grijpt nog voor dat ze een misdaad begaan. Ook geven de trainers voorbeelden van oplossingen van de leveranciers zoals R, SPSS, SAS Miner, Python, MapReduce evenals de algoritmen zoals decision trees en neurale netwerken.

Klik hier voor meer informatie

Direct inschrijven

Master of Data Science

Een opleiding om in 10 dagen alle facetten van Data Science tot je te nemen en je te ontwikkelen tot echte specialist.op het gebied van datagedreven organisaties. Minne van der Sluis en Daan van Beek (auteur van De intelligente organisatie, 5e druk) nemen je mee in de wereld van datagovernance, Big Data, voorspellende algoritmen, ethiek, advanced analytics en dataperfectie.

Een 10-daagse opleiding die je meeneemt in de wereld rond Data Science, waarbij er zowel aandacht voor de techniek, maar vooral ook voor alle business aspecten die van belang zijn. Zo zul je je ontwikkelen tot echte specialist in data-driven organisaties. Minne van der Sluis en Daan van Beek (auteur van De intelligente organisatie, 5e druk) kennen als geen ander de theorie en praktijk over zaken als data governance, Big Data, de ethische aspecten, data mining, Internet of Things, voorspelbare algoritmen, data cleansing, advanced analytics, enzovoort en dragen dit met veel energie over aan jou.

Het programma

Gedurende het 27 modules tellende Data Science programma, dat wordt afgesloten met een opdracht van formaat, worden alle belangrijke technische aspecten en algoritmen behandeld, maar wordt ook vooral gekeken naar de business kant van Data Science:

 • Hoe zetje Data Science op de kaart?
 • Welke business case maak je?
 • Hoe bed je Business Intelligence processen en kaders in?
 • Welke tools, algoritmen, methodieken voor patroonherkenning, Big Data oplossingen kun je in jouw organisatie het beste gebruiken?
 • Hoe ga je om met interne politiek, draagvlak en acceptatie bij management en gebruikers?

Alles komt samen in deze complete Master of Data Science. Je leert de datavraagstukken die je organisatie heeft om te zetten in resultaten.

Klik hier voor meer informatie

Direct inschrijven

Qlikview Basis

QlikView verandert alles. Het is een nieuw generatie Business Intelligence-tool dat eenvoudig is te gebruiken en in een recordtijd waarde voor de organisatie levert. QlikView is ’s werelds snelst groeiende BI-product. De kracht van QlikView is verborgen in ongeëvenaarde eenvoud, het elimineert complexiteit en stelt alle gebruikers in staat om hun gegevens te analyseren. In een QlikView applicatie worden zowel gegevens uit databronnen opgehaald, geïntegreerd en bewerkt als gepresenteerd voor de eindgebruiker. Voor de presentatie van de gegevens wordt vaak gebruik gemaakt van het DAR-principe, wat staat voor Dashboard-Analyse-Rapportage. In deze cursus komen de de belangrijkste functionaliteiten van Qlikview aan bod.

DOEL

 • Dashboards te ontwerpen
 • Gebruik te maken van de associatieve analysemogelijkheden van Qlikview
 • Eenvoudig gegevens in Qlikview te laden uit bijvoorbeeld Excel sheets en databases.
 • Tabellen (zowel gewone als draaitabellen) toe te passen in Qlikview
 • De meest gebruikte grafieken in Qlikview dashboards toe te passen
 • Eenvoudige formules toe te passen in Qlikview dashboards

ONDERWERPEN

De cursus Qlikview basis overview behandelt de volgende onderwerpen:

 • Qlikview: wat is het?
 • Principes van dashboard layout
 • De weg van dashboard naar rapport
 • Wat is associatieve analyse
 • Wegwijs in Qlikview desktop (starten, navigeren, selecteren, tabbladen en objecten)
 • Excel-data in Qlikview laden
 • Eigenschappen van Qlikview-objecten
 • Eenvoudige Qlikview-objecten: de listbox, de tablebox en de multibox
 • Qlikview-objecten ‘zonder gegevens’: Containers, de zoekbox, de statistics box, de textbox en current selections
 • Basisbegrippen grafieken en tabellen: dimensies en expressies.
 • Grafieken en tabellen: basis-eigenschappen
 • Tabellen: de straight table en de pivot table (of draaitabel)
 • Grafieken: Taartgrafieken, staafgrafieken, lijngrafieken, block charts, metertjes en stoplichten
 • De basis van het Qlikview-script
 • Filters op data via zogenaamde ‘Set Analysis’
 • Korte rondleiding door Qlikview-server
 • Dashboards te ontwerpen
 • Gebruik te maken van de associatieve analysemogelijkheden van Qlikview
 • Eenvoudig gegevens in Qlikview te laden uit bijvoorbeeld Excel sheets en databases.
 • Tabellen (zowel gewone als draaitabellen) toe te passen in Qlikview
 • De meest gebruikte grafieken in Qlikview dashboards toe te passen
 • Eenvoudige formules toe te passen in Qlikview dashboards

 

SAP® Businessobjects Enterprise Web Intelligence Advanced Report Design

Deze klassikale training is ontworpen om u de benodigde vaardigheden aan te leren voor het maken van complexe Web Intelligence documenten. Na afloop van deze training kunt u gecombineerde en complexe queries maken. U leert in formules gebruik te maken van geavanceerde functies en hoe u hyperlinks/verwijzingen in rapporten kan opnemen. In de training wordt uitgelegd hoe meetwaarden standaard berekend worden in een rapport en hoe daarvan kan worden afgeweken door de uitgebreide syntax te hanteren of intelligente meetwaarden te gebruiken.

De training wordt in het Nederlands gegeven en het bijbehorende cursusmateriaal is ook Nederlandstalig. De theoretische leerstof wordt door de docent klassikaal gepresenteerd. Meer dan de helft van de tijd wordt besteed aan praktijkopdrachten. Tijdens de cursus wordt gewerkt met BusinessObjects Enterprise XI 4, de cursus is ook geschikt voor BusinessObjects Enterprise XI 3.x.

ONDERWERPEN

De cursus SAP® BusinessObjects – Enterprise Web Intelligence: Advanced Report Design overview behandelt de volgende onderwerpen:

 • Gecombineerde queries
 • Sub queries
 • Calculatie contexten
 • Geavanceerde formules
 • Hyperlinks / verwijzingen in rapporten

Modelleren Voor Data Warehousing

Tijdens de cursus modelleren voor data warehousing krijg je een overzicht van de basisprincipes van dimensioneel modelleren. Je leert hoe je een informatie-analyse uitvoert en hoe je deze, via een standaardmethode, omzet in ster- of sneeuwvlokschema’s. Ook komen meer geavanceerde onderwerpen, zoals onvoorspelbaar diepe hiërarchieën en veel gemaakte fouten aan de orde.

Succesvol dimensioneel modelleren

Het achterhalen van de klantvraag en het noteren van deze vraag aan de hand van interview- en workshoptechnieken en business modeling. Vervolgens gaan we in op dimensioneel modelleren. Een manier van modelleren speciaal bedoeld voor databases die intensief worden bevraagd. Dit in tegenstelling tot genormaliseerde databases die juist bedoeld zijn om snel transacties te kunnen opslaan.

Waarom kies je voor deze modelleren voor datawarehousing cursus?

 • compleet overzicht met de laatste ontwikkelingen in een beknopte tijd
 • theorie afgewisseld met praktijkvoorbeelden
 • ervaren, gecertificeerde topdocenten
 • zeer tevreden deelnemers
 • opleidingslocatie ligt in een mooie, inspirerende, bosrijke omgeving

Certificaat modelleren voor data warehousing

Na het volgen van de cursus Modelleren voor data warehousing ontvang je een certificaat.

Voor de business intelligence medewerker

Business Intelligence-analisten of -ontwerpers, BI-ontwikkelaars, BI-architecten en data stewards die bezig zijn met data modellering binnen hun organisatie of daar mee beginnen.

 • Waarom kies je voor deze modelleren voor datawarehousing cursus?
 • compleet overzicht met de laatste ontwikkelingen in een beknopte tijd
 • theorie afgewisseld met praktijkvoorbeelden
 • ervaren, gecertificeerde topdocenten
 • zeer tevreden deelnemers
 • opleidingslocatie ligt in een mooie, inspirerende, bosrijke omgeving
 • Certificaat modelleren voor data warehousing

Na het volgen van de cursus Modelleren voor data warehousing ontvang je een certificaat.

Examen Certified Business Intelligence Professional CBIP

Drie examens

 • cbip examenWanneer je CBIP-gecertificeerd wilt worden, dien je minimaal drie examens succesvol af te ronden:
 • information systems core examination
 • data warehousing examination
 • specialty examination (business analytics, data management, data integration of leadership and management)
 • Multiple choice

De examens zijn multiple choice bestaan uit 110 vragen en nemen 90 minuten in beslag.

Voor de business intelligence professional

DWBI professionals die zich als CBIP willen certificeren en minimaal 2 tot 4 jaar werkervaring hebben. cibit academy biedt als enige een officiële opleiding voor het CBIP-examen in Nederland in samenwerking met TDWI aan. Om je praktisch en gedegen op de examens voor te bereiden.

Laptop en legitimatie

Op het examen neem je je eigen laptop en een geldig legitimatiebewijs mee.

Hercertificering CBIP

De CBIP-certificering is steeds drie jaar geldig en dient te worden vernieuwd voordat de certificering verloopt. De hercertificering dient door de student zelf aangevraagd te worden bij TDWI. Daarnaast betaal je in het kader van hercertificering ieder jaar administratiekosten. Bijgaand tref je meer informatie over het vernieuwen van de certificering.

Certified Business Intelligence Professional (CBIP) Examen Training

Certified Business Intelligence Professional (CBIP): een wereldwijd aan belang winnende en de enige onafhankelijke persoonscertificering voor business intelligence professionals.

Gedegen voorbereiding op de CBIP-examens

Wanneer je CBIP-gecertificeerd wilt worden, moet je de volgende drie examens succesvol afronden:

 • information systems core
 • data warehousing
 • Een keuze examen

Tijdens deze cursus word je uitstekend voorbereid op de twee verplichte CBIP-examens en twee keuze-examens: Business intelligence & Analystics en Datamanagement.

Business intelligence professionaliseringstraject

Voor DWBI-professionals die zich als CBIP willen certificeren biedt cibit academy een uitgebreid professionaliseringstraject aan met de prep-courses als laatste praktische voorbereiding op de examens.

Waarom kies je voor deze CBIP examen training?

 • enige officiële opleiding voor het CBIP-examen in Nederland in samenwerking met TDWI
 • compleet overzicht met de laatste ontwikkelingen in een beknopte tijd
 • theorie afgewisseld met praktijkvoorbeelden
 • ervaren, gecertificeerde topdocenten
 • cibit academy is door ICT’ers gekozen tot beste opleider

Programma

 • de organisatorische en operationele aspecten van de examens
 • Tips voor de verdere voorbereiding op de examens
 • bespreking van alle proefexamens

Inhoud

 • 1 dagdeel Datawarehousing: samenvatting aan de hand van presentaties die inhoudelijk relevant zijn voor de examens. Er wordt hierbij uitgegaan van voorkennis op het niveau van de Opleiding Datawarehousing.
 • 1 dagdeel Business Intelligence & Analytics: samenvatting aan de hand van presentaties die inhoudelijk relevant zijn voor de examens. Er wordt hierbij uitgegaan van voorkennis op het niveau van de Opleiding Business Intelligence & Analytics
 • 1 dag Information Systems Core, compacte behandeling van examenonderwerpen zoals: Management en Organisatie, Finance, Hardware, Software en Projectmanagement.
 • 1 dag Data management: compacte behandeling van examenonderwerpen zoals: Database technologie, Datamodellen, Master data management en Data kwaliteit.

Querying Data with Transact-SQL MS20761

Als student krijgt u een goed begrip van de taal Transact-SQL die gebruikt wordt in alle SQL Server-gerelateerde disciplines. U doet alle vaardigheden op om Transact-SQL queries te schrijven voor Microsoft SQL Server. Aan het eind van de cursus bent u in staat om:

Het gebruik van de taal Transact-SQL uit te leggen
Queries te schrijven om data op te halen, te wijzigen en te aggregeren
Data uit verschillende tabellen te combineren

Cursusinhoud

 • Introductie Microsoft SQL Server
 • Introductie T-SQL Querying
 • SELECT queries
 • Combineren van data uit verschillende tabellen: JOINS
 • Sorteren en filteren van data
 • SQL Server Data Types
 • Wijzigen van data met DML
 • Gebruik van standaard functies
 • Groeperen en aggregeren data
 • Gebruik van subqueries
 • Gebruik van set operatoren

Updating Your Skills to SQL Server MS10986

Als ervaren SQL Server specialist leert u om de mogelijkheden die toegevoegd zijn aan SQL Server sinds versie 2014 te gebruiken. De cursus focust op het gebruik van SQL Server 2016 features en andere data platform componenten.

De belangrijkste doelgroep zijn SQL Server en Business Intelligence specialisten die bekend zijn met SQL Server 2014 en hun kennis willen upgraden naar SQL Server 2016.

Na het afronden van de training, bent u bekend met:
– De belangrijkste mogelijkheden en componenten van SQL Server 2016
– De nieuwe en uitgebreide features in SQL Server performance, security, data access, availability and scalability, OLAP, reporting en PowerBI
– De nieuwe SQL Server cloud functionaliteit

Als u enkel geïnteresseerd bent in een gedeelte van de cursus dan is het volgen van een van de meer gespecialiseerde cursussen een goed alternatief. Kijk bij ‘Gerelateerde cursussen’ voor meer informatie of neem contact op voor het vinden van de meest geschikte oplossing.

Cursusinhoud

 • Key mogelijkheden en componenten van SQL Server 2016
 • Nieuwe en uitgebreide Performance features in SQL Server 2016
 • Nieuwe en uitgebreide Security features in SQL Server
 • Wat is nieuw in SQL Server Availability and Scalability
 • Nieuwe en uitgebreide features in reporting en PowerBI in SQL Server 2016
 • Wat zijn de nieuwe features voor Data Access, SQL Server OLAP en SQL Server cloud functionaliteit

Mastering BIML for Data Warehousing

U bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen en beheren van database oplossingen waar u veel gebruik maakt van SQL Server Integration Services (SSIS) packages. U wilt het proces waarin u databases en Extract, Transform en Load (ETL) procedures ontwikkelt, automatiseren met de Business Intelligence Markup Language (BIML). BIML stelt u instaat om uw dagelijkse werkzaamheden efficiënt te automatiseren met behulp van design patterns.

In deze training leert u de essentiële BIML-syntax voor het definiëren van BIML-documenten. Ook leert u BimlScript waarmee u BIML-documenten kunt genereren. Aan het einde van de training bent u instaat om metadata gedreven BIML-oplossingen te implementeren.

Cursusdata, locaties en tarief

Deze training kan in maatwerk- of incompany worden verzorgd. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Cursusinhoud

 • De BIML-syntax
 • SSIS Control flow generen met BIML
 • SSIS Data flow met BIML
 • BIML uitbreiden en automatiseren met C# primers
 • Metadata-driven BIML

Benodigde voorkennis

Kennis van Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS) en XML is gewenst. Enige C# kennis is aanbevolen.

Analyzing Data with PowerBI MS10989

De BI professional leert self-service Business Intelligence (BI) te implementeren. De training behandelt de redenen voor self-service BI, en hoe Power BI wordt ingezet voor self-service analysis en reporting. Ook onderwerpen zoals het laden, transformeren (DAX) en visualiseren van de data komen aan bod.

Na het afronden van de training, kunt u het volgende:
– Beschrijf key features van een self-service BI oplossing
– Beschrijf Power BI inclusief de data sources
– Modelleer geef vorm aan en combineer data
– Beschrijf Power BI data visualisaties

Cursusinhoud

 • Introductie van Self-Service BI oplossingen
 • Introductie Power BI
 • Power BI data
 • Combineren en transformeren van data
 • Modelleren van data
 • Interactieve datavisualisaties

Implementing Microsoft SQL Server 2016 Data Quality Services and Master Data Services MS20767DM

De database professional leert data opschonen en valideren met SQL Server Data Quality Services and SQL Server Master Data Services.

Na het afronden van de training kunt u het volgende:
– Data opschonen met Data Quality Services
– Data integriteit waarborgen met Master Data Services

Cursisten, die geïnteresseerd zijn in het implementeren van een data warehouse, kunnen de volledige training van 5 dagen volgen (Code MS20767). Voor meer informatie zie gerelateerde cursussen.

Cursusinhoud

 • Implementeer Data Quality Services
 • Implementeer een Master Data Services model

Doelgroep

 • Data Solutions Specialist
 • BI Engineer

Microsoft Azure Data Solutions

Inzicht en gebruik van de cloud diensten aangeboden door Microsoft Azure

Het Microsoft cloud platform Azure, bevat een groot aantal diensten die te maken hebben met opslag en analyse van data. Door het grote aantal diensten en de overlap die daar soms tussen zit, is het lastig te doorzien welke dienst het beste gebruikt kan worden voor een bepaald probleem. Deze training geeft u het benodigde inzicht in de beschikbare diensten en hun specifieke toepassing. Het helpt u over de drempel om de krachtige diensten die Microsoft aanbiedt efficiënt in te zetten. De training behandelt onder meer Azure diensten als SQL Database, DocumentDB, SQL Data Warehouse, HDInsight, Machine Learning, Stream Analytics, Data Factory, Data Catalog en Tables (key/value store).

Cursusinhoud

 • SQL Database
 • DocumentDB
 • SQL Data Warehouse
 • HDInsight
 • Machine Learning
 • Stream Analytics
 • Data Factory
 • Data Catalog
 • Tables (key/value store)

Cloudera Data Analyst

Cloudera Data Analyst

This training shows analysts and database administrators how to apply traditional data analytics and business intelligence skills to Big Data. Learn the tools data professionals need to access, manipulate, and analyze complex data sets using SQL and familiar scripting languages.

Audience Profile Cloudera Data Analyst training

This course is designed for data analysts, business intelligence specialists, developers, system architects, and database administrators. Knowledge of SQL is assumed, as is basic Linux command-line familiarity. Knowledge of at least one scripting language (such as Bash scripting, Perl, Python, or Ruby) would be helpful but is not essential. No prior knowledge of Hadoop is required.

Achievements upon completion

This four-day hands-On course, focusing on Apache Pig, Apache Hive, and Apache Impala (incubating), will teach you to access, manipulate, and analyze massive data sets in your Hadoop cluster. Using SQL and a simple scripting language you will learn how to perform ETL tasks and gain valuable insight from your data.

You’ll learn:

 • The features that Pig, Hive, and Impala offer for data acquisition, storage, and analysis
 • The fundamentals of data ETL (extract, transform, load), ingestion, and processing with Hadoop tools
 • How Pig, Hive, and Impala improve productivity for typical analysis tasks
 • Joining diverse datasets to gain valuable business insight
 • Performing real-time, complex queries on datasets

You will have hands-on experience in:

 • Joining multiple data sets and analyzing disparate data with Pig
 • Organizing data into tables, performing transformations, and simplifying complex queries with Hive
 • Making multi-structures data accessible with Hive

You will have the skills to:

 • perform real-time interactive analyses on massive data sets stored in HDFS or HBase using SQL with Impala
 • pick the best analysis tool for a given task in Hadoop
 • enable real-time interactive analysis of the data stored in Hadoop via a native SQL environment with Cloudera Impala

Additional Information

Prerequisites

!Please note, that you need to bring your own laptop for this training.

Xebia Academy (based in Hilversum, Amsterdam area) is an official training partner of Cloudera, the leader in Apache Hadoop-based software and services.

Continuous Delivery 3.0 on the Microsoft stack

Continuous Delivery 3.0 on the Microsoft stack

Agile and Scrum radically changed software development, shifting the source of production bottlenecks from development teams to delivery. Shipping the “done” increment on demand is the solution. But a fully-optimized continuous delivery strategy requires rethinking and reinventing both your software development and application lifecycle management (ALM) processes. This two-day training taught in Dutch covers everything you need to know to do continuous delivery the right way. Learn how to build and setup a continuous delivery strategy using Visual Studio Team Services to shape your pipeline. State-of-the-art tooling, technology and concepts, like distributed version control, continuous integration, release pipelines, automated testing and container technology, all come into play.

Audience Profile Continuous Delivery 3.0 on the Microsoft stack Training

You will benefit from the Continuous Delivery 3.0 on the Microsoft Stack training if:

 • you are a software architect or
 • you are a lead developer designing and implementing a continuous delivery strategy
 • you are new to continuous delivery or just beginning to make some progress
 • you are ready to shift your perspective and move on to Continuous Delivery  3.0
 • you have some experience with C# development and Team Foundation Server or Visual Studio Team Services

Achievements upon completion

Benefit

 • understand the what, how and why of Continuous Delivery 3.0
 • gain alternative views on familiar concepts: version control, build, test automation, application insights and release management

You’ll learn:

 • how to use container technology (Docker) in both your development and application lifecycles
 • advanced topics, including: feature toggles, dark launching, A/B testing and canary releases

You’ll gain hands-on experience in:

 • create a release pipeline using Visual Studio Team Services and Azure
 • create an ARM template to provision new machines in Azure
 • implement advanced strategies for continuous delivery
 • create a simple container on Windows using Docker

You’ll have the skills to:

 • design and implement a Continuous Delivery 3.0 strategy
 • implement your own release pipeline with Visual Studio Team Services
 • use Microsoft Azure as a platform extension for development and testing

Additional Information

Prerequisites

 • Training Level: Intermediate
 • Some experience with C# development and Team Foundation Server or Visual Studio Team Services is required.
 • Please bring your own laptop computer with remote desktop capabilities. We will facilitate an Azure subscription, Desktop and Visual Studio Team Services account.

Introduction to Machine Learning

Introduction to Machine Learning

In this training you get to work with the most widely used machine learning libraries. You will learn to train, validate, and select the right model for the problem at hand. Through a combination of theory and hands-on exercises you will develop the skills to clean and extract features from data, shape data, and to scale machine learning.

You will benefit from the Introduction to Machine Learning Training if:

You are new to Machine Learning and want to gain hands-on experience with the most widely used algorithms, which libraries you should use to avoid writing the algorithms yourself, and how you can train, validate, and select the right model for the problem at hand.

What you will achieve

Through instructor-led discussion and interactive, hands-on exercises, you will learn the theoretical foundation and the applicability of various machine learning algorithms. You will also learn the strong and weak points of the various model.

After completing the 3-day training, you will know:

 • What is machine learning
 • Parametric vs non parametric learning problems
 • Inference vs prediction
 • Supervised vs unsupervised learning
 • Regression, classification, and clustering

You will have hands-on experience in:

 • How to clean and extract features from data
 • How to to model training, validation, and selection
 • Applying machine learning algorithms to real data
 • How to get data in the correct shape to apply models on top of it
 • How to scale machine learning

You will have the skills to:

 • Decide the proper algorithm for the use case
 • Implement it or use a built in library

Additional Information

Prerequisites

!Please note, that you need to bring your own laptop for this training.
This laptop should meet the following requirements:

 • At least 8GB RAM
 • 25GB of free hard disk space
 • USB Port accessible

Data Science with R

By attending this training you will be able to clean and wrangle data using R and you will obtain the skills analyze time series data, aggregate data, and perform group operations. Based on best practices about data visualizations and hands-on exercises with amongst others analysis of time series data, data aggregation, and machine learning, you will learn how to use R for Data Science applications.

Audience Profile Data Science with R training

You are interested to learn how you can load, analyze, and aggregate data by using R, and how you can use R to train and validate machine learning models.

Achievements Upon Completion

Through instructor-led discussion and interactive, hands-on exercises, you will learn how to do data science using R.

After completing the 2-day training, you will know:

 • What the R Interpreter and R Studio are
 • Best Practices about Data Visualization (ggplot2, Shiny)

You will have hands-on experience in:

 • Data Loading and Wrangling
 • Analyzing Time Series Data
 • Data Aggregation and Group Operations
 • Machine learning algorithms in R

You will have the skills to:

 • Decide the proper algorithm for the use case
 • Use R to train and validate your machine learning models.

Additional Information

Prerequisites

!Please note, that you need to bring your own laptop for this training.
This laptop should meet the following requirements:

 • At least 8GB RAM
 • 25GB of free hard disk space
 • USB Port accessible

Spark Programming

This three-day training is for data engineers, analysts, architects; software engineers; IT operations; and technical managers interested in a thorough, hands-on overview of the Apache Spark platform. Each topic includes slide and lecture content along with hands-on use of Spark through the elegant Databricks web-based notebook environment. Inspired by tools like IPython/Jupyter and Matlab, Databricks notebooks allow attendees to code jobs, data analysis queries, and generate visualizations using their own Spark cluster, accessed through a web browser.

Audience Profile Spark Programming training

You will benefit from the SPARK Programming training if:

 • You are a Data Analyst, Engineer, Architect, Software Developers, IT/Operation, or a Technical Manager looking to use Spark to build data pipelines and create streaming and machine learning jobs.
 • You have a basic understanding of Python or Scala. Knowledge of SQL is helpful but not required.

Achievements Upon Completion

The training covers the core APIs for using Spark, fundamental mechanisms and basic internals of the platform, SQL and other high-level data access tools, as well as Spark’s streaming capabilities and machine learning APIs.

You’ll learn:

How to describe Spark’s fundamental mechanics

You will gain hands-on experience in:

 • Using the core Spark APIs to operate on data
 • Experimenting with typical use cases for Spark
 • Building data pipelines with SparkSQL and DataFrames
 • Analyzing Spark jobs using the UIs and logs

You will have the skills to:

Create Streaming and Machine Learning jobs

Additional Information

Prerequisites

Please, bring your own laptop to the training. We will use the following software during this training. Please, make sure your laptop has them installed: Chrome

Xebia Academy is a Databricks certified Training Partner delivering Databricks Spark training with a Databricks certified Spark instructor.

CISSP Avondtraining

CISSP

Certified Information Systems Security Professional (CISSP) is een van belangrijkste certificaten die een informatiebeveiligingsspecialist kan hebben. Het staat voor kwaliteit en ervaring binnen het vakgebied en is steeds vaker vereist. Met deze cursus bereidt u zich optimaal voor op het examen van ISC(2) (www.isc2.org), een internationaal erkend certificaat.

De training

Deze training is bedoeld om u optimaal voor te bereiden op het examen. Tijdens de training worden alle CISSP-domeinen behandeld en wordt er geoefend met examenvragen. Zo wordt direct duidelijk welke op welke onderdelen de kennis voldoende is en waar nog ruimte is voor verbetering.

De training behandelt de 8 CISSP-domeinen:

 • Domain 1: Information Security and Risk Management;
 • Domain 2: Asset Security;
 • Domain 3: Security Engineering;
 • Domain 4: Communication and network security;
 • Domain 5: Identity and access management;
 • Domain 6: Security assessment and testing;
 • Domain 7: Security operations;
 • Domain 8: Software development security.

Het cursusmateriaal bestaat uit door de docent ontwikkelde sheets, deze zullen voorafgaand aan de cursus in PDF format worden toegezonden, door de docent ontwikkelde oefenexamens en door de docent geselecteerde resources, met meer diepgaande achtergrondinformatie zoals artikelen. Deze materialen zijn inbegrepen in de prijs van de training.

De volgende materialen zijn niet inbegrepen in de prijs van de training en zullen door de deelnemers zelf moeten worden besteld:

 • CISSP Certified Information Systems Security Professional Study Guide –
  James M. Steward – 2015 (plm. € 70);
 • CISSP Practice Exams third edition – Shon Harris – 2015 (plm. € 30).

 

De tijd die dient te worden besteed aan zelfstudie hangt in sterke mate af van de kennis en ervaring in het betreffende domein. Wij denken dat ten minste 4 uur per week noodzakelijk is om voldoende voorbereid te zijn op het examen.

 

Liever overdag een opleiding volgen? Kan dan hier. Deze CISSP opleiding duurt in totaal 10 dagen.

 

 

Prosci Change Management Gratis Kennissessie

Een succesvolle organisatie is wendbaar en in staat om adequaat te anticiperen op veranderingen. Sterk verandermanagement is hierbij keyErik F Steketee (NL) geeft tijdens een kennissessie een frisse kijk op dit onderwerp. Dit doet hij aan de hand van Prosci, de standaard voor het managen van ‘the people side of change’, dat wereldwijd in opkomst is bij grote multinationals.

Hoe krijg ik de mensen mee?

Op deze avond introduceren wij Prosci, de Noord Amerikaanse standaard voor de menskant van veranderen. Prosci is een op research gebaseerde aanpak met eenvoudige waarmee de veranderbereidheid snel inzichtelijk kan worden gemaakt. De Prosci methode is ook door het Project Management Institute (PMI) erkend en wordt in de PMP-methode geïntegreerd.

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Wat zijn de belangrijkste succes en faalfactoren op het gebied van change en projectmanagement?
 • Hoe doorlopen individuen een veranderproces en wat zijn de vragen die daarbij moeten worden gemanaged?
 • Wat is de rol van de lijnorganisatie en wat moet er vanuit het project wel en niet worden gedaan?

 

Het wordt een interactieve sessie, waarbij direct wordt ingegaan op uw vragen en uitdagingen op het gebied van change management. Voor meer info over Prosci check www.adkar.nl

Mail brandende kwesties of diepgaande vragen gerust van tevoren aan erik@tpsoc.eu

Prosci Kennisontbijt

Haal meer business uit Linkedin

Als professional wil je 24/7 zichtbaar en vindbaar zijn. Potentiele klanten en opdrachtgevers wil je direct een goede indruk van jou geven. Online ben je doorlopend te vinden en te zien. Dit betekent dat je continu bewust moet zijn hoe en waar je te vinden bent. En, nog belangrijke, hoe je overkomt!

Tijdens de workshop LinkedIn werkt! maken je wegwijs met alle mogelijkheden en geheimen van LinkedIn. We starten de workshop van uit Personal Branding, Wie ben jij als professional en vertalen dit naar jou online profiel. Daarna gaan we dieper in op hoe jij  m.b.v. LinkedIn  meer klanten naar je toe kan trekken. Denk hierbij aan social selling.

Wat gaan we doen?

Tijdens de training bouwen we daadwerkelijk aan jouw online profilering. We leren je hoe je zakelijk netwerk bouwt en onderhoud. Daarnaast krijg je alle tips en tricks zodat jij je ook online kan profileren als expert binnen je vakgebied. Denk hierbij aan storytelling, bloggen , posten etc.

Aansluitend aan de training ontvang je de e-learning Mobility@work. In 5 modules kun alle ins- en outs van LinkedIn nog eens doornemen. Daarnaast wordt je profiel gechecked zodra het klaar is. De e- learning is een half jaar beschikbaar.

De training en de e-learning zorgen er voor dat jij meer resultaat behaalt met je LinkedIn profiel.

Onderwerpen (ondermeer):

 • Hoe zet ik me zelf neer als expert.
 • Hoe kan ik online netwerken
 • Welke LinkedIn mogelijkheden open jouw online deuren
 • Hoe maak ik een bedrijfspagina
 • Hoe word ik beter gevonden d.m.v. de juiste zoekbegrippen
 • Hoe stuur ik een gepersonaliseerde uitnodiging ook via mobiel
 • Wat is het nut van groepen, bedrijven volgen, aanbevelingen en onderschrijvingen?
 • Wat is Social Selling.

Direct toepasbaar, Neem je laptop mee, zo breng je alles direct  in praktijk.

Er zijn twee varianten mogelijk, namelijk  en zonder abonnement. Investeringsverschil bedraagt 50 euro. Voor 50 euro krijg je na de training nog 6 maanden begeleiding. Elke wijziging die je toepast op jouw Linkedinprofiel kan je laten beoordelen. Hier krijg je dan feedback op welke je direct kan toepassen.

Oracle Database 11g: SQL fundamenten deel 3

In deze cursus wordt ingegaan op de geavanceerde mogelijkheden die Oracle SQL biedt. Zo is de group by clausule uitgebreid. Deze uitbreiding biedt veel extra mogelijkheden bij het groeperen. Ook zijn er veel analytische functies bijgekomen, die performance winst kunnen bieden bij het uitvoeren van queries. Deze worden vaak gebruikt in een Database Warehouse omgeving. Tenslotte worden er analytische functies behandeld die te maken hebben met de statistiek.

DOELGROEP

Deze cursus is bedoeld voor personen die kennis willen maken met de geavanceerde mogelijkheden van Oracle SQL.

DOEL

Het doel van deze cursus is het behandelen van de geavanceerde SQL features van Oracle.

Individueel begeleid leren
Alleen de onderdelen leren die u wilt leren en dat in u eigen tempo. Dit omschrijft persoonlijk begeleid leren het beste. U behandelt individueel de lesstof op één van onze locaties. Zo leert u alleen datgene wat u persoonlijk nodig hebt. Uw kennis en de gewenste competenties zijn hierbij het uitgangspunt. Tijdens de cursus maakt u meerkeuze- en open vragen die u daarna één-op-één behandelt met de trainer. Hierdoor zorgen we ervoor dat u de lesstof aan het einde van de cursus echt beheerst.

ONDERWERPEN

De cursus Oracle Database 11g: SQL fundamenten deel 3 overview behandelt de volgende onderwerpen:

 • SQL functies en expressies
  • ORDER BY
  • BITAND
  • Hiërarchische queries
   • ORDER SIBLINGS BY
   • SYS_CONNECT_BY_PATH
  • WITH clausule
  • Intervallen
 • De FROM-clausule
  • Draaitabellen
  • Gepartitioneerde outer joins
  • Gepartitioneerde tabellen
   • Benaderen van partities
  • Parallelle query
 • Groeperen (ROLLUP, CUBE, GROUPING SETS)
 • Analytische functies
  • Syntax
  • Reporting Aggregate family
   • RATIO_TO_REPORT
  • Window Aggregate family
  • LAG/LEAD family
  • FIRST/LAST family
  • Performancewinst van de functies
 • Statistiek
  • WIDTH_BUCKET
  • Ranking family
   • NTILE
   • CUME_DIST() en PERCENT_RANK()
   • DENSE_RANK() en RANK()
   • ROW_NUMBER()
  • Hypothetical Rank and Distribution family
   • CUME_DIST en PERCENT_RANK
   • DENSE_RANK en RANK
  • Inverse Percentile family
  • LISTAGG (Oracle 11.2)
  • Linear Regression family
   • Variantie
   • Covariantie
   • CORR en REGR_functies
  • Geavanceerde statistische functies
 • De MODEL clausule
  • Nut van de MODEL clausule
  • De werking van de MODEL clausule
   • Cellen definiëren
   • Cellen refereren
   • Rules
 • Geavanceerde rules
  • Herhalen van de rule voor meerdere cellen
   • For loops: lijst en subquery
   • For loops: met index
  • Celinhoud testen
  • Refereren aan reeksen
  • Volgorde van de rules
  • Iteratie: herhalen van een rule op dezelfde cel
  • Referentiemodellen
 • Functies en karaktersets
 • Groeperen
  • Meerdere groepeerslagen
   • ROLLUP
   • CUBE
   • GROUPING SETS
  • Controle functies
   • GROUPING
   • GROUP_ID
   • GROUPING_ID
 • Functies en karaktersets (optioneel)
  • Unicode
  • INSTR, LENGTH en SUBSTR functies en karaktersets
   • Instring functies
   • LENGTH
   • SUBSTR
  • Omzettingen van en naar Unicode
   • UNISTR
   • Compose en Decompose

Deze training wordt geadviseerd door DataConnected

PROSCI® Change Management Practitioner Certification

Wat is Prosci?

Succesvol verandermanagement vraagt om een gestructureerd proces, waarin mensen worden begeleid in de verandering. De Prosci methodiek is gedurende 15 jaar onderzoek bij meer dan 3400 organisaties ontwikkeld en uitgebouwd. Het onderzoek heeft patronen in het doorvoeren van veranderingen zichtbaar gemaakt. Op basis hiervan is een gestructureerd veranderproces ontwikkeld. De stappen en instrumenten zijn schaalbaar. Prosci is de Prince2 voor de menskant van verandering.

Wat leer je?

In deze training leer je hoe je de Prosci methode en instrumenten kunt toepassen binnen je eigen project. Het programma wordt afgesloten met een kort examen, waarmee je je Prosci Verander Manager certificaat behaalt.

In deze training:
•Leer je hoe je de Prosci instrumenten kunt toepassen in je eigen project
•Krijg je inzicht in de lessen en successen van meer dan 2000 organisaties uit de hele wereld
•Maak je een veranderplan voor je eigen project
•Leer je hoe je het ADKAR™ Model kunt gebruiken om mensen te begeleiden in verandering
•Krijg je volop gelegenheid om te oefenen en de theorie toe te passen op je eigen project

Prosci instrumenten die in de training aan de orde komen zijn bijvoorbeeld:
•Sjablonen voor het bepalen van je veranderstrategie
•Geïntegreerde plannen voor organisatieverandering, technische aspecten en individuele veranderingen
•Handreikingen voor omgaan met weerstand
•Hulpmiddelen voor het mobiliseren van sponsors voor de verandering

Deze 3-daagse training is bedoeld voor leiders en begeleiders van veranderingen in groepen van 8-12 deelnemers. De training kan op verschillende locaties plaatsvinden.

Ervaringen van verschillende cursisten:
•Ik begrijp nu waarom het belangrijk is om veranderingen systematisch aan te pakken
•Ik vond de structuur heel duidelijk
•De instrumenten zijn heel makkelijk te gebruiken
•Ik weet nu hoe ik managers en directeuren kan betrekken bij het verandertraject
•Ik kan nu goed laten zien waarom ik bepaalde beslissingen neem

Deze training is ook in het Engels te volgen, klik hier voor de Engelse beschrijving.

 

Packaging MasterClass – Advanced Installer

[Advanced Installer & App-V & SCCM 2012]

Deze training combineert het leren werken met Advanced Installer, Microsoft App-V & SCCM 2012, waarbij de leerstof en opdrachten gebaseerd zijn op de ‘real life’ ervaringen.

Met deze training bieden wij u een uitermate praktijkgerichte training aan waarbij alles wordt behandeld wat een Package Engineer / Technisch Applicatiebeheerder in de dagelijkse praktijk nodig heeft. Precies zoals u het kunt toepassen in uw eigen organisatie!

Kortom een training ontwikkeld voor packagers, door dé packagers.

TRAININGSINHOUD

Advanced Installer

 • Inrichting van de package omgeving
  • Inrichting van de ontwikkel-, packaging- en testsystemen.
  • Opzetten applicatie documentatie voor het applicatie-migratieproces.
  • Het gebruiken van de verschillende Advanced Installer tools om uw projecten uit te voeren.
  • Inzicht verkrijgen in hoe een Windows Installer database (MSI) is opgebouwd en hoe de mechanismen zoalsSelf-Healing & Advertising werken.
  • Inzicht verkrijgen in ICE Validation en in staat zijn te begrijpen welke fouten u echt moet oplossen voor een juiste werking. En nog belangrijker, hóe u dit het beste kunt doen.

Microsoft App-V

 • Leer alle facetten en functionaliteiten kennen van het “Microsoft Application Virtualization Platform v5”. Er wordt uitgebreid in gegaan op alle aspecten van de onderliggende techniek, het beheer en het toepassen van packagingBest Practices op virtuele applicaties.
 • Cursisten krijgen een goed inzicht in het sequencing proces waarbij gebruik gemaakt wordt van alle nieuwste features in Microsoft App-V zoals het gebruik Connection Groups, Dynamic Configuration met XML bestanden en de rol van PowerShell binnen App-V.
 • Aan het einde van deze training bent u bekend met alle “ins en outs” van Microsoft App-V 5 en kunt u de geleerde technieken direct in de praktijk toepassen.

Microsoft App-V “In de Praktijk”

 • Dit gaat dieper in op de sequencing en distributietechnieken waarbij bijvoorbeeld gebruik gemaakt wordt van SCCM 2012 icm App-V. Er worden onderwerpen & technieken behandeld zoals:
  • het gebruik van PowerShell voor het configureren van de App-V Client
  • het stand-alone werken met & testen van App-V Sequences mbv PowerShell
  • het configureren van XML-bestanden & scripting mogelijkheden in Dynamic Configuration XML
  • werking en toepassing Shared Content Store
  • conversie & migratie van v4 naar v5

Integratie met Microsoft SCCM 2012

In deze module richt u zich op de Applicatie Management en Distributie aspecten op basis van Microsoft System Center Configuration Manager 2012. De onderwerpen richten zich voornamelijk op de integratie van App-V en distributie van software met SCCM 2012. Hiermee krijgt de cursist een goed beeld van de facetten die een rol spelen bij het distribueren, in productie nemen en onderhouden van applicaties.

DOELGROEP

 • Systeembeheerders en Applicatiebeheerders die annvullende packaging kennis willen opdoen.
 • Packagers die hun Packaging Skills willen vernieuwen, uitbreiden en verbeteren.

Applicatie Virtualisatie met App-V 5 + Masterclass (combi)

Microsoft heeft App-V 5 volledig opnieuw opgebouwd op basis van de meest recente inzichten op het gebied van applicatie virtualisatie en –integratie. Door een aantal fundamentele wijzigingen door te voeren is App-V makkelijker te beheren en te integreren in bestaande omgevingen.

Tijdens deze 4-daagse praktijkgerichte training krijgt u diepgaand inzicht in de nieuwe techniek middels veel hands-on labs. Geen standaard click-through training maar “U leert door te denken en te doen!”. De training bevat veel bruikbare labs waardoor u na de training in staat bent om het geleerde direct in de praktijk te brengen. Het accent ligt op het verkrijgen van goed inzicht in de onderliggende techniek.

DOELGROEP

 • IT Professionals, Package Engineers, Endpoint Management Specialisten, Applicatie- & Wijzigingsbeheerders die willen leren wat de nieuwste functionaliteiten zijn in App-V 5

INHOUD TRAINING

App-V Introductie

 • “What’s new?” in de laatst uitgebrachte App-V 5 release
 • Introductie in App-V 5
 • Introductie in Applicatie Management

App-V Infrastructuur

 • Architectuur en implementatie binnen omgevingen
  • Virtual Desktop Infrastructure (VDI)
  • Server Based Computing (SBC)
 • Installatie en configuratie Microsoft Application Virtualization componenten
 • Projectmatige inrichting App-V infrastructuur

App-V Seqeuncing

 • Verschillen en verbeteringen t.o.v. App-V 4.6
 • Prepareren van de Sequencer machine op basis van Industry Best Practices
 • Sequencen van applicaties van eenvoudig naar complex
 • Configuratie Sequencer (geavanceerde) instellingen
 • Inzicht in de nieuwe bestandsindeling (Deep Dive)
 • App-V Application package upgrades
  • Updaten van sequences
  • Bewerken van bestaande packages
  • Package ID en PackageVersion ID
 • Gebruik en toepassing van Application Connection Groups
 • Gebruik en toepassing Exclusion list
 • Gebruik Virtual Package Extensions in Dynamic Configuration XML
 • Testen, beheren en configureren van App-V met PowerShell
 • Automatisch packagen m.b.v. PowerShell

App-V Migratie | Conversie

 • Migreren van App-V 4.6 naar App-V 5
 • Converteren packages naar App-V 5
 • Gebruik van Co-Existense mode

App-V Advanced

 • Integratie van PowerShell binnen de App-V Infrastructuur
 • Verwerken Pre-/Post scripting acties in User- en DeploymentConfig bestanden
 • Packages testen en uitrollen met aangepaste configuratiebestanden met SCCM 2012
 • Troubleshooting App-V problemen
  • Op basis van de App-v Client / Server / Sequencer
  • Gebruik third-party tools
  • en meer…

App-V Management

 • App-V Integratie en App-V applicatie distributie met SCCM 2012
 • Gebruik Pre-Caching
 • Gebruiken en analyseren van Shared Content Store
 • Gebruik Administrative template voor App-V Client configuratie

Effectief vergaderen

Wil jij ook energie gevende vergaderingen?

 Elk bedrijf, team en individu wil succesvolle vergaderingen. Vergaderingen die doelen realiseerbaar maken. Energie geven en ideeën opleveren. Regisseer de vergadering naar een gezamenlijk succes!

Herken jij het volgende in vergaderingen die jij bijwoont of voorzit?

 • Eindeloze discussies;
 • Deelnemers die altijd te laat komen;
 • Deelnemers andere dingen aan doen zijn in de vergadering;
 • Deelnemers die niet voorbereidt in de vergadering komen;
 • Er eigenlijk altijd teveel op de agenda staat voor de beschikbare tijd;
 • Het energie niveau van vergaderingen heel laag is;
 • Vergaderingen als doelloos en nutteloos worden ervaren;
 • Iedereen als een berg tegen de vergaderingen op ziet;
 • Vergaderingen geen toegevoegde waarde hebben;
 • Vergaderen als tijdverspilling wordt ervaren.

De workshop

Er wordt veel vergaderd in het bedrijfsleven. Vergaderen is belangrijk en noodzakelijk om samen succesvol te zijn. Belangrijk om, als er veel vergaderd wordt, vergaderingen plezierig en doelgericht te laten zijn. Vergaderingen zijn nodig om besluiten te nemen, gezamenlijk te brainstormen over nieuwe ideeën of informatie te delen.

Resultaten

Met de workshop efficiënt en effectief vergaderen krijg je meer controle over je vergaderingen / overleggen. Je creëert de juiste balans tussen inhoud, procedure en interactie. Je leert wat nodig is om een vergadering goed voor te bereiden, duidelijke verwachtingen te scheppen, goed voor te zitten en waar nodig bij te sturen. Je vergaderingen verlopen soepel, zijn goed voorbereidt en verwachtingen zijn duidelijk. Deelnemers komen voorbereidt naar de vergadering en vergaderingen worden als, doelgericht en plezierig ervaren. Zinvolle vergaderen, dat werkt!

Na de workshop:

 • weet je wat de succesfactoren zijn van een geslaagde vergadering;
 • kun je vergaderingen categoriseren, zodat doelen en verwachtingen duidelijk zijn;
 • weet je wat de verschillende rollen en verantwoordelijkheden zijn in vergaderingen;
 • ken je het vergaderproces en kan je hierop anticiperen;
 • weet je wat nodig is voor een effectieve voorbereiding;
 • ben in staat om een goede agenda op te stellen;
 • Ken je verschillende werkvormen en ervaar je het nut hiervan;
 • ervaar je in kleine groepen wat effectief vergaderen inhoudt aan de hand van verschillende werkvormen;
 • weet je hoe je tot een gedragen besluit komt;
 • zijn je vergaderingen gestructureerd, doelgericht en effectief, maar vooral ook plezierig en zinvol.

 

Programma

De workshop heeft een intensief ontspannen karakter met praktijkgerichte oefeningen waarbij voldoende ruimte is voor het stellen van vragen. De training bestaat uit drie onderdelen:

 • Voorbereiding
 • Workshop
 • Follow up

Voorbereiding

De workshop begint met een goede voorbereiding. Voorafgaand aan de workshop vindt er een digitale intake plaats. Op basis van deze intake en voorbereiding wordt de inhoud van het programma, casussen en de focus in het programma bepaald.

Workshop

Het eerste gedeelte staat in het teken van het scheppen van een kader over wat vergaderen is. Er wordt afgewisseld tussen discussie, videomateriaal en theorie. Na het kader ga je aan de slag met verschillende casussen met verschillende werkvormen. Het liefst eigen casussen. Hierin ervaar je wat zinvol vergaderen is.

Na het praktijk gedeelte wordt er kort reflecteert over de ervaringen. Je noteert aan het einde van de workshop drie aandachtspunten.

Follow up

Na afloop van de workshop ga je aan de slag met de drie aandachtspunten. Na twee maanden vindt de reflectiebijeenkomst plaats van 2 uur. Hierin worden de ervaringen gedeeld en vindt er eventueel herhaling plaats. Voor de reflectiebijeenkomst vindt er een digitale intake plaats.

 

Over Hole 18

Alle trainingen van Hole 18 richten zich op het vergroten van jouw persoonlijke succes binnen je werkomgeving. Want als persoon en/of als lid van een team opereer je nooit alleen. Je opereert altijd in wisselwerking met anderen. Zowel intern als extern. De trainingen leren je niet alleen zelf slimmer te werken, maar ook effectiever in te spelen op belangen uit je omgeving. Dat geeft je meer grip, zodat je succesvoller je doel, jouw Hole 18, bereikt.

Hole 18 werkt uitsluitend voor teams en individuen die zich durven te ontwikkelen. Ontwikkelen met als doel slimmer werken en doelgerichter presteren. Om hiermee meer resultaten te boeken. Dat gaat niet van de één op andere dag. Wij geloven in een workshop gevolgd door een follow up, fysiek en/of digitaal, zodat ontwikkelingen geborgd worden. Een goede voorbereiding (in de vorm van een intake) is daarbij van essentieel belang. Wij hebben zelf een rijkelijk verleden in het bedrijfsleven, wat het mogelijk maakt om de praktijk te begrijpen en te vertalen naar een geschikte workshop. Daarnaast gebruiken wij golf als hulpmiddel om bedrijfsmatige processen vanuit een ander oogpunt te bekijken. Bedrijfsprocessen op een andere manier te zien, voelen en ervaren.

Over de trainer: Peter van Weel

Na een jarenlange carrière als consultant, business analist, leidinggevende en projectmanager bij onder andere ING realiseerde ik mij dat het overbrengen van vaardigheden mij meer ligt. Zodoende heb ik mij omgeschoold tot trainer. Mijn kennis die ik tijdens de opleidingen bedrijfseconomie, de master projectmanagement en de opleiding train de trainer heb opgedaan, aangevuld met mijn praktijk ervaring stellen mij in staat om zowel jouw praktijkkant als de theoriekant te begrijpen. Ik ben een gepassioneerd golfer. Ik merkte dat steeds meer facetten in het bedrijfsleven ook in de sport voorkomen, in mijn geval in de golfsport. Ik merkte zelf dat verschillende elementen uit de golfsport mij verder helpen in mijn bedrijf en tijdens mijn eerdere carrière. Zoals mindset, doelgerichtheid, doorzettingsvermogen, omgevingsmanagement en leiderschap. Zodoende is Hole 18 ontstaan. Een zakelijk trainingsbureau waarin je zakelijke leert en af en toe out of the box zakelijke elementen ervaart op de golfbaan.

Ik heb geleerd dat je niet alles alleen kan. Ondanks dat dit soms lastig is, bereik ik hierdoor meer. Daarom werk ik binnen Hole 18 samen met verschillende trainers, allemaal op hun eigen expertises. Deze noem ik Pro’s. Samen met de pro’s hebben wij verschillende trainingen ontwikkeld in co-creatie. De kracht van elkaar gebruiken om jou doelgerichter te laten presteren.

Passie?

Bedrijven en mensen doelgerichter laten presteren door niet te focussen op het resultaat, maar de weg naar het resultaat.

Word regisseur van je eigen vitaliteit!

De training

Alleen door een gezonde leefstijl, het maken van bewuste keuzes hierin, zorgen voor zowel een goede fysieke en mentale gesteldheid, is succes mogelijk. In de training beantwoorden wij verschillende vragen: hoe werkfit ben jij? Hoe is je eet en rust patroon? Hoe goed is je werk – privé balans? Hoe ga jij om met druk?

Herken jij je in het volgende:

 • Eet jij je lunch achter je pc?
 • Pauze is voor jou zonde van de tijd?
 • Ervaar jij druk om te presteren?
 • Verlies jij meer energie dan dat je krijgt op je werk?
 • Je krijgt steeds meer fysieke kwaaltjes?

De resultaten?

Na de workshop van een halve dag ben jij bewust wat jij nodig hebt om de regisseur te worden van je eigen vitaliteit. Dit lukt namelijk niet in een halve dag. Daarom ontvang je na afloop een huiswerk opdracht om ervaarde in de praktijk toe te passen.

De workshop richt zich op de bewustwording en het zetten van de eerste stap in:

 • Je eigen vitaliteit?
 • Wat is een gezonde leefstijl en wat past bij jou?
 • Welke rust en intensiteitsbalans hoort bij jou?
 • Wat doe je met je fysieke gesteldheid en welke impact heeft dit op je vitaliteit?
 • Wat zijn jouw acties voor het verbeteren van je eigen vitaliteit.

Na de workshop heb jij je persoonlijke vitaliteitsplan. Je hebt de eerste stap gezet om te luisteren naar je lichaam en hier actie op te ondernemen.

 Hoe?

De training “Vitaal succes” start met een persoonlijke intake. De persoonlijke intake bepaalt de focus in het programma. Tijdens de training ga jij op zoek naar je eigen vitaliteit. Je leert wat jij nodig hebt om vitaal te zijn. In verschillende golfspelvormen ga jij dit ontdekken, je grenzen opzoeken en verleggen. Dit maakt het niet alleen nuttig, maar ook leuk. We gaan je uitdagen. Je krijgt inzicht in het handelen van een topsporter. De training wordt afgesloten met je vitaliteitsplan.

Praktisch

De training duurt één halve dag, gevolgd door 2 uur durende follow up twee maanden later. Je krijgt na afloop een huiswerkopdracht om het geleerde in de praktijk te brengen. Daarna heeft iedereen de mogelijkheid om digitaal vragen te stellen over je persoonlijke vitaliteit.

 

programma

Onderstaand is een concept programma weergegeven. In overleg bepalen we de definitieve inhoud. Op basis van de intake met jou en de deelnemers wordt de focus bepaald.

Vooraf

Van te voren ontvang je een vitaliteitstest en intake. Dit is de input voor de dag.

Start

Vanuit de visie van een topsporter krijg jij inzicht wat vitaliteit inhoudt en welk effect het heeft op prestaties. Zowel fysiek als mentaal. Daarna ga jij opzoek naar je eigen vitaliteit en die van de ander. Daarna worden de vitaliteitstesten besproken en zet je de eerste stappen naar je vitaal verbeterplan.

Midden

Door middel van verschillende golfspelvormen (bijvoorbeeld rennend over de golfbaan, de druk verhogen) ervaar je hoe het gesteld is met de vitaliteit. Hoe goed presteer je? Waar heb je last van? Welke invloed heeft vitaliteit op de prestatie? Hoe goed ben je mentaal en fysiek? Wat merk je als je dit aan het doen bent? Wat heb je nodig om te presteren? Allemaal vragen die in het middenstuk worden beantwoord.

Eind

Daarna kijken we terug op de dag en maak jij je eigen vitaliteitsplan. Hoe zorg je er voor dat jouw batterij vol blijft. We sluiten af met de ervaring van een topsporter over hoe mindset en fysieke gesteldheid elkaar beïnvloeden.

Je sluit af met 3 persoonlijke acties voor de komende twee maanden. Dit is tevens input voor de reflectiebijeenkomst twee maanden later en voor het online volgen van jouw vitaliteit.

 

Over Hole 18

Alle trainingen van Hole 18 richten zich op het vergroten van jouw persoonlijke succes binnen je werkomgeving. Want als persoon en/of als lid van een team opereer je nooit alleen. Je opereert altijd in wisselwerking met anderen. Zowel intern als extern. De trainingen leren je niet alleen zelf slimmer te werken, maar ook effectiever in te spelen op belangen uit je omgeving. Dat geeft je meer grip, zodat je succesvoller je doel, jouw Hole 18, bereikt.

Hole 18 werkt uitsluitend voor teams en individuen die zich durven te ontwikkelen. Ontwikkelen met als doel slimmer werken en doelgerichter presteren. Om hiermee meer resultaten te boeken. Dat gaat niet van de één op andere dag. Wij geloven in een workshop gevolgd door een follow up, fysiek en/of digitaal, zodat ontwikkelingen geborgd worden. Een goede voorbereiding (in de vorm van een intake) is daarbij van essentieel belang. Wij hebben zelf een rijkelijk verleden in het bedrijfsleven, wat het mogelijk maakt om de praktijk te begrijpen en te vertalen naar een geschikte workshop. Daarnaast gebruiken wij golf als hulpmiddel om bedrijfsmatige processen vanuit een ander oogpunt te bekijken. Bedrijfsprocessen op een andere manier te zien, voelen en ervaren.

Over de trainer Marlies van Dam

Marlies heeft na haar studie aan de Hogere Hotelschool verschillende functies in sales en marketing vervuld binnen de farmaceutische industrie en later medical devices. Ze heeft daarbij altijd de combinatie gezocht van resultaten bereiken en mensen in beweging brengen. Om meer met haar mens- en ontwikkelpassie bezig te kunnen zijn, volgde ze diverse opleidingen op het gebied van training en coaching. De afgelopen jaren heeft zij als trainer, coach en allround adviseur talent development gewerkt bij Talent for Care: hét tweejarig leiderschaps-ontwikkeltraject voor zorg en welzijn. Eind 2014 heeft zij haar eigen bedrijf Vitalies opgericht, waar Vitaal Leiderschap het centrale thema is. Marlies is een veelzijdige, enthousiaste en gedreven trainer en coach. Ze kan gemakkelijk met mensen omgaan, is nieuwsgierig naar mensen en dingen en vind heel veel leuk. Marlies is voor de meeste mensen een bron van inspiratie en is in staat om individuen, teams en organisaties te enthousiasmeren en in beweging te krijgen. Ze leeft een (h)eerlijk, fit en vitaal leven. Vol passie, plezier en energie daagt zij zichzelf en anderen uit te blijven groeien en ontwikkelen.

Oracle 12c: Werken met SQL

Een goed begrip van de taal SQL is van essentieel belang als u in een Oracle-omgeving gaat ontwikkelen of als u een dergelijke omgeving moet beheren. Bovendien is handigheid met de producten SQL*Plus en SQL Developer noodzakelijk. In deze vierdaagse training reiken we u de essentiële bouwstenen aan om met Oracle te kunnen werken. U krijgt daarbij ruim de tijd om praktisch bezig te zijn: 60% van de cursustijd wordt besteed aan het maken van opgaven. De overige 40% wordt besteed aan uitleg en demonstraties.

U leert

 • Wat de essentiële kenmerken van een relationele database zijn
 • Hoe u gegevens uit Oracle-tabellen kunt opvragen, toevoegen, verwijderen en wijzigen
 • Hoe u objecten zoals tabellen, constraints, views en sequences kunt maken, verwijderen en eventueel aanpassen
 • De belangrijkste vaardigheden in het gebruik van SQL*Plus en SQL Developer
 • Hoe u SQL-query’s systematisch opzet op basis van een gegevensmodel
 • Hoe u de belangrijkste syntactische mogelijkheden (operatoren en functies) van de taal SQL benut
 • Hoe u met het transactie- en lockingmechanisme omgaat
 • Hoe de meest voorkomende valkuilen vermijdt

Onderwerpen

 • Concepten van relationele databases
 • Connectie met de database
 • Operatoren en de case-expressie
 • Tekst-, reken-, datum-, algemene en conversie- functies
 • Groepsfuncties en groeperen
 • Analytische functies
 • Joins
 • Verzamelingsoperatoren
 • Subquery’s en inline views
 • Referentiële integriteit en constraints
 • Hiërarchisch zoeken (connect by)
 • Datamanipulatie: insert, update en delete
 • Transacties en locking
 • Datadefinitie: tabellen, views en sequences maken en wijzigen
 • SQL*Plus-commando’s
 • Datadictionary
 • De interface van SQL Developer
 • Valkuilen vermijden

De cursus is bedoeld voor applicatieontwerpers en -ontwikkelaars die met een Oracle-database en/of de Oracle-tools (gaan) werken.

Network Fundamentals for Accountmanagers

Deze eendaagse workshop is er op gericht om deelnemers een goed overzicht te geven van de basisbegrippen en technieken van een op TCP/IP gebaseerd netwerk. De training is gericht op professionals met een business-gerelateerde achtergrond, die geïnteresseerd zijn om een gedegen inzicht te verkrijgen in de belangrijkste aspecten van het netwerk. Dankzij praktische case studies en een hands-on benadering wordt er op een laagdrempelige manier kennis gemaakt met de terminologie, best practices en belangrijkste toepassingen binnen een netwerk. Aan het einde van de cursus heeft de deelnemer kennis en begrip van:

 • Module 1 Background
  • OSI Model
  • Terminology
  • TCP/IP fundamentals
 • Module 2 Switching
  • Switch operations
  • Product differentiation
  • Market overview
 • Module 3 Routing
  • Router operations
  • Features and services
  • Product differentiation
  • Market Overview
 • Module 4 Case study I
 • Module 5 Case study II

Begeleiding
Tijdens de training word je begeleid door de docent door middel van (hands-on) oefeningen, praktijkvoorbeelden en up-to-date studiemateriaal. Persoonlijke aandacht staat hierbij voorop. Deze begeleiding eindigt niet bij de laatste studiedag. Na afloop van de training is de docent op elk moment nog bereikbaar voor vragen, oefenmateriaal en handige tools. Ook voor de start van de training denken we graag met je mee. Zo kunnen we studiemateriaal bij je thuis laten bezorgen om alvast te kunnen voorbereiden en eventuele aandachtspunten op basis van het intakegesprek aanwijzen.

Pizzasessies

Elke maand organisepizzaert 2Sides Education pizzasessies; avondworkshops waarbij hun trainers een stukje theorie en praktijk over uiteenlopende onderwerpen op netwerkgebied behandelen. Deze workshops zijn gratis en iedereen is welkom.

Zij organiseren deze avonden om mensen met passie voor het vak bij elkaar te krijgen en van elkaar te kunnen leren. De sessies worden georganiseerd in Aalsmeer met Maestro Academy. Er worden avonden georganiseerd met CCNA instapniveau maar ook op CCNA+ niveau en specialistische kennis.

Het begint vanaf een uur of 19.00 en gaat door tot ongeveer 22.00 uur. Inloop is vanaf 18.00 uur. Voor degenen die graag een hapje mee eten; we bestellen bij Domino’s. Als u graag een sessie bijwoont kan dit telefonisch of per mail worden doorgegeven waarbij je ook meteen je bestelling kan opgeven. Pizza’s worden rond 18.30 uur bezorgd.

We hopen je binnenkort te mogen verwelkomen bij een van deze sessies.

 

Pizzasessie IPv6
De eerste sessie is voor professionals werkzaam op CCNA-niveau, of CCNA’ers die hun kennis willen opfrissen. Deze pizzasessie is erop gericht om deelnemers een goed overzicht te geven van IPv6, zowel in theorie als in de praktijk. Doelstelling is om een inzicht te krijgen in de werking van IPv6 alsmede de impact op een organisatie.

 • Datum: 11 september 2018
 • Programma:
  – 18.00: Inloop
  – 18.30: Gratis pizza
  – 19.00 – 22.00: Theorie en praktijk

Pizzasessie Multicast
De tweede sessie is voor professionals werkzaam op CCNP-niveau. Deze pizzasessie is er op gericht om deelnemers een goed overzicht te geven van de toepassingen en technieken gebruikt bij multicast-applicaties in kleine en middelgrote omgevingen.

 • Datum: 25 september 2018
 • Programma:
  – 18.00: Inloop
  – 18.30: Gratis pizza
  – 19.00 – 22.00: Theorie en praktijk

Windows PowerShell In de Praktijk

Ben je Applicatie Packager, beheerder of gewoon nieuwsgierig naar hoe je PowerShell kunt toepassen in de dagelijkse praktijk? In deze training leer je werken met Windows PowerShell 3.0/4.0. De training is uitermate geschikt voor iedereen die kennis wil maken met de mogelijkheden die Windows PowerShell te bieden heeft.

De training biedt je de basiskennis en vaardigheden om Windows PowerShell te gebruiken voor de automatisering van de dagelijkse beheertaken op het Windows Server 2012, Windows 7/8 en App-V 5 platform. Je leert Windows-taken efficiënter uit te voeren dan je ooit voor mogelijk had gehouden.

De focus van deze training ligt voornamelijk op het vlak van command-line functies en technieken van PowerShell. Deze kun je gebruiken in PowerShell scripts die bijvoorbeeld te gebruiken zijn voor het beheren van App-V packages, Windows & Windows Server/SCCM 2012.

Wil je in korte tijd kennis en hands-on ervaring opdoen de vele mogelijkheden die Powershell biedt? Dan is deze training voor jou!

DOELGROEP

Beheerders en IT Professionals die de praktische facetten van Powershell willen leren.

TRAININGSINHOUD

 • Introductie Windows PowerShell
  • PowerShell Core Modules
  • PowerShell Console
  • PowerShell Cmdlet
  • PowerShell Aliases
  • PowerShell Parameters, Objects, and Formatting
  • PowerShell Providers
  • Variables, Arrays, and Hash Tables
 • Windows en Windows Server Automation met Windows PowerShell
  • Beheertaken uitvoeren op Windows & Windows Server
 • Microsoft App-V met Windows PowerShell
  • Managing Packages
  • Managing Connection Groups
  • Managing Publishing Servers
  • en meer…

Vervolgtraject

Applicatie Virtualisatie met Microsoft App-V (AS-MSAV)
Applicatie Virtualisatie met App-V Masterclass (AS-MSAVM)
Applicatie en Desktop Delivery met SCCM 2012 (AS-ADDB)

Citrix XenApp and XenDesktop and Provisioning Services 7.1x Administration

In de 4-daagse Citrix XenDesktop 7.6 training worden studenten de vaardigheden aangeleerd die nodig zijn om een Citrix XenDesktop 7.6 omgeving binnen een desktop- en applicatie delivery infrastructuur effectief te kunnen managen en ondersteunen. Na afloop van de training bent U in staat:
• De rol uit te leggen van elke component in een XenDesktop implementatie
• Delegatie van administratie en het beheer van licenties
• Beheer de XenDesktop infrastructuur
• maken en beheren machine catalogs en Delivery Groepen
• Beheer StoreFront en externe toegang
• Aanmaken en beheren van Policies en de end-user profielen
• Beheer sessies sites, en eindgebruikers met de Director
• Beheer printen
• Beheer vDisks en doelapparaten voor een implementatie Provisioning Services

DOELGROEP
• Systeembeheerders

BENODIGDE VOORKENNIS

• Microsoft Windows Server 2012 (of Windows Server 2008 R2) en Microsoft Windows 8, (of Windows 7)
• AD, organisatie-eenheden, Policiesobjecten, protocollen, Ports, Firewalls, Profielen (lokale, roaming, mandatory)
• Storage (NAS, SAN, SSD, CIFS)
• SQL Server 2012 (of SQL Server 2008)
• Citrix licentie
•Hypervisor technologieën

INHOUD TRAINING

Module 1: Understanding the Architecture of a XenDesktop Solution

1. XenDesktop 7 Terminiology
2. XenDesktop 7 Architecture
Module 2: Managing Licenses and Delegating Administration

1. Managing Licenses
2. Managing Delegated Administration
a. Built-in Roles

Module 3: Managing and Monitoring the Hypervisor
1. Hypervisor Role in Desktop Delivery
2. Virtual Machine Creation

Module 4: Managing Desktops and Applications

1. Architecture Overview
2. Managing Machine Catalogs
a. Machine Creation Services
3. Managing Delivery Groups

Module 5: Managing StoreFront and External Access

1. StoreFront Communication an Configuration

Module 6: Managing Policies and End-User Profiles

1. Policy Precedence
2. Creating Policies Using Group Policy
3. Managing End-User Profiles

Module 7: Managing Sessions, Sites, and End Users with Director

Module 8: Managing Printing

Module 9: Managing Provisioning Services
1. MCS versus PVS
2. Provisioning Services Architecture

Managing licensing issues

 

Advanced Installer

During this hands-on training you will learn to use the Advanced Installer tool from a practical viewpoint. The course materials and assignments are based on real life experiences. This will give you the skills and knowledge to use Advanced Installer for your packaging challenges and apply it in your own organization!

This Instructor led training will be delivered by a skilled trainer with advanced packaging knowledge. So if you really want to learn how to package, test and deliver your packages to your end-users then learn from the best!

COURSE OBJECTIVES

The content of this training includes all basic and advanced topics that allow you to directly use all the Advanced Installer functionality for your packaging challenges right away. You will learn things like:

 • Setting up a packaging environment based on industry best practices:
  • Configuring your development and testing systems
  • Prepare your environment using a project based approach
  • Creating application documentation for the application migration process
 • How a Windows Installer database (MSI) is constructed and how mechanisms like Self-Healing and Self-Repair work
 • Using Advanced Installer and it’s various tools and features
 • Authoring MSI’s, creating Transforms, Updates and Patches, using custom actions and more
 • Creating virtual applications for use with Microsoft App-V
 • Gain insight into the testing aspects like ICE Validation and technical testing under standard user accounts.
 • Deployment options for packages and SCCM Integration
 • And more…

AUDIENCE

 • Package Engineers, System Administrators, IT Professionals who want to learn Advanced Installer and want to expand their Packaging & Deployment Skills.

COURSE CONTENT

 • Introduction
 • About AI licensing
 • Application Management
 • Windows Installer Essentials
  • What is Windows Installer and How does it work.
 • Using Advanced Installer
  • Graphical User Interface
  • Working with Projects
  • Installer Projects
  • Package Definition
  • Defining and using Requirements
  • End User Experience
  • Making System Changes
  • Advanced System Changes
  • Custom Behavior
   • Search
   • Custom Actions
   • Properties
   • Table Editor
 • Patch Projects
 • Update Configuration Projects
 • Windows Store App Project
 • Application Repackaging
  • Repackaging vs. import
  • Repackaging in VMs
  • UI Automation
  • Editing Capture Profiles
  • Working with Transforms
  • App-V Editor Project
  • Using Wizards
 • Application Testing
  • Package Validation (ICE)
  • Testing your application
 • Package Deployment
  • SCCM Integration
  • Application Virtualization.

COURSEMATERIALS

AIMED Academy makes use of e-Books for this training.

COURSE HOURS

The training starts the first day at 09.30, other days we start at 09:00.
The training ends every day around 16:30

 

Cisco Certified Network Associate part 1 version 2 (CCNA1v2)

De CCNA part 1 training is één van de eerste trainingen in het Cisco Career Certification programma. De training heeft als doel de cursist een gedegen basiskennis op het gebied van netwerken te geven. De training is breed opgezet, wat betekent dat studenten in aanraking komen met LAN-, WLAN- en WAN-technieken eveneens als Ethernet, TCP/IP en routing & switching. Daarnaast loopt security als een rode draad door de training waardoor je leert vanaf de basis netwerktoepassingen veilig op te zetten. Hands-on oefeningen zijn bij deze training een belangrijk onderdeel. Tijdens de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

Module 1 – Het bouwen van een simpel netwerk

 • Verkennen van de functies van netwerken
 • Begrijpen van het Host-to-Host Communicatie Model
 • Introduceren van LANs
 • Werken met IOS Software
 • Opstarten van een switch
 • Begrijpen van Ethernet en Switch werking
 • Troubleshooten van standaard Switch Media Issues

Module 2 – Vaststellen van internet connectiviteit

 • Begrijpen van de TCP/IP Internet Laag
 • Begrijpen van IP Adressering en Subnets
 • Begrijpen van de TCP/IP Transport Laag
 • Verkennen van de functies van routing
 • Configureren van een Cisco router
 • Verkennen van het Packet Delivery Proces
 • Toelaten van Static Routing
 • Managen van traffic met gebruik van ACLs
 • Toelaten van internet connectiviteit

Module 3 – Managen van Netwerk Apparaat Beveiliging

 • Beveiligen van het remote beheer
 • Beveiligen van de configuratie
 • Implementeren van Traffic Filtering met ACLs

Module 4 – Het bouwen van een middelgroot netwerk

 • Implementeren van VLANs en Trunks
 • Routing tussen VLANs
 • Inzetten van een Cisco Network apparaat als een DHCP server
 • Introduceren van WAN technologieën
 • Introduceren van Dynamic Routing Protocollen
 • Implementeren van OSPF

Module 5 – Introductie IPv6

 • Introduceren van de basis van IPv6
 • Begrijpen van IPv6
 • Configureren van IPv6 Routing

Na afloop van de CCNA part 1 training zal de cursist in staat zijn een klein netwerk, bestaande uit Cisco componenten, te kunnen implementeren, configureren en troubleshooten. De CCENT (Cisco Certified Entry Network Technician) certificering kan nu worden behaald door het 100-101 examen af te nemen.

Begeleiding
Tijdens de training word je begeleid door de docent door middel van (hands-on) oefeningen, praktijkvoorbeelden en up-to-date studiemateriaal. Persoonlijke aandacht staat hierbij voorop. Deze begeleiding eindigt niet bij de laatste studiedag. Na afloop van de training is de docent op elk moment nog bereikbaar voor vragen, oefenmateriaal en handige tools. Ook voor de start van de training denken we graag met je mee. Zo kunnen we studiemateriaal bij je thuis laten bezorgen om alvast te kunnen voorbereiden en eventuele aandachtspunten op basis van het intakegesprek aanwijzen.

Cisco Certified Network Associate Part 2 version 2 (CCNA2v2)

De CCNA part 2 training is de opvolger van de CCNA part 1 training. Basisconcepten (LAN, WAN, Ethernet, TCP/IP en routing & switching) die in de eerste training zijn behandeld worden in deze training verder uitgediept. De nadruk ligt hier op het zelfstandig kunnen configureren en troubleshooten van netwerken. Dit gebeurt in de vorm van hands-on oefeningen. Tijdens de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

Module 1 – Implementeren van schaalbare middelgrote netwerken

 • Troubleshooten van VLAN connectiviteit
 • Bouwen van redundante switched topologieën
 • Verbeteren van redundante switched topologieën met etherchannel
 • Begrijpen van laag 3 redundantie

Module 2 – Troubleshooten van basis connectiviteit

 • Troubleshooten van IPv4 Netwerk Connectiviteit
 • Troubleshooten van IPv6 Netwerk Connectiviteit

Module 3 – Implementeren van een EIGRP-gebaseerde oplossing

 • Implementeren van EIGRP
 • Troubleshooten van EIGRP
 • Implementeren van EIGRP voor IPv6

Module 4 – Implementeren van een schaalbare multiarea network OSPF-gebaseerde oplossing

 • OSPF overzicht
 • Multiarea OSPF IPv4 Implementatie
 • Troubleshooten van Multiarea OSPF
 • Onderzoeken van OSPFv3

Module 5 – Wide-Area Netwerken

 • Begrijpen van WAN technologieën
 • Configureren van een Serial Encapsulation
 • Vaststellen van een WAN connectie met gebruik van Frame Relay
 • Introduceren van VPN oplossingen
 • Configureren van GRE tunnels

Module 6 – Netwerk Apparaat Management

 • Configureren van netwerk apparaten om netwerk management protocollen te ondersteunen
 • Managen van Cisco apparaten
 • Licenties

Na afloop van de CCNA part 2 training zal een student in staat zijn een klein tot middelgroot netwerk, bestaande uit Cisco componenten, te kunnen implementeren, configureren en troubleshooten. Daarnaast is deze training de ideale voorbereiding op het 200-101 examen.

Begeleiding
Tijdens de training word je begeleid door de docent door middel van (hands-on) oefeningen, praktijkvoorbeelden en up-to-date studiemateriaal. Persoonlijke aandacht staat hierbij voorop. Deze begeleiding eindigt niet bij de laatste studiedag. Na afloop van de training is de docent op elk moment nog bereikbaar voor vragen, oefenmateriaal en handige tools. Ook voor de start van de training denken we graag met je mee. Zo kunnen we studiemateriaal bij je thuis laten bezorgen om alvast te kunnen voorbereiden en eventuele aandachtspunten op basis van het intakegesprek aanwijzen.

CCNA Security

CCNA Security is een vijfdaagse training met de focus op het belang van een veiligheidsbeleid en hoe dit het netwerk beïnvloedt. Cursisten zullen na afloop in staat zijn om op basisniveau kleine bedrijfsnetwerken te beveiligen met behulp van Cisco IOS security functies via web gebaseerde Graphical User Interfaces (GUIs), Cisco Router en Security Device Managers (SDM) en de command-line interface (CLI) op de Cisco routers en switches. Tijdens de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Ontwikkelen van een omvangrijk netwerkbeveiliging beleid om dreigingen in de informatiebeveiliging tegen te gaan
 • Configureren van routers op het netwerk met behulp van Cisco IOS Software veiligheidsfuncties
 • Configureren van een Cisco IOS zone-based firewall met als doel om elementaire veiligheidsbewerkingen uit te voeren op een netwerk
 • Configureren van site-to-site VPNs met behulp van Cisco IOS functies
 • Configureren van IPS op Cisco netwerkrouters
 • Configureren van LAN-apparaten om toegang te controleren, aanvallen te weerstaan, andere netwerkapparaten en systemen af te schermen en de integriteit en vertrouwelijkheid van het netwerkverkeer te beschermen

Na afloop van deze cursus kan men op voor het CCNA Security examen (640-554).

Doelgroep:

Netwerk professionals die vaardigheden en ervaring willen opdoen met core security technologieën en het installeren, troubleshooten en monitoren van netwerk apparaten om de integriteit, betrouwbaarheid en beschikbaarheid van data en apparatuur te waarborgen.

CCNA Voice

In deze cursus worden de telefoniefuncties die worden ondersteund in CUCM en CUCM Express behandeld, met inbegrip van de beheerder en end-user interface opties. Daarnaast zal je leren om de meest gebruikte functies te configureren. Ook zal er aandacht worden besteed aan hoe een systeem te handhaven, waarbij hands-on oefeningen op basis van dagelijkse taken als administratie, toevoegingen, migraties en wijzigingen aan bod zullen komen:

 • Componenten en eigenschappen van een Cisco UC oplossing
 • Call flows en call legs
 • Configureren van endpoints
 • Implementeren en configureren van eindgebruikers
 • Configureren en inschakelen van telefonie- en mobiliteitsfuncties
 • Configureren van  voicemailboxes en overige opties voor eindgebruikers
 • Configureren van Cisco Unified Presence
 • Configureren en genereren van CUCM rapporten
 • Uitvoeren en analyseren van Call Detail Records rapporten
 • Gebruik maken van de Cisco Call Detail Record Analysis en Reporting (CAR) Tool
 • Gebruik maken van de Cisco Real-Time Monitoring Tool (RTMT)
 • Het monitoren van voicemailgebruik in de Cisco Unity Connection
 • Configureren van het Disaster Recovery System

Het opleidingstraject is erop gericht de deelnemers voor te bereiden op het CCNA Voice examen (640-461).

Doelgroep:

Voice Technologies Administrators, Voice Engineers en Voice Managers die speciale vaardigheden willen ontwikkelen op het gebied van VoIP technologieën en ervaring willen opdoen met de Cisco Voice oplossingen zoals CUCM, CUCM Express en CUP.

Begeleiding
Tijdens de training word je begeleid door de docent door middel van (hands-on) oefeningen, praktijkvoorbeelden en up-to-date studiemateriaal. Persoonlijke aandacht staat hierbij voorop. Deze begeleiding eindigt niet bij de laatste studiedag. Na afloop van de training is de docent op elk moment nog bereikbaar voor vragen, oefenmateriaal en handige tools. Ook voor de start van de training denken we graag met je mee. Zo kunnen we studiemateriaal bij je thuis laten bezorgen om alvast te kunnen voorbereiden en eventuele aandachtspunten op basis van het intakegesprek aanwijzen.

CCNA Wireless

In deze cursus leer je om Cisco WLAN netwerken te gebruiken, positioneren, plannen, implementeren en te bedienen. Doormiddel van theorie en hands-on lab-training ontvang je de informatie en praktijkervaring benodigd om een Cisco WLAN in SMB en Enterprise installaties te ontwerpen, installeren, configureren, monitoren alsmede op basisniveau problemen op te lossen. Onderwerpen die aan bod komen:

 • Wireless fundamentals, zoals topologieën, RF principes, math-, antenne- en spread spectrum technologieën, frames & physics, wireless regulatory bodies, standaarden & certificeringen en de non-802.11f wireless technologieën waarbij ook hun impact op Wi-Fi aan bod komt.
 • De Cisco Unified Wireless Netwerk basis alsmede hoe een Cisco Unified Wireless netwerk controller en een Cisco Mobility Express controller te configureren
 • Configureren van default operating system wireless client configuratie-tools
 • Gebruiken van de Cisco Aironet Desktop Utility, Site Survey Utility en de Cisco Secure Services Client (SSC)
 • Cisco Compatible Extensions programma
 • Configureren van wireless security
 • Managen van het wireless netwerk vanaf het Cisco Wireless Control System (WCS)
 • Onderhouden en troubleshooten van wireless netwerken

Na afloop van deze cursus is de cursist klaar om het CCNA Wireless certificaat te behalen (640-722).

Begeleiding
Tijdens de training word je begeleid door de docent door middel van (hands-on) oefeningen, praktijkvoorbeelden en up-to-date studiemateriaal. Persoonlijke aandacht staat hierbij voorop. Deze begeleiding eindigt niet bij de laatste studiedag. Na afloop van de training is de docent op elk moment nog bereikbaar voor vragen, oefenmateriaal en handige tools. Ook voor de start van de training denken we graag met je mee. Zo kunnen we studiemateriaal bij je thuis laten bezorgen om alvast te kunnen voorbereiden en eventuele aandachtspunten op basis van het intakegesprek aanwijzen.

CCNA Design

Tijdens de CCNA Design training komen de methodes gebruikt in netwerkontwerp aan bod. Naast algemene benaderingen en technologieën voor netwerkontwerp behandelt de training eveneens het ontwerpen en implementeren van schaalbare netwerken. Tijdens de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Structureren van het netwerkontwerp met behulp van de Cisco Enterprise Architecture
 • Security-oplossingen voor het netwerk beoordelen
 • De impact van voice en video data op het netwerk
 • De impact van wireless data op het netwerk
 • Structureren en modulariseren van het netwerk
 • Basis Campus en Data Center netwerken ontwerpen
 • Remote Connectivity ontwerpen
 • Het ontwerpen van een IP adresplan en het kiezen van een routeringsprotocol
 • Overwegingen bij voice netwerken
 • Overwegingen bij wireless netwerken
 • Het toepassen en onderhouden van een netwerk design

Het opleidingstraject is erop gericht de deelnemers voor te bereiden op het CCDA examen (640-864).

Begeleiding
Tijdens de training word je begeleid door de docent door middel van (hands-on) oefeningen, praktijkvoorbeelden en up-to-date studiemateriaal. Persoonlijke aandacht staat hierbij voorop. Deze begeleiding eindigt niet bij de laatste studiedag. Na afloop van de training is de docent op elk moment nog bereikbaar voor vragen, oefenmateriaal en handige tools. Ook voor de start van de training denken we graag met je mee. Zo kunnen we studiemateriaal bij je thuis laten bezorgen om alvast te kunnen voorbereiden en eventuele aandachtspunten op basis van het intakegesprek aanwijzen.

CCNP part 1: Switching

CCNP part 1: Switching is een vijfdaagse cursus ontwikkeld om deelnemers voor te bereiden op het CCNP examen. Om het CCNP examen af te mogen leggen moet de cursist zowel Switching, Routing en Troubleshooting met succes hebben afgerond. Switching is ontwikkeld om studenten in aanraking te laten komen met het plannen, configureren en verifiëren van de implementatie van complexe enterprise switching oplossingen voor campus omgevingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de Cisco Enterprise Campus Architecture. Dit door middel van theoretische ondersteuning en hands-on oefeningen. Variant 2.0 bevat nieuwe onderwerpen zoals IPv6 Routing en is aangepast op IOS versie 15. Tijdens de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

Module 1 – Basic Concepts and Network Design
Een overzicht verkrijgen van de voorwaarden van een Enterprise campus netwerk design. Doorlopen van het proces en focus punten, alsmede het bespreken van de werking van switches binnen het design en hoe dit zich vertaalt in poortconfiguraties.

Module 2 – Campus Network Architecture
Beoordelen en evalueren van de voorwaarden voor de structuur en componenten die worden gebruikt om een netwerk in de Campus Infrastructuur module van de Cisco Enterprise Architectuur te bouwen in het traditionele drie-laags hiërarchische netwerk model.

Module 3 – Spanning Tree Implementation
De configuratie en voor- en nadelen van de (P)(V)(R) Spanning Tree protocollen en MST in een campus netwerk. Naast het configureren wordt ook het beschermen van een netwerk behandeld.

Module 4 – Configuring Inter-VLAN Routing
Implementeren van Inter-VLAN routing gebruik makende van multilayer switching en/of routing protocollen.

Module 5 – Implementing Highly Availability Networks
Implementeren van een High Availabity Solution aan de hand van een gegeven netwerkontwerp en voorwaarden.

Module 6 – First Hop Redundancy Implementation
De voorwaarden en eigenschappen van first hop redundancy en de implementatie van laag 3 high availability behandelen.

Module 7 – Campus Network Security
Het beveiligen van campus netwerken vanuit de access laag tot het authentiseren van gebruikers om kwetsbaarheden en bedreigingen in VLANs te beperken.

Na afloop van deze training zal je in staat zijn om op te gaan voor het 300-115 examen en het CCNP traject te vervolgen met Routing en Troubleshooting.

Begeleiding
Tijdens de training word je begeleid door de docent door middel van (hands-on) oefeningen, praktijkvoorbeelden en up-to-date studiemateriaal. Persoonlijke aandacht staat hierbij voorop. Deze begeleiding eindigt niet bij de laatste studiedag. Na afloop van de training is de docent op elk moment nog bereikbaar voor vragen, oefenmateriaal en handige tools. Ook voor de start van de training denken we graag met je mee. Zo kunnen we studiemateriaal bij je thuis laten bezorgen om alvast te kunnen voorbereiden en eventuele aandachtspunten op basis van het intakegesprek aanwijzen.

CCNP part 2: Routing

CCNP part 2: Routing is een vijfdaagse cursus ontwikkeld om deelnemers voor te bereiden op het CCNP examen. Om het CCNP certificaat te behalen moet de cursist zowel Routing, Troubleshooting als Switching met succes hebben afgerond. Deel 2: Routing focust zich op medium tot grote netwerkomgevingen en geavanceerde routing- en implementatie technieken voor Cisco routers die zijn verbonden aan LANs en WANs. Dit wordt ondersteund door hands-on oefeningen. Bij de update naar Routing 2.0 zijn er verouderde onderwerpen uit de cursus gehaald en nieuwe onderwerpen toegevoegd zoals IPv6-Routing. De inhoud is aangepast op IOS versie 15. Tijdens de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

Module 1 – Planning Routing Services to Requirements
Het begrijpen van algemene basis netwerk- en routing begrippen en hoe routering werkt in een netwerk omgeving.

Module 2 – Implementing an EIGRP-based Solution
Identificeren van de technologieën, componenten en metrics van EIGRP om EIGRP routing te implementeren en te verifiëren in diverse grootschalige netwerken.

Module 3 – Implementing a Scalable Multiarea Network OSPF-based Solution
Identificeren, analyseren en vergelijken van OSPF multi-area routing functies. Behandelen van de voordelen van routing efficiencies voor netwerk operaties om OSPF routing te kunnen implementeren en controleren in een complex bedrijfsnetwerk.

Module 4 – Configuration of Redistribution
Implementeren en verifiëren van een redistributie-oplossing in een multi-protocol netwerk dat gebruik maakt van IOS functies om path selectie en loop-free topologieën te controleren aan de hand van een gegeven netwerkontwerp en gegeven eisen.

Module 5 – Implementing Path Control
Evalueren van standaard netwerk-prestatie problemen en het identificeren van de tools benodigd om een layer 3 path control, gebruik makende van IOS functies, te leveren om het pad te kunnen controleren.

Module 6 – Enterprise Internet Connectivity
Implementeren en verifiëren van een layer 3 oplossing, gebruik makende van BGP, om een Enterprise netwerk aan een service provider te connecteren.

Module 7 – Routers and Routing Protocol Hardening
Het beveiligen van routing protocollen door het gebruik van best practices en authenticatie.

Na afloop van deze training ben je klaar om op te gaan voor het 300-101 examen.

Begeleiding
Tijdens de training word je begeleid door de docent door middel van (hands-on) oefeningen, praktijkvoorbeelden en up-to-date studiemateriaal. Persoonlijke aandacht staat hierbij voorop. Deze begeleiding eindigt niet bij de laatste studiedag. Na afloop van de training is de docent op elk moment nog bereikbaar voor vragen, oefenmateriaal en handige tools. Ook voor de start van de training denken we graag met je mee. Zo kunnen we studiemateriaal bij je thuis laten bezorgen om alvast te kunnen voorbereiden en eventuele aandachtspunten op basis van het intakegesprek aanwijzen.

CCNP part 3: Troubleshoot

CCNP part 3: Troubleshooting is een vijfdaagse cursus ontwikkeld om deelnemers voor te bereiden op het CCNP examen. Om het CCNP certificaat te behalen moet de cursist zowel Switching, Routing als Troubleshooting met succes hebben afgerond. De CCNP Troubleshooting cursus is bedoeld om professionals die werken in complexe netwerkomgevingen de nodige vaardigheden om hun netwerken te onderhouden en te diagnosticeren aan te leveren en daarnaast de kennis meegeven om problemen met het netwerk snel en effectief op te lossen. De cursus geeft informatie over het oplossen van problemen en het onderhoud van bepaalde technologieën, alsmede procedurele en organisatorische aspecten van de probleemoplossing en het onderhoudsproces. Een groot deel van de opleiding zal bestaan uit het beoefenen van deze vaardigheden en het versterken van de concepten door ze te gebruiken in een gecontroleerde omgeving. De training bestaat uit de zeven onderstaande modules waarin verschillende scenario’s behandeld worden. Hier wordt de knowhow uit de Switching en Routing samengevoegd met Troubleshoot best practices en skills om problemen te kunnen identificeren en oplossen.

Module 1 – Planning Maintenance for Complex Networks
Plannen en documenteren van de meest voorkomende onderhoudsfuncties in complexe bedrijfsnetwerken.

Module 2 – Planning Troubleshooting Processes for Complex Enterprise Networks
Ontwikkelen van een troubleshooting proces om problemen te identificeren en op te lossen in een complex bedrijfsnetwerk.

Module 3 – Maintenance and Troubleshooting Tools and Applications
Selecteren van tools die optimaal bepaalde troubleshooting en onderhoudsprocessen ondersteunen in grote, complexe bedrijfsnetwerken.

Module 4 – Maintaining Troubleshooting Campus Switching-based Solutions
Oefenen van onderhoudsprocedures en gebreken verhelpen in switching-gebaseerde omgevingen.

Module 5 – Maintaining and Troubleshooting Routing-based Solutions
Oefenen van onderhoudsprocedures en gebreken verhelpen in routing-gebaseerde omgevingen.

Module 6 – Maintaining and Troubleshooting Network Security Solutions
Oefenen van onderhoudsprocedures en gebreken verhelpen in een beveiligde infrastructuur.

Module 7 – Maintaining and Troubleshooting Integrated, Complex Enterprise Networks
Oefenen van onderhoudsprocedures en gebreken verhelpen in een complexe omgeving.

Na voltooiing van deze training ben je klaar om op te gaan voor het 300-135 examen.

Begeleiding

Tijdens de training word je begeleid door de docent door middel van (hands-on) oefeningen, praktijkvoorbeelden en up-to-date studiemateriaal. Persoonlijke aandacht staat hierbij voorop. Deze begeleiding eindigt niet bij de laatste studiedag. Na afloop van de training is de docent op elk moment nog bereikbaar voor vragen, oefenmateriaal en handige tools. Ook voor de start van de training denken we graag met je mee. Zo kunnen we studiemateriaal bij je thuis laten bezorgen om alvast te kunnen voorbereiden en eventuele aandachtspunten op basis van het intakegesprek aanwijzen.

CCNP Design

CCNP Design is een vijfdaagse cursus ontwikkeld om cursisten de vaardigheden te laten ontwikkelen om een conceptueel en gedetailleerd ontwerp van een netwerkinfrastructuur te creëren die de gewenste netwerkoplossingen ondersteund. Dit met inbegrip van intelligente netwerkdiensten met het oog op effectieve prestaties, schaalbaarheid en beschikbaarheid. In de cursus worden concepten en voorbeelden behandeld die nodig zijn om geconvergeerde bedrijfsnetwerken te ontwerpen. Geavanceerde netwerkinfrastructuur-technologieën zoals Virtual Private Networks (VPNs) en andere beveiligingsoplossingen worden ook behandeld:

Module 1:   Cisco Network Architectures for the Enterprise
Module 2:   Enterprise Campus Network Design
Module 3:   Advanced Addressing and Routing Design
Module 4:   Advanced WAN Services Design Considerations
Module 5:   Enterprise Data Center Design
Module 6:   E-Commerce Module Design
Module 7:   SAN Design Considerations
Module 8:   Security Services Design
Module 9:   IPsec en SSL VPN Design
Module 10: IP Multicast Design
Module 11: Network Management Capabilities with Cisco IOS Software

Na afloop is de cursist klaar om voor het CCNP Design certificaat op te gaan (642-874).

Begeleiding
Tijdens de training word je begeleid door de docent door middel van (hands-on) oefeningen, praktijkvoorbeelden en up-to-date studiemateriaal. Persoonlijke aandacht staat hierbij voorop. Deze begeleiding eindigt niet bij de laatste studiedag. Na afloop van de training is de docent op elk moment nog bereikbaar voor vragen, oefenmateriaal en handige tools. Ook voor de start van de training denken we graag met je mee. Zo kunnen we studiemateriaal bij je thuis laten bezorgen om alvast te kunnen voorbereiden en eventuele aandachtspunten op basis van het intakegesprek aanwijzen.

Examentraining Cisco

Naast het Open Rooster trainingen van 2Sides kunnen zij ook examentraining bieden voor Cisco opleidingen. Dit is uitermate geschikt voor kandidaten die hun kennis graag testen en zich willen voorbereiden op het soort vragen dat ze tijdens het examen kunnen verwachten. Door middel van oefenvragen over de gehele stof word je tijdens de dag voorbereid op het examen en krijg je inzicht in waar de eventuele hiaten in de kennis nog zitten. De volgende punten zijn inbegrepen bij de examentraining:

 • Oefenvragen theorie
 • Oefenvragen hands-on
 • Toelichting op vraagstelling zoals deze in het examen terug komt
 • Tips & Tricks
 • Mogelijkheid tot vragen stellen en oefeningen ontvangen van de trainer ook buiten de examentraining om

Net als onze andere trainingen wordt de examentraining door een gecertificeerde ervaren Cisco docent verzorgd. Na afloop zal je in staat zijn een duidelijk beeld te vormen van het  examen en eventuele aandachtspunten om het examen met goed gevolg af te kunnen leggen.

 

 

Powersessie Gestapeld Financieren

Banken zijn inmiddels uiterst terughoudend in het nemen van risico’s en het verstrekken van financieringen. De snelle opmars van crowdfunding en alternatieve financiering in de sector biedt nieuwe mogelijkheden voor de ondernemers (van klein tot groot en profit tot non profit).

Hoe kunt u een financieringsverzoek bij de bank en andere financiers zo succesvol mogelijk indienen? Hoe bouwt u een stabiele relatie op met uw bankier en investeerders? Hoe kunt u gestapeld financieren als de bank niet het volledige bedrag wil financieren? Succesvolle alternatieve financiering is in toenemende mate een must om de financiering rond te krijgen en/of de bank te laten deelnemen. Tijdens deze powersessie krijgt u een overview van de financieringsvormen en wanneer deze worden ingezet. Er komen diverse voorbeelden aan bod.

Leerdoelen powersessie

 • De allerlaatste initiatieven en bijzondere voorbeelden van crowdfunding en andere alternatieve financieringsvormen;
 • Trends op het gebied van financieren;
 • Gestapeld financieren – de juiste financieringsmix.
 • Wanneer wil de bank deelnemen en onder welke voorwaarden?
 • Kijk achter de schermen bij gecrowdfunde cases (o.a. Symbid, Colllin Crowdfund,….)
 • Voorbeeldcases; waaronder een ‘Student housing case’

In de vervolg/ verdiepingsopleiding wordt aandacht besteed aan vragen als; Hoe wordt de cashflow van de onderneming verdeeld en hoe spreek je dat af met de financiers? Hoe gaan de verschillende financiers om met elkaars positie? Hoe gaat het er achter de verschillende platforms en financiers aan toe?

DevOps and Agile Training

Cursusbeschrijving:
Bij recente ontwikkelingen op het gebied van IT-methodieken zijn allerlei nieuwe concepten ontstaan, zoals Agile, Scrum, DevOps en Lean. Het begrip “agile” wordt gebruikt voor een nieuwe manier om software te ontwikkelen (Agile Software Development), projecten te beheren (Agile Project Management) of een IT-organisatie te runnen (Scaled Agile Framework).

Deze methoden zijn ontwikkeld in antwoord op problemen die in de IT-praktijk werden ervaren, met name bij het leveren van toegevoegde waarde aan de klanten van de IT-functie. Deze cursus helpt u de diverse modellen in perspectief te plaatsen en stelt u in staat om het volgende te doen:

 • Sneller waarde leveren aan klanten
 • Een hoger succespercentage behalen bij veranderingen en andere projecten
 • Betere samenwerking tussen business en IT bewerkstelligen
 • De efficiëntie tussen ‘ontwikkeling’ en ‘productie’ verbeteren

Meer specifiek helpt deze cursus u te beslissen welke methoden in uw situatie geschikt zijn en welke niet.

De vraag is: wat betekenen deze methoden voor u als directeur, manager of senior professional binnen de IT, los van de technische implementatie-aspecten van deze methoden? Wij bieden een managersperspectief op de vraagstukken en helpen u de beste beslissingen te nemen voor uw specifieke situatie.

Quint Academy biedt een praktisch curriculum dat directeuren, managers en senior professionals binnen de IT-functie voorziet van handvatten waarmee hun organisaties een van de meest hardnekkige IT-problemen beter kunnen oplossen: innovatie afleveren op een effectieve en efficiënte wijze.

Cursus- en leerdoelen:
De cursus DevOps & Agile gaat in op de essentiële uitdaging om een idee uit de business om te zetten in software die in productie is genomen en bruikbaar is voor de klant. Deelnemers aan de cursus DevOps & Agile verwerven diepgaande en praktisch toepasbare kennis van deze onderwerpen.

De belangrijkste doelstelling van deze cursus is dat u een diepgaand inzicht verkrijgt in zowel de methoden als hun praktische toepassingen. We willen de mythevorming, de misverstanden en de valse beloften rond deze methoden ontkrachten, zodat u weloverwogen en realistische beslissingen kunt nemen in uw eigen IT-organisatie.

Gewapend met diepgaande kennis van de onderwerpen die aan bod komen tijdens de cursus DevOps & Agile kunnen deelnemers de nieuw verworven kennis en vaardigheden al direct na afloop van de cursus ten bate van hun eigen organisatie toepassen.

Kennis van de beschikbare methoden voor:

 • Analyse van de huidige status van uw IT-organisatie
 • Beoordeling van de geschiktheid van deze methoden voor uw eigen organisatie
 • Uitvoering van een ‘gap-analyse’ op basis van deze informatie: waar zou uw IT-organisatie moeten staan?
 • Inzicht in de benodigde stappen als uw organisatie hier nog niet klaar voor is
 • Inzicht in de effecten van de verbeteringen die u wilt doorvoeren in uw IT-organisatie
 • Ontwikkeling van een verbeterplan voor uw IT-organisatie en IT-services.

Cursusopzet:
Tijdens de vijfdaagse cursus richten de deelnemers zich op de eerder beschreven concepten. In de opdrachten onderzoeken we de individuele situaties van de deelnemers en passen we de concepten toe op uw organisatie.

Tijdens de cursus worden de deelnemers getraind in een professionele setting:

 • Kleine, exclusieve groepen om een optimaal leerrendement te garanderen
 • Docenten met ruime praktijkervaring (Engels- en Nederlandstalig)
 • Persoonlijke feedback
 • Een inspirerende en aangename locatie.

Cursusmateriaal:
Deelnemers ontvangen een exemplaar van het cursuswerkboek DevOps & Agile. Hierin zijn alle presentatiematerialen, opdrachten en voorbeelden opgenomen. Daarnaast ontvangen deelnemers enkele boeken en aanvullend leesmateriaal.

Doelgroep:
IT-directeuren, IT-managers en senior IT-professionals

Leergang Accountmanager MKB en AGRI

A. Opzet traject:
Het traject bestaat uit een aantal onderdelen. Hieronder eerst een overzicht van alle onderdelen en vervolgens een uitwerking van de opleidingsdagen.

1: Assessment. Voorafgaand aan het traject wordt bekeken of de aangemelde kandidaat geschikt is voor de functie en of hij/ zij in onze ogen de leerstof en competenties snel genoeg eigen kan maken om inzetbaar te worden. Dit zal gebeuren middels een praktijktoets die vervolgens mondeling zal worden besproken met 2 assessoren. Ook zal hiervan een verslag en advies worden gemaakt.
2: Zelfstudie vooraf met digitale readers(Balansanalyse, Kasstroomanalyse, Bedrijfsfinancieringen en Financiële beoordeling) en huiswerkcases / praktijkcases ter voorbereiding.
3: 7-daagse leergang (14 dagdelen)
4: Examen: Afsluiting van de leergang door middel van examen zodat de kennis kan worden aangetoond
5: Coachgesprekken tussentijds – inhoudelijk of persoonlijk
6: Tickets (2 per persoon)- borging van het geleerde in de praktijk
Zodra de medewerker in de praktijk werkzaam is, kan hij/ zij 2 uitgewerkte aanvragen aanleveren bij de trainer waarop zij feedback zullen ontvangen van de trainer. Zo worden de medewerkers ook tijdens de uitvoering in de praktijk nog bijgestuurd en gecoacht door de trainer.
7: Terugkomdag – na een half jaar weer een terugkom/ PE –dag om op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen en herhaling/ verdieping.

B: Indeling dagen en modules:
Module 1: Actualiteiten financieren en systeem
Module 2: Bedrijfsfinancieringen
Module 3: Financiële beoordeling
Module 4:Juridische aspecten
Module 5: Schrijven van een financieringsaanvraag
Module 6: Verdieping Agrarisch
Module 7: Gespreksvaardigheden en rollenspellen

Module 1: Financieringsactualiteiten en systeemkennis

 • Actualiteiten in financieringsland;
 • Overzicht van alle financieringsbronnen;
 • Inzicht in het volledige financieringsproces en systemen bij de bank;

Module 2: Bedrijfsfinanciering

 • Investeringsplan, waar op letten bij het opstellen;
 • Verwerken mutaties werkkapitaal bij groei van een bedrijf in investeringsplan;
 • Financieringsplan;
 • Balans na investering, aansluiting met investeringsplan;
 • Zekerheden (Hypotheek, verpanding, achterstelling, Borgtocht, Contragarantie, HMS, beleggingspanden. Ook worden de kredietregelingen besproken);
 • Financieringsvormen (lening, krediet, bankgarantie, leasing, factoring, accreditieven);

Dag 3: Financiële analyse/ financiële beoordeling

 • Het FOI pijleroverzicht als tool voor de financiële beoordeling ( een praktisch handvat voor de dagelijkse praktijk);
 • Bepalen van de key-issues bij een financieringsvraagstuk;
 • Op eenvoudige en doeltreffende wijze een integraal oordeel kunnen vormen over een zakelijke financieringsaanvraag;
 • Bepalen welke informatie benodigd is om te kunnen komen tot een gewogen besluit van een financieringsaanvraag;
 • Inzicht verkrijgen in de belangrijkste balansposten;

Dag 4: Juridische aspecten & verdieping financiële analyse

 • IB Rechtsvormen (EZ, CV, Openbare en Stille Maatschap, VOF), tenaamstelling juridisch en administratief, oprichting, inschrijving KvK ja/nee;
 • VPB Rechtsvormen (BV, verenigingen, stichtingen en kerkgenootschappen), tenaamstelling juridisch en administratief, oprichting, inschrijving KvK;
 • Opstellen van offerten en akten bij de basis financieringsvormen en zekerheden;
 • Openen van overeenkomsten versus vertegenwoordigingsbevoegdheid;
 • Kanttekeningen, aandachtspunten en valkuilen bij juridische constructies en hoe Rabobank Nederland Fiattering KRM hier naar kijkt;
 • Het snel kunnen analyseren welke juridische constructies welke risico’s met zich meebrengen;

Verdieping financiele analyse en kasstroomanalyse:

 • De winst- en verliesrekening, begrippen omzet, brutowinst, vaste kosten, variabele kosten, winst en cash flow worden nader besproken;
 • Financiële beoordeling conform de richtlijnen van Rabobank Nederland;
 • Consolideren van jaarcijfers;
 • Verschillende ratio’s worden besproken: solvabiliteit, current ratio, quick ratio, omlooptermijnen van de voorraad, debiteuren en crediteuren;
 • Vergelijking van de branchecijfers met de onderneming;
 • Berekening betalingscapaciteit, met daarbij de volgende correcties: Bijzondere baten en lasten, belastingnormalisatie, huurcorrectie, RC DGA, pensioendotatie DGA, etc.;
 • Verdieping kasstroomoverzicht;

Dag 5: Schrijven van een doeltreffende toelichting bij een financieringsvraagstuk

 • Key- issues uit een financieringsaanvraag benoemen en aan de hand hiervan prioriteiten in de toelichting aanbrengen en vertalen naar lengte van teksten;
 • Commercieel schrijven, de lezer meenemen in de risicoafweging en argumenten voor het verstrekken van de financiering;
 • En risicogericht leren schrijven binnen de kaders van Rabobank Nederland
 • Een quick scan kunnen samenstellen aan de hand waarvan beoordeeld kan worden of het wenselijk is een financieringsaanvraag uit te werken;
 • Helder inzicht in de kanttekeningen, aandachtspunten en valkuilen bij een financiële beoordeling;
 • Het kritisch doornemen van een eigen toelichting op financiële onderbouwing;

Dag 6: Verdieping Agrarische branches
De volgende branches worden uitgelicht waarbij in wordt gezoomd op de financieringskaders en risico’s per branche:

 • Melkveebranche
 • Varkenshouderij
 • Tuinbouw
 • Akkerbouw
 • Pluimvee

Module 7: Gespreksvaardigheden en rollenspellen
Door middel van rollenspellen worden de gespreksvaardigheden geoefend. Een klantgesprek wordt nagebootst.

 • In een uur de juiste vragen durven en kunnen stellen aan de klant.
 • Door middel van de juiste vragen op een verantwoorde en objectieve manier een oordeel geven over de kwaliteiten van de (startende) ondernemer;
 • Het stellen van kritische vragen en doorvragen;
 • In de inventarisatiefase kunnen overstappen naar vragend beargumenteren;
 • Het spiegelen naar de klant en genereren van meerdere oplossingen;
 • Slecht nieuws brengen, bijvoorbeeld het aanpassen van de financieringsvoorwaarden/ het afwijzen van een financiering;

Python for testers (English)

You may have heard of Python. “Python is a widely used general-purpose, high-level programming language. Its design philosophy emphasises code readability. The language provides constructs intended to enable clear programs on both a small and large scale” (source: Wikipedia). Ideal for testers who want to go fast! Wouldn’t you like to learn more about it? Do you want to see how you can apply it in your day-to-day work?

This is a very hands-on and intense two-day training by a very experienced trainer: Kristoffer Nordstrom from Northern Test Consulting in Sweden. This training doesn’t waste a lot of time on theory, but spends most of the time on practice.

Target audience

Who should attend this training?

This course is suitable for you if you are frustrated by the laborious and repetitive work that makes up day-to-day testing work. And for anyone who has tried or wants to try scripting and programming in order to help focus more on the sapient test activities and let the computer do the repetitive work.

Roles of participants in their organization

This training is meant for:

 • Testers
 • Test Developers
 • Developers

Prior knowledge or training required

You must have have basic computer knowledge and a genuine interest in learning about scripting and programming.

Goals

After this training:

 • You can generate test data
 • You can monitor the system under test
 • You can compress and send test data
 • You can clean out test data after performing a test
 • You can delete temporary files and automate starting processes on the system
 • You can control external processes
 • You can get started with performance measurements
 • You can work independently with Python!

Program

Structure of this training

This two-day training is very hands-on and intense with a very experienced trainer: Kristoffer Nordström from Northern Test Consulting in Sweden. You won’t waste a lot of time on theory, but spend most of the time practicing.

You are required to bring your own laptop to be able to complete the exercises. Please bring a computer that you use regularly. Almost all course material is cross platform and works equally well on Windows, Mac OS X and Linux!

Course topics

 • What is Python?
 • Basic syntax
 • Built-in data types
 • The REPL
 • Basic constructs
 • Input from command line
 • Introduction to Object Oriented Python
 • The standard library
 • Text parsing and manipulation
 • Regular expressions
 • Generating test data
 • Compressing and transferring test data
 • Installing 3rd party libraries
 • Calling and testing REST APIs
 • Controlling external processes
 • Monitor system under test
 • Python 2 vs 3

Rapid Software Testen

In deze training testen we echte software, onder tijdsdruk. De ideale student is iemand die gedreven is om een uitstekende tester of test manager te worden. Het is een training voor alle niveaus. Onze ervaring is dat ervaren testers, die nog beter willen worden, de training het meest waarderen. Een onervaren tester doet belangrijke ervaring op door de vele praktische oefeningen. De trainers maken er de meest stimulerende en intellectuele ervaring van die de groep aan kan.

Je leert dat het denkwerk van de tester zijn belangrijkste tool is. Na afloop van deze training zijn deelnemers in staat om:

 • Zelfverzekerd over testen te denken en praten.
 • In te zien dat context je keuzes beïnvloedt en hoe deze beiden voortdurend veranderen.
 • Met minimale voorbereiding alsnog effectief en met een duidelijke missie te testen.
 • Met onvolledige of zelfs compleet ontbrekende documentatie alsnog zinnige testen uit te voeren.
 • Om te gaan met overweldigende complexiteit, verwarring en ambiguïteit.
 • Gebruik te maken van heuristieken en modellen om het testproces te begeleiden en te structureren.
 • Op ieder moment geloofwaardig te rapporten door een goed verhaal te vertellen over het testen.

Deze training verzorgen wij ook in-house, afhankelijk van de trainer is de training in het Engels of Nederlands.

Test Driven Development

Momenteel bestaat er grote belangstelling voor manieren om op een snellere, effectievere wijze en met zo min mogelijk ‘waste’ software te specificeren, ontwikkelen en testen.

Test Driven Development (TDD) is een agile werkvorm waarbij eerst een test word geschreven en daarna pas de code. Voor deze werkvorm bestaat momenteel grote belangstelling. De test cases zijn gebaseerd op de specificaties, waardoor alleen datgene gemaakt wordt wat vereist is. De complexiteit wordt aanzienlijk verminderd omdat het toevoegen van code in kleine stappen gebeurt. Zowel de kwaliteit als het vertrouwen van het team zullen hoog zijn waardoor wijzigingen snel doorgevoerd kunnen worden.

TDD is onderdeel van eXtreme Programming en legt de basis voor andere veelgebruikte varianten als BDD (Behaviour Driven Development) en ATDD (Acceptance Test Driven Development).

In deze eendaagse training leert u middels theorie en het uitvoeren van oefeningen deze werkvorm toe te passen.

Na deze training kan de deelnemer:

 • Eenvoudige testen zelf ontwikkelen.
 • De ontwikkelcyclus toepassen.
 • Onderscheid maken tussen verschillende soorten testen.
 • Een start maken met het implementeren van TDD in een agile team.
 • De kenmerken en toepassingsgebieden van TDD toelichten.

Behaviour Driven Development

Als analist, ontwikkelaar of tester in een agile team kent u het belang van de juiste specificaties om tot de juiste software te komen. In de deze training leert u agile, intensief en effectief samenwerken om snel en efficiënt de juiste specificaties en software te maken. Zo weet u zeker dat de specificaties er ook echt komen.

Omschrijving

Succesvol werken in een agile omgeving

U bent op zoek naar manieren om op een snellere, effectievere wijze en met zo min mogelijk ‘waste’ software te specificeren, ontwikkelen en testen. Behaviour Driven Development (BDD) en Specification by Example zijn agile werkvormen waarin u met uw ontwikkelteam en klant intensief en effectief samenwerkt om snel en efficiënt tot een goed resultaat te komen.

Specification by Example
Specification by Example is een aanpak die het testen een andere positie geeft: weg van het kritieke pad. De test expertise krijgt een productieve taak, in plaats van een (uitsluitend) detectieve taak.

Behaviour Driven Development (BDD)

Uitgangspunt van de training BDD is het verzamelde gedachtengoed van:

 • Gojko Adzic: Specification by Example
 • Kent Beck: Test-Driven Development
 • Dan North: Behaviour Test Driven Development

In deze training leert u deze verschillende werkvormen door theorie en oefeningen toe te passen.

Doelstellingen

Na deze training:

 • Weet u met welke technieken u hoogwaardige user stories realiseert.
 • Maakt u voorbeelden, testcases en specificaties als één geheel, als effectief uitgangspunt voor de ontwikkeling. Zowel voor klant, analist, ontwikkelaar als tester.
 • Kunt u technieken toepassen die leiden tot een gezamenlijk en gedeeld begrip van wat ontwikkeld gaat worden.
 • Kunt u een start maken met het implementeren van BDD en/of Specification by Example in een agile team.
 • Kunt u BDD en/of Specification by Example met anderen delen.
 • Kunt u de kenmerken en toepassingsgebieden van BDD en/of Specification by Example toelichten.

Doelgroep

Voor wie is deze training bedoeld?

De training is voor u geschikt als u werkt als tester of analist in een agile team en sneller goede software wilt maken door de juiste specificaties op te stellen.

Rollen van deelnemers in hun organisatie

De training is bestemd voor:

 • Analisten
 • Testers
 • Developers
 • Product owners
 • Scrum masters

Training BDD/Specification by Example voor het hele team

BDD/Specification by Example zijn werkvormen waarmee u met uw hele team aan de slag gaat. Alle rollen in een team werken samen om op deze wijze software te maken. Het is daarom een voordeel wanneer complete agile teams (development team, product owner, scrum master) deze training samen volgen.

Voorkennis of voortraining

 • U kent en begrijpt de agile mindset. Er is een zware focus op waarde leveren door samenwerking.
 • U weet wat analyse- en testwerkzaamheden inhouden.

Programma

Opzet van de training

De training bestaat uit twee zeer interactieve dagen waarin we veel van u en de andere deelnemers verwachten. Deze training kent geen examen.

Programma modules

Deze tweedaagse training bestaat uit 2 modules:

Principes

 • BDD en ATDD
 • Specification by Example
 • Samenwerkingsvormen

Practica

 • Interactieve samenwerking met andere deelnemers

ISTQB Advanced Test Manager

Advanced

Het Advanced niveau, voorheen ISEB Practitioner genoemd, is voor ervaren test professionals. Dit certificaat geeft aan dat de persoon over gedetailleerde kennis beschikt ten aanzien van diverse testonderwerpen en de vaardigheden heeft om deze in de praktijk toe te passen.
Dit level is modulair opgesteld:

 • module Test Manager
 • module Test Analyst
 • module Technical Test Analyst

Per module kan een 5-daagse training worden gevolgd. Na de training wordt een examen (3 uur) afgenomen met 65 zogenaamde scenario based multiple choice vragen. Bij een score van minimaal 65% slaagt men voor het “ISTQB Advanced Certificate in Software Testing” en ontvangt men het deelcertificaat van de betreffende module.
Om het Advanced Level certificaat te ontvangen, dient de kandidaat in het bezit te zijn van het Foundation certificaat en genoeg aantoonbare (test) ervaring te hebben (minimaal 18 maanden).
Na het behalen van alle drie de deelcertificaten, krijgt de professional het certificaat “CertifiedTester Advanced Level” en mag hij of zij de internationaal erkende titel CTAL voeren.

Advanced Level – Test Manager
Advanced Level Test Managers moeten in staat zijn tot:
1. Het definiëren van de globale testdoelen en teststrategieën voor de te testen systemen;
2. Het invullen, plannen en volgen van taken;
3. Het beschrijven en organiseren van de benodigde taken;
4. Het selecteren, aantrekken en toewijzen van benodigde mensen voor de uit te voeren taken;
5. Het selecteren, organiseren en het leiden van test teams;
6. Het organiseren van de communicatie tussen de leden van het testteam, de testteams onderling en andere stakeholders;
7. Het verklaren van de besluiten en geef, indien van toepassing, voldoende informatie in de rapportage.

Advanced Level – Test Analyst
Advanced Level Test Analisten moeten in staat zijn tot:
1. Het structureren van taken vastgelegd in de teststrategie verwoord in bedrijfsdomeineisen;
2. Het analyseren van het systeem tot een detailniveau om aan de kwaliteitseisen van de gebruikers te voldoen;
3. Het evalueren van de systeemeisen om het domein te valideren;
4. Het voorbereiden en uitvoeren van benodigde activiteiten en het rapporteren van de voortgang;
5. Het voorzien van voldoende bewijs om de evaluatie te onderbouwen;
6. Het implementeren van de juiste hulpmiddelen en technieken om de gedefinieerde doelen te bereiken.

Advanced Level – Technical Test Analyst
Advanced Level Technische Test Analisten moeten in staat zijn tot:
1. Het structureren van taken vastgelegd in de teststrategie verwoord in technische eisen;
2. Het analyseren van het systeem tot een detailniveau om aan de kwaliteitseisen te voldoen;
3. Het evalueren van het systeem in technisch kwaliteitsattributen zoals efficiëntie, veiligheid, etc.;
4. Het voorbereiden en uitvoeren van benodigde activiteiten en het rapporteren van de voortgang;
5. Het uitvoeren van technische testactiviteiten;
6. Het voorzien van voldoende bewijs om de evaluatie te onderbouwen;
7. Het implementeren van de juiste hulpmiddelen en technieken om de gedefinieerde doelen te bereiken.

 

 • Examentraining à € 295; geef het bij inschrijving aan indien u geen examentraining wenst

Life Long Learning: Software Development

Life Long Learning: Software Development

Onbeperkt leren

Icttrainingen.nl biedt u, naast het afnemen van losse trainingen, ook de mogelijkheid om onbeperkt gebruik te maken van onze zeer uitgebreide bibliotheek aan IT gerelateerde trainingen, video’s en e-books. Via onze Life Long Learning™ methode krijgen uw medewerkers de mogelijkheid om zich continue te blijven ontwikkelen. Tevens biedt onze software development kennisdatabase ondersteuning bij de dagelijkse werkzaamheden.

Kenmerken

 • 260+ trainingen met 800+ individuele courses
 • Software development kennisdatabase
  • 2100+ E-books van gerenomeerde uitgevers
  • 5400+ Video’s gemaakt door gecertificeerde docenten
 • Uitgebreide labs voor hands-on ervaring en oefening
 • Iedere maand nieuwe trainingen, video’s en e-books
 • Het hele jaar door onbeperkt trainen en de kennisdatabase gebruiken
 • Certificerings- en kennisgericht
 • Cursistenbeheer en voortgangsrapportage
 • Uitgebreid support
 • Kenniscommunity

Doelgroep

Software ontwikkelaars, interaction designers, webdevelopers etc.

Onderwerpen

Onder andere: Microsoft .Net, Java, Interaction Design, Mobile development, Big data, SharePoint development en SQL Server development. Neem contact met ons op voor de gehele catalogus (zie contactformulier onder aan deze pagina).

Effectief klantgesprek met optimaal rendement

Hoe voer je een effectief klantgesprek met een optimaal rendement? In deze korte training bestaande uit twee dagdelen worden de belangrijkste technieken en invalhoeken van een effectief klantgesprek besproken.

Belangrijke klantgesprekken zijn:

 • Adviesgesprek richting klant en akkoord verkrijgen
 • Doelstellingengesprek en weerstand verminderen
 • Echt draagvlak creëren voor jouw standpunt en jouw ideeën
 • Effectieve intake
 • Omgaan met lastige klanten / gesprekspartners
 • Klachten en slechtnieuwsgesprek

Een effectief klantgesprek bestaat uit diverse facetten. Het juist toepassen van deze facetten zorgt ervoor dat je niet alleen gehoord wordt maar dat de klant ook een positieve houding aanneemt ten opzichte van jouw persoon en jouw standpunten. Respect groeit, draagvlak wordt verstevigd en je bereikt meer voor het project, voor de klant en voor jezelf.

De behandelde technieken zijn ook zeer goed toepasbaar in andere gesprekken richting opdrachtgevers, managers, het team en in een werkoverleg.

Na afronding ontvangen de deelnemers een certificaat als bewijs van deelname.

Wat levert de scholing je op/doelstelling:

 • Inzicht in de verschillende facetten van een effectief klantgesprek.
 • Meer rendement uit de verschillende gesprekken.
 • Vaardigheden om klantgesprekken effectiever te voeren.
 • Meer grip tijdens lastige gesprek en positief kunnen beïnvloeden.
 • In het gesprek makkelijker doelen kunnen bereiken.
 • Een beter intakegesprek kunnen voeren.

Voor wie, niveau MBO+ tot HBO+:

 • Zelfstandige die gesprekken met klanten en opdrachtgevers voeren.
 • Projectleiders die regelmatig met de klant/opdrachtgever in gesprek zijn.
 • Voor ieder die sterker en krachtiger in klantgesprekken wilt overkomen en willen omgaan met weerstand en lastige personen.
 • Een effectiever intake gesprek wil voeren.

Door wie:

 • De training wordt verzorgd door Nico van Langen. Hij is een zeer goede trainer met een succesvol zelfstandig trainingsbureau en werkt voor vele bedrijven en organisaties waaronder het NCOI, waar hij  preferred supplier is en heeft een A status.

Persoonlijke wensen:

Voorafgaande ontvang je een intakeformulier waarop je jouw leerdoelen kenbaar kan maken zodat de training nog meer aansluit op jouw persoonlijke wensen.

Life Long Learning: IT Professionals

Life Long Learning: IT Professionals

Onbeperkt leren

Icttrainingen.nl biedt u, naast het afnemen van losse trainingen, ook de mogelijkheid om onbeperkt gebruik te maken van onze zeer uitgebreide bibliotheek aan IT gerelateerde trainingen, video’s, e-books en docenten. Via onze Life Long Learning™ methode krijgen uw medewerkers de mogelijkheid om zich continue te blijven ontwikkelen. Tevens biedt onze IT kennisdatabase ondersteuning bij de dagelijkse werkzaamheden.

Kenmerken

 • 325+ trainingen met 2000+ individuele courses
 • 180+ proefexamens
 • 65+ LiveLab omgevingen
 • IT Kennisdatabase
  • 21.500+ video’s gemaakt door gecertificeerde docenten
  • 14.500+ e-books van de grote publishers wereldwijd
 • Iedere maand nieuwe trainingen, livelabs, proefexamens, video’s en e-books
 • Het hele jaar door onbeperkt trainen en de kennisdatabase gebruiken
 • Certificerings- en kennisgericht
 • Cursistenbeheer en voortgangsrapportage
 • Uitgebreid support
 • Kenniscommunity

Doelgroep

Systeembeheerders, netwerkbeheerders, security specialisten, helpdesk medewerkers, system engineers etc.

Onderwerpen

Onder andere: Windows Server, Windows clients, SharePoint, Exchange, SQL Server, System Center, Cisco, Oracle database, IT Security, VMware, Citrix, EC-Council, CompTIA, Linux, Unix, diverse methodes en concepten. Neem contact met ons op voor de gehele catalogus (zie contactformulier onder aan deze pagina).

Tableau Introductie

Algemeen

Ga jij je bezighouden met het uitvoeren van analyses en visualisatie op basis van Tableau?

In deze hands-on en interactieve cursus ontwikkel je de nodige kennis om zelfstandig met Tableau aan de slag te gaan.

Je resultaten na Tableau Introductie:

 • Je weet wat de op hoofdlijnen functionele en technische mogelijkheden van Tableau zijn (Desktop, Public en Server)
 • Je vergroot je basiskennis van Tableau Desktop: o.a. analyses, calculaties en dashboards worden behandeld en uitvoering gedemonstreerd

De cursus is zo praktisch mogelijk opgezet met veel voorbeelden, korte opdrachten en discussies onder leiding van de ervaren docent. De docent heeft een gedegen achtergrond in Tableau.

Bij deelname is het gewenst een laptop mee te nemen met daarop de gratis versie van Tableau Desktop geinstalleerd.

Programma

Je leert in 1 dag de krachtige basisfunctionaliteiten van Tableau kennen en hiermee in korte tijd effectieve analyses en visualisaties uit te voeren. De cursus is bedoeld om kennis te maken met de basisfunctionaliteiten van Tableau en heeft niet als doel de tool in zijn geheel te doorgronden.

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Wat is Tableau?
 • Tableau varianten: Desktop, Public en Server
 • Verbinding maken met data
 • Tableau Workspace
 • Tableau Visuals
 • Analyse van geografische data
 • Analyse: sorteren, groeperen, filteren, pivoting, drilling
 • Calculaties
 • Dashboards

Business Intelligence en Datawarehouse Architectuur Advanced

Algemeen

Neemt BI/DWH Architectuur volgens jou een aparte positie in tussen business-, proces-, informatie- en ICT architectuur? In deze tweedaagse cursus leer je waarom dat wel het geval is.

Je resultaten na BI & DWH Architectuur Advanced

 • Je verkrijg inzicht in de verschillende lagen en de specifieke kenmerken van een BI architectuur
 • Je leert hoe een goede architectuur je kan helpen om een auditeerbare informatievoorziening in te richten
 • Je kent de rol van BI architectuur in het overkoepelende architectuurlandschap

Programma

Deze tweedaagse cursus is gericht op een intensieve verdieping en positionering van de referentiearchitectuur.

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Positionering BI Architectuur
 • Ontkoppelen
 • Master Data Management, Meta Data Management en Referentiedata
 • Business Rules
 • Datawarehouse
 • Data Vault
 • Laadstrategieën
 • Lifecycle management
 • Auditeerbaarheid
 • Bewaken en beheren

Stermodelleren

Algemeen

Door deze cursus krijg je inzicht in hoe een stermodel wordt opgezet, hoe je moet omgaan met historische gegevens en wat de positie is van het dimensionele model in de moderne datawarehouse.

Je resultaten na Stermodelleren:

 • Je kent de definities en terminologie binnen het aandachtsgebied dimensioneel modelleren
 • Je kunt een dimensioneel model maken gebaseerd op een onderliggend datamodel van een datawarehouse
 • Je kent de verschillende ontwerpvarianten en begrijpt welke overwegingen er zijn om de juiste keuzes te maken

Programma

In één dag leer je hoe een stermodel wordt opgezet op basis van feiten en dimensies, hoe je om kunt gaan met historische gegevens en leer je de positie van het dimensionele stermodel ten opzichte van het datawarehouse.

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Inleiding stermodelleren
 • Datawarehouse – overview en de positie van het stermodel als toegangspoort voor de eindgebruikers tot het datawarehouse
 • Dimensioneel denken: wat is dat, hoe ontwerp je een goed model en hoe zorg je ervoor dat je eindgebruikers het model ook begrijpen?
 • Verdieping dimensioneel modelleren: omgaan met historie, snowflaking
 • Stermodelleren op basis van het datavault datawarehouse
 • 3 workshops

Upgrade Green to Black Belt training

Reeds een Green Belt training afgerond en graag een Black Belt certificaat behalen? De Upgrade Green to Black Belt training is dan perfect voor jou. Met deze Green to Black training leer je alle extra onderwerpen die nodig zijn voor een officieel IASSC Black Belt certificaat.

Inhoud van deze Green to Black Belt opleiding

Het programma behandelt de onderwerpen die een aanvulling zijn op de Green Belt training. Samen vormen zij het volledige Lean Six Sigma Black Belt programma.

Het programma bestaat uit drie blokken van twee dagen (6 dagen in totaal). Hierin worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Korte herhaling Green Belt onderwerpen;
 • Verdieping Lean vaardigheden;
 • Opstellen van Value Stream Maps;
 • Aanvullende DMAIC onderwerpen;
 • Projectselectie;
 • Voice of the Customer (Kano analyse);
 • Verdieping statistische analyses;
 • Design of Experiments (DoE);
 • Introductie DFSS (Design for Six Sigma);
 • Changemanagement;
 • Change Acceleration Process;
 • Effectieve communicatie.

Aan het einde van de laatste trainingsdag is er ruimte voor vragen en vindt er een korte herhaling van alle leerstof plaats. Daarna is er een theoretisch examen. Dit examen bestaat uit meerkeuzevragen. Je krijgt ook de mogelijkheid om een her-examen te doen (bij de prijs inbegrepen) op een later tijdstip.

Hoe lang duurt deze Six Sigma training?

De opleiding duurt 6 dagen, verspreid over een periode van 3 maanden. In de tussenliggende perioden heb je tijd om opdrachten voor te bereiden.

IASSC geaccrediteerde Lean Six Sigma opleider

De trainingen van Bureau Tromp zijn geaccrediteerd door de IASSC. Deelnemers ontvangen een officieel Lean Six Sigma Black Belt certificaat.

Lean Six Sigma Black Belt

Het hoogst haalbare niveau binnen Lean Six Sigma is Black Belt. Hiermee ben jij hét aanspreekpunt voor Lean en Six Sigma binnen jouw organisatie.

Inhoud van deze Black Belt opleiding

In deze 10-daagse opleiding leer je werkelijk alles over Lean Management en Six Sigma. We leren je alle instrumenten uit de Lean Six Sigma toolbox en je gaat er zelf actief mee aan de slag. Deze opleiding is opgesteld volgens de ‘Body of Knowledge’ van de ASQ (American Society for Quality).
Je bent na afronding van deze opleiding dan ook wereldwijd erkend Lean Six Sigma Black Belt.

Programma:

 • Opzetten van een Lean Six Sigma organisatie
 • Project Management
  • Project Charter, DMAIC, Scrum, Agile
 • Voice of the Customer
  • CTQ Flowdown
 • Process prestaties & meetsysteem-analyse
 • Visualiseren van data (Minitab)
 • Organisatie van werkomgeving en activiteiten
  • 5S & Operational Management
 • Value Stream Mapping & Procesverbetering
 • Identificeren en elimineren van verspillingen
 • Instrumenten voor probleemanalyse & brainstorming
 • Statistische analyses
 • Analyseren van attributieve data
 • Hoshin planning, Project selectie & Project planning
 • Lean Six Sigma Scan
 • Lean Accounting
 • Verandermanagement
  • Change Acceleration Process (CAP-model)
  • Individuele- & teamrollen

Voor wie is de Lean Black Belt training?

De Black Belt is bedoeld voor diegenen die als Lean Six Sigma expert gaat functioneren binnen een organisatie. Je zet Lean Six Sigma programma’s op, begeleidt Green Belts bij het uitvoeren van projecten en bent sparringpartner voor het management voor nieuwe verbeterprojecten.

Hoe lang duurt deze Six Sigma training?

De opleiding duurt 10 dagen verspreid over een periode van 3 maanden. In de tussenliggende perioden heb je tijd om opdrachten voor te bereiden.

IASSC geaccrediteerde Lean Six Sigma opleider

Deelnemers ontvangen een officieel Lean Six Sigma Black Belt certificaat.

Let op

Een eigen laptop met daarop een Minitab licentie is essentieel voor deze training.

Al in bezit van Lean Six Sigma Green Belt?

Volg dan de upgrade naar Black Belt training

Lean Six Sigma Green Belt

Straks zelfstandig een Lean Six Sigma project van A tot Z uitvoeren? Dat kan met een afgeronde Lean Six Sigma Green Belt training. In deze 6-daagse opleiding leer je de instrumenten van Lean en Six Sigma toepassen. Daarnaast weet je hoe je de veranderingen binnen jouw organisatie vervolgens succesvol doorvoert.

Inhoud van deze Green Belt opleiding

In deze uitgebreide training leer je eerst de achtergronden van Lean Management en Six Sigma kennen en hoe deze twee elkaar versterken.

We leren je alle belangrijke instrumenten uit de Lean Six Sigma toolbox en je gaat er zelf actief mee aan de slag. In deze training gebruiken we daarvoor een diversiteit aan Lean games, video’s en een praktijksimulatie. Op deze manier wordt de theorie direct zichtbaar in de praktijk.

Het is belangrijk dat verbeteringen worden doorgevoerd en geaccepteerd door management en medewerkers. Daarom krijgt het onderwerp verandermanagement veel aandacht tijdens deze Lean Six Sigma Green Belt. De training is opgesteld volgens de 5 stappen van een Lean Six Sigma project: Define, Measure, Analyze, Improve en Control (DMAIC).

Green Belt trainingsprogramma

 • Introductie in Lean Six Sigma
  • Waar komen de methodieken vandaan?
  • Hoe versterken Lean en Six Sigma elkaar?
  • Voorbeelden van effectieve Lean Six Sigma projecten
  • Klantwaarde en 7 vormen van verspilling
 • Define
  • Opstarten van een project
  • Voice of the Customer
  • Value Stream Mapping
 • Measure
  • Data en data verzamelen
  • Flow en Pull
  • Kanban
 • Analyze
  • Basiskennis statistiek
  • Normale verdeling en histogrammen
  • Oorzaken
  • Analyse technieken
 • Improve
  • Oplossingen genereren
  • Selecteren van de beste oplossingen
  • Uitvoeren pilots
  • Veranderingen succesvol doorvoeren
 • Control
  • Perfectie
  • 5S, Kaizen en Poka Yoke
  • A3 management
  • Controlplan
  • Projectafsluiting

Voor wie is de Lean Green Belt training?

De Green Belt training is er speciaal voor de toekomstige projectleiders van Lean Six Sigma projecten. Bewust mixen wij non-profit met profit deelnemers. Er ontstaan dan leuke, nuttige discussies en kennisuitwisselingen tijdens de trainingen. Daarnaast zijn er ook veel zelfstandigen (ZZP’ers) die de Green Belt opleiding volgen om hun expertise als interimmer te vergroten.

Hoe lang duurt deze Six Sigma training?

De opleiding duurt 6 dagen verspreid over 3 blokken van 2 dagen. Tussen de blokken door worden huiswerk opdrachten gegeven. Deze worden in de groep behandeld.

Geaccrediteerde Green Belt opleider

Deelnemers ontvangen een officieel Lean Six Sigma Green Belt certificaat.

 

ITIL Foundation Masterclass

MET DE ITIL Foundation MASTERCLASS TRAINING KUN JE IN KORTE TIJD MET FLINK WAT ZELFSTUDIE JOUW ITIL Foundation TRAINING VOLGEN EN AFRONDEN MET EEN OFFICIEEL ERKEND EXAMEN.

MATERIAAL

Per module is een studie-informatieset beschikbaar die bestaat uit:

 • Het benodigde officiële manual (boek) en/of de cursusmap.
 • De syllabus met daarin de eisen voor het behalen van het examen. In deze syllabus wordt verwezen naar de hoofdstukken in het manual.
 • De examen richtlijnen (opbouw en aanpak van het examen).
 • Eén of meerdere officiële proefexamens (meestal 2 per module).
 • E-Learning met examenvragen (indien beschikbaar voor de gekozen module).

DE STUDIE

De bedoeling is dat je zelf met het studiemateriaal aan de slag gaat. Kies hiervoor jouw eigen aanpak. Bijvoorbeeld eerst het hele manual lezen en vervolgens met behulp van de syllabus de benodigde examenkennis bestuderen.

Schrijf tijdens de studie op waar je eventueel aanvullende informatie wilt of waar je behoefte hebt aan voorbeelden of uitleg. Deze aantekeningen neem je mee naar de Masterclass bijeenkomst waar de geaccrediteerde trainer met zéér veel praktijkervaring je helpt met jouw vragen.

MASTERCLASS BIJEENKOMST

Je hebt recht op deelname aan één Masterclass(2 dagdelen) waarbij de bedoeling is dat je jouw aantekeningen en vragen uit de studieperiode meeneemt en voorlegt aan de trainer. Tijdens deze sessie zijn ook andere studenten aanwezig en je leert ook door te luisteren naar hun vragen en de beantwoording door de trainer.

EXAMEN

Na de studie en het volgen van de Masterclass kun je opgaan voor het examen. Wij verlangen wel dat je aantoonbaar bent geslaagd voor een proefexamen met een resultaat dat ongeveer 15% boven de slagingsmarge ligt. Let op dat bij Practitioner niveau je altijd in het bezit moet zijn van een geldig Foundation certificaat!
Met de trainer bespreek je de mogelijkheden voor het aanvragen en uiteraard krijgt u nog hints en tips voor het goed afleggen van het examen. Het examen wordt geboekt en vindt plaats op een aparte datum.

Lean Six Sigma Yellow Belt

Wat houdt de Yellow Belt training van één dag in?

Met de Lean Six Sigma Yellow Belt opleiding leer je in één dag de grondbeginselen van Lean Management én Six Sigma. Naast deze complete basiskennis gaan we dieper in op de wijze waarop een Lean Six Sigma (project)organisatie is ingericht en gaan we praktisch aan de slag met de geleerde instrumenten.

Aan het eind van deze dag:

• Weet je wat Lean Management en Six Sigma inhoudt;
• Weet je wat Kaizen, 5S, Kanban en VSM betekenen;
• Voer je zelfstandig kleine verbeteringen uit in je dagelijkse werkzaamheden;
• Ben je klaar om deel te nemen aan een Lean Management en/of Six Sigma project.

Wie kunnen er deelnemen aan een Lean Yellow Belt training?

De opleiding is voor iedereen die zonder voorkennis wil starten met het verbeteren van werkprocessen op Lean Six Sigma-wijze.

Officiële Lean Six Sigma opleider

De trainingen van Bureau Tromp zijn geaccrediteerd door de IASSC (International Association for Six Sigma Certification). Hiermee voldoen onze trainingen aan de internationale standaarden voor Lean opleidingen.

Opleiders en de Six Sigma certificering

Ervaren Lean Six Sigma Black Belts leiden jou gedegen op. Na afloop van de opleiding ontvang je een officieel Yellow Belt certificaat. Hiermee kun je aantonen dat je de grondbeginselen van Lean Six Sigma eigen gemaakt hebt.

 

 

IPMA PMO

Doel

Deze opleiding geeft je als PMO Professional ruime theoretische kennis van zowel de ‘harde’ instrumentele als ‘zachte’ sociale aspecten van het PMO vakgebied conform de Nederlandse Competence Baseline. IPMA-certificering is een externe beoordeling van je PMO competenties. Hierdoor kun je mogelijkheden creëren om door te groeien in jouw PMO carrière.

Certificering

De opleiding IPMA PMO biedt je de mogelijkheid om bij IPMA het certificaat te behalen.

Resultaat

Na afloop van de opleiding heb je inhoudelijk meer kennis en vaardigheden geleerd die je in je werk direct kunt gebruiken en die je verder kunnen helpen bij je ontwikkeling als PMO professional.

 • Taken en Resultaten (technische competenties):
  PMO hulpmiddelen en -technieken: waaronder project organisatie, project structuren, scope en op te leveren resultaten, belanghebbenden, business case, rapporteren, kennis- en kwaliteitsmanagement, project planning, project afhankelijkheden, hoofdpuntenrapportage, project control, kansen en risico’s/issue management.
  De belangrijkste PMO processen: Initiëren, planning, voortgangsbewaking en afronding.
 • Organisatie en omgeving (contextuele competenties):
  Organisatie bewustzijn, project-, programma-, en portfolio oriëntatie en bedrijfsmodellen.
 • Soft skills van de PMO’er (gedragscompetenties):
  Kennis over thema’s als teamwork, leiderschap en communicatie.

De competenties zijn opgenomen in de Nederlandse Competence Baseline.

Studiemateriaal

Tijdens de cursussen wordt gebruik gemaakt van praktijk cases, hand-outs en literatuur.

Voor wie?

De IPMA PMO opleiding is speciaal gericht op de PMO Medewerker, Project- en Programma Secretaris; de professional die zijn/haar kennis en vaardigheden op het vakgebied wil verbeteren.

PRINCE2 Agile™

PRINCE2 Agile manual

 

Als uitbreiding op het Global Best Practice Management portfolio heeft AXELOS in juni 2015 PRINCE2 Agile™ vrijgegeven. De certificering is gericht op projectmanagers die een actueel PRINCE2 Foundation certificaat op zak hebben en dit willen aanvullen met de toepassing van Agile in de PRINCE2 omgeving.
GoodSense kan vol trots melden dat we geaccrediteerd zijn bij Peoplecert om de training te mogen geven en de Axelos examens af te nemen, ook bij u op locatie!

PRINCE2 Agile is een vorm van tailoring van PRINCE2 waarbij Agile frameworks als Scrum, Kanban en Lean Startup worden gebruikt bij het realiseren van het projectresultaat. Deze best practice is ontwikkeld naar aanleiding van vraag uit de markt. Naarmate steeds meer (grotere) organisaties op een Agile manier werken en de meeste Agile frameworks niet toereikend zijn voor (grote) projecten, zoekt men naar aansluiting in de populaire en veel gebruikte PRINCE2 methodiek. Die aansluiting is nu gevonden.

PRINCE2 is sinds 2009 al geschikt voor het leveren van werkpakketten door teams op een Agile manier, maar een goed beschreven invulling ontbrak nog. Met het nieuwe PRINCE2 Agile manual wordt niet alleen de combinatie van beide methoden beschreven, ook de verschillende populaire Agile methoden en de bijbehorende concepten, aandachtsgebieden, technieken en gedragingen komen uitgebreid aan bod. Naast de complete Scrum Guide is ook het “Agilometer” assessment tool onderdeel van het manual. Met deze tool kunnen de risico’s en baten vanuit een Agile perspectief worden gemeten. Ook de vragen “what to fix and what to flex?” uitgaande van de projectvariabelen tijd, geld, kwaliteit, scope, baten en risico’s worden op een uitstekende manier toegelicht.

De GoodSense trainers zijn al gecertificeerd in deze nieuwe methode. Vanuit hun projectmanagement achtergrond, met ervaring in zowel de PRINCE2 als de Agile aanpak, zien zij u graag voor de levering van uw training en certificering in PRINCE2 Agile.

TMap Test Manager

Deze cursus richt zich vooral op mensen die in de dagelijkse praktijk met testmanagement activiteiten bezig zijn: testmanagers, testcoördinatoren entestconsultants/-adviseurs. Hiernaast is de module ook interessant voor bijvoorbeeld een projectmanager die in een project de rol van testmanager vervult of voor een projectmanager of development manager die in het algemeen geïnteresseerd is in het onderwerp testmanagement.

 

Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan:

 • Tests voorbereiden, specificeren en uitvoeren
 • Technieken, infrastructuur en hulpmiddelen
 • Testprocessen, testfasen, testactiviteiten, testproducten en testverantwoordelijkheden
 • Bepalen van de teststrategie
 • Opstellen en onderhouden van het (master) testplan
 • Opstellen van een testbegroting
 • Bewaken van en rapporteren over de voortgang
 • Bijsturen van het testproces
 • Opstellen van kwaliteits- en risicorapportages
 • Keuze voor testontwerptechnieken
 • Testmanagement tools
 • Business-driven test management
 • Voorbereiding op het af te leggen examen

Voor wie bestemd?

Testmanagers, Testcoördinatoren, Testconsultants/adviseurs, Software Engineersen Functioneel en Technisch Applicatiebeheerders. Tevens is de opleiding geschikt voor IT-auditors en kwaliteitsfunctionarissen die zich richten op een onafhankelijke beoordeling van de kwaliteit van informatiesystemen en het testproces.

Certified Datacenter Specialist (CDCS)

Voor bedrijfskritische processen is IT een niet meer weg te denken factor. Een essentiële component hierin wordt gevormd door het Datacenter: wordt er voldaan aan de wensen of eisen met betrekking tot beschikbaarheid, capaciteit, veiligheid of efficiëntie van het Datacenter? De snel opeenvolgende ontwikkelingen op dit terrein spelen hierbij een belangrijke rol.

Tijdens deze driedaagse training wordt dieper in gegaan op de techniek van onder andere stroomvoorziening, koeling, bekabeling en (brand) beveiliging. De CDCS cursus is daarom een logisch vervolg op onze CDCP Cursus. Tevens gedurende de cursus aandacht besteed aan:
– Controle van apparatuur op belangrijke specificaties alvorens over te gaan tot aanschaf
– Details waarop moet worden gelet alvorens over te gaan tot installatie van apparatuur
Tenslotte worden er verschillende technische berekeningen behandeld zoals het calculeren van de benodigde accu capaciteit voor de UPS, het berekenen van de luchtstroom en de capaciteitsbepaling van de brandblusinstallatie. Deze cursus uitstekend geschikt voor personen die in een datacenter werkzaam maar ook voor toeleveranciers.

Wanneer u zich, na het volgen van deze cursus verder wil specialiseren op data center gebied kan dat door onze CDCE Cursuste volgen. Hierin wordt ingegaan op onderwerpen als: gebieds-en locatiebepaling, selectie van leveranciers en apparatuur, validatie en verificatie van een datacenter ontwerp, het testen en in bedrijfstellen van een datacenter alsmede het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van een datacenter.

De Datacenter Certificeringen zijn wereldwijd geaccrediteerd door EXIN. De trainingen worden uitgevoerd in samenwerking met EPI Training.
Op de laatste dag van de training wordt direct het Exin examen afgenomen. De kosten van dit examen zijn bij de cursusprijs inbegrepen.

This course is also available in English. Check out our course dates!.

Doelgroep cursus Certified Datacenter Specialist (CDCS)

IT- en facility professionals die in en om een Data Center werken en verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het beheer en de beschikbaarheid van een Data Center.

Voorkennis

Wij adviseren onderstaande voorkennis:

 • De cursus Certified Datacenter Professional (CDCP) of vergelijkbare kennis.
 • Een goede passieve beheersing van de Engelse taal.
 • Deelnemers moeten voorafgaand aan deze training de Certified Datacenter Professional (CDCP) training gevolgd hebben en het CDCP examen met succes hebben afgerond.

Doel

 • De ontwerp life cycle van een Datacenter, en de fases daarin, begrijpen
 • Vereisten gedetailleerd bespreken met suppliers, vendors en anderen
 • Ontwerpplannen beoordelen op technisch vlak
 • Tier-levels begrijpen, zowel voor design/setup als voor onderhoud
 • Overwegingen rondom het gebouw begrijpen, zoals brandbestendigheid, thermische en seismische stabiliteit
 • Begrijpen hoe een verhoogde vloer bepaalde problemen kan oplossen en voorkomen
 • Een Single Line Electrical Diagram lezen
 • De juiste UPS en parallelle configuratie kiezen
 • Accucapaciteiten berekenen en zeker weten dat dit voldoet aan de vereisten
 • Bepalen hoe wordt voldaan aan eisen rond electromagnetische velden en mogelijke storing van apparaten
 • Fundamentele koeling opzetten en CFM, Delta-T en andere factoren begrijpen
 • Installaties beoordelen op brandbestrijding
 • Energie-efficiëntie meten en verbeteren

Onderwerpen cursus Certified Datacenter Specialist (CDCS)

De cursus Certified Datacenter Specialist (CDCS) behandelt de volgende onderwerpen:

  • Datacenter Design / Life Cycle Overview
  • Tier Levels
  • Overwegingen en standaarden met betrekking tot gebouwen
  • Verhoogde vloeren en verlaagde plafonds (advanced)
  • Geavanceerde stroomvoorziening
  • Electromagnetische velden (advanced)
  • Geavanceerde koeling
  • Geavanceerde brandbeveiliging
  • Kabel management
  • Omgevingsregelgeving
  • Datacenter efficiëntie

Certified Datacenter Professional (CDCP)

Voor bedrijfskritische processen is IT een niet meer weg te denken factor. Een essentiële component hierin wordt gevormd door het Datacenter: wordt er voldaan aan de wensen of eisen met betrekking tot beschikbaarheid, capaciteit, veiligheid of efficiëntie van het Datacenter? De snel opeenvolgende ontwikkelingen op dit terrein spelen hierbij een belangrijke rol.

In deze tweedaagse cursus krijgen studenten een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten en onderdelen van een data center. Behandeld worden aspecten als stroomvoorziening, koeling, bekabeling en (brand) beveiliging. Ook worden de belangrijkste beheer- en onderhoudsacties besproken. Voorbeelden uit de praktijk worden gebruikt in aanvulling op de theorie. Wilt u, na het volgen van de CDCP cursus, dieper ingaan op de techniek welke binnen het data center wordt toegepast? Volg dan onze CDCS Cursus.

De Datacenter Certificeringen zijn wereldwijd geaccrediteerd door EXIN. De trainingen worden uitgevoerd in samenwerking met EPI Training.
Op de laatste dag van de training wordt direct het Exin examen afgenomen. De kosten van dit examen zijn bij de cursusprijs inbegrepen.

This course is also available in English. Check out our course dates!

Bekijk hier onze CDCP video!

Doelgroep cursus Certified Datacenter Professional (CDCP)

IT- en facility professionals die in en om een Datacenter werken en verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het beheer en de beschikbaarheid van een Datacenter.

Voorkennis

Wij adviseren onderstaande voorkennis:

 • Een goede passieve beheersing van de Engelse taal.
 • Werkervaring in of rond een Datacenter (PRE).

Doel

 • De beste keuze maken voor een Datacenter, gebaseerd op huidige en toekomstige behoeftes
 • Alle onderdelen beschrijven die belangrijk zijn voor hi-availibility van het Data Center
 • De diverse industriestandaarden beschrijven en toepassen
 • Technologieën beschrijven voor UPS, brandbestrijding, koeling, monitoring et cetera en deze toepassen
 • De stroomvoorziening doorlichten om downtime te voorkomen
 • High-power koeling methoden beschrijven
 • Een betrouwbare en schaalbare netwerkinfrastructuur ontwerpen
 • Effectieve contracten met suppliers opstellen
 • Effectieve Monitoring van het Datacenter opzetten
 • De juiste beveiliging opzetten en toepassen ter bescherming van gegevens

Onderwerpen cursus Certified Datacenter Professional (CDCP)

De cursus Certified Datacenter Professional (CDCP) behandelt de volgende onderwerpen:

  • Belang van een Datacenter en oorzaken van downtime
  • Standaarden en Best Practices voor Datacenters
  • Locatie, gebouw en constructie
  • Verhoogde vloeren en verlaagde plafonds
  • Verlichting
  • Stroomvoorziening
  • Electromagnetische velden
  • Koeling infrastructuur
  • Watervoorziening
  • Ontwerp van een schaalbare netwerkinfrastructuur
  • Brandbeveiliging
  • Datacenter Monitoring
  • Beveiliging
  • Labelling
  • Documentatie
  • Reiniging
  • MTBF: Mean Time Between Failures
  • MTTR: Mean Time To Recover
  • Onderhoudscontracten / SLA / OLA

Introduction To The Gradle Framework

Gradle is een volgende fase in build automation. Gradle Framework automatiseert het bouwen, testen, publiceren, deployment en nog meer van software, maar ook andere zaken als statische websites, documentatie of iets anders.

Gradle combineert de flexibiliteit van Ant met het dependency mechanisme en conventies van Maven om op een effectievere manier builds te automatiseren. Gradle heeft een Groovy DSL die het mogelijk maakt om een build declaratief te beschrijven. Gradle heeft veel handige defaults en de convention-over-configuration support maakt het makkelijk om snel aan de slag te kunnen.

Gradle is in opmars en wordt al snel de standaard keuze voor veel open source projecten (Spring, Hibernate) en bedrijven (LinkedIn, Sofware AG).
In de cursus gaan we veel zelf aan de slag met hands-on voorbeelden. De theorie zal per onderwerp kort worden besproken en dan meteen toegepast in voorbeelden die we zullen uitwerken. Na afloop van de cursus hebben we genoeg kennis om Gradle in onze projecten toe te passen.

Doelgroep cursus Introduction To The Gradle Framework

Java ontwikkelaars die bezig zijn met build automation.

Voorkennis

Wij adviseren onderstaande voorkennis:

Onderwerpen cursus Introduction To The Gradle Framework

De cursus Introduction To The Gradle Framework behandelt de volgende onderwerpen:

  • Introductie Gradle
  • Aanmaken Gradle build script
  • Werken met een build script
  • Werken met Java projecten
  • Dependency management
  • Testen van Java code
  • Publiceren van artifacts
  • Werken met multi-module projecten
  • Code quality plugins
  • Eigen taken maken
  • Eigen plugins maken
  • IDE support

Java 8 Programming Language deel 1

Deze cursus biedt een grondige inleiding van Java Standard Edition (JSE) technologie. Java is een krachtige object georiënteerde programmeertaal, die veel wordt gebruikt voor diverse platformen. Na een introductie in Java leert u wat object oriëntatie voor de taal Java inhoudt. Aan de hand van voorbeeld-applicaties leert u gebruik te maken van packages, interfaces, exceptions en collecties. Ook de belangrijkste nieuwe features van Java 8, namelijk lambda expressies en streams, worden uitvoerig behandeld.
Deze cursus bereidt voor op het OCA Java examen. Hoewel op dit moment de eisen voor het examen van Java 8 nog niet bekend zijn, geeft deze cursus een stevige basis voor dit examen.

De deelnemer doet ervaring op door zelf voorbeelden uit te voeren. Daarnaast bestaat de cursus voor een groot deel uit praktijkopdrachten. Deze zullen met een ervaren docent individueel worden doorgenomen.

Als ondersteunende documentatie ontvangt u tijdens de cursus het boek: “Java 8 Lambdas”, door Richard Warburton, Uitgave: O’Reilly

Doelgroep cursus Java 8 Programming Language deel 1

Deze cursus is bedoeld voor personen die gaan programmeren in Java.

Voorkennis

Wij adviseren onderstaande voorkennis:

 • De cursus Inleiding Object-Oriëntatie en UML of vergelijkbare kennis.
 • Een goede beheersing van de Nederlandse taal.
 • Ervaring met een derde generatietaal is gewenst.
 • Vijfhart adviseert de cursus inleiding Object-Oriëntatie en UML als voorkennis voor Java Programming Language. Deze cursus is echter geen noodzakelijk voorwaarde voor het succesvol afronden van de cursus Java Programming Language.

Doel

 • Het doel van deze Java cursus is inzicht krijgen in de werking en mogelijkheden van Java en gebruik kunnen maken van deze mogelijkheden.

Onderwerpen cursus Java 8 Programming Language deel 1

De cursus Java 8 Programming Language deel 1 behandelt de volgende onderwerpen:

  • Fundamenten van de taal Java
  • Datatypen, variabelen en methoden
  • Applicaties
  • Overerving
  • Condities en herhalingsstatements
  • Packages en modifiers
  • Constructoren en overloading
  • Conversie, polymorfisme en interfaces
  • Arrays
  • Collecties
  • Garbage collection, foutafhandeling en assertions
  • Lambda expressies
  • Streams

Java 8: Nieuwe Features

Deze cursus geeft een inleiding op de belangrijkste nieuwe features van java 8: lambda expressies en streams. Een lambda expressie kan worden gezien als de implementatie van een methode van een interface. Veel generieke methoden hebben zo′n implementatie nodig om hun werk te kunnen doen. Een sortering vereist een implementatie van de Comparator interface, een thread heeft de implementatie van de Runnable interface nodig. In Java 7 en eerder moesten we een object maken van een klasse die zo′n interface implementeert. Vanaf Java 8 hoeven we alleen het gewenste gedrag door te geven. Hiertoe is de taal uitgebreid met een nieuwe syntax. Daarnaast is de API uitgebreid met functionele interfaces: interfaces die bedoeld zijn om via lambda expressies te implementeren. De cursus gaat uitgebreid in op de syntax en het gebruik van lambda expressies. Streams vormen een nieuwe manier van itereren door elementen van collecties. Een kenmerk van streams is dat de iteratie zelf geheel aan de JVM wordt overgelaten. Wat er tijdens het itereren met de elementen moet gebeuren wordt via lambda expressies aan “lazy methods” doorgegeven. Het resultaat wordt via “eager methods” teruggegeven. Indien gewenst kan de iteratie met een eenvoudige methode-aanroep parallel verlopen. Aan de hand van diverse voorbeelden wordt de kracht en het gemak van streams toegelicht.
Ook bestaande Collection-API interfaces hebben nieuwe methods gekregen waarin lambda expressies kunnen worden gebruikt. Om die uitbreiding op bestaande interfaces mogelijk te maken, zijn static methods en default methods toegevoegd aan de taal. Ook deze nieuwe features worden behandeld in de cursus.

Als ondersteunende documentatie ontvangt u tijdens de cursus het boek: “Java 8 Lambdas”, door Richard Warburton, Uitgave: O’Reilly

Doelgroep cursus Java 8: Nieuwe Features

Deze cursus is bedoeld voor personen die gaan programmeren in Java 8.

Voorkennis

Wij adviseren onderstaande voorkennis:

 • De cursus Java 7 Programming Language deel 1 of vergelijkbare kennis.
 • Basis Java kennis is verplicht
 • Een goede beheersing van de Nederlandse taal
 • Engelse leesvaardigheid

Doel

 • Het doel van deze Java cursus is inzicht krijgen in de werking en mogelijkheden van lambda expressies en streams en gebruik kunnen maken van deze mogelijkheden.

Onderwerpen cursus Java 8: Nieuwe Features

De cursus Java 8: Nieuwe Features behandelt de volgende onderwerpen:

  • Default methods in interfaces
  • Static methods in interfaces
  • Lambda expressies
  • Functional interfaces
  • De Optional class
  • Streams

Java Architecture (English course)

There are many different ways one can design an enterprise Java application. We do have a Java EE standard which contains different standard API′s but you can also choose from different popular open source frameworks like Struts, Wicket, Seam, Spring, Hibernate or iBatis. This training gives you insight of the important techniques, principles and best practices regarding enterprise Java architecture.

In this training we discuss the important choices an architect has to make to create the best architecture. We will discuss in detail aspects like:

– What are the activities and responsibilities of the architect?
– How do we define the non functional requirements?
– How do you document the architecture in a practical way?
– What are the different architecture styles one can choose from?
– We will discuss and compare different web frameworks like Struts, JSF, Spring MVC, Wicket, Seam, Spring Web Flow and Flex.
– When should we use EJB?
– Alternatives for EJB′s like the Spring framework. We will go deeper into techniques like Inversion of Control (IoC) and Aspect Oriented Programming (AOP).
– We will discuss and compare different persistence options like stored procedures, JDBC, JPA, Hibernate and iBatis.
– We will compare the different possibilities and techniques available for application integration.
– What is clustering? What different options are available for clustering?
– We will discuss the principles of Service Oriented Architecture (SOA) and what problems it solves.
– How do you implement security in an enterprise Java application?
– Where do we store state and what are the pros and cons of each?

Doelgroep cursus Java Architecture (English course)

This course will benefit everyone that is involved in designing and implementing enterprise Java applications (architect, designer and programmer)

Voorkennis

Wij adviseren onderstaande voorkennis:

Doel

 • The goal of this course is to learn to design the correct architecture that fits the stakeholder requirements and to be able to take the necessary steps to successfully implement this architecture. You will understand the different possible frameworks and techniques available in Java and are able to make intelligent decisions regarding the design of the application.

Onderwerpen cursus Java Architecture (English course)

De cursus Java Architecture (English course) behandelt de volgende onderwerpen:

  • Enterprise Java architecture overview
  • Activities of the software architect
  • Architecture principles
  • Documenting architecture
  • Architecture requirements
  • Architecture styles
  • Presentation architecture
  • Architecture of the business logic
  • Persistence architecture
  • Transaction architecture
  • Distribution architecture
  • Integration architecture
  • Security architecture
  • Clustering architecture
  • Architecture analysis
  • Implementation of the architecture

 

Java Server Faces (JSF) 2.0 (English course)

Java Server Faces (JSF) is the standard technology within the Java EE standard for building web applications. JSF provides a component-centric approach to developing Java Web user interfaces which allows developers to assemble and configure web applications instead of writing a lot of UI code. In this course you will learn how to write complex web applications and you gain hands-on practice with all the different techniques the JSF API has to offer.

Doelgroep cursus Java Server Faces (JSF) 2.0 (English course)

Everyone that wants to build a dynamic web application with JSF.

Voorkennis

Wij adviseren onderstaande voorkennis:

Doel

 • After completing this course you will have the skills to design and build JSF-based web applications.

Onderwerpen cursus Java Server Faces (JSF) 2.0 (English course)

De cursus Java Server Faces (JSF) 2.0 (English course) behandelt de volgende onderwerpen:

  • JSF architecture
  • Scope
  • Events
  • Navigation
  • JSF Expression Language
  • Data Validation
  • Data Conversion
  • Messages
  • Page layout
  • Facelets

Java Vakmanschap

In deze training leert u professionele Java code te schrijven die aan de volgende eigenschappen voldoet:

  • De code is makkelijk te begrijpen.
  • De code is flexibel en daardoor makkelijk aan te passen.
  • De code is makkelijk te testen.
 • De code is voornamelijk zelfdocumenterend.

Het is niet voor niets dat “hoge kwaliteit code” één van de basis principes van agile software ontwikkeling is. Het onderhouden en veranderen van niet begrijpbare, moeilijk testbare en niet flexibele code is niet alleen lastig en frustrerend, maar vooral ook erg duur.

Het is daarom belangrijk dat alle Java code die we schrijven van de hoogst mogelijke kwaliteit is. In deze training leert u alle aspecten van het Java vakmanschap. Na deze training bent u zelf in staat om makkelijk te begrijpen, zelfdocumenterende Java code te schrijven die flexibel en makkelijk te testen is.

Doelgroep cursus Java Vakmanschap

Deze training is een goed vervolg op de Java Programming Language training. Deze training is vooral geschikt voor Java programmeurs die een volgende stap willen maken om kwalitatief betere code te schrijven.

Voorkennis

Wij adviseren onderstaande voorkennis:

Doel

 • Het kunnen schrijven van “clean code”, hoge kwaliteit code die makkelijk te begrijpen, te testen en te veranderen is.
 • Begrijpen wanneer je bepaalde aspecten van Java wel of niet moet gebruiken,
 • Het kunnen organiseren van de code zodat onze code voldoet aan de verschillende design principes zoals SOC, SOLID, KISS, DRY, DDD, enz.
 • Begrijpen hoe goede unit testen te schrijven.
 • Het kunnen toepassen van Test Driven Development.

Onderwerpen cursus Java Vakmanschap

De cursus Java Vakmanschap behandelt de volgende onderwerpen:

  • Dag 1 en dag 2: Clean code en effective Java. We leren technieken en best practices die ons helpen om code te schrijven die beter te begrijpen is en tot op zekere hoogte zelfdocumenterend. We leren ook wanneer we specifieke Java aspecten wel of niet moeten gebruiken.
   • Wat is clean code?
   • Principe van least astonishment
   • Betekenisvolle namen
   • Methoden
   • Commentaar
   • Formatering
   • Klassen
   • Creëren en deleten van objecten
   • Klassen en interfaces
   • Generics
   • Enums en annotaties
   • Methoden
   • Programmeren algemeen
   • Foutafhandeling
   • Code smells
   • Code kwaliteit checkers
  • Dag 3: High quality design. Deze dag leren we design principes en best practices die ons helpen onze Java code beter te structureren. Door het toepassen van deze principes verhogen we de begrijpbaarheid, testbaarheid, herbruikbaarheid en flexibiliteit van onze code.
   • SOLID principes
   • Seperation of concern (SOC)
   • High cohesion, low coupling
   • Don′t repeat yourself (DRY)
   • Inheritance en compostitie
   • Domain Driven Design
   • Dependency injection
  • Dag 4: Java testing. We leren wat unit en integratie testen is met de bijbehorende technieken en best practices zodat we de juiste test code schrijven. Verder leren we hoe Test Driven Development(TDD) werkt en hoe TDD de kwaliteit van onze code verbetert.
   • Automatische testen
   • Unit testen
   • Test Driven Development
   • Mocking

Java performance profiling workshop

In deze workshop leer je Java applicaties te profilen. De workshop is gericht op het analyseren van Java applicaties tijdens runtime om bottlenecks te vinden en te kunnen oplossen. Naast profiling van tijd voor de snelheid, profilen we ook geheugen en threads om bijv. memory leaks en lock contention te identificeren. Daarnaast meten we ook de externe aanroepen buiten de JVM zoals een database, file I/O en webservices.

Deze workshop wordt intensief begeleid door een trainer met vele jaren profiling ervaring in de praktijk. We passen theorie meteen toe en doen ervaring op met profiling en hoe je dit goed aanpakt om performance problemen op te lossen. We werken met geavanceerde tools die ook na de workshop vrij gebruikt mogen worden.

Doelgroep cursus Java performance profiling workshop

De workshop is bedoeld voor ervaren (Enterprise) Java ontwikkelaars, hands-on architecten, beheerders en performance testers.

Voorkennis

Wij adviseren onderstaande voorkennis:

 • Minimaal 1 jaar ervaring in een Java omgeving.

Doel

 • Het leren profilen van Java applicaties om performance problemen te identificeren. Zowel tijd, geheugen als thread profiling.

Onderwerpen cursus Java performance profiling workshop

De cursus Java performance profiling workshop behandelt de volgende onderwerpen:

  • Introductie performance profiling
  • CPU/tijd profiling voor applicatie snelheid
  • Geheugen profiling
  • Thread profiling om threading issues zoals lock contention te vinden
  • Profiling met de geavanceerde JDK tool VisualVM
  • Enterprise Java profiling met AppDynamicsLite van development tot in productie
  • Best practices in profiling
  • Eindopgave

Spring / Hibernate

De twee meest gebruikte enterprise Java frameworks op dit moment zijn Spring en Hibernate. Doordat beide frameworks elkaar aanvullen worden ze ook vaak in combinatie met elkaar gebruikt. Deze training stelt cursisten in staat om in 1 week beide frameworks te leren.

Het Spring framework is een zeer populair framework die het bouwen van enterprise java applicaties simpeler maakt. Het Spring framework is ontstaan door het feit dat J2EE ontwikkeling nogal complex is. Met Spring is het mogelijk om op een object georiënteerde manier enterprise applicaties te schrijven die flexibel, beter leesbaar en beter te testen zijn.

Hibernate is een object/relational mapper framework dat erg veel gebruikt wordt als persistentie technologie voor Java applicaties. De reden voor deze populariteit is dat Hibernate vele voordelen ten opzichte van JDBC biedt, zoals:
– Minder regels code voor persistentie
– Hogere productiviteit van de programmeur
– Database veranderingen hebben minder impact op de applicatie code
– Bevordert het implementeren van een goed OO domein model
– In veel gevallen een betere performance

In deze training leert u niet alleen de verschillende onderdelen van Spring en Hibernate, maar u leert ook hoe u een goede architectuur kunt opstellen, en in welke gevallen de verschillende onderdelen van Spring en Hibernate wel of niet goed toepasbaar zijn.
De training bestaat uit ongeveer 50% theorie en 50% hands-on oefeningen. Cursisten krijgen bovendien alle benodigde software, oefeningen en oplossingen op een DVD mee naar huis.

Doelgroep cursus Spring / Hibernate

Java ontwikkelaars die Spring en Hibernate willen gaan toepassen voor enterprise applicatie ontwikkeling.

Voorkennis

Wij adviseren onderstaande voorkennis:

Doel

 • Het kunnen ontwikkelen van een goed ontworpen en testbare enterprise applicaties m.b.v. Spring en Hibernate.

Onderwerpen cursus Spring / Hibernate

De cursus Spring / Hibernate behandelt de volgende onderwerpen:

   Dag 1

   • Spring introductie
   • Spring basics
   • Spring Dependency Injection (DI)
   • Spring Aspect Oriented Programming (AOP)

Dag 2

   • Spring JDBC
   • Spring RMI
   • Spring JMS
   • Spring webservices en HTTP remoting
   • Spring integratie met web frameworks

Dag 3

   • Hibernate introductie
   • Object persistentie
   • Object mapping
   • Complexe mapping

Dag 4

   • Objecten laden
   • Hibernate filter
   • Hibernate interceptor
   • Data access optimalisatie

Dag 5

  • Data Access Objects
  • Transacties
  • Conversations
  • Spring-Hibernate integratie
  • Spring test framework

Spring / Hibernate (English course)

De twee meest gebruikte enterprise Java frameworks op dit moment zijn Spring en Hibernate. Doordat beide frameworks elkaar aanvullen worden ze ook vaak in combinatie met elkaar gebruikt. Deze training stelt cursisten in staat om in 1 week beide frameworks te leren.

Het Spring framework is een zeer populair framework die het bouwen van enterprise java applicaties simpeler maakt. Het Spring framework is ontstaan door het feit dat J2EE ontwikkeling nogal complex is. Met Spring is het mogelijk om op een object georiënteerde manier enterprise applicaties te schrijven die flexibel, beter leesbaar en beter te testen zijn.

Hibernate is een object/relational mapper framework dat erg veel gebruikt wordt als persistentie technologie voor Java applicaties. De reden voor deze populariteit is dat Hibernate vele voordelen ten opzichte van JDBC biedt, zoals:
– Minder regels code voor persistentie.
– Hogere productiviteit van de programmeur.
– Database veranderingen hebben minder impact op de applicatie code.
– Bevordert het implementeren van een goed OO domein model
– In veel gevallen een betere performance

In deze training leert u niet alleen de verschillende onderdelen van Spring en Hibernate, maar u leert ook hoe u een goede architectuur kunt opstellen, en in welke gevallen de verschillende onderdelen van Spring en Hibernate wel of niet goed toepasbaar zijn.
De training bestaat uit ongeveer 50% theorie en 50% hands-on oefeningen. Cursisten krijgen bovendien alle benodigde software, oefeningen en oplossingen op een DVD mee naar huis.

Doelgroep cursus Spring / Hibernate (English course)

Java ontwikkelaars die Spring en Hibernate willen gaan toepassen voor enterprise applicatie ontwikkeling.

Voorkennis

Wij adviseren onderstaande voorkennis:

Doel

 • Het kunnen ontwikkelen van een goed ontworpen en testbare enterprise applicaties m.b.v. Spring en Hibernate.

Onderwerpen cursus Spring / Hibernate (English course)

De cursus Spring / Hibernate (English course) behandelt de volgende onderwerpen:

   Dag 1:

   • Spring introductie
   • Spring basics
   • Spring Dependency Injection (DI)
   • Spring Aspect Oriented Programming (AOP)

Dag 2

   • Spring JDBC
   • Spring RMI
   • Spring JMS
   • Spring webservices en HTTP remoting
   • Spring integratie met web frameworks

Dag 3

   • Hibernate introductie
   • Object persistentie
   • Object mapping
   • Complexe mapping

Dag 4

   • Objecten laden
   • Hibernate filter
   • Hibernate interceptor
   • Data access optimalisatie

Dag 5

  • Data Access Objects
  • Transacties
  • Conversations
  • Spring-Hibernate integratie
  • Spring test framework

Spring Framework

Het Spring framework is een zeer populair framework dat het bouwen van enterprise java applicaties een stuk simpeler maakt. Met Spring is het mogelijk enterprise applicaties te schrijven die flexibel, beter leesbaar en beter te testen zijn.

Deze training maakt gebruik van Spring 4. In deze training leert u de verschillende manieren van Spring configuratie (XML, annotaties en Java config). We kijken verder naar alle verschillende aspecten van een enterprise applicatie (data access, transacties, messaging, webservices, testing, enz), en hoe je met het Spring framework deze aspecten kunt implementeren.

De training bevat vele hands-on oefeningen waarin de cursisten leren de verschillende aspecten van Spring te implementeren. In deze training leert u niet alleen de verschillende onderdelen van het Spring framework, maar u leert ook hoe u een goede architectuur kunt opstellen, en in welke situaties de verschillende onderdelen van Spring wel of niet goed toepasbaar zijn.

Doelgroep cursus Spring Framework

Deze cursus is bedoeld voor Java ontwikkelaars die het Spring framework willen gaan toepassen voor enterprise applicatieontwikkeling.

Voorkennis

Wij adviseren onderstaande voorkennis:

Doel

 • Het doel van deze Spring cursus is het kunnen ontwikkelen van goed ontworpen en testbare enterprise applicaties m.b.v. het Spring framework

Onderwerpen cursus Spring Framework

De cursus Spring Framework behandelt de volgende onderwerpen:

  • Module 1: Spring introductie
  • Module 2: Spring basics
  • Module 3: Dependency Injection met XML
  • Module 4: Dependency Injection met annotaties
  • Module 5: Dependency Injection met Java config
  • Module 6: Aspect Oriented Programming
  • Module 7: Architectuur van een Spring applicatie
  • Module 8: Data access met Spring JDBC
  • Module 9: Data access met JPA en Hibernate
  • Module 10: Database transacties met Spring
  • Module 11: Web applicaties met Spring
  • Module 12: Spring remoting
  • Module 13: Spring JMS
  • Module 14: Soap webservices met Spring
  • Module 15: REST webservices met Spring
  • Module 16: Job scheduling met Spring
  • Module 17: Spring test framework
  • Module 18: Samenvatting van deze Spring training

Spring Framework (English course)

The Spring framework is a very popular framework that makes building enterprise java applications much simpler. The Spring frameworks allows you to write applications that are flexible, better understandable and easier to test.

This course makes use of Spring 4. In this course you learn the different ways of Spring configuration (XML, annotations and Java config). We look at all different aspects of an enterprise application (data access, transactions, messaging, webservices, testing, etc), and how you can implement these aspects with the Spring framework.

The course contains many hands-on exercises in which the course participants learn to implement the different aspects of Spring. In this course you not only learn the different aspects of Spring, but you also learn how to make a good architecture, and when to use which aspect of Spring.

Doelgroep cursus Spring Framework (English course)

This course is for Java developers that want to use the Spring framework for building enterprise applications.

Voorkennis

Wij adviseren onderstaande voorkennis:

Doel

 • The goal of this Spring course is to be able to design and implement well designed and flexible enterprise applications with the Spring framework.

Onderwerpen cursus Spring Framework (English course)

De cursus Spring Framework (English course) behandelt de volgende onderwerpen:

  • Module 1: Spring introduction
  • Module 2: Spring basics
  • Module 3: Dependency Injection with XML
  • Module 4: Dependency Injection with annotations
  • Module 5: Dependency Injection with Java config
  • Module 6: Aspect Oriented Programming
  • Module 7: Architecture of a Spring application
  • Module 8: Data access with Spring JDBC
  • Module 9: Data access with JPA and Hibernate
  • Module 10: Database transactions with Spring
  • Module 11: Web applications with Spring
  • Module 12: Spring remoting
  • Module 13: Spring JMS
  • Module 14: Soap webservices with Spring
  • Module 15: REST webservices with Spring
  • Module 16: Job scheduling with Spring
  • Module 17: Spring testing framework
  • Module 18: Summary of this Spring training

 

SpringMVC and Spring Web Flow (English Course)

SpringMVC makes it possible to build web applications in a simple and powerful way. Spring Web Flow gives us the possibility to define the flow of web applications in a simple way, and the framework takes care of the execution of the flow. Both frameworks make use of the power of Spring configuration.
This course covers all aspects that are needed for a web application like navigation, state management, validation and conversion, event handling, internationalization, security and layout management.
At the end of this course, course participants are able to design and implement flexible, maintainable and testable web applications with SpringMVC and Spring Web Flow.

Doelgroep cursus SpringMVC and Spring Web Flow (English Course)

Developers that want to build and maintain web applications with SpringMVC and/or Spring Web Flow

Voorkennis

Wij adviseren onderstaande voorkennis:

 • Basic knowledge of Java

Doel

 • To be able to design and develop web applications with SpringMVC and/or Spring Web Flow. Course participants learn to implement different aspects of a web application with hands-on exercises.

Onderwerpen cursus SpringMVC and Spring Web Flow (English Course)

De cursus SpringMVC and Spring Web Flow (English Course) behandelt de volgende onderwerpen:

  • SpringMVC architecture
  • Navigation
  • Scope
  • Spring Web Flow
  • Flow configuration
  • Flow states
  • Flow actions
  • State management
  • Conversion
  • Validation
  • Internationalization
  • Page layout
  • Exception handling
  • Spring security

SpringMVC en Spring Web Flow

SpringMVC is een populair web framework die het mogelijk maakt op een simpele en krachtige manier webapplicaties te bouwen. Spring Web Flow geeft ons de mogelijkheid om op een simpele manier de flow van een web applicatie te definiëren, en waarbij het framework dan zorgt voor de juiste afhandeling. Beide frameworks maken gebruik van de kracht van Spring configuratie.

Deze cursus behandelt alle aspecten die nodig zijn voor het implementeren van een webapplicatie, zoals navigatie, state, validatie en conversie, event afhandeling, internationalization, security en het implementeren van de layout. Aan het eind van deze cursus is de cursist zelf in staat een flexibele, onderhoudbare en testbare webapplicatie te ontwikkelen met SpringMVC en Spring Web Flow.

Doelgroep cursus SpringMVC en Spring Web Flow

Ontwikkelaars die m.b.v. SpringMVC en/of Spring Web Flow webapplicaties willen bouwen

Voorkennis

Wij adviseren onderstaande voorkennis:

 • Basiskennis van de programmeertaal Java.

Onderstaande voorkennis wordt beschouwd als een pre:

Doel

 • Het kunnen ontwerpen en ontwikkelen van webapplicaties met behulp van SpringMVC en Spring Web Flow. Cursisten leren d.m.v. hands-on oefeningen de verschillende aspecten van web applicaties te implementeren.

Onderwerpen cursus SpringMVC en Spring Web Flow

De cursus SpringMVC en Spring Web Flow behandelt de volgende onderwerpen:

  • SpringMVC architectuur
  • Navigatie
  • Scope
  • Spring Web Flow
  • Flow configuration
  • Flow states
  • Flow actions
  • State management
  • Conversie
  • Validatie
  • Internationalization
  • Page layout
  • Exception handling
  • Spring security

Testen van Java applicaties

In deze training leert de cursist alle technieken en best practices op het gebied van het testen van Java applicaties. Het is tegenwoordig een best practice dat programmeurs naast de code die ze schrijven ook de bijbehorende testen zelf schrijven. Er zijn vele soorten testen, en in deze training behandelen we de verschillende tools en best practices van deze verschillende testen. Het toepassen van de verschillende mogelijkheden van unit testen, integratie testen en acceptatie testen leidt tot:

– Hogere kwaliteit van de code
– Minder fouten in de code
– Beter gedocumenteerde code

In deze training behandelen we ook Test Driven Development (TDD). Bij TDD schrijft de programmeur eerst de test en dan de implementatie. Hierdoor zal de programmeur gedwongen zijn om eerst de requirements goed te begrijpen en om eerst een goed ontwerp van de API te maken, voordat een test kan worden geschreven.

Naast het testen van de Java code willen we ook andere onderdelen van de applicatie testen zoals the web interface en database access. We behandelen de meest populaire tools voor deze integratie testen.

De training bestaat uit ongeveer 50% theorie en 50% praktische oefeningen waarin de cursisten de geleerde theorie zelf kunnen oefenen.

Doelgroep cursus Testen van Java applicaties

Deze cursus is bedoeld voor Java ontwikkelaars die hun kennis op het gebied van testen en test driven development willen vergroten.

Voorkennis

Wij adviseren onderstaande voorkennis:

Doel

 • Unit testen schrijven, en herkennen wat er wel en niet moeten worden getest
 • Test Driven Development toepassen
 • Mock objecten gebruiken, en herkennen wanneer je mock objecten kan gebruiken
 • Herkennen wanneer refactoring moet worden toegepast
 • Tools als JUnitPerf, DBUnit, XMLUnit, HTMLUnit, Cobertura, Sonar en Selenium gebruiken voor het testen van de verschillende onderdelen van een Java applicatie.

Onderwerpen cursus Testen van Java applicaties

De cursus Testen van Java applicaties behandelt de volgende onderwerpen:

  • Introductie in het testen van Java applicaties
   • Verschillende typen testen
   • Unit testen
   • Integratie testen
   • Acceptatie testen
   • Testen van de verschillende onderdelen van een Java applicatie
  • Unit testen
   • JUnit
   • TestNG
   • Test suites
   • Parameterized tests
   • Testen van exceptions
   • Hamcrest matchers
   • JUnit theories
   • Unit test patterns
   • Unit test best practices
   • Unit test valkuilen
  • Refactoring
   • Hoe werkt Refactoring
  • Test Driven Development (TDD)
   • Hoe werkt Test Driven Development
   • De voordelen van Test Driven Development
  • Mock objecten
   • Jmock
   • Mockito
   • EasyMock
  • Integration testing
   • Performance testing
   • JUnitPerf
   • Testen van data access
   • DBUnit
   • Testen van XML
   • XMLUnit
   • Testen van Java EE functionaliteit
   • Arquillian
   • Testen van EJB¿s
   • Testen van CDI
   • Testen van JPA
   • Testen van webservices
  • Acceptance testing
   • HTMLUnit
   • Selenium webdriver
   • Selenium IDE
  • Test coverage
   • Cobertura
  • Test code quality
   • Sonar

Web development met Java Server Faces (JSF) 2.2

Er zijn nogal veel frameworks beschikbaar in de Java wereld om een web applicatie te bouwen. Java Server Faces (JSF) 2.2 is de standaard technologie binnen het Java Enterprise Edition (Java EE 7) platform om web applicaties te bouwen.
Java Server Faces bevat alle componenten en mogelijkheden om op een zo simpel mogelijke manier een web applicatie te bouwen die alle mogelijke aspecten kan bevatten zoals state management, validatie en conversie, event afhandeling, internationalisatie, AJAX functionaliteit, flow afhandeling en het implementeren van de layout.

Met Java Server Faces is het mogelijk om een web applicatie te bouwen door middel van het assembleren en configureren van User Interface componenten, waardoor het maken van Rich Client interfaces een stuk simpeler wordt.
Verschillende ontwerp patronen en best practices worden behandeld, zodat de cursist in staat is om een flexibele, onderhoudbare en testbare web applicatie te ontwikkelen.
Deze training bestaat bevat 50% theorie en 50% praktische oefeningen

Doelgroep cursus Web development met Java Server Faces (JSF) 2.2

Ontwikkelaars die m.b.v. Java Server Faces dynamische webapplicaties willen bouwen.

Voorkennis

Wij adviseren onderstaande voorkennis:

Doel

 • Het kunnen ontwerpen en ontwikkelen van web applicaties met behulp van JSF 2.2. Cursisten leren d.m.v. hands-on oefeningen de verschillende aspecten van web applicaties te implementeren.

Onderwerpen cursus Web development met Java Server Faces (JSF) 2.2

De cursus Web development met Java Server Faces (JSF) 2.2 behandelt de volgende onderwerpen:

  • JSF architectuur
  • UI componenten
  • JSF Expression Language
  • Navigatie
  • Scope
  • Conversie
  • Validatie
  • Internationalization
  • Event afhandeling
  • Page layout
  • Facelets
  • Faces flow
  • Resource Library Contracts
  • HTML 5 integratie
  • Ajax
  • 3th party componenten

Enterprise Java Essentials

Deze cursus geeft u een overzicht van alle aspecten van applicatie ontwikkeling met Java. Zonder in te gaan op diepgaande technische details geeft deze cursus een overzicht van de mogelijkheden van het Java platform en wat erbij komt kijken als je met Java gaat ontwikkelen.
We bespreken de verschillende ontwikkel tools, applicatie servers, standaarden en frameworks. We gaan dieper in op de verschillende mogelijkheden per applicatie laag: web presentatie laag, business logic laag, data access laag en integratie laag.

Doelgroep cursus Enterprise Java Essentials

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die een helder overzicht van de enterprise Java wereld wil krijgen zonder al te diep in te gaan op technische details.

Voorkennis

Onderstaande voorkennis wordt beschouwd als een pre:

Doel

 • Het doel van deze cursus is een overzicht geven van de verschillende mogelijkheden en technieken van het enterprise Java platform.

Onderwerpen cursus Enterprise Java Essentials

De cursus Enterprise Java Essentials behandelt de volgende onderwerpen:

  • Overzicht van Java standaarden en populaire frameworks
   • Java EE
   • Spring
   • Hibernate
  • Java applicatie servers
   • Websphere, Weblogic, Tomcat, Jboss, Glassfish
  • Web interface
   • Servlets/JSP, Struts, JSF, Wicket, Flex, Ajax
  • Business logic
   • EJB
   • Spring
  • Dependency injection, AOP, enterprise service templates
  • Data access
   • Relationele en object georiënteerde databases
   • Stored procedures, JDBC, Hibernate, JPA, iBatis
  • Integratie
   • RMI, Messaging: JMS, Web services, JCA
   • Enterprise Service Bus (ESB)
  • Java architectuur
   • Gelaagde architectuur
   • Component architectuur
   • Service architectuur
   • Domain Driven Design
   • XML en annotaties
  • Ontwikkel tools
   • Eclipse, JDeveloper, MyEclipse
   • JUnit, JMock, EasyMock
   • Ant, Maven
   • CruiseControl, Hudson

Java Architectuur

Voordat we een Java applicatie kunnen gaan implementeren moeten we eerst vele architectuur en design keuzes maken. In de Java wereld zijn er vele verschillende technieken, standaarden en frameworks om een bepaalde functionaliteit te implementeren. Deze training geeft u inzicht in de belangrijkste technieken, standaarden, principes en best-practices m.b.t. Java architectuur en design.

We behandelen in deze training alle belangrijke keuzes die gemaakt moeten worden bij het opzetten van de architectuur van een Java applicatie. We beginnen met het opstellen van de architectuur requirements en de mogelijke architectuur stijlen en principes. Daarna gaan we per laag (presentatie, service, domain, data access en integratie laag) kijken naar de gewenste functionaliteit voor de betreffende laag en de beschikbare standaarden, frameworks en technieken om de gewenste functionaliteit te implementeren.
We gaan bijvoorbeeld uitvoerig in op de volgende aspecten :

 

   • Wat zijn de activiteiten en verantwoordelijkheden van de architect
   • Hoe bepalen we met name de niet-functionele requirements
   • Hoe documenteer je architectuur op een praktische manier
   • Wat zijn de verschillende architectuur stijlen en benaderingen die gekozen kunnen worden
   • Verschillende web frameworks zoals JSF, SpringMVC, GWT, Wicket en Spring WebFlow worden met elkaar vergeleken.
   • Wanneer gebruiken we EJB′s en wanneer juist niet
   • Wat zijn de alternatieven voor EJB′s zoals het Spring Framework. Tevens wordt ingegaan op technieken als Inversion of Control (IoC) en Aspect Oriented Programming (AOP).
   • Verschillende persistentie opties zoals Hibernate, JPA, JDBC en stored procedures worden met elkaar vergeleken.
   • Wanneer gebruik je een relationele database, en wanneer een NoSQL database
   • Hoe zorgen we dat data access altijd betrouwbaar is m.b.v. transacties.
   • Verschillende distributie en cluster mogelijkheden worden behandeld.
   • De principes van een Service Oriented Architecture (SOA) worden behandeld.
   • Hoe implementeer je security
   • Met welke aspecten moet je rekening houden als een applicatie wordt geclustered.
   • State kan op verschillende lagen in de Java architectuur worden gemanaged. De voor en nadelen van deze verschillende keuzes worden behandeld.
   • Wat is de beste manier om 2 of meerdere systemen met elkaar te verbinden: RMI, JMS, SOAP, REST, serialized objecten over HTTP of gebruik maken van een ESB

 

   Tijdens de cursus zullen we oefenen om de theorie toe te passen in praktische cases. Hierdoor krijgt u een goed overzicht van de verschillende beschikbare technieken in de Java wereld zodat u de juiste keuzes kunt maken in uw eigen projecten.

Doelgroep cursus Java Architectuur

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het ontwerp en realisatie van een Java applicatie (architect, ontwerper en programmeur) en een overview wil van de (technologische) keuzes die gemaakt dienen te worden.

Voorkennis

Wij adviseren onderstaande voorkennis:

Doel

   • Na afloop van deze training heeft de cursist een goed overzicht van alle keuze mogelijkheden om een complexe Java architectuur op te zetten. Deze training geeft niet alleen een overzicht van de verschillende technieken, maar gaat vooral ook dieper in op de voor en nadelen van de verschillende keuzes.

 

   • Deze training is een goede eerste stap richting de Oracle certificering tot Certified Master, Java EE 6 Enterprise Architect certificering. Wij adviseren om tevens de trainignen Design Patterns in Java en Object georiënteerde analyse en design te volgen.

Onderwerpen cursus Java Architectuur

De cursus Java Architectuur behandelt de volgende onderwerpen:

   • Java architectuur overzicht
   • Activiteiten van de software architect
   • Architectuur principes
   • Documenteren van architectuur
   • Architectuur requirements
   • Architectuur stijlen
   • Architectuur van de presentatie laag
   • Architectuur van de service laag
   • Architectuur van de data access laag
   • Architectuur van de integratie laag
   • Security architectuur
   • Clustering architectuur
   • Implementatie van de architectuur

Java 7 Programming Language deel 1

Deze cursus biedt een grondige inleiding van Java Standard Edition (JSE) technologie. Java is een object georiënteerde programmeertaal, die tegenwoordig in tal van bedrijfsapplicaties wordt toegepast. Na een introductie in Java maakt leert u wat object oriëntatie voor de taal Java inhoudt. Aan de hand van voorbeeld-applicaties leert u gebruik te maken van packages, interfaces, exceptions en collecties.

Deze cursus behandelt features tot en met JSE versie 7.0. De features die nieuw zijn in versie 7.0 worden in een afzonderlijk hoofdstuk behandeld.

Samen met Java Programming Language deel 2, behandelt deze cursus de onderwerpen die voor de Oracle Certified Professional Java SE Programmer (OCPJP, voorheen SCJP) certificering vereist zijn.

De deelnemer doet ervaring op door zelf voorbeelden uit te voeren. Daarnaast bestaat de cursus voor een groot deel uit praktijkopdrachten. Deze zullen met een ervaren docent individueel worden doorgenomen.

Doelgroep cursus Java 7 Programming Language deel 1

Deze cursus is bedoeld voor personen die gaan programmeren in Java.

Voorkennis

Wij adviseren onderstaande voorkennis:

 • De cursus Inleiding Object-Oriëntatie en UML of vergelijkbare kennis.
 • Een goede beheersing van de Nederlandse taal.
 • Ervaring met een derde generatietaal is gewenst.
 • Vijfhart adviseert de cursus inleiding Object-Oriëntatie en UML als voorkennis voor Java Programming Language. Deze cursus is echter geen noodzakelijk voorwaarde voor het succesvol afronden van de cursus Java Programming Language.

Onderstaande voorkennis wordt beschouwd als een pre:

Doel

 • Het doel van deze Java cursus is inzicht krijgen in de werking en mogelijkheden van Java en gebruik kunnen maken van deze mogelijkheden.

Onderwerpen cursus Java 7 Programming Language deel 1

De cursus Java 7 Programming Language deel 1 behandelt de volgende onderwerpen:

  • Fundamenten van de taal Java
  • Datatypen, variabelen en methoden
  • Applicaties
  • Overerving
  • Condities en herhalingsstatements
  • Packages en modifiers
  • Constructoren en overloading
  • Conversie, polymorfisme en interfaces
  • Arrays
  • Collecties
  • Garbage collection en foutafhandeling
  • Nieuwe features in Java 7

Java 7 Programming Language deel 1: Tree API Casus

Na de cursus Java deel 1 kan in deze casus ervaring worden opgedaan met programmeren in Java. In de casus wordt een API gebouwd waarmee een eenvoudige boomstructuur kan worden gemodelleerd. Dit model is gebaseerd op de hiërarchische query van Oracle SQL. De enige informatie die hierin wordt vastgelegd is de relatie tussen een element en het bovenliggende element. Veel andere informatie, zoals het niveau in de boom en de volgorde van de elementen, worden daaruit afgeleid.
Na een uitleg over de hiërarchische query wordt het model eerst in interfaces uitgewerkt. Daarna worden implementerende classes gebouwd, waarvan de functionaliteit steeds verder wordt uitgebreid. Tot slot wordt de API als .jar bestand gebruikt in een applicatie, waarin informatie over werknemers en hun managers in een boomstructuur wordt getoond.

Doelgroep cursus Java 7 Programming Language deel 1: Tree API Casus

Deze cursus is bedoeld voor personen die na de cursus Java 7 Programming Language deel 1 extra programmeerervaring nodig hebben. Deze casus is ook geschikt als extra oefening voor de OCA Java SE 7 Programmer Examentraining (1Z0-803).

Voorkennis

Wij adviseren onderstaande voorkennis:

Doel

 • Het doel van de casus is extra programmeerervaring op te doen met de programmeertaal Java, en wel met die onderdelen die zijn behandeld in de cursus Java 7 Programming Language deel 1.

Onderwerpen cursus Java 7 Programming Language deel 1: Tree API Casus

De cursus Java 7 Programming Language deel 1: Tree API Casus behandelt de volgende onderwerpen:

  • algemeen class design
  • interfaces ontwerpen en implementeren
  • toepassen van generics
  • loops en condities toepassen
  • exception handling
  • overriding en overloading
  • toegangscontrole en packages
  • gebruik maken van collecties en arrays

Java 7 Programming Language deel 2

De cursus Java 7 deel 2 gaat verder de diepte in ten opzichte van deel 1, en behandelt daarnaast diverse API′s, onder meer met betrekking tot IO, threading, concurrency en JDBC. Hierbij komen de onderwerpen aan de orde die bij het examen OCP Java SE 7 Programmer getoetst worden. Aan de hand van voorbeelden en opdrachten doet de cursist ervaring op bij het programmeren op praktisch niveau.

Bij deze cursus worden veel onderwerpen in relatief korte tijd behandeld. Het verdient daarom de aanbeveling om eerst Java te beheersen op het niveau zoals dat voor het Java OCA examen wordt verwacht. Daarnaast worden in deze cursus alleen de onderwerpen behandeld die nog niet in Java 7 Programming Language deel 1 aan de orde zijn gekomen. Met name de onderwerpen Collections, Generics, enums, en Exceptions worden bekend verondersteld.

Doelgroep cursus Java 7 Programming Language deel 2

Deze cursus is bedoeld voor mensen die het OCP Java SE 7 Programmer examen willen gaan doen.

Voorkennis

Wij adviseren onderstaande voorkennis:

Onderstaande voorkennis wordt beschouwd als een pre:

Doel

 • Deze cursus is bedoeld om kennis te maken en ervaring op te doen met de onderwerpen die op het examen OCP Java SE 7 Programmer getoetst worden.

Onderwerpen cursus Java 7 Programming Language deel 2

De cursus Java 7 Programming Language deel 2 behandelt de volgende onderwerpen:

  • Java Input Output
  • Concurrent programming; Threads en concurrency
  • String formatting
  • Java Database Connectivity
  • Reguliere expressies
  • Design Patterns; Factory, DAO en Singleton
  • Internationalisation
  • Java New Input Output (NIO2)

Java 7 Programming Language deel 2: OCP Casus

Na de cursus java deel 2 kan in deze casus ervaring worden opgedaan met het toepassen van diverse API′s. Als basis wordt een Tree-API geleverd waarmee objecten in een boomstructuur kunnen worden gezet. Cursisten die de casus van Java deel 1 hebben gemaakt, kunnen gebruik maken van hun eigen API.
In de casus wordt onder meer geoefend met de java.nio package, die een toegankelijke manier biedt om met bestanden te werken. Een opgegeven directory zal worden ingelezen in de Tree API, waarna diverse statistieken over de directories en bestanden worden berekend en getoond. Hierbij wordt de getoonde informatie ook geformatteerd en gelocaliseerd met behulp van resource bundles.
Tijdens het bouwen van de applicatie blijkt dat de performance nog te wensen overlaat. De Tree API wordt naar aanleiding daarvan refactored, waarbij onder meer het Fork-Join framework wordt toegepast.
In een andere applicatie wordt gewerkt met memo′s, wederom in een boomstructuur. In deze simpele toepassing is het de uitdaging om een vorm van persistence te regelen. Hierbij wordt het Data Access Object (DAO) design pattern toegepast. Memo′s kunnen via een DAO object worden opgeslagen in het file system of in de database, en ze kunnen daar ook weer uit worden opgehaald.

Doelgroep cursus Java 7 Programming Language deel 2: OCP Casus

Cursisten die zich na Java 7 deel 2 voorbereiden op een OCP examen of cursisten die na Java 7 deel 2 in de praktijk met Java gaan programmeren

Voorkennis

Wij adviseren onderstaande voorkennis:

Onderstaande voorkennis wordt beschouwd als een pre:

Doel

 • Ervaring opdoen met programmeren in Java op OCP-niveau.

Onderwerpen cursus Java 7 Programming Language deel 2: OCP Casus

De cursus Java 7 Programming Language deel 2: OCP Casus behandelt de volgende onderwerpen:

  • Enums
  • java.io en java.nio
  • JDBC
  • Het DAO design pattern
  • Het factory design pattern
  • Threading en concurrency
  • Localisatie en resource bundles
  • String formatting

Java EE 6/7

De Java Enterprise Edition (Java EE) is de Java standaard voor het bouwen van enterprise applicaties. Karakteristieken van enterprise applicaties zijn: web based, transactioneel, secure, schaalbaar, gedistribueerd, veel data en integratie met andere systemen.
De Java EE standaard biedt verschillende componenten en services waaruit de programmeur kan kiezen. In deze cursus bespreken we deze verschillende componenten en services en leert u hoe u een goede, flexibele, schaalbare en testbare Java EE applicatie ontwerpt en ontwikkelt.
De Java EE standaard wordt ongeveer elke 3 jaar vernieuwd, en de laatste versie is Java EE 7. Maar na het vaststellen van een standaard duurt het nog een tijd voordat alle populaire applicatie servers deze standaard ondersteunen. Daarom gebruiken de meeste projecten op dit moment nog de Java EE 6 standaard. Tijdens de training worden beide versies behandeld en we bespreken wat de nieuwe features van Java EE 7 toevoegen aan de vorige standaard.
Tijdens de training doen we vele hands-on oefeningen om de verschillende aspecten van Java EE in de praktijk te brengen. We zullen ook alle verschillende aspecten van Java EE integreren zodat we een complete Java EE applicatie bouwen.

De training bestaat uit 5 dagen en behandelt de volgende onderwerpen:

  • Java EE introductie
  • Java EE architectuur
  • Java EE in de praktijk
  • Servlets/JSP
  • Model-View-Controller web applicaties
  • JSF
  • EJB
  • JPA
  • Transacties
  • JMS
  • JAX-WS
  • JAX-RS
  • Security

 

De training bestaat uit 50% theorie en 50% practische oefeningen. Tijdens de training worden de volgende oefeningen gedaan:

  • Hello World servlet
  • Servlet parameters en navigatie
  • Servlet en scope
  • JSP
  • JSP en scope
  • Hello World JSF
  • JSF calculator
  • JSF navigatie
  • JSF en scope
  • JSF conversie
  • JSF validatie
  • JSF event afhandeling
  • JSF internationalization
  • EJB stateless en stateful session bean
  • JSF – EJB integratie
  • JPA entity
  • JPA association mapping
  • JPA inheritance mapping
  • JPA complex mapping
  • JPQL, Criteria en native queries
  • EJB – JPA integratie
  • JMS
  • Message Drive Bean
  • JAX-WS
  • JAX-RS
  • Security
  • JSF-EJB-JPA applicatie met JMS

Doelgroep cursus Java EE 6/7

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die al kennis hebben van de programmeertaal Java en deze kennis willen verbreden met kennis van Java EE.

Voorkennis

Wij adviseren onderstaande voorkennis:

Doel

 • Het doel van deze Java EE cursus is het leren ontwerpen, ontwikkelen en deployen van enterprise Java EE applicaties.

Onderwerpen cursus Java EE 6/7

De cursus Java EE 6/7 behandelt de volgende onderwerpen:

  • Module 1: Java EE introductie
  • Module 2: Servlets
  • Module 3: JSP
  • Module 4: JSF introductie
  • Module 5: JSF UI componenten
  • Module 6: JSF Navigatie
  • Module 7: JSF Scope
  • Module 8: JSF Conversie
  • Module 9: JSF Validatie
  • Module 10: JSF Event afhandling
  • Module 11: Internationalization
  • Module 12: Websockets
  • Module 13: EJB introductie
  • Module 14: EJB Session beans
  • Module 15: JSF en EJB integratie
  • Module 16: JPA introductie
  • Module 17: Basic mapping
  • Module 18: Collection mapping
  • Module 19: Complex mapping
  • Module 20: Fetching en optimalisatie
  • Module 21: JPQL
  • Module 22: Criteria
  • Module 23: Native SQL queries
  • Module 24: EJB session beans en JPA integratie
  • Module 25: Transacties
  • Module 26: JMS
  • Module 27: Web services
  • Module 28: Security

Java EE 6/7 (English course)

This course gives both the theoretical understanding as well as the practical skills to develop an enterprise Java application based on the Java EE standard. All components and services of the Java EE platform will be discussed in detail and the course participants learn how to design a good, flexible and testable Java EE application. With Java EE it is possible to build applications that are simple and flexible.

In this course we discuss all aspects of the Java EE standards. In hands-on exercises the course participants learn to develop and deploy a complete Java EE application containing Java Server Faces (JSF), EJB′s and JPA.

Doelgroep cursus Java EE 6/7 (English course)

Everyone that already know the basic Java programming language and want to enhance their knowledge with an understanding of the Java EE platform.

Voorkennis

Wij adviseren onderstaande voorkennis:

Doel

 • To be able to sucesfully design, develop and deploy enterprise Java applications. After this course you will be able to write enterprise Java applications using the different API′s available in the Java EE standard.

Onderwerpen cursus Java EE 6/7 (English course)

De cursus Java EE 6/7 (English course) behandelt de volgende onderwerpen:

  • Java EE introduction
  • Java EE architecture
  • JEE in practice
  • Servlets
  • JSP′s
  • Model-View-Controller web applications
  • JSF
  • EJB architecture
  • Session Beans
  • JPA
  • Message Driven Beans
  • JNDI
  • JMS
  • EJB transactions
  • EJB security

OCP Java SE 7 Programmer Examentraining (1Z0-804)

Deze cursus is bedoeld voor Java Programmeurs en geschikt ter voorbereiding op het Oracle Certified Professional Java SE 7 Programmer ll examen (1Z0-804). Alle examenonderdelen worden behandeld, evenals de gang van zaken voor en tijdens het examen zelf. Cursisten hebben ruimschoots de gelegenheid voor het stellen van vragen over de examenonderdelen. Ter afsluiting wordt een oefenexamen gemaakt dat vergelijkbaar is met het daadwerkelijke examen.
Deze cursus is een examen training. Hierbij is het noodzakelijk dat de deelnemers beschikken over de gestelde voorkennis.

De oefenexamens zijn van Enthuware, de cursist kan ook na de examentraining nog gebruik maken van deze faciliteit.

Tijdens de cursus ontvangt u het boek: OCA/OCP Java SE 7 Programmer I & II Study Guide. Het biedt de cursist zowel tijdens als na de cursus de nodige theorie die ter voorbereiding dient op het examen.

Doelgroep cursus OCP Java SE 7 Programmer Examentraining (1Z0-804)

Deze cursus is bedoeld voor cursisten die het OCP Java SE 7 Programmer II certificaat willen halen.

Voorkennis

Wij adviseren onderstaande voorkennis:

Onderstaande voorkennis wordt beschouwd als een pre:

Doel

 • Het doel van deze Java examentraining is het voorbereiden van de cursisten op het OCP (Oracle Certified Professional) Java SE 7 Programmer II examen (1Z0-804).

Onderwerpen cursus OCP Java SE 7 Programmer Examentraining (1Z0-804)

De cursus OCP Java SE 7 Programmer Examentraining (1Z0-804) behandelt de volgende onderwerpen:

  • Het certificaat en het examen
  • Java class design
  • Advanced class design
  • Object oriented principles
  • Generics and collections
  • String processing
  • Exceptions and assertions
  • Java I/O fundamentals
  • Java File I/O (NIO.2)
  • Building database applications with JDBC
  • Threads
  • Concurrency
  • Localization
  • Oefenexamen

OCA Java SE 7 Programmer Examentraining (1Z0-803)

Deze cursus is bedoeld voor Java Programmeurs en geschikt ter voorbereiding op het Oracle Certified Associate Java SE 7 Programmer examen (1Z0-803). Alle examenonderdelen worden behandeld, evenals de gang van zaken voor en tijdens het examen zelf. Cursisten hebben ruimschoots de gelegenheid voor het stellen van vragen over de examenonderdelen. Ter afsluiting wordt een oefenexamen gemaakt dat vergelijkbaar is met het daadwerkelijke examen.
Deze cursus is een examen training. Hierbij is het noodzakelijk dat de deelnemers beschikken over de gestelde voorkennis.

De oefenexamens zijn van Enthuware, de cursist kan ook na de examentraining nog gebruik maken van deze faciliteit.

Tijdens de cursus ontvangt u het boek: OCA/OCP Java SE 7 Programmer I & II Study Guide (ISBN 978-0-07-177200-6). Het biedt de cursist zowel tijdens als na de cursus de nodige theorie die ter voorbereiding dient op het examen.

Doelgroep cursus OCA Java SE 7 Programmer Examentraining (1Z0-803)

Deze cursus is bedoeld voor cursisten die het OCA Java SE 7 Programmer certificaat willen halen.

Voorkennis

Wij adviseren onderstaande voorkennis:

Onderstaande voorkennis wordt beschouwd als een pre:

Doel

 • Het doel van deze Java examentraining is het voorbereiden van de cursisten op het OCA (Oracle Certified Associate) Java SE 7 Programmer I examen (1Z0-803).

Onderwerpen cursus OCA Java SE 7 Programmer Examentraining (1Z0-803)

De cursus OCA Java SE 7 Programmer Examentraining (1Z0-803) behandelt de volgende onderwerpen:

  • Het certificaat en het examen
  • Java basics
  • Werken met Java datatypes
  • Gebruik van operatoren en beslissingsconstructies
  • Maken en gebruiken van arrays
  • Gebruik van loop constructies
  • Werken met methoden en inkapseling
  • Werken met overerving
  • Gebruik van exceptions
  • Oefenexamen

Oracle ADF voor Quick Learners

Oracle Application Development Framework (ADF) is Oracle′s Java EE Development Framework dat wordt gebruikt voor de volgende generatie (Fusion) Applicaties. Oracle ADF is gericht op de ontwikkelingservaring en geeft een visuele en verklarende benadering. Oracle ADF is geïntegreerd in en ondersteund door JDeveloper 11g, Oracle′s gratis Integrated Development Environment (IDE). De combinatie van Oracle ADF′s geavanceerde architectuur met de visuele ontwikkelingsomgeving van Oracle′s JDeveloper 11g biedt een oplossing voor zowel beginnende als ervaren ontwikkelaars.

Doelgroep cursus Oracle ADF voor Quick Learners

De workshop is bedoeld voor ontwikkelaars met een Orale Designer/Forms, Java/J2EE of Microsoft .NET achtergrond, maar is ook geschikt voor (beginnende) Oracle ontwikkelaars.

Voorkennis

Onderstaande voorkennis wordt beschouwd als een pre:

Doel

 • In de Oracle ADF Workshop richten we ons op de snelle bouw van een ADF applicatie die we stap voor stap intensiveren gedurende de workshop, nadat we het waarom en hoe van verschillende ADF componenten hebben behandeld.

Onderwerpen cursus Oracle ADF voor Quick Learners

De cursus Oracle ADF voor Quick Learners behandelt de volgende onderwerpen:

  • Overview
  • Introduction ADF Business Components (BC)
  • Introduction User Interface (UI)
  • BC Continued and List of Values (LOVs)
  • Search Forms
  • Binding Layer, Expression Language and Debugging
  • Task Flows and (un)bounded Pages
  • Templates/Regions
  • Enhance Page Layout
  • Security
  • Roundup

Sharepoint 2010 Fundamentals

In deze training wordt de meest gestelde vraag beantwoord namelijk “Wat is Sharepoint”. In deze twee daagse training wordt op de eerste dag ingegaan op de basis functionaliteit van Sharepoint . De Sharepoint objecten, libraries and lists, staan hier centraal. De tweede dag gaat in op het gebruik van Sharepoint in het bedrijf. Hierbij staat een business case centraal waar Sharepoint wordt ingezet zonder enige aanpassingen van designers of developers. Hierdoor wordt al heel snel duidelijk waar Sharepoint snel en zonder aanpassingen kan worden ingezet in het bedrijf. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan een business case waarin de nodige aanpassing aan Sharepoint gemaakt zijn.

Doelgroep cursus Sharepoint 2010 Fundamentals

Consultants, engineers, developers, functioneel beheerders en managers die willen weten wat Sharepoint is en kan.

Doel

 • Het doel van deze cursus is cursisten een brede basis van Sharepoint mee te geven. Cursisten zijn daarmee in staat het dagelijks beheer van een Sharepoint omgeving te doen.

Onderwerpen cursus Sharepoint 2010 Fundamentals

De cursus Sharepoint 2010 Fundamentals behandelt de volgende onderwerpen:

  • SharePoint Navigation
  • Sites en subsites
  • Sharepoint lists
  • Working with libraries
  • Extending lists and libraries
  • Microsoft Office Integration
  • Nieuwe Content Pages
  • What is scenario′s

Oracle ADF en JHeadstart 11g voor Quick Learners

Techniek ontwikkelt razendsnel. Sinds een aantal jaren is Oracle een weg ingeslagen waarin J2EE een belangrijke rol speelt. Voorheen stonden de Oracle ontwikkeltools als Forms en Designer voorop wanneer een keus gemaakt moest worden voor software ontwikkel trajecten. Tegenwoordig is het niet ongewoon dat er steeds meer voor J2EE producten, zoals Oracle ADF, gekozen wordt. Deze verschuiving neemt een hoop onzekerheid met zich mee voor ontwikkelaars met een jarenlange ervaring in de traditionele toolset van Oracle. Middels deze cursus zullen we proberen een gedeelte van die onzekerheid weg te nemen en u bekend maken met de aspecten die u als ontwikkelaar kan tegenkomen tijdens een ontwikkel traject.

Deze cursus biedt u de gelegenheid om onder begeleiding ervaring op te doen met het Oracle ADF framework en bijkomende tools als Oracle JHeadstart. De cursus is opgezet als een heus bouwtraject waarin alle aspecten van het ontwikkelen van een webapplicatie aan bod komen.

Doelgroep cursus Oracle ADF en JHeadstart 11g voor Quick Learners

Ontwikkelaars die ervaring willen opdoen met Oracle ADF.

Voorkennis

Wij adviseren onderstaande voorkennis:

Onderstaande voorkennis wordt beschouwd als een pre:

Doel

 • Het doel van deze cursus is om op een laagdrempelige, interactieve manier kennis te maken met het Oracle ADF framework. Het uiteindelijke doel is om de deelnemer voldoende praktijkgerichte bagage mee te geven zodat hij / zij kan deelnemen aan een ontwikkeltraject.

Onderwerpen cursus Oracle ADF en JHeadstart 11g voor Quick Learners

De cursus Oracle ADF en JHeadstart 11g voor Quick Learners behandelt de volgende onderwerpen:

   Day 1

   • Overview
   • Introduction ADF Business Components (BC)
   • Introduction User Interface (UI)
   • BC Continued and List of Values (LOVs)

Day 2

   • Search Forms
   • Binding Layer, Expression Language and Debugging
   • Task Flows and (un)bounded Pages

Day 3

   • Templates/Regions
   • Enhance Page Layout
   • ADF Security

Day 4

   • Deployment
   • Jheadstart Introduction
   • Jheadstart 11g Basics
   • Jheadstart Advanced Layout

Day 5

  • Jheadstart Reusables
  • Jheadstart Customisation
  • Jheadstart Out-of-the-Box Components
  • Forms2ADF
  • Roundup

Maven 3

Maven is een Java build management tool die het hele proces van het bouwen van een software applicatie automatisch kan uitvoeren. Denk hierbij aan verschillende aspecten als compileren, testen, packaging, deployen, documentatie genereren, enz. Maven maakt gebruik van het principe van ′conventie over configuratie′. Dit betekent dat je met Maven alleen die dingen hoeft te configureren waarin je afwijkt van de standaard. Hierdoor wordt het gebruik van Maven erg simpel. In de Java wereld is Maven het meest gebruikte build tool, en je komt tegenwoordig bijna geen Java project meer tegen dat niet gebruik maakt van Maven.
De voordelen van Maven zijn:

 • Hogere productiviteit omdat maven vele aspecten automatisch uitvoert
 • Hogere kwaliteit van de code door automatische testen en code reporting tools
 • Betere communicatie in het team d.m.v. up-to-date documentatie en reporting tools

In deze training behandelen we Maven 3. Cursisten zullen d.m.v. hands-on oefeningen zelf de verschillende aspecten van Maven configureren.

 

Doelgroep cursus Maven 3

Java ontwikkelaars die ervaring willen opdoen met Maven.

Voorkennis

Wij adviseren onderstaande voorkennis:

Onderwerpen cursus Maven 3

De cursus Maven 3 behandelt de volgende onderwerpen:

  • Introductie van Maven
  • Maven lifeccycle en de lifecycle fasen
  • Beschrijving van een Maven project
  • Maven integratie met Eclipse
  • Maven repositories
  • Maven projecten
  • Maven archetypes
  • POM inheritance en aggregation
  • Reporting en documentatie
  • Maven en continuous integration

Java ontwikkeling in de praktijk

De enterprise Java wereld is ondertussen uitgegroeid tot een gigantisch aanbod aan mogelijkheden. Er zijn vele Java EE standaarden, open source frameworks en applicatie servers. Elke Java programmeur zal keuzes moeten maken:

-Hoe ziet mijn ontwerp eruit?
-Welke standaarden en frameworks ga ik gebruiken?
-Welke tools gebruik ik voor testen en integratie?
-Welke applicatie server ga ik gebruiken?
-Hoe roep ik een legacy applicaties aan?
-Wat zijn de best practices op dit moment?

In deze 3 daagse training krijgt u een helder overzicht van al deze mogelijkheden, standaarden en frameworks, en bent u goed in staat om bovengenoemde keuzes te maken.

Doelgroep cursus Java ontwikkeling in de praktijk

Deze training is voor iedere Java ontwikkelaar, die wil doorgroeien naar het volgende niveau en professioneel met Java applicaties wil ontwikkelen.

Voorkennis

Wij adviseren onderstaande voorkennis:

Doel

 • Na deze training hebt u een helder overzicht van alle verschillende mogelijkheden, standaarden en frameworks uit de Java wereld, die u in staat stellen om gegronde keuzes te maken voor uw eigen project.

Onderwerpen cursus Java ontwikkeling in de praktijk

De cursus Java ontwikkeling in de praktijk behandelt de volgende onderwerpen:

  • Java EE standaarden en frameworks
  • Java EE applicatie servers
  • Web ontwikkeling
  • Spring framework
  • Integratie
  • Data Access
  • Build, test en integration servers en frameworks
  • Java architectuur mogelijkheden

Design Patterns in Java

Design Patterns zijn standaard oplossingen voor algemene design problemen in object-georienteerde applicaties. Als je als ontwikkelaar tegen een bepaald ontwerp probleem aanloopt, is de kans groot dat iemand al eens eerder tegen hetzelfde probleem is aangelopen en daar een goede oplossing voor heeft bedacht. Deze oplossingen zijn beschreven als design patterns en ontwikkelaars kunnen zo deze bewezen oplossingen hergebruiken in hun eigen applicatie.
Het voordeel van het gebruik van design patterns is dat de applicatie code meer flexibel, herbruikbaar, uitbreidbaar en veelal beter leesbaar wordt. In deze cursus behandelen we de meest bruikbare design patterns en m.b.v. hands-on oefeningen gaan we deze patterns implementeren in Java. Ook zullen we dieper ingaan op het gebruik van verschillende patterns in combinatie met elkaar.

Doelgroep cursus Design Patterns in Java

Deze cursus is voor architecten, ontwerpers en programmeurs die design patterns willen leren toepassen om flexibele applicaties te ontwerpen en te implementeren die beter herbruikbaar en uitbreidbaar zijn.

Voorkennis

Wij adviseren onderstaande voorkennis:

Doel

 • Aan het eind van deze cursus:
 • Heeft de cursist een goed overzicht van de belangrijkste design patterns.
 • Is de cursist in staat te herkennen welk design pattern welk probleem oplost.
 • Is de cursist in staat de design patterns zelf te implementeren in Java.

Onderwerpen cursus Design Patterns in Java

De cursus Design Patterns in Java behandelt de volgende onderwerpen:

  • Object-georienteerd ontwerp principes
  • Introductie in design patterns
  • Behavioral patterns
   • Command
   • Observer
   • State
   • Strategy
   • Iterator
   • Mediator
   • Chain of responsibility
   • Visitor
  • Structural patterns
   • Adapter
   • Composite
   • Decorator
   • Façade
   • Proxy
  • Creational patterns
   • Abstract factory
   • Factory method
   • Singleton
  • Architectural patterns
   • Model-View-Controller
   • Filter
   • Service object
   • Data access object
   • Gateway

Lean IT Kaizen 

Lean principes hebben betrekking op het verhogen van de waarde voor de klant, het verwijderen van verspilling (werk dat geen waarde toevoegt), het management als facilitator, het betrekken van alle medewerkers in de organisatie, continue verbetering en waarde borgen met minder werk. Streef je naar het betrouwbaar en op het juiste moment ontwikkelen, realiseren en leveren van de juiste klantwaarde tegen de laagst mogelijke kosten? Wil je op een professionele wijze de Lean IT transformatie ondersteunen in lijn met de gekozen strategie? Dan is deze Kaizen training iets voor jou! Kaizen (Kai = veranderen, Zen = naar het goede) is een continue verbeteringsaanpak die wordt ondersteund met de managementcyclus DMAIC. Dit is een projectmatige aanpak met als uitgangspunt een gedefinieerde, noodzakelijke verbetering, gebaseerd op een erkent en geprioriteerd probleem. Als communicatiemiddel wordt de A3-methode gebruikt als basis voor het geleidelijk voltooien van een verbetervoorstel.

Waarom deze Lean IT Kaizen training?

In deze training brengen we je alle fijne kneepjes bij op het gebied van continue verbetering, zodat je optimaal bent voorbereid op jouw rol als Lean IT Kaizen Lead. Een Kaizen Lead werkt aan verbetering op basis van Lean principes. De Kaizen Lead kan afkomstig zijn uit elke laag en uit elke afdeling van de IT-organisatie.

Wat ga je leren?

Na het volgen van deze training ben je bekend met de belangrijkste begrippen uit Kaizen en beschik je over de volgende vaardigheden:

 • Organiseren en leiden van een Kaizen event
 • Kennis over het DMAIC model overdragen op anderen
 • Identificeren en definiëren van problemen
 • Opstellen van een dataverzamelplan
 • De achterliggende oorzaak van problemen analyseren
 • Inzicht in verschillende verbetermethoden en weten hoe u deze kunt toepassen
 • Opstellen van een beheerplan
 • De duurzaamheid van verbeteringen waarborgen

Opzet Lean IT Kaizen training

De training duurt drie dagen. Tijdens de training gaan we uitgebreid in op de belangrijkste zaken rond het organiseren en uitvoeren van een Kaizen event. Daarnaast komt ook de DMAIC methode voor probleemoplossing veel uitvoeriger aan bod dan bij de Lean IT Foundation training. Bovendien laten we zien hoe de uitkomsten van een Kaizen event met behulp van de A3 methode kunnen worden vastgelegd en gecommuniceerd. De training heeft als doel kennis bij te brengen die je via praktische opdrachten ook leert toe te passen. Hierdoor ben je na afloop in staat om vol zelfvertrouwen een Kaizen event te organiseren en te leiden.

Vereiste voorkennis

Deelnemers dienen in het bezit te zijn van het Lean IT Foundation certificaat.

Lean IT Kaizen certificering

Deze training bereidt je voor op het APMG Lean IT Kaizen examen en de daarbij behorende certificering. De training is gebaseerd op de specificaties van de Lean IT Association (LITA) . LITA bepaalt de standaarden op het gebied van Lean IT kennis en kunde. De kwaliteit van de training, het lesmateriaal en de trainers zijn beoordeeld en geaccrediteerd volgens LITA normen. Voor meer informatie zie http://www.leanitassociation.com

Lean IT Foundation

Cursusbeschrijving:
IT organisaties zoeken constant naar nieuwe manieren om de klanttevredenheid, de kwaliteit van de geleverde diensten en de waarde hiervan voor het primaire bedrijfsproces te verbeteren. Lean IT transformeert uw IT organisatie naar een klantgerichte, efficiënte en transparante IT organisatie die blijvende toegevoegde waarde levert aan het primaire bedrijfsproces van de organisatie. De Lean IT Foundation omvat alle onderdelen om cursisten goed te introduceren in Lean IT. Na afronding van de training kunt u effectief participeren in een Lean IT transformatieprogramma.

Overzicht Leerdoelen:
Na het voltooien van de cursus bent u in staat om:

 • Te doorgronden wat de concepten van Lean zijn en hoe deze toe te passen in het IT domein
 • Klantwaarde te analyseren en de “Voice of the Customer” te vertalen naar processen
 • Concepten te begrijpen zoals: “Customer Value”, “Value Streams”, “Flow”, “Pull” en “Perfection”
 • Processen te diagnosticeren en te verbeteren met “Value Stream Mapping”
 • Problemen op te lossen aan de hand van de zogenaamde “Kaizen” methode
 • Te werken met de DMAIC verbetercyclus
 • Verbeteractiviteiten toe te wijzen die procesresultaten optimaliseren
 • Te begrijpen welke houding en gedrag nodig is in een Lean organisatie
 • Succesvol aan het Lean IT Foundation Certificeringexamen deel te nemen

Cursusopzet:
De Lean IT Foundation duurt twee dagen. Tijdens de training leert u de fundamenten van Lean en hoe die toe te passen in het IT domein. Ook werkt u met oefeningen om uw praktische vaardigheden met Lean te ontwikkelen. Verder maakt u kennis met de zachte aspecten van Lean IT, zoals veranderaanpakken om de houding en het gedrag van medewerkers te veranderen zodat deze aansluiten bij een Lean organisatie. Alle oefeningen hebben betrekking op het IT domein, technische IT kennis is echter niet vereist om deze te kunnen doen.

Deze cursus wordt geleverd met een boeiende praktijkstudie die is ontwikkeld om het begrip van Lean IT bij de cursisten verder te ontwikkelen. Cursisten die de training hebben gevolgd zijn voorbereid om met succes deel te nemen aan het, aan de training verbonden, Lean IT Foundation certificeringsexamen. Het slagen voor dit examen is een voorwaarde om deel te nemen aan vervolgopleidingen binnen het Lean IT trainingsprogramma.

Overzicht Cursusmateriaal:
Cursisten krijgen een Lean IT Foundation werkboek dat alle presentatiematerialen van de training omvat. Daarnaast ontvangt u de praktijkstudie, het referentieboek “Lean Thinking” en voorbeeld examenvragen.

Referentiemateriaal:
Lean Thinking, Womack & Jones

ISTQB Foundation

ISTQB Foundation

Deze driedaagse ISTQB Foundation geaccrediteerde cursus biedt de deelnemer een uitstekend basiskennis testen, met ook een flink aantal praktijkelementen op het gebied van testtechnieken. De cursus behandelt test principes & standaards, test management, test fasering, onderhoudstesten, reviews, dynamische testtechnieken (white-box, black-box en exploratory testen) en test tools & automatisering. De cursus is een voorbereiding op het examen “ISTQB Foundation Certificate in Software Testing” en voldoet de eisen zoals deze door ISTQB zijn opgesteld.

Waarom deelnemen?

De algemene doelstelling van deze cursus is het verbeteren van kennis en opdoen van praktische vaardigheden op het gebied van gestructureerd testen van software.

Specifieke doelstellingen: 

• Verbeteren van de testactiviteiten binnen het project en de organisatie
• Testdoelstellingen en theorie
• Kennis nemen van praktijkvoorbeelden en opdoen van praktische vaardigheden
• Een gestructureerd testproces
• Leer de standaard testterminologie
• Neem kennis van diverse informatiebronnen
• Inzicht in de kosten en baten van vroegtijdig testen
• Kennis en praktische vaardigheden ten aanzien statische en dynamische testtechnieken, testmanagement en testtools
• Voorbereiden op het ISTQB examen aan het einde van de derde dag
• Verkrijgen van een professioneel internationaal erkend certificaat op het gebied van testen

Programma

Opzet van de training

De training duurt drie dagen waarin u testen zowel theoretisch als praktisch leert kennen. Oefeningen en meningsvormen hebben een belangrijke plaats binnen deze cursus. Tijdens de cursus worden proefexamens geoefend. Het verdient aanbeveling ter voorbereiding op het examen in de avonduren de gedoceerde lesstof te bestuderen.

Programma onderwerpen

Test Principes

 • Definities van kwaliteit, testen, software kwaliteit en software testen
 • Standaard testterminologie (ISTQB)
 • Risico-management en teststrategie
 • Valkuilen, uitgangspunten, budgetten, onduidelijkheden, tijdsdruk en risico’s

Test Management

 • Vormen van testorganisaties
 • Testplanning en beheer
 • Gebruik van projectmanagement tech-nieken
 • Configuratie management en wijzigings-beheer
 • Probleembeheer
 • Testware, -producten en hergebruik

Testfasering

 • Testfaseringsmodellen (wie, wat en wan-neer)
 • Entry en exit criteria
 • Mastertestplanning
 • De voordelen van vroege fout detectie

Statisch en dynamisch testen

 • Statische technieken (o.a. reviews, inspecties en walkthroughs, code metrics)
 • White box technieken (verschillende soorten coverages)
 • Black-box technieken (o.a. equivalence partitioning, boundary value analysis, decision tables en state transition testing)
 • Exploratory Testen en Error Guessing

Testtools

 • Soorten tools (CAST)
 • Bruikbaarheid, voor- en nadelen, kosten en opbrengsten
 • Tools en hergebruik (regressietesten)
 • Datadriven testen
 • Implementatie en onderhoud

Praktische informatie

Voor wie bestemd?

• Testers die zich verder willen verdiepen in het gestructureerd testen en in het kader van hun testcarrière het ISTQB Foundation Certificate willen verkrijgen

• Gebruikers, ontwikkelaars en beheerders die zich bezig houden met het testen van informatiesystemen en softwareproducten

• Kwaliteitsfunctionarissen en projectmanagers die zich willen verdiepen in gestructureerd testen en het definiëren van teststandaards

Deze training is inclusief  lunch, koffie en thee.

Vervolg

Deze training is een goede voorbereiding voor de ISTQB Advanced Test Manager training.

Data Vault Day

Centennium BI opleidingen en BI Academy zijn Authorised Training Partners van Genesee Academy (GA). De cursus Data Vault Day is een GA cursus: programma, online lessen en cursusmateriaal zijn eigendom van GA. Uw docent zal een GA AUthorized trainer or Authorized GA guest instructors zijn.

Overview

Deze training is gericht op alle kerncomponenten waaruit het Data Vault modelleringsparadigma is opgebouwd. Het gaat daarmee verder dan een introductie: u krijgt een gedegen en praktisch overzicht van de mogelijkheden – samengebald in één dag. De cursus bestaat uit drie onderdelen: één dag interactieve klassikale training, on-line video lessen en het uitgebreide cursus materiaal.

Leerdoelen

Deze cursus behandelt Data Vault modellering en bevat zowel theoretische als praktische (via groepsoefeningen) elementen om een gedegen begrip van de Data Vault modellering op te bouwen en te begrijpen hoe deze aanpak de doelen van het data warehouse ondersteunen. De onderdelen zijn zodanig ontworpen dat een consistente en heldere boodschap over de fundamenten van Data Vault modellering wordt overgebracht. De cursusdag is intensief en interactief van opzet. Gedurende de dag wordt er afwisselend plenair cursus gegeven en aan cases en opdrachten gewerkt. Thema’s die aan bod komen zijn:

 • Het concept achter Data Vault
 • De data warehousing modelleringseisen als basis voor deze aanpak
 • Hoe Data Vault deze eisen invult
 • Het idee achter de core business concepten en de bedrijfsbrede business keys
 • Hubs, Links, Satellieten, backbone modellen
 • Omgaan met historie
 • Het modelleringsproces
 • Laden en uitvragen van het Data Vault model
 • Voordelen, nadelen en toepasbaarheid van de verschillende modelleringsaanpakken
 • Link ontwerp
 • Begrip van satelliet attribution
 • Brongedreven versus businessgedreven semantiek
 • Data integratie rond Hub sleutels, hiërarchieën en voorbeelden uit de praktijk

Online lessen

Als onderdeel van Genesee Academy’s “hybrid learning approach”, omvat deze cursus on-demand video lessen. Deze worden on-line aangeboden via DataVaultAcademy.com. De cursussen zijn geproduceerd in een studio klaslokaal in het Genesee Academy Training Center in Colorado, USA. Het doel van deze video lessen is om alle cursisten een basis introductie van de Data Vault core concepten voordat zij het klaslokaal betreden. Dit zorgt ervoor dat alle cursisten met en vergelijkbare basis baggage aan de klassikale lessen beginnen.

Omdat de video’s 24/7 online beschikbaar zijn, hebben alle cursisten de tijd en de mogelijkheid om ze tijdig te volgen. Er is geen limiet op de frequentie van toegang tot de lessen, dus cursisten kunnen ze bekijken wanneer ze willen en zo vaak ze willen, als het maar voor aanvang van het klassikale gedeelte is. Er zijn 12 online lessen voor de Data Vault Day cursus:

 • What is Data Vault (5min)
 • Data Vault Modeling Core Constructs (6min)
 • High Level Colors of the Data Vault (12min)
 • Data Vault Overview Benefits (2min)
 • Data Vault Overview: Introduction Architecture (6min)
 • Data Vault Modeling Approach & Methodology (6min)
 • The Hub (11min)
 • The Link (11min)
 • The Satellite (13min)
 • Applying Data Modeling approaches to EDW (19min)
 • Steps to Modeling the EDW (12min)
 • Business Keys in EDW (8min)

Klassikale dag

De klassikale dag is intensief en zeer interactief. De dag omvat klassikale lessen, case labs en oefeningen. Thema’s die aan bod komen zijn:

 • Het concept achter Data Vault
 • De data warehousing modelleringseisen als basis voor deze aanpak
 • Hoe Data Vault deze eisen invult
 • Het idee achter de core business concepten en de bedrijfsbrede business keys
 • Hubs, Links, Satellieten, backbone modellen
 • Omgaan met historie
 • Het modelleringsproces
 • Laden en uitvragen van het Data Vault model
 • Voordelen, nadelen en toepasbaarheid van de verschillende modelleringsaanpakken
 • Link ontwerp
 • Begrip van satelliet attribution
 • Brongedreven versus businessgedreven semantiek
 • Data integratie rond Hub sleutels, hiërarchieën en voorbeelden uit de praktijk

Cursusmateriaal

Deze cursus is inclusief gedetailleerd cursusmateriaal om het leerproces te ondersteunen. Buiten het klaslokaal zijn diverse items bedoeld om gebruikt te worden als references en guides om de doorlopende data vault activiteiten van de cursisten te blijven stimuleren. Het materiaal voor deze cursus is:

 • Class Presentation Deck geprint en gebonden 60 paginas.
 • Workbook geprint pakket van 12 paginas.
 • Lab geprint pakket van 2 X 5 paginas.
 • Course Guide electronisch als PDF.

De docenten

De docent voor deze cursus is of Hans Hultgren, of een authorised GA Guest Instructor.

Gratis on-line proefles?

Ga naar www.datavaultacademy.com, maak een account aan en u kunt gratis een proefles volgen.

Voor wie bestemd?

De cursus is gericht op business intelligence en data warehousing professionals. Deze cursus is ideaal voor eenieder die intensief kennis wil maken met Data Vault of op het punt staat om met Data Vault aan de slag te gaan en wil begrijpen wat Data Vault daadwerkelijk inhoudt. Maar omdat de Data Vault concepten sterk gerelateerd zijn aan de werking van de business, zullen ook deelnemers met een business perspectief profiteren van deze cursus. Bijvoorbeeld: Data en Informatie Modelers, Data en Informatie Architecten, Business Analisten, Business Intelligence en Data Warehousing managers, Ontwerpers en projectleiders, Data Warehousing Database Administrators (DBAs), Data Mart ontwerpers, Integratiespecialisten en ETL-ontwikkelaars, Functioneel beheerders, etc.

Deze training is inclusief  broodjes, koffie en thee.

Big Data Fundamentals

Overview

Via deze eendaagse Big Data Fundamentals cursus krijgt u inzicht in en actuele en toepasbare basiskennis van de positionering van Big Data in het BI-domein en een aanscherping van Big Data-definities. Het in kaart brengen van de randvoorwaarden voor succes en een Big Data tooloverzicht vormt de basis.

De cruciale rol van semantiek vormt de rode draad van de cursus: het toekennen van relevante betekenis aan Big Data vormt een van de grootste uitdagingen en is DE bepalende succesfactor van Big Data. De cursus geeft handvatten hoe deze betekenis op een slimme wijze toe te kennen.

Inleiding

Big Data is al enige tijd een hype en kent grote beloften over de waarde van Big Data voor de business. De discussie over de functionele en technisch implementatie is beperkt tot de inrichting van een Hadoop cluster als Big Data platform. De waarde van Big Data voor de business is echter vaak niet helder: een goede business case voor Big Data ontbreekt. De implementatie van Hadoop is verre van eenvoudig en wordt vaak zeer technisch ingestoken terwijl juist de functionele inrichting alle aandacht moet krijgen om business waarde te creëren.

Big Data biedt ontegenzeggelijk veel potentieel: nieuwe (open) databronnen, vaak van buiten de eigen organisatie en met onbekende structuur en inhoud, bieden nieuwe mogelijkheden voor diepgaande analyse en waardecreatie. Maar Big Data alleen technisch toegankelijk maken is niet voldoende. Vooral inzicht krijgen in de betekenis (semantiek) van de Big Data, het bieden van nieuwe analyse-functionaliteiten waarmee nieuwe of onvermoede dwarsverbanden en inzichten worden ontdekt leveren pas echt business waarde op en verdient daarom alle aandacht.

Gedurende de dag gaan we in op de waarde en mogelijkheden die Big Data voor uw organisatie kan bieden en combineren we actuele ontwikkelingen en uitdagingen met concrete strategieën en oplossingen.

Leerdoelen

Het primaire doel van deze eendaagse Big Data Fundamentals cursus is opdoen van actuele en toepasbare basiskennis van het thema Big Data. Inzicht verkrijgen in de positionering van Big Data in het BI-domein, aanscherpen van Big Data-definities, in kaart brengen van de randvoorwaarden voor succes en het Big Data tooloverzicht vormen de basis. In de cursus leert u het belang van semantiek te onderkennen en leert u hoe betekenis wordt toegekend via Semantische Wiki’s en geautomatiseerde processen.

Daarnaast krijgt u inzicht in:

 • Big Data als onderdeel van informatiemanagement
 • Big Data en de positie ten opzichte van Business Intelligence
 • Met semantische technologie toekennen van betekenis aan Big Data
 • De benodigde Big Data componenten en marktpartijen

Programma

 • Waarom Big data op de bedrijfsbalans moet worden opgenomen
 • Wat bedoelen we nu eigenlijk met Big Data?
 • Big Data als basis voor nieuwe businessmodellen (cases Wall Mart en Google)
 • Verandering van managementcultuur richting evidence based management
 • Creëren van structuur met Ensemble Modeling (Data Vault)
 • Het Universele Big Data Platform
 • Positionering en duiding van de top-3 Big Data Hadoop Solutions
 • Uw eigen actieplan voor Big Data en Semantiek

Praktijkgericht

De praktijk van de deelnemers en de docenten heeft een centrale plek binnen het programma. De continue wisselwerking tussen actuele kennis en toepassing in de praktijk wordt met behulp van de aanwezige deskundigen direct aangepakt.

De docenten

De Big Data Fundamentals cursus wordt verzorgd door de professionals van Centennium BI expertisehuis. Dit staat er borg voor dat deze cursus bovenal theorie bevat, die ook direct in de praktijk toepasbaar is.

Praktische informatie

Voor wie bestemd?

Omdat deze cursus verder gaat dan het gebruikelijke standaardoverzicht van Big Data tools en –platforms, is zij vooral bedoeld voor managers en professionals die willen leren hoe Big Data werkelijk waardevol wordt voor de organisatie. Er zijn geen toelatingseisen, affiniteit met business intelligence, datamanagement, informatiemanagement of datawarehousing is echter aan te bevelen.

Deze training is inclusief  broodjes, koffie en thee.

Certified Data Vault Data Modeler

Centennium BI opleidingen is een Authorised Training Partner van Genesee Academy (GA).

Certified Data Vault Data Modeler is een GA seminar: programma, online lessen en cursusmateriaal zijn eigendom van GA. Uw docent zal een GA Authorized trainer.

Overview

Een architectuur op basis van Data Vault biedt een unieke oplossing, gericht op data-integratie door en voor de gehele organisatie. De sleutel van het succes van Data Vault ligt in de flexibele inbedding van de bedrijfsprocessen. Strikte naleving van de fundamentele regels van het concept garandeert een solide basis voor uw datawarehouse. Data Vault maakt het mogelijk flexibele en kosteneffectieve datawarehouses in korte tijd te realiseren. Door een combinatie van ruim 20 uur on-line training en vijf intensieve dagdelen on-site training krijgt u antwoord op al uw vragen rondom Data Vault. Het seminar wordt afgesloten met een examen dat u in staat stelt om ‘Certified Data Vault Data Modeler’ te worden. Een unieke kans om uw onderscheidende waarde als professional te vergroten!

Leerdoelen

Na afloop van het seminar begrijpt u alle ins-and-outs van DataVault en kunt u de principes in de praktijk toepassen. De leerstof is erop gericht u voor te bereiden op het Certified Data Vault Data Modeler examen, een examen dat uitsluitend als onderdeel van het Data Vault Modeling & Certification Seminar wordt aangeboden.

Inleiding

Een architectuur op basis van Data Vault biedt een unieke oplossing, gericht op data-integratie door en voor de gehele organisatie. De sleutel van het succes van Data Vault ligt in de flexibele inbedding van de bedrijfsprocessen. Strikte naleving van de fundamentele regels van het concept garandeert een solide basis voor uw datawarehouse. Data Vault maakt het mogelijk flexibele en kosteneffectieve datawarehouses in korte tijd te realiseren.

Door een combinatie van ruim 20 uur on-line training en vijf intensieve dagdelen on-site training krijgt u antwoord op al uw vragen rondom Data Vault. Het seminar wordt afgesloten met een examen dat u in staat stelt om ‘Certified Data Vault Data Modeler’ te worden. Een unieke kans om uw onderscheidende waarde als professional te vergroten!

Programma

Het seminar is opgebouwd uit de volgende verschillende werkvormen: College, e-learning, presentaties, cases, oefeningen, discussie en workshops. Het seminar bestaat uit 3 dagen die vooraf worden gegaan door ruim 20 uur on-line training.

On-line Programma
De ruim 20 uur on-line training worden twee weken voor aanvang van het on-site gedeelte aan de deelnemers aangeboden. Dit gedeelte bestaat uit 30 lessen via video streams en e-learning. Het on-line gedeelte stelt u in staat om in uw eigen tempo de basis van Data Vault te leren. Binnen het on-line programma zal een case worden toegezonden ter voorbereiding die gedurende het on-site gedeelte zal worden behandeld. Om goed voorbereid te zijn en dus effectief deel te nemen aan het on-site gedeelte moet u alle on-line lessen gevolgd hebben en de case hebben uitgewerkt!

On-site Programma
Tijdens de on-site cursusdagen wordt eerst teruggegrepen naar het geleerde in het on-line gedeelte en de zelf uit te werken case. Daarna staan ze in het teken van het oefenen met en het uitwerken van nog twee cases naast extra informatie over de opzet en de regels van het modelleren volgens Data Vault. Door zelf intensief bezig te zijn met de cases bent u snel in staat om u het geleerde eigen te maken. Doel is niet alleen om u optimaal voor te bereiden op het examen, maar ook om de diepere achtergronden van Data Vault te leren en u klaar te stomen voor de praktijk.

Deze opzet kent het grote voordeel dat u slechts twee dagen volledig vrij hoeft te maken voor het volgen van de training en certificering. De on-line delen kunt u flexibel in uw eigen tijd en op uw eigen tempo volgen.

Dag 1: 9:00 – 17:00 uur Inclusief lunch

Dag 2: 9:00 – 17:00 uur Inclusief lunch

Dag 3: 9:00 – 17:00 uur  inclusief examen en lunch

Voor wie bestemd?

Data Architecten, BI- en/of IT Architecten, BICC teamleiders, Business analisten, informatieanalisten, ontwerpers, adviseurs op het gebied van data integratie, ETL ontwerpers, projectmanagers, database- administrators en architecten die betrokken zijn bij datawarehouse omgevingen.

Gewenste voorkennis: Ruime ervaring met datawarehousing en in algemene zin het modelleren van data, aangevuld met enige kennis van en bij voorkeur ervaring met Data Vault concepten.

Informatie Analyse voor Business Intelligence

Informatie Analyse voor Business Intelligence

In deze tweedaagse special leert u om een goede informatie analyse voor te bereiden, uit te voeren en terug te koppelen naar de uiteindelijke gebruikers. Om dit te bereiken wordt ingegaan op besturingsmodellen, proces- en informatiemodellen en de structuur en richting die deze geven bij het houden van interviews, uitvoeren van workshops en het zorgen voor een goede verslaglegging. Bij dit alles wordt het doel, een succesvolle BI – implementatie, in het achterhoofd gehouden.

U verlaat deze cursus met een verzameling van acht templates die u in uw eigen praktijk direct kunt gaan toepassen.

Door het volgen van deze cursus krijgt u inzicht in:

 • De rol van informatieanalyse in het Business Intelligence proces
 • Het uitvoeren van een informatiebehoeftenanalyse op basis van templates en best practices
 • De rol van procesanalyse als basis voor informatieanalyse
 • Het ontwerpen van KPI’s
 • Het ontwerpen van effectieve, inzichtelijke rapportages
 • Het belang van bronanalyse en opslag van informatie in het datawarehouse en data marts
 • Het achtstappenplan waarmee u als informatieanalist direct aan de slag kunt in de eigen praktijk

Voor wie bestemd?

Informatieanalisten, business analisten, functioneel beheerders, adviseurs en iedereen die zich bezighoudt met het vastleggen van informatiebehoeften binnen een organisatie.

Er zijn geen strikte toelatingseisen, maar affiniteit of enige ervaring met informatieanalyse en business intelligence of datawarehousing is gewenst.

Deze training is inclusief  broodjes, koffie en thee.

Visualisatie voor Business Intelligence

Visualisatie voor Business Intelligence

Vaak blijft de presentatie van informatie binnen een BI-traject onderbelicht waardoor de kracht van het getoonde inzicht afneemt. Centennium heeft best practices en uitgangspunten opgesteld, gebaseerd op haar jarenlange praktijkervaring op het gebied van visualisatie. Als u deze leert toepassen kunt u dashboards en rapportages ontwikkelen als een samenhangend geheel en zorgen voor de juiste signalen op het juiste moment.

Door het volgen van deze training krijgt u inzicht in:

 • Inzicht in hoe de mens omgaat met visuele signalen
 • Kennis van de verschillende grafieken en de beste toepassing daarvan
 • Inzicht in de meest gemaakte fouten bij het ontwerpen van dashboards
 • Inzicht in hoe verschillende grafieken in samenhang te presenteren in een dashboard

Voor wie bestemd?

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt of gaat houden met het visualiseren van informatie. Door de opzet is deze zowel met een technische als een niet-technische achtergrond te volgen.

Er zijn geen strikte toelatingseisen, maar affiniteit met rapportage en dashboarding is aan te bevelen.

Deze training is inclusief  broodjes, koffie en thee.

Business Intelligence en Data Warehousing

Business Intelligence en Data warehousing Fundamentals 

Het primaire doel van deze tweedaagse Fundamentals cursus is om brede, algemene en actuele basiskennis van business intelligence, datawarehousing en BI-architectuur op te doen. En wel op zo’n manier dat deze direct in de praktijk toepasbaar is.

Door het volgen van deze cursus krijgt u inzicht in:

 • definities en terminologie binnen het vakgebied Business Intelligence
 • de plaats van datawarehousing in het BI – spectrum
 • De rol van BI – architectuur bekeken vanuit BI én vanuit de architectuur
 • randvoorwaarden om Business Intelligence, Datawarehousing toe te kunnen passen
 • de praktische toepassing middels concrete voorbeelden en cases
 • De toegevoegde waarde van business intelligence voor de business
 • Het effectief inrichten van BI-projecten en inbedden in de organisatie
 • Kennismaken met de succes- en faalfactoren bij het realiseren van BI ambities.

Voor wie bestemd?

Omdat deze cursus een brede basisintroductie over het vakgebied betreft is deze geschikt voor vrijwel iedereen die in zijn werk in aanraking komt met business intelligence, datamanagement, informatiemanagement of datawarehousing. Bijvoorbeeld: Kennismerkers en andere gebruikers van BI- of analytische toepassingen, ontwikkelaars die dat soort toepassingen moeten helpen realiseren, managers die moeten besluiten over de effectieve inzet van BI, controllers en informatiemanagers die die behoefte aan snel en correct inzicht zien toenemen, etc..

Er zij geen toelatingseisen, maar affiniteit met ICT, informatieverwerkende processen en managementinformatie is aan te bevelen. Door de opzet is deze zowel met een technische als een niet-technische achtergrond te volgen.

Deze training is inclusief  broodjes, koffie en thee.

Masterclass Adminstudio & app-v & SCCM

Masterclass Adminstudio & app-v & SCCM

Deze training combineert het leren werken met AdminStudio & App-V & SCCM 2012, waarbij de leerstof en opdrachten gebaseerd zijn op de ‘real life’ ervaringen.

Met deze training bieden wij u een uitermate praktijkgerichte training aan waarbij alles wordt behandeld wat een Package Engineer / Technisch Applicatiebeheerder in de dagelijkse praktijk nodig heeft. Precies zoals u het kunt toepassen in uw eigen organisatie!

Ontwikkeld voor packagers, door dé packagers.

TRAININGSINHOUD

AdminStudio

 • Opzetten van uw package omgeving:
  1. inrichten ontwikkelsystemen, testsystemen.
  2. opzetten applicatie documentatie voor het applicatie-migratieproces.
 • Het gebruiken van de verschillende AdminStudio tools, zoals
  1. RepackagerTunerInstallShieldEditor om uw projecten efficiënt en gestructureerd uit te kunnen voeren.
 • Inzicht verkrijgen in hoe een Windows Installer database (MSI) in elkaar steekt en hoe de mechanismen zoals Self-Healing & Repair werken.
 • U krijgt inzicht in Validation en bent in staat te begrijpen welke fouten u echt moet oplossen voor een juiste werking. En nog belangrijker, hóe u dit het beste kunt doen.
 • Hoe u applicaties kunt virtualiseren voor gebruik met Microsoft App-V, VMware ThinApp of Citrix XenApp, en meer…

Microsoft App-V

 • Leer alle facetten en functionaliteiten kennen van het “Microsoft Application Virtualization Platform v5.0”. Er wordt uitgebreid in gegaan op alle aspecten van de onderliggende techniek, het beheer en het toepassen van packaging best practices op virtuele applicaties.
 • Cursisten krijgen een goed inzicht in het sequencing proces waarbij gebruik gemaakt wordt van alle nieuwste features in Microsoft App-V zoals het gebruik Connection Groups, Dynamic Configuration met XML bestanden en de rol van PowerShell binnen App-V.
 • Aan het einde van deze training bent u bekend met alle “ins en outs” van Microsoft App-V 5.0 en kunt u de geleerde technieken direct in de praktijk toepassen.

SCCM 2012

 • SCCM 2012 Integratie: er wordt dieper ingegaan op Management en Distributie aspecten in de praktijk op basis van Microsoft System Center Configuration Manager. Tijdens deze dag wordt met name de integratie en distributie van MSI’s & App-V Sequences in SCCM 2012 uitgelicht.

Voor wie bestemd?

 • Systeembeheerders en Applicatiebeheerders die annvullende packaging kennis willen opdoen
 • Packagers die hun Packaging Skills willen vernieuwen, uitbreiden en verbeteren

Applicatie & Desktop Delivery met SCCM 2012

Applicatie en Desktop Delivery is een training waar u leert om MSI’s, Virtuele Applicaties en OS images te distribueren en te beheren met SCCM 2012 (meest recente versie). Deze training richt zich specifiek op de dagelijkse taken die een IT Professional uit moet voeren zoals het uitrollen van nieuwe machines en het verspreiden van applicaties met SCCM 2012.

Wilt u in korte tijd kennis en hands-on ervaring opdoen van het uitrollen van nieuwe systemen en het distribueren van applicaties met een van de meest gangbare System Management Tools? Dan is deze training voor u!

DOELGROEP

Beheerders en IT Professionals die de praktische facetten van SCCM 2012 willen leren

Trainingsinhoud

 • Introductie in Microsoft System Center Configuration Manager 2012
 • Uitleg Application en Desktop Deployment concepten
 • Inzicht in de integratie van Microsoft App-V in SCCM 2012
 • Configuratie SCCM omgeving
 • Organiseren Resources, Sites en Boundaries
 • Gebruik en toepassing Role Based Security
 • Beheren van Configuration Manager clients
 • Opvoeren, verspreiden en beheren van applicaties zoals MSI’s en App-V packages
 • Gebruik requirements en dependencies
 • Uitrollen en configureren van Windows 7 clients (image/unattended) mbv Task Seqeunces
 • Troubleshooting methoden en technieken
 • Hands-on labs, Best Practices, methodologieën en meer…

Applicatie Virtualisatie met Microsoft App-V 5 MasterClass

In de training “App-V MasterClass” leert u geavanceerde facetten en functionaliteiten kennen van het Microsoft Application Virtualization Platform v5.0.

 • Microsoft App-V infrastructure
  In de MasterClass wordt de App-V infrastructure behandeld. U werkt opdrachten uit met de Package Converter, Coexistence mode, Shared content store en krijgt inzicht in het beheren van client configuraties.
 • Advanced Sequencing technieken:
  U maakt kennis met de geavanceerde sequencing technieken. U maakt gebruik van Windows PowerShell, werkt aan complexere sequencing  scenario’s en verwerkt scripting in Dynamic Configuration Xml-bestanden.
 • SCCM 2012 Integratie:
  Tevens wordt ingegaan op Management en Distributie aspecten op basis van Microsoft System Center Configuration Manager 2012. Tijdens deze dag wordt de integratie van App-V in SCCM 2012 uitgelicht.

Aan het einde van deze training bent u bekend met de “ins en outs” van Microsoft App-V in combinatie met SCCM 2012 en kunt u de geleerde technieken direct in de praktijk toepassen.

DOELGROEP

 • Cursisten die de App-V 5.0 Basistraining hebben gevolgd
 • De IT Professional die al bekend is met App-V en zich verder wil verdiepen
 • De IT Professional die inzicht wil krijgen in de integratie van App-V met SCCM 2012

BENODIGDE VOORKENNIS

 • Voor het volgen van de MasterClass is enige ervaring met het virtualiseren cq Sequencen van applicaties gewenst.
 • Beschikt u nog niet over deze vaardigheden volgt u dan de ‘MasterClass in combinatie met de App-V Basistraining. De onderwerpen in de MasterClass sluiten hier namelijk naadloos op aan.

INHOUD TRAINING

 • App-V architectuur en infrastructuur
 • Stand-alone mode met Microsoft PowerShell
 • De rol van PowerShell binnen de App-V infrastructuur
 • Gebruik Coexistence mode en conversie van app-v 4 / 5
 • Dynamic Configuration met XML files
 • Targeted scripting mogelijkheden met PowerShell
 • Shared Content Store mode
 • Integratie van Microsoft App-V binnen SCCM 2012
 • Distributie van virtuele packages
 • Application Connection Grouping met Virtual Environments
 • Best Practices, methodologieën, troubleshooting

appv.png

 

VERVOLGTRAJECT

Applicatie Virtualisatie met Microsoft App-V 5 (SP3)

Tijdens deze 3-daagse training leert u alle facetten en functionaliteiten kennen van het “Microsoft Application Virtualization Platform v5.0”. Er wordt uitgebreid in gegaan op alle aspecten van de onderliggende techniek, het beheer en het toepassen van packaging best practices op virtuele applicaties.

Cursisten krijgen een goed inzicht in het sequencing proces waarbij gebruik gemaakt wordt van alle nieuwste features in Microsoft App-V zoals het gebruik Connection Groups, Dynamic Configuration met XML bestanden en de rol van PowerShell binnen App-V.

Aan het einde van deze training bent u bekend met alle “ins en outs” van Microsoft App-V 5.0 en kunt u de geleerde technieken direct in de praktijk toepassen.

DOELGROEP

 • Systeembeheerders en Applicatiebeheerders.
 • IT Specialisten die willen leren wat de nieuwste functionaliteiten zijn in App-V

INHOUD TRAINING.

What’s new in v5.0 SP3

 • Introductie in het Microsoft Application Virtualization platform v5.0
 • Uitleg Centralized Application Deployment concept
 • Gebruik van App-V in Windows Desktop en/of TS omgevingen
 • Beheer aspecten van applicaties met de Management Console
 • Sequencen van applicaties, van eenvoudig naar complex
 • Gebruik Dynamic Configuration XML
 • Targeted Scripting met PowerShell
 • Distributie van packages naar Cliënts
 • Hands-on labs, Best Practices, introductie advanced sequencing
 • Installeren en configureren Microsoft Application Virtualization Management Server en Publishing server
 • Installeren en configureren Microsoft Application Virtualization Desktop Client
 • Installeren en configureren Microsoft Application Virtualization Sequencer
 • Best practice voor sequencing
  • Classificeren van applicaties voor sequencing
  • Sequencing beperkingen
  • Sequence bestanden
  • Sequencing XML Notepad 2007
  • Sequenceing Silverlight for Internet Explorer
  • Offline deployment met MSI file
 • App-V Application package upgrades
  • Updaten van sequences
  • Bewerken van bestaande packages
 • Microsoft App-V Package Accelerator
  • Aanmaken package accelerators
  • Gebruik van package accelerators
 • Gebruik en toepassing van Application Connection Groups (plug-ins and middleware)
 • App-V Package Converter (4.6 to 5.0)
 • Advanced App-V sequencing technieken
 • Troubleshooting Microsoft App-V

TMap Suite Test Engineer

De nadruk bij dit niveau ligt op gestructureerd testen, zowel vanuit theoretischals praktisch perspectief. Oefeningen, discussies en meningsvorming nemen binnen de cursus een belangrijke plaats in. Tijdens de cursus wordt de hele fasering van een testproject (beginnend bij testplanning t/m de fase afronding) stapsgewijs doorlopen.

Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan:

 • Tests voorbereiden, specificeren en uitvoeren
 • Technieken, infrastructuur en hulpmiddelen
 • Testprocessen, testfasen, testactiviteiten, testproducten en testverantwoordelijkheden
 • Bepalen van de teststrategie
 • Opstellen en onderhouden van het (master) testplan
 • Opstellen van een testbegroting
 • Bewaken van en rapporteren over de voortgang
 • Bijsturen van het testproces
 • Opstellen van kwaliteits- en risicorapportages
 • Keuze voor testontwerptechnieken
 • Testmanagement tools
 • Business-driven test management
 • Voorbereiding op het af te leggen examen

Praktische informatie

Voor wie bestemd?

Testmanagers, Testcoördinatoren, Testconsultants/adviseurs, Software Engineersen Functioneel en Technisch Applicatiebeheerders. Tevens is de opleidinggeschikt voor IT-auditors en kwaliteitsfunctionarissen die zich richten op een onafhankelijke beoordeling van de kwaliteit van informatiesystemen en het testproces.

Deze training is inclusief  lunch, koffie en thee.

Professional Scrum Product Owner I

Inhoud van de training

Scrum werd geïntroduceerd in een onderzoek door Ikujiro Nonaka en Hirotaka Takeuchi, dat begin 1986 in de Harvard Business Review is gepubliceerd. In dit onderzoek wordt beschreven dat projecten met kleine (multidisciplinaire) teams historisch gezien het beste resultaat leveren. Naar aanleiding van dit onderzoek ontwikkelde Jeff Sutherland in 1993 het scrumproces, terwijl Ken Schwaber een eigen benadering bij zijn bedrijf toepaste. Samen werkten ze dit verder uit en in 1995 formaliseerde Ken Schwaber Scrum als framework voor softwareontwikkeling. Scrum is ontwikkeld in de USA en wordt veelal gebruikt in deels Engelstalige projecten, vandaar de Engelse terminologie.

Scrum is een ‘Agile’ aanpak dat kan worden gebruikt bij het in teamverband ontwikkelen en onderhouden van software. Scrum is een procesraamwerk dat al meer dan 25 jaar wordt gebruikt voor het managen van complexe productontwikkeling en biedt alle ruimte voor het inzetten van verschillende processen en technieken. Scrum geeft inzicht in de effectiviteit van het productmanagement van het ontwikkelteam. Dit inzicht geeft het team de mogelijkheid te verbeteren. Scrum wordt door steeds meer organisaties geadopteerd voor productontwikkeling, het biedt duidelijk inzicht in de voortgang van de softwareontwikkeling en kent weinig overhead.

Scrum is gebaseerd op de theorie van empirische procesbesturing, ofwel het empirisme. Empirisme gaat ervan uit dat kennis ontstaat uit ervaring en het nemen van beslissingen op basis van wat bekend is. Scrum gebruikt een iteratieve, incrementele aanpak om voorspelbaarheid te optimaliseren en risico’s te beheersen.

De onderwerpen in deze training zijn onder andere in het kort Scrum Theorie, Scrum Teams, Scrum Gebeurtenissen, Scrum Artefacten, Definition of Done, Scrum of Scrums. Uiteraard komen de specifieke Product Owner onderwerpen ruim aan bod zoals: De Product Owner rol: taken & verantwoordelijkheden, vaardigheden van de Product Owner.

Stakeholder management, hoe de rol als Product Owner te positioneren in Scrum Teams en bij stakeholders, hoe als Product Owner Scrum goed toe te passen als productiviteitsverhogend framework bij de productontwikkeling en -beheer, hoe de waarde van requirements te bepalen en te bewaken, het belang van Scrum voor incrementeel productbeheer en deze naar een eigen praktijksituatie te, vertalen, Scrum of Scrums en de rol als Product Owner.

Opzet van de training

Scrum is meer dan een theoretisch framework dat kan worden toegepast voor softwareontwikkeling. Het vereist een andere ‘Agile-wijze’ van denken en doen ten opzichte van de ‘reguliere projecten’ met het waterval model en een hiërarchische organisatie. Deze training is daarom interactief van opzet.

Naast een optimale voorbereiding op het examen is er ook veel oog voor toepassing ervan in de eigen praktijk. Tijdens deze training wordt het behandelen van de theorie aan de hand van voorbeelden zoveel mogelijk afgewisseld met diverse praktijkgerichte opdrachten en oefeningen. De training richt zich op alle aspecten van het Scrum framework én specifiek op de rol als Product Owner.

Een belangrijk praktijk onderdeel daarbij is de Lego Scrum Game (duur 2 uur). Op deze wijze worden cursisten optimaal op het examen voorbereid en kunnen zij de opgedane kennis gemakkelijk omzetten naar toepassing ervan in de eigen praktijksituatie. Naast sheets wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van whiteboards en flip-overs. Tevens wordt gedurende de training geoefend met proefexamens. De training bereidt voor op het officieel erkende examen Professional Scrum Product Owner™ – PSPO I dat bij Scrum.org kan worden afgelegd.

Doelgroep

Deze training is interessant voor alle betrokkenen bij software ontwikkeling op basis van het Scrum framework, maar is specifiek opgezet voor hen die een rol als Product Owner ambiëren of deze rol binnen een organisatie op zich gaan nemen.

Voorkennis en niveau

Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, ervaring met softwareontwikkeling is een pré. Het is aanbevolen om de Scrum Guide (www.scrum.org/scrumguides) te hebben gelezen en/of een of meerdere artikelen of boeken over Scrum. Scrum Guide. Bestuderen van de: Scrum – A Pocket Guide (Best Practice (Van Haren Publishing)) Poc Edition ISBN-13:978-9087537203. HBO.

Uitvoering

Klassikaal, in company of open rooster

Examen

Het officieel erkende Engelstalige examen Professional Scrum Product Owner™ – PSPO I kan bij Scrum.org optioneel worden afgelegd.
60 minuten, Multiple Choice, Multiple Answer en True/False
Aantal vragen: 80
Vereiste score: 85%
Vóór het examen kunnen bij Scrum.org kosteloos twee assessments worden geoefend.

Scrum Fundamentals

Het populaire Agile (wendbaar) management ligt aan de basis van Scrum waarbij face-to-face contact, communicatie, feedback en teamwerk voorop staan. Met Scrum kunt u eerder leveren. Tijdens deze scrum training brengt u de methoden en principes van scrum in de praktijk.

De volgende onderwerpen komen aanbod:

 • Agile principes, scrum proces model
 • Rollen binnen scrum en het scrum team
 • Chartering, agile plannen, user stories, product backlog en project roadmap
 • Daily scrum / daily standup
 • Sprint planning
 • Sprint uitvoering, progress en team velocity
 • Sprint review en retrospective

Praktische informatie

Voor wie bestemd?

Project managers, project leiders, project medewerkers (vanuit de business, development en testen).

Deze training is inclusief  lunch, koffie en thee.

IREB Foundation

De International Requirements Engineering Board (IREB) is een internationale non-profit organisatie die zich richt op het verdere professionaliseren van het Requirements vakgebied (vergelijkbaar met ISTQB op het gebied van testen). De driedaagse geaccrediteerde cursus is tevens een voorbereiding op het examen “Certified Professional for Requirements Engineering Foundation level” en voldoet aan de eisen zoals deze door IREB zijn vastgesteld.

De cursus behandelt zowel de internationale terminologie als standaarden, technieken en methoden ten aanzien van Requirements Engineering en Requirements Management. Het multiple-choice examen vindt plaats aan het einde van de derde dag en duurt 75 minuten.

De algemene doelstelling van deze cursus is het verbeteren van kennis en opdoen van praktische vaardigheden op het gebied van Requirement Engineering en Requirements Management. Specifieke doelstellingen:

 • Verbeteren van de Requirement Engineering en Management activiteiten binnen het project en de organisatie
 • Verbeter je kennis en inzicht op het gebied van Requirements Engineering
 • Maak kennis met internationale standaard terminologie
 • Leer de factoren die requirements beïnvloeden
 • Kennis en vaardigheden ten aanzien van technieken voor het verzamelen van requirements
 • Kennis en praktische vaardigheden ten aanzien van het documenteren
 • Het proces voor het managen van requirements
 • Een overzicht van tools en hun voor- en nadelen
 • Kennis nemen van internationale standaarden, best practices, praktijkvoorbeelden, en het opdoen van praktische vaardigheden
 • Voorbereiden op het officiële examen aan het einde van de derde dag
 • Verkrijgen van een professioneel internationaal erkend certificaat op het gebied van Requirement Engineering

Praktische informatie

Voor wie bestemd?

 • Requirement Engineers, Business Analisten, Informatie Analisten en Functioneel Ontwerpers die zich verder willen verdiepen in hun vakgebied en in het kader van hun carrière het internationaal erkende IREB Requirements Engineering Certificate willen verkrijgen
 • Architecten, Ontwikkelaars en Gebruikers die betrokken zijn bij het specificeren informatiesystemen c.q. softwareproducten
 • Systeemtesters en Acceptatietesters die betrokken zijn bij het beoordelen van de testbaarheid van requirements documenten en deze documenten als basis gebruiken voor hun werkzaamheden
 • Kwaliteitsfunctionarissen en Projectmanagers die zich willen verdiepen in Requirement Engineering en Management

Deze training is inclusief  lunch, koffie en thee.

Certified Agile Essentials

Certified Agile Essentials is op veler verzoek opgezet met het doel alle lagen van de organisatie te helpen op het gebied van agile softwareontwikkeling. Certified Agile Essentials is een grondige introductie in agile samenwerken.

In Agile Essentials ligt de focus niet op één rol; de training bestrijkt het hele werkgebied in en rondom een agile team. In de training werken we vanuit het Agile manifesto, met de nadruk op Scrum.

Certified Agile Essentials is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over de agile waarden en principes en er goed mee wil kunnen werken. De training wordt gegeven aan teamleden en personen die bij het agile team zijn betrokkenen. Voorkennis van agile is geen vereiste. De cursus bereidt de deelnemers voor op het examen Certified Agile Essentials.

Doelstellingen:

In Certified Agile Essentials ligt de focus niet op één rol; de training bestrijkt het hele werkgebied in en rondom een agile team. In de training werken we vanuit het Agile manifesto, met de nadruk op Scrum.

 • De principes van het Agile Manifesto te interpreteren in uw dagelijkse praktijk als teamlid;
 • Samen te werken met de andere rollen in het agile team;
 • Vanuit uw rol bij te dragen aan kwalitatief hoogwaardige requirements;
 • Een agile aanpak te ondersteunen die een hoogwaardige realisatie borgt;
 • Sprint review-sessies (ook wel demo’s genoemd) als contactmoment tussen klant en team succesvol te ondersteunen;
 • Bij te dragen aan continue verbetering middels retrospectives.

Praktische informatie

Voor wie bestemd?

Certified Agile Essentials is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over de agile waarden en principes en er goed mee wil kunnen werken. De training wordt gegeven aan teamleden en personen die bij het agile team zijn betrokkenen. Voorkennis van agile is geen vereiste.

Deze training is inclusief  lunch, koffie en thee.

OCA Oracle Database 11g: Administration I, Examen Training

Deze examentraining is geschikt ter voorbereiding op het OCA Oracle Database 11g Administration l examen.
Tijdens de cursus gaan we in op de verschillende Oracle′s certificeringstrajecten toegespitst op het niveau van Oracle Certified Associate (OCA).
Daarnaast zullen we een overzicht gegeven van de benodigde Oracle Database kennis en de examen-eisen voor het deel examen “Administration I”.

De cursisten zullen tijdens de cursus een aantal algemene toetsen maken om een indruk te krijgen van het niveau van het ′echte′ examen.
Verder wordt aandacht besteed aan algemene tips en trucs die kunnen helpen om het examen met goed gevolg af te leggen.

De cursus is gesplitst in negentien hoofdstukken waarin alle losse examen onderdelen besproken worden. Hierbij zal per onderwerp extra aandacht besteed worden aan de gedetailleerde feitenkennis die gevraagd wordt in het examen. Ieder hoofdstuk zal afgesloten worden met een aantal examenvragen die gaan over de onderwerpen behandeld in het hoofdstuk.

Tijdens het maken van de verschillende toetsen zal steeds aangegeven worden hoeveel tijd er beschikbaar is voor de beantwoording van de vragen. Het omgaan met de component tijd van het daadwerkelijke examen zal daarmee eveneens geoefend worden.
Vanzelfsprekend zal na het maken van een (deel)proefexamen van alle opgaven klassikaal besproken worden welk antwoord het juiste is en het waarom daarvan.

Voorkennis

Wij adviseren onderstaande voorkennis:

Onderstaande voorkennis wordt beschouwd als een pre:

Doel

 • Het doel van deze cursus is cursisten vertrouwd maken met het Oracle examen “OCA Oracle Database 11g, Administration I” (code 1Z0-052) en de benodigde feitenkennis hiervoor op peil brengen.

Onderwerpen cursus OCA Oracle Database 11g: Administration I, Examen Training

De cursus OCA Oracle Database 11g: Administration I, Examen Training behandelt de volgende onderwerpen:

 • Inleiding
 • Introduction Oracle Server Technologies
 • Exploring the Database Architecture
 • Preparing the Database Environment
 • Creating an Oracle Database
 • Managing the Oracle Instance
 • Configuring the Oracle Network
 • Managing Database Storage Structures
 • Administering User Security
 • Managing Schema Objects
 • Managing Data Concurrency
 • Managing Undo Data
 • Implementing Oracle Database Security
 • Database Maintenance
 • Performance Management
 • Backup and Recovery Concepts
 • Performing Database Backups
 • Performing Database Recovery
 • Moving Data
 • Intelligent Infrastructure Enhancements

Voor wie bestemd?

Deze cursus is bedoeld voor database beheerders, applicatie ontwikkelaars of andere automatiseerders die het Oracle deelexamen “OCA Oracle Database 11g, Administration I” examen (code 1Z0-052) willen gaan afleggen. Dit deelexamen is een onderdeel zijn van het “Oracle Certified Associate” certificaat.

Deze training is inclusief  lunch, koffie en thee.

Oracle Database 11g: Administration deel 1b

De stof uit deze cursus vormt een logisch vervolg op de cursus “Oracle Database 11g: Administration deel 1a” en maakt met aanvullende theorie en verdieping het fundament compleet. Er wordt nader ingegaan op zaken als constraints, locking, datapump, SQL*Loader, backup en recovery, datadictionary en scripts.

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van de Enterprise Manager voor het uitvoeren van de diverse taken, maar ook van command line tools als SQL*Plus. De cursus is platform-onafhankelijk: waar nodig worden platform-specifieke aanwijzigen gegeven met betrekking tot Windows en UNIX varianten.
Iedere deelnemer krijgt de beschikking over een eigen database.

De beide cursussen Oracle Database 11g: Administration deel 1a en deel 1b samen behandelen alle onderwerpen uit het OCA certificeringsprogramma “Oracle Database 11g Administrator Certified Associate”.

Voorkennis

Wij adviseren onderstaande voorkennis:

Onderstaande voorkennis wordt beschouwd als een pre:

Doel

 • Deze cursus is bedoeld voor personen die als databasebeheerder worden belast met het beheer van een Oracle database 11g of andere Oracle-gebruikers die achtergrondinformatie willen hebben over de werking van de Oracle database.

Onderwerpen cursus Oracle Database 11g: Administration deel 1b

De cursus Oracle Database 11g: Administration deel 1b behandelt de volgende onderwerpen:

 • Gegevensintegriteit
 • Constraints
 • Locking
 • Datapump
 • SQL*Loader
 • Backup en recovery
 • Archivelog en noarchivelog
 • Datadictionary en SQL scripts

Voor wie bestemd?

Deze cursus is bedoeld voor personen die als databasebeheerder worden belast met het beheer van een Oracle database en personen die specifieke verantwoordelijkheden hebben met betrekking tot het maken van backups of het herstellen van (eventueel gedeeltelijk) verloren gegevens.

Deze training is inclusief  lunch, koffie en thee.

Oracle Database 11g: Administration deel 1a

De cursus verschaft inzicht in de architectuur en concepten van de Oracle database 11g. Daarnaast behandelen we de specifieke taken van een databasebeheerder in een (multi-user) productieomgeving. Tot deze taken behoren bijvoorbeeld het aanmaken van een database en het beheren van gebruikers en tablespaces. Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van de Enterprise Manager voor het uitvoeren van de diverse taken, maar ook van command line tools als SQL*Plus. De cursus is platform-onafhankelijk: waar nodig worden platform-specifieke aanwijzigen gegeven met betrekking tot Windows en UNIX varianten.

Iedere deelnemer krijgt de beschikking over een eigen Oracle 11g Release 2 database.

De stof uit deze cursus vormt de basis van het beheer van een Oracle database 11g. De vervolgcursus “Oracle Database 11g: Administration deel 1b” sluit direct op deze cursus aan en maakt met aanvullende theorie en verdieping het fundament compleet.

De beide cursussen “Oracle Database 11g: Administration deel 1a” en “deel 1b” samen behandelen alle onderwerpen uit het OCA certificeringsprogramma “Oracle Database 11g Administrator Certified Associate”.

Voorkennis

Wij adviseren onderstaande voorkennis:

Onderstaande voorkennis wordt beschouwd als een pre:

Doel

 • Het doel van deze Oracle DBA cursus is inzicht krijgen in de basis van de werking en mogelijkheden van een Oracle database 11g en het kunnen uitvoeren van de elementaire taken van een databasebeheerder.

Onderwerpen cursus Oracle Database 11g: Administration deel 1a

De cursus Oracle Database 11g: Administration deel 1a behandelt de volgende onderwerpen:

 • Inleiding databasebeheer
 • Architectuur
 • Oracle installatie
 • Instances en databases
 • Datadictionary
 • Parameters
 • Databasestructuur
 • Tablespaces en datafiles
 • Beveiliging
 • Databaseobjecten
 • Undo Management
 • Auditing
 • Monitoring en tuning
 • Backup en recovery concepten
 • Data movement
 • Support en patches
 • Oracle Net Services

Praktische informatie

Voor wie bestemd?

Deze cursus is bedoeld voor personen die als databasebeheerder worden belast met het beheer van een Oracle database 11g of andere Oracle gebruikers die achtergrondinformatie willen hebben over de werking van de Oracle database.

Deze training is inclusief  lunch, koffie en thee.

OCA 11g: SQL Fundamentals 1, Examen Training

Deze examentraining is geschikt om u voor te bereiden op het OCA Oracle Database 11g, SQL Fundamentals I examen

Tijdens de cursus gaan we in op de verschillende Oracle′s certificeringstrajecten toegespitst op he